plusBANKA : Za hrvatske poduzetnike!!!

ponedjeljak, 26.02.2007.

POSLOVNI PLAN / INFO PROJEKTA: plusBANKA (2002-2005)NAPOMENA: Doljenavedeni su radni materijali, formatirani u MS Wordu i Excellu, tako da njihov grafički i tekstualni izgled (gdje je skraćeno ili je tekst ispušten) ne odgovaraju originalu.


Naslov dokumenta:

Strategija Programa: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.)

Svrha dokumenta:
Ovaj dokument definira strategiju Programa:plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.). Dokumentom su definirani opći uvjeti, svrha (misija), ciljevi i provedba Programa. Odredjena su temeljna načela profila Programa, kao i pokretanja, inovativnosti i potrebe za proizvodima i uslugama, organizacijskog ustroja, kapitalizacije i razvoja Programa.

Oznaka:
G-L-01022005-IV

Status:
Radni tekst- Informacija

Datum verzije: 11.02.2005

Autorsko pravo:
Ivan Ostoja zadržava sva autorska prava na ovaj dokument

Dobi Programa: plusBanka - Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.) / dalje: BANKA / koje će biti predstavljene ozbiljnim interesentima i javnosti u zemlji i inozemstvu do ....2005. na hrvatskom i engleskom jeziku:

Dob 1:
Strateški plan : .... 2005
Provedbeni plan : .... 2005
Neposredena ponuda sadržava Poslovni plan ( 1. verzija) : ... 2005

Dob2:
Početak kapitalizacije u zemlji i inozemstvu: ...2006
Kapitalizacija (prva dob): od ....2006
Kapitalizacija (završna dob prve emisije): ...2006

Sadržaj:

Ključni pojmovi sažetka …………………………………………………... 4

Sažetak …………………………………………………………………………… 5
*Povijest nastajanja Banke za poduzetnike
*Zašto je banka takve vrste potrebna Republici Hrvatskoj
*Poduzetničke banke u osnivanju
*Profiti banaka u Republici Hrvatskoj

Temeljne karakteristike Programa:plusBanka........………....... 9

Info-Prilog 1…....................................................................... 10
Info-Prilog 2.......................................................................... 21
Info-Prilog 3………………………………………………………………..... 29

Ključni pojmovi sažetka

Prva mikrobanka u Republici Hrvatskoj;
Prva de novo community banka - nova banka koja osim komercijalne nosi svrhu razvoja društva u poduzetničkom i gradjanskom sektoru putem implementiranja prikladnog organizacijskog ustroja, niske cijene financijskih rješenja,inovativnih proizvoda i usluga;
Prva stvarna Internet/multichannel banka s fizičkim šalterima u Financijskoj agenciji gdje isto bude potrebno;
Prva banka fokusirana na poduzetništvo u radnjama, cjelovitim financijskim rješenjima, kolateralima i inovativnostima (uvodjenje slojevitih instrumenata kapitala, više od 60 novih proizvoda, klijentelna rješenja i dr.)
Banka koja se počela pokretati još 1990. godine: Banka koja za razliku od drugih univerzalnih (retail) banaka u Hrvatskoj nudi potpuna klijentelna rješenja u načinu rada, programima rada, kolateralima, komunikaciji i oplodnji kapitala umjesto univerzalnih program usmjerenih isključivo u korist banaka.
Komplementarna banka postojećim; sa svojom poslovnom strukturom obradjuje dio tržišta koje banke u RH izbjegavaju.

Ključne riječi:
Jedina de novo hrvatska banka, a ne banka u Hrvatskoj;
Jedina banka u Hrvatskoj i jedina hrvatska banka koja će nastati legalnim de novo načinom, a ne dosadašnjim tehnikama na rubu ili s druge strane kriminala poput velikog broja drugih (konsolidiranih ili propalih) banaka;
Privatno-javna banka u vlasništvu radi učinkovitijeg gospodarenja, stvarnog efekta na poduzetništvo, kontrolinga i razvoja banke.

Promidžbene premise:
Poduzmimo Hrvatsku - plusBankom!!!
Dok druge banke imaju Hrvatsku i Hrvate, plusBanku imaju Hrvatska i Hrvati.
S plusBankom opet smo zaljubljeni u Hrvatsku!
plusBanka- Banka koja se ne nosi u novčaniku ili brigama, nego banka koja se nosi u srcu i
donosi veselje.
S plusBankom - Hrvati i Hrvatska stalno u plusu!
plusBanka- Živi 24 sata s Vama i za Vas! U mobitelu, televizoru, na internetu, u FINA-i…
Najbolja druga banka na svijetu!
Prva druga banka u Hrvatskoj za sve Vaše potrebe!

Inovativnosti:
Financijska i druga podrška kroz cjelovita rješenja poduzetnicima u svakoj dobi - od sjemenske, početne, kapitalizacijske;
Implementacija više od 60 (šezdeset) novih* proizvoda i usluga u prvih 24 mjeseca rada (*pr. po sadržaju i obliku načine konsolidacije dugavanja kroz vanjskih pravni entitet);
Jeftini, svakom pristupačan i jednostavan način pristupa sučeljima plusBanke na mobitelu, kompjuteru i televizoru (digitalnom);
Novi način kapitalizacije de novo banke u Hrvatskoj koja nije podružnica univerzalne banke u inozemstvu;
Strateška povezanost s izvorima mikrofinancija, kao i izvorima poduzetničkog kapitala i drugim resursima prikladnog i kvalitetnog kapitala;
plusAgencija za financiranje hrvatskih poduzetnika i gradjana koja priuprema rješenja;
Svrha banke odgovara strateškim opredijeljenjim hrvatske Vlade, Ujedinjenim narodima i Europske komisije u odnosu na malo i srednje poduzetništvo

SAŽETAK

Des: Banka je predvidjena kao komplementarna banka, a ne konkurentna drugim bankama, te će u suglasju s istim modelirati obrasce svoje prisutnosti na tržištu. Stoga, Banka, kao druga novina u Engleskoj ili drugi auto u obitelji, ima tzv. pomoćnu ulogu u odnosu na primarne potrebe i mogućnosti (veličine kapitala i dr.) koje se mogu ostvariti u drugim bankama, ali uz bezbroj ili samo veliki broj uvjeta od kojih neki po apsurdnošću postavke isključuje druge .

1.1. Povijest nastajanja Banke za poduzetnike
1.2. Program: plusBanka-Banka za hrvatsko poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (dalje:Program) datira od 1990. godine pod prvotnim nazivom: InveST plus! Banka, koji je radi nastalih okolnosti i nemogućnosti pokretača Programa bio abortiran.
1.3. Daljnji slijed realizacije Programa nastavio se 1997/1998 godine kada su se obavljali pregovori s grčkom bankom oko pokretanja novog entiteta u Hrvatskoj, no politički čimbenici kao i upozorenja iz Europske Unije o skorom kolapsu hrvatskog bankarskog sustava udaljio je predstavnike grčke banke od projekta, usprkos nastojanjima hrvatske strane koja je u projekcijama situacija uočila skorašnju okupaciju monetarnog sektora nakon što porezni obveznici konsolidiraju banke koje bi se mogle naći u krizi likvidnosti i solventnosti.
1.4. Treći pokušaj pokretanja banke koja je fokusirana na financiranje poduzetnika, uz druge klasične i inovativne u sadržaju i obliku, proizvode i usluge, trebala je biti 'Banka malog poduzetništva', projekt koji je Vlada RH (Ministarstvo za obrt,malo i srednje poduzetništvo) pokrenula. Ivan Ostoja, kao direktor privatne razvojne agencije, je s grupom stručnjaka sudjelovao u radovima pripremne i elaboratima kapitalizacije te banke u zemlji i inozemstvu uporabom niskom instrumenata kapitala u svakoj dobi, predao je Informativni elaborat Hrvatskoij narodnoj banci u srpnju 2003. godine, ali Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo je odustalo od projekta do izbora, marginalizirajući višemjesečni rad Ivana Ostoje i grupe stručnjaka.
1.5. Hrvatska demokratska zajednica je u ožujku 2003. pristala postati politički sponzor Banke za koju se zalagao Ivan Ostoja u smislu prikladne podrške Projektu, ali osvajanjem izbora, i ta su se obećanja izjalovila, unatoč činjenici da je banka za poduzetnike od 2001. godine bio strateški projekt Vlade RH.
1.6. Najnovija najava 'državne jake banke' nakon pokušaja pretvaranja 'Hrvatske energije novca' odnosno Hrvatske poštanske banke (sanirane novcem poreznih obveznika čija je direktorica bila u pritvoru), Croatia banke i sl. u neku 'državnu banku', odnosi se na Financijsku agenciju, kojoj političari koji ne znaju ni ispuniti virman, najavljuju skorašnji status banke, i tome sl. Najava takve banke je potrebna isključivo radi lokalnih izbora u svibnju o.g.

1.2. Zašto je banka takve vrste potrebna Republici Hrvatskoj

1.1.1 Republika Hrvatska naizgled je saturirana (zasićena) bankama, odnosno bankarski lobiji, ekonomski stručnjaci i servilni političari nastoje stvoriti takav dojam kod neuke javnosti koja, primjerice, još uvijek boluje od insuficijencije kupovanja skupim kreditnim karticama. Žalosna je činjenica po hrvatsko proizvodno, izvozno i deficitarno (u robi i uslugama) gospodarstvo da su te banke zapravo najobičnije 'retail' banke s univerzalnim proizvodima i uslugama. Praktično, te banke u Republici Hrvatskoj ponajviše financiraju potrošnju (uvoz), nestručnim kadrom i nepostojanju adekvatnih rješenja (kolaterali) ne pružaju nikakvu podršku proizvodnji, nego štoviše domaća se proizvodnja smanjuje, inozemnim i unutrašnjim zaduženjem domaća valuta (HRK) jača, pa je posjedično hrvatsko poduzetništvo,koje je inače jezgro i srce svake države, zbog takvih banaka i savjeta 'stručnjaka' iz MMF-a čija je funkcija da države-dužnike vode u financijsku i gospodarsku kolonizaciju, u katastrofalnoj situaciji.
1.2.1 Jedini napredak koje sadašnje banke u Hrvatskoj ostvaruju, nakon doba rudimentarnog bankarstva s enormnim profitima i ekspresnom amortizacijom, u stvari predstavlja informatička učinkovitost i moderno obličje kojima svaka domaća banka može ovladati.Na taj je način Republika Hrvatska, prvenstveno preko svojih političara koji bi inače trebali biti stručna i moralna vertikala u društvu, novčarstvo u našoj domovini ilustrativno pretvorilo u (n)ovčarstvo po kriteriju razvoja Republike Hrvatske.
1.3.1 Potom, kupljene hrvatske banke su najprije bile sanirane, a bilanca konsolidirana novcem poreznih obvezznika, pa su ih strane banke kupile za dvije trećine manje novaca (po jednoj računici razlike u potrošenoj novcu poreznih obveznika i sanaciju odredjenih banaka, te cijene prodaje tih banka, porezni su obveznici platili 14,1 milijardi HRK više od cijenu za koju su konsolidirane banke prodane).
1.4.1 Banke su,stoga, političkim odlukama (pro)davane čak i pravnom offshore entitetu bez ikakva kredibiliteta, čime se šteta uvećala, te se stvorila neustavno neravopravna pozicija za pokretače poduzetničke de novo banke, obzirom da je Proračun poticao strane banke i uvoz jeftinog novca koji se skupo prodavao u Hrvatskoj, dok je Hrvatska narodna banka istovremeno ostvarivala sramotno niske stope oplodjivanja deviznih rezervi banaka u posljednjih deset godina.
1.5.1 Banke u Hrvatskoj u posljednjih 12 (dvanaest) godina nisu potakle poduzetništvo, negirajući na taj način treću i možda najvažniju suvremenu funkciju novca kao sredstva za pokretanje gospodarstva (poduzetništva) koje utječe na razinu zaposlenosti, strukturu zaposlenih, obrazovanost, znanost, kulturu, zdravstvo, komunalije, službe zaštite,šport i dr.
1.6.1 To se ponajviše odnosi na malo i srednje poduzetništvo čije su pojedine dobi (faze razvoja) marginalizirane u Hrvatskoj, a banke skupo kreditiraju poduzeća kojim krediti zapravo, obzirom na likvidnost i solventnost, i ne trebaju.
1.7.1 Bankama u Hrvatskoj naša domovina je politički dragovoljno porobljena i monetarno okupirana, što zaslužuje kaznene i ustavne tužbe naroda Republike Hrvatske protiv političara s materijalnim i kaznenim mjerama.
1.8.1 Najporazniji učinak rada nehrvatskih banaka u Hrvatskoj uočljiv je ponajviše po poduzetničkoj strukturi koja potiče uvoz, a izvješće o platno bilanci Republike Hrvatske naprosto je šokantan,što dakazuje i derivativ izvješća Državnog zavoda za statistiku iz 30.01.2004: “… Omjer uvoza i izvoza također je porazan. U 2003. izvezli smo roba u vrijednosti 6,2 milijarde dolara, dok smo uvezli za čak 14,2 milijarde. Ukupni je Hrvatski je uvoz u razdoblju od 1995. do 2004. godine premašio izvoz za vrtoglavih 48,5 milijardi dolara (više od jednog društvenog bruto proizvoda Hrvatske), a inozemni je dug porastao za 23,6 milijardi USD.Nadalje, velike grupacije jedine su koje izvoze u vrijednosti preko milijun kuna i one ostvaruju 96 posto hrvatskog izvoza. Tih 2.688 tvrtki generiraju i 83 posto ukupne dobiti u Hrvatskoj (16,6 od 19,9 milijardi dolara). Nadalje, 25 posto dobiti svih izvoznika je profit tvrtki u vlasništvu (ili većinskom vlasništvu) države. Kad je riječ o gubicima, 456 izvoznika ostvaruje 28 posto ukupnih gubitaka u Hrvatskoj (3,4 od 12,2 bilijuna dolara). Osamdeset posto gubitaka izvoznika ostvaruju državne i većinski državne tvrtke. Irska, primjerice, izvozi za 22.119 dolara po stanovniku, a Hrvatska izvozi 1.106 dolara! Susjedna Slovenija izvozi 4.774 dolara, dakle četiri puta više nego Hrvatska…”
1.9.1 Štoviše čak je i svojedobno g.Zoran Bohaček, ravnatelj Hrvatske udruge banaka, pokušao oprati mozak neukim i ekonomski neobrazovanim Hrvatima, kao i njihovim političarima, izjavom u dnevnoj novini kako nema potrebe za osnivanjem poduzetničke banke u Hrvatskoj obzirom da kapitala u bankama u Hrvatskoj za ‘projekte s jasnim poslovnim planom’ ima napretek. G. Bohaček,medjutim, nije rekao da je riječ nekvalitetnom kapitalu po ročnosti i slojevitosti funkcija, te kako bankama u nas nedostaju prikladni sofisticirani sustavi proučavanja i obrade financiranja poduzetništva, amortiziranja rizika, kao i uopće tržište poduzetničkog kapitala.

1.3. Poduzetničke banke u osnivanju (osim navedene 'državne')

1.3. 1. Mediji,posebice prije izbora u zemlji obiluju najavama novih banka za poduzetnike od kojih se baš niti jedna nije ostvarila.Posljednjih sedam godina relevatna javna tijela i privatne osobe glasno su najavljivale osnutak osnutak poduzetničkih banka: od projekata tzv. 'investicijske banke' tzv. Grupe 100 (2004) ; 'Banke malog poduzetništva' te 'Banke za poljoprivredu i malo poduzetništvo' Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo (2002-2003) ; Očitovan je Projekt 'Agro banke' HDZ-ove grupe stručnjaka (2002-2004); 'Dalmatinske razvojne banke'' od grupe poduzetnika (2000); Godinu i pol je najavljivano osnivanje tzv. izvozne banke od grupe poduzetnika iz dijaspore. Mediji izvješćavaju kako i sindikati namjeravaju osnovati svoju banku, a isto su najavili čelnici Croatia osiguranja (2003).
1.3.2. Razlog nepokretanju banke takvog profila leži u činjenici je da je malo tko posjedovao konkretan i isplativ Poslovni plan koji bi implementirao inovativnosti u obliku, organizaciji, proizvodima i uslugama, marketingu, komunikaciji s klijentima i drugom. U većini planova koje je autor ovog Plana pročitao sve te buduće banke zapravo su se oslanjale na komercijalan uspjeh postojećih banaka u Repulici Hrvatskoj, te su samo već u početnim predstavkama treabale biti još jedna banka u nisci drugih u Hrvatskoj.

1.4. Razlozi zašto je Program: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije otpočetka komercijalno isplativ

1.4.1 Program: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (dalje: plusBanka) isplativ je radi jedinstvenosti i inovativnosti u današnjem prividno zasićenom tržištu zbog novina koje donosi u sadržaju,organizacijskom ustroju, proizvodima i uslugama, komunikaciji s klijentima, te udarnom marketingu, koji će iznositi sramotne istine,
1.4.2. plusBanka će biti prva mikrobanka u Hrvatskoj po kriterijima cijene novca, cjene transakcija i dostupnosti poduzetnicima te drugim korisnicima,pa stoga i termin 'mikrofinancije' u nazivu Banke,
1.4.3. plusBanka će biti prva vrsta tzv. community banke u Hrvatskoj koja se osim matematičkim operacijama profita novca, skrbi i o ukupnom blagotvornom utjecaju banke za gradjane i poduzetnike društva (grada, regije,države); svojom stručnošću u modeliranju financijskih rješenja za poduzetnike uzima u obzir sve rizike i sofisticira kolaterale u sinergiji s komplementarnim trgovačkim društvima i društvom za upravljanje investicijskim fondovima,suradnji s osiguravajućim i reosiguravajućim društvima, financijskim tržištima (službenim,OTC i dr.). Poslovni plan plusBanke se fokusira na investicijske fondove koji u svom portfelju podstiču poduzetništvo, kao i zatvorene poduzetničke fondove koji podržavaju odabrane poduzetničke projekte u svim dobima,
1.4.4. plusBanka će biti prva po svojim proizvodima, uslugama, komunikacijom prema klijentima i ustrojem gotovo isključiva internet/multichannel banka,koja će svoje usluge očitovati i obavljati na jednostavnim i preglednim sučeljima interenet portala, mobilnog telefona i digitalne televizije. a osobe koje se nisu u mogućnosti služiti internetom, makar plusBanka klijentima omogućuje korištenje hardwarea, softwarea i veza po povlaštenim cijenama, uz leasing ili kredit, i sve potrebne instrukcije za početnike. plusBanka će svoj šalter imati u poslovnicama Financijske Agencije za poduzetnike i druge klijente kojima je takvo rješenje jednostavnije,
1.4.5. S ciljem umanjenja ukupne cijene novcu, pri čemu se u bankarskoj praksi funkcionalno gubi razmjerna količina novca koja se bilježi kao ekstrasprofit banaka ili porezno davanje Republici Hrvatskoj, kojoj bi zasigurno bilo kudikamo korisnije da do novca dolazi u ostvarenom prihodu poduzetništva i saldiranoj platnoj bilanci, plusBanka će se služiti obrascima mikrofinanciranja, te u dogovoru s telekom operaterom, Internet Service Providerom (davateljem interenet usluga) i proizvodjačem mobilnih telefona, svojim klijentima obavljati mikrokreditne poslove,kao i sve druge mikrofinancije, putem mobitela s ugradjenom identifilacijskom karticom i hrvatskom inačicom sofwarea plusBanke.Na taj će se način omogućiti jeftinije, brze i jednostavne transakcije, čak i onim koji do sada nisi mogli koristi bankarske i kartične usluge (prepaid kartice s kamatnim bonusima; mikrobiz kartice i dr.),
1.4.6. plusBanka će se fokusirati na financijske i poslovne radnje u odnosu na poduzetništvo, aplicirajući pri tom nisku originalnih kolateralnih rješenja kao i uvodjenje višeslojnosti kapitala (pri tom, unaprijedjenje plolica siguranja, osiguranja od poslovnih rizika i sl.), prikladnih zaštitnih (hedge) derivata te promicanje stvaranja dobiti i premija u odnosu na uporabljeni kapital kroz udjelne (fiducijarne; repo, i dr.) instrumente umjesto klasičnim dužničkim financiranjem (kredit+aplikativni troškovi+kamate),
1.4.7. plusBanka će po načinu poslovanja, pristupu i komunikaciji s klijentima,partnerima i
komitentima kadrovski i softwareski biti klijentelna, a ne univerzalna poput banka u Hrvatskoj čijim se poslovnim rješenjima klijentu trebaju prilagoditi unatoč ukupnoj teškoj situaciji. U Hrvatskoj se u bankama mogu kreditirati samo poduzeća s pozitivnom bilancom i poduzeća kojima kreditiranje niti ne treba radi dodatnog novčanog tiijeka kojeg imaju, a novi poduzetnici, poduzetnici s potraživanjima i poduzetnici koji realiziraju objektivno prosperitetni nekoj od dobi, ne mogu dobiti nikavo financiranje, bez tradicionalnih kolaterala koji su antipoduzetnički i zastrašujući u strateškom aspektu hrvatske gospodarske budućnosti,
1.4.8. Zbog transparentnosti poslovne politike plusBanke u odnosu na svoju društvenu ulogu
profil vlasništva plusBanke biti će privatno-javan,
1.4.9. Početnim omjerima Ponude: 74 % (sedamsetčetiriposto) % privatno vlasništvo (fizičke osobe,pravne osobe, banke,ulagači i dr.) - 26 % (dvadesetšestposto) javno vlasništvo (državna početnog izdanja poduzeća koja se neće privatizirati, gradovi, županije i dr.). Omjeri će zavisiti od konkretnog interesa na Neposrednoj i Otvorenoj javnoj ponudi za kapitalizaciju plusBanke.

1.5. Profiti banaka u Republici Hrvatskoj

1.5.1: Interesenti za ulaganje se mole da sve službene ažurirane informacije potraže kod Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr), Ministarstva za financije (www.mifin.hr), Državnog zavoda za statistiku (www.dsz.hr), Komisije za vrijednosne papire (www.crosec.hr), Hrvatskoj gospodarskoj komori (www.hgk.hr ) i drugih relevatnih izvora službenih informacija koje su većinom dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.
1.5.2: Po izvješću Hrvatske narodne banke (tromjesečje rujan 2004):
• Ukupna imovina banaka u Republici Hrvatskoj: HRK299,1 milijardu;
• Adekvatnost kapitala (Jamstveni kapital/ ukupna izloženost rizicima): 14,5% ;
• Prinos na imovinu i prinos na bilančni kapital: 17,8 %;
• Imovina po zaposlenom u bankama u 2003: HRK 1,57 milijuna;
• Omjer rezervacija i plasman: 60 % ;
• Sektorska distribucija kredita:
o stanovništvo: 48,6 %
o trgovačka društva: 40,8 %
o državne jedinice: 7,8 %
o financijske institucije: 2 ,0 %
o nerezidenti: 05, %
o neprofitne institucije: 0.3 %
• Banke u stranom vlasništvu: oko 95 %

1.5.3: Cjelovite informacije pogledati u priloženom Biltenu o bankama iz studenog 2004., ako i svakom daljnjem izvješću koje redovito ažuriraju stručnjaci iz Hrvatske narodne banke.
1.5. 4.: Značajno je da su navedene rezultate strane banke koje monetarno imaju Republiku Hrvatsku postigle s gotovo bazičnim uslugama koje su se jedino razvijale o tehnologiji poslovanja i marketinškim prividima novih proizvoda i usluga.

Temeljne karakteristike Programa: plusBanka

Ř plusBanka je nazvana prvom internet bankom u RH i Regiji, makar termin 'internet banka' predmnijeva i tzv. multichannel banka, odnosno banku koja komunicira s klijentima (komitentima) i pruža usluge putem interneta (PC,laptop,tabletPC, i dr.), telefonskih i satelitskih veza (pr:ISDN; ADSL, bežićnih,kablovskih i dr.), drugih bežičnih odašiljača (pr: ZG Wireless), mobilnih telefona sadašnje i buduće mreže (SMS,WAP, GPRS,UMTS i dr.). Treba naglasiti kako će skorašnji mediji poruka biti i strujovodi, a mediji bankovne komunikacije putem digitalne televizije), koja spaja zabavu i bankarstvo, jer se mogu obavljati transaktivni poslovi uz omiljenu seriju ili uz Dnevnik.
Ř plusBanka će biti poduzetnička i izvozna banka, ali ne u smislu današnjih banaka u RH koji izvoze hrvatski novac za kreditiranje kupovine uvoznih proizvoda,te financiraju primarno potrošnju, nego će financirati investicijske cikluse iz kojih potječu istinski efekti zdravog, organski razvijajući više vrijednosti kapitala. plusBanka putem svojih specijaliziranih bizkartica financirati će poduzetnike u svim razdobljima,kao i druge komitente i klijente Banke, uz mogućnost uvodjenja kreditomata i virtualnog kreditomata kod komunikacije klijanta s osobnim bankarom putem interneta.
Stoga, plusBanka će biti:
Ř Internet Only/Multichannel banka ( s razvojem aplikacija),
Ř Community vrsta banke koja ima drugačiji odnos s klijentima,
Ř Niskotroškovna banka u operativnoj cijeni rada, proizvoda, usluga i ustroja,
Ř Cyberbanka (virtualno sučelje) s prijelaznim razdobljem korištenja šalterskih usluga, kao i usluga platnog prometa Financijske agencije putem outsourcing ugovora,
Ř Banka koja će svoje poslovanje od programa,knjigovodstvenih usluga, telekomunikacijskih usluga i dr. temeljiti na outsourcing ugovorima, čije su prednosti: smanjenje troškova, smanjenje rizika,povećanje kvalitete usluga,fleksibilnost,vrhunska kvalificiranost suradnika,
Ř Po svom formiranju, Osnivački odbor će stupitti o u kontakt s isporučiteljima rješenja za ukupnu IO platformu i Interaktivno TV bankarstvo kao s vodećim hrvatskim software programerima u odnosu na zatražene aplikacije, kao i aplikacije i platforme rješenja koja su dostupna.

Dobi Ponuda i Kapitalizacija plusBanke:

Javnost će se upoznavati s Programom:plusBanka kroz projicirane četiri dobi:

Dob 1:
Strateški plan : …….2005
Provedbeni plan : …. 2005
Neposredna ponuda koja sadrži Poslovni plan ( 1. verziju) : …. 2005
Dob2:
Početak kapitalizacije u zemlji i inozemstvu: … 2005
Kapitalizacija (prva dob): …. 2005
Kapitalizacija (završna dob prve emisije): … 2005

Info-Prilog 1:

A) Zašto Internet, odnosno Multichannel banka
S ponosom,ali i i zakašnjenjem, uvodesti ćemo nova poslovno-financijska rješenja (business-finance solutions) proizvoda i usluga, te načina njihova izvršenja,kao i organizacijske strukture. Smatramo da će plusBanka-Banka za poduzetništvo,razvoj i mikrofinancije (dalje:plusBanka) djelomice promijeniti način funkcioniranja novčarstva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj u odnosu na poslovne filozofije, tehnike,te organizacijske,financijske, distributivne i dr. činidbe banaka u Republici Hrvatskoj do danas; plusBanka će izmijeniti barem u segmentima primitivni i konfekcijsko-uniformiran raspon poslovnih i financijskih usluga koje danas i kojim su se donedavno služile inozemne banke u Hrvatskoj, temeljene na retail principu opće prakse, bez programskih i kadrovskih rješenja s učinkovito-cjelovitim utjecajem na gospodarsko ozdravljenje, a time i opstanak Republike Hrvatske. Banka je stoga projicirana kao banka za svakog Hrvata i svaku osobu privatnu ili poduzetnika, neovisno o dobi,stupnju obrazovanja ili mjestu boravka, što posljedično spaja i globalizira Hrvatsku u poslovnoj i novčarskoj učinkovitosti;
B) Banka je potrebna i društveno korisna iz razloga:
1) Internetiziranja zajednice, što je u suglasju s strategijom Vlade RH, Europske unije i poglavito Ujedinjenih naroda koji obavljaju nisku inicijattiva i programa radi omogućivanja dostupnosti informacija što većem broju ljudi diljem planete, uključujući prijenose informacija putem strujovoda i bežičnim načinima.Ovoj revolucionarnoj promjeni u strukturi, organizaciji, načinu i komunikaciji poslovanja posreduju i važeći zakoni i propisi (pr. Zakon o elektroničkom potpisu i sl.) u zemlji i inozemstvu;
2) Osnutak Banke, stoga, društveno i politički, ima najširu tuzemnu i inozemnu podršku, posebice radi komplementarnog i partnerskog odnosa prema Banci malog poduzetništva (BMP) koja je prioritetni projekt Vlade RH. Naime, Banka ima značajke te BMP, nastala je tijekom autonomnog diijela pripreme osnutka BMP-a kao dio integralnog rješenja ili paralelni program te banke, u službi cjelovitije i sofisticiranije novčarske podrške poduzetnicima, gradjanima i gospodarstvu,
3) Internet bankarstvo je podržano i paneuropskom inicijativom, te projektima većih svjetskih sudionika u novčarskom poslovanju, kao i grupacija poslovno-financijskih usluga i dostupa ciljanom kapitalu putem integriranih servisa,od kojih veliki broj preferira upravo Internet-only banke. Time bi i inozemni novac konačno mogao posve služiti hrvatskom gospodarstvu i boljitku, a ne kao dosad da se hrvatski novac izvozi kroz kredite za uvoznu robu i plasmane na inozemnim tržištima, onemogućavajući razvoj hrvatskog gospodarstva što je jedan od prioritetnih ciljeva Vlada RH. Hrvatski kapital u Hrvatskoj financira potrošnju, a ne investicije;
4) Banka uvodi novu fleksibilnu strukturu poslovanja, koja posljedično rezultira s ukupno jeftinijim novcem, te istovremeno predstavlja nisku novih proizvoda i usluga uprilagodjenih domaćim okolnostima, zakonima i propisima poput > konsolidacija dugovanja (uključujući i settlement-poravnanja) / eliminiranje dugovanja za fizičke i pravne osobe (odnosi se na diskontiranja u individualnim rješenjima ) / kreditna rješenja (ne samo krediti) koja uključuju i kreditnu djelidbu (loan sharing)prava, obveza i pootencijala / portfeljska rješenja entiteta koja su ugovorno i obvezama povezana unutar portfellja (projekte/vlasnosti/vrijednosnice) te isti prema trećim osobama nastupaju kao cjelina organizacija globalne platforme internet/telefonskog mikroplaćanja radnog naziva: MicroPhone / etabliranje i licenciranje rješenja: Financijski supermarket za kojeg je još u ranom razdoblju pokazala interes komora iz BiH. Financijski supermarket će uključiti svakog čimbenika novčarsko-poduzetničke cjeline u RH i inozemstvu, te svaku relevantnu informaciju i mogućnosti u bilo kojem proizvodu i usluzi,stvarajući nove mogućnosti (opportunity), proizvode i usluge, svakom Hrvatu, poduzetniku ili fizičkoj osobi /pr: tome služi i uspostava p4w (peer for welfare) sustava internet komunikacije medju bankama, izvorima kapitala u zemlji i inozemstvu, poduzetnicima i komitentima (video/grafička/audio) ;
5) Proširenje funkcija i oblika novčanih kartica;
6) Prednosti i privilegije plusBanke za praktičnu podršku poduzetništvu: Banka ne bi samo služila poduzetnicima u raznim veličinama i statusima obzirom na vrstu pravne posobe i dob investicije (mali/srednji – obrtnici, ŠKZ,mala i srednja poduzeća, podrška gospodarskim planovima u početnim ili dokapitalizacijskim dobima,ako se podrškom istim stimulira malo/srednje poduzetništvo obzirom na radnje i poslove koje treba napraviti i koji su ugovoreni ili predugovoreni), nego bi svojim djelatnostima, stručnim, praktičnim i informativnim materijalima oblikovala poduzetničku djelatnost u suglasju s vremenom, zahtjevima i globalnom konkurentošću proizvoda/usluge.Iz toga je razloga Banka usmjerena ka cjelokupnoj i iscrpnoj suradnji u definiranju predmeta suradnje, algoritmizacije i praćenja ponašanja i pretvaranja istih u obrasce s varijabilama, te nadasve sinergiju medju relevantnim stručnim i akademskim tijelima, čime bi Hrvatska mogla utjecati s najvišim stupnjem učinkovitosti na prikladne promjene u ponudi financijskih instrumenata, tehnika rada financijskog tržišta u odnosu na poduzetničke dobi: Rad Banke bi na adekvatne promjene u stvaranje praktično poticajnih poreznih propisa i olakšica koje stvaraju nove okolnosti za uspješan gospodarski razvoj Hrvatske, u odnosu na poduzetništvo kao glavnu polugu drugih segmenata ;
7) Uvodjenje kreditomata i bankomata s povećanim opsegom modova rada: Uvodjenje cjelovitog i jednostavnog mobitel bankarstva / podrška projektima izvoznog profila u svim dobima te suradnja s depozitarnim investicijskim fondom (s PIF-ovima Banka neće suradjivati) u oblikovanju ukupnog portfelja udjela, i dr . ;
8) plusBanka će svojim aktivnim portalom (forumi/enkriptirani direktni email kanali/video komunikacija s klijentima>osobno bankarstvo -video konferencija, telekonferencija, VoIP i dr.) biti dostupna 24 sata, a njene aplikacije i e-dokumenti jednostavni i sigurni za uporabu. Putem besplatnih veza videokonferencije, foruma i dr., plusBanka će održavati veze s komitentima i partnerima, izmjenjivati mišljenja te voditi sastanke u svrhu izrade odredjenog rješenja, čime će se postići ušteda u prostoru, vremenu i troškovima dolaska u klasičnu banku! Portal Banke će sadržavati i informacije o svemu što bi komitentima ili namjernicima moglo biti potrebno ili korisno, pa će Banka biti i segment gospodarsko-novčarske edukacije Hrvata. plusBanka će obzirom na doseg svojih radnji i kapitala vrlo brzo steći pridjev 'Jedine hrvatske prave banke u Hrvatskoj', obzirom da će svojim komitentima,koji drhte od straha i tjeskobe dok ulaze u druge banke s konfekcijskim i uniformnim rješenjima, nastojati iznaći najprikladnije realno osvarivo rješenje, makar se isto odnosilo na reprogramiranja, refinanciranje, poboljšanje kreditnog ratinga, boniteta i sl. ;
9) Banka će takodjer početi s uspostavljanjem obrazaca i djelovanja Venture Capital Market-a (tržišta ponuda,sakupljanja i plasmana poduzetničkog rizičnijeg kapitala) te izradu modela financijskih derivata, uprilagodjenih hrvatskim okolnostima,zakonima i propisima. Banka koja je tipku daleko, odnosno koja je svugdje oko svakog klijenta (komitenta) i mogućeg korisnika s potrebom za uslugama Banke, ostvariti će nove dimenzije sažimanja novčarstva, poduzetništva i života, poglavito uvodjenjem novih načina umreženog financiranja koje potiče na stalni interes i motivaciju svih čimbenika uključenih o postupak, što posljedično rezultira s uspješnim razvojem Banke ;
10) 'Elaborat o opravdanosti, izvedivosti, isplativosti i korisnosti Projekta osnivanja prve internet banke u Republici Hrvatskoj i Regiji naziva: plusBanka - Banka za poduzetništvo,razvoj i mikrofinancije’ načinjen je s namjerom da se ispitaju realne i na drugim tržištima, odnosno poslovanjem, dokazano provedive i uspješne mogućnosti uvodjenja višeslojnih instrumenata vlasnosti (temeljna vlasnost-dionice, derivatne vrste vlasnosti-opcije, terminski ugovori i dr.), šireg raspona neposrednih i posrednih proizvoda i usluga banaka koji nisu protivni, odnosno nalaze se unutar važećih zakona i propisa s ciljem uskladjivanja istih s stvarnim mogućnostima proširenja vrjednosne platforme, te učinkovitijeg financiranja poduzetništva u svim dobima projekata ili programa što odgovora tehnikama rizičnijeg financiranja (venture financing) u odnosu na 'rizičnije' i složenije kolaterale ili jamstva.

C) Kapitalizacija banke (skice)
Des: Doljenavedeni su prijedlozi i informacije koji su posložni forumskoj diskusiji kao iznalaženju najprikladnijih rješenji.

1. KAPITAL I OSNIVAČI

1.1 VRSTE KAPITALA (PRIMARNI I SEKUNDARNI > UVODJENJE FINANCIJSKIH DERIVATA)
U nazivu je kapital prije osnivača, što upravo odgovara temeljnoj početnoj filozofiji plusBanke,koja za svoju komercijalni razvoj i rast treba kapital, a ne vlasnike, ulagače i osnivače, s čijih se rukava sjaje ostaci janjetine, reminiscencije pretvorbenih i slični kriminalnih radnji; ili pak predstavljaju fondove s nadutošću nastalom osvajanjem hrvatskog novca od strane stranih banaka s pločicom inozemnog naziva na fasadi zgrade. Stoga će Banka prije svega, a sukladno vlasničkom profilu umreženosti i slojevitosti, inzistirati na vlasnicima-ulagačima, te postavci,uskladjenju i kontroli poslovanja, od upravnog odbora do nadzornog odboramkao i skupština vlasnika Banke, u što cjelovitijem zastupanju vlasnika dionica i vlasnika prava.
Početni kapital; razvojni kapital; konsolidiran kapital, predstavljaju temeljne etape i vrste bančina kapitala:
Banka će se služiti tehnikom slojeva kapitala čime će se postići najviši mogući stupanj odgovornosti i postupanja načinom dobrog gospodara prema udjelima,naravno prema važećim zakonima i propisma. Multilayer (višeslojni) sustav zapravo omogućuje predugovornu,ugovornu ili drugačiju strukturu, a prema važećim zakonima i propisima, koja rezultira umrežavanjem imovina, prava,obveza i odgovornosti u definiranim rokovima (terminski ugovori) izmedju:
1) temeljnih investitora-vlasnika (koji kupuju dionice po nominalnoj vrijednosti,odnosno osiguravaju Banci temeljni kapital odredjen zakonom i statutom Banke);
2) dostupitelja utrživih i visokorangiranih kolaterala koji time omogućuju dodatnu sigurnost ulaganju investitora (osim kolaterala samih dionica), ako za istim postoji potreba;
3) kupaca derivatnih ugovora (opcija/unaprijednica/terminskih ugovora/fiducijarnih sporazuma na broj dionica/udjela u vremenu koji se odredi Neposrednom ponudom-Prospektom-Poslovnim planom-Statutom Banke te ugovorima s rokom dospijeća ne bližim 24-36 mjeseca od početka operativnog rada Banke). Multilayer sustav zapravo angažira slobodni i inozemni kapital na način da ne predstavlja ugovor po dugovanju, nego po imovini;
4) na taj se način pridonosi izjednačavanju rizika vlasnika,budućih vlasnika i uprava Banke, kao i drugih čimbenika u integralnom rješenju izvan Banke;
5) multilayer sustav označava slojevitost, ukupnost vlasničke pojavnosti, obveze,prava,odgovornosti i činidbi, umjesto isključivo razinske koja je de facto linijska i nestabilna za kapital Banke.Moguće negativne kretnje istih biti će izolirane u početnoj premisi. Time se pridonosi novom stavu prema takvoj vrsti imovine, stimuliraju kupovne odnose prema očekivanim ekstravrijednostima, umjesto iscrpljivanja same supstancije, te će posljedično omogućivati kreditiranja na margini (opcije,margin call, unaprijednice i dr.) s lombardnim osiguranjem, odnosno na kreditne načine u odnosu na porast nominalne/stvarne vrijednosti imovine;
6) višerazinske vrste dobiti (mutitlevel, ali ne onaj ozloglašeni marketinški i tzv. poslovni kriminalni inženjering,te 'piramide' koje iz takve sheme proistječu ) biti će definirane integralnim rješenjem autonomnih osoba unutar grupacije) čije ugovorne povezanosti smanjuju ili eliminiraju rizik poslovanja plusBanke (u suglasju s stopom dobiti);
7) ukupni kapital plusBanke, osim onog Banke koji zadovoljava važeće zakone i propise, biti će uvećan aranžmanima i skrbničkim ugovorima, prema kojim Banka nema nikakove odgovornosti u odnosu na jamstvo i osiguranja povrata kapitala i premije, nego samo ispunjavanja ugovorenih radnji,čime će se stvarati uvećanje autonomne vrijednosti i dobiti Banke sukladno statutom Banke i važećim zakonima i propisima;
8) Primarni kapital: Kapital tzv. stožernih investitora > odnosi se na početne investitore-vlasnike < koji će nakon Početne javne ponude (Neposredna i Otvorena javna ponuda) financirati udjele u Banci.
9) Sekundarni kapital: Kapital čiji će anuiteti ugovorenih premija (otkupa/derivatnih ugovora/opcija-reotkupa u slučaju postignuća razina vrijednosti i dr.) biti predugovarani i ugovarani izmedju vlasnika dionica i vlasnika opcija, odnosno drugačije ugovorenih prava na dionice u terminima definiranim zakonima, propisima, Poslovnim planom,statutom Banke i ugovorom.

