utorak, 27.06.2017.

NAUČIO ME ŽIVOTslika: digital artist


Naučio me život iskustvu teškom
živjela sam ljudi sa manom i greškom,
a ne znam gdje su mi vrline pri tom bile
i čemu su me one naučile?

Zašto sam učila iz teškog iskustva
i zašto sam kroz negativnost dobivala uputstva,
nikako ne mogu da shvatim
i da se svojim vrlinama vratim?

Kakvi su to bili moji učitelji
kad su me oblikovali po svojoj želji,
a gdje su bile moje želje,
zašto život nisam živjela kroz veselje,
sada mi je sasvim jasno
i potpuno mi je uzaludno da uzdišem glasno,
ostaje mi da sama sebe preuredim,
ako hoću svoj život da sredim.

O, nije ni čudo, dragi Bože,
što sam iskakala iz vlastite kože
i zašto mi je koža bila tijesna,
a ja često bila ljuta i bijesna
kad slobode nisam imala u odlučivanju
i morala sam biti u potlačenom stanju.

Znam kako ću svoj život promijeniti,
od danas ću samo pozitivno misliti,
a onda ću mišljenje u riječi pretvoriti
i drugačije misaone obrasce stvoriti.

Ja to mogu i hoću učiniti,
od danas odlučujem: sretna ću biti,
sada sam životu dorasla i slobodna,
ovog trenutka sam sposobna
odlučivati o svojoj slobodi
i iskustvu koje prema sreći vodi,
samo moram programe promijeniti
i umjesto nesretne žene sretna biti.

To znači, treba krenuti iz početka
do današnjeg dana i njegovog svršetka
ili jednostavno sve stvoreno ostaviti
i sa sobom novu komunikaciju uspostaviti,
a to znači, početi misliti ispravno
i samo se oslanjati na iskustvo davno
koje je bilo lijepo i pozitivno,
da bih ostvarila iskustvo divno.

To je doslovno, preporod cijelog bića
i stvaranje novih životnih otkrića.


http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic6.phpImage and video hosting by TinyPic

ISBN zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
ISBN kod NSK RH 978-953-354-018-4
Sva autorska prava pridržana. Ni jedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ni prenositi ni u kakvom obliku niti ikakvim sredstvima elektroničkim ili mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili umnažanjem u bilo kojem informatičkom sustavu za pohranjivanje i korištenje bez prethodne suglasnosti vlasnika prava.


14:16 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 21.06.2017.

MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „MESOPOTAMIJA 2017.


slika: digital artist"JAVNO OBAVEŠTENJE…

MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „MESOPOTAMIJA 2017.“

Poštovani kolege i kolegnice po peru,

obaveštavam sve koji su nagrađeni i zastupljeni u zborniku da dođu dana 09.09.2017. Kad se održava festival.

HOTEL N Bilećka 57, Beograd - Voždovac u 13 h. www.hotel-n.rs

EG1,'F EJ2H(H*'EJ' 'D9'DEJ DD491 2017. H'D0J 3J9B/ AJ JHE 'D3(* 09.09.2017 'D3'9) 'DH'-/) (9/ 'D8G1 AJ (D:1'/ 9'5E) 51(J'. 'D9FH'F :
HOTEL N Bilećka 57, Beograd - Voždovac u 13 h. www.hotel-n.rs
Poštovani prijatelji ljubitelji lepe i pisane reči, ulaz je slobodan… Dobro ste nam došli.

#G@@@@@@@@@@@@@D' H 3G@@@@@@@@@@@D' (@@@@@@@@@@@@@CE.

-------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )

6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "

SRBIJA - 51(J'
1. Veroslava Malešević – Kostolac, Srbija
2. 8;82>X5 >20=>28[ – 0=G52>, !@18X0
3. Ljubisav Grujić Gruja - Požeravac, Srbija
4. 045640 "0=0A:>28[ – @0Y52>, !@18X0
5. 0B:> 0;5 5;8[ - !C1>B8F0, !@18X0
6. >A0 ;045=>28[ – '0G0:, !@18X0
7. >@8A02 ;03>X528[ – C?@8X0, !@18X0
8. Lućijan Marina – Novi Sad, Srbija
9. %@0=8<8@ %@0=5 8;>X:>28[ - !>:>10Z0, !@18X0
10. 8;><8@ 048[ – "5<5@8=, !@18X0
11. Branka Selaković – Beograd, Srbija
12. 8H5A;02 820=>28[ - ;04>2>, !@18X0
13. Dragan Petković - Jabuka / Pančevo, Srbija
14. C@8F0 45;8=A:8 - (84, !@18X0
15. @03>YC1 !B0=:>28[ – 5>3@04, !@18X0
16. >@40=0 - 5@8F0 8[C=>28[ – 5>3@04, !@18X0
17. 0=8X5;0 >68G:>28[ – 5B@>20F, !@18X0
18. >20= . C=40;> – 5>3@04, !@18X0
19. Petar Golušin – Kikinda, Srbija
20. >@:0 !B>X0=>28[ - 0;> &@=8[5, !@18X0
21. 04>20= @568=0 - ;04>2>, !@18X0
22. C1>4@03 1@04>28[ – @CH520F, !@18X0
23. 8<8F0 !B5D0=>28[ >AB8[ - 5A:>20F, !@18X0
24. Golubović Milijana Mika – Užice, Srbija
25. Nerandža kostić - Donji Milanovac, Srbija
26. CB><8@ C=48[ – >7=8F0, !@18X0
27. 8Y0=0 010=8[ – 0@0[8=, !@18X0
28. 82048=:0 5A5;8=>28[ - (010F, !@18X0
29. 8;:0 6>38= – C?@8X0, !@18X0
30. C3>A;02 ">4>@>28[ - !B0@> !5;>, !@18X0
31. Svetlana Biorac Matić – Aleksinac, Srbija
32. 8Y0=0 8;>A02Y528[ - !<545@52A:0 0;0=:0, !@18X0
33. <8;8X0 <0 82:>28[ - @03CX520F, !@18X0
34. Boban Boki Paunović
---------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
HRVATSKA – C1H'*J'
1. Živan Jovanović – Rijeka, Hrvatska
2. Damir Maras - Lič, Gorski kotar, Hrvatska
3. Nikola Šimić Tonin – Zadar, Hrvatska
4. Biserka Vuković - Lovran, Primorsko-Goranska, Hrvatska
5. Damir D. Ocvirk - Pula, Hrvatska
6. Vesna Andrejić Mišković - Slavonski Brod, Hrvatska
7. Ivan Gaćina - Zadar, Hrvatska
-------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
BOSNA I HERCEGOVINA – 'D(H3F) H'DG13C
1. Ibrahim Osmanbašić - Srajevo, BiH
2. > ><> "C18[ - 8X5Y8=0 ( . !@?A:0), 8%
3. Refika Dedić – Bihać, BiH
4. Mirjana Đapo - Brčko disterikt, BiH
5. Edina Višća – Olovo, BiH
6. 0@8X0 >68[ - @:>=X8[ @04 ( . !@?A:0), 8%
7. Milana Majar – Banjaluka (R. Srpska), BiH
8. Tatjana Tomić - Gradačac, BiH
-------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
CRNA GORA – 'D,(D 'D'3H/
1. 8;>X:0 5;>20F – Y52Y0, &@=0 >@0
2. Mirsada Bibić Šabotić - Rožaje, Crna Gora
---------------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
MAKEDONIJA - EB/HFJ'
1. Ago Haurdić – Kumanovo, Makedonija
2. 0X0 5B@>2A:0 - !:>?Y5, 0:54>=8X0
3. 8:B>@8X0 !8Y0=>A:0 – 8G52>, 0:54>=8X0
------------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
SLOVENIJA – 3DHAJFJ'
1. Enesa Mahmić – Koper, Slovenija
2. Ivan Korponai - Veliki Gaber, Slovenija
-----------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
DANSKA – 'D/FE'1C
1. Emir Bajrović – Nakskov, Danska
---------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
AUSTRIJA – 'DFE3'
1. Franc eska Liebmann – Vogau, Austrija
2. Avdulah Ramčilović – Linz, Austrija
------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
NEMAČKA – 'DE'FJ'
1. Radovan Lepanovcić – Korb, Nemačka
2. >@:0 '>@40H528[ – $@0=:DC@B,
5<0G:0
3. Jasna Sofija Kosanović - Kernen I.R, Njemačka
--------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
ŠVEDSKA – 'D3HJ/
1. Alexandra Luthander – Hässelby - Sweden
2. Eleonora Luthander – Stockholm, Sweden
3. Mirveta Islamović - Norrköping, Sweden
-------------------------

POČASNI GOSTI – Međunarodne nagrade ( Počasne medalje )
6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ) "
Spisak pesnika iz Australije, Rumunije, Kosovo, Kazakhstan .
'3E'! 'D491'! EF '3*1'DJ' 1HE'FJ' CH3HAH C'2'.3*'F:
1. &28X0 H[5@8[- 8B@>28[ – 45;0845, CAB@0;8X0
2. Laurentia Stolić (Laura Eest ) – Beograd, Srbija – Rumunija
poet )
3. Arif R. Haliti - Prizren, Kosovo
4. Omar Kanat - Astana, Kazakhstan
-------------------------

SPECIJALNA PRIZNANJA – '9*1'A .'5 ) /19 'DEG1,'F )
SRBIJA - 51(J'
1. Zvezdana Milosavljević Pržić – Ćuprija, Srbija
2. !;>1>40=:0->10 0@8=:>28[ – >7=8F0, !@18X0
3. Matilda Janković – Ćuprija, Srbija
4. 5;5=0 $8;8?>28[ 5=0 - >7=8F0, !@18X0
5. >X0=0 =B0=0A:>28[ - !>:>10Z0, !@18X0
6. Snežana Marko-Musinov – Zemun, Srbija
7. Tatjana Debeljački – Užice, Srbija
8. 8Y0=0 C:>X528[ - !B0@> !5;>, !@18X0
9. 8Y0=0 5H8[ 0=:>28[ - >AB>;0F, !@18X0
10. Rajko Ranko Jovanović – Odžaci, Srbija
11. Maja Jovanović - Odžaci, Srbija
12. Aranka Kiš – Subotica, Srbija
13. !8;20=0 !B0=8A02Y528[ – !>:>10Z0, !@18X0
14. !<8Y0=0 >68[ - 5>3@04, !@18X0
-------------------------

SPECIJALNA PRIZNANJA –) '9*1'A .'5 ( /19 'DEG1,'F HRVATSKA – C1H'*J'
1. Sakiba Harčević - Rijeka, Hrvatska
2. Ines Peruško Rihtar – Zagreb, Hrvatska
9. Emilija Dević- Poreč, Hrvatska
3. Anđa Jotanović - Rijeka, Hrvatska
4. Jasmina Mujkić - Zagreb, Hrvatska
-------------------------

