Udah

četvrtak, 15.08.2019.
Riješili smo da priroda uđe u nas
i da će pritom ponijeti sve što joj treba,
zauzdati se namjerom u našim zglobovima,
skrenuti brzace prema usklađenim preponama
i kao nakašljati se nespretno
kada se stropošta niz ove prste
i uglavi u koljena.

Riješili smo da će joj vidokrug biti označen glasom,
tvoje oči i moje, zatim krugovi i dah,
da će se oblaci u njemu konačno zgusnuti i objasniti nam
kako se zelenilo nježno rastapa u svjetlost,
a sve zato da bi iznova ušla u zemlju, u kamen,
u mirno.

Riješili smo tu vodenu jednadžbu kretanja
pa ona sada iznova širi svoj tok i raste,
uzimajući kao dodatak
tek onaj prstohvat naše blizine, dodir.
Sol za svoje more.


__________________________