1.2. UMREŽENOST VLASNIČKIH ODNOSA
- Princip postupka je opisan u opisu vrsta kapitala,obzirom da je u filozofiji plusBanke na prvom mjestu kapital, kao sredstvo razvoja Banke te nadasve funkcija i svrha Banke (podrška poduzetništvu, stvaranja novih programa, uvećanja ukupne hrvatske privredne i vrijednosne konjukture, zapošljavanja,obrazovanja i dr.). Vlasnički odnosi će biti umreženi u najboljem interesu Banke, svrha i ciljeva Banke, kao i ugovornih stranaka.
1.3. DOSTUP KAPITALU RAZVOJA BANKE (ovaj dio zasad predstavlja Poslovnu tajnu zbog resursa i logaritam uporabe i oplodjivanja kapitala).

2. PROIZVODI I USLUGE:

2.1 INOVATIVNI PROIZVODI I USLUGE U FUNKCIJI, USTROJU, OBLIKU I SADRŽAJU
2.1.1. Proizvodi i usluge Banke (informacija za diskusiju)
1. plusBanka će po odobrenju Hrvatske narodne banke obavljati sve poslove odobrene Zakonom o bankama: primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun, kao i izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca; ostalih financijskih usluga:~ izdavanje garancija ili drugih jamstava /~ factoring / ~ financijski najam (leasing)/~ kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting) >>> trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosim papirima/~ plaćanja stranim sredstvima uključujući mjenjačke poslove/~ financijskim terminskim ugovorima i opcijama/~ valutnim i kamatnim instrumentima/~ obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima/~ prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost/~ posredovanje i zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju/izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja/ ~ iznajmljivanje sefova/ ~ posredovanje pri sklapanju financijskih poslova/ ~ usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima/ ~ upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima, u skladu sa zakonom koji uređuje mirovinske odnosno investicijske fondove/~ savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja/~ druge sl. usluge koje su navedene u odobrenju za rad Banke,
2. Meritum plusBanke neće biti u uskogrlnom provodjenju gorenavedenih djelatnosti,nego u modeliranju najbolje strukture proizvoda i usluga prema dostupnom kapitalu, funkciji plasmana, interesu Banke, krajnjeg korisnika, Republike Hrvatske u okviru zadanih programa,politika, zakona i propisa,te će samim načinom uvećati ukupnu veličinu kapitala u definiranom vremenskom razdoblju u odnosu na utvrdjene veličin. Neki od mogućih proizvoda/usluga:
2A) Uvodjenjem Multicard* sustava internet bankarstva po kojem podešeni programi proučavaju i sastavljaju srednje vrijednosti podataka, provode istraživanje podataka o ukupnim vrijednostima,te prema obvezama,pravima, programima,potrebama,bonitetu i sl., izradjuju virtualne portfelje kolektivnih korisnika jednog kreditnog aranžmana u dijelu koji omogućuju važeći zakoni i propisi, te interes kapitala Banke >>> Ovakvim plasmanom, Banka postaje distributivni centar za modeliranje rješenja,odobravanje i plasmane, te brzim i učinkovitim načinima savjetovanja uporabe kapitala, nadzora, kontrole i činidbama mogućih poboljšanja sveukupnog aranžmana kroz poslovanje čimbenika aranžmana. Banka će time stvoriti podvrstu VPN (Virtual Private Network) kojim čimbenici radnje u odnosu na prava i obveze iz aranžamana medjusobno usuglašavaju,kao i s Bankom u direktnoj ili forumskoj komunikaciji.
Iz tog će razloga komitenti Banke u odredjenim kriterijimna imati besplatan ili cjenovno diskontiran dostup konferencijskim vezama, kao i opremu potrebnu za video audio (VoIP) conference vezu, kada bude funkcija osobnog bankarstva,
2A1) U multicard* sustav spadaju i rješenja kartičnog poslovanja, ispočetka hibridom magnetskih credit/debit kartica, te dodatkom smart chipa na kojem će biti zabilježeno sveukupno stanje komitenta u realnom vremenu, radi bržeg procesuiranja rješenja: Multicard*sustav Banke pretpostavlja i obvezno izdavanje obnovljivih Prepaid kartice istog branda (plusAKTIV) za svrhe kupovanja putem interneta i mobilnih telefona skorašnjih generacija,obzirom da još uvijek postoji strah od neovlaštenog korištenja podataka sa fizički kartica,
a. *Multicard uključuje rješenja kartičarskih kuća u cjelini koje su nazočne ili nisu u RH, te će rješenjima Banke, a u suglasju s poslovnom politikom Banke, zakonima i propisima, utjecati na najučinkovitiji stupan korisnosti novca u plasmanu, vremeni, funkciji i vrijednosnom prostoru. plus Premier Card™ na platformi *** upravo predstavlja najcjelovitije rješenje za svakog komitenta: fizički i online,na bankomatu ili u punktovima s provjerom chip kartica.Nadalje,ta kartica služi i kao ID istog u komunikaciji s klijentom .
b. U kartično poslovanje Banka će uvesti nove funkcije: -kartica s povratom postotka od kupovina na definiranim mjestima,odnosno novačne nagrade na kraju godine > Cash Rebate Card, - račun kartice koji omogućuje elektronsko punjenje > Loadable Debit Card < prema uvjetima Banke i kartičara, tako da se komitent kreditira netangibilnim putem,kao i Prepaid (Precharge) kartica za kreditne i mobilne aplikacije koije će biti dostupne na svim kioscima,odnosno biti će ugradjene u chip svačije kartice ako za uporabom iste postoji želja kod vlasnika kartice,
c. Pri tome komitenti i korisnici kartice imaju povlašteno pravo na diskontiranje odredjenih online proizvoda i usluga,čime se promiče takav način poslovanja i plaćanja,koji je poglavito koristan za svaku državu obzirom da se pojeftinjuje cijena svake transakcije, uravnotežuje ponuda i potražnja kao i cjenovni razredi,te time proizvodnja i distribucija postaju efikasni i prilagodjeni krajnjem kupcu/korisniku,a najvažnije ukupna količina monetarne mase postaje u najvećem obujmu dostupna stručnjacima koji po tome mogu preciznije definirati M-izvedenice,
d. U suradnji s Ministarstvom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, centrima za ulaganja i poduzetništvo, te drugim relevantnim instancama, plusBanka će stvarati adekvatne proizvode i usluge koje ukupno pridonose boljitku zajednice i pojedinaca poput:
a. konsolidacija dugovanja/Dug eliminator!– za pravne i fizičke osobe u odnosu na realno moguće diskontiranje veličina obveza prema trećim osobama;paušalnu veličinu plaćanja komunalnih i drugih računa koja posljedično oslobadja likvidnost sredstava te stvara nove vrijednosti koje premašuju one koje bi bile neostvarene plaćanjem punih iznosa dospjelih računa i obveza;
b. poravnjanja (konsolidacije) pozicija, što se u RH nije učinkovito reguliralo u odnosu na prijeboje u zemlji prema inozemstvu, radi nepostojanja doradjenih zakona i propisa,kao i prakse,te precizno uredjenih tržišta vrijednosti (primjerice,tržišta nekretnina). Radi toga, mnogi kapitali ostaju sakriveni ili nepostojeći,a kolaterali postaju smetnja poslovanju svake banke, obzirom na nepostojanje tržišne moći njihova adekvatnog unovčenja i/ili reotkupa. Ovakvo poravnanje, ali naravno isključivo u suradnji s relevantnim javnim i pravnim osobama, konsolidirat će bilance mnogih trgovačkih društava, kao i omogućiti novim poduzetnicima da sporazumima, fiducijama, patentima, predugovorima i slično, dolaze do kapitala u svim dobima razvoja poduzetničkog programa,što će biti zastupljeno i drugim portfeljima,
c. outsourcing poslovne usluge kojima će Banka ostvarivati ugovorenu vrijednost ne izlažući se riziku, a istovremenu uvećavajući ukupnu platformu svoje temeljne vrijednosti koja proizlazi iz takovih ugovora i radnji slijedom istih,
d. izrada platforme globalnog sustava internet/telefonskog plaćanja MicroPhone,kao i suradnja u izvršenju i unaprijedjenju najbržćih,sigurnih i učinkovitih sustava medjuplaćanja kojima se neprestano spušta cijena novca uzrokovana vremnenskim i materijalnim redudantnim odmacima,
e. uvodjenje kreditomata koji će revolucionalizirati vrijem,smanjiti rizik, automatizirati i depersonalizirati način shvaćanja kreditnog aranžmana,
f. Banka će, tijekom prijelaznog razdoblja navikavanja na Internet-Only bakarstvo, te svekolikijeg razvoja praktičnih aplikacija na PC/internet/mobilnih telefona sustavom rentiranja šalterskih usluga,kao i drugih usluga platnog prometa od strane FINA-e, razviti jaku klijentsku bazu, obzirom da mnogi ne žele, praktički ne mogu ili još ne znaju obavljati platne poslove putem interneta,

3. TRŽIŠTE

3.1. PLASMANI I KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
1.1.1 Banka je svoje ciljeve postavila pristupom prema nedorečenom projektu Banke malog poduzetništva (BMP),koja je trebala postati vlasništvo obrtnika,ŠKZ-ova i drugih manjih poduzetnika u potrebi za bankom takve vrste, obzirom da isti nemaju dovoljno sredstava za rad. Stoga bi BMP posljedično umalo postala praktičnim taocem vlasnika bez novca i sa sumnjivim i primitivno-profiliranim aktivama punim dubioza koje bi eventualno unijeli u BMP kao svoj udjel.
1.2.1 Novi segment praktičnog internet bankarstva,koje svakome bilo gdje u Hrvatskoj omogućuje najbrže postizanje željenog ili revidiranog cilja,predstavlja brzina interneta, koja s ozakonjenim elektroničkim potpisom,elelektroničkim certifikatima i ugovorima, preciznoj automatiziranoj predstavci svih činjenica u nekom aranžmanu svakom komitentu (besplatni e-kalkulator na temelju kamatnih stopa, rokova, besplatno korištenje opremom i programima za PC/mobilno bankarstvo i dr.), ostvaruje brzi učinak i precizira kreditna traženja, obzirom da je dosad zamijećen veliki broj polukriminalnih, nesavjesnih ili lažnih radnji u odnosu na namjenu kredita.
1.3.1 Radi potpunije podrške, a u zajedništvu s Euroinvest agencijama (u Hrvatskoj pri HGK) te drugim bazama podataka i odnosa. Banka može,primjerice, za poduzetnika osvariti najbolje uvjete i cijenu nabavki opreme pri čemu se postiže daljnja ušteda, te druge radnje u svrhu obrade proizvoda/usluge i njihova plasmana na tržišta, ugovore, marketing i dr. kako bi zaokružila krug djelotvornosti.
1.4.1 U suradnji s općoinskim, županijskim i državnim obrtničkim komorama, te poduzetničkim centrima, kao i direktnim oglašavanjem, Banka će stvoriti veliki broj komitentata i cjeloviti krug usluga koji će biti posebice vidljiv kroz .......,s niskom posrednih vrijednosti koji proistječu za Banku, i koja time posredno ili nepoosredno uvećava kapital bez izlaganja riziku ili iznad razina dozvoljenog rezerviranog kapitala. Upravo će …… biti način regrutiranja velikog broja komintenata, jer će se rješenja iz te grupe odgovarati njihovim. potrebama
1.5.1 Fizičke i Pravne osobe će za svoje CD-ove, depozite i štedne uloge ostvarivati pravo na pristup raznim vrstama štednih,odnosno investicijskih razreda koji će uvijek donositi više od drugih u istoj klasi u ukupnoj veličini.
1.6.1 POTENCIJALNO/STVARNO TRŽIŠTE:U Republici Hrvatskoj danas posluje oko 94.000 obrtnika, 800 poljoprivrednih, obrtničkih,štedno-kreditnih i stambenih zadruga te oko 55.000 malih i srednjih trgovbačkih društava s ukupno oko 656.000 zaposlenih (2004). U kategoriju tog tržišta uključeni su i poduzetnici/fizičke osobe koje iz raznih razloga ne mogu započeti radnje komercijaliziranja patenata i dr.
3.2. STRATEGIJA NASTUPA PREMA TRŽIŠTU U REGIJI I MEDJJUNARODNOM TRŽIŠTU.
a) Banka će, kao jedna od malobrojnih i stoga egzotično inovativnih internet-only banaka u svijetu (s prijelaznim razdobljem tijekom kojeg će se komitenti moći služiti šalterskim uslugama FINA-e),biti podržana ili već jeste u ovom razdoblju osnutka, od relevantnih javnih osoba u Europskoj Uniji i svijetu.
b) Banka će sporazumom s telekomima fiksne i mobilne vrste te s Internet Service Providerima napraviti teško razumljivi i ponekad skupi medij interneta najjednostavnijim životno-korisnim alatom za svakog potencijalnog komitenta. Banka će stoga imati izuzetno značajnu ulogu čiji će okviri i dosezi biti odredjeni sporazumima s kompetentnim tijelima i organizacijama u RH inozemstvu, a posebice odnosu na povećanje protočnosti razmjene poslovnih informacija i potreba izmedju poduzetnika u RH i susjednih zemalja (BiH; Slovenija). Banka će postati financijskim i nastupnim izlazom na domaće i globalno tržište za komintente-poduzetnike.
c) Broj ukupnih komitentata će u prva tri mjeseca od operativnog početka rada Banke (ne poistovjećivati s razdobljem najave Banke) biti će u razini oko 12.000 žiro računa-korisnika kreditnih/debitnih/smart kartica,obzirom na prednosti, privilegije i novosti koje Banka nudi pravnim i fizičkim osobama,te slijedom marketinške kampanje.

Des: plusBanka je predvidjena kao komplementarrna banka, a ne isključivo konkurentna drugim bankama, te će u suglasju s istim modelirati obrasce svoje prisutnosti na tržištu. Stoga, Banka, kao druga novina u Engleskoj ili drugi auto u obitelji, ima tzv. pomoćnu ulogu u odnosu na primarne potrebe i mogućnosti (veličine kapitala i dr.) koje se mogu ostvariti u drugim bankama, ali uz bezbroj ili samo veliki broj uvjeta od kojih neki po apsurdnošću postavke isključuje druge (primjerice, na svom sam trenutačnom slučaju uočio da banke u RH nemaju predodžbu naplate dospjelih a neplaćenih obroka kreditnog dužnika; umjesto da se osiguraju plaćom i imovinom kreditnog dužnika, pa tek onda drugog jamca - i to krajnjem slučaju fizičke i vis majeurnemogućnosti naplate od korisnika kredita-što dokazuje njihovu površnost unatoč dugoročnim pripremama obrade kredita kojeg naplać infrastrukture podešavati (postupak: Fine-tuning) svoju ponudu i poslovanje.

4. OPERATIVNA ORGANIZACIJA POSLOVANJA
4.1. Organizacija elektronskog poslovanja; šalterskog poslovanja putem FINA-e
4.1.1. Temeljno web sjedište plusBanke će biti dinamični Portal: www.hrvatskabanka.com, www.plusbanka.hr i dr. s atraktivnim izmjenjivim grafičkim sučeljem,posve jednostavnim za uporabu;na sučelju će biti i besplatni forumi za prijedloge o učinkovitijim rješenjima, poveznice (linkovi) za video-konferencije i video komunikaciju za klijente (komitente), obrazovni materijal (novac;krediti;kako napraviti poslovni plan i dr.); dnevni pregled stranja na tržištma, ukupnih pokazatelja uspješnosti i stanja Banke do razine koje ne podliježe poslovnoj tajni, s dnevnim elektronskim uvodnikom i obraćanjem komitentima i prijateljima Banke; Portal će sadržavati nisku besplatnih softwareskih paketa poput kalkulatora, tabličnog prikazivača te sve informacije o vrstama i načinima financijskih rješenja u svakom segmentu, tako da se klijenti (komitenti) mogu adekvatno pripremiti.
4.1.2. U izradi rješenja potpunijeg ovladavanja potencijalima,planira se suradjnja s financijskim organizacijama i bankama u Hrvatskoj i inozemstvu, obzirom na stanje slobodnih sredstava,čijoj detekciji i planiranju i služi p4p sustav, utemeljen na iskustvima američkog sustavu p2p kojeg upotrebljavaju tamošnje kreditne zadruge (Credit Unions) zbog istih razloga.
4.1.3. Kako bi se potencijalni komitenti mogli informirati o uslugama, načinim arada i involviranosti,
plusBanka će omogućiti gradjanima RH besplatni CD i odredjeni broj besplatnih i povlaštenih minuta na internetu za početne informacije.

4.1.4. POSLOVNA TAJNA:***

Info-Prilog 2:


2.1. PRILOG :PROVEDBENI PLAN PROJEKTA:plusBANKA - Sadržaj

§ Što su Community banke
§ Što su Internet-Only banke, odnosno MultiChannel banke:
a) Profil Banke,
b) Operativno niskotroškovna banka u svakoj dobi osnutka,rada i
razvoja,
c) Razlozi osnivanjaBanke; djelatnosti Banke;
d) Što su internet-only i multichannel banke,
e) Uspješne kapitalizacije,
f) Popis Internet-only/Multichannel banaka,
g) Formule isplativosti,
d) Obrazac područja rada plusBanke u odnosu na male i srednje
poduzetnike

§ Osnivački odbor:
Vrste osnivanja:
a) De novo banka,
b) Optimirani načini osnutka Banke u odnosu na isplativost i troškove,
c) Zadaci,prava i obveze,
d) Prestanak trajanja

§ Aranžeri kapitalizacije (Underwriters)
a) Vrste kapitalizacije Banke,
b) Vrste očitovanja/ugovora u postupku kapitalizacije,
b1) Vrste sui generis ugovora,
c) Financiranje temeljnog kapitala,
d) Financiranje derivatnog kapitala (repo ugovori-opcije),
e) Garancije kapitala: Povrat glavnice i premije,
f) Očekivani rast vrijednosti dionica Banke,
g) Postupak kapitalizacije Banke

§ Tržišta plusBanke
Zašto je plusBanka ispravan projekt u Hrvatskoj i Regiji,
b) Struktura budućih klijenata (komitentata),
c) Kako privući komitente,
d) Suradnja s Ministarstvom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo
e) Suradnja s relevantnim javnim osobama u RH,
f) Suradnja s ingerentnim osobama u inozemstvu

§ Upravljanje rizicima plusBanke

§ Način rada i razvoja plusBanke
a) Dosadašnji aplikativni projekti,
b) Slobodni prostor za novu banku,
c) Outsourcing ugovori,
d) Shema rada i razvoja Banke,
e) Uprava,
f) Očekivani troškovi i prihodi Banke izmedju 2006-2011,
g) Očekivani odnos vrijednosti dionice-investicije i poslovnih rezultata Banke,
h) Osiguranja plasmana i kapitala Banke

Profitabilnost plusBanke
Multilevel ili Multilayer-višerazinska ili višeslojna,
Jamstva razvoja Banke neposrednim i posrednim očekivanim prihodima

2.2. PROSPEKT ZA KAPITALIZACIJU plusBANKE:

§ Vjerojatni izdavač Prospekta ovim izvješćava obaviještene potencijalne ulagače kako će PROSPEKT plusBanke biti objavljen u dvije dobi, sukladno dobima postupka kapitalizacije Banke:
ü PROSPEKT I – predstavljati će konstrukt Ponude (abstract - prije definiranja detalja s zainteresiranim ulagačima), etapno će prilagodjen prvoj dobi Ponude i analizi iste s interesentima, koji će u ovoj dobi uručiti svoje Pismo spremnosti, Pismo interesa i druge pravno odgovarajuće oblike. Prema istom, interesenti koji su izrazili svoju spremnost za buduće ulaganje, biti će pozvani na neformalnu pred-Osnivačku sjednicu Skupštine plusBanke.
PROSPEKT I će se osvježavati novim informacijama u sadržaju Konstrukta prospekta I na informativnom web linku koji će biti dostupan isključivo neposredno odabranim mogućim investitorima i interesentima. Na ovaj način će Osnivački odbor,kao i aranžer već na samom početku razdoblja osnivanja Banke postaviti troškovne low cost standarde, odnosno dinamičnom izmjenom sadržaja pružiti će interesentima i investitorima barem približnu simulaciju komunikaciju Banke prema klijentima.
Interesenti će u pozivu na Osnivačku Skupštinu primiti će i relevantne materijale, u kojima če se specifirati nove stvarne činjenice obzirom na ozbiljne ulagače.

PROSPEKT II - prilagodjen prethodnim razgovoarima i analizama intrerese a u istom paketu primiti će:
Materijal PROSPEKTA II koji će biti dopuna PROSPEKTU I, te će detaljno i konkretno razložiti poslovanje Banke, organizaciju, plasmane, inovativnosti, outsourcing predugovore, komitentsku strukturu, očekivanu bilancu, izvješće o dotad obavljenim razgovorima s mogućim članovima uprave i programerima,izvore dostiupa kapitala osim temeljnog, kao i druge teme koje su relevantne za rad Banke i odluku o konačnoj isplativosti ulaganja u istu,
Prijedlog Statuta Banke.
Na Osnivačkoj Skupštini pozvanici će diskutirati o Prospektu II, Prijedlogu Statuta Banke i drugoj dokumentaciji koja će predstavljati temelj osnutka i operativnog početka rada i razvoja Banke, te će isti odabrati članove Skupštine,čiji je zadatak odabrati članove Upravnog i Nadzornog odbora na slijedećem sazivu Skupštine.
PROSPEKT II – sadržavati će konkretnije i cjelovitije materijale i izračune projiciranog poslovanja Banbke u varijabilama uvjeta,s činjenicom da ti podaci spadaju u poslovnu tajnu koja se prema IPO standardima ne izlaže 'nepoznatoj javnosti', bez obzira koliko ona bila apstraktna (svekolika javnost) ili ciljana.PROSPEKT II će sadržavati najprecizniju projekciju programa rada Banke, troškova i očekivanih prihoda, rasta temeljne vrijednosti i dr.

PROSPEKT I :
Sadržavati će sve temeljne informacije i opcije iz zemlje i svijeta o osnivanju banaka sličnog profila, kapitalizacije Banke, rada i razvoja Banke, profitabilnosti i vrsta investicije kroz umreženo vlasništvo, kao i kroz neposredne i posredne načine uvećanja temeljne vrijednosti Banke - početne emisije dionica.Ovaj će se prospekt neprestano elektronički osvježavati s novim podacima u odnosu na sadržaj Konstrukta

PISMA NAMJERE/PISMA INTERESA:
Smatraju se prvim ozbiljnim pismenim očitovanjem u normama važećih zakona i propisa.
Potpisnici istih su članovi Osnivačke skupštine.
Osnivački odbor zadržava pravo ocjene ozbiljnosti,kredibiliteta i boniteta interesenta, u svrhu zaštite drugih interesanata i potencijalnih ulagača u zemlji i svijetu.

MATERIJALI ZA POZIV NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU:
Isti će sadržavati:

-PROSPEKT II, koji će sadržavati sve karakteristike pravog Prospekta kojim se nude konkretni vrijednosni papiri, te će isti biti strukturiran prema Javnoj ponudi vrijednosnih papira. Prospekt II sadrži i Prijedlog Poslovnog plana Banke za pet godina ,
- Prijedlog Statuta Banke,
- Prijedlog Akta o osnivanju Banke
- Ugovorne obrasce glede vlasništva:
a) pripremnice – upis u temeljno vlasništvo (dionice),
b) umreženo vlasništvo: financijski derivati pokriveni i izvedeni iz temeljnog vlasništva: (unaprijednice/ terminski ugovori / sui generis ugovori (repo baza) / opcijski ugovori i dr.),
-Mišljenje Komisije za vrijednosne papire u odnosu na javnu ponudu vrijednosnih papira (Banke) i izvedenica istih,
- Detaljnji opis i informacije o dionicama Banke, te prijedloge opcija koji se mogu na sjednici izglasati odnosno optimirati,
- Izvješće o napravljenim kontaktima i pravnim radnjama (pisma namjere,predugovori i dr.)s: progamerimai isporučiteljima softwarea/ telekom operaterima/ pružateljima internet usluga / kartičarskim kompanijama/ televizijskim postajama / nositeljima kabelskih koncesija /izvorima kapitala u svijetu/ /predugovore s nadležnim ministastvima i drugim javnim osobama (agencije i sl.) / razvoj na programskoj i kartičnoj aplikaciji, i drugo.

PREPORUČA SE DA POZVANICI OSNIVAČKE SKUPŠTINE ODGOVORE ELEKTRONIČKIM, ILI PISMENIM PUTEM NA PREDSTAVLJENI MATERIJAL TE PRENESU SVOJE PRIJEDLOGE, KAKO BI SE OSNIVAČKA SKUPŠTINA VEĆ MOGLA RAZVIJATI PREMA PRIPREMLJENIM TE DOGOVORENIM MATERIJALIMA!!

PROSPEKT II,KAO INTEGRALNI DIO PRIJEDLOGA STATUTA BANKE SADRŽAVATI ĆE:
-Prijedlog Poslovnog plana Banke za pet godina (2005-2010),
-ponudu dionica prema važećem zakonu(PoJavna ponuda vrijednosnih papira), u kojoj će bizti navedene svi podaci o vrsti investicije, kvaliteti investicije, riziku investicije i dr. (prema postulatima Basela-II, te praksi rada Community, Internet-Only i Mikro banaka u SAD i Svijetu).
-cjeloviti opis, shematorij i organizaciju rada Banke, sa svim fizičkim čimbenicima (uredi,oprema i dr.), zaposlenici, vrstama outsourcing suradnji i dr.
-konačnicu očekivane kapitalizacije Banke u odnosu na Privatni sektor i Javni sektor s priloženim obrascima ugovora u odnosu na:pripremnice, dionice, derivati,
-očekivani razvoj terminskih financijskih instrumenata,
-popis interesenata za kupnju derivata,
-tehničke karakteristike bančinih kreditnih-charge -prepaid aktiv - mikro kartica,
-opcije tehnika i metoda osiguranog i tzv. neosiguranog financiranja poduzetničkih projekata u svakoj dobi,
-detaljnji opis inovativnih proizvoda i usluga koje Banka uvodi, neposredno, ili posredno u suradnji s povezanim pravnim entitetima,i drugo po zahtjevu.

OSNIVAČKI ODBOR plusBANKE

OSNUTAK plusBANKE-DOB 1:
plusBanku je moguće osnovati putem Osnivačkog odbora Banke i Aranžera kapitalizacije Banke, u zajedništvu s drugim aranžerima koji su pravne,fizičke ili javne osobe; Ovaj je način predvidjen od inicijatora Banke kao najjeftiniji obzirom da ukupna vrijednost svih radnji do osnutka Banke,odnosno prestanka pravnog važenja istih, neće biti viša od oko 1,2 % ukupnog početnog dioničkog temeljnog kapitala Banke u donicama nakon 24 mjeseca od početakj rada Banke što se smatra iznimno povoljnim uprema sukladnim troškovima u svijetu, ali i zemlji, gdje još takvih iskustava nije zapravo ni bilo; Cjenik konzultantskih usluga nižeg ranga realizacije stoji izmedju 200.000-230.000 kuna, pa se stoga ova cijena troškova do osnutka Banke, koja će biti isplaćena u dionicama (običnim i povlaštenim) i djelomice novcu, doima vrlo isplativom, posebice iz razloga što će Osnivački odbor povećati početni temeljni kapital Banke drugim materijalnim i nematerijalnim utrživim vrijednostima.

Ukupni očekivani trošak rada Osnivačkog odbora: oko 120.000,00 kuna (abstract, samo za figurativnu vizualizaciju troškova Projekta)
Ukupni očekivani trošak Aranžera: oko 400.000,00 kuna (abstract)

Za gorenavedenu komercijalnu naknadu u novcu i vrijednosnim papirima, Osnivački odbor i aranžer dostupaju:
-sve materijale potrebne za osnutak i početak rada Banke,
-Poslovni plan rada i razvoja Banke, te investicijski elaborati, gdje asu isti potrebni,
-sve radnje potrebne zas organizaciju rada Banke ,
-kapitalizaciju temeljnog kapitala Banke, uz platformu umreženog vlansištva tamo gdje je isto u interesu svrhe Banke.

Jedan od načina osnivanja i kapitalizacije novog poduzeća/banke je vrlo skup i odnosi se na angažmane underwritera i investicijske banke (oko 3-5%)

Drugi je način koji se provodi u svijetu, poglavito SAD pri osnivanju Community Banks, pokretanje kompanije/holdinga s funkcijom pripreme banke koja obavlja sve zadatke pripreme materijala za Banku kao i kapitalizacije iste:prednosti ove metode su da mnoge obveze holding company preuzima na sebe i obavlja tzv. čistu kapitalizaciju banke koja se pokrene, po dobivanju potrebnih dozvola.

i drugo po potrebi.

OSNIVAČKI ODBOR:
1. Elaborat o opravdanosti,izvedivosti,isplativosti i korisnosti Banke,
2. Prospekt I i Prospekt II (ukoliko oba Prospekta budu potrebna)
3. Poslovni plan rada i razvoja Banke
4. Prijedlog Statuta
5. Pravno formalne radnje (predugovori, pregled outsourcing kontakata i dr.)

ARANŽER:
1. Izrada web linka i grafičkog sučelja na kojem će biti očitovani materijali Početne javne ponude
2. Izrada svih ugovornih obrazaca potrebnih za oččekivanu kapitalizaciju Banke, a prema važećim zakonima i propisima
3. Očitovanje materijala prema odabranim mogućim interesentima fizičkim prezentacijama (HGK),sastancima (Hotel Opera) i dr.
4. Kapitalizacija platforme ukupnog vlasništva, te omogućivanje i odredjenih dostupa kapitalu,
i drugo po potrebi

a) Dodatne informacije o pokretanju nove banke:

Banka, poput drugih IO banaka cilja na najšire realno ostvarivo područje te u komunikaciji prema klijentima i isporuci svoji roba i usluga nije ograničena kao klasične banke,od kojih su mnoge lokalnog karaktera.
U nakani da se komprimira vrijeme odobrenja Hrvatske narodne banke za početak rada, te u najboljem interesu investitora,Banku je moguće započeti na dva tememeljna načina:
-osnivanjem nove banke (de novo banka): prednosti ovog postupka su brojne i predstavljaju banku od samog početka, ali nedostaci su vrijeme koje je potrebno do izdavanje dozvole, te troškovi rada u hladnom pogonu
-udruživanjem s postojećom bankom, na način djelidbe vlasnosti,definiranjem rada i razvoja i dr.: prednost ove metode je brzi početak rada, ali i naslijedjivanje dubioza te komitentske koja ne odgovara profilu Banke,
-otkup postojeće klasične banke radi pretvaranja iste u Internet-Only banku.

Postupak inkubacije Banke zahtjeva posredni rad na organizaciji Banke, predugovorima i optimiranju platforme rada Banke, te uvećanje posredne temeljne vrijednosti Banke.
Struktura kapitala i vlasnika je odredjena važećim zakonima i propisima,ali vvažno je napomenuti da će početni ulagači u temeljni kapital Banke biti nagradjeni bonusima izmedju uplaćenog kapitala po cijeni prve dionice za Početne ulagače i one koja se postavi kao tržišna cijena u bilo kojoj dobi Banke, poglavito u odnosu na derivatne ugovore.
Banke u svijetu se financiraju i tzv. unutarnjim financiranjem ali zakonska regulativa ponekad dovodi u pitanju razliku u otkupnoj cijeni dionica iste nominalne vrijednosti. Praksa kaže da se rani investitori uvijek trebaju stimulitrati obzirom na dob ulaganja u odnosu na kasnije, klasične ulagače.

b) Razlozi osnivanja plusBanke: Djelatnosti i komaprativne prednosti

Banka nije samo drugačija od drugih nego se projicira da će biti totalno drugačija od drugih banaka u RH. Fokus djelatnosti plusBanke razlikovati će se od svakog dosadašnjeg profila banaka u RH,koje su općeg prakse, s univerzalnim pristupom, a u financiranju preferiraju aranžmane s uvoznom robom (automobila, bijela tehnika i i dr.).

Banka će stoga u okružju Internet-Only banaka, kao i naravno Multichannel banaka, inovirati načine, proizvode, usluge i komunikaciju s klijentima.
Rad putem jeftinog dostupa internetu (za isto je predvidjeno i pokretanje ISP društva 'plusInternet' ili sl. obzirom da je koncesija za isto cjenovno popularna,kao i Joint-Venture suradnja s jednim od mobilnih operatora kako u nHrvatskoj tako i inozemstvu, te apliciranje Internet telefonijskih programa, obogaćenih video streamingom i sl. čime bi se upotpunila komunikacija u realnom vremenu i potrebama klijenata Banke).

Iskustva u svijetu su nadasve pozitivna, te ako se ne uzmu u obzir opskurni pokušaji profitiranja na mediju (sadržaju proizvoda usluga), a ne na ukupnom integralnom rješenju, Internet-Only banke se iskazuju kao stožeri bankarstva sadašnjosti budućnosti Za razliku od drugih banaka u RH i regiji, Banka će nuditi integrirarana rješenja proizvoda i usluga svojim klijentima,koja će biti dinamički organizirana. Tablica ispod služi za usporedbu nekih od razlika Banke i drugih banaka u RH i Regiji, odnosno banaka koje nude ointernet bankarske usluge:

plusBanka: Informacije

Klijenti plusBanke će zahtjevati:
-sigurnost informacija,
-zaštitu kapitala,
-uvećane mogućnosti proizvoda i usluga (pr:ovedraftovi, financiranje putem kartica i dr.),
-jeftinu komunikaciju (ISP troškovi, cijene impulsa, opreme i sl.),
-raznovrsnu platformu pristupa (internet, telefon, mobilni telefon, ATM, interaktivni aktivator glasa i dr.),
-stalni pristup,interaktivnost komunikacije i radnji u realnom vremenu.

Banka će radi potpunije usluge klijentima poduzeti:
- strateški,proizvodima i uslugama,softwareom,opremom i drugim će se trajno razlikovati od drugih banaka, jer svaki će klijent imati svoj link spreman za obradu svakog zahtjeva i transakcije u realnom ili skoro realnom (near real) vremenu,
- kvalitetu usluga će jamčiti odabirom outsourcing partnera,
- poravnavati će (settlement;leverage) pozicije na svakoj razini kako bi detektirala razinu adekvatnog kapitala, te iskorištenosti i iskoristivosti kapitala,
- stvoriti će strateška udruživanja radi maksimimiziranja mogućnosti za klijente,
- nagradjivati će lojalnost svojih klijenata diskontima, i dr.

plusBanka će poticati:
- investicijsku štednju-investicijske račune, s garancijom na visoke prinose koji će biti ostvareni portfeljima instrumenata i tehnika na dostupu Banci u zemlji i inozemstvu,
- omogućivanje višeg prinosa na oročene depozite,koji inače pripadaju isključivo većim investitorima-klijentima,
- pristupačne, svakom shvatljive i atraktivne načine obavljanja svih radnji za svakog klijenta, s bespapirnim transakcijama, elektroničnim ugovorima i pravosnažnim digitalnim certifikatima,
- razvoj visokokakvosnih online programa za financijsko planiranje svakog klijenta na svakoj razini u odnosu na trenutačnu poziciju i opcije budućih pozicija, zajedno s besplatnim softwareom kao što su net kalkulatori, net kalkulatori kamatnih stopa i druge izračune prema programima Banke, analizatora stanja plasmana i portfelja kako svakog klijenta tako i Banke te svih investicijskih portfelja,
- poduzetničko financiranje načinom optimiranja potreba istih s pravnim i financijskim mogućnostima Banke, te u odnosu na izradu cjelovitog poduzetničkog rješenja,
- otvoreni računi će uključivati besplatne čekove i usluge plaćanja, osim onih koje su sadržane u konsolidaciji dugovanja,
- novi će se proizvodi oblikovati prema zahtjevima i potrebama klijenbata, te će uključivati izmedju inih i online osiguranje, revolving kredit, overdraft, kreditomatska rješenja, poslovne kreditne,izvozna kreditna rješenja,upravljanje novcem (cash management), skalabilnost prilagodjavanja rješenja i CRM okružja za svakog klijenta,
- uvodjenje kreditomata,kao direktnog fizičkog rješenja isplate.

Vrste ušteda internet bankarstvom:

-Izvod iz rada Robert de Young: The Financial Perfomances of Pure Play Internet Banks

• transakcija načinom klasičnog bankarstva iznosi oko 1.07 USD,
• transakcija putem telefona iznosi oko 0,55 USD,
• ATM (Automated Teller Machine) troškovi za banku iznose oko 0,27 USD po transakciji,
• ista transakcija putem interneta iznosi 0,01 USD.
• Odredjene radnje i transakcije nisu usporedive, odnosno ne mogu se obavaljati bez prethodnih radnji,ali vrlo je očevidno kako internet bankarstvo demistificira opsežnost radnji u pojedinim transakcijam brzava iste, te svodi na pravu funkciju, što rezultira i smanjenjem cijene novca.

Cjelovite informacije za ovu dob: www.stopostonovac.com - NAPOMENA: Ovaj moj site namijenjen financiranju novih poduzetnika i aplikativnih (srodnih) projekata u cilju boljitka istog, više nije akktivan.


Jedan od dopisa (od četrnaest) koji je bio upućen tadašnjem ministru poduzetništva.

Zagreb, 13. siječnja 2003.

Predmet:
KONKRETIZACIJA POČETNE PONUDE DIONICA > POČETNE KAPITALIZACIJE BANKE MALOG
PODUZETNIŠTVA

Štovani gospodine *****,

Nakon višetjednog upoznavanja s materijom i mogućnostima osnutka i financiranja temeljnog/radnog kapitala, a sukladnih profilu projekta Banke (BMP), kao i regulativi koja je uobičajena za inozemna tržišta, zadovoljstvo nam je da konačno dolazi do operativnog razdoblja osnutka Banke, koja mora biti drugačija od drugih!
Poglavito smo sretni što možemo započeti konkretizaciju ispitivanja interesa/ponude kuponje dionivca ili drugih vlasnosti/ financijskih rješenja Banke inovativnostima primjerenim hrvatskom hendikepiranom ‘financijskom’ tržištu, monopoliziranom od isključivo komercijalnih banaka opće prakse.
Obzirom da su ponude uvjetovane okolnostima, nacionalnim i medjunarodnim propisima i zakonima, kao i praksom te poglavito obzirom na specifičnosti funkcije i vlasničkog profila Banke, od početka se zalažem za tzv. hibridni sustav početne, kao svih daljnjih kapitalizacijskih dobi Banke.
Novac kao temeljni kapital jedino je što je neosporno pri osnivanju banaka. Na žalost, pri nakaznom osnivanju bivših ‘galofak’ i ‘rodijačkih’ banaka (1990-1995), kao i političkim koristoljubljem, urušio se inače stabilan sustav činidbi, vrsta, prava,obveza i prinosa uobičajen u poslovnom svijetu (izvan RH), gdje je novac u obliku prerastao u impuls, odnosno najjeftiniju moguću (u troškovnom smislu manipulacije) činjenicu mjerenja vrijednosti i investicije.
Jeftiniji posttupci s novcem, kako isti postaje dematerijaliziran, još više naglašavaju temeljnu, ili barem jedna od najtemeljnijih funkcija suvreme nog novca – financiranje i poticanje poduzetništva u svim fazama, čime se na odredjeni način smanjuje i rizičnost takovog financiranja.
Toj funkciji služe komercijalno-investicijske banke, s drugim općim uslugama gradjanstvu i pravnim osobama, a poglavito razvojem internet aplikacija i stvaranja datoteka o svakom klijentu, transakciji, rezerviranom i dostupnom kapitalu u banci, kao i na tržištu kapitala (sudionici:fondovi/banke/investitori-venture capital/osiguravajuća društva/programi) bilo gdje u svijetu (princip:pozajmična ili kreditna arbitraža s poravnavanjima koja se obavljaju stalno ili u zadanom roku).
Kako sam vanjski član tamošnje asocijacije, štedno-kreditne zadruge (Credit Unions) u SAD su dosegli bankarsku razinu brzog, jeftinog i učinkovitog poslovanja.Obzirom da je Ministarstvo pokretač projekta, kroz svoj sektor zadruga,Banka će se služiti najboljim iskustvima i proizvodima/uslugama Credit Union-a, naravno prilagodjenim hrvatskim uvjetima, zakonima i okolnostima, u svrhe penetracije u zakržljalo tržište financijskih podrška/rješenja za poduzetnike.
Vaše je Ministarstvo napravilo pravo malo čudo,ali subvencionirani kamatni bodovi, kao i poneka agarancija HGA, nisu dostatrni za razvoj istinskih poduzetničkih vrijednosti i stvaranja prave poduzetničke klime (od koje inače zavisi opstanak svake države), jer banke u RH nemaju institut tzv. rizičnih ili tzv. neosiguranih plasmana, niti službe koje mogu upravljati rizicima.