SPECIJALNA PRIZNANJA – '9*1'A .'5 ( /19 'DEG1,'F) BOSNA I HERCEGOVINA – 'D(H3F) H'DG13C
1. Klino Smaragda – Sarajevo, BiH
2. Mersiha Džafić - Visoko, BiH
3. Atina Mušić - Bosanska Krupa, BiH
-------------------------

SPECIJALNA PRIZNANJA – '9*1'A .'5 ( /19 'DEG1,'F)
CRNA GORA – 'D,(D 'D'3H/
1. Rade Jolić - Berane, Crna Gora
2. ;048A;02 ;0E>28[ - o43>@8F0, &@=0 >@0
3. 04>X8F0 04>28[ - &5B8Z5, &@=0 >@
--------------------

ZLATNA POVELJA – 'DEJ+'B 'D0G(J
1. Natalija Nedić - Šabac, Srbija
SREBRENA POVELJA – 'DEJ+'B 'DA6J
1.8><8@ . 0:8[528[ - 03>48=0, !@18X0
BRONZANA POVELJA –'DEJ+'B 'D(1HF2J
1. >340= 52B8[ - @CH520F, !@18X0
--------------------

ZLATNA DIPLOMA - 'D4G'/) 'D0G(J)
1. Goran Džafić – Jagodina, Srbija
2. Gorica Stanković - Leskovac, Srbija
SREBRENA DIPLOMA-'D4G'/) 'DA6J)
1. Marija Gvozdenović - Selo Vojnik/ Despotovac, Srbija
BRONZANA DIPLOMA- 'D4G'/) 'D(1HF2J)
1. >20=0 82048=>28[ – 0H52820, !@18X0
2. Dragana Gaga Nikolić – Kličevac, Srbija
-------------------------

ZAHVALNICE -4G'/) 4C1
1. Milica Gvozdenović - Selo Vojnik/ Despotovac, Srbija
2. @6515B $5E5@ 870 – @H0F, !@18X0
3. Nenad Glišić - Kragujevac, Srbija
4. 5X0= 5B@>28[ 5=0F - @CH520F, !@18X0
5. >68F0 8E0X - @H0F, !@18X0
! 
 ( „ # #(& “ - " 
6. Dragana Mačkić 1-3
7. Jasna Josipović 1-3
8. Farkas Aida, Szekeres Erika 2-4, na mađarskom
9. 04>X:0 #HC@5; – @H0F, !@18X0
10. !;>1>40= 5:8[ – @H0F, !@18X0
11. Slađana Đana Stošić – Požeravac, Srbija
12. Vukica Lula Đorđević – Niš, Srbija
13. Mila Marković – Paračin, Srbija
14. Radmila Nestorov – Požeravac, Srbija
15. ;04><8@ =56528[ – >6530, !@18X0
16. Radmila Milojević – Paračin, Srbija
17. Aleksandra Sokolović - Ćuprija , Srbija
------------------------------------------------

POHVALA - 4G'/) +F'!
1. C@R8X0 5@C=8G8[ – >6530, !@18X0
2. Sveta Cakić - Paraćin, Srbija
3. 5A=0 04>28[ – Beograd, !@18X0
4. Mirjana Đan – Novi Sad, Srbija
5. Željko Bracanović – Grocka, Srbija
6. Nikica Banić – Inđija, Srbija
7. Srećko Aleksić - Beograd, Srbija
8. 5@0 . 0X0:>28[ (0A>Y528[) - #68F5, !@18X0
9. =R5;0 !B>X8[ - @Z52>, !@18X0
10. C:0 >20:>28[ - !B0@> !5;>, !@18X0
11. C:0 5:>28[ – !B0@> !5;>, !@18X0
12. 02;5 5:>28[ – !B0@> !5;>, !@18X0
13. A;5:A0=40@ 2:>28[ – !B0@> !5;>, !@18X0
14. 5=04 ">4>@>28[ - !B0@> !5;>, !@18X0
15. "5>4>@0 "8@=0=8[ - @Z52>, !@18X0
16. 5;5=0 8;0=>28[ - !B0@> !5;>, !@18X0
17. !@5B:> 0748[ – =R8X0, !@18X0
18. 28F0 "@0X:>28[ C: - CX0=>20F, !@18X0
19. !;>1>40= . 0@B8=>28[ – 070@520F, !@18X0
20. 0X0=0 070@528[ - 5>3@04, !@18X0
21. Novica M. Jović - Vlasotince, Srbija
22. Verka Nedeljković - Beograd , Srbija
23. Simo S. Vasić – Batajnica, Srbija
24. Nenad Ostojić - Nova Varoš, Srbija
25. 0@:> 04>X8G8[ – 8H, !@18X0
26. 20= !>:0G – 5>3@04, !@18X0
27. >20=:0 >68[ – 0Y52>, !@18X0
28. >@0= C:0=>28[ - >28 !04 , !@18X0
29. Dobrila Stojanović – Leskovac, Srbija
30. >@0= 8B8[ - 5>3@04, !@18X0
31. Nenad Belobrđanin – Aleksandrovac, Srbija
32. !<8Y0 @A8[ - >28 !04, !@18X0
33. Jelena Vidović - Beograd, Srbija
34. Savić Tijana - Beograd, Srbija
35. Marija Opalić - Novi Sad, Srbija
36. 0=8X5;0 >XG8=>28[ - 5>3@04, !@18X0
37. Almažan Predrag - Pančevo, Srbija
38. ;0B81>@ 04>20=>28[ !@18= - 5;8 >B>:, !@18X0
39. Dragana Kuburović – Beograd, Srbija
40. "0<0@0 8;0=>28[ – 5B5@=8:, !@18X0
41. CH8F0 8;0=>28[ 0@8:0 - 5>3@04, !@18X0
42. 525=0 >?>28[ - 8H, !@18X0
43. 5A=0 8E0X;>28[ - A5;> (0=0F - @CH520F, !@18X0
44. Stefan Knežević - Kruševac, Srbija
45. Šolkotović Snežana - selo Korbovo – Kladovo, Srbija
46. 0@8=0 ">B - 0=G52>, !@18X0
47. 04>20= !8=R5;8[ - (010F, !@18X0
48. David Dimić - Beograd, Srbija
49. 0R0 @0=:>2 - @H0F, !@18X0
50. Gorica Margo Maldini - Rača (Kragujevačka), Srbija
51. Dragana Miljković - Leskovac Srbija
52. Nenad Glišić - Kragujevac, Srbija
-----------------------

'DF*'&, 'DFG'&J) DE3'(B) EG1,'F EJ2H(H*'EJ' 'D9'DEJ DD491 2017. H'D0J 3J9B/ AJ JHE 'D3(* 09.09.2017 'D3'9) 'DH'-/) (9/ 'D8G1 AJ (D:1'/ 9'5E) 51(J'. 'D9FH'F : HOTEL N Bilećka 57, Beograd - Voždovac u 13 h. www.hotel-n.rs

-------------------------

6JHA 'D41A - ,'&2) " EJ/'DJ) 'D41A 'D9'DEJ)"
'D91'B
1. -3JF FG'() – 'D-D) 'D91'B
2. HDJ/ ,'3E 'D2(J/J – 'DE-'HJD 'D91'B
3. /. 39/ J'3JF JH3A – (:/'/ 'D91'B
4. 7'D( E1/'3 'D(/1J – F'51J) 'D91'B
5. 3*'1 'D-3JFJ – (:/'/ 'D91'B
AD37JF
1. 'D/C*H1) 9/'D) 9(/ 'D:FJ ,1'/'* – E/JF) 'DF'51) AD37JF
2. -DJE) /HQ'3 69JQA – (D/) 9'1) AD37JF
'D/FE'1C
1.G'*A (4(H4 – #H/F3' 'D/FE'1C
(D,JC'
1. EGF/ J9BH( - 4'1D1H' (D,JC'
2. 2GJ1 C1JE – (1HC3D (D,JC'
'DF1HJ,
1, './. ,9A1 9(/ 'DEG/J 5'-( – 'H3DH 'DF1HJ,
2. 3*'1 EH2'F - #H3DH 'DF1HJ,
3. :'/) 91JE – F'FJ3*'/ 'DF1HJ,
'D3HJ/
1. -3F 1-JE 'D.13'FJ – *1JDJ(H: 'D3HJ/
2. E$J/ 9(/ 'D3*'1 – E'DEH 'D3HJ/
3. C'8E H-J/ 2:J1 – FH14H(F: 'D3HJ/
#E1JC'
1. ADJ-) -3F – FJH,13J 'E1JC'
(1J7'FJ'
1. HA'! 9(/ 'D12'B – DF/F (1J7'FJ'
------------------
'9*1'A .'5 ( /19 'DEG1,'F )
'D91'B
1. 19/ 2'ED – 'D9E'1) 'D91'B
2. E'DC 5'D- 'DEH3HJ – EJ3'F 'D91'B
3. A1'3 7G 'D5C1 – 'D9E'1) 'D91'B
4. F5J1 'D4J. – 'D9E'1) 'D91'B
3H1J'
1. EJ3'! 2J/'F – 'DD'0BJ) 3H1J'
2. F,'- '(1'GJE – /E4B 3H1J'
----------------------
'DEJ+'B 'D0G(J
1. ,'(1 E-E/ ,'(1 – (:/'/ 'D91'B
'DEJ+'B 'DA6J
1. EGF/ 'D*C1J*J – *C1J* 'D91'B
'DEJ+'B 'D(1HF2J
1. '(*G'D .DA 'D.J'7 – /J'DI 'D91'B
--------------------
'D4G'/) 'D0G(J)
1. FH1J ,'(1 9DJ – 'D9E'1) 'D91'B
'D4G'/) 'DA6J)
1. '-E/ 6J'! – ('(D 'D91'B
2. 9(/ 'D-3JF (1J3E – 'D9E'1) 'D91'B
'D4G'/) 'D(1HF2J)
1. FH13 'D,'(1J – (:/'/ 'D91'B
----------------------
4G'/) 4C1
1. H3'E 'DEH3HJ – 'D3E'H) 'D91'B
2. 7'1B 'EJ1 G'4E – 3'E1'! 'D91'B
3. C'8E 'D2J/J – 'D/JH'FJ) 'D91'B
4. A1'3 ,E9) 'D9E4'FJ – 'D(51) 'D91'B
5. -'E/ E-E/ -3JF 'D(J'*J – FJFHI 'D91'B
6. H'+B :'2J – 'D(51) 'D91'B
7. E(JF 'D.4'FJ - H'37 'D91'B
8. H'&D 'D3D7'F – C1(D'! 'D91'B
9. 2G1'! 'DCF'FJ – 'D9E'1) 'D91'B
10. 31', E-E/ – 'D(51) 'D91'B
11. 3CJF) 1-JE ,'3E - (:/'/ 'D91'B
12.1-JE .DA 'D1(J9J – (:/'/ 'D91'B
---------------------
4G'/) +F'!
1. -'E/ 9(/'D-3JF -EJ/J – 'D9E'1) 'D91'B
2. -3JF 'DG'4EJ - 'D9E'1) 'D91'B
3. -J/1 ,H'/ 'DE-E/'HJ – 'D(51) 'D91'B
4. 9DJ 3DE'F 'DEH3HJ - 'D9E'1) 'D91'B
5. 1-JE 2'J1 'D:'FE - 'D9E'1) 'D91'B
6. 9'1A 'D3'9/J – (:/'/ 'D91'B
7. JH3A 9DJ -3JF – 'D9E'1) 'D91'B
8. 7'D( -3F – (:/'/ 'D91'B
9. 1,( 'D4J. – (:/'/ 'D91'B
10. 19/ EH3I 'D/QN.PJDJ - (:/'/ 'D91'B
11. E',/ 'D(D/'HJ – 'D9E'1) 'D91'B
12. -'*E 9(/ 'DH'-/ - 'D9E'1) 'D91'B
13. :3'F -3F E-E/ - 'D9E'1) 'D91'B
14. 9(/ 'D12'B 9(/ 'DHG'( -3JF - 'D9E'1) 'D91'B
15. /. EHDH/ E-E/ 2'J/ – 'D9E'1) 'D91'B
16. .'D/ 9(/ 'D2G1) – 'D(51) 'D91'B
17. C1JE 9(/ 'DDG - (:/'/ 'D91'B
18. 9DJ 5(J- – 'D9E'1) 'D91'B
19. -J/1 9'4H1 – ('(D 'D91'B
20. E-E/ 'D-'0H1 – F'51J) 'D91'B
21. E1*6I 2'ED E1JH/ – EJ3'F 'D91'B
22. 1-JE 'D1(J9J – (:/'/ 'D91'B
23. 39/ E4FJ C4'4 – 0J B'1 'D91'B
24. 9('3 1J3'F – F'51J) 'D91'B
25. 9('3 A'6D -EJ/ – 'D9E'1) 'D91'B
26. 9DJ 31E/ – ('(D 'D91'B
27. H3'E 9DJ -3JF – ('(D 'D91'B
28. -3F E-E/ 39H/J – 'D9E'1) 'D91'B
29. C'8E E2G1 – 'D(51) 'D91'B
30. FHAD G'/J E-E/ 'D-E/'FJ – C1(D'! 'D91'B
31. B'3E 9(/ 'D9('3 1'6J 'D9'(/J – /JH'FJ) 'D91'B
32. 9'/D :+J+ EFGD 'DA*D) – 'DF,A 'D91'B
-----------------------

