Sjedeći mirno, ne radeći ništa. Proljeće dolazi, trava raste sama po sebi.

četvrtak, 28.04.2011.

Učitelj Shoju i "premlaćivanje vrhunskog mačevaoca"

Mačevaoci su u svoje vrijeme često tražili savjet od učitelja zena u
nadi da će otkriti najbolji način usklađivanja tijela i duha sa tehnikom.
Jednom je tako jedan samuraj prišao učitelju Shoju-u (1642-1721),
koji je neko vrijeme uljudno slušao njegove teorije i digresije, a onda
iznenada poskočio i nemilosrdno ga izudarao. Iskusivši zen na
najizravniji način, samuraj je doživio prosvjetljenje u odnosu na
konačno načelo njegova umjeća.

Vijesti o Shujoovu zenu "u kojem je sve dopušteno", izazvale su
govorkanja, pa su ga pozvali da promatra obuku za vrhunske
mačevaoce. Okupljeni mačevaoci izjavili su kako se dive njegovu
duboku poimanju zena, ali kako sumnjaju, da bez elementa iznenađenja,
bilo tko može poraziti vještog mačevaoca oslanjajući se isključivo na
svoj duh.

Pokušajte me udariti, izazvao ih je tada Shoju. Bio je to poziv koji su
mačevaoci samo čekali i bacili su se na Shojua. Nijedan ga međutim
nije uspio udariti, ali su svi primili barem jedan snažan udarac po glavi
njegovom lepezom. Posve poniženi, pitali su ga u čemu je njegova tajna.
Ako vam je oko vjerno, a u duhu ne postoje zapreke, nema toga što ne
možete prevladati, pa bio to i napad mačem, objasnio je Shoju.

Image and video hosting by TinyPic
Oznake: Shoju zen učitelj, zen, Samurai, zen & samurai