Dosadašnji kontakt(i):

I
~ U prvom materijalu s sadašnjim Business planom Banke, ali poglavito našim dodatnim materijalima i prednostima Banke, s nabrajanjem mogućih inovativnih proizvoda/usluga Banke, zainteresirali smo investicijsku grupu u Italiji, koju tvore pojedinačni investitori i izvori kapitala za takove svrhe.
~ Potencijalne investitore zastupa odvjetnik **** ,koji će biti i njihov zastupnik u svim razdobljima (pred)ponude:nakon neslužbene prezentacije,koja je već obavljena s naše strane prema odvjetniku, s odličnim originalnim materijalima,koji uključuju u ugovorne aranžmane, odvjetnik je potencijalnu grupu investitora upoznao s činjenicama dostupnim u ovom trenutku;očekujemo da će u roku od dva tjedna biti organizirana naša neposredna prezentacija potencijalnim investitorima, s podacima i mogućnostim sa statusom poslovne tajne,kako je uobičajeno u takvim pretponudama. Naime, materijali poput ‘konceptualnog Business plana’, ne iznose prednosti projekta, jer isti tvore većinom poslovnu tajnu projek(a)ta. Te se činjenice, mogućnosti i pogodnosti, u koji se uključuju i višerazinski bonusi za (pred)početne ulagače, izlažu i raspravljaju u komornim razgovorima, te se ne stavljaju u javni materijal, obzirom da iste predstavljaju mogućnosti koje će biti ostvarene nakon što osnivački odbor, vlasnici, upravni odbor itd. odrede profitabilnost istih.
PredIPO sastanci (IPO-Initial Public Offering > Početna javna ponuda) uglavnom su aranžirani pod pravilom poslovne tajne prema trećim osobama koje ne predstavljaju sastavni dio odluke.
~ Potencijalni talijanski investori su spremni za udio u Banci izdvojiti 1.500.000,00 (milijunpetstotisuća) Eura u odredjenoj kunskoj protuvrijednosti, što iznosi oko 11.100.000,00 (jedanaestmilijunastotisuća) kuna; naravno, ti su potencijalni investitori sposobni i voljni uložiti mnogo više, ali ograničili smo limit radi činjenice da ova Banka ima višu ulogu u funkciji poduzetnika, javnih službi i sveukupnog gradjanstva, prvenstveno radi svog vlasničkog oblika i funkcije.
~ Svjestan sam da u ovome nema ništa senzacionalnog, čak ni vrijednog spomena, ali ono što se u ovom aranžmanu razlikuje od drugih, predstavlja činjenica da će ti potencijalni investitori zapravo uplatiti novac, njihov će odvjetnik dobiti lombardno osiguranje u dionicama i/ili drugim vrijednostima Banke, ali ti će investitori fiducijarnim ugovorom ustupiti vlasnost nad dionicama/drugim vrijednostima, primjerice, Društvu za razvoj i poduzetništvo, odnosno hrvatskoj financijskoj kompaniji koja će biti stvorena isključivo za tu svrhu, kao i svrhu ekskluzivnog obavljanja inovativnih outsource aktivnosti za Banku.
Drugim riječima, inozemni će kapital konačno raditi ne samo u Hrvatskoj, nego i za Hrvatsku, pod izvanredno povoljnim uvjetima.Naime godišnja kamata je otprilike jednaka eskontnoj EURIBOR stopi,početna je jedinica cijena otkupne vrijednosti dionice (bez bonusa, ako takvi budu dogovoreni), ali završna kamata kada se obavlja i kamatna isplata biti na u odnosu na cijenu dionice u tom vremenu (36 mjeseci),ako ista bude viša od početne, čime se postiže istinska dinamička vrijednost kapitala.
~ Investitori će ponuditelja aranžmana (Društvo) ovlastiti kao svoje predstavnike na sjednicama vlasnika (dioničara),kao i zastupanje u upravnim ili nadzornim poslovima koji skrbe o kvaliteti ukupnog poslovanja ,tako da de facto Hrvati ovim postupkom upravljaju oinozemnim kapitalom za potrebe svog poduzetništva.
~ Dakle, tek nakon ovog razdoblja (36 mjeseci), a najmanje 12 mjeseci, može doći do javne ponude dionica/dijela dionica, čime se osigurava vlasnički integritet kapital i kontinuitet funkcija istog.
~ Ugovorne obveze prema kapitalu služe samo kao prednost, jer se u svakoj vrsti financiranja, makar to bilo i visokorizično venture capital financiranje, treba ostvariti maksimalan stupanj stručnosti i odgovornosti, ali nikako klaustrofobije i neznanja u bankama u RH, čija odbijanja poduzetnike u početnim ili nekim drugim (mostovnim > bridge kreditima) odvode na poniženja lihvarima,ŠKZ-ovbima, zalagonicama itd.
~ Ovim aranžmanom se ostvaruje KORISNOST NOVCA u funkciji uvećanja ukupne vrijednosti RH koja se generira u odnosu na financijsku podršku poduzetništvu. Najbolje od svega, profit i kapital ostvaren dobrim tradom Banke,kao i rezultatima poduzetništva, ostaje u RH.

II

~ Važno:Prijenavedeno je predstavljao tek prvi (neslužbeni) korak, jer u ovom trenutku nemamo definicije obavljanja postupaka pretkapitalizacije, niti autoriziaciju za obavljanje iste (obzirom na rano razdoblje); iz tog razloga, gorenavedenu pretponudu smo napravili kao neslužbeni investicijski brokeri,poznanici i prijatelji potencijalnih investitora.
~ Nakon sastanka ovog tjedna,tijekom kojega ćemo dogovoriti parametre i detaljno raspraviti o Vašim prijedlozima, izraditi ćemo materijale za Početnu javnu ponudu Banke (na hrvatskom i engleskom jeziku); Materijali će u raznim oblicima, prilagodjeni vrsti aranžamana, biti prezentirani do cca 7.veljače 2003, tzv. stožernim investitorima u zemlji – Prag investicije 4.000.000,00 /četirimilijuna/ kuna, s kojima će biti ugovarani daljnji aranžmani u odnosu na raspolaganje dionicama, premijske stope i druge otkupne cijene.
~ Cilj je da se dionice po njihovoj kupnji od strane stožernih investitora otkupe tzv.opcionalnim ugovorom u vrijednosti očekivanog kamatnog prinosa poslovanja Banke u odnosu na kamatni prinos u bankama u RH te prosječni godišnji prinos dionica slične vrste na tržištu kapitala u RH,kao i ‘sigurnih’ vrijednosnih papira na inozemnim tržištima.
~ Kupac bez prava nesmetanog raspolaganja dionicama nije kupac, nego ulagač odredjen pravima i obvezama ugovora, kao i imovine, te drugih zakona i propisa ako se za istim pojavi potreba.Takav vlasnik ili ‘vlasnik’ je optimiran za Banku, obzirom da ne može utjecati na raspolaganje dionicama, prodaju istih i slično.
~ Ovakovo financiranjre odgovara u odredjenoj mjeri tzv. managerskim i lombardnim kreditima, ali po našem modelu otkupa/jamstava/osiguranja/premija, takav novac jamči dobro poslovanje banke, aditivno financiranje,nove vrste osiguranja, čvršču povezanost s medjunarodnim izvorima/oplodjivačima kapitala na specijalnim tržištima (garancije i sl.), te nadasve pootpunu funkciju Banke bez cmizdravosti vlasnika i sličnim postupcima koji u pravilu,radi svoje utrživosti, ometaju rad uprave i strategiju Banke.

~ Glede stožernih investitora u zemlji;
(Napomena:U cijelom tekstu razmatramo 75%-1 dionica privatnog sektora),

ponude će biti obavljene prema šest potencijalnih i zainteresiranih investitora, u trenutku kada se obave dogovori izmedju Vašeg Ministarstva i nas, Društva, te kada mi napravimo IPO materijal kojega će te Vi, ispred Ministarstva, odobriti kao zadovoljavajućeg za svrhu prikiupljanja kapitala prije objave Početne javne ponude.Najvažnije je da se treba ograničiti pravo raspolaganja dionicama na vrijeme od 12 mjeseci.
~ U stvari, cilj je da do objave IPO-a niti ne dodje, odnosno da se temeljni kapital, kao i početni radni kapital i financijski aranžmani (fondovi, partner banke u svijetu, ugovori radi dostupa jeftinom kapitalu, prikupljanje programskog kapitala, razvoj proizvoda/usluga) osiguraju do početka ožujka 2003, čime se uvećava i vrijednost Banke.Takodjer, cilj je da se ne troši ni javni novac, osim u kasnijim oblicima kada u stvari niti ne predstavlja direktni trošak.

DERIVATI:
~ Radi promidžbe financijskih derivata (OTC> over the counter> tzv. neslužbene vrste), inovativnih instrumenata koje će Banka morati uvesti i zastupati ukoliko želi uvesti financijsku strukturu za poduzetništvo, moguće je u ovon početnom razdoblju uključiti gradjanstvo za dio vlasnosti nad Bankom; odnosno za kupnju prava na vlasnost u jednom trenutku u budućnosti 12/18/24 mjeseci, što predstavlja opciju na vlasnost koja se kupuje marginom.Isto će moći napraviti nazivajući brojeve 060/… 717, 060/ …727 itd, a svaki će broj predstavljati dio uplate za lotove dionica nominalne vrijednosti (1,2,5,10,15 itd.), odnosno svaki nazivatelj će moći nazvati onoliko puta koliko želi (lotova)dionica. Marginu će plaćati putem telefonskih računa (druge usluge mobilne i fiksne telefonije /prepaid kartica), a uplata će biti osigurana način da se margina vodi kao štedni ulog, uplata na kreditnoj kartici Banke i tome slično. Na ovaj bismo način potakli uvodjenje i trženje barem najosnovnijih vrsta opcija,kako bi se razvilo tržište kapital u RH.
~ Glede gorenavedenog, s prof.dr.****, ravnateljem**** spremam seminar/okrugli stol o potrebi uvodjenja i modelima financijskih derivata u RH,koji se trebao održati krajem siječnja ove godine, ali koji će se radi praznika, snijega, skijanja itd. Najvjerojatnije održati u drugoj polovici veljače. Pri tom će biti predstavljen prvi pravi hrvatski (telefonski,elektronski,net) OTC financijski derivativ za Banku, kojega ću izraditi uz pomoć ****, te ćemo simulirati ponašanje istog. Stoga, ovi dopisom Vam još ne mogu precizirati kako će taj derivat na temelju kojeg će Banka ostvariti manji dio početnog kapitala izgledati, ali povezan je s izradbom portala NAŠA BANKA! (najvjerojatnije na na HT-u), kojim ćemo najavljivati proizvode/usluge Banke, otvarati forume, te izraditi aplikacije poput platforme za globalno mikro plaćanje putem interneta i sl.
Najvažnije, prodajom opcija de factoraspolažemo s budućim kapitalom u mjeri odredjenoj cijenom opcije, koja ipak više sliči na repougovor pod posebnim uvjetima nego na istinsku opciju (call,put i dr.). Iz tog je razloga moguće i izdavanje obveznica, ali ne bih želio ništa prejudicirati prije dogovora s Vama i razgovora s ****.

SAŽETAK:
U predIPO razdoblju, odnosno do najave Početne javne ponude na inozemnim IPO tržištima i hrvatskom tržištu, (stoga tu više nema potrebe za istinskim underwriterom,kojeg u RH i nema te čija je temeljna funkcija da otkupi dionice i preproda ih u roku recimo 24-48 sati investicijskim fondovima, investorima i dr., ako se veći dio kapitala može riješiti običnim auditingom i ugovornim radnjama),
mi,Društvo,kao jedan od (mogućih) ovlaštenih ponuditelja, možemo realno sakupiti izmedju 15-18 milijuna kuna temeljnog kapitala, te periodički (prema adekvatnom kapitalu i drugim kriterijima) najmanje oko 40 milijuna kuna obrtnog kapitala,čija je uporaba osigurana na druge načine osim obvezne rezerve.
Kreditni koeficijent Banke će,obzirom na vlasničku strukturu, transaktivne ugovore te outsourcing dosege,od početka će biti prilično visok, poglavito obzirom na (pred)aranžmane koje Banka još u stadiju operativnog formiranja bude sklapala s financijskim tržištem (kreditomati/kartičari-smart-kreditna debitna kartica/IT rješenja/izvori kapitala i dr.).

MARKETING:
- Osnutak Banke će biti obradjen u jednom poslovnom tjedniku, pri čemu će se detaljnije obrazložiti IPO i predIPO tehnike kao novost na našem tržištu u sakupljanju kapitala,koji spada u vrstu samofinanciranja, makar isti u drugoj razini predstavlja subkreditni odnos s učincima stvorenim u vremenu stvorene tim kapitalom,a za čiju će se daljnju fluidnu manipulaciju oformiti instrumenti kapitala.
- Gospodarski klub,ili možda Merdijan 16, će objaviti reportažu o financijskim derivatima, prednostima i opasnostima, i najaviti ‘telefonsko derivatno ludilo koje trese Hrvatsku’,te obavijesti o osnutku i visokom rangu Banke kod investitora.
- i drugo, o čemu ću Vas obavijestiti tijekom sastanka.

Veselimo se našem sastanku.

Sa štovanjem,

Ivan Ostoja


Slijedi još jedan dopis Ministarstvu o konstruktu postupka osnivanja:

'OSNIVAČKI ODBOR ZA OSNUTAK BANKE NAZIVA: BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO – BIP d.d.' (u daljnjem tekstu:'OSNIVAČKI ODBOR') s trenutačnim sjedištem u Zagrebu, ***,zastupano po Ivanu Ostoji u funkciji v.d. predsjednika budućeg Osnivačkog odbora

ovim donosi

PRIJEDLOG RADNJI I DINAMIKE POSTUPKA OSNIVANJA BANKE RADNOG NAZIVA:
'BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO – BIP d.d.'


NAPOMENA ČITATELJIMA BLOGA PLUSBANKA.BLOG.HR: U okviru Projekta:BMP (Banka malog poduzetništva) Ministarstva za obrt,malo i srednje poduzetništvo, gorenavedeni naziv je bio najbliže istom.

U Zagrebu, 7.ožujka 2003

Sudionici:

*** kao Aranžer kapitalizacije Banke > ARANŽER
Osnivački odbor za osnutak banke naziva:Banka za investicije i poduzetništvo – BIP d.d. > BANKA
Dr. sc. ***,kao član Osnivačkog odbora >***
Ivan Ostoja, direktor Aranžera i predsjednik Osnivačkog odbora > OSTOJA
Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje > INSTITUT
Hrvatska gospodarska komora > HGK
Ministarstvo za obrt,malo i srednje poduzetništvo > MOMSP
Banka malog poduzetništva > BMP
Hrvatska narodna banka > HNB
Kupci prava na dionice > KUPCI PRAVA
Kupci dionica > KUPCI DIONICA
Kupci derivata dionica > KUPCI DERIVATA

PROJEKT:

1) Prva internet i m*-Banka (*multichanel/ mobitel/telefonska banka) u Republici Hrvatskoj i Regiji: BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO-BIP d.d.
Temeljni kapital Banke: 40.000.000,00 kuna Vlasnička struktura: Javna (25%+1 dionica) – Privatna (75% - 1 dionica) Zaposlenih:12
2) Banka je autonomni dio integralnog organizacijskog/poslovnog/financijskog rješenja radnog naziva:"PROGRAM: BANKGRUPPA",
koji će sadržavati:
BANKA > nukleus grupe,
EUROGLOBAL FOND d.o.o. > društvo za upravljanje investicijskim fondovima: BELLA FOND d.d / InveST PLUS! FOND / AKTIV FOND ./ PREMIER FOND i dr. s inovativnim portfeljima,
EUROPLUS INVEST d.o.o, t.d za specijalne poslovne usluge, ekskluzivni i neprenosivi outsourcing ugovor s Bankom o iznalaženju novih proizvoda, izradi i modeliranju istih (konsolidacija dugovanja, pr.),obavljanje kontakata i priprremu ugovora, izradi opportunity projekata,obavljanje PR i marketinga Banke i dr.,
BANKGRUPPA d.o.o., komanditno društvo za strateške poslove (uvećanje kapitala Banke, radnje kao specijalnim izvorima financiranja i dr.)

ARANŽER:

-inicijator osnutka Banke,
-sudionik u osnivanju Banke malog poduzetništva,
-kontakt s MOMSP,
-kontakt s INSTITUTOM,
-izrada modela umreženog vlasništva,
-izradio Elaborat o opravdanosti,izvedivosti,isplativosti i korisnosti Projekta osnivanja Banke i predao ga u HNB 5-3.2003,
-izradio Prijedlog poslovnog plana Banke i BankGruppe,
-priprema prezentacije umreženog vlasništva u HGK i Europskom domu (ožujak-travanj 2003.),
-izrada materijala i angažiranje čimbenika za održavanje prezentacija,
-priprema Početne javne ponude,
-postavljanje materijala Početne javne ponude u zemlji i inozemstvu na interenet te kontaktiranje s ciljanim uzorcima potencijalnih ulagača (15-20.3.2003),
-izrada pravno-formalnih dokumenata i ovjere istih (Odluka o pokretanju Osnivačkog odbora , Aneksa istom, pripreme za rad Osnivačkog odbora i dr.),
-organizator kapitalizacije Banke u svim razdoljima (dobima)
- i drugo sukladno okolnostima i potrebi.

JAVNI ISTUPI:

-predstavljanje projekta Banke,inovativnosti istog i umreženog vlasništva, s eksperimentalnom (ali pravno obvezujućoj) prodaji prvih Prava na kupnju dionice u nominalnoj i stvarnoj uplatnoj vrijednosti u iznosu do 1.000 Prava na buduće dionice.Prezentacije umreženosti vlasnosti su potreban postupak obzirom na nepostojanje financijskih derivata i prikladne zakonskje regulative u Republici Hrvatskoj. Mjesta održavanja: HGK.-Grad Zagreb,Draškovižćeva 45,Zagre/ Europski dom, Jurišićeva, Zagreb
-Internet aplikacija Početne javne ponude i email obaviještavanje ciljanih uzoraka u zemlji i inpozemstvu, s forumskim i sličnim interaktivnim programima,
-organizacija predstavljanja/okruglog stola o potrebi uvodjenja i modelima financijskih derivata u Republiku Hrvatsku u suradnji s Institutom,
- medijski istupi u tiskanim i elektroničkim medijima koji posredno izazivaju interes na projekt Banke, u kojima se putem obavijesti HINA-i i drugim agencijama i medijima, ili ekskluzivnim materijalima obradjuje nastanak Banke; imena članova buduće Uprave; izgled portala Banke koji će promijeniti Hrvatsku kakvu smo poznavali; napise o financijskoj podršci poduzetmništvu (Venture Capital Market dr.); prijedloge o izradi zajedničke platforme za globalno mikro e- i m-plaćanje putem računa telekom operatera, s beskamatnim kreditaranjem organizacije poravnanja financijskih prava i obveza putem servera čime se postiže ušteda u računima i sl.

OSNIVAČKI ODBOR:

- priprema dokumenata za članstvo, organizacija rada (uredi,oprema,sastanci),
-izrada Prijedloga Satuta banke koji će biti predložen na Osnivačkoj Skupštini,
-izrada Poslovnog plana Banke za prvih pet godina od dana početka operativnog rada,
-izrada investicijskih elaborata i tablica očekivanih bilanci Banke,
-uvećavanje budućeg temeljnog kapitala Banke > odnosi se na:nematerijalni i materijalni tijekom postupka osnivanja Banke predugovorima, pismima interesa,pismima spremnosti, licencijama, odnosno prano-formalnim obvezama koje su adekvatne toj dobi, Stupanj uvećanja prema Temeljnom kapitalu se očekuje u iznosu od 3-7 milijuna kuna, u vrijednosti utrživog potencijala projekata, postavki za rad Banke:
.......... (Multicard*, konsolidacija dugovanja>Dug Eliminator!; postavka poslovanja automatiziranom mrežom i programima,komintentska struktura i veličina; predugovcori o depozitarstvu i drugim radnjama ; partnerski predugovori spremnosti bankama u zemlji i inozemstvu; predugovori spremnosti s izvorima povoljnog dostupa kapitalu u inozemstvu i zemlji; predugovori za stvaranje autonomne dobiti na vanjskim tržištima uporabom bankarskih partnerskih instrumenata na odredjeni rok; izrada modela optimalnog funkcioniranja Programa : BankGruppa (radni naziv,nap.p,.)> osnivanje i potfeljiranje (radni naziv: Euroglobal Fond d.o.o. s pripadnim fondovima > osnivanje Europlus Invest d.o.o. za specijalnbposlovne usluge i razradu istih) ; potpisivanje outsourcing predugovora s Hrvatskim telekomnom, Financijskom agencijom, e- i m-platnim sustavima
-priprema ciljanih uzoraka za Neposrednu javnu ponudu, u kategoriji koja se ne utječe u djelatnost Aranžera ,
-priprema i djelovanje u iznalaženju prikladnih poslovnih prostora, te postupanje prema istom načinom štedljivog gospodara (PBZ Invest-leasing prostora umjesto najma - adrese:Koturaška ulica, (Hypo),Zagreb / Avenija Dubrovnik 15 (Velesajam),Zagreb, i dr.
-stručni pregled i izbor najoptimalnijih programa (software) i opreme (hardware)za Banku trajanja unutar prvih pet godina , te pregovori s dostupiteljima programa, izrada istih ili licenciranje te izmjene na hrvatskjom jeziku prema važećim parametrima, izrada novih platformi e- i m-plaćanja,organizacija najoptimalnijih kasnijih dostupa opremi za klijente Banke (kamera/VoIP i pripadajući software s enkripcijama,linkovima i sl. za tzv. One-to-One bankarstvo), priprema programa Banke na CD ROMU-u s uračunatim besplatnim minutama i jeftinijim pristupom Banci., a što će biti ugovoreno i izradjeno s HT-om ili telekom operaterom,kao cjelovito rješenje,
-pregovori i predugovori s činiteljima poslovnih usluga, financijskih usluga, pružateljima dostupu namjenskih razvojnih i investicijskiuh sredstava,
-pregovori o usmjeravanju odredjenih veličina namjenskih reinvesticijskih sredstava putem relevantnih programa kroz Banku,
-potpisi o suradnji s Ministasrstvom obrta,malog i srednjeg poduzetnkištva,Fonda za razvoj i zapošljavanje te drugim poduzetničkim centrima o suradnji u filtriranju ponudjenih projekata i programa, te optimalnom portfeljiranju /leverage,hedge/ istih,
-iznalaženje optimalnih rješenja za izbor članova Uprave i zaposlenike Banke, prema spremnosti, raspoloživosti i važećim zakonima i propisima,
-izrada Integralnog(organizacijskog/poslovnog/financijskog rješenja (radni naziv-Program:BankGruppa),
-održavanje sastanak članova Osnivačkog odbora, izdavanje priopćenja za javnost (medije),
-skrb o sredstvima za radnje Osnivačkog odbora i povrat istih s ugovorenim premijama,
-marketinška nematerijalna korist Banci u odnosu na buduće komitente, parnerske odnose kao i ukupni rating Banke većeg od stvarnog prema parametrima HNB

POČETNE UŠTEDE/PROFITI:

1. U paušalnim i špekulativnim troškovima ukupan iznos kapitalizacije iznosi najmanje oko 4 -7% u novcu od iznosa prikupljenog Početnom javnom ponudom za kapitalizaciju novog projekta, što se h oduzima od prikupljenog novca ( u slučaju da je kapitalizacija uspjela) te se smatra IPO/DPO ukupnim troškovima,
2. Ukupni troškovi pripreme, postupka pokretanja i osnivanja Banke,organiziranja kapitalizacije Banke,s dodatkom umreženog vlasništva, te dovodjenja Banke u lopderativno stanje, sa svim potrebnim materijalima, stoji bto 520.000 kuna u novcu i dionicama, plativo prema najboljem interesu Banke i izvršitelja usluga,kao i trećih ugovornih osoba,.
3. U odnosu na inovativnosti, ukupne kontakte, stvaranje klijentele, programa Multicard* , Elaborate, Poslovni plan, Prijedlog statuta, radnje marketinga Banke, te obavu sve druge potrebne radnje povezane s troškovima rada, prema sadašnjem i uobičajenim standardima roškova stajali bi minimalmno 2-2,5 % od temeljnog kapitala (govorimo o odličnoj ponudi, jer bi malo tko, odnosno nitko od revizorskih i sličnih službi ,preuzeo posao kapitalizacije nove banke male veličine-iz tog razloga, primjerice, osnivanje Banke malog poduzetništva u organizaciji MOMSP traje već deset mjeseci s izdašnom financijskom potporom CARDS programa Europske Unije još nepotvrdjene svote za običan konceptualni Poslovni plan, ali koja duboko zalazi u konačniu veličinu iznos osnutka i početka operativnog rada Banke).

STOGA UKUPNA UŠTEDA PREMA KRAJNJIM VELIČINAMA
(U ODNOSU NA TEMELJNI KAPITAL):
OD 0,7 % - 1,8%
Odnosno: od 280.000 kn do 480.000 kuna;
s činjenicom da će Osnivački odbor, odnosno Aranžer u dijelu vlasnosti umrežiti dionice terminskim ugovorima koji će održavati veličinu vrijednosti Banke;
kao i činjenicom da će se kapital Banke uvećavati iz posrednih ili trećih izvora na načine predvidjene važećim zakonima i propisima.
1 BANKGRUPPA****(jedan od naziva,nap.p.): Kao buduće komanditno društvo .za specijalne strateške poslove, ovaj će se entitet prije svega fokusirati na uvećanje kapitala Banke, a u svezi s budućim istim članovi Aranžera i Osnivačkog odbora su već sklopili odredjene relevatne kontakte koji jamče Banci u trenutku spremnosti iste postotak autonomnih vanbankovnih profita,koji će služiti uvećanju temeljnog kapitala Banke i vrijednosti dionica u prvih 36 mjeseci poslovanja Banke,
2.EUROPLUS INVEST d.o.o.:Kao buduće trgovačko društvo za poslovne usluge, isto će biti vezano outsourcing ugovorom koji je neprenosiv i trajan s Bankom radi poslova navedenih u Elaboratu i drugim materijalima osnivanja Banke. Isti se odnose na:
-pripremu,izradu i dostavu konačnih poslovnih rješenja za proizvode i usluge koje Banka može posredno ili neposredno obavljati,sa svom potrebnom dokumentacijom,
- izradu portfelja financiranja poduzetničkih programa, izbor istih,te tehnike optimalne podrške istim putem Banke ili EuroGlobal Fonda ili samog Europlus Investa,
-marketinški programi za Banku u zemlji i inozemstvu, kao dio ukupne vrijednosti Banke,
-radnje na grafičko -programskoj izradi Portala Banke,koji će sadržavati sve proizvode i usluge Banke, mogućnost Osobnog bankarstva putem interneta, mogućnost m-Bankarstva (telefonskog/mobitel),te druge sadržaje koji se dinamički izmjenujuju i davaju posjetiteljima/klijentima mogućnosti zapošljavanja, investicijskih savjeta, edukacije te sve potrebne linkove s direktnim ulaskom na druge relevantne websiteove. Portal će biti povezan i s Kreditnim brokerima Banke(koji će biti vezani ugovoro o djelu i sličnim ugovorom zaposljenja na odredjeni rok,a čiji će angažman i poznavanje terena i ljudi pomoći općehrvatskom gospodarsko-poduzetničkom uzletu, s grafičkim prikazom njihova rada i uspješnosti).Portal će sadržavati sve materijale potrebne za komitente i vlasnike u organizaciji svojih sredstava, prava i obveza, te izvješća o uspješnosti Banke ili grupe (koja ne zadiru u institut poslovne tajne),kao i dnevnu e-kolumnu inicijatora Banke, Ivana Ostoje, naziva 100% NOVAC! STo posto istina! koja će govoriti o trenutačnom stanju, mogućnostima, preporukasma, ali se vraćati i na ne tako slavnu bankarsku prošlost u RH punu kriminalnih radnji, s detaljnim opisima istih.Portal Banke će postati općimn mjestom u sadašnjost hrvatskog poduzetniuštva i novčarstva te pravi gateway za inozemna tržišta,kontakte i sl.,
-izdavati će medijska izdanja u tiskovnom i elektroničkom obliku radi zaštite najboljih interesa Banke,
-obavljati scouting (izvidjanje) najboljih prigoda (opportunity) na domaćem i inozemnom tržištu za Banku ili grupu (pr.:'Slobodna Dalmacija') te razotkrivati pr. sramotu od koncesije za Treći program HTV od 400.000 kuna godišnje,i drugo.

JAMSTVA POVRATA NOVCA PLUS UGOVORENIH PREMIJA POČETNIM ULAGAČIMA:

Početni ulagači u dobi do prve prezentacije projekta Banke i umreženog vlasništva predstavljaju:

a) kupci prvih Prava na buduće dionice Banke ( 500 komada) koji za isto dobijaju ukupno 1.000 komada Prava na buduće dionice u punoj nominalnoj i stvarnoj uplatnoj vrijednosti.Taj stimulans '2 za 1' ide na trošak Aranžera, odnosno umanjiti će ugovoreni broj dionica Banke za 1.000 dionica, odnosno u broju prodanom do 1.000 komada Prava na buduće dionice.Aranžer isto dogovara s privatnom grupom Kupaca prava,na način da isti ne predstavljaju nepovratnu investiciju,nego da se prati hodogram ponašanja te male grupe od pet lotova * ( *1 lot=100 dionica) za vrijeme prepočetka,početka i zaključenja kapitalizacikje,kao i razdoblje rada Banke. U slučaju da do kapitalizacije Banke ne dodje u ugovorenom terminu, Aranžer vraća novac kupcima prvih prava, a oni vraćaju sva stečena prava,
b) članovi Osnivačkog odbora, odnosno pružatelji finnacijske, poslovne i tehničke podrške radu Osnivačkog odbora,koji su vezani ugovor o suradnji, stječu pravo povrata na uložen materijal ioi drugu vrstu ugovorene podrške po isplati Osnivačkog odbora, odnosno prestanku pravne važnosti istog, radi odabira članova Skupštine,Upravnog i Nadzornog odbora Banke od strane budućih vlasnika. Razliku u premiji ako do nemogućnosti isplate iste od strane Osnivačkog odbora, odnosno tijela koji ga naslijede u razdoblju osnutka Banke dodje,pružatelju podrške Osnivačkom odboru isplaćuje Aranžer.
c) Sva druga prava Početnih ulagača navedena su u prikladnim ugovorima.

BANKA:

Temeljni početni kapital: 40.000.000,00 kuna
Broj dionica:400.000
Vrsta dionica: obične (common). Sve dionice su obične i nema povlaštenih.
Očekivani Temeljni kapital Banke: 43.000.000,00-47.000.000,00 kuna; uz materijalnu i utrživu nematerijalnu imovinu (prava,ugovori i sl.) koju ostvari Osnivački odbor tijekom svog rada,kao i Aranžer, ako do istog dodje s njegove strane.
Očekivani potencijal Banke u prvih 12 mjeseci od dana operativnog početka rada: 60 milijuna kuna
Način razvoja Banke: konzervativan, u zadatim veličinama, putem e-aplikacija i kartica višestruke funkcionalnosti.
Umreženo vlasništvo: do 50% ukupnog broja dionica u razini odluke Osnivačke Skupštine Banke, a prema prijedlogu Osnivačkog odbora i Prijedloga Statuta; ciljan postotak umreženosti terminskim i repo-ugovorima, opcijama (call-britanska vrsta) i unaprijednicama.
Banka neće izdavati nove emisije dionica radi dokapitalizacije za vrijeme trajanja terminskih ugovora,nego će jačati svoj temeljni kapital i ukupni kapital posrednim i neposrednim ugovorima,djelatnostima,proizvodima i uslugama, te će se zapravo očekivano povećavati vrijednost dionica u istom broju. Na taj će se način dio derivatnih transakcija obaviti bez utjecaja na poslovanje Banke, a inače je Elaboratu opravdanosti (...) navedeno kako se sve radnje umreženog vlasništva obavljaju izmedju stranaka kapitalom i obvezama iz autonomnih izvora trećih osoba,te ni na koji način ne utječu na poslovanje Banke, niti je iste mogu teretiti.
Banka će biti organizirana kao niskotroškovna banka,tako da svaki zaposlenik ili outsourcing izvodjač radova usluga bude optimirano iskorišten u odnosu na rezultate poslovanja Banke, te će upravo prava,obveze činidbe Banke u outsourcing suastavu,kao i unutar grupe (Program:BankGruppa), na najbolji stvarno mogući način koristiti prava,te stalno optimirati razvoj djelatnosti u suglasju s mogućnostima, na ostvarenje prihoda i profite s što manjom ili bez izloženosti riziku djela (posredne-neposredne-provizijske).
Banka e kao iznad svega poduzetnička banka,koristiti inovativne proizvode, usluge kao i izvore kapitalizacije, odnosno financiranja podrške poduzetništvu, načinom dobrog gospodara i prema važećim zakonima i propisima, kao i medjunarodnim standardima.


- 10:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 23.02.2007.

ARHIVSKI MATERIJALI S '100% FORUMA' U SVEZI PROJEKTA: plusBANKA (2002-2005)

Ovaj post donosi izbor materijala s moga sada ugasle web stranice/bloga 100% NOVAC! Jedina STo poSTo iSTina u HrvaSTkoj čija je primarna funkcija bila upoznavanje novih poduzetnika s načinima financiranja, pokretanje kategorije poduzetništva i poduzetniak (novi; mikro itd.), projekata poput plusBANKE i sl.


ŠTO SU BANKE I ŠTO ONE ZAPRAVO RADE?

Poslano: sri, 15.06.2005 10:02
________________________________________
Je li to baš tako jednostavno pokrenuti banku? Pročitali smo ovdje info o pliusBanci, gledali powerpoint prezentaciju,ali tu nema konkretno ništa o tome kako se zapravo pokreće banka. Najavili ste neke posebne instrumente i vrijednosne papire.

MODERATOR: Ostoja

Na ovom Forumu neće biti opisi postupaka koji spadaju u djelokrug poslovnih savjetnika, ali zbog boljeg razumijevanja cijelog procesa,kod nas mistificiranog i tako nedostižnog, funkcioniranja i pokretanja banaka, odgovaram Vam s temeljnim postavkama potrebnim za pokretanje jedne banke koja ima svoju naglašenu društvenu ulogu (community bank) i koja svoje proizvode,usluge i ustroj rada dostupa i obavlja na drugačiji način klasičnih fizičkih (brick and mortar) banaka.
Potonje, doduše, imaju i ekstenziju svoj poslovanja putem neta ili bežićnih telefona, ali ustroj odgovara onom tzv. retail banaka, od kojih se neke u nedostatku boljih termina proglašavaju i 'poslovnim bankama' (valjda zbog toga jer tamo drže račune i pravnih osoba?).

Prije pokretanja banke treba utvrditi potrebu i komercijalnu isplativost iste. Drugim riječima, treba pomno analizirati postojeću ponudu, potrebe i potencijalno vjerojatne potrebe (pr. novih poduzetnika) za takovom bankom.
Naravno, pritom je obvezatno provjeriti isplativost i održivost iste u postojećim i projiciranim budućim ukupnim uvjetima (svi čimbenici tržišta, demografski podaci, analiza depozita itd).
Potom, bitno je tko inicira ili pokreće banku, njihovo razumijevanje i poznavanje svih okolnosti kao i neupitna predanost projektu nove banke kao i uspjehu istog. Bez ove osobine, tj. ukoliko netko shvati svoj angažman i cijeli pozamašan postupak, kao jednu od tema za priču za kavicom poslije svih poslova, takve treba odmah zaboraviti. Njihovo je mjesto u hrvatskom javnom gospodarskom ili političkom (pod)zemlju.

Organizatori pokretanja banke suočavaju se s troškovima i obvezama. Postupak pokretanja plusBanke biti će strukturiran drugačije (i kudikamo jeftinije od sličnih), ali bit priče je da organizatori osiguraju oko 10 % ukupnog početnog kapitala banke (temeljni početni kapital banke plus troškovi potrebni da se banka kapitalizira, registrira, kadrovski oplemeni, nabavi oprema, uredi, itd. za početak rada). Ovu dob uobičajeno financira tzv. korespodentna banka tako da organizatori pokretanja banke mogu svoj novac što proaktivnije koristiti u svrhe kvalitetne pripreme osnutka banke i početka rada iste.
Ovom treba pridodati jedan od stožernih dokumenata na kojem se i temelji banka, a to je Strateški poslovni plan koji treba točno definirati potrebu za takvom bankom, jedinstvene proizvode, usluge i ustroja rada koji se temelji na uočenim potrebama ciljanih klijenata. Ovaj plan se razvija rano u postupku pokretanja i mora biti opsežan, stvaran i poseban (u onom što nudi). No, takav se Plan nerijetko smatra poslovnom tajnom pa nije izložen javnosti do zadnje faze kapitalizacije banke.

Naravno, u Planu se navodi i proforma Financijski izvještaj koji sadrži potencijalni rast, predložen u Poslovnom planu. Izvješće se uglavnom zasniva na komparativnom pregledu depozita i kredita drugih banaka u tom trenutku. Financijski i poslovni plan za banke uobičajeno se temelje na petogodišnjem razdoblju, ponekad i trogodišnjem (ali ovo je razdoblje ipak prešpekulativno i u tom bi slučaju odredilo banku kao isključivo kratkoročnog financijera, odnosno komercijalnu banku koja svoje poslovanje temelji na kartičnom ili potrošačkom kreditiranju).
Važno je naglasiti da prije izvodjenja ovakve 'više' vrste plana, organizatorima se savjetuje da naprave prvu detaljnu skicu projekcija očekivanih veličina kako bi se odmah u početku (raz)uvjerili u ispravnost svoje odluke
Obzirom da su banke 'teško' regulirane zakonima i propisima, intelektualni kapital predstavlja glavnu snagu banaka, pa je stoga potrebno definirati potencijalne kandidate za menadžment banke - znane i neznane, mlade i starije stručnjake - te s istim kontaktirati. Tu je potrebno voditi računa o njihovoj kompetenciji, ugledu, vještini, kao i informiranosti u najnovija bankarska dogadjanja, prije svega informatiku.
U ranoj dobi pripreme organizatori trebaju osmisliti najprikladnije i najučinkovitije načine kapitaliziranja banke početnim otvorenim i neposrednim ponudama, tržištima na kojima će ponuditi vrijednosne papire (već tu je Projekt: plusBanka malo napredniji u odnosu na planirani broj i vrste papira primarnog i sekundarnog tržišta). Tu je bitno da postoje mehanizmi koji podržavaju rast i likvidnost vrijednosnih papira tijekom prve tri-pet godina poslovanja banke.
Pritom organizatori pokretanja banke trebaju se obvezati na otkup barem 15% ponude kako bi demonstrirali svoju dobru vjeru i predanost projektu.

U toj 'abecedi' pokretanja banke možda je najvažnija identifikacija pokretača nove banke (de novo) koji, kao što je već napisano trebaju pokrivati 10% ukupnih početnih troškova, odnosno 15% otkupa početne ponude dionica i dr. vrijednosnih papira banke. U jednoj tako reguliranoj industriji ako što je bankarska etička je vrlina,kako olrganizatora tako i menadžmenta, na visokom mjestu.
U jednoj od ranijih faza (dobi), organizatori trebaju odrediti kandidate za izvršnog direktora banke, obzirom da zakoni definiraju uvjete za tak vu poziciju. Takvi direktori, u svakom slučaju, trebaju biti jake osobe s izraženim integritetom.
Organizatorima je pri odredjenim koracima pokretanja banke, poglavito onim koji se odnose na uvjete središnje nacionalne banke i sl., potrebna stručna pravna pomoć. Pomoć tvrtki koje obradjuju tržište je potrebno i kod identificiranja istinski potencijalnog tržišta banke, a pritom veliku ulogu igra dugoročna analiza pojedini lokalnih tržišta koje banka planira obuhvatiti.
Prirodno je da organizatori trebaju održavati kontakt sa svim nadležnim tijelima poput središnje banke, komisijom za vrijednosne papire i dr. kako ne bi počinili griješku u pravnoj regulativi čime bi doveli u opasnost cijeli projekt.
U današnjem svijetu prožetom medijima,marketinški plan koji će kratko,jednostavno i atraktivno prenijeti prednosti proizvoda,usluga i ustroja banke kao i uvećati svjesnost javnosti o postojanju banke, te posljedično stvoriti interes i iščekivanje za početkom rada banke, predstavlja snažan izazov. Tehnologija banke (informatika,prijenos informacija,komunikacija s klijentima, način obavljanja usluga itd.) takodjer je nezaobilazan faktor uspjeha ili neuspjeha (buduće) banke što se posebice odnosi na plusBanku koja upravo smanjivanjem ukupnog opsega troškova uvećava kapital i smanjuje njegovu cijenu za sve strane involvirane u rad Banke.

Nakon što se odrade sve postavke oko buduće banke, podnosi se zahtjev za odobrenje osnivanja iste, što je logički moguće tek nakon kapitalizacije banke. No, zahtjev ili neka druga zatražena vrsta aplikacije takve vrste zapravo daje stručnjacima iz središnje banke najbolji uvid u ispravnost i stručnost obavljenog, te definiciju budućeg rada banke.
I sada dolazi ono najteže, kapitaliziranje banke. Prvo,koliko će trebati vremena da banka pribavi planirani početni kapital. Za početne dobi kapitalizacije postoje posebne tehnike kojih će se držati organizatori pripreme i pokretanja plusBanke.
Ali, tu je i prvi uzrok maloj gorčini i osjećaja nemoći organizatora jer je banka dotad bila 'njihova' (dok banke u stvarnom smislu nije bilo). Kada ljudi uplate za dionice, banka postaje njihova u veličini udjela, a svakim novim kupljenim udjelom prestaje biti organizatora koji su u projekti 'udahnuli' svoju dušu, znanje,žrtvu…


ZAŠTO RADNI LOGO pluBANKE NOSI TEMPLARSKO ZNAKOVLJE

Zašto je radnom logu plusBanke templarski križ? Je li to ima veze s Hrvatskom kao katoličkom zemljom ili neko drugo značenje?