ZBORNIK POEZIJE

MEĐUNARODNOG FESTIVALA POEZIJE „MESOPOTAMIJA 2017.“ koji će se deliti dana održavanja festivala 09.09.2017.

HOTEL N Bilećka 57, Beograd ( Voždovac) u 13 h. www.hotel-n.rs


'DC*'( 'D491J DEG1,'F EJ2H(H*'EJ' 'D9'DEJ DD491 2017. H'D0J 3JH29 JHE 'F9B'/ 'DEG1,'F 'D3(* 16.09.2017 'D3'9) 'DH'-/) (9/ 'D8G1 AJ (D:1'/ 9'5E) 51(J'. 'D9FH'F :

HOTEL N Bilećka 57, Beograd - Voždovac u 13 h. www.hotel-n.rs

Svi koji su zastupljeni u zborniku da dođu i nastupe dana 09.09.2017. Kad se održava festival.
Imena pesnika čije će pesme biti štampane u zborniku.

'3E'! 'D491'! 'D0JF 3J*E 7(9 B5'&/GE AJ 'DC*'( 'D.'5 ('DEG1,'F.

-------------------------

SRBIJA - 51(J'
1. Sanja Mančić Aleksić – Smederevo,Srbija
2. Veroslava Malešević – Kostolac, Srbija
3. 8;82>X5 >20=>28[ – 0=G52>, !@18X0
4. Ljubisav Grujić Gruja - Požeravac, Srbija
5. C@R8X0 5@C=8G8[ – >6530, !@18X0
6. Sveta Cakić - Paraćin, Srbija
7. 5A=0 04>28[ – Beograd, !@18X0
8. Mirjana Đan – Novi Sad, Srbija
9. Zvezdana Milosavljević Pržić – Ćuprija, Srbija
10. Željko Bracanović – Grocka, Srbija
11. ;04><8@ =56528[ – >6530, !@18X0
12. Nikica Banić – Inđija, Srbija
13. Boban Boki Paunović – Požeravac, Srbija
14. Radmila Nestorov – Požeravac, Srbija
15. Leposava Lepa Uvalin – Kikinda, Srbija
16. Mila Marković – Paračin, Srbija
17. Vukica Lula Đorđević – Niš, Srbija
18. 045640 "0=0A:>28[ – @0Y52>, !@18X0
19. >20=0 82048=>28[ – 0H52820, !@18X0
20. >A0 ;045=>28[ – '0G0:, !@18X0
21. Radmila Milojević – Paračin, Srbija
22. >@8A02 ;03>X528[ – C?@8X0, !@18X0
23. Dragana Gaga Nikolić – Kličevac, Srbija
24. !;>1>40=:0->10 0@8=:>28[ – >7=8F0, !@18X0
25. ;0B0 >20=>28[ – 0@0[8=, !@18X0
26. Branka Selaković – Beograd, Srbija
27. Matilda Janković – Ćuprija, Srbija
28. Srećko Aleksić - Beograd, Srbija
29. 5;5=0 $8;8?>28[ 5=0 - >7=8F0, !@18X0
30. 5@0 . 0X0:>28[ (0A>Y528[) - #68F5, !@18X0
31. =R5;0 !B>X8[ - @Z52>, !@18X0
36. A;5:A0=40@ 2:>28[ - !B0@> !5;>, !@18X0
39. !@5B:> 0748[ – =R8X0, !@18X0
40. 28F0 "@0X:>28[ C: - CX0=>20F, !@18X0
41. !;>1>40= . 0@B8=>28[ – 070@520F, !@18X0
42. C@8F0 45;8=A:8 - (84, !@18X0
43. @03>YC1 !B0=:>28[ – 5>3@04, !@18X0
44. >X0=0 =B0=0A:>28[ - !>:>10Z0, !@18X0
45. >@40=0 - 5@8F0 8[C=>28[ – 5>3@04, !@18X0
46. 0X0=0 070@528[ - 5>3@04, !@18X0
47. 0=8X5;0 >68G:>28[ – 5B@>20F, !@18X0
48. >20= . C=40;> – 5>3@04, !@18X0
49. Petar Golušin – Kikinda, Srbija
50. >@:0 !B>X0=>28[ - 0;> &@=8[5, !@18X0
51. 04>20= @568=0 - ;04>2>, !@18X0
52. Novica M. Jović - Vlasotince, Srbija
53. 8<8F0 !B5D0=>28[ >AB8[ - 5A:>20F, !@18X0
54. Slađana Đana Stošić – Požeravac, Srbija
55. Nerandža kostić - Donji Milanovac, Srbija
56. CB><8@ C=48[ – >7=8F0, !@18X0
57. @6515B $5E5@ 870 – @H0F, !@18X0
58. Aleksandra Sokolović - Ćuprija , Srbija
59. 8Y0=0 010=8[ – 0@0[8=, !@18X0
60. Snežana Marko-Musinov – Zemun, Srbija
61. Tatjana Debeljački – Užice, Srbija
62. Verka Nedeljković - Beograd , Srbija
63. Simo S. Vasić – Batajnica, Srbija
64. 82048=:0 5A5;8=>28[ - (010F, !@18X0
65. Natalija Nedić - Šabac, Srbija
66. 8Y0=0 C:>X528[ - !B0@> !5;>, !@18X0
67. 8><8@ . 0:8[528[ - 03>48=0, !@18X0
68. Nenad Ostojić - Nova Varoš, Srbija
69. 0@:> 04>X8G8[ – 8H, !@18X0
70. 8Y0=0 5H8[ 0=:>28[ - >AB>;0F, !@18X0
71. 20= !>:0G – 5>3@04, !@18X0
72. >20=:0 >68[ – 0Y52>, !@18X0
73. >@0= C:0=>28[ - >28 !04 , !@18X0
74. Dobrila Stojanović – Leskovac, Srbija
75. >@0= 8B8[ - 5>3@04, !@18X0
76. 04>X:0 #HC@5; – @H0F, !@18X0
77. Rajko Ranko Jovanović – Odžaci, Srbija
78. Maja Jovanović - Odžaci, Srbija
79. Aranka Kiš – Subotica, Srbija
80. Nenad Belobrđanin – Aleksandrovac, Srbija
81. !<8Y0 @A8[ - >28 !04, !@18X0
82. !;>1>40= 5:8[ - @H0F, !@18X0
83. Jelena Vidović - Beograd, Srbija
84. Savić Tijana - Beograd, Srbija
85. Marija Opalić - Novi Sad, Srbija
86. 0=8X5;0 >XG8=>28[ - 5>3@04, !@18X0
87. Almažan Predrag - Pančevo, Srbija
88. ;0B81>@ 04>20=>28[ !@18= - 5;8 >B>:, !@18X0
89. Dragana Kuburović – Beograd, Srbija
90. %@0=8<8@ %@0=5 8;>X:>28[ - !>:>10Z0, !@18X0
91. "0<0@0 8;0=>28[ – 5B5@=8:, !@18X0
92. 8H5A;02 820=>28[ - ;04>2>, !@18X0
93. CH8F0 8;0=>28[ 0@8:0 - 5>3@04, !@18X0
94. 525=0 >?>28[ - 8H, !@18X0
95. >68F0 8E0X - @H0F, !@18X0

