Gradska uprava ishodila uporabnu dozvolu za kolodvor

četvrtak , 29.12.2016.Gradska uprava Vrgorca uspjela je u rekordnom roku ishoditi uporabnu dozvolu Gradskog kolodvora. Radi se o procesu za koji se odavno u Vrgorcu govorilo kako se ne radi o operaciji mozga, ali ju ipak dosad nitko nije uspio provesti. Gradski kolodvor Vrgorac ima prometnu površinu od preko 5000 kvadratnih metara i u zadnjih dvadeset godina otkad postoji, na njemu se nije zarađivalo ni kune od dolazaka i odlazaka mnogih autobusa, stajaćih perona ili prodaje karata. Gradska uprava ne planira otvoriti novo trgovačko društvo koje će upravljati objektom, već samo pokušati licencirati Gradsku Čistoću za obavljanje djelatnosti upravljanja gradskim kolodvorom. Proces licenciranja i kategorizacije nije ni malo jednostavan, ali ako bi namjera uspjela, Gradska Čistoća bi ovom dodatnom djelatnosti mogla osigurati znatne prihode i normalno funkcionirati.

Inače, ideja legalizacije kolodvora i njegova konačnog zarađivanja nije od jučer. Još 2012. godine vijećnik SDP-a Rade Bobanac je na Gradskom vijeću predlagao peronizaciju kolodvora i davanje istog na brigu Komunalnom (prije odvajanja Čistoće). Na jednom od odbora Gradskog vijeća Bobančev je prijedlog prošao i uz podršku tada HDZ-ova vijećnika Ivice Vukosava Lalina. Kako na kraju vladajući nisu prihvatili Bobančev prijedlog, a unutar HDZ-a se dogodio sukob jer se neposlušnom vijećniku zamjerila podrška SDP-ovu prijedlogu, Vukosav je tada dao ostavku na sve dužnosti u Gradskom vijeću, ali i stranci.

Kolodvor su prije dvadesetak godina zajedno započeli graditi Općina Vrgorac i prijevoznička tvrtka Jadrantrans. Ta je tvrtka na koncu propala i posao je ostao nedovršen. Onda je, da bi to ruglo dovela u red, Općina Vrgorac sredinom devedesetih godina izvela određene radove, ali u drugačijem prostornom rasporedu od planiranog. Zbog toga je bilo nemoguće dobiti uporabnu dozvolu na temelju izvornog projekta koji nije izveden do kraja. Sada su svi problemi uklonjeni i dozvola ishođena.

PRORAČUN VRGORCA ZA 2017. IZNOSIT ĆE 20,4 MILIJUNA KUNA!

srijeda , 28.12.2016.Dok u raznim hrvatskim gradovima ovih dana padaju proračuni, u Vrgorcu je nakon dugog razdoblja nestabilnosti relativno bezbolno izglasan rebalans Gradskog proračuna za 2016. i prijedlog Proračuna za 2017. godinu. Rasprava je, za razliku od nekih prethodnih sjednica, protekla u relativnom redu i bez podizanja tonova iako je predsjednik Gradskog vijeća Rade Bobanac (SDP) izrekao dvije opomene vijećniku Rudolfu Grljušiću (HDZ) i jednu gradonačelniku Anti Praniću (NLM) i to zato što su jedan drugom često upadali u riječ.