MODERATOR: Ostoja

Dobro pitanje. Vitezovi križari ili tzv. TEMPLARi bili su osim čuvenih graditelja, i prvi bankari u Europi, odnosno oni su zaslužni za nastajanje kasnijeg čeka i kreditne kartice.
Naime, Templari u bili naobraženi, vjeroljubni i skromni čuvari hodočasnika u Sveti grad Jeruzalem kojeg su bili zauzeli ili pokušavali zauzeti Saraceni, tj. agresivni islamisti.
Temnaplari koji su gradili samostane novim materijalima, ulagali u poljoprivredi i ceste mijenjajući time dotad zapuštenu (današnju) EUropu Europi upotrebljavali su svoje znanje i razum u svakoj prigodi, pa tako i onoj što raditi s novcem kojeg su hodočasnici ponijeli sa sobom u Jeruzalem.
Obzirom na opasnost koja je stalno prijetila morem i kopnom, Templari su razvili transfer novca s priznanicom (note of hand).
Hodočasništvo je ubrzo postala unosna 'industrija' i bilo je potrebno organizirati 'paket posjete' te osigurati imovinu hodočasnika od brojnih ugroza. Stoga su Templari deponirali novac hodočasnika i dali im potvrdu, a lokalno templarsko 'zapovjedništvo' je pokrivalo očekivane puta (putovanje, spavanje,hranu, suvenire i poklone koje b i hodočasnici uzeli itd.)
Putem kada bi hodočasnik-putnik želio nešto kupiti, pojesti itd. dao bi Templaru svoju priznanicu koja je bila šifrirana i služila je kao sredstvo plaćanja kao i dokaz o depozitu.
Templar bi po predočenju priznanice platio račun za hodočasnika-putnika, promijenio stanje priznanice i vratio bi je hodočasniku-putniku.
Po povratku, hodočasnik-putnik bi predočio svoju ispunjenu priznanicu Templaru koji ju je i izdao.
Odbivivši troškove od depozita, Temapr bi vratio hodočasniku-putniku njegov deponirani novac. Ukoliko bi se hodočasnik-putnik bio zanijeo i precjenio svoje mogućnosti u odnosu na deponiran novac,Templar bi mu dao račun.
Sve to nosi strahovitu sličnost na današnji paket turizam i kreditiranje/plaćanje putem kreditnih/debitnih kartica.

Templari koji su bili moćni nisu rabili svoju bankarsku praksu samo pri hodočašćenjima, nego su su organizirali prijenos novca za državu, Crkvu, lokalna i medjunarodna tržišta.

Pitate se kako su zaradjivali obzirom da je u Srednjem vijeku kršćanima bilo zabranjeno uračunavati kamate.To su smejli raditi samo Židovi, što je dovodilo u opasnost taj narod,koji je ionako već bio stigmatiziran činjenicom da su bili 'Kristove ubojice'.
Templari su poučeni iskustvima s Istoka problem naplate novčarskih usluga iznašli na način kao što su radili s nekretninama koje su unajmljivali, jer jer bilo dozvoljeno naplaćivati najma (rentiranje) umjesto kamatne vrste naknade. Templari su se služilili tim postupkom i kod posudjivanja novca. Najam novca je bio naplaćivan u trenutku uzimanja kredita, što je Templarima pomoglo izbjegavanje optužbi da su izvršavali nekršćanske naplate kamata.

Uskoro se bogatstvo templara toliko povećalo da njihove usliuge više nisu
tražili samo trgovci i vlasnici imanja feudalne Europe, nego najviši dužnosnici državca i Crkve. Templari su posudjivali novac biskupima za programe gradnje crkava, prinčevima i kraljevcima za financiranje infrastruturnih radova,gradjevina i križarskih pohoda.

U okviru financijske sigurnosti i sigurnog putovbanja (prije Templara razbojnici bi napadali putnike), Europa se počela mijenjati. Siguran i učinkovit bprijevoz rova (i kapitala) stvorio je mogućnosti akumulacije kapitala i pojavu nove trgovačke klase, urbanih buržuja.Njihovo je bogatstvo promijenilo odnos gradova i sela, Europa je počela disati.....

Templari su unutač svom kratkom postojanju bili glavna snaga promjene u srednjevjekovnoj Europi.Donijeli su u Europu mnoga tehnička rješenja Arapa u Svetom gradu,gotičke katedrale su izgradjene po njihovoj svetoj geometriji (Naziv Templari su i dobili po Solomonovom hramu - templeu- čiji su oblik smatrali savršenstvom,nap.a.)


ŠTO SU TO ISKLJUČIVO INTERNET (INTERNET-ONLY) BANKE? (2004)

MODERATOR: Ostoja

Internet ili multikanalna-banka (putem kompjutera stolnih i prijenosnih, mobitela, digitalnih televizora itd.) predstavlja banku koja ne želi nametati svoju veličinu i izazivati strahopoštovanje i nemoć kod običnih ljudi skupim mramorom (kojeg su ionako kupili od novca tih ljudi,op.a.), redovima za čekanje itd.
Internet(only) banka, obzirom da se ista odnosi na banku koja posluje isključivo putem telekomunikacijskih linija – internet, mobilni telefon i sl.) donosi nisku prednosti svakim danom razvoja IT i telekomunikacija koje postaju brže, djelotvornije i jeftinije.
Prednosti Internet banke kao što će biti plusBanka (uz suradnju s FINA-om) održavaju se u;
ugodi korištenja svih usluga (informiranje, kontakt, zahtjev, brzina odlučivanja, sofisticirano i cjelovitije upravljanje rizicima,brzina reakcije itd.);
povoljnoj vijeni koja je znatno jeftinija (u ukupnim troškovima ) od običnih, tzv. brick- and-mortar banaka (banaka od cigle i cementa), istodobno pružajući jednako kvalitetne, čak i potpunije usluge;
jednostavnog platnog mehanizma i medija plaćanja (što pojeftinjuje cijenu usluge);
dostupna je 365 dana godišnje, 24 sata dnevno;
može joj se pristupiti i koristiti njene usluge s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje postoji veza s internetom.

Isključive Internet banke su pokrenute 1995. godine kada je penetracija javnosti u internet bila simbolična: danas ista iznosi oko 40 posto, a ako uračunamo mobilne telefone novije generacije blizu 67 posto. Stoag je učinkovitije i kudikamo brže raditi putem takve vrste banke radnje radnje kao što su; provjera stanja na računu;
obavljati transfere novca s računa na račun;
provjeravati stanje računa kao i ukupne transakcije;
autorizirati elektronsko plaćanje;
zahtjevati izjave i upotrebljene čekove;
naručivati čekove,
izdati zabranu plaćanja;
aplicirati za potrebne poslovne kredite, kupovinu opreme, vozila itd,;
primati informacije o obavljenim uslugama, troškovima i sl.

Naravno, broj usluga eksponencijalno raste što pridonosi atraktivnosti takve vrste banaka, ali neosporna je činjenica da su Internet banke teško prihvaćene iako se na početku činilo kao da će ljudi pohrliti njima.
Mnoge su banke bile pogriješile upravo u kompliciranosti (umjesto da se sve automatizira i pojednostavni) postupka deponiranja novca i plaćanja. Čelnici nekih Internet banka nisu uopće pokušali detaljnije upoznati svoje (buduće) klijente i njihove potrebe nego su valjda bili uvjereni kako će nepraktična tehnologija riješiti sve probleme.
Ukoliko komitenti internet banke ne iskuse i ne uvjere su u jednostavnost i učinkovitost rada Internet banke koja im štedi novac u vremenu i cijeni transakcija (kao i troškovima, primjerice, odlazaka u banku), malo tko će postati klijent takve banke. Bitno je takodjer da i formulari budu jednostavni i praktični za ispunjavanje putem komopjutera ili mobitela, kao i njihova sigurnost bez stalnog maltretiranjem korisnika raznim pop-up potvrdama i sl., te da komunikacija bude takva da (budući) klijent može konkretno reći što mu treba.
Ljudi nisu uvjereni u sigurnost veza, pa ih je strah da netko ne 'prisluškuje' i skida brojeve kreditnih kartica i tome slično, što je jedan od glavnih razloga nepovjerenja u Internet bankarstvo, makar s razvojem telekomunikacija i ukupnog online bankarstva i ovaj strah smanjio.


IZBOR TRANSKRIPATA S NEFORMALNIH PRIPREMNIH DOGOVORA U SVEZI S MOGUĆIM POKRETANJEM plusBANKE:

1.

Poslano: pet, 03.06.2005 6:45 Naslov: IMA LI ŠTO NOVOG-JESU LI VAS DRUGE BANKE ZAKOČILE?

________________________________________
vidim da je site još uvijek u pripremi,ali zanima me je li se što noga dogodilo s plusbankom, kreće li se sve u dobrom smjeru.samo toliko


Naslov: TRANSKRIPT-02.06.2005Poštovana Dijana,
veseli nas što se barem formalno raspitujete za napredak u ovoj preddobi pokretanja plusBanke. Tomu i kratki izvadak iz neformalnih razgovora dvojicu (na satnku si bila trojica) pokretača ovog projekta:

TRANSKRIPT, 02.06.2005, 16:50-17:15, Zagreb

IZVATCI:

I.P.: Zvao si me, tu sam bio u blizini, imao sam sastanak pored Brodarskog inistituta pa nije bilo problema. Z-- ne može doći, nije ni u Zagrebu, sada mu je teška frka, operira s broda, mora naći nove t-- da spasi svoju investiciju. R-- je negdje u Slavoniji, tako da ću ih izvijestit što smo danas razgovarali.
I.O: Upoznajte P-- Š---a (pozdravi). Ovaj je dečko ugovorio s programerima, zaista su vrhunski, sustav softvera za banku, oni će doraditi i individualizirati postojeće modele za internet banku.Dakle, kao što sam rekao programski sustav u banci, odnos banke s komitentima, komunikaciju komitenata za one krugove što sam Vam bio govorio, znate da naš novac bude poput Tesline energije- Prostorni novac-komunikaciju banke s FINOM i članovima Grupe.
P.Š.: Zapravo to nije moja zasluga, više mog prijatelja T-- koji je bil mjesec dana tamo, u Č--, s njima se je našal i dogovoril. I-- mu je dal instrukcije o čemu treba pričati s dečkima,dečki su prva liga i ne bu bil nikakvih problema ak' se to sve nekak pokrene kak treba.
I.P.:Želite mi reći da su spremni napraviti programski sustav za banku prema njenim potrebama, klijenterizirati odnose, izračun rizičnosti za gotovo real time odluku.
I.O.: Ja Vam budem preciznije objasnio. P-- i T-- su mi donijeli sve referentne materijale, demo jednog od skalabilnih sustava za banku planirane veličine plusa(misli se na plusBanku,nap.a.).Proučavao sam sinoć do jedan-dva, uz naše specifičnosti, to bi uz doradu bilo ono što možemo uvesti kao početni kapital, odnosno kao privilegiju banke prije ponude, osnivanja itd. Dečki su spremni za dogovore, Vi znate da je S-- rekao da to košta toliko i toliko, skoro kao i početni kapital banke u novcu. Naravno, oni bi spustili cijenu, ali trebaju platititi licencije i tu je zaj--. Nijedan od njihovih programera ne koristi GNU licencije, ne doradjuje softver ili čak open source. Toga nema kod ovih stvari, tako da s ovim pozitivno nastrojenim dečkima, odgodom plaćanja odnosno plaćanjem u povlaštenim dionicama osim onog minimuma to se mora platiti, to budemo uz pomoć partner banke, možemo stvoriti zapravo bazu...
I.P.: Dobro, to je već ..( narudžba kava, očito je konobar došao do stola, I--P-- naručuje engleski čaj s mlijekom,gustim, i medom,ne šećerom)...
I.O.: Isti ste bolesnik, naravno u afirmativnom smislu, kao moj veliki prijatelj i direktor M--. On me svaku put je-- s tim čajevima, crnim, engleskim, indijskim,zna točno koliko treba pustiti vodu da se ohladi, stavi vrećicu, izmiješa je 40 ili 50 sekundi (smijeh za stolom), pa stavi med, opet ga miješa s desne na lijevu stranu pet sekunda, pa s lijeve na desnu osam sekunda i onda uživa. Mein Fuehrer,Mein Gott, svaki put me definitvno dokrajči s tom matematikom.
P.Š.:Kaj i ti nis radil u Londonu kad si bil mladji? Ti bi onda to trebal znat.
I.O.: J-- Carlu del Ponte, i London, i onoga majmuna Chiraca, Barrosa.Gledao sam preksinoć na Sky-u, BBC-u, Euronews-u, desetak drugih news kanala, kako smo pobijedili i u Nizozemskoj, zaustavili te europarazite iz Bruxellesa koji teroriziraju sve narode i povijest radi svoje karijere i imutka. Njima bi Sanader bio guru sa svojim izjavama o pobjedi poslije svakog poraza i debakla.EUropa je negdje drugdje, kume moj. Recimo, suradjujem, u prvoj etapi smo tek, s uredom za glazbu iz Bruxellesa, i to je sve fenomenalno, žele napraviti ujedinjenu europsku platformu za predstavljanje,distribuciju i prodaju glazbe putem interneta, i svaka im čast. S njima komuniciram od 2000-e. Takve stvari,konkretne i udarničke, podržavam . Ali ovo dr--nje u prazno,i to su svi toliko dobro plaćeni i od ovih kava i..čaja koje ovdje imamo, e to me izludjuje, u sebi svaki put ekslodiram.Danas pretažuje Sanader kuću hrvatskog junka, jednog od tisuća i tisuća, da svoj čmar uvali u Bruxelles za par tisuća eura. A nemam novine, dnevne ili tjedne , da to sve korigiram, država meje zaista bacila u stavrnu kanalizaciju.Vrijeme je za povratak.
----
I.P: Moram ići, dignuti kćer iz škole, večeras imamo neko primanje.Koji je danas zaključak?
I.O.: Neka P--kaže.
P.Š.: Dečki su spremni napraviti programsku postavu za banku, I-- je s njima razgovaral, u ovoj fazi gdje je još je za bilo što drugo konkretnije prerano. T-- mi je rekel da postoji dobra volja, on je s njima bil duže vrijeme, nekaj drugo je radil kaj nema veze s ovim, nekretnine ili tak nekak.
I.O.: Budem Vam poslije vikenda donio demo pa da Vi vidite u uredu kako bi to funkcioniralo.
I.P.: Samo da taj sustav niej nešto iz Njemačke pa da nije poštelano na hrvatske zakone, propise, jer bez toga program i knjigovodstvo nemaju smisla.
I.O.: Ne, sve je kako spada, za hrvatsku banku. Sad ću Vam i P-- reći jednu tajnu koja nam daje veliku prednost....(Digitalni dikatafon se gasi)Ovo je transkript odabranih rečenica koji se dogodio 14.ožujka o.g. (Novi Zagreb)


Sudionici su označeni inicijalima da ne bi morali snositi posljedice svoje humane i potrebne inicijative u svojim radnim sredinama.
…….
I.P.: Skeptičan sam prema svemu ovome, dok je još ministarstvo stajalo iza projekta moglo se to provesti, sada će banke biti vrlo oprezne i ne vidim kako im možemo predstaviti projekt koji je još na razini početnih elaborata, zamisli, poleta, bez ugrožavanja naše pozicije. Ako im damo kompletan elaborat, sa svim našim jedinstvenim prodajnim osobinama, s novim proizvodima i uslugama, oni će to kao uzeti u razmatranje i implementirati sami ako nešto nadju interesantnim.
T.J.: Ali kvaka je u tome da mi udaramo na one koji su zanemareni od njih, a to je oko 70.000 poduzetnika svih veličina i onih koje žele biti poduzetnici, ali fali im početni kapital,kolaterali…
I.O.: Ma ne T--, dobro je S-- rekao, to ne može biti mala banka poput plusBanke,barem ne na početku. Mi ćemo organizirati buduću banku u najboljoj vjeri za vlasnike te banke, javne i privatne, napravit ćemo poduzeće za strateške usluge, oni će se baviti jamstvima i dostupu prikladnom kapitalu za tu funkciju, poduzetništva,.Sve će to biti kao med i mlijeko, ali moramo na početku istaknuti što je ono što razlikuje plusBanku od drugih banaka i što je toliko inovativno u njima, a dostupno ljudima.
H.G.: Treba naći investitore, onda će sve postati ozbiljnije.
I.O.:Kvaka 22. Banka je odličan projekt dok nema investitora i 'investitora' koji će nam uzeti najbolje ideje, programe itd za sebe, ali nema banke ako nema investitora,kužite spiku? U banku ne ulažu trgovčići i lažni poduzetnici, jer banci treba od tri do pet godina da se potvrdi na tržištu, da razvije tehnologiju rada, organizaciju i svoje unikatne proizvode i usluge, u što može spadati i način rada. Shvaćate li da Program rada banke i poslovni program, izračune itd. treba temeljiti na petogodišnjem razdoblju? Za one koji trebaju kešovinu ranijer postoji mogućnost lombardnih kredita za dio uplaćene svote kod drugih banaka. To eliminira one brze investitore ili lažne investitore, i ostavlja nas u skučenom krugu potencijalnih ulagača u zemlji i inozemstvu. Banci treba, kao što jer H….. napisao,oko godinu dana da implementira svu informatičku i softversku podršku, a pošto smo mi internet banka, to mora biti na vrhunskoj razini i skalabilno, za tri godine unaprijed.
(Buka, dolazi jedan član, pozdravi…..)
Z.M.:Sorry, društvo, vi znate da ja imam stalnih i važnih poslova.
…….
I.O.: Od početka, 1998. dok su još Grci bili u igri, ne to je bilo 1997. da su došli u Zagreb,inzistirao sam s 'burazom' Aristotelom i Fargisom,koji je bio u društvu tamošnjih indrustrijalaca, da banka bude komplementarna postojećim,ali tada je bil adruga scena, Marčinko je vedrio i oblačio, da im ponudimo dio dionica i pravo konzensusa, prema tome nemojmo pričati gluposti. Evo čak i sada dok sjedimo ovdje, za sve koji imamo mobitele znaju u jednoj agenciji d a smo skupa. To je u redu,jer može poslužiti za zaštitu u slučaju opasnosti itd. Već sutra banke će znati da smo bili skupa i što smo govorili. Grupa ljudi u bankama svaki dan provjerava internet sadržaje, imaju tzv. senzore na riječi, sve prate. Ali to je u redu,njihovo pravo. Poanta da je od njih napravimo prijatelje i suradnike, ne neprijatelje, jer mogu blokirati medijski i na druge načine cijeli projekt koji je toliko potreba Hrvatima, hrvatskoj i hrvatskim poduzetnicima.
Z.M: Moramo odrediti koje su naše prednosti, sada u ovoj 'žicarskoj' fazi,tko nam treba,čija podrška, političara ili poduzetnika i tko može uložiti u banku, komu se svidja ideja? Vlasnici malih banaka se žele riješiti svojih banaka, evo i Tod-- pregovara za onu kreditnu banku, velik broj banaka je bil osnovan da njihovi vlasnici mogu must novac za svoja poduzeća iz njih. Ali sada postoji kvota,ograničenja…
I.P.: Banke u Hrvatskoj nude veliki broj usluga namijenjenih poduzetnicima.
I.O. : Možda poduzetnicima iz svojih zemalja obzirom na financiranje uvoza skupim kreditnim karticama. Evo Vam moj radni plan, dignite mi kredit… Nemojmo se lagati, banke financiraju stanovništvo koje upada u dugove za kupovinu uvozne robe, stanova itd. to je zlatna koka bankarima.Neće nam dozvoliti bezbrižan upad na tržište, to je sigurno. Političari ne razumiju ništa , zaboravite na njihovu podršku, i ovoj je banci HDZ u ožujku 2003. bio politički sponzor, ali su rekli da ne znaju kako će drugačije pomoći, tada su još bili oporba s nekim aranžmanima, a kad su se dokopali vlasti, nema ni traga bilo kojem od njih…
H.G: Moraš se vratit u medije da ih raskrinkaš.
T.J.: Kaj nam je onda za radit?
I.O.: Početna misija je stvoriti novu vrijednost u odnosu na tržišnu,to je bitno – i ekipa će, kad budu imali vremena, a zavisno našin pregovorima, napisati jednu kondicionalnu ponudu za …….
(POSLOVNA TAJNA)
/nast/…S time imamo nešto u rukama s čime možemo ići na prve razgovore ili eventualno ponude. Ja sam prilagodio postojeće besplatno, odnosno GNU, softversko rješenje za mikrofinanciranje, jeftine transakcije, mikroplaćanje, neke clearance i settlement sustave, H -- će donijeti prava rješenja, mislim da je vrijednost radova i uspostave cijele tehnologije za veličinu naše banke s originalnim dodacima negdje oko osam milijuna eura, ali to je sve kompletno, uključivši i mobitele, moguće je i manje, sve zavisi na što se odlučimo. Moramo biti jednostavni, atraktivni u nastupu i sučelju i dostupni na svakom koraku Hrvatske i vani 24 sata, za bankarske radnje, dizanje novca itd. Svaka budala se mora služiti našim uslugama bez problemaa. Posebno za osobno bankarstvo…,(POSLOVNA TAJNA … koje će biti drugačije i klijentelno, to je ono što banke pokušavaju izbjeći, jer tu je puno nesigurnosti i priča, kombinacija.
Z.M.: Ako je to tak skupo, isplati li nam se uopće kapitalizacija banke. Temeljni kapital će bit kak sva ta rješenja, oprema.
I.O::Gledaj u pet godina, to je razdoblje. I ne plaća se sve odmah, napravit ćemo neke kombinacije, povlaštene dionice itd. da nam ne bi pojeli sav kapital. Zato i moramo imati partner banku u zemlji ili inozemstvu, jer su i ta rješenja sustava vrijednost,kolateral…
…….
I.P.: Dečki, moram ići.Kaj da vam velim, na dobrem smo putu, samo celu stvar treba formatirati kak spada za ulagače, ponudu, banke, vladu i korisnike usluga. Ali ta etapa ima loših strana jer moramo izać sa svim kaj imamo, svakim detaljom i onda možemo biti za odstrel….
Hvala na interesu, uvijek se iznenadim kad vidim da je netko pronašao ovaj site i Forum, obzirom da je još uvijek 'hladni pogon'.
Zato smo i ukinuli većinu tekstova 100% Crne kronike i preselili ih na jedan drugi, za te mračnije podzemnikalije (da cctiram predsjednika Mesića povodom divljačkog rušenja Zida boli koji simbolizira duše i žrtve tisuća Vukovaraca ubijenih od četnika i žrtvovanih za medjunarodno priznanje Republike Hrvatske).

Ako baš hoćete transkripte, mogu izvući neke s kompjutera. Primjerice, izvatke onih iz listopada 2002 Ovdje piše 16. 10. ali nisam siguran, to su bile moje zabilješke,nije snimano).


TRANKRIPT 4 (prema bilješkama):

Zagreb, oko 16.10. 2002:

D.M.: Ovdje smo se neformalno našli kako bi se što bolje pripremili na sastanak u Ksaveru gdje će ministar, njegovi pomoćnici i ljudi, poput vas, koje smatramo prikladnim za buduće vlasnike banke malog poduzetništva, naravno uz druge interesente iz cijele Hrvatske.Svi ste pročitali općeniti poslovni plan, na svakom daljnjem službenom sastanku kao i našoj medjusobnoj komunikaciji očekujem da banku razvijamo u ovoj pripremnoj fazi prema vašim željama i potrebama, a imajući u vidu okolnosti u Hrvatskoj...
R.Z.: Ja sam ---, iz štedno kreditne zadruge ---..Mi smo ovo pročitali, ali ne vidimo nikakve specifičnosti za ovu banku.Našim zadrugarima poslovna banka --- nudi korištenje kompjutera i vezu za obavljanje poslovnih transakcija...
LJ.S.:Pozdravljam sve nazočne, zovem se ---, dolazim iz ---, od I --- sam primila poziv, pa sam svratila. Svi zadrugari, ŠKZ-ovi, poduzetnici, seljaci i gradjani trebaju shvatiti zašto će u ovu banku, što je u toj banci drugačije i njima pristupačnije nego u drugim bankama.
I.O.: Pozdrav svima, vi ste dobili programe iz Agencije, to je unaprijedjenje poslovnog plana, i konkretiziranja postupka profiliranja banke, pripreme ponude Otvorenom i Neposrednom javnom ponudom,angažmana javnih poduzeća...Previše se novaca dosad izgubilo na transaktivnim troškovima ili kaotičnoj alokaciji kapitala, primjerice, javnih poduzeća kod banaka, od čega su samo banke profitirale. U predlošku ponude koju smo napisali za trojicu potencijalno zainteresiranih ulagača, odnosno predstavnika ulagača u banke i financijsku industriju, jer se i tu ulagači razlikuju...
N.N.(nije se predstavio do kraja sastanka): O kojoj razlici pričaš? (žamor)
I.O.:Nije mi lako, vodim zabilješke sastanka i s vama pričam... Razlika je, čovječe, u tome što investitor očekuje od svog kapitala, za koliko želi povrat novca, je li ekspresan ulagač, tomu i dnevni trading vrijednosnih papira, ili želi sigurniju dugoročnu investiciju. Potonji ulažu u dionice i slično banaka, posebice novih banaka kojima treba najmanje 4-5 godina od dana početka rada da isplate svoj temeljni kapital, povećaju adekvatni kapital, aktivu i sve...
H.S: Pet godina? Od nas se očekuje da investiramo u banku i čekamo pet godina da dobijemo novac natrag?
I.O: Gospodjo H--, ne dobijate Vi ništa natrag. Stalno može prodati svoju dionicu na tržištu ili privatnim aranžmanom, naravno u suglasju s zakonima i odlukama Uprave banke i Nadzornog odbora Banke,ali malo tko će je kupititi dok se ne vidi komercijalni potencijal Banke.
Ž.A.: To bu malo koji zadrugar razumel. Oni, gospodine M--, tako se zovete... (potvrda nekog od nazočnih na sastanku)... želeli bi svoju banku da mogu uzimati kredite za sebe, to je tak jasno.
D.M.: Banka će biti fokusirana na financiranje poduzetništva, ali Zakon o bankama vrlo je strog u odnosu na kreditiranje vlasnika banaka.Bilo je loših iskustava kad su vlasnici manjih banka i štedionica koristili novac štediša kako bi financirali svoja poduzeća. Znate kako su te banke i štedioce završile.
H.S.: Što misli Ministar o ovom projektu?
V.V.: Gospodin DŽ--- nije mogao biti ovdje, danas je van Zagreba,on je jedini meritoran da nastupi ispred Ministarstva. Znamo da Ministar želi što potpuniju podršku poduzetništvu i da se on i cijeli HSS izborio da Banka bude strateški prioritet Vlade (RH).Na kraju, on bi mogel biti i Upravi Banke, naravno u nekoj budućnosti, jel' je on već bil u štedno-kreditnim zadrugama i ostavio je veliki trag svojim radom.
I.O.: V-- ima pravo, bio sam ovog ljeta u Medjimurju,Pitomači, godišnjica osnivanja prve štedno-kreditne zadruge na ovom području. Njega tamo obožavaju koliko je dobrog ostavio.I profesor s Ekonomskog faksa, mislim L--,koji je imao fantastičan i udaran referat kao uvod u taj mali seminar, proslavu,podržava ovaj projekt. A profesor dr. A--B-- mi je rekao da se s ovom Bankom kasni šest godina jer nijedna država i narod nemaju budućnost bez poduzetništva, agronomije, obrta, proizvodnje i razvoja globalno konkurentnih, a kod nas deficitarnih, proizvoda koje sada pokrivamo uvozom,. Zato dižem ovu..kavu, nemam sad ujutro ništa drugo, za Ministra (prihvaćanje aklamacije).
T.H:: Sve je to lepo,moje ime je T-- H--.Mi imamo veliki obrt s 20 zaposlenih, to je više obrta u Zagorju,al nisam nikak mogel još videti svrhu i cilj Banke. Tko je bude imal, tko bude radil u njoj, kome ona bude delala kredite, kakve mi koristi tu...
I.O.: Gospodine T--, samo da Vas prekinem. Iz lijepog ste mjesta, tu sam svojedobno imal simpatiju,malu B---, ali bitno je da razumijete i Vi i svi mi zajedno s drugim osnivačima koje ćemo vidjeti na sljedećim sastancima, da Ministarstvo tu nema previše ovlasti. Banka će se pokrenuti kapitalom osnivača, naravno da tu postoje brojne varijacije kako, ali kad do toga uopće dodje, posavjetovati ću Vas.
Naravno, tu je novac iz javnih poduzeća, gradova itd. Država, a Ministarstvo je Država, tu ne može puno, kao i kod financiranja poduzetnika. Može subvencionirati nekom fiskalnom minijaturom, a u skladu s strateškim programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva, komercijalnim bankama jedan ili dva kamatna postotna boda, ali to je sve. Poduzetnici su ostavljeni bankama na milost i nemilost, a one traže jake kolaterale za zaštitu svog kapitala koji i nije njihov nego je njima predat na čuvanje i zaradjivanje na njemu od strane štediša, poduzeća itd.
Banke će radije financirati i kreditirati gradjane koji će trošiti kreditnim karticama, kupovati uvoznu robu po hipermarketima, nego poduzetnike s dozom rizika. Stoga, Banka je investicija, ali ne i korištenje tog novca za poduzetnike vlasnike.To je metoda ŠKZ-ova, i tu će biti gospodine D-- velikih problema.
Ja sam gospodinu DŽ-- poslao tri ili četiri maila kako privući inozemne ulagače kao privremene početne vlasnike s repo ugovorima ili opcijama koje su iste kao ti ugovori, a iza dijela kojih bi stale agencije za jamstva, osiguravajuća društva, vrijednosni papiri formalnih i neformalnih tržišta.
V.V.: I --- , pa ti si čisti genije (na bilješkama piše: 'izrečeno s ogromnim sarkazmom i količinom prezira').
V.G.: Ovo je za nas dvojicu ovdi,za ovog tu, i mene, malo prepuno. Me želimo radit, da imamo banku koja će nam dat šolde kad triba, a ne da klipsamo u Zagreb za svaku stvar.
D.M.: Molim vas da za službeni sastanak, kad bude na Ksaveru, a tako i obavjestite zainteresirane koje znate, pripremite prijedloge konkretnih rješenja za vaše potrebe i nekako sebe ugradite u tu banku pa da vidimo koji će obrazac najviše odgovarati i vama kao vlasnicima i vama kao poduzetnicima,kao i drugim poduzetnicima i komitentima Banke.
R.Z.: Ja tu za nas ne vidim nikakve budućnosti.Evo i Vi ste rekli da za banku osnovat treba godinu godinu i pol dana, ko zna gdje ćemo mi biti dotad.
H.S.: Zašto tu piše..evo na sedmoj strani, da će to biti BankaGruppa i da ćemo imati i medijski projekt radi očuvanja integriteta banke.
I.O.: To sam ja napisao kao jednu od opcija i prijedloga. Dnevni list i televizijska emisija, uz moguće druge medije, ali o tome nećemo sada, potrebni su radi zaštite Banke. Što vi svi mislite da će druge banke radit? Putem Nina Pavića i drugih medija, one Styrie koja je, kažu, kupila Večernji,odmah će nas nasukat.Ja sam puno novinara učio tome, ali tada je to bilo za hrvatske interese. Zato mi trebamo medij kojim ćemo zaradjivati, osvajati udio u tržištu i utjecaju na javnost, ali nonstop držati u ladicama tekstove o drugim bankama i vlasnicima medija. Dosta je da oni čuju da ti tekstovi postoje, svaka ili gotovo svaka banka koji su to tekstovi i kako za njih kobni mogu biti, i svi ćemo živjeti sretno i u zajedništvu.
Hvala mojim rodjacima na informacijama,zaboravite bilo kakvu Hrvatsku bez Hercegovine, to su marljivi i pošteni ljudi osim onih par kriminalaca,tajkunčića,koji će se ionako izvući bez kazne...Sudovi su potplaćeni, suci nemaju pojma,nema porote, sudi se po zakonima, a ne stvarnim činjenicama (odobravanje).
Činjenice i zdrav razum koji razlikuje što je ukradeno a što nije predstavljaju temelj prava i pravde,a ne promašeni zakoni koji nemaju veze s životom i koji su mnoge napravili bogatašima preko noći. Na račun sviju nas (pljesak).
T.H.: Kaj vi velite, da se novinama budemo branili?
I.O.: Ako treba.Ali vjerujem u suradnju s drugim bankama.
M.A.:Ja sam M--, iz Sesveta sam, kako da se spremimo za taj sastanak u Ministarstvu? Što trebamo donijeti sa sobom?
D.M.: Moramo se dogovoriti treba li vama poduzetnicima takva banka i u kako ju je najbolje organizirati.....<strong>
VRSTE FINACIRANJA PODUZETNIKAValjda je ambicioznim i 'sposobnim' poduzetnicima ili budućim poduzetnicima prijavljivanje kao KORISNIKA predstavlja nesavladivu svemirsku tehnologiju, pa pišu na prvi mail kojega dohvate. Osobe imena DARIO poslao je ovaj mail:

Hi. Pročitao sam većinu tekstova s bloga, nešto i Crne kronike (ha,ha). Malo mi se vrti u glavi od svega, ali iz dana u dan stvari mi se poslaguju. Prijatelj i ja bi htjeli otvoriti poduzetništvo za preradu drva.Kako se trebamo financirati, možemo li ići na banku sa papirima zemljišta, ponudama za opremu, a imamo i zainteresiranih kupaca?

Obzirom da je 100% NOVAC web stranica i naše sastajalište još uvijek u 'ugrijavanju', stoga i odgovor DARIJU koji je referentan za veliki broj poduzetnika:

Glupo mi je Ti trebam ponavljati osnove tekstova u 100% Blogu.
O vrstama financiranja sve je napisano po nekoliko puta.
Financirati se možeš dugom (uzimamanjem kredita) ili ustupanjem udjela zainteresiranom ulagaču ili ulagačima. Oni koji posudjuju novac (kreditiraju) imaju drugačije ciljeve od onih koji novac ulažu u projekt, ideju ili poduzetništvo koje je aktivno.
Dug predstavlja novac koji je posudjen i mora biti vraćen u ugovorenom roku s dobiti (kamatom i dr.) kreditora. Izvori kredita mogu biti banke, leasing kompanije, faktoring koampnije, privatne osobe i razni servisi.
Kreditore zanimaju kolika je ričnost kredita i može li poduzetništvo kojeg kreditiraju zaraditi dovoljno da vrati kredit s obvezama. Pritom kreditori ne analiziraju planirani ili čak vjerojatni rast poduzetništva. Privlačniji im su dotadašnji tijek poslovanja i imovina poduzetništva. Kreditori vrlo često, obvežu i vlasnika poduzetništva da jamči svojom privatnom imovinom.
Knjigovodstvena vrijednost pritom uobičajeno predstavlja problem, pa kreditor neće nikad prelaziti 50 do najviše 75 posto kolaterizirane vrijednosti imovine. Razlog tom 'nehumanom' postupku je jednostavan: financijska industrija nije u sektoru poduzetnika, tako neće biti ni u Tvom, pa joj treba niska cijena za likvidaciju imovine brzom prodajom ispod cijene.
Kada i ako budeš imao narudžbe, odnosno vjerovničke papire nad pravnim ili drugim osobama koje Ti moraju platiti za preuzetu ili naručenu robu, kreditori će Ti i to diskontirati na oko 60-70 posto od tražene svote. Kapital ima svoju cijenu u 'vrtnji' i nitko nema tako puno živaca, novaca, energije i zaposlenika da se bavi neurednim platišama, ulazi u 'životne priče' itd.
Privatna imovina tražitelja kredita služi kreditoru kao znak dobre vjere u uspjeh namjene kredita. Ukoliko, pak, vlasnik poduzetništva ne želi jamčiti kredit (i) svojom imovinom, uz ostale kolaterale poduzetništva, tko će mu dati novac za ono u što ni on sam ne vjeruje niti bi za to želio 'riskirati' svoju imovinu ???

Financiranje ustupanjem udjela je donekle 'romantičnija' varijanta. Poduzetnik ustupa za željeni, odnosno ugovoreni udio u vlasnosti nad poduzetništvom /projektom i sl. za cijenu koju ulagač ocijeni korektnom (fair) u odnosu na stupanj (ne)razvijenosti poduzetništva, rizike i sl. O vrstama ulagača napisano je u nekoliko tekstova 100 % Bloga , ali upravo ta vrsta ulagača, bilo gdje u Europi, može pomaknuti Tvoju pilanu ili poduzetništvo za preradu drva, što već jest.
Za razliku od kreditora, ulagači koji ostvaruju udjele u poduzetništvu zainteresiraniji za rast poduzetništva i povećanje vrijednosti jer tu je njihova zarada - oni će se riješiti svoga udjela prodajom po kudikamo većoj cijeni od uloženog kapitala za isti broj udjela (ponekad je moguće da, naravno pod uvjetom da se tako ugovori, poduzetnik, dakle Ti, ima pravo prvootkupa).
Pozor. Ulagači u udjele nisu paničari, ne vrište poput kreditora, ali očekuju veliku porciju 'kolača' u roku od tri do pet godina od investicije. Naravno, bez iznimno kvalitetnog upravljačkog tima, poduzetništvo ne može polučiti rezultate tako da u slučaju ovakvog financiranja možeš zaboraviti rad s prijateljima ili rodjacima koji 'znaju sve samo nisu nikad prije to radili'. Te fore kod ozbiljnih ulagača ne prolaze.
Napisao sam Tebi i drugim nov(ij)m poduzetnicima ili budućim poduzetnicima, medju kojim su ili će biti, barem se tako ufam, broj trenutačno ili duže nezaposlenih, kako morate pristupiti financiranju poduzetništva. Svaki poduzetnik treba dobro razmisliti koja mu vrsta financiranja odgovara glede namjene kapitala, financijskog stanja poduzetništva, opterećenja financijskog rješenja na projiciranu likvidnost i solventnost poduzetništva ….
Javi se ako nešto započneš da saznamo kako je prošlo.

VISOKI TROŠKOVI BANKARSTVA U HRVATSKOJ (I IZOČNOST INTELKETA U RADU I PALETIA PROIZVODA I USLUGA)


" Smetnja se zove EU i mobilnost kapitala. U uvjetima priključenja Uniji hrvatski će se bankarski sustav integrirati u svijet mobilnog kapitala s najvećim troškovima regulacije u usporedbi s drugim europskim zemljama

U nas nije nepoznato da su troškovi regulacije banaka u Hrvatskoj relativno visoki. Stručnjaci znaju da banke u Hrvatskoj plaćaju jednu od najviših stopa premije osiguranja štednih uloga (0,5 %), da je stopa obvezne rezerve također među najvišima na svijetu (18 %) te da smo među rijetkim zemljama (ako ne i jedini) u kojima postoji obveza izdvajanja čak tri oblika devizne obvezne pričuve (tzv. granična devizna obvezna pričuva od 40 %, stopa minimalne devizne likvidnosti od 32 % te, naposljetku, obvezna rezerva od 18 %). Premda se te mjere djelomično preklapaju, što donekle umanjuje spomenute postotke u stvarnoj primjeni, kombinacija je jedinstvena.

Malo je manje onih koji znaju da je Hrvatska među malobrojnim zemljama u kojima je propisana stopa minimalne kapitalne adekvatnosti veća od 8 %, koliko je preporučeno sporazumom iz Basela (u nas je 10 %), i u kojima postoji dodatna obveza formiranja takozvanih statističkih ili dodatnih rezervi koje se formiraju iz dobiti, ovisno o odnosu stope rasta kredita i stope kapitalne adekvatnosti.

Ako prijeđemo na operativne troškove regulacije banaka, povezane s poreznim sustavom, radnim zakonodavstvom, regulacijom platnog prometa, izvještavanjem regulatora i sl., broj onih koji o tome nešto znaju drastično se smanjuje. Naposljetku, taj broj pada gotovo na nulu kad se povede rasprava o uzrocima, razmjerima i posljedicama troškova regulacije banaka. Uvjereni smo da bi 99 % ili 100 % gledatelja Otvorenog na pitanje “Smatrate li da su visoki troškovi regulacije banaka opravdani visokim stopama povrata što ih (strane!) banke ostvaruju na kapital?” odgovorilo potvrdno.

Profitabilnost banaka ne mora imati puno veze s troškovima njihove regulacije. Ako potražnja za kreditima nije jako osjetljiva na promjene kamatnih stopa (nije elastična), troškovi regulacije se putem tržišnog mehanizma prevaljuju na krajnje potrošače. To znači da bi smanjivanje troškova regulacije moglo ponajprije pogodovati potrošačima (dužnicima), a ne samim bankama. U svjetlu te činjenice, opravdanje visokih troškova regulacije visokim profitima banaka promašuje bit problema. Štoviše, može se zamisliti situacija u kojoj se povrat na kapital banaka ne bi bitno promijenio nakon smanjenja troškova regulacije. Smanjenje bi imalo za posljedicu novu kreditnu ekspanziju uz nižu razliku aktivnih i pasivnih kamatnih stopa pa bi dobitnici, na kraju, bili potrošači. S druge strane, visoki troškovi regulacije banaka još uvijek ne znače da regulacija nije opravdana.
Izvor: BANKA
MODERIRANJE DOPISA NOVIH PODUZETNIKA


DANI:
Upao sam sinoć na ovu stranicu, svega ima puno, još se trebam snaći. Pitao bih za jedan savjet. Želim s grupom prijatelja otvoriti bistro koji ima niz novcosti u odnosu na postojeći. Kako da nadjem investitore, jer mislim da bi od toga mogli napraviti čak i neku franšizu u Hrvatskoj i inozemstvu?