! 
 ( „ # #(& “ - " 
96. Dragana Mačkić 1-3
97. Jasna Josipović 1-3
98. Farkas Aida, Szekeres Erika 2-4, na mađarskom
99. 5A=0 8E0X;>28[ - A5;> (0=0F - @CH520F, !@18X0
100. 8;:0 6>38= – C?@8X0, !@18X0
101. Stefan Knežević - Kruševac, Srbija
102. >340= 52B8[ - @CH520F, !@18X0
103. Šolkotović Snežana - selo Korbovo – Kladovo, Srbija
104. !8;20=0 !B0=8A02Y528[ – !>:>10Z0, !@18X0
105. 0@8=0 ">B - 0=G52>, !@18X0
106. Golubović Milijana Mika – Užice, Srbija
107. Svetlana Biorac Matić – Aleksinac, Srbija
108. 04>20= !8=R5;8[ - (010F, !@18X0
109. David Dimić - Beograd, Srbija
110. 0R0 @0=:>2 - @H0F, !@18X0
111. 8Y0=0 8;>A02Y528[ - !<545@52A:0 0;0=:0, !@18X0
112. Snežana Lazović-Svirčev - Beograd, Srbija
113. Goran Džafić – Jagodina, Srbija
114. Gorica Stanković - Leskovac, Srbija
115. <8;8X0 <0 82:>28[ - @03CX520F, !@18X0
116. 0B:> 0;5 5;8[ - !C1>B8F0, !@18X0
117. 5X0= @A<0= 8:>;8[ - (010F, !@18X0
118. 5X0= 5B@>28[ 5=0F - @CH520F, !@18X0
119. Gorica Margo Maldini - Rača (Kragujevačka), Srbija
120. Dragana Miljković - Leskovac Srbija
121. Nenad Glišić - Kragujevac, Srbija
122. !<8Y0=0 >68[ - 5>3@04, !@18X0
123. Dragan Petković - Jabuka / Pančevo, Srbija
124. Marija Gvozdenović - Selo Vojnik/ Despotovac, Srbija
125. Milica Gvozdenović - Selo Vojnik/ Despotovac, Srbija
126. C1>4@03 1@04>28[ – @CH520F, !@18X0
127. Lućijan Marina – Novi Sad, Srbija , na rumunskom i francuskom
-------------------------

IRAK – 'D91'B
1. Hamid Abid Al Hussien Humaidi – Amara, Irak ( Iraqi poet )
2. Muhannad Altikriti - Tikrit, Irak ( Iraqi poet )
3. Maliak Salih – Misan, Irak ( Iraqi poet )
4. Hossein Alhashimi – Amara, Irak ( Iraqi poet )
5. Ahmed Deaa – Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
6. Raad Zamil - Amara, Irak ( Iraqi poet )
7. Haidar Jawad Al mohammadawi – Basra, Irak ( Iraqi poet )
8. Hussein Nahaba Khalaf – Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
9. Wisam Almosawy – Almothanaa, Irak ( Iraqi poet )
10. Ali salman Al-mossaoy – Amara, Irak ( Iraqi poet )
11. Raheem Zaeer Al gamin - Amara, Irak ( Iraqi poet )
12. Tareq Ameer Hashim – Samaraa, Irak ( Iraqi poet )
13. Arif Al Saidi – Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
14. Yousef Ali Hassun - Amara, Irak ( Iraqi poet )
15. Kathem. H .al zaidy - Aldewaniea , Irak ( Iraqi poet )
16. Talib Hassan Al- massary – Baghdad, Irak ( Iraqi poet )
17. Rajab Alshekh - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
18. Nassair Al Sheik - Amara, Irak ( Iraqi poet )
19. Raad Mousa Aldakheeli - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
20. Ibtihal khalaf Al khayat – Diyala, Irak ( Iraqi poet )
21. Firas Jumaah Alamashani – Basra, Irak ( Iraqi poet )
22. Majid Al beldawi - Amara, Irak ( Iraqi poet )
23. Abid Al hussien Bressim - Amara, Irak ( Iraqi poet )
24. Hatim Abid Alwahid - Amara, Irak ( Iraqi poet )
25. Waleed Jassim Al-Zubaidy - Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
26. Hamid Muhammad Husain Albayati - Nenawa, Irak ( Iraqi poet )
27. Noori Jaber Ali - Amara, Irak ( Iraqi poet )
28. Ghassan Hasan Mohammed - Amara, Irak ( Iraqi poet )
29. Wathiq Gazi – Basra, Irak ( Iraqi poet )
30. Abid Razaq Abid Wahab Hussein - Amara, Irak ( Iraqi poet )
31. Mawlood Mohammed Zayid - Amara, Irak ( Iraqi poet )
32. Khalid Al-Bahadli - Basra, Irak ( Iraqi poet )
33. kareem Abidulla – Baghdad, Irak ( Iraqi poet )
34. Ali Sabeeh - Amara, Irak ( Iraqi poet )
35. Jabir Mohammed Jabir - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
36. Haider Ashour - Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
37. Mohammed Al hathoor - Nassiryiha, Irak ( Iraqi poet )
38. Murtada Zamil Mariod – Misan, Irak ( Iraqi poet )
39. Raheem khilf Alrubai - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
40.Firas Taha Yaseen AL Sigar - Amara, Irak ( Iraqi poet )
41. Saad Mashni Koshash - Dhi Qar, Irak ( Iraqi poet )
42. Seraj mohammad - Basra, Irak ( Iraqi poet )
43. Abbas Resan Hussein – Nasiriyah, Irak ( Iraqi poet )
44. Dr.Saad Yasin Yuosif - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
45. Abbas fadl hamid – Amara, Irak ( Iraqi poet )
46. Ali sarmad - Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
47. Wissam Ali Hussain - Vavilon, Irak ( Iraqi poet )
48. Taleb Merdas Albadri - Nasiriyah, Irak ( Iraqi poet )
49. Zahra Al kinani - Amara, Irak ( Iraqi poet )
50. Hasan Mohammed Saudi – Amara, Irak ( Iraqi poet )
51. Kadim Muzher - Basra, Irak ( Iraqi poet )
52. Sattar Alhusaini - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
53. Nawfal Hadi Mohammed Al-Hamdani – Karbala, ( Iraqi poet )
54. Mubeen Khishany – Wasit, Irak ( Iraqi poet )
55. Wael Al-Sultan – Karbala, Irak ( Iraqi poet )
56. Nawras aljabery - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
57. Sukaina Raheem Jasim - Bagdad, Irak ( Iraqi poet )
58. Qasim Abd Alabbas Al-Aabidi - AlDiwanya, Irak ( Iraqi poet )
59. Raheem kahlaf AL-Lamee - Amara, Irak ( Iraqi poet )
60. Adil Ghitheeth Manhal - Al- Najaf, Irak ( Iraqi poet )
-------------------------

HRVATSKA – C1H'*J'
1. Milan Čorak – Vukovar, Hrvatska
2. Marija Juračić – Opatija , Hrvatska
3. Živan Jovanović – Rijeka, Hrvatska
4. Sakiba Harčević - Rijeka, Hrvatska
5. Leon Cvitić - Gašinci, Hrvatska
6. Damir Maras - Lic, Primorsko-Goranska, Hrvatska
7. Nikola Šimić Tonin – Zadar, Hrvatska
8. Ines Peruško Rihtar – Zagreb, Hrvatska
9. Emilija Dević- Poreč, Hrvatska
10. Biserka Vuković - Lovran, Primorsko-Goranska, Hrvatska
11. Anđa Jotanović - Rijeka, Hrvatska
12. Zoran Hercigonja - Jalžabet, Hrvatska
13. Neda Dukarić Kostelac - Otočac, Hrvatska
14. Jadranka Varga – Zagreb, Hrvatska
15. Damir D. Ocvirk - Pula, Hrvatska
16. Vesna Andrejić Mišković - Slavonski Brod, Hrvatska
17. Ivan Gaćina - Zadar, Hrvatska
18. Jasmina Mujkić - Zagreb, Hrvatska
-------------------------

BOSNA I HERCEGOVINA – 'D(H3F) H'DG13C
1. Ibrahim Osmanbašić - Srajevo, BiH
2. > ><> "C18[ - 8X5Y8=0 ( . !@?A:0), 8%
3. Klino Smaragda – Sarajevo, BiH
4. Said Šteta - Zenica, BiH
5. Refika Dedić – Bihać, BiH
6. Mersiha Džafić - Visoko, BiH
7. Mirjana Đapo - Brčko disterikt, BiH
8. Džehva Havić – Bihać, BiH
9. Edina Višća – Olovo, BiH
10. 0@8X0 >68[ - @:>=X8[ @04 ( . !@?A:0), 8%
11. Emina Đelilović - Vitez, BiH
12. Milana Majar – Banjaluka (R. Srpska), BiH
13. Goran Pilipović - Banjaluka (R. Srpska), BiH
14. Ljiljana Vujuć Tomljanović - Bosanska Gradiška (R. Srpska), BiH
15. Atina Mušić - Bosanska Krupa, BiH
16. Tatjana Tomić - Gradačac, BiH
-------------------------

CRNA GORA – 'D,(D 'D'3H/
1. 8;>X:0 5;>20F – Y52Y0, &@=0 >@0
2. Mirsada Bibić Šabotić - Rožaje, Crna Gora
3. Rade Jolić - Berane, Crna Gora
4. Milo Radov - Podgorica, Crna Gora
5. ;048A;02 ;0E>28[ - o43>@8F0, &@=0 >@0
6. 04>X8F0 04>28[ - &5B8Z5, &@=0 >@0
---------------------------------

MAKEDONIJA - EB/HFJ'
1. Ago Haurdić – Kumanovo, Makedonija
2. 0X0 5B@>2A:0 - !:>?Y5, 0:54>=8X0
3. 8:B>@8X0 !8Y0=>A:0 – 8G52>, 0:54>=8X0
-----------------------------------

SLOVENIJA – 3DHAJFJ'
1. Enesa Mahmić – Koper, Slovenija
2. Ivan korponai - Veliki Gaber, Slovenija
-----------------------------

DANSKA – 'D/FE'1C
1. Emir Bajrović – Nakskov, Danska
2. Hatif Bashbush – Odense, Denmark ( Iraqi poet )
---------------------------

AUSTRIJA – 'DFE3'
1. Franc eska Liebmann – Vogau, Austrija
2. Avdulah Ramčilović – Linz, Austrija
------------------------

NEMAČKA – 'DE'FJ'
1. Radovan Lepanovcić – Korb, Nemačka
2. >@:0 '>@40H528[ – $@0=:DC@B,
5<0G:0
3. Jasna Sofija Kosanović - Kernen I.R, Njemačka
--------------------------

Belgija – (D,JC'
1. Mohanad Jacob – Charleroi, Belgium ( Iraqi poet )
2. Zuher karim - Bruxelles, Belgium ( Iraqi poet )
--------------------------

Sirija – 3H1J'
1. Maysaa Mohammad Kheir Zidan - Latakia, Syria
2. Najah Ebrahem – Damascus, Sirya
---------------------------

Palestina - AD37JF
1. Adala Abedalgani Jaradat - Nazareth, Palestina
2, Halima Dawas – Ara, Palestina
---------------------------

Norveška – 'DF1HJ,
1. Sattar mozan – Oslo, Norway ( Iraqi poet )
2. Ghada Oraim – Nannestad, Norway ( Iraqi poet )
---------------------------

ŠVEDSKA – 'D3HJ/
1. Hassan Rahim Alkarassani – Trelleborg, Sweden ( Iraqi poet )
2. Alexandra Luthander – Hässelby - Sweden
3. Eleonora Luthander – Stockholm, Sweden
4. Mirveta Islamović - Norrköping, Sweden
5. Muayed Abdul Sattar – Malmo, Sweden ( Iraqi poet )
6. Kadhim Wahed Sogaiar - Norrköping, Sweden ( Iraqi poet )
-------------------------

Spisak pesnika iz Australije, Rumunije, Amerike, Tunisa, Britanije, Kosovo, Kazakhstan.
'3E'! 'D491'! EF '3*1'DJ' 1HE'FJ' #E1JC' *HF3 (1J7'FJ' CH3HAH C'2'.3*'F:
1. &28X0 H[5@8[- 8B@>28[ – 45;0845, CAB@0;8X0
2. Laurentia Stolić (Laura Eest ) – Beograd, Srbija – Rumunija
3. Faleeha Hassan - New Jersey, America ( Iraqi poet )
4. Abdlkarim Khalki – Kasserine, Tunis
5. Wafaa Razaq Mohammed – London, Britanija – UK ( Iraqi poet )
6. Arif R. Haliti - Prizren, Kosovo
7. Omar Kanat - Astana, Kazakhstan
----------------------------

Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:

sabahalzubeidi@yahoo.com

Srdačno se zahvaljujem na saradnji...