Na početku sjednice vijećnici su raspravljali o izmjenama i dopunama Gradskog proračuna za 2016. godinu koji je prije nekoliko mjeseci prvi put izglasan nakon što je novi gradonačelnik stupio na dužnost. Proračun se odnosi na prva tri mjeseca 2016. godine u vrijeme gradonačelnika Rudolfa Grljušića kada je trajala Odluka u prijevremenom financiranju, pa potom na tri mjeseca uprave vladinog povjerenika Budimira i pola godine novog gradonačelnika Pranića. Izmjenama i dopunama proračun je smanjen za 275 tisuća kuna (1,65%) i iznosit će 16.345.000 kuna. Razlozi smanjenja uglavnom se odnose na prolongiranje korištenja kreditnih sredstava HBOR-a za financiranje izgradnje prve faze poduzetničke zone Ravča i smanjenja ostvarenja kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna. U rebalansu su povećana sredstva za održavanje komunalne infrastrukture za 640.500 kuna, na iznos od 2,43 milijuna. Proračun za izgradnju komunalne infrastrukture smanjen je, u spomenutoj izgradnji Zone, sa 5,22 na 3,14 milijuna kuna. Proračun za odgoj i obrazovanje povećan je za 588 tisuća kuna i to za potrebe plaća i troškova Dječjeg vrtića „Pčelica“. Kultura i umjetnost su rebalansom izgubili 257 od 901 tisuću kuna, a proračuna sporta je povećan, i to s 388 na 406 tisuća kuna. Stavka financiranja udruga građana narasla je sa 740 na 780 tisuća kuna, dok je socijala narasla sa 1,49 na 1,9 milijuna kuna i to uglavnom za potrebe socijalne zaštite i financiranja javnih radova. Obrazlažući svoj prijedlog rebalansa, gradonačelnik Pranić rekao je da je njegova administracija izvukla maksimum s obzirom na stanje koje su zatekli tijekom preuzimanja vlasti.

U nastavku sjednice raspravljalo se o Prijedlogu Gradskog proračuna za 2017. godinu u iznosu od 20,4 milijuna kuna. U njemu su predviđeni prihodi poslovanja od 18,99 milijuna kuna, od čega 3,86 milijuna prihoda od poreza, 10,8 milijuna pomoći iz proračuna, 0,52 milijuna prihoda od imovine i 3,79 milijuna prihoda od prodaje roba i usluga. Tu je i 0,89 milijuna preostalog kredita HBOR-a za Gospodarsku zonu Ravča. U pojedinim stavkama ističu se 3,6 milijuna za troškove gradske uprave (Jedinstveni upravni odjel), 1,51 milijun za održavanje komunalne infrastrukture (od čega čak 700 tisuća za održavanje javne rasvjete), 9 milijuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, od čega dobar dio kroz financiranje putem domaćih i europskih fondova za rekonstrukciju gradskih ulica (2,55 milijuna), uređenje i opremanje Gospodarske zone Ravča (1,69 milijuna), energetsku obnovu zgrade vrtića (1,1 milijuna), izgradnju i opremanje Poduzetničkog centra (1,5 milijuna) i slično. Za socijalnu skrb i zdravstvo novi proračun predviđa sredstva 1,8 milijuna kuna, od čega veći dio za financiranje javnih radova. Kultura je dobila svega 675 tisuća kuna, od čega je za kulturna zbivanja određeno svega 100 tisuća kuna, a ostalo za Gradsku knjižnicu, Gradsku glazbu i obnovu Elezovih kuća, što se već godinama financira sredstvima Ministarstvima kulture. Za program sporta je bilo predviđeno 133 tisuće kune, od čega 120 za HMNK Vrgorac i 13 za Kick-boxing Sveti Jure, što je kasnije amandmanom HNS-a povećano na 38 tisuća kuna. Uz to, 200 tisuća kuna određeno je da rad Doma športova. Ukupno je sportu na koncu pripalo 358 tisuća kuna.

Na Prijedlog Gradskog proračuna HDZ je uložio devet amandmana kojima je tražio prodaju službenog vozila Grada, financiranje izbora za mjesne odbore, povećavanje proračuna za DVD Vrgorac, nasipanje poljskih putova, izgradnju spomenika za žrtve rata Dusine i Velikog Prologa i slično. Problem kod tih amandmana proizlazi iz činjenice što su uglavnom tražili da se sredstva za njihovo financiranje izdvoje iz stavke izgradnje i opremanja Poduzetničkog centra. Radi se o projektu za koji će se tražiti namjenska europska sredstva i koji se ne mogu trošiti za druge svrhe. Jedan amandman HDZ-a je Pranić ipak prihvatio i to onaj koji se tiče prenamjene 30 tisuća kuna za izgradnju prijamne kapele (mrtvačnice) u Mijacima. Gradonačelnik je prihvatio i amandman HNS-ova vijećnika Romana Tolja da se pomoć Kick-boxing klubu „Sveti Jure“ poveća sa 13 na 38 tisuća kuna zbog iznimnih rezultata njegovih članova na brojnim domaćim i međunarodnim turnirima.