ODGOVOR:
Dani, ti si prvi tko se javio, pa tebi i svim drugima koji počinju ili pripremaju dokumentaciju za banke ili ulagače dugujem opširniji odgovor.
Poslovni plan je osnova svakog početak, pod uvjetom opravdanosti projekta i komercijalne isplativosti istog (feasibilty). O tome se možeš informirati na http://www.poslovniforum.hr,/ http://www.mingo.hr/ i desecima drugih web stranica na hrvatskom i engleskom jeziku.
Ukoliklo preskočimo nabrajanje elementarnih čimbenika poslovnog plana, ono što moraš napraviti je da tvoj poslovni plan 'vrišti', da se tvoj poslvni plan izdvaja od drugih. Najgore je što će ti poslovni plan čitati i prestrašeni referenti u bankama, gdje je hijerarhijska stega toliko olovna da su odgovori uglavnom negativni (ako ne postoje čvrsti kolaterali), čak i uz izvanredno i ostvarivu ideju, patent, prava itd.

Treba shvatiti da banke, poput političara u nas, ne postoje radi klijenata i onih kojima treba služiti nego radi sebe i da one zaradjuju novcima svojih klijenata, eliminirajući pritom svoju širu društvenu ulogu (poput, pr. medija).

Temeljna je kvaliteta poslovnog plana je da ne bude tisućita verzija istog obrasca koje razni 'poslovni savjetnici', 'bankarski znalci' i dr. rabe, odnosno da ne bude dosadan (svi ti 'savjetnici' i 'znalci kažu da tako treba biti jer štogod je po njima poslovni plan pisan glupljim i dosadnijim jezikom onda istog kao bolje razumiju u bankama; To je kao 'profesionalni način' prezentacije poslovnih planova.Bljak!,op.p.).
Potom jezik poslovnog plana mora biti jasan i razgovijetan, stil pisanja uzbudljiv, pa ti se neće dogoditi sudbina u jednoj tzv. Venture capital kompaniji (za financiranje poduzetničkih projekata) koja je 1999. god. primila 25.000 zahtjeva za financiranje, a odobrila 40.
Financiranje projekta je težak i nezahvalan posao svugdje u svijetu,ali tamo, za razliku od nas, postoje mehanizmi ponude i tržišta. Svi ulagači, kompanije koje ih predstavljaju i dr. žele prije svega čuti koje prednosti ima tvoj poslovni plan (u ovom slučaju - inovativni bistro- pred drugim bistroima ili ugostiteljskim objektima, kako u tvom mjestu, tako i na cijelom potencijalnom tržištu).
Najvažnije je jasno i precizno napisati što ti radiš (ili grupa ljudi), za koje tržiše i koje klijente, te zašto će upravo taj projekt (tvoj bistro) biti komercijalno isplativiji od konkurencije.
Nadalje, uvijek drži proces rada, projekcije očekivanih troškova (ukoliko nisu fiksirani jer za ulagače, primjerice, uvijek postoje jeftinija oprema od navedene) realnim, ostvarivim i troškovno prihvatljivim. Financijerima je uvijek drago vidjeti grafove kakoi lete u nebo, ali trebaš stvarnim rječnikom obrazložiti svoje postavke razvoja i komercijalnog uspjeha projekta.
Recimo, neki korisnik nam pošalje svoj poslovni plan ili barem provedbeni plan s relevantnim činjenicama, nakon što Studio za poslovne usluge počne s radom. Naša će usluga biti artikuliranje tog plana, analiza istog i ako ga prihvatimo, optimiranje ponude za nama poznata i partnerska tržišta u inozemstvu i djelomice u Hrvatskoj. Interesente u Hrvatskoj i inozemstvu zanimati će postoji li tržište to poduzetništvo, koliko je isto konkurentno na globalnom tržištu itd. Dok se proizvod i usluga ne prodaju, one ne postoje. Točka. Ukoliko ulagači ugledaju tržište, oni angažiraju svoje resurse.
Kužiš spiku? Oni raspolažu sa svojim novcem novcem ulagača koji žele igrati malo više, a zauzvrat očekuju prikladnu premiju na kapital i rizik.
Dani, ti, tvoje kolege i kolegice, trebati ćete napisati tko će upravljati projektom /poduzetništvom, te kvalitete, biografiju itd. osoba koji vode projekt.Neprilika je što ulagači vjeruju poznatijim i zvučnijim imenima.
Potom,trebaš istaknuti financijske projekcije tijeka novca (cashflow), izračune dobitka i gubitka i bilancu za najmanje tri godine. Nitko razuman (pod uvjetom da je riječ o poštenom poslu,da ne mućka s lokalnom korupcijom, 'privatizacijom' ili nekom drugim političkim specijalitetom u Hrvatskoj na račun naroda i javne imovine) ne očekuje profit u prvoj godini poslovanja, ali itekako vodi računa o poslovanju u početnoj i svakoj daljnjoj godini.
Istakni operativni profit i kada se javlja, jer profit ulagačima (vrijednosni papiri) može nastati puno ranije.
Naravno, potrebno je pokazati funkcionalnost proizvoda ili usluge, a financijeri uvijek vole vidjeti ono što će klijenti dobiti. Možeš organizirati simulaciju koja odgovara stvarnoj situaciji (primjerice, za prezentaciju nadješ prijatelja ili poznanika da nacrta na posebnim programima izgled bistroa, dizajn interijera, menu itd.).

DINAMO07: Baš smo ja i prijateljica pročitale vaš odgovor na pitanje Danija, pa me zanima možemo li prijateljica i ja napraviti poslovni plan za jednu farmu u Slavoniji gdje bi uzgajali cvijeće, gljive, ali i goveda, možda za mlijeko. Samo ne znamo, naručitelji ne plaćaju, gledale smo kako seljaci bacaju mlijeko? Je li vas možemo upoznati i predstaviti vam našu ideju?

ODGOVOR:
Hvala na ponudi.Ipak odgodimo je do daljnjega dok Studio za poslovne usluge ne proradi.
Mali lektorski savjet: ako se nekome obraćaš u jednini s 'Vi', pišeš veliko V. Ako napišeš 'vas', referiraš na zamjenicu množine: vi.
Obzirom da sam ja isključivi moderator (administrativac koji održava 100% Forum, bira pitanja/komentare/savjete itd. i odgovara), obraćaj mi se s ti, jer nas sve zajedno spaja ljubav prema poduzetništvu, želja da uspijemo i da se samoostvarimo, davajući time obol blagostanju Hrvata u domovini.
Poslovni plan, uključujuči i investicijski plan, preduvjet je gotovo svakog novog poduzetništva, osim ukoliko nije u pitanju jedna privatna (neposredna) ponuda nekog reprezentativnog proizvoda (ili usluge).
Poslovni plan je očitovanje namjere. Svaki poslovni plan treba sadržavati detaljne informacije kako ćeš razvijati posao, kada ćeš to napraviti, tko će to napraviti i kako ćeš upravljati novcem.
U poslovnom planu sve treba biti kristalno jasno, nema mistifikacija. Najvažnije je da ti i tvoja prijateljica dadete do znanja potencijalnom ulagaču ili financijeru kako možete najučinkovitije i troškovno najnezahtjevnije ostvariti svoj plan.
Poslovni plan sadržava:
Izvršni sažetak (executive summary) - pregled posla kojeg želiš započeti. Ovaj dio poslovnog plana, kao što bi moj dragi znanac Ćiro Blažević rekao: 'Kceri moja, ovo ti je najvaznije''. Veliki broj ulagača odluku već stvara nakon što pročita ili im se predstavi sažetak poslovnog plan,
Prednosti tvog posla (Business Opportunity) - ukratko, tko si ti, što planiraš ponuditi ili prodavati, zašto i kome. Ovaj dio je neobično važan jer definira aspekte i dosege planiranog poduzetništva (proizvod/-e, usluge, ustroj rada, potrebu za tim proizvodom/-ima, uslugom/-ama, i sl.),
Strategija promidžbe i prodaje - u ovom poglavlju opširnije objašnjavaš i analiziraš razloge radi kojih će ljudi kupovati tvoj proizvod-uslugu (možda je tržiše deficitarno, možda ti nudiš kvalitetniji proizvod-uslugu za istu ili nižu cijenu, možda nudiš bolje pakiran proizvod itd.) , te kako ćeš ih prodati. U ovom poglavlju obradjuješ i konkurenciju, njihove prednosti i mane, te kako im se planiraš nametnuti,
Upravljačko tijelo - tko stoji iza projekta, tko će biti menadžer, koje su odlike upravljačkog tima itd.,
Izvedbeni plan - gdje će se proizvod ili usluga stvarati, postoje li nekretnine, treba li iznajmiti, odnosno kupiti, kakav je informatički sustav, i tome sl.,
Financijske projekcije - najteže (za poduzetnike-početnike) ali i veoma bitno poglavlje Plana.O tome sam napisao Daniju, riječ je uglavnom o realnim projekcijama troškova i očekivanih prihoda, gubitku i dobiti te projekcija konsolidiranih bilanci (od 3 godine do 5 godina).
Ti i prijateljica počnite s Izvršnim sažetkom Poslovnog plana, jer tu (raz)otkrivate dobre i loše strane vašeg projekta. Sažetak zapravo predstavlja sinopsis scenarija, ukratko obradiš najvažnije točke Plana, zašto je proizvod (ili usluga) dobar, koristan, potreban, konkurentan, komercijalno prosperitetan i utrživ, te pokažete svoju ozbiljnost i kredibilitet u odnosu na operacionalizaciju vaše poduzetničke zamisli. Tu se stvara prvi dojam, pozitivno ili negativno stajalište .
Sažetak treba imati oko dvije stranice i treba biti sažetak poduzetničkog projekta i proizvoda, a ne cijelog poslovnog plana. To je jako važno.
Zatim, ne pretjeruj, ne veličaj, jer ti si ta koja treba novac, ne ulagač! On ima znanje o funkcioniranju tog tržišta, ne ti, zato mu ne prodaje birtijaške priče o 'milijunima', 'bankarskim garancijama' itd. To su priče za budale. Nemojte i vi nasjesti na iste, jer je posrijedi kriminal i prjevara.
Glede financiranja vašeg budućeg projekta, ne mogu ti ništa reći dok nemam činjenice ili dok nam ti ne pošalješ svoj poslovni plan, neku skicu tog plana, strateški ili provedbeni plan na 100% NOVAC, u rubriku IZLOG PODUZETNIČKIH PROJEKATA kojemu je svrha približavanje projekata potencijalnim ulagačima.
Moraš znati da globalno postoje dva načina financiranja poduzetništva: na dug (krediti, minusi n aračunu, pozajmice i sl.) i prodajom udjela (dionice, obveznice, udjeli u poduzeću s dogovorenom godišnjom premijom zavrijeme trajanja ugovora i dr.). Kapitaliziranje novog poduzetništva je svugdje težak posao, jedian je razlika što, primjerice u SAD, Velikoj Britaniji itd. postoje ulagači, tržišta rizičnog (poduzetničkog) kapitala, subvencije ulagačima (otpis poreza itd.), a agencije za financiranje pružaju drugačije kredite od klasično-komercijalnih.
Evo, kod dva početna projekta Hit InduSTria (u.o.) i plusBanka moći ćeš 'uživo' svjedočiti kako se projekti nude, kapitaliziraju i kakva je sve dokumentacija potrebna, barem što se ova dva projekta tiče.
Ali nemoj se snužditi, poput tisuća drugih neinformiranih koji pri spomenu Zapada vide novac koji pada s neba na ulicu, kada ti kažem da je kapitalizacija projekta (osiguravanje financija potrebnih za pokretanje i/ili operacionalizaciju zamisli, patenta, prava itd.) zapravo skup posao, jer oni koji organiziraju kapitalizaciju (Otvorenom javnom ponudom - ponuda svekolikoj javnosti i Neposrednom ponudom - ponuda ciljanoj javnosti) iznosi izmedju 10-15% na prvih, recimo, 200.000 HRK (kuna). Time se bave tzv. underwriter-i (kod nas ih zovu aranžerima, a aranžeri mogu biti u dobroj volji - at best effort - ili koji organiziraju obvezu investicijske banke te jamče otkup svih ili dijela ponudjenih dionica, obveznica ili sl.) i investicijske banke (koje nisu klasične banke).
Aranžeri su skupi i u svijetu, primjerice za kapitalizaciju banke do 80 milijuna HRK temeljnog kapitala, uzimaju najmanje 8% + od nominalne kapitalizirane svote, koje im se isplaćuje djelomice u gotovini, djelomice u dionicama (pr. povlaštenim) projekta kojeg aranžiraju i na slične načine.
Ali sve gorenavedeno zasad je malo predaleko za tebe i prijateljicu,kao i za kapacitet vašeg programa koji spada u malo poduzetništvo.
Neki se projekti mogu financirati minusom na kreditnoj kartici, leasingom opreme, nekretnina i
pokretnina, a kao jamstvo možeš dati, primjerice, Pismo namjere za višegodišnji otkup tvog proizvoda od nekog trgovačkog društva s kredibilitetom i bonitetom. Riječ je naravno o uvjetnom interesu i obvezi (kao je Pismo pravo), ali jamči da ćeš prodati proizvod ako uspiješ pokrenuti projekt i zadovoljiti uvjete iz Pisma namjere,koje može prerasti u ugovor čim se uvjeti ispune.
Iz tog razloga ovakvo Pismo ili ugovor zovemo uvjetnim, jer kisti predmnijeva postojanje okolnosti koje jamče za predmet Pisma namjere ili ugovora, a koje u tom trenutku ne postoje.
Odgovornost. Kod nas se mnogim nekažnjenim gospodarskim kriminalima, koji su de facto legalizirani neradom sudova, stvorio utisak kako direktori i osnivači d.o.o.-ova nemaju nikakvih osobnih obveza, nego je to sve kao obveza d.o.o.-a. Što je tek manjim dijelom točno, ako pročitaš Zakon o trgovačkim društvima i druge relevantne propise.
Iz tog će razloga ulagači željeti utvrditi koliko su tvoje obveze u projektu i kakva je tvoja odgovornost, jer lako se zezati i brbljati po kafićima s tudjim ili posudjenim novcima.
O tome uskoro više u jednoj maloj studiji ili osvrtu na agro-projekt u karlovačkoj županiji koji obiluje nedostacima. Ponekad loši savjetnici ili pak korumpirana birokracija mogu stvoriti poduzetniku bez iskustva i bez pretjerne inteligencije probleme do kraja života.
Sramota i skandal je da su 90 posto gradjana RH uvjereni kako korupcija, dakle kriminal javnog sektora u Hrvatskoj, nije samo način rada nego način života (pojedinaca iz javnog sektora).

ZAGOR-ZG:
Upao sam u 100% novac putem googlea, ima svega, malo je natrpano, ne mogu se snać… Kako mogu profitirat ako pratim i ćitam ovu web stranicu?

MODERATOR:
Za početak, mogao bi se naučiti pisati, to će ti biti početni profit.
Nadalje, izgleda da se na 100% Forum javljaju samo mladji ljudi što je lijepo, ali nadao sam se da će 100% NOVAC privući u nekom razumnom vremenu i vaše majke, očeve, starije ljude od kojih su mnogi nezaposleni, nedostaje im do-obrazovanja i stoga su naprosto izgubljeni u ovom predatorskom 'političkom kapitalizmu' u nas do kojeg je došlo načinima donekle opisanim u Crnoj kronici.
Ukratko, do te najniže forme 'kapitalizma' došlo je pljačkom zatečene imovine koja je pretvorbena u ruke nekolicine, na načine o kojima je pisano i o kojima ćemo još pisati (moj članak o tome je bio nedavno na portalu T-COM-a).
Na žalost, Hrvati žele i najbolje znaju raditi ono što ne znaju i takva je negativna selekcija prava viroza u birokratskim i politokratskim službama. Za vrijeme SFRJ drugovi funkcioneri ništa nisu ni trebali znati osim vikati 'bratstvo i jedinstvo', 'smrt neprijatelju komunizma' 'živio drug Tito'. Danas se trebaju klanjati premijeru i šefovima stranki.
To ti pišem da shvatiš u kojim je (još uvijek traumatskim) okolnostima došlo do pokretanja, makar s devet godina zakašnjenja, ove web stranice.
Rubrike su jasne: 100% BLOG - o financiranju i podršci poduzetništvu, 10% IZLOG- ponuda provedbenih, strateških i poslovnih planova pouzetničkih projekata mogućim ulagačima.
100% IZLOG će se uskoro, po pokretanju Studija za poslovne usluge, pretvoriti u vrstu 100% BURZE s zajamčenom reakcijom. Projekti se šalju emailom na mail: izlog@stopostonovac.com ili ponuda@stopostonovac.com. Mogu ih slati samo oni koji postanu korisnici (članstvo je besplatno, ali neke vrste poslovnih usluga u kasnijoj dobi neće biti besplatne, ali će zato ponuditi nekim pošiljateljima mogućnosti o kojima su dotad mogli samo sanjati).
FUNKCIJA SITEA / BLOGA 100% NOVAC (2005., VIŠE NE POSTOJI) I UPITI PRVI GOSTIJU NA 100% FORUMU100% CRNA KRONIKA donosi uglavnom objavljene tekstove uz naše nove tekstove o crnim 'rupama' u gospodarstvu u Hrvatskoj i svijetu. DIREKTAN EMAIL donosi komunikaciju pojedinih posjetitelja i korisnika koji ne žele čitati, savjetovati ili diskutirati putem 100% FORUMA, a 100% FORUM bi trebao postati jedno od meritornih mjesta hrvatskog poduzetništva, posebice za nekoliko kategorija dosad poniženih i podcjenjenih poduzetnika ili nesudjenih poduzetnika.
Nadam se i budućih poduzetnika, što bi cijelom web siteu (to je prihvatljiviji termin nego web stranica, jer se site (čitati:sait) sastoji od velikog broja podstranica, programa itd.).
TRAŽILICA služi za potragu željenih sadržaja, kako na cijelom webu tako na ovom siteu. Smisao ARHIVE je jasan, kao i LINKOVA (hiperpoveznica) na odlične sadržaje i svih informacija o poduzetništvu, novcu i gospodarstvu, trgovačkim društvima, obrtima, financijam, makrogospodarskim politikama, službenim statistikam i izvješćima… Podatci od onih elementarnih do sofisticiranih za naprednije koroisnike i posjetitelje kojih će takodjer biti velik broj.
KORISNICI - to to je ful besplatno, dakle čitanje tekstova, sudjelovane u Forumu, odgovori na razinu odredjenih pitanja na mailu i 100% FORUMU su besplatna, a kad se pokrene Studio za poslovne usluge, kao prethodnica daljnjim projektima, onda ćemo navesti usluge kojim se neki od vas žele koristiti.
100% NOVAC iznad svega ima obrazovnu i informativnu funkciju.
Svaki će aranžman biti individualan, neće biti paušalnih tarifa, birati ćemo projekte i ponude jer nemamo mogućnasti obradjivati i zastupati veći broj projekta istovremeno.
Što se tiče 100% PONUDE i IZLOGA, tu je očitovanje vaših poduzetničkih projekta besplatno, samo neće biti imena, naziva lokacija i svega što bi identificiralo projekt. Naravno, projekt, poslovni plan ili štogod pošaljete vlasništvo je onoga koji je poslao i tu nema diskusije. No, svaki projekt ili većina će imati svoju email adresu, posebnu ili kolektivnu (primjerice, za projekt farme pilića: farma@stopostonovac.com ili pak izlog@stopostonovac.com, ponuda@stopostonovac.com ), čime dobijate stručnu podršku i arbitre u postupku početka pregovora s zainteresiranim kod izmjene informacija, početka 'pregovora' i pregovora, sastanaka i sl.
Osnovna je postavka da ne vjerujete 'dobrim dušama' koji žele pomoći hrvatskim mladim i drugim poduzetnicima. Šmrc! Oni, u stvarnosti, žele uzeti ideju, 'ukrasti' je ako je prosperitetna, tome služe razni natječaji naziva Ideja i njima sličnih, kako u svijetu tako i zemlji.
Nadalje, usvajanjem broja projekata mi ćemo iste osobno artikulirati (ako je potrebno) i predstaviti bankama-partnerima kao i nekolicini partnerskih grupa ulagača u inozemstvu, koji spadaju u vrh ponude tržišta poduzetničkog kapitala.
Ne možemo sada elaborirati kako će se sve kretati, imamo iskustvo i modele za kapitalizaciju zahtjeva s potrebnim, nedovoljnim ili tek djelomičnom dovoljnom kolateralima.
O tome tek kada se Izlog odnosno 100% Ponuda 'razigraju'

GOST: Čitala sam plusBanku i Hit Industriju, i odgovore na ovom forumu. Nekaj ne kužim. Nas su na ekonomiji učili drugačijim provedbenim planovima nego kaj je onaj za Industriju. Jesi to namjerno ili taj plan ima neko drugo značenje?

MODERATOR: Mediji su rizična investicija, posebice u glazbenoj industriji (u Hrvatskoj to je obrt) gdje imaš loš lokalni medijski proizvod u što spada najmanje 90% hrvatskog proizvoda. Poslušaj album bilo koje grupe naše grupe ili 'pevaljke'. Jedna,dvije pjesmice, deset gnjavaža mozga, ukusa. A oni to spremaju godinu i više dana. Mein Gott!
Morali smo stoga malo odstupiti od parametara Provedbenog plana kako bi ulagačima prikazali neke važne činjenice. Ulagača će biti jer je projekt jeftin u odnosu na početne vrijednosti (početne: u toku prve godine), proizvodi su globalno komercijalni. plusBanka, s druge strane, predstavlja drugačiju vrstu investicije. Tu su najvažnije činjenice u ovom trenutku poslovna tajna, iako sam iznio veliki broj podataka. O tome u neko skoro vrijeme, kada reakcije započnu (10-15 dana).

LICANIN:
Ja sam rodjo iz Like, Otočca, imamo i mi ovdje Internet i puno mogućnosti (zemlja, voda), ali nekako izumiremo,ko da smo na kraju svita ja bih poceo neki posao ali ovdi niko ne kaže ništa pa me posavjetujte sto bi bilo Najbolje,

MODERATOR: Možda u neko skorije vrijeme, do jeseni, dodjem i ja do Like da konačno otpočnemo projekt koji se vrti već dvi(je) godine a što da ti kažem moja Liko nego da onda i ti možeš vidit, možda na svoje oči, kako se to radi, priprema, započinje, kako se prave financijske konstrukcije, premošćuje doba hladnog pogona na početku kad su samo troškovi a novca nigdi inače to što ja gonjam je iz poljoprivrede za šta je Lika dušu dala.

GOST:
Zašto nitko ne započinje nijednu temu, nego svi u uopće diskusije. J….te, pari ka da u Hrvatskoj 400.000 mladih ljudi ne mogu smislit deset pravih ideja. Od čega oni misle živit ili svi misle postat oni zastupnici u Saboru ili općinam i vatat zjake u zraku?
MODERATOR:
Zasad oni misle kako je to isplativo 'poduzetništvo'. Ne radit ništa, pretvarat se kaoi da obavljaš neke visoke državničke i ine poslove i skupljati novac. Uskoro će se oni i takvi 'poduzetnici' uvjeriti da je istinsko poduzetništvo koje stvara nove vrijednosti ipak negdje drugdje.
Inače,oko tema imaš pravo. Stvarno čekam da netko otvori temu, da piše o njoj kvalitetno i da svi zajedno ojačamo ovaj poduzetnički kutak. Ali svi valjda sanjaju da idu u marketing, telekome, politiku, odnosno nitko ne bi želio ništa raditi u životu i imati sve. I izigravati da su zauzet, da puno rade, znaš on 'Boli ih glava od manedžerskog stresa', vozikati se skupim autom stvarjući nesnosnu gužvu po gradu (Zagrebu), skijati da se odmori od napornog rada tijekom godine, 'peglati' karticu…

GOST:
Postoje li krediti za razvoj novog proizvoda, u našem slučaju poboljšane termike konzervi za piće (pivo, bezalkoholni negazirani i gazirani sokovi itd.) i senzora temperature ili i tu trebaju hipoteke i slično?

MODERATOR:
Obratite se, primjerice, BICRO-u, oni podržavaju inovacije. Vlada je osnovala taj poslovni investicijski centar 1998. kako bi pomoću njega poticala razvoj malih i srednjih poduzetništava temeljenih na znanju. Izlagao sam pored njihovog štanda na Zagrebačkom velesajmu 2001. godine i oni mogu poslužiti kao referentna točka, ali opet ćete morati natrag u banke. Vi ste zasigurno već bili u nekim, barem lokalnim podružnicama banka, i oni su vas otkantali ne razumijevajući uopće što nudite i što tražite.
Pritom, nemate jamce, zaloge plaća, hipoteke, osiguranja itd. Pošast hrvatskog (n)ovčarstva koje se krivnjom neznanja i koristoljublja hrvatskih političara prometnulo u sredstvo financiranja uvoza i razvoja drugih zemlja, ali ne i Hrvatske.
Situacija je kritična, krajnje alarmantna, tome i 100% NOVAC. S godinama zakašnjenja radi politike, sudova, zločina koji su napravili prema mnogima i meni (uzmite najnoviji primjer radnika 'Sljemena', nekakvih Finagra, čisti kriminal Fonda za privatizaciju i vlada jer ne može netko kupovati poduzeće novcem poduzeća koje kupuje - što je kriminalni specijalitet naše 'privatizacije' po ključu odabranih od strane političara i višepozicioniranih birokrata u raznim fondovima i sl. Što je onda smisao privatizacije ako je ista formalno proved(b)ena radi kvalitetnijeg rukovodjenja poduzeća i hrvatske ekonomije?).

INVESTITOR1:
Možda forum nije pravo mjesto za ovo pitanje, jer ste napisali kako se sve dodatne informacije u svezi s ponudjenim projektima (za početnu demonstraciju: Hit InduSTRia i plusBanka, nap.a.) mogu dobiti na mailovima koji se odnose na ponudjen projekte. Ipak, kod Hit Industrie me zanima kako katalog pjesama može imati funkciju kolaterala ili jednog od kolatgerala za ulagače, te što se podrazumijeva pod izrazom ozbiljne namjere buduće kupovine dionica plusBanke? Je li to warrant ili neki drugi instrument koji služi reguliranju početne ponude? Hvala na odgovorima.

MODERATOR:
Hvala na pitanjima. Prije svega, svi namjernici i ozbiljno zainteresirani mogu svoje upite poslati na mail: plusbanka@stoppostonovac.com (za Projekt: plusBanka) i hitindustria@stopostonovac.com (za Projekt: Hit InduSTria), odnosno na direktni mail na naslovnici.
Diskrecija je zajamčena, ali cijeniti ćemo kvalitetne i sadržajne upite ili pak savjete, komentare i sl.
Ovo je ipak pre-razdoblje skorašnje službene Javne i Neposredne ponude. Molimo sve da pročitaju tekstove koje smo nastojali napraviti što je moguće informativnijim u ovoj dobi projekata tako da ne pitaju ono što je već napisano ili razjašnjeno.
Glede 100% Foruma, rado ću odgovarati na upite koji pokrivaju šire područje od same ponude ili ponuda.
U skorije vrijeme kada ponude materijala postanu dvojezične (hrvatski i engleski) i kada plusBanka i Hit InduSTria dobiju svoje internet adrese, detaljno ćemo informirati potencijalne (ali ozbiljne i odgovorne) ulagače o glazbenoj i medijskoj industriji u svijetu, podacima, statistikama i svemu ostalom od značaja za odluku, kao i o bankama, osnivanjima banaka, tržištu specijaliziranih banaka, obzirom da su stručnjaci u medijima stvorili utisak zagušenosti hrvatskog tržišta i pretjeranom broju banaka u Hrvatskoj.
Slažemo se jedino da je previše klonirano istih banaka kod nas.
A što se tiče instrumenta ozbiljnog izraza namjere stjecanja (kupovine) dionica plusBanke, taj je izraz namjere kondicionalan i zavisi o daljnjem tijeku projekta i kapitalizacije istog, kao i vremenskog roka izvedbe. Dobro ste primijetili, taj izraz namjere služi kao regulator strukture interesanata, jer je plusBanka predvidjena još od 2001. godine kao privatno-javno vlasništvo (oko 75% privatno, 25% javno, ali odnosi su uvjetni jer zavise o tijeku kapitalizacije). Potom, plusBanka će biti kapitalizirana dragovoljno, a ne poreznim pritiscima i zaduživanjem gradjana za naknadu šteta koje su nastale radom, primjerice, Hrvatske poštanske banke, jer su takvi modeli i nekažnjeni gospodarsko-politički kriminal civilizacijska sramota i nadasve neustavni.
VINKO:
Pišem iz Vinkovaca. Čitam neke od tekstova na blogu i piše kako je politika najbolji biznis u Hrvatskoj. Kad si tako pametan što nisi osnovao političku stranku kao dioničko društvo, he he?

MODERATOR:
Kasniš. Naravno da sam nakon rasula HDZ-a 2003. godine i tzv. Sabora u Rijeci, gdje je sve bilo organizirano poput najcrnjih komunističkih vremena i sve je ispalo čista farsa, ponudio broju inicijalnih i časnih članova HDZ-a (za razliku od Žužula, Kosorice, Sanadera i njima sličnih koji su se pridružili kasnije, nakon komunističkih i nedoličnih prijašnjih života) pokretanje stranke naziva HDZ Original.
Napisao sam statut, svu dokumentaciju, odličan udarni program (posebice za gospodarstvo, konkretan i izvediv), slogane (Mi smo HDZ Original. Svi drugi su jeftina kopija, i sl.), ali tada se odjednom ti članovi prepali. Valjda su se nadali da će im pridošlica u stranku, veliki poduzetnik iz dijaspore, koji je po svojim riječima 'zaradio toliko da je osigurao obitelj za tri života' (bez komentara, nap.a.), ponuditi neko sitno mjesto u Središnjem odboru.
Rojs nije budala, makar ponekad može izgledati malo rudimentarno, kad je rekao da cijelu Vladu (ili je to bio Sabor) može kupiti za pet milijuna DEM. Malo se tu zeznuo u valuti. Valjda je želio reći pet milijuna kuna, to je realniji opis njihovih profila.To se vidi kako drhte od EUrope kada im u posjet dodje desetorazredna ogavna i odvratna antihrvatska činovnica Carla del Ponte.
Dakle, za domovinu i boljitak Hrvatske uvijek spreman. Činjenično, još uvijek smo u (političkom) paleolitskom dobu u kojem vladaju neandertalci (prethodnica homo sapiensa). Stoga idemo osnovati stranku koja će privući gotovo sve Hrvate neglasače i svakog iole razumnijeg čovjeka koji želi dobro i bolje Hrvatima, Hrvatskoj, sebi, svojoj djeci i okolini.
Drugi će glasati i glasovati kao i dosad, prema svom stupnju (ne)znanja i (ne)hrvatstva.
Kažeš d.d. stranka? Dobar štos! Zakonom to nije moguće, ali bilo bi dobro da se konačno vidi tko ima Hrvatsku. I po kojoj cijeni.

MLADEN-jaska:
Možda bi trebala neka instrukcija novim posjetiteljima o strukturi web stranice 100%NOVAC, kako se služiti rubrikama…Stavili ste odlične linkove, ali sigurno ima i dobrih iz amerike ,Njemačke, Engleske. Mislite i na nas koji znamo jedan ili više stranih jezika. Inače ja onako amaterski programiram jednostavne kompjuterske igre pa se budem javio kada ima pravi proizvod, da me uputite tajne 'pakiranja' projekta, ponude, financiranja.

ODGOVOR:
Mladene, Vi ste vjerojatno iz Jastrebarskog, meni dragog mjesta s velikim poduzetničkim potencijalom. Linkove smo rasporedili tematski (ministarstva, banke, posao, poduzetništvo itd.) i služe kao odlična informacija svakom posjetitelju. I više od toga,veliki je broj kvalitetnih web stranica.
Nove linkove malo pričekajte dok ovaj site, naš zajednički site svakog hrvatskog poduzetnika, budućeg poduzetnika i svakog Hrvata dobre vjere i čestitosti, malo 'prohoda' i uspostavi svoje mjere prema interesu posjetitelja i korisnika.
Glede strukture stranice, mislim da ne bi trebalo biti problema u snalaženju. Dva su tematska bloka tekstova, onaj radi kojega 10&% NOVAC i postoji- 100% BLOG i onaj tužni i ružni o gospodarskim i moralnim kriminalima, zločinima ili u najmanju ruku sramotnim radnjama javnih osoba, institucije, pače i država, čak i saveza država.
1oo % BLOG je ono što treba čitati i sponzorirati (od strane banka, poduzeća itd.), tu su informacikje i uskoro vodilje o financiranju poduzetništva u svakoj dobi.
Na 100% FORUM se ulazi bez problema, sve su instrukcije napisane, izaberete (kao što jeste) svoje korisničko ime, zaporku (password, šifru) ostavite Vašu email adresu da potvrdimo prijam i po aitomatskoj potvrdi možete sudjelovati našem 100% Forumu u jednoj od zadanih tematskih cjelina ili općim temama kao što je ova cjelina Foruma.
Na sve se funkcije i alatke ulazi klikom, ali pozor u 100% PONUDI materijali za Hit InduSTriju i plusBanku su u pdf formatu (program-čitač se može besplatno skinuti sa http://www.adobe.com/ i drugih web stranica s inačicama pdf programa), ako i ppt-u. To je standard ta takve dokumente.
Zainteresirani mogu odmah postaviti ozbiljna (znači sadržajna ) pitanja na kontakt emailu ispod logo-a ponude, a tako će biti za većinu projekata hrvatskih poduzetnika ili barem budućih poduzetnika u Izlogu i Ponudi koje budemo objavili. S mailovima se postiže razina komunikacije i oobilje pravih informacija, koje je zapravo nemoguće postići u,primjerice, postupku Neposredne ponude. Takva Ponuda je naime više marketinški trik biranih riječi, a manje dublja analiza.
Što je još ostalo? Sudjelovanje u anketi, tražilica (100% NOVCA ali i cijelog interneta - pravilnije je reći Mreže /weba/,nap.a.), informacije o tome tko smo mi, što radimo i planiramo napraviti, odgovori na pitanja itd.


<strong>JE LI PROJEKT plusBANKA PROFITABILAN?

05.04.2005


Postano: čet, 02.06.2005 8:20 Naslov: ODGOVOR NA PITANJE: JE LI PROJEKT plusBANKA PROFITABILAN


________________________________________
Jedan nadobudni i posve neupućeni korisnik pretjeranog naziva 'bizmaster' uputiom nam je na email pitanje:
Mislimo li da će plusBanka biti profitabilna (mi kažemo, iznimno profitabilna) kada hrvatskim bankama ne ide(?????)

Izbrisao sam ovo pitanje, odgovor je sljedeći:

Moj dragi bizmaster, tvoje korisničko ime malo je prenapuhano za neznanje koje iskazuješ u pitanju. Banke u RH su turboprofitne i to s minimalnim opsegom usluga i penetracijom u poduzetništvo. plusBanka će, ako dragi Bog dade i sve bude išlo kako logično treba, zaokružiti banakrsku industriju u Hrvatskoj novim proizvodima, uslugama i načinom rada.
U medjuvremenu, malo pročitaj današnja izvješća o profitabilnosti banaka na godišnjoj razini (20% gdje toga ima, a moj dragi poznanik, vlasnik elitnog ugostiteljskog objekta požurio je 7:45 do banke (koja otvara u 8:00 da dobije broj tako da može ranije doći do šaltera).

CIT:
Prihod banaka od trgovanja devizama povećan je lani sa 114 mil. na 750 mil. kuna, pokazuje analiza u Hrvatskoj bankarskoj industriji, posebnom izdanju časopisa Banka. Banke su lani zaradile i 103 mil. kuna trgovanjem financijskim derivatima, čime se ranije nisu bavile, dok je prihod od provizija porastao 11%, upotpunivši sliku o sve većem udjelu nekamatnih prihoda…

Građani prošle godine ukupno uložili 13,7 mlrd kuna
Jedino su banke i investicijski fondovi povećali svoje udjele u novouplaćenim sredstvima građana u odnosu na godinu ranije.Građani su tijekom 2004. godine u sve financijske institucije zajedno uplatili 13,7 mlrd kuna. Od toga se 6,5 mlrd kuna ili 48% slilo u banke, 3,2 mlrd (23%) u mirovinske fondove, 1,5 mlrd kuna (oko 11%) u osiguranje života, 1,4 mlrd (11%) u stambenu štednju, a 850 mil. kuna (6%) u investicijske fondove.
Jedino su banke i investicijski fondovi povećali svoje udjele u novouplaćenim sredstvima građana u odnosu na godinu ranije – banke su naime, 2003. od nove štednje koja je iznosila oko 9,3 mlrd kuna“pokupile 41%, a investicijski fondovi samo 3%, o čemu, među ostalim, pišemo u posebnom prilogu mjesečnika “Banka” – Hrvatska bankarska industrija.

Bilo bi zanimljivo uključiti i podatke o novim investicijama sektora građanstva direktno na tržište kapitala, no javnosti dostupni podaci ne omogućavaju pouzdanu procjenu o tome», kaže Dinko Novoselec, predsjednik Uprave Allianz ZB, društva koje je mjesečniku «Banka» ustupilo podatke, odnosno procjene o uplatama građana. (Bankamagazin)
Građani su tijekom 2004. u sve financijske institucije zajedno uplatili 13,7 mlrd kuna. Od toga se 6,5 mlrd kuna ili 48 % slilo u banke, 3,2 mlrd (23 %) u mirovinske fondove, 1,5 mlrd kuna (oko 11 %) u osiguranje života, 1,4 mlrd (11 %) u stambenu štednju, a 850 mil. kuna (6 %) u investicijske fondove. Jedino su banke i investicijski fondovi povećali udjele u novouplaćenim sredstvima građana u odnosu na godinu ranije.
Banke su se restrukturirale, sve bolje upravljaju rizicima, postigle su zavidnu razinu konkurencije i po mnogo čemu najuspješnije mogu predstavljati Hrvatsku u Europi. Danas, dok odlično prodaju proizvode i usluge, uz kamate koje nikad dosad nisu bile tako niske, hrvatske banke uspijevaju premašiti profitne zahtjeve vlasnika.
Prema podacima koje su za posebni prilog mjesečnika Banka HRVATSKA BANKARSKA INDUSTRIJA dostavile banke, ukupna aktiva na kraju 2004. iznosila je 228,9 mlrd kuna ili 13 % više nego godinu ranije, dok je neto dobit banaka dosegnula 2,98 mlrd kuna, uz porast veći od 20 posto.

Stopa adekvatnosti kapitala od 14,10 %, povrat na kapital koji je porastao na 16,51 %, udio loših plasmana koji je u ukupnima pao na 4,51 %, bolje upravljanje troškovima negoli u EU-15 i u većini novih članica Unije (udio troškova u prihodima hrvatskih banaka snizio se na prosječnih 54,4 %)… potvrđuju kako hrvatski bankarski sektor posluje stabilno i profitabilno.
Upravo su efikasnije upravljanje troškovima i dobre zarade na provizijama, gdje su prošle godine banke ostvarile rast od 11 %, bitno utjecali na rast profita banaka. Za razliku od prijašnjih godina sve značajnije rastu i ostali nekamatni prihodi, odnosno poslovi vezani uz trgovanje vrijednosnim papirima, devizama i derivatima. Dok u 2003. nije zabilježena niti jedna kuna dobiti od trgovanja derivatima, u 2004. ostvarena su 103 mil. kuna, a dobit banaka od trgovanja devizama iznosila je 750 mil. kuna, dok je prethodne godine to bilo 114 mil. kuna.
U posebnom prilogu mjesečnik Banka donosi rang-listu banaka po ključnim pokazateljima poslovanja te posebnu analizu o sedam najvećih banaka: Zagrebačkoj, PBZ-u, Erste& Steiermärkische, Raiffeisenbank, HVB Splitskoj, Hypo Alpe-Adriji i Novoj banci
Poznato je da su ukupni depoziti banaka tijekom 2004. zabilježili trend usporavanja u odnosu na prijašnje godine (8,06 %), no u svim velikim bankama oni su porasli iznad prosjeka.
Građani i dalje najviše novca povjeravaju bankama. Prema podacima koje je mjesečniku Banka ustupio Allianz ZB, priljev novih sredstava građana u sve financijske institucije zajedno iznosio je u 2004. godini 13,7 mlrd kuna, a od toga se 6,5 mlrd kuna ili 48 % slilo u banke. Usporedbe radi, godinu ranije u bankama je završilo 41 % novouplaćenih sredstava građana. Preostali ulozi raspoređeni su na sljedeći način: 3,2 mlrd (23 %) u mirovinske fondove, 1,5 mlrd kuna (oko 11 %) u osiguranje života, 1,4 mlrd (11 %) u stambenu štednju, a 850 mil. kuna (6 %) u investicijske fondove. Jedino su banke i investicijski fondovi povećali udjele u novouplaćenim sredstvima građana u odnosu na godinu ranije.