S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija
i
Predsednik Književnog kluba „ GILGAMEŠ “ – Beograd, Srbija

4C1' ,2JD' 9DI *9'HFCE E9F'.
5('- 39J/ 'D2(J/J
4'91 HC'*( HE*1,E H'9D'EJ 91'BJ E3*BD
E/J1 E1C2 EJ2H(H*'EJ' 'D+B'AJ AJ (D:1'/
1&J3 'DF'/J 'D'/(J ",D,'E4 " AJ (D:1'/
(D:1'/ - 51(J'


13:54 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 14.06.2017.

DAT ĆU SVE OD SEBEslika: digital artist


Dat ću sve od sebe
tako čudno mi zvuči
kao da do sada davala nisam,
a i što je to što ja mogu dati
i što je to što je samo moje
kad uglavnom osnovne potrebe
za život imam, a ni to moje nije,
ali za moj životni opstanak jeste
o, moje životne usluge, gdje ste?

Onaj višak što imam za dati
je samo blagi stisak tople ruke,
zagrljaj nježne utjehe u boli,
misao suosjećanja i podrške,
ljubazne riječi sa nasmiješenih usana,
topli obrok putniku namjerniku
malo povjerenja, žednom u pustinji života,
ali tko još primjećuje ovu vrstu davanja
kome to u ovom svijetu treba
kad su duše otvrdnule korištenjem
materijalnih davanja nepotrebnih stvari?

Kad neki posao radim
i tako radim najbolje što znam
samo svoj život na korištenje imam,
a i njega sam već dala i dajem
partneru, djeci, poslodavcu, društvu,
svakom tko je potrebit mojih usluga
i suzu sam radosnicu nekome dala
ni ona više nije vlasništvo mog oka,
a ljudi me i dalje gledaju
nedostatnu, nekako s visoka.

Nemam više ništa za dati
ne posjedujem ništa za davanje
rasprodala sam ga na pozornici života,
a zauzvrat sam dobila jedno,
samo jedno, dat ću sve od sebe
ili to svakome u životu daj
ili ništa neće biti od tebe,
opstanak je svakom doveden u pitanje
tko nema, dat ću sve od sebe, stanje.http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic6.phpImage and video hosting by TinyPic

ISBN zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
ISBN kod NSK RH 978-953-354-018-4
Sva autorska prava pridržana. Ni jedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ni prenositi ni u kakvom obliku niti ikakvim sredstvima elektroničkim ili mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili umnažanjem u bilo kojem informatičkom sustavu za pohranjivanje i korištenje bez prethodne suglasnosti vlasnika prava.


15:46 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 13.06.2017.

GORANSKE PJESNIČKE VEČERI, FUŽINE

Fužine 2017, 10. svibnja.

Pjesnička večer uz stihove, pjesmu, perfomans, recitiranje....

Večer sa vrlo kvalitetnim izvođačima svojih radova, što se rijetko kad čuje baš od svakog pjesnika, umjetnika, umjetnice, pjesnikinje u jednoj večeri.

Čast mi je bila da sam bila dio te male kvalitetne skpine pjesnika/ca.

Hvala Damir Maras Mali Bogec, Tea Slama Žigman, Violeta Ristevska gostima iz Zadra, PGŽ, Makedonije, Cirkvenice i drugih mjesta

10:22 | Komentari (3) | Print | ^ |

ponedjeljak, 12.06.2017.

GORKO-SLATKA ČAŠA ŽIVOTA


Image and video hosting by TinyPic

Ispijam život k'o vino rujno
opor okus pamet mi muti
maštanje moje, od opijenosti bujno,
o ljepoti života samo u tragovima sluti.

Kao da sam zaboravila nešto
što nektar skriva od mog pogleda,
iako nastojim živjeti vješto,
moj život mi čudesno izgleda.

Da li od slasti vina rujnog
ili nekih gorkih neobičnih djela,
možda od mojeg maštanja bujnog
ne osjećam se ponekad cijela?

Gorčina života cjelovitost mi muti
u sjećanju mi teškoće predstavlja,
srce mi o ljudskoj nepravdi sluti,
dok proteklo vrijeme proslavlja.

Rado bih gorčinu života u med pretočila
i svakom ponudila nektar slatkog meda
kao melem svakom bih bila
neka moj život smisleno izgleda.

Popila bih život u jednom gutljaju,
u ljubavnom zagrljaju bih ga ispila,
da se osjetim kao u Božjem raju
pijana od ljubavi, takva bih rado bila.

Pa neka moj život sladak bude
gorak okus neka iza mene ostane,
da mogu usrećiti sve nesretne ljude,
dok moj sretan život gledaju sa strane.


Image and video hosting by TinyPic


11:03 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 09.06.2017.

TIŠINAslika: digital artist

Tišina, ovo jutro miriši
spokojem duše i zdravljem tijela,
osjećajem nježnosti srca,
prvim sunčevim sjajem.

Ćutim je svakom porom
svog skladnog bivanja
blago nasmiješenih usana
i toplog, sjetnog pogleda.

Uz topli jutarnji napitak
osjećam nadolazeći dan,
krojim naj idealnije planove
kako da ga srećno proživim.

Radujem se divnim dušama
koje ću danas u mislima sresti,
koje ću čuti, osjetiti i vidjeti
svojim postojanjem dodirnuti.

Volim opipljivu tišinu
što me nježno usklađuje
sa mojim duhovnim bitkom
i ostatkom velebnog svijeta.

Svjesna njenog postojanja,
dišem spokojno s osjećajem
postojane sreće i zaljubljenosti
u život i njegove tajne tokove.09:20 | Komentari (3) | Print | ^ |

srijeda, 07.06.2017.

ŠPORKA I DOBRA POLITIKAslika: digital artist

Šporka ili dobra politika
svačija je životna slika,
šporku politiku propuštam,
a samo dobru politiku dopuštam
u dobroj politici gradim povjerenje,
a loša politika neka ide što dalje od mene
moja je životna politika
mog ispravnog života slika,
to mi je odavno jasno
i svakom kažem otvoreno i glasno,
neka o svom životu brigu vodi
i mene svoje politike oslobodi.

Znam dobro sa svojim životom što ću
za tu politiku ne primam plaću,
a onaj tko plaću za politiku prima,
sa mojim političenjem ništa nema
i neka je što dalje od mene,
ako je nepošten, zatrlo mu se sjeme,
a ako je mudar i savjestan,
neka bude i moje politike svjestan
koja miroljubivost zagovara
i samo dobre suodnose svuda stvara.

Dobri suodnosi grade se na poštovanju,
a uvijek se nalaze u ispravnom stanju
koje podržava sve ljude
i da svakom dobro u životu bude
da svatko živi u miru i blagostanju,
dobra politika odgovara tom stanju,
da se zdravi odnosi grade,
a loša politika samo stvara parade
u kojoj se političari ponosom šepure
i svojim riječima stvaraju nemire.

Nijedan čovjek od drugog nije bolji
takva mi je politika sasvim po volji,
svi su ljudi ravnopravni i svjesni
u svojim djelima ispravni i savjesni,
dobro razvijaju svoje ekonomije
rade ono što se može i smije
razumiju se u svako dobro djelo
prema miroljubivosti koračaju smjelo,
sviđa mi se takva nacionalna politika
i neka bude svim političarima slika
što od njihove politike očekujem,
dok u političkom životu sudjelujem.


napisano: 14.05.2012.

http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic3.php

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

ISBN zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem
978-953-8100-20-8
Sva autorska prava pridržana. Ni jedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ni prenositi ni u kakvom obliku niti ikakvim sredstvima elektroničkim ili mehaničkim, fotokopiranjem, snimanjem ili umnažanjem u bilo kojem informatičkom sustavu za pohranjivanje i korištenje bez prethodne suglasnosti vlasnika prava.


16:14 | Komentari (3) | Print | ^ |

ponedjeljak, 29.05.2017.

MOJA NOVA KNJIGA "UNIVERZALNA LJUBAV"


slika: Nenad Grbac


ISBN 978-953-354-040-5

http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic7.phpImage and video hosting by TinyPic
''Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Zbirku poezije

"UNIVERZALNA LJUBAV", Anđe Jotanović,

predstavit ćemo vam uz pomoć riječi autorice i 2 recenzija knjige:

RIJEČ AUTORICE

Volim, sebe, obitelj, okolinu, školu, društvo, planetu Zemlju.

Što znači voljeti?

Voljeti je osjećaj, sreće, punine, mira, harmonije, pomirenosti sa sobom i ostatkom svijeta.
Voljeti znači biti ispunjen najidealnijim obiteljskim osobinama i najboljim vrlinama svojih veličanstvenih predaka.

Voljeti znači živjeti iz pozitivnih iskustava svoje duše i njenih najdubljih kutaka koji predstavljaju dobro u cjelini.

Svakodnevno njegovanja tog dobra u bilo kakvoj komunikaciji je cilj i smisao svakog ljudskog bića, biti podrška svakom u bilo kakvom suodnosu je ljubav u cjelini.

Stihovi o univerzalnoj ljubavi plod su mog samorazvojnog procesa pozitivnosti u mislima, riječima i djelima, a iskazani su kroz stihove koji se rimuju.

