Poezija, humoreske i priče

ponedjeljak, 28.01.2008.

U PRIRODI PRIRODNO

Image Hosted by ImageShack.us

Neki uživaju
u stvaranju buke
i galame.
Nekima pak
odgovara više
mir
tišina i
što tiše.
Tek tada
u skladu i
PRIRODI toj
osjećam se i ja
potpuno
SVOJ.

Franjo Halusek

- 11:14 - Komentari (1) - Isprintaj - #

petak, 25.01.2008.

BAČA MATO V PEČUHU

Image Hosted by ImageShack.us

Drage moje pajdašice i pajdaši, već se dugo spravljam, da vam spripovedam, kak sem ja, vaš pitomački Bača Mato letos bil na izletu vu Pečuhu v Mađarskoj. Dodijalo mi je stalno biti doma i v Maru buljeti, pak sem se raspištoljil i prikrpal izletnikima kaj su z avutobusom išli na organizerani izlet. Dok sem sel v njijov avutobus skontal sem da tam ima sveta ne samo z Hrvatske nek i z okolnijov držav. Si oni su bili "oboružani" z velikema skupema foto aparatima i kamerama. Ja sem siromak, samo gledel kak se oni igraju z tema svojema igračkama, a ja svojega posuđenoga maloga aparateka nesem se ufal ni pokazati toj gopspodi. Bojal sem se da mi se ne budu smejali. V Pečuhu šofer nas je dopeljal na skorom najvekši breg v stari del grada, blizo Kaptola. Tu smo se zrinuli van z avutobusa, a vodič je rekel – sad ite kam očete, slikajte i delajte kaj očete, a v tri vure popolne dojdite tu k avutobusu, kaj pemo doma. Na takvoga nekaj ja nesem bil spremen. Počel sem briguvati. Božeg dragi, kaj bu z menom? Pak ja od te gospode malo koga poznam. Kaj ako se zgubim vu tem velikomu gradu? Ko bu mene bogca tu našel? Al vremena za spremišljanje neje bilo. Družina od okre 35 ljudi, kaj ženski kaj muškijov, za čas se je rasprlantala po gradu. Raztepli su se kak listje dok ga v jesen veter nosi. Nestali su spred mojijov joči, saki na svoju stranu. Ja sem se odma prišljisal jenoj maloj grupi i mislil sem si – strela boža od ovijov me niko nebu raskoljil. Ako me ovi ostave ja bum spropal. Ko me bu našel v temu velikomu gradu?- Skupa sem z njema došel na nekakov veliki trg. Rekli su da je to pečuhski Kaptol. Si skupa išli smo po nekakvema visokema štengama, da bi ondar došli na veliki ravni plac. Tu sem spazil čoveka napravljenoga od sprepljetene žice. To se je Franc List nagledaval z svoje rodne iže, tak sem bil vpučen. V tem kvartu na najlepšemu mestu bila je velika stara bazilika s pet tornjov po kojema je, rekli su mi, Pečuh negdar zdavna dobil ime. Nuz to su mi ti moji pajdaši rekli da su si oni tu već bili. Kak ja te lepote nigdar nesem videl, a vi znate da sem znatiželjen kak nebeski mesec, vputil sem se to videti. Kaj sem drugo i mogel? Lepo je to i bormeš se ima kaj za videti. Samo, brati dragi, dok sem ja z tijov katakombi zišel van na sunce, od moje družine z avutobusa više ne bilo ni traga ni glasa. Si su se razišli kak rakova deca. Bormeš sem si gadno počel zmišljati kaj bu sad z menom? Ondar sem glavu zdigel kak puran dok kani iti – bulj, bulj…, pak sem rekel - Kud si Turci tud i vaš Bača Mato. Motal sem se po Pečuhu, kak pezdec po turu. Okre mene je bilo turistov ko zna otkud se, al zmed sega toga sveta, ja sem bil sam, kak prst. Španceral sem se po gradu. Nabasal sem na nekakvu vuljicu punu lokotov. Potlem dok sem pital kaj je to, rekli su mi da je to delo zaljubljenijov parov kaj su se prije venčanja tu došli zareči na večnu ljubav i ostavili svoje zaklučane lokote. Videl sem kipe, cirkve, kule, muzeje, dučane pune robe, al z malo mušterij kaje bi to kupuvale. Sem si mislil – oni su u Evropskoj uniji, mortim je to nama za mustru. Sečam se bila je sobota pak je i avutov na vuljici bilo nekek malo. Študeral sem, gruntal, samuval, a imal sem vremena, pak sem si mislil da je i Mađarima skup benzin. Ondar sem se z visokoga brega spustil v nižeše vulice v gradu. Potlem sem pak išel v breg i tam okre dve vure popolne spazim ja našega avutobusa. Je, od dve do tri vure popolne još je cela vura. Avutobus je bil zaprt, pak sem odlučil još malo odati po gradu, da tu vuru nekak zatrajbam. Zmislil sem si da bum još malo razgledal Kaptola z gornje stranu. Tak vam se ja španceram, kak posran golub, po Kaptolu, okre te valjdar najvekše cirkve v gradu, kad najemput spazim ja nekaka velika visoka vrata. Kolko sem videl, napravljena su bila od debeloga crnoga drva, na kojema su švarbom napravljene strele, koplja i kaj ja znam kaj još se ne.Vrata su bila otprta, lepo su se nijala na pantima i zvala me z vuljice k sebi. Z druge strane vrat moje joči su zgledale takve lepote kakve si ni v najlepšoj senji nemrete zmisliti. V nutri je bil srednjovekovni, prelepi stari perivoj. Potlem sem čul da se to tak zove. Bilo je tu najlepšega cvetja i grmlja sijov feli.