- 15:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 21.02.2007.

HBOR: JEDINI MALO VIŠE POTPORE MALIM PODUZETNICIMA I POČETNICIMAKovačev: Najrizičniji su nam početnici i pronalazači

Hrvatska banka za obnovu i razvitak posluje već 15 godina i daleko je iza nje transformacija iz institucije namijenjene obnovi ratom poharanoga gospodarstva u banku koja posluje gotovo tržišno. Prefiks tržišnog oduzima joj neprofitna orijentacija, a njezine kreditne programe poduzetnici, posebno oni mali, čiji bonitet ne zadovoljava poslovne banke, često doživljavaju kao posljednju slamku. Lani je HBOR odobrio više od tri milijarde kuna kredita, sa sve većom orijentacijom na izvozne programe. Istodobno, već godinama ne zamiru glasovi onih koji smatraju da HBOR hrvatskom gospodarstvu ne treba. O takvim stavovima, uz osvrt na proteklih 15 godina i planove u sljedećima, za manager.hr govori Anton Kovačev, dugogodišnji čelnik banke.

VL: Ove godine obilježavate 15 godina poslovanja. Kakva vam je strategija u pogledu budućih programa?
KOVAČEV: Počeli smo kao banka namijenjena obnovi porušenoga gospodarstva, a u ovom smo trenutku razvojna i izvozna banka, ali i izvozno-osiguravajuća agencija. Te tri funkcije u razvijenim državama obično obavljaju tri banke. Uz 23 kreditna programa i niz proizvoda za osiguranje izvoz, teško je govoriti o novim programima. Prije svega pojačat ćemo financiranje i osiguranje izvoza, priključiti se izvoznoj ofenzivi, projektu hrvatske Vlade. Vjerujem da ćemo uz podršku ostalih ustanova, ponajprije Ministarstva gospodarstva i agencije za poticanje izvoza, napraviti važan iskorak. Dosad smo bili osamljeni u poticanju izvoza. Čak 55 posto kredita koje smo odobrili u 2006. godini odnosi se na izvoz. Dat ćemo i dodatnu podršku poticanju malog i srednjeg poduzetništva, posebno politici ravnomjernog razvitka svih regija.

Ono što je novo u ovoj godini jesu projekti vezani uz financiranje zaštite okoliša i energetske djelotvornosti, odnosno ušteda u trošenju energije. Obuhvaćaju financiranje obnovljivih izvora energije, biomasa i malih hidroelektrana i vjetroelektrana. Dat ćemo doprinos i financiranju drvoprerađivačke industrije, s posebnim naglaskom na one koji proizvode gotove proizvode.

VL: Kako u tom smislu funkcionira suradnja s poslovnim bankama?
KOVAČEV: Sa zadovoljstvom mogu reći da smo 70 posto naših kredita lani odobrili preko poslovnih banaka i suradnja je sve bolja. No kreditne programe namijenjene poljoprivredi radimo izravno. Na temelju iskustva u kreditiranju poljoprivrednika preko poslovnih banaka zaključili smo kako ćemo biti brži budemo li odobravali kredite izravnom.

VL: Najavili ste i masovnije radionice za poduzetnike
KOVAČEV: Dosad smo imali radionice za poduzetnike početnike, a ubuduće ćemo ih organizirati u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, koristeći njihovu mrežu savjetodavnih službi. Projekt je već krenuo, a radionice su organizirane regionalno.

VL: Kakvi su vam planovi s mikrokreditiranjem i kreditiranjem podređenim dugom?
KOVAČEV: U financiranje podređenim dugom idemo u suradnji s poslovnim bankama, pri čemu je rizik HBOR-a veći nego rizik poslovnih banaka. Naš je dug podređen jer se kredit vraća prvo poslovnoj banci, a potom HBOR-u, što nas više izlaže. Krediti će se odobravati na 12 godina, s tim da HBOR odobrava osmogodišnji poček tijekom kojeg naplaćuje samo kamate. U tom je programu omogućeno dugoročno financiranje kvalitetnih projekata, koji zbog nedostatka instrumenata osiguranja ne mogu dobiti povoljne kreditne uvjete kod poslovnih banaka. Uvjeti se kredita razlikuju, a mi ćemo se truditi da naši budu što povoljniji.
Mikrokreditiranje je namijenjeno malim poduzetnicima do deset zaposlenika i moguće je do 30.000 eura. O potankostima kreditne linije te uvrštenju poduzetnika početnika još pregovaramo s njemačkom razvojnom bankom KFW-om, a početak provedbe programa očekujemo za mjesec do mjesec i pol. Taj je kreditni program poseban po nizu detalja. Primjerice, moguće je koristiti novac darovnice Europske komisije kako bi se nagradilo brzo odobravanje kredita.

VL: Kakva je naplata kod rizičnih projekata?
KOVAČEV: Najrizičniji su nam početnici i pronalazači. Od dospjelih potraživanja u 2006. godini, neurednih u bilančnoj sumi bilo oko 1,2 posto, što je veoma dobro. No kod najrizičnijih programa najniže su i svote kredita. Kod nekih smo kredita izašli u susret poduzetnicima i reprogramirali ih ili odobrili odgodu plaćanja. U nekim djelatnostima moramo preuzeti veći rizik jer nam je to dužnost. U početku smo kredite za početnike odobravali preko poslovnih banaka, ali ustanovili smo da banke nemaju interesa i bilo je premalo odobrenja. Zatim smo se, bez obzira na rizik, opredijelili na izravno kreditiranje, kao i kod pronalazača.
Isključili smo iz suradnje s bankama one kreditne programe za koje smo zaključili da poslovne banke nemaju interesa
.

VL: Kako će se na vaše poslovanje odraziti promjena zakona o HBOR-u?
KOVAČEV: Prije svega, novi zakon usklađen je sa stečevinama Europske unije, a povećan je i temeljni kapital sa 3,7 na sedam milijardi kuna, što nam osigurava dalji rast aktive i mogućnost zadržavanja poticajne kamate za gospodarstvo, koja je u prosjeku oko četiri posto za krajnjeg korisnika, uključujući maržu HBOR-a i poslovnih banaka. I zakon je dao veći naglasak na financiranju malih i srednjih poduzetnika te projekata zaštite okoliša i održiva razvitka. Detaljno je određeno da je jamstvo Republike Hrvatske za obveze HBOR-a neuvjetno i neopozivo te plativo na prvi poziv, što nam je nekad bio problem kod zaduživanja u inozemstvu i izdavanja obveznica, za koje se tražilo dodatno jamstvo. No od 2005. godine imamo i vlastiti kreditni rejting pa nam to već dvije godine nije problem.

VL: Više puta branili ste se od tvrdnji da HBOR nije potreban
KOVAČEV: Povećanje temeljnoga kapitala najbolja je potvrda Vlade i Sabora da se ne razmišlja o bilo kakvom ukidanju ili mijenjanju uloge HBOR-a. Sve zemlje EU imaju razvojne i izvozne banke, a rjeđe je to jedna ustanova, kao u Hrvatskoj. Njemačka već 60 godina ima razvojnu banku, a i svaka savezna pokrajina ima svoju zasebnu. Ako to još treba njemačkom gospodarstvu, ne bi smjelo biti upitno ni nama.

VL: U kojoj su fazi društva Pounje i ostala društva u kojima ste stekli udjele ulaganjem u temeljni kapital?
KOVAČEV: Program ulaganja u temeljni kapital, koji je išao u susret zahtjevima hrvatskoga gospodarstva, moram priznati, nije ostvario očekivan rezultat te smo ga obustavili. Sada takav način financiranja provodimo u programu financiranja pronalazača. Ako zaista ustanovimo da je posrijedi dobar proizvod, s mjestom na domaćem ili inozemnom tržištu, spremni smo ga podržati ulaganjem u temeljni kapital.
Od deset ulaganja u temeljni kapital, iz tri smo društva izašli ili prodali udjele prethodnom suvlasniku, jedno je u stečaju, a iz još tri počeli smo pregovore za izlazak. U tri smo preostala društva, među kojim je Pounje, zadržali udio u temeljnom kapitalu. Pounje bilježi pozitivan trend, smanjili su gubitak devet puta u odnosu na 2004. godinu, kad smo sa suvlasnicima preustrojili društvo. Smanjili su troškove i povećali produktivnost pa očekujemo da će za 2006. godini rezultat biti pozitivan. Osim toga, sada i nama uredno podmiruju obveze.

VL: Kakva vam je suradnja s ostalim razvojnim bankama?
KOVAČEV: Imamo 38 potpisanih sporazuma s razvojnim i izvoznim bankama i agencijama, a ti sporazumi nam osiguravaju potrebne informacije koje naši izvoznici zatraže, to značajno smanjuje rizik našim poduzetnicima. Sporazumi omogućuju i zajedničke nastupe i na trećim tržištima, što sve češće i koristimo. Dobru suradnju imamo s austrijskom, slovenskom i njemačkom izvoznom bankom.

- 16:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

plusBANKA - Arhivski materijal (2002-2005)


NAPOMENA: Doljenavedeni su radni materijali, formatirani u MS Wordu i Excellu, tako da njihov grafički i tekstualni izgled (gdje je skraćeno ili je tekst ispušten) ne odgovaraju originalu.


Naslov dokumenta:

Strategija Programa: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.)

Svrha dokumenta:
Ovaj dokument definira strategiju Programa:plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.). Dokumentom su definirani opći uvjeti, svrha (misija), ciljevi i provedba Programa. Odredjena su temeljna načela profila Programa, kao i pokretanja, inovativnosti i potrebe za proizvodima i uslugama, organizacijskog ustroja, kapitalizacije i razvoja Programa.

Oznaka:
G-L-01022005-IV

Status:
Radni tekst- Informacija

Datum verzije: 11.02.2005

Autorsko pravo:
Ivan Ostoja zadržava sva autorska prava na ovaj dokument

Dobi Programa: plusBanka - Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (d.d.) / dalje: BANKA / koje će biti predstavljene ozbiljnim interesentima i javnosti u zemlji i inozemstvu do ....2005. na hrvatskom i engleskom jeziku:

Dob 1:
Strateški plan : .... 2005
Provedbeni plan : .... 2005
Neposredena ponuda sadržava Poslovni plan ( 1. verzija) : ... 2005

Dob2:
Početak kapitalizacije u zemlji i inozemstvu: ...2006
Kapitalizacija (prva dob): od ....2006
Kapitalizacija (završna dob prve emisije): ...2006

Sadržaj:

Ključni pojmovi sažetka …………………………………………………... 4

Sažetak …………………………………………………………………………… 5
*Povijest nastajanja Banke za poduzetnike
*Zašto je banka takve vrste potrebna Republici Hrvatskoj
*Poduzetničke banke u osnivanju
*Profiti banaka u Republici Hrvatskoj

Temeljne karakteristike Programa:plusBanka........………....... 9

Info-Prilog 1…....................................................................... 10
Info-Prilog 2.......................................................................... 21
Info-Prilog 3………………………………………………………………..... 29

Ključni pojmovi sažetka

Prva mikrobanka u Republici Hrvatskoj;
Prva de novo community banka - nova banka koja osim komercijalne nosi svrhu razvoja društva u poduzetničkom i gradjanskom sektoru putem implementiranja prikladnog organizacijskog ustroja, niske cijene financijskih rješenja,inovativnih proizvoda i usluga;
Prva stvarna Internet/multichannel banka s fizičkim šalterima u Financijskoj agenciji gdje isto bude potrebno;
Prva banka fokusirana na poduzetništvo u radnjama, cjelovitim financijskim rješenjima, kolateralima i inovativnostima (uvodjenje slojevitih instrumenata kapitala, više od 60 novih proizvoda, klijentelna rješenja i dr.)
Banka koja se počela pokretati još 1990. godine: Banka koja za razliku od drugih univerzalnih (retail) banaka u Hrvatskoj nudi potpuna klijentelna rješenja u načinu rada, programima rada, kolateralima, komunikaciji i oplodnji kapitala umjesto univerzalnih program usmjerenih isključivo u korist banaka.
Komplementarna banka postojećim; sa svojom poslovnom strukturom obradjuje dio tržišta koje banke u RH izbjegavaju.

Ključne riječi:
Jedina de novo hrvatska banka, a ne banka u Hrvatskoj;
Jedina banka u Hrvatskoj i jedina hrvatska banka koja će nastati legalnim de novo načinom, a ne dosadašnjim tehnikama na rubu ili s druge strane kriminala poput velikog broja drugih (konsolidiranih ili propalih) banaka;
Privatno-javna banka u vlasništvu radi učinkovitijeg gospodarenja, stvarnog efekta na poduzetništvo, kontrolinga i razvoja banke.

Promidžbene premise:
Poduzmimo Hrvatsku - plusBankom!!!
Dok druge banke imaju Hrvatsku i Hrvate, plusBanku imaju Hrvatska i Hrvati.
S plusBankom opet smo zaljubljeni u Hrvatsku!
plusBanka- Banka koja se ne nosi u novčaniku ili brigama, nego banka koja se nosi u srcu i
donosi veselje.
S plusBankom - Hrvati i Hrvatska stalno u plusu!
plusBanka- Živi 24 sata s Vama i za Vas! U mobitelu, televizoru, na internetu, u FINA-i…
Najbolja druga banka na svijetu!
Prva druga banka u Hrvatskoj za sve Vaše potrebe!

Inovativnosti:
Financijska i druga podrška kroz cjelovita rješenja poduzetnicima u svakoj dobi - od sjemenske, početne, kapitalizacijske;
Implementacija više od 60 (šezdeset) novih* proizvoda i usluga u prvih 24 mjeseca rada (*pr. po sadržaju i obliku načine konsolidacije dugavanja kroz vanjskih pravni entitet);
Jeftini, svakom pristupačan i jednostavan način pristupa sučeljima plusBanke na mobitelu, kompjuteru i televizoru (digitalnom);
Novi način kapitalizacije de novo banke u Hrvatskoj koja nije podružnica univerzalne banke u inozemstvu;
Strateška povezanost s izvorima mikrofinancija, kao i izvorima poduzetničkog kapitala i drugim resursima prikladnog i kvalitetnog kapitala;
plusAgencija za financiranje hrvatskih poduzetnika i gradjana koja priuprema rješenja;
Svrha banke odgovara strateškim opredijeljenjim hrvatske Vlade, Ujedinjenim narodima i Europske komisije u odnosu na malo i srednje poduzetništvo

SAŽETAK

Des: Banka je predvidjena kao komplementarna banka, a ne konkurentna drugim bankama, te će u suglasju s istim modelirati obrasce svoje prisutnosti na tržištu. Stoga, Banka, kao druga novina u Engleskoj ili drugi auto u obitelji, ima tzv. pomoćnu ulogu u odnosu na primarne potrebe i mogućnosti (veličine kapitala i dr.) koje se mogu ostvariti u drugim bankama, ali uz bezbroj ili samo veliki broj uvjeta od kojih neki po apsurdnošću postavke isključuje druge .

1.1. Povijest nastajanja Banke za poduzetnike
1.2. Program: plusBanka-Banka za hrvatsko poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (dalje:Program) datira od 1990. godine pod prvotnim nazivom: InveST plus! Banka, koji je radi nastalih okolnosti i nemogućnosti pokretača Programa bio abortiran.
1.3. Daljnji slijed realizacije Programa nastavio se 1997/1998 godine kada su se obavljali pregovori s grčkom bankom oko pokretanja novog entiteta u Hrvatskoj, no politički čimbenici kao i upozorenja iz Europske Unije o skorom kolapsu hrvatskog bankarskog sustava udaljio je predstavnike grčke banke od projekta, usprkos nastojanjima hrvatske strane koja je u projekcijama situacija uočila skorašnju okupaciju monetarnog sektora nakon što porezni obveznici konsolidiraju banke koje bi se mogle naći u krizi likvidnosti i solventnosti.
1.4. Treći pokušaj pokretanja banke koja je fokusirana na financiranje poduzetnika, uz druge klasične i inovativne u sadržaju i obliku, proizvode i usluge, trebala je biti 'Banka malog poduzetništva', projekt koji je Vlada RH (Ministarstvo za obrt,malo i srednje poduzetništvo) pokrenula. Ivan Ostoja, kao direktor privatne razvojne agencije, je s grupom stručnjaka sudjelovao u radovima pripremne i elaboratima kapitalizacije te banke u zemlji i inozemstvu uporabom niskom instrumenata kapitala u svakoj dobi, predao je Informativni elaborat Hrvatskoij narodnoj banci u srpnju 2003. godine, ali Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo je odustalo od projekta do izbora, marginalizirajući višemjesečni rad Ivana Ostoje i grupe stručnjaka.
1.5. Hrvatska demokratska zajednica je u ožujku 2003. pristala postati politički sponzor Banke za koju se zalagao Ivan Ostoja u smislu prikladne podrške Projektu, ali osvajanjem izbora, i ta su se obećanja izjalovila, unatoč činjenici da je banka za poduzetnike od 2001. godine bio strateški projekt Vlade RH.
1.6. Najnovija najava 'državne jake banke' nakon pokušaja pretvaranja 'Hrvatske energije novca' odnosno Hrvatske poštanske banke (sanirane novcem poreznih obveznika čija je direktorica bila u pritvoru), Croatia banke i sl. u neku 'državnu banku', odnosi se na Financijsku agenciju, kojoj političari koji ne znaju ni ispuniti virman, najavljuju skorašnji status banke, i tome sl. Najava takve banke je potrebna isključivo radi lokalnih izbora u svibnju o.g.

1.2. Zašto je banka takve vrste potrebna Republici Hrvatskoj

1.1.1 Republika Hrvatska naizgled je saturirana (zasićena) bankama, odnosno bankarski lobiji, ekonomski stručnjaci i servilni političari nastoje stvoriti takav dojam kod neuke javnosti koja, primjerice, još uvijek boluje od insuficijencije kupovanja skupim kreditnim karticama. Žalosna je činjenica po hrvatsko proizvodno, izvozno i deficitarno (u robi i uslugama) gospodarstvo da su te banke zapravo najobičnije 'retail' banke s univerzalnim proizvodima i uslugama. Praktično, te banke u Republici Hrvatskoj ponajviše financiraju potrošnju (uvoz), nestručnim kadrom i nepostojanju adekvatnih rješenja (kolaterali) ne pružaju nikakvu podršku proizvodnji, nego štoviše domaća se proizvodnja smanjuje, inozemnim i unutrašnjim zaduženjem domaća valuta (HRK) jača, pa je posjedično hrvatsko poduzetništvo,koje je inače jezgro i srce svake države, zbog takvih banaka i savjeta 'stručnjaka' iz MMF-a čija je funkcija da države-dužnike vode u financijsku i gospodarsku kolonizaciju, u katastrofalnoj situaciji.
1.2.1 Jedini napredak koje sadašnje banke u Hrvatskoj ostvaruju, nakon doba rudimentarnog bankarstva s enormnim profitima i ekspresnom amortizacijom, u stvari predstavlja informatička učinkovitost i moderno obličje kojima svaka domaća banka može ovladati.Na taj je način Republika Hrvatska, prvenstveno preko svojih političara koji bi inače trebali biti stručna i moralna vertikala u društvu, novčarstvo u našoj domovini ilustrativno pretvorilo u (n)ovčarstvo po kriteriju razvoja Republike Hrvatske.
1.3.1 Potom, kupljene hrvatske banke su najprije bile sanirane, a bilanca konsolidirana novcem poreznih obvezznika, pa su ih strane banke kupile za dvije trećine manje novaca (po jednoj računici razlike u potrošenoj novcu poreznih obveznika i sanaciju odredjenih banaka, te cijene prodaje tih banka, porezni su obveznici platili 14,1 milijardi HRK više od cijenu za koju su konsolidirane banke prodane).
1.4.1 Banke su,stoga, političkim odlukama (pro)davane čak i pravnom offshore entitetu bez ikakva kredibiliteta, čime se šteta uvećala, te se stvorila neustavno neravopravna pozicija za pokretače poduzetničke de novo banke, obzirom da je Proračun poticao strane banke i uvoz jeftinog novca koji se skupo prodavao u Hrvatskoj, dok je Hrvatska narodna banka istovremeno ostvarivala sramotno niske stope oplodjivanja deviznih rezervi banaka u posljednjih deset godina.
1.5.1 Banke u Hrvatskoj u posljednjih 12 (dvanaest) godina nisu potakle poduzetništvo, negirajući na taj način treću i možda najvažniju suvremenu funkciju novca kao sredstva za pokretanje gospodarstva (poduzetništva) koje utječe na razinu zaposlenosti, strukturu zaposlenih, obrazovanost, znanost, kulturu, zdravstvo, komunalije, službe zaštite,šport i dr.
1.6.1 To se ponajviše odnosi na malo i srednje poduzetništvo čije su pojedine dobi (faze razvoja) marginalizirane u Hrvatskoj, a banke skupo kreditiraju poduzeća kojim krediti zapravo, obzirom na likvidnost i solventnost, i ne trebaju.
1.7.1 Bankama u Hrvatskoj naša domovina je politički dragovoljno porobljena i monetarno okupirana, što zaslužuje kaznene i ustavne tužbe naroda Republike Hrvatske protiv političara s materijalnim i kaznenim mjerama.
1.8.1 Najporazniji učinak rada nehrvatskih banaka u Hrvatskoj uočljiv je ponajviše po poduzetničkoj strukturi koja potiče uvoz, a izvješće o platno bilanci Republike Hrvatske naprosto je šokantan,što dakazuje i derivativ izvješća Državnog zavoda za statistiku iz 30.01.2004: “… Omjer uvoza i izvoza također je porazan. U 2003. izvezli smo roba u vrijednosti 6,2 milijarde dolara, dok smo uvezli za čak 14,2 milijarde. Ukupni je Hrvatski je uvoz u razdoblju od 1995. do 2004. godine premašio izvoz za vrtoglavih 48,5 milijardi dolara (više od jednog društvenog bruto proizvoda Hrvatske), a inozemni je dug porastao za 23,6 milijardi USD.Nadalje, velike grupacije jedine su koje izvoze u vrijednosti preko milijun kuna i one ostvaruju 96 posto hrvatskog izvoza. Tih 2.688 tvrtki generiraju i 83 posto ukupne dobiti u Hrvatskoj (16,6 od 19,9 milijardi dolara). Nadalje, 25 posto dobiti svih izvoznika je profit tvrtki u vlasništvu (ili većinskom vlasništvu) države. Kad je riječ o gubicima, 456 izvoznika ostvaruje 28 posto ukupnih gubitaka u Hrvatskoj (3,4 od 12,2 bilijuna dolara). Osamdeset posto gubitaka izvoznika ostvaruju državne i većinski državne tvrtke. Irska, primjerice, izvozi za 22.119 dolara po stanovniku, a Hrvatska izvozi 1.106 dolara! Susjedna Slovenija izvozi 4.774 dolara, dakle četiri puta više nego Hrvatska…”
1.9.1 Štoviše čak je i svojedobno g.Zoran Bohaček, ravnatelj Hrvatske udruge banaka, pokušao oprati mozak neukim i ekonomski neobrazovanim Hrvatima, kao i njihovim političarima, izjavom u dnevnoj novini kako nema potrebe za osnivanjem poduzetničke banke u Hrvatskoj obzirom da kapitala u bankama u Hrvatskoj za ‘projekte s jasnim poslovnim planom’ ima napretek. G. Bohaček,medjutim, nije rekao da je riječ nekvalitetnom kapitalu po ročnosti i slojevitosti funkcija, te kako bankama u nas nedostaju prikladni sofisticirani sustavi proučavanja i obrade financiranja poduzetništva, amortiziranja rizika, kao i uopće tržište poduzetničkog kapitala.

1.3. Poduzetničke banke u osnivanju (osim navedene 'državne')

1.3. 1. Mediji,posebice prije izbora u zemlji obiluju najavama novih banka za poduzetnike od kojih se baš niti jedna nije ostvarila.Posljednjih sedam godina relevatna javna tijela i privatne osobe glasno su najavljivale osnutak osnutak poduzetničkih banka: od projekata tzv. 'investicijske banke' tzv. Grupe 100 (2004) ; 'Banke malog poduzetništva' te 'Banke za poljoprivredu i malo poduzetništvo' Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo (2002-2003) ; Očitovan je Projekt 'Agro banke' HDZ-ove grupe stručnjaka (2002-2004); 'Dalmatinske razvojne banke'' od grupe poduzetnika (2000); Godinu i pol je najavljivano osnivanje tzv. izvozne banke od grupe poduzetnika iz dijaspore. Mediji izvješćavaju kako i sindikati namjeravaju osnovati svoju banku, a isto su najavili čelnici Croatia osiguranja (2003).
1.3.2. Razlog nepokretanju banke takvog profila leži u činjenici je da je malo tko posjedovao konkretan i isplativ Poslovni plan koji bi implementirao inovativnosti u obliku, organizaciji, proizvodima i uslugama, marketingu, komunikaciji s klijentima i drugom. U većini planova koje je autor ovog Plana pročitao sve te buduće banke zapravo su se oslanjale na komercijalan uspjeh postojećih banaka u Repulici Hrvatskoj, te su samo već u početnim predstavkama treabale biti još jedna banka u nisci drugih u Hrvatskoj.

1.4. Razlozi zašto je Program: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije otpočetka komercijalno isplativ

1.4.1 Program: plusBanka-Banka za poduzetništvo, razvoj i mikrofinancije (dalje: plusBanka) isplativ je radi jedinstvenosti i inovativnosti u današnjem prividno zasićenom tržištu zbog novina koje donosi u sadržaju,organizacijskom ustroju, proizvodima i uslugama, komunikaciji s klijentima, te udarnom marketingu, koji će iznositi sramotne istine,
1.4.2. plusBanka će biti prva mikrobanka u Hrvatskoj po kriterijima cijene novca, cjene transakcija i dostupnosti poduzetnicima te drugim korisnicima,pa stoga i termin 'mikrofinancije' u nazivu Banke,
1.4.3. plusBanka će biti prva vrsta tzv. community banke u Hrvatskoj koja se osim matematičkim operacijama profita novca, skrbi i o ukupnom blagotvornom utjecaju banke za gradjane i poduzetnike društva (grada, regije,države); svojom stručnošću u modeliranju financijskih rješenja za poduzetnike uzima u obzir sve rizike i sofisticira kolaterale u sinergiji s komplementarnim trgovačkim društvima i društvom za upravljanje investicijskim fondovima,suradnji s osiguravajućim i reosiguravajućim društvima, financijskim tržištima (službenim,OTC i dr.). Poslovni plan plusBanke se fokusira na investicijske fondove koji u svom portfelju podstiču poduzetništvo, kao i zatvorene poduzetničke fondove koji podržavaju odabrane poduzetničke projekte u svim dobima,
1.4.4. plusBanka će biti prva po svojim proizvodima, uslugama, komunikacijom prema klijentima i ustrojem gotovo isključiva internet/multichannel banka,koja će svoje usluge očitovati i obavljati na jednostavnim i preglednim sučeljima interenet portala, mobilnog telefona i digitalne televizije. a osobe koje se nisu u mogućnosti služiti internetom, makar plusBanka klijentima omogućuje korištenje hardwarea, softwarea i veza po povlaštenim cijenama, uz leasing ili kredit, i sve potrebne instrukcije za početnike. plusBanka će svoj šalter imati u poslovnicama Financijske Agencije za poduzetnike i druge klijente kojima je takvo rješenje jednostavnije,
1.4.5. S ciljem umanjenja ukupne cijene novcu, pri čemu se u bankarskoj praksi funkcionalno gubi razmjerna količina novca koja se bilježi kao ekstrasprofit banaka ili porezno davanje Republici Hrvatskoj, kojoj bi zasigurno bilo kudikamo korisnije da do novca dolazi u ostvarenom prihodu poduzetništva i saldiranoj platnoj bilanci, plusBanka će se služiti obrascima mikrofinanciranja, te u dogovoru s telekom operaterom, Internet Service Providerom (davateljem interenet usluga) i proizvodjačem mobilnih telefona, svojim klijentima obavljati mikrokreditne poslove,kao i sve druge mikrofinancije, putem mobitela s ugradjenom identifilacijskom karticom i hrvatskom inačicom sofwarea plusBanke.Na taj će se način omogućiti jeftinije, brze i jednostavne transakcije, čak i onim koji do sada nisi mogli koristi bankarske i kartične usluge (prepaid kartice s kamatnim bonusima; mikrobiz kartice i dr.),
1.4.6. plusBanka će se fokusirati na financijske i poslovne radnje u odnosu na poduzetništvo, aplicirajući pri tom nisku originalnih kolateralnih rješenja kao i uvodjenje višeslojnosti kapitala (pri tom, unaprijedjenje plolica siguranja, osiguranja od poslovnih rizika i sl.), prikladnih zaštitnih (hedge) derivata te promicanje stvaranja dobiti i premija u odnosu na uporabljeni kapital kroz udjelne (fiducijarne; repo, i dr.) instrumente umjesto klasičnim dužničkim financiranjem (kredit+aplikativni troškovi+kamate),
1.4.7. plusBanka će po načinu poslovanja, pristupu i komunikaciji s klijentima,partnerima i
komitentima kadrovski i softwareski biti klijentelna, a ne univerzalna poput banka u Hrvatskoj čijim se poslovnim rješenjima klijentu trebaju prilagoditi unatoč ukupnoj teškoj situaciji. U Hrvatskoj se u bankama mogu kreditirati samo poduzeća s pozitivnom bilancom i poduzeća kojima kreditiranje niti ne treba radi dodatnog novčanog tiijeka kojeg imaju, a novi poduzetnici, poduzetnici s potraživanjima i poduzetnici koji realiziraju objektivno prosperitetni nekoj od dobi, ne mogu dobiti nikavo financiranje, bez tradicionalnih kolaterala koji su antipoduzetnički i zastrašujući u strateškom aspektu hrvatske gospodarske budućnosti,
1.4.8. Zbog transparentnosti poslovne politike plusBanke u odnosu na svoju društvenu ulogu
profil vlasništva plusBanke biti će privatno-javan,
1.4.9. Početnim omjerima Ponude: 74 % (sedamsetčetiriposto) % privatno vlasništvo (fizičke osobe,pravne osobe, banke,ulagači i dr.) - 26 % (dvadesetšestposto) javno vlasništvo (državna početnog izdanja poduzeća koja se neće privatizirati, gradovi, županije i dr.). Omjeri će zavisiti od konkretnog interesa na Neposrednoj i Otvorenoj javnoj ponudi za kapitalizaciju plusBanke.

1.5. Profiti banaka u Republici Hrvatskoj

1.5.1: Interesenti za ulaganje se mole da sve službene ažurirane informacije potraže kod Hrvatske narodne banke (www.hnb.hr), Ministarstva za financije (www.mifin.hr), Državnog zavoda za statistiku (www.dsz.hr), Komisije za vrijednosne papire (www.crosec.hr), Hrvatskoj gospodarskoj komori (www.hgk.hr ) i drugih relevatnih izvora službenih informacija koje su većinom dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku.
1.5.2: Po izvješću Hrvatske narodne banke (tromjesečje rujan 2004):
• Ukupna imovina banaka u Republici Hrvatskoj: HRK299,1 milijardu;
• Adekvatnost kapitala (Jamstveni kapital/ ukupna izloženost rizicima): 14,5% ;
• Prinos na imovinu i prinos na bilančni kapital: 17,8 %;
• Imovina po zaposlenom u bankama u 2003: HRK 1,57 milijuna;
• Omjer rezervacija i plasman: 60 % ;
• Sektorska distribucija kredita:
o stanovništvo: 48,6 %
o trgovačka društva: 40,8 %
o državne jedinice: 7,8 %
o financijske institucije: 2 ,0 %
o nerezidenti: 05, %
o neprofitne institucije: 0.3 %
• Banke u stranom vlasništvu: oko 95 %

1.5.3: Cjelovite informacije pogledati u priloženom Biltenu o bankama iz studenog 2004., ako i svakom daljnjem izvješću koje redovito ažuriraju stručnjaci iz Hrvatske narodne banke.
1.5. 4.: Značajno je da su navedene rezultate strane banke koje monetarno imaju Republiku Hrvatsku postigle s gotovo bazičnim uslugama koje su se jedino razvijale o tehnologiji poslovanja i marketinškim prividima novih proizvoda i usluga.

Temeljne karakteristike Programa: plusBanka

Ř plusBanka je nazvana prvom internet bankom u RH i Regiji, makar termin 'internet banka' predmnijeva i tzv. multichannel banka, odnosno banku koja komunicira s klijentima (komitentima) i pruža usluge putem interneta (PC,laptop,tabletPC, i dr.), telefonskih i satelitskih veza (pr:ISDN; ADSL, bežićnih,kablovskih i dr.), drugih bežičnih odašiljača (pr: ZG Wireless), mobilnih telefona sadašnje i buduće mreže (SMS,WAP, GPRS,UMTS i dr.). Treba naglasiti kako će skorašnji mediji poruka biti i strujovodi, a mediji bankovne komunikacije putem digitalne televizije), koja spaja zabavu i bankarstvo, jer se mogu obavljati transaktivni poslovi uz omiljenu seriju ili uz Dnevnik.
Ř plusBanka će biti poduzetnička i izvozna banka, ali ne u smislu današnjih banaka u RH koji izvoze hrvatski novac za kreditiranje kupovine uvoznih proizvoda,te financiraju primarno potrošnju, nego će financirati investicijske cikluse iz kojih potječu istinski efekti zdravog, organski razvijajući više vrijednosti kapitala. plusBanka putem svojih specijaliziranih bizkartica financirati će poduzetnike u svim razdobljima,kao i druge komitente i klijente Banke, uz mogućnost uvodjenja kreditomata i virtualnog kreditomata kod komunikacije klijanta s osobnim bankarom putem interneta.
Stoga, plusBanka će biti:
Ř Internet Only/Multichannel banka ( s razvojem aplikacija),
Ř Community vrsta banke koja ima drugačiji odnos s klijentima,
Ř Niskotroškovna banka u operativnoj cijeni rada, proizvoda, usluga i ustroja,
Ř Cyberbanka (virtualno sučelje) s prijelaznim razdobljem korištenja šalterskih usluga, kao i usluga platnog prometa Financijske agencije putem outsourcing ugovora,
Ř Banka koja će svoje poslovanje od programa,knjigovodstvenih usluga, telekomunikacijskih usluga i dr. temeljiti na outsourcing ugovorima, čije su prednosti: smanjenje troškova, smanjenje rizika,povećanje kvalitete usluga,fleksibilnost,vrhunska kvalificiranost suradnika,
Ř Po svom formiranju, Osnivački odbor će stupitti o u kontakt s isporučiteljima rješenja za ukupnu IO platformu i Interaktivno TV bankarstvo kao s vodećim hrvatskim software programerima u odnosu na zatražene aplikacije, kao i aplikacije i platforme rješenja koja su dostupna.

Dobi Ponuda i Kapitalizacija plusBanke:

Javnost će se upoznavati s Programom:plusBanka kroz projicirane četiri dobi:

Dob 1:
Strateški plan : …….2005
Provedbeni plan : …. 2005
Neposredna ponuda koja sadrži Poslovni plan ( 1. verziju) : …. 2005
Dob2:
Početak kapitalizacije u zemlji i inozemstvu: … 2005
Kapitalizacija (prva dob): …. 2005
Kapitalizacija (završna dob prve emisije): … 2005

Info-Prilog 1:

A) Zašto Internet, odnosno Multichannel banka
S ponosom,ali i i zakašnjenjem, uvodesti ćemo nova poslovno-financijska rješenja (business-finance solutions) proizvoda i usluga, te načina njihova izvršenja,kao i organizacijske strukture. Smatramo da će plusBanka-Banka za poduzetništvo,razvoj i mikrofinancije (dalje:plusBanka) djelomice promijeniti način funkcioniranja novčarstva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj u odnosu na poslovne filozofije, tehnike,te organizacijske,financijske, distributivne i dr. činidbe banaka u Republici Hrvatskoj do danas; plusBanka će izmijeniti barem u segmentima primitivni i konfekcijsko-uniformiran raspon poslovnih i financijskih usluga koje danas i kojim su se donedavno služile inozemne banke u Hrvatskoj, temeljene na retail principu opće prakse, bez programskih i kadrovskih rješenja s učinkovito-cjelovitim utjecajem na gospodarsko ozdravljenje, a time i opstanak Republike Hrvatske. Banka je stoga projicirana kao banka za svakog Hrvata i svaku osobu privatnu ili poduzetnika, neovisno o dobi,stupnju obrazovanja ili mjestu boravka, što posljedično spaja i globalizira Hrvatsku u poslovnoj i novčarskoj učinkovitosti;
B) Banka je potrebna i društveno korisna iz razloga:
1) Internetiziranja zajednice, što je u suglasju s strategijom Vlade RH, Europske unije i poglavito Ujedinjenih naroda koji obavljaju nisku inicijattiva i programa radi omogućivanja dostupnosti informacija što većem broju ljudi diljem planete, uključujući prijenose informacija putem strujovoda i bežičnim načinima.Ovoj revolucionarnoj promjeni u strukturi, organizaciji, načinu i komunikaciji poslovanja posreduju i važeći zakoni i propisi (pr. Zakon o elektroničkom potpisu i sl.) u zemlji i inozemstvu;
2) Osnutak Banke, stoga, društveno i politički, ima najširu tuzemnu i inozemnu podršku, posebice radi komplementarnog i partnerskog odnosa prema Banci malog poduzetništva (BMP) koja je prioritetni projekt Vlade RH. Naime, Banka ima značajke te BMP, nastala je tijekom autonomnog diijela pripreme osnutka BMP-a kao dio integralnog rješenja ili paralelni program te banke, u službi cjelovitije i sofisticiranije novčarske podrške poduzetnicima, gradjanima i gospodarstvu,
3) Internet bankarstvo je podržano i paneuropskom inicijativom, te projektima većih svjetskih sudionika u novčarskom poslovanju, kao i grupacija poslovno-financijskih usluga i dostupa ciljanom kapitalu putem integriranih servisa,od kojih veliki broj preferira upravo Internet-only banke. Time bi i inozemni novac konačno mogao posve služiti hrvatskom gospodarstvu i boljitku, a ne kao dosad da se hrvatski novac izvozi kroz kredite za uvoznu robu i plasmane na inozemnim tržištima, onemogućavajući razvoj hrvatskog gospodarstva što je jedan od prioritetnih ciljeva Vlada RH. Hrvatski kapital u Hrvatskoj financira potrošnju, a ne investicije;
4) Banka uvodi novu fleksibilnu strukturu poslovanja, koja posljedično rezultira s ukupno jeftinijim novcem, te istovremeno predstavlja nisku novih proizvoda i usluga uprilagodjenih domaćim okolnostima, zakonima i propisima poput > konsolidacija dugovanja (uključujući i settlement-poravnanja) / eliminiranje dugovanja za fizičke i pravne osobe (odnosi se na diskontiranja u individualnim rješenjima ) / kreditna rješenja (ne samo krediti) koja uključuju i kreditnu djelidbu (loan sharing)prava, obveza i pootencijala / portfeljska rješenja entiteta koja su ugovorno i obvezama povezana unutar portfellja (projekte/vlasnosti/vrijednosnice) te isti prema trećim osobama nastupaju kao cjelina organizacija globalne platforme internet/telefonskog mikroplaćanja radnog naziva: MicroPhone / etabliranje i licenciranje rješenja: Financijski supermarket za kojeg je još u ranom razdoblju pokazala interes komora iz BiH. Financijski supermarket će uključiti svakog čimbenika novčarsko-poduzetničke cjeline u RH i inozemstvu, te svaku relevantnu informaciju i mogućnosti u bilo kojem proizvodu i usluzi,stvarajući nove mogućnosti (opportunity), proizvode i usluge, svakom Hrvatu, poduzetniku ili fizičkoj osobi /pr: tome služi i uspostava p4w (peer for welfare) sustava internet komunikacije medju bankama, izvorima kapitala u zemlji i inozemstvu, poduzetnicima i komitentima (video/grafička/audio) ;
5) Proširenje funkcija i oblika novčanih kartica;
6) Prednosti i privilegije plusBanke za praktičnu podršku poduzetništvu: Banka ne bi samo služila poduzetnicima u raznim veličinama i statusima obzirom na vrstu pravne posobe i dob investicije (mali/srednji – obrtnici, ŠKZ,mala i srednja poduzeća, podrška gospodarskim planovima u početnim ili dokapitalizacijskim dobima,ako se podrškom istim stimulira malo/srednje poduzetništvo obzirom na radnje i poslove koje treba napraviti i koji su ugovoreni ili predugovoreni), nego bi svojim djelatnostima, stručnim, praktičnim i informativnim materijalima oblikovala poduzetničku djelatnost u suglasju s vremenom, zahtjevima i globalnom konkurentošću proizvoda/usluge.Iz toga je razloga Banka usmjerena ka cjelokupnoj i iscrpnoj suradnji u definiranju predmeta suradnje, algoritmizacije i praćenja ponašanja i pretvaranja istih u obrasce s varijabilama, te nadasve sinergiju medju relevantnim stručnim i akademskim tijelima, čime bi Hrvatska mogla utjecati s najvišim stupnjem učinkovitosti na prikladne promjene u ponudi financijskih instrumenata, tehnika rada financijskog tržišta u odnosu na poduzetničke dobi: Rad Banke bi na adekvatne promjene u stvaranje praktično poticajnih poreznih propisa i olakšica koje stvaraju nove okolnosti za uspješan gospodarski razvoj Hrvatske, u odnosu na poduzetništvo kao glavnu polugu drugih segmenata ;
7) Uvodjenje kreditomata i bankomata s povećanim opsegom modova rada: Uvodjenje cjelovitog i jednostavnog mobitel bankarstva / podrška projektima izvoznog profila u svim dobima te suradnja s depozitarnim investicijskim fondom (s PIF-ovima Banka neće suradjivati) u oblikovanju ukupnog portfelja udjela, i dr . ;
8) plusBanka će svojim aktivnim portalom (forumi/enkriptirani direktni email kanali/video komunikacija s klijentima>osobno bankarstvo -video konferencija, telekonferencija, VoIP i dr.) biti dostupna 24 sata, a njene aplikacije i e-dokumenti jednostavni i sigurni za uporabu. Putem besplatnih veza videokonferencije, foruma i dr., plusBanka će održavati veze s komitentima i partnerima, izmjenjivati mišljenja te voditi sastanke u svrhu izrade odredjenog rješenja, čime će se postići ušteda u prostoru, vremenu i troškovima dolaska u klasičnu banku! Portal Banke će sadržavati i informacije o svemu što bi komitentima ili namjernicima moglo biti potrebno ili korisno, pa će Banka biti i segment gospodarsko-novčarske edukacije Hrvata. plusBanka će obzirom na doseg svojih radnji i kapitala vrlo brzo steći pridjev 'Jedine hrvatske prave banke u Hrvatskoj', obzirom da će svojim komitentima,koji drhte od straha i tjeskobe dok ulaze u druge banke s konfekcijskim i uniformnim rješenjima, nastojati iznaći najprikladnije realno osvarivo rješenje, makar se isto odnosilo na reprogramiranja, refinanciranje, poboljšanje kreditnog ratinga, boniteta i sl. ;
9) Banka će takodjer početi s uspostavljanjem obrazaca i djelovanja Venture Capital Market-a (tržišta ponuda,sakupljanja i plasmana poduzetničkog rizičnijeg kapitala) te izradu modela financijskih derivata, uprilagodjenih hrvatskim okolnostima,zakonima i propisima. Banka koja je tipku daleko, odnosno koja je svugdje oko svakog klijenta (komitenta) i mogućeg korisnika s potrebom za uslugama Banke, ostvariti će nove dimenzije sažimanja novčarstva, poduzetništva i života, poglavito uvodjenjem novih načina umreženog financiranja koje potiče na stalni interes i motivaciju svih čimbenika uključenih o postupak, što posljedično rezultira s uspješnim razvojem Banke ;
10) 'Elaborat o opravdanosti, izvedivosti, isplativosti i korisnosti Projekta osnivanja prve internet banke u Republici Hrvatskoj i Regiji naziva: plusBanka - Banka za poduzetništvo,razvoj i mikrofinancije’ načinjen je s namjerom da se ispitaju realne i na drugim tržištima, odnosno poslovanjem, dokazano provedive i uspješne mogućnosti uvodjenja višeslojnih instrumenata vlasnosti (temeljna vlasnost-dionice, derivatne vrste vlasnosti-opcije, terminski ugovori i dr.), šireg raspona neposrednih i posrednih proizvoda i usluga banaka koji nisu protivni, odnosno nalaze se unutar važećih zakona i propisa s ciljem uskladjivanja istih s stvarnim mogućnostima proširenja vrjednosne platforme, te učinkovitijeg financiranja poduzetništva u svim dobima projekata ili programa što odgovora tehnikama rizičnijeg financiranja (venture financing) u odnosu na 'rizičnije' i složenije kolaterale ili jamstva.