Oni su poveznica koja lakše usklađuje, transformira i balansira DNK.

Anđa Jotanović,
Rijeka, 2.6.2016.Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE "UNIVERZALNA LJUBAV" PJESNIKINJE ANĐE JOTANOVIĆ

Otvorenih očiju, dok nas san pokriva, krećemo putem sjene što nas je zvala, da vidimo kakav je život pastira, a kako možemo biti pastir, kad ne znamo što je to?

Crveno Sunce sna se smiješilo, snovi bez boja, bez vremena, glazba bez zvuka...

Je li bilo prije ponoći ili nakon nje, nepoznato je?

Noćna tmina je zgusnuto čekala u kutu, a sjena vodi do predvorja raja, jer s one strane postoje jedna vrata, kroz njih prolaze samo čista srca...čovjek zastane i pita se: "Je li moje srce tako čisto?"

Srce počinje jače kucati, kuca li od sumnje ili pitanja, zašto ga se to pita?

Sjena odvodi dalje dalje, pokazuje odgovor, a noćna tmina se pokreće iz kuta...

Odgovor stoji, blistav i jasan, zlatan i čist...na oltaru noći svijeća je dogorijevala, ugasila se...odgovor je stajao i dalje, srce se nasmiješilo.

Jadranka Varga, pjesnikinja, Zagreb, 2.8.2016.Image and video hosting by TinyPicslika: Nenad Grbac


OSVRT NA ZBIRKU POEZIJE "UNIVERZALNA LJUBAV" PJESNIKINJE ANĐE JOTANOVIĆ

Nalazimo se pred još jednom zbirkom poezije hrvatske pjesnikinje Anđe Jotanović. Ona nosi ime "Univerzalna ljubav" i kao što i sam naslov svjedoči, riječ je o pjesmama kojima je sadržaj sama ljubav. Ljubav može biti ljubav roditelja prema djeci, djece prema roditeljima, možemo govoriti o ljubavi prema čovječanstvu i čitavom svijetu u cjelini, možemo govoriti o ljubavi prema samome Bogu i u svim ovim slučajevima mi definiramo ljubav kao čin volje (odluka) koji ujedinjuje snagom žudnje, strasti, interesa, ideala. Ljubav je svaka sklonost prema dobru.

Obično se razlikuju dvije vrste: concupiscentia, ako se želi posjedovati željena stvar i benevolentia, kada se želi napredovanje ljubljene stvari. Ljubav je važan pojam u etici koja studira dobro i načine kako ga postići.

To je filozofska definicija koja se ponešto razlikuje od teološkog stave, da je Bog spasonosna ljubav kada se Isus solidarizirao sa nama, jer ne zahtijeva ljubav, nego je dariva, koji je sam posvema ljubav, jer je Bog ljubav. U tome nam se očitovala ljubav Božja što je Bog poslao na svijet svog jedinorođenog sina, da živimo po Njemu.

Božja ljubav me čuva od patnje, ali me ne čuva i od svake patnje. Isto tako ona me čuva u svakoj patnji. Tako za nas počinje u sadašnjosti ono što će biti dovršeno u budućnosti, a to je definitivna pobjeda ljubavi jednog Boga koji nije biće bez sućuti i ljubavi i koji se u ljubavi brine za čovjekovu patnju. A što je krajnji cilj? Pa krajnji cilj je čežnja za pravdom u svijetu, za pravom transcedencijom, da "ubojica ne slavi slavlje nad nevinom žrtvom" , jer je on sam Bog sa nama i on će otrti svaku suzu sa naših očiju. Smrti više neće biti, neće biti više ni tuge, ni jauka, ni boli, " jer stari svijet prođe."

Tako je i ova zbirka unekoliko hvalospjev toj ljubavi do koje nam je svima stalo, a stalo nam je do svijeta u kojem će stolovati pravda, zakon, ljubav, požrtvovnost, rad, nada, istina, dakle jedna civilizacija oslobođena stega prijašnjeg starog svijeta. Zato i jest vrijednost ove zbirke što na jedan jednostavan način progovara o ovim velikim temama našeg svakidašnjeg života.

Dr Zlatan Gavrilović Kovač, Adelaide, 16.5.2017.


Image and video hosting by TinyPic

Onako usput ćemo spomenuti da je knjiga "Univerzalna ljubav", Anđe Jotanović, dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/jotanovic7.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i
atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Kontakt:

Mobilni telefon: 095 / 853-03-40
slika: Nenad Grbac


09:39 | Komentari (3) | Print | ^ |

četvrtak, 25.05.2017.

MOJA BAKA
Moju baku, majku moga oca
voljela sam od sveg djetinjeg srca,
ta starica mila
vrijedna je i dobra bila
u mojoj dječijoj ludosti
ostavila mi je mnogo mudrosti.

Vidim je u duši kako ruke o kecelju briše
i glasnije govori "djeco tiše!",
ponekad smo je i slušali,
dok smo njene uštipke kušali
gledajući kome će ih dati više,
dok ona spokojno uzdiše,
dajući nam koliko god naša glad traje
i dok na tanjuru ništa ne ostaje.

Dok moj pogled njenu milinu prosi
vidim je kako kocku šećera nosi,
zlatni orah, jabuku i šljivu,
u svom sjećanju vidim je živu.

Zapamtila sam za sva vremena
kako je lijepa dobrota njena,
a najljepša mi je njena kuhinja
mnogobrojnih mudrih vrlina.

Ovako pamtim svoju baku
uvijek dobru, blagu, veselu i jaku
sjećanje o njoj ću svojoj djeci prenijeti
neka i oni imaju što u svoj život ponijeti.


20:19 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 23.05.2017.

HVALA TI, PJESMO


slika: Josephine Wall


Svaki dan jedna pjesma
napaja moja usta žedna
hrani mi dušu svojom ljepotom
i upravlja smjelo mojim životom.

Mom životu ljubavni začin daje
kako se lako ispravan opstaje
diveći se svekolikom životu
prenosim svijetu njenu ljepotu.

Volim stihove koje mi duša slaže
od njihove energije živjeti mi je draže
oni mi tijelo zdravim čine,
a srce mi cvijeta od miline.

Sve me nešto misli usklađuju
sa milinom života se naslađuju
raduju se mojoj kreativnosti
pa mi med dodaju svakoj aktivnosti.

Teci, pjesmo, iz duše i srca
neka svaki atom u meni kuca
neka vibrira najljepšim vibracijama
među svim ljudima i svim nacijama.

Hvala ti, pjesmo, što mi se javljaš
i harmoniju u mom tijelu uspostavljaš,
hvala ti što u ljudskom umu postojiš
i svojim stihovima zemaljski svod bojiš.

Zaljubljena sam jako u tvoje stihove
neka mi tvoje riječi tijelo obnove
pa neka mi pamet srećom blista
zahvalna, harmonična i srca čista.


19:17 | Komentari (4) | Print | ^ |

GUBITAK IDENTITETA


slika: digital artist


14-05-2017

Tko sam ja, često sam se pitala,
odgovor na ovo pitanje nisam znala,
odgovori su mi nesuvisli bili
o meni samoj malo su govorili.

Znala sam samo iz koje obitelji potičem
i da često na svoje bližnje vičem,
svoj identitet nikad nisam imala
u svemu sam bila nedorasla i mala.

Koliko god da sam se trudila
samo sam veća sluškinja bila,
a ja sam slobodna htjela biti
i svoj život samostalno graditi.

Kao da sam sama bježala od sebe
bez ikakve vidljive potrebe,
jednog tmurnog tužnog dana
stadoh pred sebe, potpuno sama.

Priznah sebi, da ja ovo nisam
ni da ne znam ni tko sam ni gdje sam,
od tada svoj identitet tražim,
da neznanje o sebi ublažim.

Svakog dana više upoznajem sebe
i ispunjavam prvo svoje potrebe,
intuicija me na tom putu vodi
prema sebe istini i osobnoj slobodi.

Pronalazim često svoj identitet
u njemu često vidim cijeli svijet,
srećem se sa njim u svakom koraku
sve sam više u svjetlu i manje u mraku.

Puno sam sama o sebi saznala,
nikada, zapravo, nisam bila mala,
moja duša je jako velika
cijeli kozmos njezina je slika.


09:31 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 22.05.2017.

ISPRAĆAM ŽIVOT


slika: digital artist

Ispraćam život
odlazi dan za danom,
a ja kao da živim
u nekom svijetu stranom.

Gledam u ovaj svijet
i sve ga manje poznajem,
u njemu kao da je neko
skroz kaotično stanje.

Kad se okrenem iza sebe
kao da nisam ni živjela,
iza mene ostaju
samo neka nesuvisla djela.

Kad pogledam naprijed
ne znam što me čeka,
ovaj život koji živim
nepoznanica mi je velika.

Nastojim shvatiti bit života
i njegova nesuvisla djela,
pogledam u sebe sada
i ne osjećam se cijela.

Nešto kao da mi fali ,
ali ne znam što,
bit će da su ispraćeni dani:
to je sigurno - to.


14:04 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 21.05.2017.

MIRIŠI LJUBAV


slika: digital artist


13-05-2017

Miriši ljubav na kapi rose,
kapljice ju kroz travu pronose
pa sa njome zemlju napajaju
ljubavnu emociju u njoj ostavljaju.

Miriši ljubav u dodiru pčele i cvijeta
i vjetar je nosi preko cijelog svijeta,
zrakom širi njene miomirise
pa cijela zemlja sa ljubavlju diše.

Miriši ljubav između majke i djeteta,
odanost prenosi preko cijelog svijeta,
leti ljubav na krilima osjećaja
pa sva srca i duše milinom spaja.

Miriši ljubav između muškarca i žene
pa ih ljulja u sebi, zaljubljene i snene
nježnost i pripadnost šire ljubav njihovu,
a zemlja kroz njih živi svoju obnovu.

Miriši ljubav miomirisom kiše
i cijeli svijet sa njom diše
pa je svojim pokolenjima odnosi,
da i njihovo srce i dušu orosi.

Miriši ljubav cvjetnim prahom
pronosi se vodom, zemljom i zrakom
u svakom biću vatra je njena
u srcima živi i u dušama drijema.


10:01 | Komentari (2) | Print | ^ |

petak, 19.05.2017.

MAJČIN DAN


slika: digital artist

14-05-2017

Kažu, danas je majčin dan,
a meni izgleda kao kakav san
zar majka samo jedan dan ima
kad zahvalnost od svog poroda prima?

I ja sam majka svojoj djeci,
a majke su i svi moji ženski preci,
nikad mi zahvalnost nije trebala
što sam svojim majčinstvom dala.