Image Hosted by ImageShack.us
Cvele su i dišale šipkovaće, oliti crlene ruže. Z starijov fontani, prav za prav, prelepi kamenitijov kipov tekla je u okrugla jezerca, čista bistra voda. Se, to, me je vleklo k sebi, kak čmele na med. Ko bi mogel vujti takvoj silnoj lepoti? Kak se razme, došel sem v nuter. Ja sem se vuto zagledel, kak tele v nova vrata, a noge su same išle se dalje i dalje. Tak sem došel v jeden čošek toga parka, koj je bil tak lep kaj sem mislil da sem v raju. Okre visoke vode kaj je štrkljala v zrak raslo je v redu okre deset preveč lepijov agavi. Se su bile vekše neg ja. To kaj sem videl, vele da se zove botanički vrt, kad je bilo sakakvoga niskoga grmlja i cvetja. Bila je to milina, da ti joči van skoče od silne dragošće. Tu sem zvadil z žepa svojga maloga aparatljina pak sem napravil slike koje i vi sad gledite. Celoga toga ograđenoga dvora, v kojem je v jenem čošku bilo puno avutov, v drugom starijov kameni kipov, starcov, kaj su se tu počivali. Ondar mi se preblješčalo pred jočima i setil sem se da je vreme da ja od otud zidem van. Tak zanesen kak pustinjak, došel sem pred ona ista visoka vrata, kaj bi zišel z toga velikoga dvora van. Brati dragi, kaj mislite kaj sem spazil? Velika vrata kaj su se zibala i domamila me v dvor, bila su čvrsto zaprta i zasunjena z debelem drvenem zasunom na struju. Gledim ja vrata, mortim su ona gledela i mene. Gledim zasuna. Gledim na vuru. A kaj sad? Kak bum ja z toga prelepoga dvora zišel van? Se sem spregledal, zopipal, zpreodal i znal sem samo jeno: Zaprt sem v rešt v prelepem parku, sam, samcat kak Job i nikak si nemrem pomoći.
A kaj bu sad? Ko me bu z toga rešta zvadil? Plot je bil cigleni, meter debel, visok okre dva metra, a ja trifrtaljec. Kaj da delam? Na jenem mestu našel sem nakakva nova vrata polešce naslonjena na zid spram vuljice. Spuzam ja gore, al kaj mi to vredi. Dignem visoko ruku, a ona dosegne do vrja ograde. Mene znutra, van niko nemre ni čuti ni videti. Moj prelepi perivoj preobrnul se je v srednjeveki rešt, z kojega nikak nemrem vlesti van. Samo sem se mogel bogu moliti da me stoga rešta zvadi. Počel sem stiskati nekakve gumbe na stuji na visokema vratima. Tri put je zažvenčala sirena po gradu. Ni to nikaj neje pomoglo. Najemput vutema mukama i jadima, spazim ja zmed zida i tijov visoki vrat, reška deset cm širokoga. Mene čez njega niko neje mogel videti, al zato sem ja spazil nekakve ljude kak idu po vuljici. Vičem ja njima – ljudi ja sem turist, zaprt sem. Zašel sem vnuter i sad nemrem van. Prosim vas pomognite mi -. Divanili su se po hrvatski i primetil sem da su me čuli, al su zbrisali, kak megla v proleće. Skorom sem se rasplakal od muke. Nesem se više odvajal od luknje v pljotu. Tak sem bil sreten dok sem pak za neko vreme spazil čoveka i ženu, kaj su se divanili ne baš dobro, al ipak po hrvatski. – Oslobodite me ljudi z ovoga rešta, kak boga sem prosil – počel sem vikati z nutra. Ja sem z Hrvatske. Tu sem samo turist i bu me ostavil avutobus. Nikaj bez bože pomoći. Ljudi su zastali i šteli su čuti moje jade. Divanili su se tu i z nekakvom susedom koja jem se javila prek puta. Čul sem da je ta suseda rekla da tu, gdi sem ja bil, idu turisti, koji se prvo najave. Tu mora biti nekakov porter koj bu otprl ta vrata. Neje me napušćala nada da me ti dobri ljudi nebudu ostavili bez pomoći i da glede da mi pomoru. Ja sem se z njema divanil i zadržaval je da me ne ostave samoga. Rekli su mi da žive v Batini na Mađarskoj strani i da su Hrvati. Dok smo tak pripovedali, pred vrata je došel i stal jeden gospon v avutu. On je stisnul nekakvoga gumba. Moja zarobljenička vrata su se rasprla i ja sem, kak tica z krletke, zletel na slobodu. Kak bez duše nabežal sem v naš avutobus. Neko bi mogel misliti da sem se ja v Pečuhu zgubil. Nesem, brati dragi. Ja sem bil zaprt. Presreten sam bil dok sem se vrnul k mojoj ženi v Pitomaču. Itak mi je v našoj Hrvatskoj najlepše na svetu. Celem putom v avutobusu prema domu sećal sem se i počkoma govoril onu Gunduličevu - O mila o draga o slatka slobodo -.
Vaš Bača Mato