C) Kapitalizacija banke (skice)
Des: Doljenavedeni su prijedlozi i informacije koji su posložni forumskoj diskusiji kao iznalaženju najprikladnijih rješenji.

1. KAPITAL I OSNIVAČI

1.1 VRSTE KAPITALA (PRIMARNI I SEKUNDARNI > UVODJENJE FINANCIJSKIH DERIVATA)
U nazivu je kapital prije osnivača, što upravo odgovara temeljnoj početnoj filozofiji plusBanke,koja za svoju komercijalni razvoj i rast treba kapital, a ne vlasnike, ulagače i osnivače, s čijih se rukava sjaje ostaci janjetine, reminiscencije pretvorbenih i slični kriminalnih radnji; ili pak predstavljaju fondove s nadutošću nastalom osvajanjem hrvatskog novca od strane stranih banaka s pločicom inozemnog naziva na fasadi zgrade. Stoga će Banka prije svega, a sukladno vlasničkom profilu umreženosti i slojevitosti, inzistirati na vlasnicima-ulagačima, te postavci,uskladjenju i kontroli poslovanja, od upravnog odbora do nadzornog odboramkao i skupština vlasnika Banke, u što cjelovitijem zastupanju vlasnika dionica i vlasnika prava.
Početni kapital; razvojni kapital; konsolidiran kapital, predstavljaju temeljne etape i vrste bančina kapitala:
Banka će se služiti tehnikom slojeva kapitala čime će se postići najviši mogući stupanj odgovornosti i postupanja načinom dobrog gospodara prema udjelima,naravno prema važećim zakonima i propisma. Multilayer (višeslojni) sustav zapravo omogućuje predugovornu,ugovornu ili drugačiju strukturu, a prema važećim zakonima i propisima, koja rezultira umrežavanjem imovina, prava,obveza i odgovornosti u definiranim rokovima (terminski ugovori) izmedju:
1) temeljnih investitora-vlasnika (koji kupuju dionice po nominalnoj vrijednosti,odnosno osiguravaju Banci temeljni kapital odredjen zakonom i statutom Banke);
2) dostupitelja utrživih i visokorangiranih kolaterala koji time omogućuju dodatnu sigurnost ulaganju investitora (osim kolaterala samih dionica), ako za istim postoji potreba;
3) kupaca derivatnih ugovora (opcija/unaprijednica/terminskih ugovora/fiducijarnih sporazuma na broj dionica/udjela u vremenu koji se odredi Neposrednom ponudom-Prospektom-Poslovnim planom-Statutom Banke te ugovorima s rokom dospijeća ne bližim 24-36 mjeseca od početka operativnog rada Banke). Multilayer sustav zapravo angažira slobodni i inozemni kapital na način da ne predstavlja ugovor po dugovanju, nego po imovini;
4) na taj se način pridonosi izjednačavanju rizika vlasnika,budućih vlasnika i uprava Banke, kao i drugih čimbenika u integralnom rješenju izvan Banke;
5) multilayer sustav označava slojevitost, ukupnost vlasničke pojavnosti, obveze,prava,odgovornosti i činidbi, umjesto isključivo razinske koja je de facto linijska i nestabilna za kapital Banke.Moguće negativne kretnje istih biti će izolirane u početnoj premisi. Time se pridonosi novom stavu prema takvoj vrsti imovine, stimuliraju kupovne odnose prema očekivanim ekstravrijednostima, umjesto iscrpljivanja same supstancije, te će posljedično omogućivati kreditiranja na margini (opcije,margin call, unaprijednice i dr.) s lombardnim osiguranjem, odnosno na kreditne načine u odnosu na porast nominalne/stvarne vrijednosti imovine;
6) višerazinske vrste dobiti (mutitlevel, ali ne onaj ozloglašeni marketinški i tzv. poslovni kriminalni inženjering,te 'piramide' koje iz takve sheme proistječu ) biti će definirane integralnim rješenjem autonomnih osoba unutar grupacije) čije ugovorne povezanosti smanjuju ili eliminiraju rizik poslovanja plusBanke (u suglasju s stopom dobiti);
7) ukupni kapital plusBanke, osim onog Banke koji zadovoljava važeće zakone i propise, biti će uvećan aranžmanima i skrbničkim ugovorima, prema kojim Banka nema nikakove odgovornosti u odnosu na jamstvo i osiguranja povrata kapitala i premije, nego samo ispunjavanja ugovorenih radnji,čime će se stvarati uvećanje autonomne vrijednosti i dobiti Banke sukladno statutom Banke i važećim zakonima i propisima;
8) Primarni kapital: Kapital tzv. stožernih investitora > odnosi se na početne investitore-vlasnike < koji će nakon Početne javne ponude (Neposredna i Otvorena javna ponuda) financirati udjele u Banci.
9) Sekundarni kapital: Kapital čiji će anuiteti ugovorenih premija (otkupa/derivatnih ugovora/opcija-reotkupa u slučaju postignuća razina vrijednosti i dr.) biti predugovarani i ugovarani izmedju vlasnika dionica i vlasnika opcija, odnosno drugačije ugovorenih prava na dionice u terminima definiranim zakonima, propisima, Poslovnim planom,statutom Banke i ugovorom.

1.2. UMREŽENOST VLASNIČKIH ODNOSA
- Princip postupka je opisan u opisu vrsta kapitala,obzirom da je u filozofiji plusBanke na prvom mjestu kapital, kao sredstvo razvoja Banke te nadasve funkcija i svrha Banke (podrška poduzetništvu, stvaranja novih programa, uvećanja ukupne hrvatske privredne i vrijednosne konjukture, zapošljavanja,obrazovanja i dr.). Vlasnički odnosi će biti umreženi u najboljem interesu Banke, svrha i ciljeva Banke, kao i ugovornih stranaka.
1.3. DOSTUP KAPITALU RAZVOJA BANKE (ovaj dio zasad predstavlja Poslovnu tajnu zbog resursa i logaritam uporabe i oplodjivanja kapitala).

2. PROIZVODI I USLUGE:

2.1 INOVATIVNI PROIZVODI I USLUGE U FUNKCIJI, USTROJU, OBLIKU I SADRŽAJU
2.1.1. Proizvodi i usluge Banke (informacija za diskusiju)
1. plusBanka će po odobrenju Hrvatske narodne banke obavljati sve poslove odobrene Zakonom o bankama: primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun, kao i izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca; ostalih financijskih usluga:~ izdavanje garancija ili drugih jamstava /~ factoring / ~ financijski najam (leasing)/~ kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting) >>> trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosim papirima/~ plaćanja stranim sredstvima uključujući mjenjačke poslove/~ financijskim terminskim ugovorima i opcijama/~ valutnim i kamatnim instrumentima/~ obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima/~ prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost/~ posredovanje i zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju/izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja/ ~ iznajmljivanje sefova/ ~ posredovanje pri sklapanju financijskih poslova/ ~ usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima/ ~ upravljanje mirovinskim ili investicijskim fondovima, u skladu sa zakonom koji uređuje mirovinske odnosno investicijske fondove/~ savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanje usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja/~ druge sl. usluge koje su navedene u odobrenju za rad Banke,
2. Meritum plusBanke neće biti u uskogrlnom provodjenju gorenavedenih djelatnosti,nego u modeliranju najbolje strukture proizvoda i usluga prema dostupnom kapitalu, funkciji plasmana, interesu Banke, krajnjeg korisnika, Republike Hrvatske u okviru zadanih programa,politika, zakona i propisa,te će samim načinom uvećati ukupnu veličinu kapitala u definiranom vremenskom razdoblju u odnosu na utvrdjene veličin. Neki od mogućih proizvoda/usluga:
2A) Uvodjenjem Multicard* sustava internet bankarstva po kojem podešeni programi proučavaju i sastavljaju srednje vrijednosti podataka, provode istraživanje podataka o ukupnim vrijednostima,te prema obvezama,pravima, programima,potrebama,bonitetu i sl., izradjuju virtualne portfelje kolektivnih korisnika jednog kreditnog aranžmana u dijelu koji omogućuju važeći zakoni i propisi, te interes kapitala Banke >>> Ovakvim plasmanom, Banka postaje distributivni centar za modeliranje rješenja,odobravanje i plasmane, te brzim i učinkovitim načinima savjetovanja uporabe kapitala, nadzora, kontrole i činidbama mogućih poboljšanja sveukupnog aranžmana kroz poslovanje čimbenika aranžmana. Banka će time stvoriti podvrstu VPN (Virtual Private Network) kojim čimbenici radnje u odnosu na prava i obveze iz aranžamana medjusobno usuglašavaju,kao i s Bankom u direktnoj ili forumskoj komunikaciji.
Iz tog će razloga komitenti Banke u odredjenim kriterijimna imati besplatan ili cjenovno diskontiran dostup konferencijskim vezama, kao i opremu potrebnu za video audio (VoIP) conference vezu, kada bude funkcija osobnog bankarstva,
2A1) U multicard* sustav spadaju i rješenja kartičnog poslovanja, ispočetka hibridom magnetskih credit/debit kartica, te dodatkom smart chipa na kojem će biti zabilježeno sveukupno stanje komitenta u realnom vremenu, radi bržeg procesuiranja rješenja: Multicard*sustav Banke pretpostavlja i obvezno izdavanje obnovljivih Prepaid kartice istog branda (plusAKTIV) za svrhe kupovanja putem interneta i mobilnih telefona skorašnjih generacija,obzirom da još uvijek postoji strah od neovlaštenog korištenja podataka sa fizički kartica,
a. *Multicard uključuje rješenja kartičarskih kuća u cjelini koje su nazočne ili nisu u RH, te će rješenjima Banke, a u suglasju s poslovnom politikom Banke, zakonima i propisima, utjecati na najučinkovitiji stupan korisnosti novca u plasmanu, vremeni, funkciji i vrijednosnom prostoru. plus Premier Card™ na platformi *** upravo predstavlja najcjelovitije rješenje za svakog komitenta: fizički i online,na bankomatu ili u punktovima s provjerom chip kartica.Nadalje,ta kartica služi i kao ID istog u komunikaciji s klijentom .
b. U kartično poslovanje Banka će uvesti nove funkcije: -kartica s povratom postotka od kupovina na definiranim mjestima,odnosno novačne nagrade na kraju godine > Cash Rebate Card, - račun kartice koji omogućuje elektronsko punjenje > Loadable Debit Card < prema uvjetima Banke i kartičara, tako da se komitent kreditira netangibilnim putem,kao i Prepaid (Precharge) kartica za kreditne i mobilne aplikacije koije će biti dostupne na svim kioscima,odnosno biti će ugradjene u chip svačije kartice ako za uporabom iste postoji želja kod vlasnika kartice,
c. Pri tome komitenti i korisnici kartice imaju povlašteno pravo na diskontiranje odredjenih online proizvoda i usluga,čime se promiče takav način poslovanja i plaćanja,koji je poglavito koristan za svaku državu obzirom da se pojeftinjuje cijena svake transakcije, uravnotežuje ponuda i potražnja kao i cjenovni razredi,te time proizvodnja i distribucija postaju efikasni i prilagodjeni krajnjem kupcu/korisniku,a najvažnije ukupna količina monetarne mase postaje u najvećem obujmu dostupna stručnjacima koji po tome mogu preciznije definirati M-izvedenice,
d. U suradnji s Ministarstvom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, centrima za ulaganja i poduzetništvo, te drugim relevantnim instancama, plusBanka će stvarati adekvatne proizvode i usluge koje ukupno pridonose boljitku zajednice i pojedinaca poput:
a. konsolidacija dugovanja/Dug eliminator!– za pravne i fizičke osobe u odnosu na realno moguće diskontiranje veličina obveza prema trećim osobama;paušalnu veličinu plaćanja komunalnih i drugih računa koja posljedično oslobadja likvidnost sredstava te stvara nove vrijednosti koje premašuju one koje bi bile neostvarene plaćanjem punih iznosa dospjelih računa i obveza;
b. poravnjanja (konsolidacije) pozicija, što se u RH nije učinkovito reguliralo u odnosu na prijeboje u zemlji prema inozemstvu, radi nepostojanja doradjenih zakona i propisa,kao i prakse,te precizno uredjenih tržišta vrijednosti (primjerice,tržišta nekretnina). Radi toga, mnogi kapitali ostaju sakriveni ili nepostojeći,a kolaterali postaju smetnja poslovanju svake banke, obzirom na nepostojanje tržišne moći njihova adekvatnog unovčenja i/ili reotkupa. Ovakvo poravnanje, ali naravno isključivo u suradnji s relevantnim javnim i pravnim osobama, konsolidirat će bilance mnogih trgovačkih društava, kao i omogućiti novim poduzetnicima da sporazumima, fiducijama, patentima, predugovorima i slično, dolaze do kapitala u svim dobima razvoja poduzetničkog programa,što će biti zastupljeno i drugim portfeljima,
c. outsourcing poslovne usluge kojima će Banka ostvarivati ugovorenu vrijednost ne izlažući se riziku, a istovremenu uvećavajući ukupnu platformu svoje temeljne vrijednosti koja proizlazi iz takovih ugovora i radnji slijedom istih,
d. izrada platforme globalnog sustava internet/telefonskog plaćanja MicroPhone,kao i suradnja u izvršenju i unaprijedjenju najbržćih,sigurnih i učinkovitih sustava medjuplaćanja kojima se neprestano spušta cijena novca uzrokovana vremnenskim i materijalnim redudantnim odmacima,
e. uvodjenje kreditomata koji će revolucionalizirati vrijem,smanjiti rizik, automatizirati i depersonalizirati način shvaćanja kreditnog aranžmana,
f. Banka će, tijekom prijelaznog razdoblja navikavanja na Internet-Only bakarstvo, te svekolikijeg razvoja praktičnih aplikacija na PC/internet/mobilnih telefona sustavom rentiranja šalterskih usluga,kao i drugih usluga platnog prometa od strane FINA-e, razviti jaku klijentsku bazu, obzirom da mnogi ne žele, praktički ne mogu ili još ne znaju obavljati platne poslove putem interneta,

3. TRŽIŠTE

3.1. PLASMANI I KOMERCIJALNE DJELATNOSTI
1.1.1 Banka je svoje ciljeve postavila pristupom prema nedorečenom projektu Banke malog poduzetništva (BMP),koja je trebala postati vlasništvo obrtnika,ŠKZ-ova i drugih manjih poduzetnika u potrebi za bankom takve vrste, obzirom da isti nemaju dovoljno sredstava za rad. Stoga bi BMP posljedično umalo postala praktičnim taocem vlasnika bez novca i sa sumnjivim i primitivno-profiliranim aktivama punim dubioza koje bi eventualno unijeli u BMP kao svoj udjel.
1.2.1 Novi segment praktičnog internet bankarstva,koje svakome bilo gdje u Hrvatskoj omogućuje najbrže postizanje željenog ili revidiranog cilja,predstavlja brzina interneta, koja s ozakonjenim elektroničkim potpisom,elelektroničkim certifikatima i ugovorima, preciznoj automatiziranoj predstavci svih činjenica u nekom aranžmanu svakom komitentu (besplatni e-kalkulator na temelju kamatnih stopa, rokova, besplatno korištenje opremom i programima za PC/mobilno bankarstvo i dr.), ostvaruje brzi učinak i precizira kreditna traženja, obzirom da je dosad zamijećen veliki broj polukriminalnih, nesavjesnih ili lažnih radnji u odnosu na namjenu kredita.
1.3.1 Radi potpunije podrške, a u zajedništvu s Euroinvest agencijama (u Hrvatskoj pri HGK) te drugim bazama podataka i odnosa. Banka može,primjerice, za poduzetnika osvariti najbolje uvjete i cijenu nabavki opreme pri čemu se postiže daljnja ušteda, te druge radnje u svrhu obrade proizvoda/usluge i njihova plasmana na tržišta, ugovore, marketing i dr. kako bi zaokružila krug djelotvornosti.
1.4.1 U suradnji s općoinskim, županijskim i državnim obrtničkim komorama, te poduzetničkim centrima, kao i direktnim oglašavanjem, Banka će stvoriti veliki broj komitentata i cjeloviti krug usluga koji će biti posebice vidljiv kroz .......,s niskom posrednih vrijednosti koji proistječu za Banku, i koja time posredno ili nepoosredno uvećava kapital bez izlaganja riziku ili iznad razina dozvoljenog rezerviranog kapitala. Upravo će …… biti način regrutiranja velikog broja komintenata, jer će se rješenja iz te grupe odgovarati njihovim. potrebama
1.5.1 Fizičke i Pravne osobe će za svoje CD-ove, depozite i štedne uloge ostvarivati pravo na pristup raznim vrstama štednih,odnosno investicijskih razreda koji će uvijek donositi više od drugih u istoj klasi u ukupnoj veličini.
1.6.1 POTENCIJALNO/STVARNO TRŽIŠTE:U Republici Hrvatskoj danas posluje oko 94.000 obrtnika, 800 poljoprivrednih, obrtničkih,štedno-kreditnih i stambenih zadruga te oko 55.000 malih i srednjih trgovbačkih društava s ukupno oko 656.000 zaposlenih (2004). U kategoriju tog tržišta uključeni su i poduzetnici/fizičke osobe koje iz raznih razloga ne mogu započeti radnje komercijaliziranja patenata i dr.
3.2. STRATEGIJA NASTUPA PREMA TRŽIŠTU U REGIJI I MEDJJUNARODNOM TRŽIŠTU.
a) Banka će, kao jedna od malobrojnih i stoga egzotično inovativnih internet-only banaka u svijetu (s prijelaznim razdobljem tijekom kojeg će se komitenti moći služiti šalterskim uslugama FINA-e),biti podržana ili već jeste u ovom razdoblju osnutka, od relevantnih javnih osoba u Europskoj Uniji i svijetu.
b) Banka će sporazumom s telekomima fiksne i mobilne vrste te s Internet Service Providerima napraviti teško razumljivi i ponekad skupi medij interneta najjednostavnijim životno-korisnim alatom za svakog potencijalnog komitenta. Banka će stoga imati izuzetno značajnu ulogu čiji će okviri i dosezi biti odredjeni sporazumima s kompetentnim tijelima i organizacijama u RH inozemstvu, a posebice odnosu na povećanje protočnosti razmjene poslovnih informacija i potreba izmedju poduzetnika u RH i susjednih zemalja (BiH; Slovenija). Banka će postati financijskim i nastupnim izlazom na domaće i globalno tržište za komintente-poduzetnike.
c) Broj ukupnih komitentata će u prva tri mjeseca od operativnog početka rada Banke (ne poistovjećivati s razdobljem najave Banke) biti će u razini oko 12.000 žiro računa-korisnika kreditnih/debitnih/smart kartica,obzirom na prednosti, privilegije i novosti koje Banka nudi pravnim i fizičkim osobama,te slijedom marketinške kampanje.

Des: plusBanka je predvidjena kao komplementarrna banka, a ne isključivo konkurentna drugim bankama, te će u suglasju s istim modelirati obrasce svoje prisutnosti na tržištu. Stoga, Banka, kao druga novina u Engleskoj ili drugi auto u obitelji, ima tzv. pomoćnu ulogu u odnosu na primarne potrebe i mogućnosti (veličine kapitala i dr.) koje se mogu ostvariti u drugim bankama, ali uz bezbroj ili samo veliki broj uvjeta od kojih neki po apsurdnošću postavke isključuje druge (primjerice, na svom sam trenutačnom slučaju uočio da banke u RH nemaju predodžbu naplate dospjelih a neplaćenih obroka kreditnog dužnika; umjesto da se osiguraju plaćom i imovinom kreditnog dužnika, pa tek onda drugog jamca - i to krajnjem slučaju fizičke i vis majeurnemogućnosti naplate od korisnika kredita-što dokazuje njihovu površnost unatoč dugoročnim pripremama obrade kredita kojeg naplać infrastrukture podešavati (postupak: Fine-tuning) svoju ponudu i poslovanje.

4. OPERATIVNA ORGANIZACIJA POSLOVANJA
4.1. Organizacija elektronskog poslovanja; šalterskog poslovanja putem FINA-e
4.1.1. Temeljno web sjedište plusBanke će biti dinamični Portal: www.hrvatskabanka.com, www.plusbanka.hr i dr. s atraktivnim izmjenjivim grafičkim sučeljem,posve jednostavnim za uporabu;na sučelju će biti i besplatni forumi za prijedloge o učinkovitijim rješenjima, poveznice (linkovi) za video-konferencije i video komunikaciju za klijente (komitente), obrazovni materijal (novac;krediti;kako napraviti poslovni plan i dr.); dnevni pregled stranja na tržištma, ukupnih pokazatelja uspješnosti i stanja Banke do razine koje ne podliježe poslovnoj tajni, s dnevnim elektronskim uvodnikom i obraćanjem komitentima i prijateljima Banke; Portal će sadržavati nisku besplatnih softwareskih paketa poput kalkulatora, tabličnog prikazivača te sve informacije o vrstama i načinima financijskih rješenja u svakom segmentu, tako da se klijenti (komitenti) mogu adekvatno pripremiti.
4.1.2. U izradi rješenja potpunijeg ovladavanja potencijalima,planira se suradjnja s financijskim organizacijama i bankama u Hrvatskoj i inozemstvu, obzirom na stanje slobodnih sredstava,čijoj detekciji i planiranju i služi p4p sustav, utemeljen na iskustvima američkog sustavu p2p kojeg upotrebljavaju tamošnje kreditne zadruge (Credit Unions) zbog istih razloga.
4.1.3. Kako bi se potencijalni komitenti mogli informirati o uslugama, načinim arada i involviranosti,
plusBanka će omogućiti gradjanima RH besplatni CD i odredjeni broj besplatnih i povlaštenih minuta na internetu za početne informacije.

4.1.4. POSLOVNA TAJNA:***

Info-Prilog 2:


2.1. PRILOG :PROVEDBENI PLAN PROJEKTA:plusBANKA - Sadržaj

§ Što su Community banke
§ Što su Internet-Only banke, odnosno MultiChannel banke:
a) Profil Banke,
b) Operativno niskotroškovna banka u svakoj dobi osnutka,rada i
razvoja,
c) Razlozi osnivanjaBanke; djelatnosti Banke;
d) Što su internet-only i multichannel banke,
e) Uspješne kapitalizacije,
f) Popis Internet-only/Multichannel banaka,
g) Formule isplativosti,
d) Obrazac područja rada plusBanke u odnosu na male i srednje
poduzetnike

§ Osnivački odbor:
Vrste osnivanja:
a) De novo banka,
b) Optimirani načini osnutka Banke u odnosu na isplativost i troškove,
c) Zadaci,prava i obveze,
d) Prestanak trajanja

§ Aranžeri kapitalizacije (Underwriters)
a) Vrste kapitalizacije Banke,
b) Vrste očitovanja/ugovora u postupku kapitalizacije,
b1) Vrste sui generis ugovora,
c) Financiranje temeljnog kapitala,
d) Financiranje derivatnog kapitala (repo ugovori-opcije),
e) Garancije kapitala: Povrat glavnice i premije,
f) Očekivani rast vrijednosti dionica Banke,
g) Postupak kapitalizacije Banke

§ Tržišta plusBanke
Zašto je plusBanka ispravan projekt u Hrvatskoj i Regiji,
b) Struktura budućih klijenata (komitentata),
c) Kako privući komitente,
d) Suradnja s Ministarstvom za gospodarstvo, rad i poduzetništvo
e) Suradnja s relevantnim javnim osobama u RH,
f) Suradnja s ingerentnim osobama u inozemstvu

§ Upravljanje rizicima plusBanke

§ Način rada i razvoja plusBanke
a) Dosadašnji aplikativni projekti,
b) Slobodni prostor za novu banku,
c) Outsourcing ugovori,
d) Shema rada i razvoja Banke,
e) Uprava,
f) Očekivani troškovi i prihodi Banke izmedju 2006-2011,
g) Očekivani odnos vrijednosti dionice-investicije i poslovnih rezultata Banke,
h) Osiguranja plasmana i kapitala Banke

Profitabilnost plusBanke
Multilevel ili Multilayer-višerazinska ili višeslojna,
Jamstva razvoja Banke neposrednim i posrednim očekivanim prihodima

2.2. PROSPEKT ZA KAPITALIZACIJU plusBANKE:

§ Vjerojatni izdavač Prospekta ovim izvješćava obaviještene potencijalne ulagače kako će PROSPEKT plusBanke biti objavljen u dvije dobi, sukladno dobima postupka kapitalizacije Banke:
ü PROSPEKT I – predstavljati će konstrukt Ponude (abstract - prije definiranja detalja s zainteresiranim ulagačima), etapno će prilagodjen prvoj dobi Ponude i analizi iste s interesentima, koji će u ovoj dobi uručiti svoje Pismo spremnosti, Pismo interesa i druge pravno odgovarajuće oblike. Prema istom, interesenti koji su izrazili svoju spremnost za buduće ulaganje, biti će pozvani na neformalnu pred-Osnivačku sjednicu Skupštine plusBanke.
PROSPEKT I će se osvježavati novim informacijama u sadržaju Konstrukta prospekta I na informativnom web linku koji će biti dostupan isključivo neposredno odabranim mogućim investitorima i interesentima. Na ovaj način će Osnivački odbor,kao i aranžer već na samom početku razdoblja osnivanja Banke postaviti troškovne low cost standarde, odnosno dinamičnom izmjenom sadržaja pružiti će interesentima i investitorima barem približnu simulaciju komunikaciju Banke prema klijentima.
Interesenti će u pozivu na Osnivačku Skupštinu primiti će i relevantne materijale, u kojima če se specifirati nove stvarne činjenice obzirom na ozbiljne ulagače.

PROSPEKT II - prilagodjen prethodnim razgovoarima i analizama intrerese a u istom paketu primiti će:
Materijal PROSPEKTA II koji će biti dopuna PROSPEKTU I, te će detaljno i konkretno razložiti poslovanje Banke, organizaciju, plasmane, inovativnosti, outsourcing predugovore, komitentsku strukturu, očekivanu bilancu, izvješće o dotad obavljenim razgovorima s mogućim članovima uprave i programerima,izvore dostiupa kapitala osim temeljnog, kao i druge teme koje su relevantne za rad Banke i odluku o konačnoj isplativosti ulaganja u istu,
Prijedlog Statuta Banke.
Na Osnivačkoj Skupštini pozvanici će diskutirati o Prospektu II, Prijedlogu Statuta Banke i drugoj dokumentaciji koja će predstavljati temelj osnutka i operativnog početka rada i razvoja Banke, te će isti odabrati članove Skupštine,čiji je zadatak odabrati članove Upravnog i Nadzornog odbora na slijedećem sazivu Skupštine.
PROSPEKT II – sadržavati će konkretnije i cjelovitije materijale i izračune projiciranog poslovanja Banbke u varijabilama uvjeta,s činjenicom da ti podaci spadaju u poslovnu tajnu koja se prema IPO standardima ne izlaže 'nepoznatoj javnosti', bez obzira koliko ona bila apstraktna (svekolika javnost) ili ciljana.PROSPEKT II će sadržavati najprecizniju projekciju programa rada Banke, troškova i očekivanih prihoda, rasta temeljne vrijednosti i dr.

PROSPEKT I :
Sadržavati će sve temeljne informacije i opcije iz zemlje i svijeta o osnivanju banaka sličnog profila, kapitalizacije Banke, rada i razvoja Banke, profitabilnosti i vrsta investicije kroz umreženo vlasništvo, kao i kroz neposredne i posredne načine uvećanja temeljne vrijednosti Banke - početne emisije dionica.Ovaj će se prospekt neprestano elektronički osvježavati s novim podacima u odnosu na sadržaj Konstrukta

PISMA NAMJERE/PISMA INTERESA:
Smatraju se prvim ozbiljnim pismenim očitovanjem u normama važećih zakona i propisa.
Potpisnici istih su članovi Osnivačke skupštine.
Osnivački odbor zadržava pravo ocjene ozbiljnosti,kredibiliteta i boniteta interesenta, u svrhu zaštite drugih interesanata i potencijalnih ulagača u zemlji i svijetu.

MATERIJALI ZA POZIV NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU:
Isti će sadržavati:

-PROSPEKT II, koji će sadržavati sve karakteristike pravog Prospekta kojim se nude konkretni vrijednosni papiri, te će isti biti strukturiran prema Javnoj ponudi vrijednosnih papira. Prospekt II sadrži i Prijedlog Poslovnog plana Banke za pet godina ,
- Prijedlog Statuta Banke,
- Prijedlog Akta o osnivanju Banke
- Ugovorne obrasce glede vlasništva:
a) pripremnice – upis u temeljno vlasništvo (dionice),
b) umreženo vlasništvo: financijski derivati pokriveni i izvedeni iz temeljnog vlasništva: (unaprijednice/ terminski ugovori / sui generis ugovori (repo baza) / opcijski ugovori i dr.),
-Mišljenje Komisije za vrijednosne papire u odnosu na javnu ponudu vrijednosnih papira (Banke) i izvedenica istih,
- Detaljnji opis i informacije o dionicama Banke, te prijedloge opcija koji se mogu na sjednici izglasati odnosno optimirati,
- Izvješće o napravljenim kontaktima i pravnim radnjama (pisma namjere,predugovori i dr.)s: progamerimai isporučiteljima softwarea/ telekom operaterima/ pružateljima internet usluga / kartičarskim kompanijama/ televizijskim postajama / nositeljima kabelskih koncesija /izvorima kapitala u svijetu/ /predugovore s nadležnim ministastvima i drugim javnim osobama (agencije i sl.) / razvoj na programskoj i kartičnoj aplikaciji, i drugo.

PREPORUČA SE DA POZVANICI OSNIVAČKE SKUPŠTINE ODGOVORE ELEKTRONIČKIM, ILI PISMENIM PUTEM NA PREDSTAVLJENI MATERIJAL TE PRENESU SVOJE PRIJEDLOGE, KAKO BI SE OSNIVAČKA SKUPŠTINA VEĆ MOGLA RAZVIJATI PREMA PRIPREMLJENIM TE DOGOVORENIM MATERIJALIMA!!

PROSPEKT II,KAO INTEGRALNI DIO PRIJEDLOGA STATUTA BANKE SADRŽAVATI ĆE:
-Prijedlog Poslovnog plana Banke za pet godina (2005-2010),
-ponudu dionica prema važećem zakonu(PoJavna ponuda vrijednosnih papira), u kojoj će bizti navedene svi podaci o vrsti investicije, kvaliteti investicije, riziku investicije i dr. (prema postulatima Basela-II, te praksi rada Community, Internet-Only i Mikro banaka u SAD i Svijetu).
-cjeloviti opis, shematorij i organizaciju rada Banke, sa svim fizičkim čimbenicima (uredi,oprema i dr.), zaposlenici, vrstama outsourcing suradnji i dr.
-konačnicu očekivane kapitalizacije Banke u odnosu na Privatni sektor i Javni sektor s priloženim obrascima ugovora u odnosu na:pripremnice, dionice, derivati,
-očekivani razvoj terminskih financijskih instrumenata,
-popis interesenata za kupnju derivata,
-tehničke karakteristike bančinih kreditnih-charge -prepaid aktiv - mikro kartica,
-opcije tehnika i metoda osiguranog i tzv. neosiguranog financiranja poduzetničkih projekata u svakoj dobi,
-detaljnji opis inovativnih proizvoda i usluga koje Banka uvodi, neposredno, ili posredno u suradnji s povezanim pravnim entitetima,i drugo po zahtjevu.

OSNIVAČKI ODBOR plusBANKE

OSNUTAK plusBANKE-DOB 1:
plusBanku je moguće osnovati putem Osnivačkog odbora Banke i Aranžera kapitalizacije Banke, u zajedništvu s drugim aranžerima koji su pravne,fizičke ili javne osobe; Ovaj je način predvidjen od inicijatora Banke kao najjeftiniji obzirom da ukupna vrijednost svih radnji do osnutka Banke,odnosno prestanka pravnog važenja istih, neće biti viša od oko 1,2 % ukupnog početnog dioničkog temeljnog kapitala Banke u donicama nakon 24 mjeseca od početakj rada Banke što se smatra iznimno povoljnim uprema sukladnim troškovima u svijetu, ali i zemlji, gdje još takvih iskustava nije zapravo ni bilo; Cjenik konzultantskih usluga nižeg ranga realizacije stoji izmedju 200.000-230.000 kuna, pa se stoga ova cijena troškova do osnutka Banke, koja će biti isplaćena u dionicama (običnim i povlaštenim) i djelomice novcu, doima vrlo isplativom, posebice iz razloga što će Osnivački odbor povećati početni temeljni kapital Banke drugim materijalnim i nematerijalnim utrživim vrijednostima.

Ukupni očekivani trošak rada Osnivačkog odbora: oko 120.000,00 kuna (abstract, samo za figurativnu vizualizaciju troškova Projekta)
Ukupni očekivani trošak Aranžera: oko 400.000,00 kuna (abstract)

Za gorenavedenu komercijalnu naknadu u novcu i vrijednosnim papirima, Osnivački odbor i aranžer dostupaju:
-sve materijale potrebne za osnutak i početak rada Banke,
-Poslovni plan rada i razvoja Banke, te investicijski elaborati, gdje asu isti potrebni,
-sve radnje potrebne zas organizaciju rada Banke ,
-kapitalizaciju temeljnog kapitala Banke, uz platformu umreženog vlansištva tamo gdje je isto u interesu svrhe Banke.

Jedan od načina osnivanja i kapitalizacije novog poduzeća/banke je vrlo skup i odnosi se na angažmane underwritera i investicijske banke (oko 3-5%)

Drugi je način koji se provodi u svijetu, poglavito SAD pri osnivanju Community Banks, pokretanje kompanije/holdinga s funkcijom pripreme banke koja obavlja sve zadatke pripreme materijala za Banku kao i kapitalizacije iste:prednosti ove metode su da mnoge obveze holding company preuzima na sebe i obavlja tzv. čistu kapitalizaciju banke koja se pokrene, po dobivanju potrebnih dozvola.

i drugo po potrebi.

OSNIVAČKI ODBOR:
1. Elaborat o opravdanosti,izvedivosti,isplativosti i korisnosti Banke,
2. Prospekt I i Prospekt II (ukoliko oba Prospekta budu potrebna)
3. Poslovni plan rada i razvoja Banke
4. Prijedlog Statuta
5. Pravno formalne radnje (predugovori, pregled outsourcing kontakata i dr.)

ARANŽER:
1. Izrada web linka i grafičkog sučelja na kojem će biti očitovani materijali Početne javne ponude
2. Izrada svih ugovornih obrazaca potrebnih za oččekivanu kapitalizaciju Banke, a prema važećim zakonima i propisima
3. Očitovanje materijala prema odabranim mogućim interesentima fizičkim prezentacijama (HGK),sastancima (Hotel Opera) i dr.
4. Kapitalizacija platforme ukupnog vlasništva, te omogućivanje i odredjenih dostupa kapitalu,
i drugo po potrebi

a) Dodatne informacije o pokretanju nove banke:

Banka, poput drugih IO banaka cilja na najšire realno ostvarivo područje te u komunikaciji prema klijentima i isporuci svoji roba i usluga nije ograničena kao klasične banke,od kojih su mnoge lokalnog karaktera.
U nakani da se komprimira vrijeme odobrenja Hrvatske narodne banke za početak rada, te u najboljem interesu investitora,Banku je moguće započeti na dva tememeljna načina:
-osnivanjem nove banke (de novo banka): prednosti ovog postupka su brojne i predstavljaju banku od samog početka, ali nedostaci su vrijeme koje je potrebno do izdavanje dozvole, te troškovi rada u hladnom pogonu
-udruživanjem s postojećom bankom, na način djelidbe vlasnosti,definiranjem rada i razvoja i dr.: prednost ove metode je brzi početak rada, ali i naslijedjivanje dubioza te komitentske koja ne odgovara profilu Banke,
-otkup postojeće klasične banke radi pretvaranja iste u Internet-Only banku.

Postupak inkubacije Banke zahtjeva posredni rad na organizaciji Banke, predugovorima i optimiranju platforme rada Banke, te uvećanje posredne temeljne vrijednosti Banke.
Struktura kapitala i vlasnika je odredjena važećim zakonima i propisima,ali vvažno je napomenuti da će početni ulagači u temeljni kapital Banke biti nagradjeni bonusima izmedju uplaćenog kapitala po cijeni prve dionice za Početne ulagače i one koja se postavi kao tržišna cijena u bilo kojoj dobi Banke, poglavito u odnosu na derivatne ugovore.
Banke u svijetu se financiraju i tzv. unutarnjim financiranjem ali zakonska regulativa ponekad dovodi u pitanju razliku u otkupnoj cijeni dionica iste nominalne vrijednosti. Praksa kaže da se rani investitori uvijek trebaju stimulitrati obzirom na dob ulaganja u odnosu na kasnije, klasične ulagače.

b) Razlozi osnivanja plusBanke: Djelatnosti i komaprativne prednosti

Banka nije samo drugačija od drugih nego se projicira da će biti totalno drugačija od drugih banaka u RH. Fokus djelatnosti plusBanke razlikovati će se od svakog dosadašnjeg profila banaka u RH,koje su općeg prakse, s univerzalnim pristupom, a u financiranju preferiraju aranžmane s uvoznom robom (automobila, bijela tehnika i i dr.).

Banka će stoga u okružju Internet-Only banaka, kao i naravno Multichannel banaka, inovirati načine, proizvode, usluge i komunikaciju s klijentima.
Rad putem jeftinog dostupa internetu (za isto je predvidjeno i pokretanje ISP društva 'plusInternet' ili sl. obzirom da je koncesija za isto cjenovno popularna,kao i Joint-Venture suradnja s jednim od mobilnih operatora kako u nHrvatskoj tako i inozemstvu, te apliciranje Internet telefonijskih programa, obogaćenih video streamingom i sl. čime bi se upotpunila komunikacija u realnom vremenu i potrebama klijenata Banke).