Eh, majčinska postojana ljubav
ne traži nikakav majčinski dan,
svi su dani oca, majke i žene
i svi ljudski naraštaji su ljubavi njene.

Ne znam kako na ovaj dan da gledam,
htjela bih da ga muškom rodu predam
pa da može osjetiti majčinsku ljubav
i koliko je u njoj prisutan očev zaborav.

I sama sam majčine usluge zaboravila,
a ni ja kao da majka nisam ni bila,
samo sam savjesno odradila svoje
pazila i pazim na mile dušice moje.

Neka se majčin dan i dalje slavi,
da se majčinska ljubav ne zaboravi,
svaki dan slavit ću ljubav majčinu
pa možda jednog dana i spoznam istinu
što majka biti, znači stvarno
pa da pomirim slavlje sadašnje i davno.


14:14 | Komentari (1) | Print | ^ |

četvrtak, 18.05.2017.

VELIKODUŠNOST


slika: digital artist

11-05-2017.

Srce mi se u grudima širi
iz njega izlaze neki leptiri
koji u svijet nose velikodušnost
i običnu ljudsku prostodušnost.

U toj velikodušnosti ljubav je uvećana
milina izvire sa svih strana,
sunce ljubavi širi zrake svoje
i prostodušno otvara nježno srce moje.

Velikodušnost iz srca zrači
pa se u svaku poru tijela uvlači
svaka pora i stanica ljubavlju vibrira
i mene samo neka milina dira.

To ja velikodušnost, dušom osjećam
veličanstvenu energiju predosjećam,
shvaćam, to je praiskonska energija
kojom zračimo planeta Zemlja, ti i ja.

To je zemaljska i naša priroda sveta
i dok je ljudi i zemaljskog svijeta
i velikodušnost će biti sa nama
u našoj duši, srcima i rukama.

Blistaj, blistaj, velikodušnosti moja,
neka svaka duša osjeti spokoja
u svom srcu i cijelom tijelu
pa da svi živimo velikodušnost cijelu.


10:03 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 17.05.2017.

SVAKI DAN JEDNA PJESMA


slika: digital artist

14-05-2017

Svakog dana jednu pjesmu pišem
sa njom dnevno živim i slobodno dišem
pa mi je lakše kad um usmjeravam
nadgledati ga stalno namjeravam.

Hoću znati kuda me um vodi
prema ropstvu ili slobodi
svoju stvarnost ja ću da kreiram
i najbolje za sebe da biram.

Shvatila sam kako riječi da biram
i kako svoj život svjesno da kreiram
pa ću to od sada radit' svakog dana,
a ne da me vodi neka inteligencija strana.

Pjesma me svakog dana prati
pa me u sadašnji trenutak lako vrati
kad moj um počne da luta po svijetu
ili osluškuje Zemlju planetu.

Pjesma me na put ispravnosti vraća,
sve što nije dobro, odmah ispraća,
a ono što je dobro pjeva mi duša
pa mi srce samo o ljepoti sluša.

Zato jednu pjesmu pišem svaki dan
sa pjesmom se čovjek ne osjeća sam,
nastojim da mi pjesma bude vesela
tako lakše odrađujem svakodnevna djela.


09:37 | Komentari (2) | Print | ^ |

utorak, 16.05.2017.

PJESMA LJUBAVNA


slika: digital artist

15-05-2017

Pjesma ljubavna iz duše leti,
da srce umorno na ljubav podsjeti
i iscijeli njegove emotivne rane
pa da u njemu samo radost ostane.

Leti pjesma i ljubav proslavlja
iza sebe trag ljubavnog fluida ostavlja,
da ga udahne ljudsko tijelo cijelo
pa da umjesto tame sve vidi bijelo.

Pjesmo moja, moja suputnice,
iscijeli mi emocije, dušu i srce,
izliječi svaku stanicu u tijelu,
da budem zadovoljna u svakom djelu.

Pjevaj pjesmo, svoje arije širi
neka tvoja ljubav sav svijet pomiri
pa da miroljubivost vlada u svijetu
i obuhvati cijelu Zemlju planetu.

Pjesmo moja, ljubavi ti tvoje,
hvala ti za sve divne spokoje,
za harmoniju koju mi daješ
i što mi u srcu i duši uporno ostaješ.

Neka tvoja ljubav kod svakoga cvijeta
cijelom Zemljom do kozmičkog svijeta
pa neka se ljubav kod svakog obnovi
i ispune svakom ljubavni snovi.


11:53 | Komentari (2) | Print | ^ |

ponedjeljak, 15.05.2017.

U ODSJAJU JUTRA


slika: digital artist @REALENGO

12-05-2017

U odsjau jutra
tvoj pogled me traži,
misli meni hrle
kad oči poslIJe sna otvoriš
šutiš nijemo,
ništa ne govoriš.

Samo čežnja za mnom
svoj danak ubire
za prohujalim vremenom
kada sam ti
moguća ljubav bila,
a sada sam samo trag
u tvojim snovima,
u tvom srcu i mislima.

Osjetim tvoje misli
pa ti nečujno pozdrav uzvratim
ni ja ne želim,
da ikada saznaš
kako često mislim na tebe
i u duši i srcu patim.

U odsjau jutra
misao sreće ti šaljem,
da ti dan lako prođe
kad se sjetiš u jutro
da ti ipak
silno nedostajem.

Anđele, ti šaljem u snove,
da ti pomognu naći odgovor,
da shvatiš
kako nikada i nisi bio moj,
samo tvoja duša
za mojom dušom čezne,
sluti harmoniju njenu
i potvrđuje želju,
'želio bih uz sebe
baš takvu ženu'.

U odsjaju jutra
i zora se sneno budi,
svoj dan počinju živjeti
zaljubljene žene i ljudi
ljubav im u srcima cvjeta,
a u duši sjeta ljubavna
podsjeća na prohujala
vremena davna.


10:30 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 12.05.2017.

PREŽIVLJAVANJE


slika: digital artist


O preživljavanju mi rekoše
da „ne može kuja zeca stići“,
nema dovoljno do kraja mjeseca
ostade mi ta informacija
duboko ukodirana u podsvijesti
kao zakon o preživljavanju.

Ni „pas sa maslom ne bi pojeo“
sve one životne nedaće siromaštva
koje mi ovo uvjerenje stvori,
a ja ga nesvjeno prihvatih u iskustvu
kao istinu o blagostanju za mene
gdje je obilje već rezervirano.

Nema dovoljno za moje potrebe,
nametnu mi uvjerenje moja obitelj
i ja ostadoh dugo uskraćena
za ono, imam svega dovoljno,
mogu uvijek imati za sve svoje potrebe
sve moje potrebe su zadovoljene.

Ostadoh tako u duši siromašna
ostatka ovozemaljskog života,
a ako stavim ruku na srce i pitam moje srce,
ono će mi čistu istinu reći,
a kad sam to bila žedna i gladna
i da moje potrebe nisu bile zadovoljene?

Možda nekoliko puta u životu
malo, mizerno u svakom pogledu,
a to 'malo' pobijedilo je ono 'mnogo'
zbog nametnutog mi uvjerenja,
dok sam još nesvjesno dijete bila
i život tako bezbrižno i sigurno živjela.

Zauvijek brišem kôd uvjerenja
o neimanju dovoljno za mene,
uvijek sam pristojno živjela
krov nad glavom sam imala,
meku postelju za udobnost,
jesti koliko god sam htjela.

Jedino se družiti nisam smjela
i taj nedostatak slobodnog druženja
u meni je proizvodio glad
nezadovoljstvo i otuđenost
kod obitelji, okoline i društva
i sasvim nepotrebno živjela sam strah.

Zauvijek brišem ovaj kôd,
slobodna sam da se družim
sa kim god mi srce kaže,
tek sada živim punim plućima
više ne preživljavam samo,
i moj život mi je taman po mjeri.

Izražavam se kako god hoću,
družim se sa kim god hoću,
svoje potreba sama zadovoljavam,
stvaram okruženje koje je dostatno
i živim sama i u zajedništvu
ispunjena samopouzdanjem,
svjesna, da mogu preživjeti
u bilo kojim uvjetima života.


11:20 | Komentari (1) | Print | ^ |

četvrtak, 11.05.2017.

KIŠNE KAPIZemljica za čistoćom vapi
pa moli svojim pogledom kišne kapi,
zove ih, da je okupaju malo
do čistoće mnogo joj je stalo.

Prosuše se kapljice rose
kao vilinske duge kose
mjesečinom sjajnom okupane
usred zore svjetlosne i rane.

Pa Zemljici poruku poslaše:
“Evo, tebi bistre kapi naše,
a kad sunce za oblake zađe
još će kapi Zemlju da pronađe.”

Gdje god da je livade i cvijeta
sve na Zemlji će da procvjeta
i kad proljetni pljusak tlo umiva
sva Zemljica u toj ljepoti uživa.

Mnoga kišna kap
pretvori se u jedinstveni slap,
napoji izvore, potoke i rijeke,
prošeta se i do planine neke,
mnoga jezera stvori u prirodi,
a ponornica slap do mora vodi.

Skupiše se kapi u velike oceane
pa digoše maglu na sve četiri strane,
u kišne oblake kapi se skupiše
pa se opet na Zemlju izliše.

Zemljica ih upija zahvalno i lako,
a kišne kapi putuju polako,
čas su na zemlji, čas su na nebu
ispunjavaju stalno Zemljinu potrebu,
čiste zrak, peru Zemlju,
gase vatru i stvaraju vodu
i sve to rade, onako, u hodu.


12:46 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 10.05.2017.

TO NISAM JA


slika: digital artist


Uzalud mi je negirati,
da ja nisam sve dobro
i sve loše ovog svijeta,
savršeno dobro mi je jasno,
da sam djelić sveg postojanja
i sve što me se dotiče u tom postojanju
samo je moj odraz u ogledalu i djelu
spram čovjeka i zemaljskog svijeta.

Rado bih porekla,
da sve negativnosti ovog svijeta
nisu samo moje
kao što bih rado potvrdila,
da je sve moje
što je dobro u ovom svijetu,
ali to ne bi bilo istina,
jer hoću s istinom koračati,
u ispravnom smjeru putovati
i kroz njenu kopreno gledati.

Ja jesam sve
što se u ovom svijetu događa
i vrijeme mi je, već je krajnje vrijeme,
da popravim nastalu štetu
koju sam nesvjesno počinila
i da priznam i potvrdim svoje učešće
u kreiranju ovakvog stanja na Zemlji.

Neću više kriviti druge ljude,
vrijeme je da se prestanem negirati,
nego ću sebi iskreno priznati,
da sam jednako odgovorna
za sve što se na Zemlji događa,
upravo ću to svjesno učiniti
i u svakom iskustvu
nastojati bolji čovjek biti.