Usporedba Gradskog proračuna Vrgorca za 2016. i 2017. godinu

utorak , 27.12.2016.U prilogu su iznosi za najvažnije programe Gradskog proračuna u 2016. i 2017. godini. Proračun za 2016. trošio se u mandatu gradonačelnika Rudolfa Grljušića, vladinog povjerenika Budimira i gradonačelnika Ante Pranić. Novi proračun je isplanirao gradonačelnik Ante Pranić. Valja napomenuti da u novom proračunu za 2017. Grad zauzima novi stav i uglavnom ništa ne planira graditi svojim novcem, već će financirati projektnu dokumentaciju i aplicirati projekte za domaće i europske fodnove. To je najviše vidljivo kod programa gradnje komunalne infrastrukture. U proračunu za 2017. u zagradama se nalaze promjene nakon gradonačelnikova prihvaćanja vijećničkih amandmana. Naime, 30.000 kuna uzeto je iz održavanja komunalne infrastrukture i prebačeno u gradnju komunalne infrastrukture jer je gradonačelnik prihvatio HDZ-ov amandman da se ta sredstva iskoriste ne za održavanje javnih površina, već za izgradnju prihvatne kapele u Mijacima. Potom, 25.000 kuna je uzeto iz rashoda Jedinstvenog upravnog odjela i prebačeno u stavku Kick-boxing kluba "Sveti Jure", što je bio prihvaćeni amandman HNS-a.
Inače, proračun za 2017, kao što je vidljivo, iznosit će 20,4 milijuna kuna. Proračun za 2016. je potrošen i ovako izgleda u konačnom obliku, dok ovoga za 2017. tek treba zaraditi i trošiti i ovo je samo plan za kojega se gradska vlast nada da će u najvećoj mjeri biti ispunjen.

Proračun Vrgorca za 2017. - Europski i državni novac za gradnju komunalne intrastruktureDeveta sjednica Gradskog vijeća Vrgorca održana je u četvrtak 22. prosinca i na njoj je izglasan rebalans Gradskog proračuna za 2016. i Gradski proračun za 2017. godinu. Ovdje prenosimo detalje iz najvažnije stavke – Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Vrgorca za 2017. godinu koji je planiran na iznos od preko devet milijuna kuna (9.005.000 kn).

Veći dio sredstava za ovaj program tražit će se putem apliciranja projekata za domaće i europske fondove, razne natječaje i mjere, a ne kao dosad, kako je istaknuo vijećnik NLM-a Ljubomir Erceg, prosjačenjem županijskim i državnim institucijama. Jer ako nemate spreman projekt, novac vam više nitko neće pokloniti. Gradonačelnik Ante Pranić rekao je da Grad Vrgorac svojim sredstvima više neće graditi jer novca nema, već će samo financirati projektnu dokumentaciju i tražiti novac od fondova. I ono što od projekata prođe, to će se i realizirati.

Kako je istaknuto u Prijedlogu Programa, on će se puniti putem komunalne naknade (650.000), komunalnog doprinosa (500.000), sufinanciranjem iz županijskog proračuna (580.000), sufinanciranjem iz državnog proračuna (1.000.000), europskim sredstvima (4.400.000), kreditnim zaduženjem (890.000) i ostalim prihodima Grada (985.000).