Iskustva u svijetu su nadasve pozitivna, te ako se ne uzmu u obzir opskurni pokušaji profitiranja na mediju (sadržaju proizvoda usluga), a ne na ukupnom integralnom rješenju, Internet-Only banke se iskazuju kao stožeri bankarstva sadašnjosti budućnosti Za razliku od drugih banaka u RH i regiji, Banka će nuditi integrirarana rješenja proizvoda i usluga svojim klijentima,koja će biti dinamički organizirana. Tablica ispod služi za usporedbu nekih od razlika Banke i drugih banaka u RH i Regiji, odnosno banaka koje nude ointernet bankarske usluge:

plusBanka: Informacije

Klijenti plusBanke će zahtjevati:
-sigurnost informacija,
-zaštitu kapitala,
-uvećane mogućnosti proizvoda i usluga (pr:ovedraftovi, financiranje putem kartica i dr.),
-jeftinu komunikaciju (ISP troškovi, cijene impulsa, opreme i sl.),
-raznovrsnu platformu pristupa (internet, telefon, mobilni telefon, ATM, interaktivni aktivator glasa i dr.),
-stalni pristup,interaktivnost komunikacije i radnji u realnom vremenu.

Banka će radi potpunije usluge klijentima poduzeti:
- strateški,proizvodima i uslugama,softwareom,opremom i drugim će se trajno razlikovati od drugih banaka, jer svaki će klijent imati svoj link spreman za obradu svakog zahtjeva i transakcije u realnom ili skoro realnom (near real) vremenu,
- kvalitetu usluga će jamčiti odabirom outsourcing partnera,
- poravnavati će (settlement;leverage) pozicije na svakoj razini kako bi detektirala razinu adekvatnog kapitala, te iskorištenosti i iskoristivosti kapitala,
- stvoriti će strateška udruživanja radi maksimimiziranja mogućnosti za klijente,
- nagradjivati će lojalnost svojih klijenata diskontima, i dr.

plusBanka će poticati:
- investicijsku štednju-investicijske račune, s garancijom na visoke prinose koji će biti ostvareni portfeljima instrumenata i tehnika na dostupu Banci u zemlji i inozemstvu,
- omogućivanje višeg prinosa na oročene depozite,koji inače pripadaju isključivo većim investitorima-klijentima,
- pristupačne, svakom shvatljive i atraktivne načine obavljanja svih radnji za svakog klijenta, s bespapirnim transakcijama, elektroničnim ugovorima i pravosnažnim digitalnim certifikatima,
- razvoj visokokakvosnih online programa za financijsko planiranje svakog klijenta na svakoj razini u odnosu na trenutačnu poziciju i opcije budućih pozicija, zajedno s besplatnim softwareom kao što su net kalkulatori, net kalkulatori kamatnih stopa i druge izračune prema programima Banke, analizatora stanja plasmana i portfelja kako svakog klijenta tako i Banke te svih investicijskih portfelja,
- poduzetničko financiranje načinom optimiranja potreba istih s pravnim i financijskim mogućnostima Banke, te u odnosu na izradu cjelovitog poduzetničkog rješenja,
- otvoreni računi će uključivati besplatne čekove i usluge plaćanja, osim onih koje su sadržane u konsolidaciji dugovanja,
- novi će se proizvodi oblikovati prema zahtjevima i potrebama klijenbata, te će uključivati izmedju inih i online osiguranje, revolving kredit, overdraft, kreditomatska rješenja, poslovne kreditne,izvozna kreditna rješenja,upravljanje novcem (cash management), skalabilnost prilagodjavanja rješenja i CRM okružja za svakog klijenta,
- uvodjenje kreditomata,kao direktnog fizičkog rješenja isplate.

Vrste ušteda internet bankarstvom:

-Izvod iz rada Robert de Young: The Financial Perfomances of Pure Play Internet Banks

• transakcija načinom klasičnog bankarstva iznosi oko 1.07 USD,
• transakcija putem telefona iznosi oko 0,55 USD,
• ATM (Automated Teller Machine) troškovi za banku iznose oko 0,27 USD po transakciji,
• ista transakcija putem interneta iznosi 0,01 USD.
• Odredjene radnje i transakcije nisu usporedive, odnosno ne mogu se obavaljati bez prethodnih radnji,ali vrlo je očevidno kako internet bankarstvo demistificira opsežnost radnji u pojedinim transakcijam brzava iste, te svodi na pravu funkciju, što rezultira i smanjenjem cijene novca.

Cjelovite informacije za ovu dob: www.stopostonovac.com - NAPOMENA: Ovaj moj site namijenjen financiranju novih poduzetnika i aplikativnih (srodnih) projekata u cilju boljitka istog, više nije akktivan.


Jedan od dopisa (od četrnaest) koji je bio upućen tadašnjem ministru poduzetništva.

Zagreb, 13. siječnja 2003.

Predmet:
KONKRETIZACIJA POČETNE PONUDE DIONICA > POČETNE KAPITALIZACIJE BANKE MALOG
PODUZETNIŠTVA

Štovani gospodine *****,

Nakon višetjednog upoznavanja s materijom i mogućnostima osnutka i financiranja temeljnog/radnog kapitala, a sukladnih profilu projekta Banke (BMP), kao i regulativi koja je uobičajena za inozemna tržišta, zadovoljstvo nam je da konačno dolazi do operativnog razdoblja osnutka Banke, koja mora biti drugačija od drugih!
Poglavito smo sretni što možemo započeti konkretizaciju ispitivanja interesa/ponude kuponje dionivca ili drugih vlasnosti/ financijskih rješenja Banke inovativnostima primjerenim hrvatskom hendikepiranom ‘financijskom’ tržištu, monopoliziranom od isključivo komercijalnih banaka opće prakse.
Obzirom da su ponude uvjetovane okolnostima, nacionalnim i medjunarodnim propisima i zakonima, kao i praksom te poglavito obzirom na specifičnosti funkcije i vlasničkog profila Banke, od početka se zalažem za tzv. hibridni sustav početne, kao svih daljnjih kapitalizacijskih dobi Banke.
Novac kao temeljni kapital jedino je što je neosporno pri osnivanju banaka. Na žalost, pri nakaznom osnivanju bivših ‘galofak’ i ‘rodijačkih’ banaka (1990-1995), kao i političkim koristoljubljem, urušio se inače stabilan sustav činidbi, vrsta, prava,obveza i prinosa uobičajen u poslovnom svijetu (izvan RH), gdje je novac u obliku prerastao u impuls, odnosno najjeftiniju moguću (u troškovnom smislu manipulacije) činjenicu mjerenja vrijednosti i investicije.
Jeftiniji posttupci s novcem, kako isti postaje dematerijaliziran, još više naglašavaju temeljnu, ili barem jedna od najtemeljnijih funkcija suvreme nog novca – financiranje i poticanje poduzetništva u svim fazama, čime se na odredjeni način smanjuje i rizičnost takovog financiranja.
Toj funkciji služe komercijalno-investicijske banke, s drugim općim uslugama gradjanstvu i pravnim osobama, a poglavito razvojem internet aplikacija i stvaranja datoteka o svakom klijentu, transakciji, rezerviranom i dostupnom kapitalu u banci, kao i na tržištu kapitala (sudionici:fondovi/banke/investitori-venture capital/osiguravajuća društva/programi) bilo gdje u svijetu (princip:pozajmična ili kreditna arbitraža s poravnavanjima koja se obavljaju stalno ili u zadanom roku).
Kako sam vanjski član tamošnje asocijacije, štedno-kreditne zadruge (Credit Unions) u SAD su dosegli bankarsku razinu brzog, jeftinog i učinkovitog poslovanja.Obzirom da je Ministarstvo pokretač projekta, kroz svoj sektor zadruga,Banka će se služiti najboljim iskustvima i proizvodima/uslugama Credit Union-a, naravno prilagodjenim hrvatskim uvjetima, zakonima i okolnostima, u svrhe penetracije u zakržljalo tržište financijskih podrška/rješenja za poduzetnike.
Vaše je Ministarstvo napravilo pravo malo čudo,ali subvencionirani kamatni bodovi, kao i poneka agarancija HGA, nisu dostatrni za razvoj istinskih poduzetničkih vrijednosti i stvaranja prave poduzetničke klime (od koje inače zavisi opstanak svake države), jer banke u RH nemaju institut tzv. rizičnih ili tzv. neosiguranih plasmana, niti službe koje mogu upravljati rizicima.

Dosadašnji kontakt(i):

I
~ U prvom materijalu s sadašnjim Business planom Banke, ali poglavito našim dodatnim materijalima i prednostima Banke, s nabrajanjem mogućih inovativnih proizvoda/usluga Banke, zainteresirali smo investicijsku grupu u Italiji, koju tvore pojedinačni investitori i izvori kapitala za takove svrhe.
~ Potencijalne investitore zastupa odvjetnik **** ,koji će biti i njihov zastupnik u svim razdobljima (pred)ponude:nakon neslužbene prezentacije,koja je već obavljena s naše strane prema odvjetniku, s odličnim originalnim materijalima,koji uključuju u ugovorne aranžmane, odvjetnik je potencijalnu grupu investitora upoznao s činjenicama dostupnim u ovom trenutku;očekujemo da će u roku od dva tjedna biti organizirana naša neposredna prezentacija potencijalnim investitorima, s podacima i mogućnostim sa statusom poslovne tajne,kako je uobičajeno u takvim pretponudama. Naime, materijali poput ‘konceptualnog Business plana’, ne iznose prednosti projekta, jer isti tvore većinom poslovnu tajnu projek(a)ta. Te se činjenice, mogućnosti i pogodnosti, u koji se uključuju i višerazinski bonusi za (pred)početne ulagače, izlažu i raspravljaju u komornim razgovorima, te se ne stavljaju u javni materijal, obzirom da iste predstavljaju mogućnosti koje će biti ostvarene nakon što osnivački odbor, vlasnici, upravni odbor itd. odrede profitabilnost istih.
PredIPO sastanci (IPO-Initial Public Offering > Početna javna ponuda) uglavnom su aranžirani pod pravilom poslovne tajne prema trećim osobama koje ne predstavljaju sastavni dio odluke.
~ Potencijalni talijanski investori su spremni za udio u Banci izdvojiti 1.500.000,00 (milijunpetstotisuća) Eura u odredjenoj kunskoj protuvrijednosti, što iznosi oko 11.100.000,00 (jedanaestmilijunastotisuća) kuna; naravno, ti su potencijalni investitori sposobni i voljni uložiti mnogo više, ali ograničili smo limit radi činjenice da ova Banka ima višu ulogu u funkciji poduzetnika, javnih službi i sveukupnog gradjanstva, prvenstveno radi svog vlasničkog oblika i funkcije.
~ Svjestan sam da u ovome nema ništa senzacionalnog, čak ni vrijednog spomena, ali ono što se u ovom aranžmanu razlikuje od drugih, predstavlja činjenica da će ti potencijalni investitori zapravo uplatiti novac, njihov će odvjetnik dobiti lombardno osiguranje u dionicama i/ili drugim vrijednostima Banke, ali ti će investitori fiducijarnim ugovorom ustupiti vlasnost nad dionicama/drugim vrijednostima, primjerice, Društvu za razvoj i poduzetništvo, odnosno hrvatskoj financijskoj kompaniji koja će biti stvorena isključivo za tu svrhu, kao i svrhu ekskluzivnog obavljanja inovativnih outsource aktivnosti za Banku.
Drugim riječima, inozemni će kapital konačno raditi ne samo u Hrvatskoj, nego i za Hrvatsku, pod izvanredno povoljnim uvjetima.Naime godišnja kamata je otprilike jednaka eskontnoj EURIBOR stopi,početna je jedinica cijena otkupne vrijednosti dionice (bez bonusa, ako takvi budu dogovoreni), ali završna kamata kada se obavlja i kamatna isplata biti na u odnosu na cijenu dionice u tom vremenu (36 mjeseci),ako ista bude viša od početne, čime se postiže istinska dinamička vrijednost kapitala.
~ Investitori će ponuditelja aranžmana (Društvo) ovlastiti kao svoje predstavnike na sjednicama vlasnika (dioničara),kao i zastupanje u upravnim ili nadzornim poslovima koji skrbe o kvaliteti ukupnog poslovanja ,tako da de facto Hrvati ovim postupkom upravljaju oinozemnim kapitalom za potrebe svog poduzetništva.
~ Dakle, tek nakon ovog razdoblja (36 mjeseci), a najmanje 12 mjeseci, može doći do javne ponude dionica/dijela dionica, čime se osigurava vlasnički integritet kapital i kontinuitet funkcija istog.
~ Ugovorne obveze prema kapitalu služe samo kao prednost, jer se u svakoj vrsti financiranja, makar to bilo i visokorizično venture capital financiranje, treba ostvariti maksimalan stupanj stručnosti i odgovornosti, ali nikako klaustrofobije i neznanja u bankama u RH, čija odbijanja poduzetnike u početnim ili nekim drugim (mostovnim > bridge kreditima) odvode na poniženja lihvarima,ŠKZ-ovbima, zalagonicama itd.
~ Ovim aranžmanom se ostvaruje KORISNOST NOVCA u funkciji uvećanja ukupne vrijednosti RH koja se generira u odnosu na financijsku podršku poduzetništvu. Najbolje od svega, profit i kapital ostvaren dobrim tradom Banke,kao i rezultatima poduzetništva, ostaje u RH.

II

~ Važno:Prijenavedeno je predstavljao tek prvi (neslužbeni) korak, jer u ovom trenutku nemamo definicije obavljanja postupaka pretkapitalizacije, niti autoriziaciju za obavljanje iste (obzirom na rano razdoblje); iz tog razloga, gorenavedenu pretponudu smo napravili kao neslužbeni investicijski brokeri,poznanici i prijatelji potencijalnih investitora.
~ Nakon sastanka ovog tjedna,tijekom kojega ćemo dogovoriti parametre i detaljno raspraviti o Vašim prijedlozima, izraditi ćemo materijale za Početnu javnu ponudu Banke (na hrvatskom i engleskom jeziku); Materijali će u raznim oblicima, prilagodjeni vrsti aranžamana, biti prezentirani do cca 7.veljače 2003, tzv. stožernim investitorima u zemlji – Prag investicije 4.000.000,00 /četirimilijuna/ kuna, s kojima će biti ugovarani daljnji aranžmani u odnosu na raspolaganje dionicama, premijske stope i druge otkupne cijene.
~ Cilj je da se dionice po njihovoj kupnji od strane stožernih investitora otkupe tzv.opcionalnim ugovorom u vrijednosti očekivanog kamatnog prinosa poslovanja Banke u odnosu na kamatni prinos u bankama u RH te prosječni godišnji prinos dionica slične vrste na tržištu kapitala u RH,kao i ‘sigurnih’ vrijednosnih papira na inozemnim tržištima.
~ Kupac bez prava nesmetanog raspolaganja dionicama nije kupac, nego ulagač odredjen pravima i obvezama ugovora, kao i imovine, te drugih zakona i propisa ako se za istim pojavi potreba.Takav vlasnik ili ‘vlasnik’ je optimiran za Banku, obzirom da ne može utjecati na raspolaganje dionicama, prodaju istih i slično.
~ Ovakovo financiranjre odgovara u odredjenoj mjeri tzv. managerskim i lombardnim kreditima, ali po našem modelu otkupa/jamstava/osiguranja/premija, takav novac jamči dobro poslovanje banke, aditivno financiranje,nove vrste osiguranja, čvršču povezanost s medjunarodnim izvorima/oplodjivačima kapitala na specijalnim tržištima (garancije i sl.), te nadasve pootpunu funkciju Banke bez cmizdravosti vlasnika i sličnim postupcima koji u pravilu,radi svoje utrživosti, ometaju rad uprave i strategiju Banke.

~ Glede stožernih investitora u zemlji;
(Napomena:U cijelom tekstu razmatramo 75%-1 dionica privatnog sektora),

ponude će biti obavljene prema šest potencijalnih i zainteresiranih investitora, u trenutku kada se obave dogovori izmedju Vašeg Ministarstva i nas, Društva, te kada mi napravimo IPO materijal kojega će te Vi, ispred Ministarstva, odobriti kao zadovoljavajućeg za svrhu prikiupljanja kapitala prije objave Početne javne ponude.Najvažnije je da se treba ograničiti pravo raspolaganja dionicama na vrijeme od 12 mjeseci.
~ U stvari, cilj je da do objave IPO-a niti ne dodje, odnosno da se temeljni kapital, kao i početni radni kapital i financijski aranžmani (fondovi, partner banke u svijetu, ugovori radi dostupa jeftinom kapitalu, prikupljanje programskog kapitala, razvoj proizvoda/usluga) osiguraju do početka ožujka 2003, čime se uvećava i vrijednost Banke.Takodjer, cilj je da se ne troši ni javni novac, osim u kasnijim oblicima kada u stvari niti ne predstavlja direktni trošak.

DERIVATI:
~ Radi promidžbe financijskih derivata (OTC> over the counter> tzv. neslužbene vrste), inovativnih instrumenata koje će Banka morati uvesti i zastupati ukoliko želi uvesti financijsku strukturu za poduzetništvo, moguće je u ovon početnom razdoblju uključiti gradjanstvo za dio vlasnosti nad Bankom; odnosno za kupnju prava na vlasnost u jednom trenutku u budućnosti 12/18/24 mjeseci, što predstavlja opciju na vlasnost koja se kupuje marginom.Isto će moći napraviti nazivajući brojeve 060/… 717, 060/ …727 itd, a svaki će broj predstavljati dio uplate za lotove dionica nominalne vrijednosti (1,2,5,10,15 itd.), odnosno svaki nazivatelj će moći nazvati onoliko puta koliko želi (lotova)dionica. Marginu će plaćati putem telefonskih računa (druge usluge mobilne i fiksne telefonije /prepaid kartica), a uplata će biti osigurana način da se margina vodi kao štedni ulog, uplata na kreditnoj kartici Banke i tome slično. Na ovaj bismo način potakli uvodjenje i trženje barem najosnovnijih vrsta opcija,kako bi se razvilo tržište kapital u RH.
~ Glede gorenavedenog, s prof.dr.****, ravnateljem**** spremam seminar/okrugli stol o potrebi uvodjenja i modelima financijskih derivata u RH,koji se trebao održati krajem siječnja ove godine, ali koji će se radi praznika, snijega, skijanja itd. Najvjerojatnije održati u drugoj polovici veljače. Pri tom će biti predstavljen prvi pravi hrvatski (telefonski,elektronski,net) OTC financijski derivativ za Banku, kojega ću izraditi uz pomoć ****, te ćemo simulirati ponašanje istog. Stoga, ovi dopisom Vam još ne mogu precizirati kako će taj derivat na temelju kojeg će Banka ostvariti manji dio početnog kapitala izgledati, ali povezan je s izradbom portala NAŠA BANKA! (najvjerojatnije na na HT-u), kojim ćemo najavljivati proizvode/usluge Banke, otvarati forume, te izraditi aplikacije poput platforme za globalno mikro plaćanje putem interneta i sl.
Najvažnije, prodajom opcija de factoraspolažemo s budućim kapitalom u mjeri odredjenoj cijenom opcije, koja ipak više sliči na repougovor pod posebnim uvjetima nego na istinsku opciju (call,put i dr.). Iz tog je razloga moguće i izdavanje obveznica, ali ne bih želio ništa prejudicirati prije dogovora s Vama i razgovora s ****.

SAŽETAK:
U predIPO razdoblju, odnosno do najave Početne javne ponude na inozemnim IPO tržištima i hrvatskom tržištu, (stoga tu više nema potrebe za istinskim underwriterom,kojeg u RH i nema te čija je temeljna funkcija da otkupi dionice i preproda ih u roku recimo 24-48 sati investicijskim fondovima, investorima i dr., ako se veći dio kapitala može riješiti običnim auditingom i ugovornim radnjama),
mi,Društvo,kao jedan od (mogućih) ovlaštenih ponuditelja, možemo realno sakupiti izmedju 15-18 milijuna kuna temeljnog kapitala, te periodički (prema adekvatnom kapitalu i drugim kriterijima) najmanje oko 40 milijuna kuna obrtnog kapitala,čija je uporaba osigurana na druge načine osim obvezne rezerve.
Kreditni koeficijent Banke će,obzirom na vlasničku strukturu, transaktivne ugovore te outsourcing dosege,od početka će biti prilično visok, poglavito obzirom na (pred)aranžmane koje Banka još u stadiju operativnog formiranja bude sklapala s financijskim tržištem (kreditomati/kartičari-smart-kreditna debitna kartica/IT rješenja/izvori kapitala i dr.).

MARKETING:
- Osnutak Banke će biti obradjen u jednom poslovnom tjedniku, pri čemu će se detaljnije obrazložiti IPO i predIPO tehnike kao novost na našem tržištu u sakupljanju kapitala,koji spada u vrstu samofinanciranja, makar isti u drugoj razini predstavlja subkreditni odnos s učincima stvorenim u vremenu stvorene tim kapitalom,a za čiju će se daljnju fluidnu manipulaciju oformiti instrumenti kapitala.
- Gospodarski klub,ili možda Merdijan 16, će objaviti reportažu o financijskim derivatima, prednostima i opasnostima, i najaviti ‘telefonsko derivatno ludilo koje trese Hrvatsku’,te obavijesti o osnutku i visokom rangu Banke kod investitora.
- i drugo, o čemu ću Vas obavijestiti tijekom sastanka.

Veselimo se našem sastanku.

Sa štovanjem,

Ivan Ostoja


Slijedi još jedan dopis Ministarstvu o konstruktu postupka osnivanja:

'OSNIVAČKI ODBOR ZA OSNUTAK BANKE NAZIVA: BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO – BIP d.d.' (u daljnjem tekstu:'OSNIVAČKI ODBOR') s trenutačnim sjedištem u Zagrebu, ***,zastupano po Ivanu Ostoji u funkciji v.d. predsjednika budućeg Osnivačkog odbora

ovim donosi

PRIJEDLOG RADNJI I DINAMIKE POSTUPKA OSNIVANJA BANKE RADNOG NAZIVA:
'BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO – BIP d.d.'


NAPOMENA ČITATELJIMA BLOGA PLUSBANKA.BLOG.HR: U okviru Projekta:BMP (Banka malog poduzetništva) Ministarstva za obrt,malo i srednje poduzetništvo, gorenavedeni naziv je bio najbliže istom.

U Zagrebu, 7.ožujka 2003

Sudionici:

*** kao Aranžer kapitalizacije Banke > ARANŽER
Osnivački odbor za osnutak banke naziva:Banka za investicije i poduzetništvo – BIP d.d. > BANKA
Dr. sc. ***,kao član Osnivačkog odbora >***
Ivan Ostoja, direktor Aranžera i predsjednik Osnivačkog odbora > OSTOJA
Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje > INSTITUT
Hrvatska gospodarska komora > HGK
Ministarstvo za obrt,malo i srednje poduzetništvo > MOMSP
Banka malog poduzetništva > BMP
Hrvatska narodna banka > HNB
Kupci prava na dionice > KUPCI PRAVA
Kupci dionica > KUPCI DIONICA
Kupci derivata dionica > KUPCI DERIVATA

PROJEKT:

1) Prva internet i m*-Banka (*multichanel/ mobitel/telefonska banka) u Republici Hrvatskoj i Regiji: BANKA ZA INVESTICIJE I PODUZETNIŠTVO-BIP d.d.
Temeljni kapital Banke: 40.000.000,00 kuna Vlasnička struktura: Javna (25%+1 dionica) – Privatna (75% - 1 dionica) Zaposlenih:12
2) Banka je autonomni dio integralnog organizacijskog/poslovnog/financijskog rješenja radnog naziva:"PROGRAM: BANKGRUPPA",
koji će sadržavati:
BANKA > nukleus grupe,
EUROGLOBAL FOND d.o.o. > društvo za upravljanje investicijskim fondovima: BELLA FOND d.d / InveST PLUS! FOND / AKTIV FOND ./ PREMIER FOND i dr. s inovativnim portfeljima,
EUROPLUS INVEST d.o.o, t.d za specijalne poslovne usluge, ekskluzivni i neprenosivi outsourcing ugovor s Bankom o iznalaženju novih proizvoda, izradi i modeliranju istih (konsolidacija dugovanja, pr.),obavljanje kontakata i priprremu ugovora, izradi opportunity projekata,obavljanje PR i marketinga Banke i dr.,
BANKGRUPPA d.o.o., komanditno društvo za strateške poslove (uvećanje kapitala Banke, radnje kao specijalnim izvorima financiranja i dr.)

ARANŽER:

-inicijator osnutka Banke,
-sudionik u osnivanju Banke malog poduzetništva,
-kontakt s MOMSP,
-kontakt s INSTITUTOM,
-izrada modela umreženog vlasništva,
-izradio Elaborat o opravdanosti,izvedivosti,isplativosti i korisnosti Projekta osnivanja Banke i predao ga u HNB 5-3.2003,
-izradio Prijedlog poslovnog plana Banke i BankGruppe,
-priprema prezentacije umreženog vlasništva u HGK i Europskom domu (ožujak-travanj 2003.),
-izrada materijala i angažiranje čimbenika za održavanje prezentacija,
-priprema Početne javne ponude,
-postavljanje materijala Početne javne ponude u zemlji i inozemstvu na interenet te kontaktiranje s ciljanim uzorcima potencijalnih ulagača (15-20.3.2003),
-izrada pravno-formalnih dokumenata i ovjere istih (Odluka o pokretanju Osnivačkog odbora , Aneksa istom, pripreme za rad Osnivačkog odbora i dr.),
-organizator kapitalizacije Banke u svim razdoljima (dobima)
- i drugo sukladno okolnostima i potrebi.

JAVNI ISTUPI:

-predstavljanje projekta Banke,inovativnosti istog i umreženog vlasništva, s eksperimentalnom (ali pravno obvezujućoj) prodaji prvih Prava na kupnju dionice u nominalnoj i stvarnoj uplatnoj vrijednosti u iznosu do 1.000 Prava na buduće dionice.Prezentacije umreženosti vlasnosti su potreban postupak obzirom na nepostojanje financijskih derivata i prikladne zakonskje regulative u Republici Hrvatskoj. Mjesta održavanja: HGK.-Grad Zagreb,Draškovižćeva 45,Zagre/ Europski dom, Jurišićeva, Zagreb
-Internet aplikacija Početne javne ponude i email obaviještavanje ciljanih uzoraka u zemlji i inpozemstvu, s forumskim i sličnim interaktivnim programima,
-organizacija predstavljanja/okruglog stola o potrebi uvodjenja i modelima financijskih derivata u Republiku Hrvatsku u suradnji s Institutom,
- medijski istupi u tiskanim i elektroničkim medijima koji posredno izazivaju interes na projekt Banke, u kojima se putem obavijesti HINA-i i drugim agencijama i medijima, ili ekskluzivnim materijalima obradjuje nastanak Banke; imena članova buduće Uprave; izgled portala Banke koji će promijeniti Hrvatsku kakvu smo poznavali; napise o financijskoj podršci poduzetmništvu (Venture Capital Market dr.); prijedloge o izradi zajedničke platforme za globalno mikro e- i m-plaćanje putem računa telekom operatera, s beskamatnim kreditaranjem organizacije poravnanja financijskih prava i obveza putem servera čime se postiže ušteda u računima i sl.

OSNIVAČKI ODBOR:

- priprema dokumenata za članstvo, organizacija rada (uredi,oprema,sastanci),
-izrada Prijedloga Satuta banke koji će biti predložen na Osnivačkoj Skupštini,
-izrada Poslovnog plana Banke za prvih pet godina od dana početka operativnog rada,
-izrada investicijskih elaborata i tablica očekivanih bilanci Banke,
-uvećavanje budućeg temeljnog kapitala Banke > odnosi se na:nematerijalni i materijalni tijekom postupka osnivanja Banke predugovorima, pismima interesa,pismima spremnosti, licencijama, odnosno prano-formalnim obvezama koje su adekvatne toj dobi, Stupanj uvećanja prema Temeljnom kapitalu se očekuje u iznosu od 3-7 milijuna kuna, u vrijednosti utrživog potencijala projekata, postavki za rad Banke:
.......... (Multicard*, konsolidacija dugovanja>Dug Eliminator!; postavka poslovanja automatiziranom mrežom i programima,komintentska struktura i veličina; predugovcori o depozitarstvu i drugim radnjama ; partnerski predugovori spremnosti bankama u zemlji i inozemstvu; predugovori spremnosti s izvorima povoljnog dostupa kapitalu u inozemstvu i zemlji; predugovori za stvaranje autonomne dobiti na vanjskim tržištima uporabom bankarskih partnerskih instrumenata na odredjeni rok; izrada modela optimalnog funkcioniranja Programa : BankGruppa (radni naziv,nap.p,.)> osnivanje i potfeljiranje (radni naziv: Euroglobal Fond d.o.o. s pripadnim fondovima > osnivanje Europlus Invest d.o.o. za specijalnbposlovne usluge i razradu istih) ; potpisivanje outsourcing predugovora s Hrvatskim telekomnom, Financijskom agencijom, e- i m-platnim sustavima
-priprema ciljanih uzoraka za Neposrednu javnu ponudu, u kategoriji koja se ne utječe u djelatnost Aranžera ,
-priprema i djelovanje u iznalaženju prikladnih poslovnih prostora, te postupanje prema istom načinom štedljivog gospodara (PBZ Invest-leasing prostora umjesto najma - adrese:Koturaška ulica, (Hypo),Zagreb / Avenija Dubrovnik 15 (Velesajam),Zagreb, i dr.
-stručni pregled i izbor najoptimalnijih programa (software) i opreme (hardware)za Banku trajanja unutar prvih pet godina , te pregovori s dostupiteljima programa, izrada istih ili licenciranje te izmjene na hrvatskjom jeziku prema važećim parametrima, izrada novih platformi e- i m-plaćanja,organizacija najoptimalnijih kasnijih dostupa opremi za klijente Banke (kamera/VoIP i pripadajući software s enkripcijama,linkovima i sl. za tzv. One-to-One bankarstvo), priprema programa Banke na CD ROMU-u s uračunatim besplatnim minutama i jeftinijim pristupom Banci., a što će biti ugovoreno i izradjeno s HT-om ili telekom operaterom,kao cjelovito rješenje,
-pregovori i predugovori s činiteljima poslovnih usluga, financijskih usluga, pružateljima dostupu namjenskih razvojnih i investicijskiuh sredstava,
-pregovori o usmjeravanju odredjenih veličina namjenskih reinvesticijskih sredstava putem relevantnih programa kroz Banku,
-potpisi o suradnji s Ministasrstvom obrta,malog i srednjeg poduzetnkištva,Fonda za razvoj i zapošljavanje te drugim poduzetničkim centrima o suradnji u filtriranju ponudjenih projekata i programa, te optimalnom portfeljiranju /leverage,hedge/ istih,
-iznalaženje optimalnih rješenja za izbor članova Uprave i zaposlenike Banke, prema spremnosti, raspoloživosti i važećim zakonima i propisima,
-izrada Integralnog(organizacijskog/poslovnog/financijskog rješenja (radni naziv-Program:BankGruppa),
-održavanje sastanak članova Osnivačkog odbora, izdavanje priopćenja za javnost (medije),
-skrb o sredstvima za radnje Osnivačkog odbora i povrat istih s ugovorenim premijama,
-marketinška nematerijalna korist Banci u odnosu na buduće komitente, parnerske odnose kao i ukupni rating Banke većeg od stvarnog prema parametrima HNB

POČETNE UŠTEDE/PROFITI:

1. U paušalnim i špekulativnim troškovima ukupan iznos kapitalizacije iznosi najmanje oko 4 -7% u novcu od iznosa prikupljenog Početnom javnom ponudom za kapitalizaciju novog projekta, što se h oduzima od prikupljenog novca ( u slučaju da je kapitalizacija uspjela) te se smatra IPO/DPO ukupnim troškovima,
2. Ukupni troškovi pripreme, postupka pokretanja i osnivanja Banke,organiziranja kapitalizacije Banke,s dodatkom umreženog vlasništva, te dovodjenja Banke u lopderativno stanje, sa svim potrebnim materijalima, stoji bto 520.000 kuna u novcu i dionicama, plativo prema najboljem interesu Banke i izvršitelja usluga,kao i trećih ugovornih osoba,.
3. U odnosu na inovativnosti, ukupne kontakte, stvaranje klijentele, programa Multicard* , Elaborate, Poslovni plan, Prijedlog statuta, radnje marketinga Banke, te obavu sve druge potrebne radnje povezane s troškovima rada, prema sadašnjem i uobičajenim standardima roškova stajali bi minimalmno 2-2,5 % od temeljnog kapitala (govorimo o odličnoj ponudi, jer bi malo tko, odnosno nitko od revizorskih i sličnih službi ,preuzeo posao kapitalizacije nove banke male veličine-iz tog razloga, primjerice, osnivanje Banke malog poduzetništva u organizaciji MOMSP traje već deset mjeseci s izdašnom financijskom potporom CARDS programa Europske Unije još nepotvrdjene svote za običan konceptualni Poslovni plan, ali koja duboko zalazi u konačniu veličinu iznos osnutka i početka operativnog rada Banke).

STOGA UKUPNA UŠTEDA PREMA KRAJNJIM VELIČINAMA
(U ODNOSU NA TEMELJNI KAPITAL):
OD 0,7 % - 1,8%
Odnosno: od 280.000 kn do 480.000 kuna;
s činjenicom da će Osnivački odbor, odnosno Aranžer u dijelu vlasnosti umrežiti dionice terminskim ugovorima koji će održavati veličinu vrijednosti Banke;
kao i činjenicom da će se kapital Banke uvećavati iz posrednih ili trećih izvora na načine predvidjene važećim zakonima i propisima.
1 BANKGRUPPA****(jedan od naziva,nap.p.): Kao buduće komanditno društvo .za specijalne strateške poslove, ovaj će se entitet prije svega fokusirati na uvećanje kapitala Banke, a u svezi s budućim istim članovi Aranžera i Osnivačkog odbora su već sklopili odredjene relevatne kontakte koji jamče Banci u trenutku spremnosti iste postotak autonomnih vanbankovnih profita,koji će služiti uvećanju temeljnog kapitala Banke i vrijednosti dionica u prvih 36 mjeseci poslovanja Banke,
2.EUROPLUS INVEST d.o.o.:Kao buduće trgovačko društvo za poslovne usluge, isto će biti vezano outsourcing ugovorom koji je neprenosiv i trajan s Bankom radi poslova navedenih u Elaboratu i drugim materijalima osnivanja Banke. Isti se odnose na:
-pripremu,izradu i dostavu konačnih poslovnih rješenja za proizvode i usluge koje Banka može posredno ili neposredno obavljati,sa svom potrebnom dokumentacijom,
- izradu portfelja financiranja poduzetničkih programa, izbor istih,te tehnike optimalne podrške istim putem Banke ili EuroGlobal Fonda ili samog Europlus Investa,
-marketinški programi za Banku u zemlji i inozemstvu, kao dio ukupne vrijednosti Banke,
-radnje na grafičko -programskoj izradi Portala Banke,koji će sadržavati sve proizvode i usluge Banke, mogućnost Osobnog bankarstva putem interneta, mogućnost m-Bankarstva (telefonskog/mobitel),te druge sadržaje koji se dinamički izmjenujuju i davaju posjetiteljima/klijentima mogućnosti zapošljavanja, investicijskih savjeta, edukacije te sve potrebne linkove s direktnim ulaskom na druge relevantne websiteove. Portal će biti povezan i s Kreditnim brokerima Banke(koji će biti vezani ugovoro o djelu i sličnim ugovorom zaposljenja na odredjeni rok,a čiji će angažman i poznavanje terena i ljudi pomoći općehrvatskom gospodarsko-poduzetničkom uzletu, s grafičkim prikazom njihova rada i uspješnosti).Portal će sadržavati sve materijale potrebne za komitente i vlasnike u organizaciji svojih sredstava, prava i obveza, te izvješća o uspješnosti Banke ili grupe (koja ne zadiru u institut poslovne tajne),kao i dnevnu e-kolumnu inicijatora Banke, Ivana Ostoje, naziva 100% NOVAC! STo posto istina! koja će govoriti o trenutačnom stanju, mogućnostima, preporukasma, ali se vraćati i na ne tako slavnu bankarsku prošlost u RH punu kriminalnih radnji, s detaljnim opisima istih.Portal Banke će postati općimn mjestom u sadašnjost hrvatskog poduzetniuštva i novčarstva te pravi gateway za inozemna tržišta,kontakte i sl.,
-izdavati će medijska izdanja u tiskovnom i elektroničkom obliku radi zaštite najboljih interesa Banke,
-obavljati scouting (izvidjanje) najboljih prigoda (opportunity) na domaćem i inozemnom tržištu za Banku ili grupu (pr.:'Slobodna Dalmacija') te razotkrivati pr. sramotu od koncesije za Treći program HTV od 400.000 kuna godišnje,i drugo.

JAMSTVA POVRATA NOVCA PLUS UGOVORENIH PREMIJA POČETNIM ULAGAČIMA:

Početni ulagači u dobi do prve prezentacije projekta Banke i umreženog vlasništva predstavljaju:

a) kupci prvih Prava na buduće dionice Banke ( 500 komada) koji za isto dobijaju ukupno 1.000 komada Prava na buduće dionice u punoj nominalnoj i stvarnoj uplatnoj vrijednosti.Taj stimulans '2 za 1' ide na trošak Aranžera, odnosno umanjiti će ugovoreni broj dionica Banke za 1.000 dionica, odnosno u broju prodanom do 1.000 komada Prava na buduće dionice.Aranžer isto dogovara s privatnom grupom Kupaca prava,na način da isti ne predstavljaju nepovratnu investiciju,nego da se prati hodogram ponašanja te male grupe od pet lotova * ( *1 lot=100 dionica) za vrijeme prepočetka,početka i zaključenja kapitalizacikje,kao i razdoblje rada Banke. U slučaju da do kapitalizacije Banke ne dodje u ugovorenom terminu, Aranžer vraća novac kupcima prvih prava, a oni vraćaju sva stečena prava,
b) članovi Osnivačkog odbora, odnosno pružatelji finnacijske, poslovne i tehničke podrške radu Osnivačkog odbora,koji su vezani ugovor o suradnji, stječu pravo povrata na uložen materijal ioi drugu vrstu ugovorene podrške po isplati Osnivačkog odbora, odnosno prestanku pravne važnosti istog, radi odabira članova Skupštine,Upravnog i Nadzornog odbora Banke od strane budućih vlasnika. Razliku u premiji ako do nemogućnosti isplate iste od strane Osnivačkog odbora, odnosno tijela koji ga naslijede u razdoblju osnutka Banke dodje,pružatelju podrške Osnivačkom odboru isplaćuje Aranžer.
c) Sva druga prava Početnih ulagača navedena su u prikladnim ugovorima.

BANKA:

Temeljni početni kapital: 40.000.000,00 kuna
Broj dionica:400.000
Vrsta dionica: obične (common). Sve dionice su obične i nema povlaštenih.
Očekivani Temeljni kapital Banke: 43.000.000,00-47.000.000,00 kuna; uz materijalnu i utrživu nematerijalnu imovinu (prava,ugovori i sl.) koju ostvari Osnivački odbor tijekom svog rada,kao i Aranžer, ako do istog dodje s njegove strane.
Očekivani potencijal Banke u prvih 12 mjeseci od dana operativnog početka rada: 60 milijuna kuna
Način razvoja Banke: konzervativan, u zadatim veličinama, putem e-aplikacija i kartica višestruke funkcionalnosti.
Umreženo vlasništvo: do 50% ukupnog broja dionica u razini odluke Osnivačke Skupštine Banke, a prema prijedlogu Osnivačkog odbora i Prijedloga Statuta; ciljan postotak umreženosti terminskim i repo-ugovorima, opcijama (call-britanska vrsta) i unaprijednicama.
Banka neće izdavati nove emisije dionica radi dokapitalizacije za vrijeme trajanja terminskih ugovora,nego će jačati svoj temeljni kapital i ukupni kapital posrednim i neposrednim ugovorima,djelatnostima,proizvodima i uslugama, te će se zapravo očekivano povećavati vrijednost dionica u istom broju. Na taj će se način dio derivatnih transakcija obaviti bez utjecaja na poslovanje Banke, a inače je Elaboratu opravdanosti (...) navedeno kako se sve radnje umreženog vlasništva obavljaju izmedju stranaka kapitalom i obvezama iz autonomnih izvora trećih osoba,te ni na koji način ne utječu na poslovanje Banke, niti je iste mogu teretiti.
Banka će biti organizirana kao niskotroškovna banka,tako da svaki zaposlenik ili outsourcing izvodjač radova usluga bude optimirano iskorišten u odnosu na rezultate poslovanja Banke, te će upravo prava,obveze činidbe Banke u outsourcing suastavu,kao i unutar grupe (Program:BankGruppa), na najbolji stvarno mogući način koristiti prava,te stalno optimirati razvoj djelatnosti u suglasju s mogućnostima, na ostvarenje prihoda i profite s što manjom ili bez izloženosti riziku djela (posredne-neposredne-provizijske).
Banka e kao iznad svega poduzetnička banka,koristiti inovativne proizvode, usluge kao i izvore kapitalizacije, odnosno financiranja podrške poduzetništvu, načinom dobrog gospodara i prema važećim zakonima i propisima, kao i medjunarodnim standardima.


- 13:35 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se