13:14 | Komentari (2) | Print | ^ |

ponedjeljak, 08.05.2017.

POSPREMANJE UMA


slika: digital artist


Svjesna sam svog razuma
i odlučila sam se za pospremanje uma,
neka razum um svjesno nadgleda,
da vidim kako tada stanje uma izgleda.

Postala sam svjesna svoje intuicije
pa Um i Razum nadgledam sa te pozicije
u kojoj je Intuicija most do Razuma
gdje je mnogo više sporazuma.

Tada se zna sve što tko radi
i nema mjesta nikakvoj zavadi,
sve se jasno Umom razumije
što je dozvoljeno a što se ne smije.

E, da su me ovako učili moji preci
klanjali bi im se za mudrost svi sveci,
a ovako, pogrešno sam naučena
i nisam bila prava mudra svjesna žena.

Sad ću to mudro sve da popravim
i svoj život svečano ću da slavim,
posložit ću Um, Razum i Intuiciju
i postavit ih u prihvatljivu poziciju.

Pospremit ću Um kao švicarski sat,
neće me prepoznati ni sestra ni brat
kad svoj Um tako lijepo posložim
sa cijelim rodom i porodom ću da se složim.


15:12 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 07.05.2017.

RASKOŠAN ŽIVOT


slika: digital artist

Upravo sam osvijestila
kako raskošno živim
i koliko toga lijepog ima
čemu mogu da se divim.

Želim ovo svoje otkriće
podijeliti sa svim ljudima
koliko je život idealan i lijep
sa svojim iskustvenim čudima.

Čudo je već samo to što živim
u ovom veličanstvenom svijetu
i što sam uspjela posjetiti
ovu prekrasnu plavu planetu.

To je kozmički biser
kojim mnoge duše hodati žele,
da šeću njenim predjelima
i raskošnom životu se vesele.

Raskošno i rastrošno živim
i baš mi je zbog toga milo,
pozdravljam svako iskustvo
koje mi se na Zemlji ostvarilo.

Otvorena sam da živim
raskošnim i divnim životom
i da svoj život oplemenim
još daleko ljepšim životom.


18:59 | Komentari (3) | Print | ^ |

četvrtak, 04.05.2017.

KLETVA LJUDSKOG RODA


slika: digital artist UnicFantasy


Tko li ukle' ljudski rod,
da agresivnost provodi,
da bi koliko-toliko
živio u nekoj prividnoj slobodi?

Je li Adam koji je
prvu ženu Evu potčinio,
zar ni on nije miroljubiv
u svojoj duši i srcu bio?

Bilo kako bilo,
rado bih tu kletvu skinula
i prema ljudskom rodu
skroz miroljubiva bila.

Rado bih, da sva agresivnost
u cijelom svijetu prestane
i da miroljubivo vrijeme
iz čista mira nastane.

Prizivam bijelu magiju,
da mi tu želju ostvari
pa neka ljudski rod
svoju miroljubivost slavi.

Dođi, magijo bijela,
obuhvati sva ljudska tijela
neka svako tijelo svjetlom blista
blage duše i srca čista.

Svom dušom i srcem svojim
evo, ja ti se cijela predajem,
svoju dozvolu za skidanje
svoje agresivnosti ti dajem.

Neka kletva zauvijek nestane
sa cijelog ljudskog roda, magijo bijela,
i miroljubiv svijet sa tobom ostane
pa neka blista čistoćom i planeta cijela.


03.05.2017


09:39 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 03.05.2017.

ISPRED SVOG VREMENA


slika: digital artist

Uvijek je bilo ljudi
koji su ispred svog vremena koračali,
vodila ih je Davidova zvijezda
oni su nešto drugačije znali.

Što je te ljude tjeralo,
da put u bespuću traže
povijest o njihovim djelima
neku svoju priču kaže?

Uglavnom su ti ljudski neimari
neshvaćeni u svom djelu bili
na svojim jakim leđima
povijest su ljudskog roda nosili.

Koliko im je bilo teško,
ni sami nisu znali,
dok su ideje o sebi, o svijetu
i drugačijem životu imali!

Vodili su se opstankom
cijelog ljudskog roda,
rušili sve pred sobom
kao mutna nabujala voda.

Gubili su svoje glave
za ideje koje su imali,
u očima drugih ljudi
bili su neshvaćeni i mali.

Tako je bilo u svakom vremenu
za ljude koji su povijest mijenjali
a zbog čega su koračali ispred svih,
nisu ni oni sami znali.

Pozdravljam te ljude
i hrabrost njihovu
neka i dalje idu ispred mene
i vrše moju obnovu.


10:27 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 02.05.2017.

NERADNI DAN


slika: digital artist


Sve neki radni dani,
a ja bih koji neradni dan htjela
kad baš ništa ne bih
raditi htjela ni smjela.

Zamišljam taj neradni dan
i kako bih se u njemu ponašala
nekom neradnom danu
samo sam se u snu nadala.

Maštam o neradnom danu
i sve si mislim da ga usvojim,
jer iskreno mi je dosta života
s ovim radnim danima svojim.

Kako bi to zgodno bilo
kad se baš ništa ne bi radilo,
kada bih samo onako bila
čak ne bih ništa ni mislila.

Danas uzimam neradni dan
odavno mi je to bio san,
danas ću da ga ostvarim
i nerad ću zdušno da slavim.

Čak ni svoja postignuća neću gledati,
samo ću se milostivo harmoniji predati
pa neka nerad jednom caruje,
dok se život živi i ostvaruje.


10:54 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 01.05.2017.

SVETI GRAL
slika: http://hu-benedikt.hr/wp-content/uploads/2014/02/kalezi.jpg


Kad bih znala
Sveti Gral što je
sve znanje na svijetu
bilo bi samo moje,
ali što je Sveti Gral,
ja to stvarno ne znam
pa me je mog neznanja
ponekad čak i sram.

Što ako je Sveti Gral
znanje o samom sebi
i vladanje sa sobom
po svojoj volji i potrebi?

Onda bi moje neznanje
bilo sasvim opravdano
znanje o samom sebi
tko to može znati stvarno?

Bilo kako bilo,
Sveti Gral ne znam što je
pa samilosno opravdavam
ovo neznanje svoje.

Rado bih sve znala
o tom Gralu Svetom
pa da uzdignute glave
koračam životom i svijetom.

Povjesničari kažu
Isus je iz njega vino pio
i najplemenitiji čovjek
u svom vijeku bio.

I, ljudi još nešto kažu
"u vinu je istina"
možda je Sveti Gral
samo pozitivna osobina.

I što ako je Sveti Gral
ideja o ravnoteži života
u kojoj se u svijesti uči
kako se kreira divota?

Sveti Gral
na pticu me podsjeća
ljudi ga još traže
kroz milenija i stoljeća.

Tražim ga i ja i odustati neću
dok god ne budem spoznala
što je Sveti Gral
i kako ću živjeti sreću?


28.4.2017.


09:31 | Komentari (0) | Print | ^ |

subota, 29.04.2017.

PJESMO MOJA!


slika: digital artist


Družiš se sa mnom, pjesmo moja,
k'o najbolja prijateljica
šapćem ti svoje tajne
iz dubine svoga srca.

Sa nikim nisam dijelila ove tajne,
osim sa tobom, pjesmo moja,
samo mi ih je ponekad šaputala duša
i pokazivala mi mjesta spokoja.

Srce i duša, suputnici moji,
upoznaše me sa tajnama svojim
i ja ih u svijet ponesoh, pjesmo,
umilnim i nježnim stihovima tvojim.

Skupilo se blago duše
iz mnogih njenih života
pa ga srce stihovima dijeli
kao da je najveća vrednota.

Družimo se uvijek zajedno
ja, duša, srce i ti, pjesmo,
sa tvojim stihovima bajnim
bili smo, bit ćemo i jesmo.

Drugari pravi, vjesnici istine,
blaga iz najdubljeg dijela bića
pa neka vanjski svijet ako hoće
o našim dubokim tajnama priča.


13:22 | Komentari (3) | Print | ^ |

petak, 28.04.2017.

MRŽNJA I LJUBAV


slika: digital artist

Mržnja i ljubav glođu se stalno
ni jednoj ni drugoj ništa nije ravno
svaka od njih na svoju stranu vuče
informaciju od danas, sutra i jučer.

Kako da ih pomirim, da mi je znati
pa da se ravnoteža među njih vrati
koliko god prednost ljubavi da dajem
u doticaju sa mržnjom kroz medije ostajem?

Informacije često govore o nesreći
a ja bih rado slušala o ljubavnoj sreći,
nesreća je uvijek samo mržnja bila
ljubav je sigurno nikad nije dvorila.

Što da radim, pitam se često
kako bi ljubav zauzela vodeće mjesto
koliko god se oko ljubavi trudim
sve se više nesretnim situacijama čudim?!

Mržnja svoje pipke ne povlači,
sukobi u svijetu sve su jači,
rat tamo, nemirno stanje ovamo,
a ja gledam nijemo i uzdišem samo.

Dok danju stihove o ljubavi pišem
mnogo lakše sa nesrećom dišem,
tako pozitivne frekvencije održavam
i mnogo mirnije po noći spavam.

Ma, stat ću ja mržnji na kraj
pa ću u svom životu stvoriti raj,
isplest ću ja pjesmom ljubavnu mrežu
i mržnju i ljubav stavit u ravnotežu.


27.4.2017.


10:35 | Komentari (3) | Print | ^ |

četvrtak, 27.04.2017.

MAŠTA


slika: digital artist

Za što li je sve sposobna moja mašta,
ona u mom umu stvara svašta
neprestano se miješa u stvaranje moje
kod nje ideje o stvaranju postoje?

Na kapaljku mi ih daje samo
kao da mi ljudi kreirati ne znamo
zabavlja me kao dijete malo
do moje kreativnosti joj je stalo.

Ponekad maštu malo i shvatim
pa u njene odaje navratim
čak joj se i zahvalim za neku ideju
posebno kad mi pomogne ispuniti želju.

Igramo se ja i mašta tako
ni mom umu sa nama nije lako
stalno nas budno motri i prati
i on bi htio naše stvaranje znati.

Mašta, um, ja i ideje
ispunjavamo si najplemenitije želje
malo maštamo, malo stvaramo,
a najviše se samo odmaramo.

Tako nam vrijeme svakodnevno protječe,
dok teku naše maštovite priče,
zabavljamo se i družimo često
jedni drugima ustupamo mjesto.

Uglavnom, ideje vodstvo imaju
one sa maštom upravljati znaju,
um im je samo zbirno mjesto,
a ja u to društvo navratim često.


25.4.2017.


10:50 | Komentari (3) | Print | ^ |

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se