A spomenutih devet milijuna će se, ukoliko svi projekti prođu natječaje, potrošiti na slijedeći način:

REKONSTRUKCIJA GRADSKIH ULICA
- Izrada projektne dokumentacije ulice 3. bojne 156. brigade – 20.000
- Izgradnja dijela ulice kralja Tomislava – 1.450.000
- Izgradnja Ulice pod Glavicom – 830.000
- Rekonstrukcija šetnice Vukovarske ulice – 50.000
- Rekonstrukcija šetnice ulice Hrvatskih velikana – 200.000
UKUPNO: 2.550.000 kuna

REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBE
- Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže – 500.000
UKUPNO: 500.000 kuna

UREĐENJE I OPREMANJE PODUZETNIČKE ZONE
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u Poduzetničkoj zoni – 130.000
- Izgradnja pristupne ceste – 1.130.000
- Nadzor – 30.000
- Uređenje parcela u vlasništvu Grada Vrgorca – 60.000
- Građevinski radovi na naponskoj mreži – 340.000
UKUPNO: 1.690.000 kuna

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
- Izgradnja javne rasvjete – 20.000
UKUPNO: 20.000 kuna

RJEŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA GRADSKE IMOVINE
- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa gradske imovine – 15.000
UKUPNO: 15.000 kuna

PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE VRTIĆA
- Energetska obnova vrtića – 1.100.000
UKUPNO: 1.100.000 kuna

PROJEKT OBNOVE SPORTSKE DVORANE
- Projekt rekonstrukcije sportske dvorane – 350.000
UKUPNO: 350.000 kuna

UREĐENJE IZVORIŠTA STINJEVAC I BUTINA
- Uređenje izvorišta Stinjevac i Butina – 30.000
UKUPNO: 30.000 kuna

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ŠIROKOPOJASNI INTERNET
- Projektna dokumentacija za širokopojasni Internet – 20.000
UKUPNO: 20.000 kuna

IZGRADNJA I OPREMANJE PODUZETNIČKOG CENTRA
- Izgradnja i opremanje Poduzetničkog centra – 1.500.000
UKUPNO: 1.500.000 kuna

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA AJDANOVAC
- Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada Ajdanovac – 50.000
- Izrada plana sanacije i zatvaranja odlagališta Ajdanovac – 40.000
UKUPNO: 90.000 kuna

IZGRADNJA PRIJAMNIH KAPELA PO MJESNIM ODBORIMA
- Izgradnja mrtvačnice u Podprologu – 100.000 kuna
UKUPNO: 100.000 kuna

IZGRADNJA IGRALIŠTA
- Izgradnja igrališta ispred dječjeg vrtića u Vrgorcu – 500.000
- Izgradnja igrališta na sportskom centru u Velikom Prologu – 100.000
UKUPNO: 600.000 kuna

IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
- Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta – 50.000
UKUPNO: 50.000 kuna

REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA GRADSKE TRŽNICE
- Projekt rekonstrukcije gradske knjižnice – 10.000
- Nadogradnja gradske tržnice – 80.000
UKUPNO: 90.000 kuna

IZGRADNJA OBORINSKE ODVODNJE
- Izgradnja oborinske odvodnje Grada Vrgorca – 300.000
UKUPNO 300.000 kuna

* Na sjednici je gradonačelnik naknadno prihvatio amandman HDZ-a da se 30.000 kuna dodijeli za potrebe izgradnje prijamne kapele u Mijacima, pa je time Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećan za navedeni iznos.

Bakalar na Badnjak

subota , 24.12.2016.Treću godinu zaredom Udruga Vrgoračke novine dijelila je blagdanski bakalar na Badnjak Vrgorčankama i Vrgorčanima. Hvala svima koji su došli po svoju porciju ili su ponijeli lončiće za bakalar kojim su htjeli počastiti svoje bližnje na blagdanskom ručku. Podijelili smo sve što smo imali, četiri prepuna lonca s preko 200 porcija izvrsnog norveškog bakalara. Željko Vuković i njegov tim su ga vrhunski skuhali, a mi smo ga dijelili našim Vrgorčanima. Hvala i našim umirovljenicima koji su nam u svemu bili pri ruci, a posebno našoj Željki i Turističkoj zajednici na velikoj pomoći! Skupili smo lijepu svotu novca koja je otišla u dobre ruke. Hvala svima još jednom!