- 07:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 14.01.2008.

HAIKU – ŽELJA

Image Hosted by ImageShack.us

Živite život,
zdravo i vedro
u dvije tisuće osmoj!Franjo Halusek

- 19:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

UŽIVAM U NJOJ

Image Hosted by ImageShack.us

U sjeni smreka
visoko u planini
u tišini
ona me uzbudila
čarima svojim.
A kako i ne bi
uz toliko ljepote,
meki i hladni dodir
i svjetlucav pogled.
Gledamo se tako
uzajamno,
bez riječi,
tamo visoko.
Baš uživamo jedno u drugom.
Uživam u njenoj čistoj bjelini!
Uživam se penjati po njoj,
sve do samog vrha.
O kako se tek tada
osjećam lijepo!?
Kad bi samo tako
na vrhu
mogao ostati što duže!
A potom spustiti se
sve do njenog podnožja.
Ludujem
za njenim čarima,
izbočinama i
udubinama.
Ludujem i veselim se
poskakivanju.
Čak i pustim poneki
krik radosti.
O, kako se osjećam
potpuno ispunjen,
na njoj,
po njoj i
u njoj
ZIMA MOJA DRAGA!Franjo Halusek

- 19:16 - Komentari (3) - Isprintaj - #

četvrtak, 10.01.2008.

HAIKU

Image Hosted by ImageShack.us

Summer time in Auckland. Porgy and Bess opera. Victoria Park, the
City. Parking warden bureaucracy on holydays. Democracy!
Japanese Haiku!

Ljeto u Aucklandu. Siječanj, sjećanje na siječanj. Porgi i Bes.
Victoria Park. Ulična birokracija na godišnjem. Konačno - demokracija.

