Sjedeći mirno, ne radeći ništa. Proljeće dolazi, trava raste sama po sebi.

ponedjeljak, 30.04.2012.

Različite razine umijeća


Stari umirovljeni samuraj okupio je mladež i ovako im rekao:

U životu postoje različita umijeća. Na najnižoj razini vještine i
sposobnosti, i nama i drugima jasno je da smo nespretni i nezgrapni.
To mislimo zbog toga jer smo tek stupili na Put i nismo naučili još
puno toga. Nepotrebno je reći da osoba na toj razini nije u cijelosti
korisna nego valja još puno učiti.

Na srednjoj razini čovjek stječe neka umijeća, ali još uvijek nije
koristan za neki praktičan zadatak. Počinje shvaćati vlastite i tuđe
nedostatke.

Na višoj razini ovladali smo nekim stvarima i ponosni smo na svoja
postignuća. Ovdje uviđamo tuđe nedostatke i želimo pomoći drugima
da ih nadiđu. Ovdje počinjemo biti korisni."

Dolazimo do najzanimljivijeg dijela : )

"Na najvišoj razini čovjeku se čini da ništa ne zna, jer sve što čini
doima mu se laganim. To je razina prosvjetljenja na kojoj su nam na
dosegu sve beskonačne tajne. Konačno shvaćamo da je Put
prosvjetljenja i ovladavanja beskonačan. Zadovoljni smo time što
slijedimo naš Put bez da težimo prema kraju, jer shvaćamo da nema
kraja. Ovdje težimo svakodnevnom poboljšanju i što više učimo, više
spoznajemo da ništa ne znamo."# izvor - Tsunetomo Yamamoto,"Hagakure (Skriveno u lišću)",
Zagreb,2004.,str. 26;Image and video hosting by TinyPic- 19:30 - Komento o nokoshite kudasai (14) - Isprintaj ako želiš - #