Tomislav Krpan

- 21:18 - Komentari (1) - Isprintaj - #

... BEZIMENE

Image Hosted by ImageShack.us


Ostani još malo, dodirom ugasi moj glas.
Vrijedi pokušati,
Priguši svijetlo,
I ne daj da stane ovo vrijeme što je plaho.
Nemoj zaspati sam u ljepoti svoje duše
kad si samnom i kad se život vodi rukom ovog neba,
Duše koju prožima milost ovoga vremena.
Ne odlazi, ostani još malo.
Lutanje je skromno, misli nemaju kamo.
Vodi ove riječi i more nek2 ih liječi – tvojim srcem.
Zrelo je lišće ispod ove zime, zrela je hladnoća.
Sakrij ovo tijelo od bure, stari sat što se okreće oko svoga vrata
i staro blago što ga skriva.
Tamna lica i tamno more, tamna kiša i tamno jutro…
Takni ovo tijelo, ovu ljepotu, ove ljubičaste oči i sakrij starost.
Vrati milost i daleko srce, odnesi vjetar, donesi osmijeh i ono vedro nebo.
Ponesi, sakrij, voli… ovu zimu što šeće ulicom hrabrog srca,
Ulicom straha i sreće, važnosti i skromnosti.

Alena Hrvoić

(Stihovi koji su dobili priznanje od Društva hrvatskih književnika na natjecaju mladih pjesnika i književnika u Rijeci, a ujedno su i objavljeni u časopisu Književna Rijeka.)

- 09:40 - Komentari (8) - Isprintaj - #

petak, 04.01.2008.

Na zlu putu

Image Hosted by ImageShack.us

Ja čujem kako noć korača
od tebe glas ni dobar ni zao
kao strašne vijesti znakovi na nebu
između nas rat je stao

Otvaram vrata u jutro nijemo
a preko noći snijeg je pao
kako si daleko, kako si daleko
između nas rat je stao

Odnijela su sve vremena ova
krivicom mojom, tvojom, čijom,
sjeti se kad smo prepuni snova
lutali kišnom Venecijom

Postelja sad je ukleta lađa
u snu sam tvoje ime zvao
ne može te naći pismo bez adrese
između nas rat je stao

A. Dedić

(poslao: Tomislav Krpan)

- 20:37 - Komentari (1) - Isprintaj - #

četvrtak, 03.01.2008.

ZIMA

Image Hosted by ImageShack.us


Zima je prava.
Snijeg je pokrio sve.
Baš je lijepo.Franjo Halusek

- 20:55 - Komentari (3) - Isprintaj - #

POTRAŽI ME

Image Hosted by ImageShack.us

Potraži me,
rekla je na odlasku.
Idem u nepoznato
da spasim sebe
i tebe.
Bilo je tako lijepo
da nije moguće
ni više, ni dalje.
Odlazim!
Idem tamo
gdje me sudbina zove,
da zaboravim snove ove.
I neka bude tako
i polako,
sve do kraja života.
Bilo je tako lijepo
da nije moguće
ni više, ni dalje.

Franjo Halusek

- 20:51 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< siječanj, 2008 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Studeni 2009 (5)
Listopad 2009 (5)
Rujan 2009 (1)
Kolovoz 2009 (2)
Srpanj 2009 (3)
Lipanj 2009 (4)
Svibanj 2009 (7)
Travanj 2009 (2)
Ožujak 2009 (9)
Veljača 2009 (1)
Siječanj 2009 (6)
Prosinac 2008 (8)
Studeni 2008 (6)
Listopad 2008 (16)
Lipanj 2008 (4)
Svibanj 2008 (13)
Travanj 2008 (12)
Ožujak 2008 (10)
Veljača 2008 (6)
Siječanj 2008 (9)
Prosinac 2007 (4)
Studeni 2007 (13)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

  • Članovi Foto video kluba "Mirko Lauš" pišu poeziju, humoreske i druge priče koje su temama i likovima vezane uz Pitomaču i okolicu, od kojih neke mogu poslužiti i kao predlošci za izradu scenarija a neke samo za čitanje. Kako bi sve te pisanije bile na jednom mjestu objavljujemo ih na ovom blogu.

Linkovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se