Vrgorčani se izložbom fotografija i novinskih članaka prisjetili svojih „Crnostrika“

nedjelja , 18.12.2016.Nakon Makarske 17. prosinca, drugi dan obilježavanja 25. obljetnice postrojavanja 156. makarsko-vrgorske brigade svečano je obilježen u Vrgorcu u nedjelju 18. prosinca odakle je potekla njezina 3. bojna „Crnostrik“. Sve je započelo u nedjelju ujutro Svetom misom u župnoj crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u Vrgorcu koju je predvodio župnik fra Ivica Omazić. Potom su okupljeni veterani brigade i predstavnici gradske vlasti položili vijence i zapalili vijence za sve poginule branitelja kod Spomenika hrvatskim braniteljima na istoimenom trgu u Vrgorcu. Vrhunac obilježavanja bilo je otvaranje izložbe ratnih fotografija i novinskih članaka od 3. bojnoj „Crnostrik“ u novoj zgradi Osnovne škole „Vrgorac“ u Vrgorcu. Izložba o 3. bojnoj, koju su u ratu činili Vrgorčani, je organizirana u svega dva tjedna i čini je 125 ratnih fotografija, 26 novinskih članaka, 3 teksta i 2 ratne oznake, ukupno 156 priloga. Izdan je i prigodni katalog, a sve je financirao Grad Vrgorac. Materijale za postav donirali su sami veterani bojne i drugi građani, a izložbu su osmislili i postavili ratni fotoreporter bojne i novinar Jure Divić, gradski službenik Teo Dodig i lokalni povjesničar Branko Radonić. Izdan je i prigodni katalog.
Na početku manifestacije odsvirana je državna himna i održana minuta šutnje za sve poginule Hrvatske branitelje. U uvodnom slovu pred oko stotinu posjetitelja, voditeljica programa Željka Opačak prisjetila se ratnog puta 3. bojne „Crnostrik“ i naglasila da je organiziranje prvih postrojbi Hrvatske vojske u Vrgorcu vezano za Samostalnu Vrgoračku satniju ZNG-a koja je osnovana 28. lipnja 1991. godine, a potom naoružana oružjem i streljivom nakon uspješne akcije Hrvatske vojske „Zelena tabla – Male Bare“ u Pločama u rujnu 1991. godine. U nastavku rata pripadnici Vrgoračke satnije borili su se u sklopu 156. makarsko-vrgorske brigade i 4. gardijske brigade kao i u postrojbama policije. Makarsko-vrgorska brigada postrojena je 21. prosinca 1991. godine, a kao pukovnija djelovala je do 2. veljače 1996. godine kada su njezini posljednji pripadnici povučeni s južnih hrvatskih granica. Kroz 3. bojnu „Crnostrik“ u Domovinskom ratu je prošlo nekoliko stotina Vrgorčana, a zajedno s Makaranima, Omišanima, Splićanima i drugim pripadnicima 156. brigade, jedinica je sudjelovala u obrambenim i oslobodilačkim operacijama na dubrovačkom području i zapadnoj Hercegovini.Gradonačelnik Ante Pranić rekao je kako je ponosan na borbu Vrgorčana u Domovinskom ratu te da mu je drago što je Grad Vrgorac bio pokrovitelj obilježavanja 25. obljetnice brigade i bojne. Poželio je da mladi Vrgorčani u većem broju sudjeluju u ovakvim manifestacijama, da pogledaju izložbu i prisjete se ratnog puta svojih očeva i djedova.
Ratni pomoćnik zapovjednika 156. brigade i jedan od organizatora ZNG-a u Vrgorcu Vicko Šalinović u danima pred otvaranje izložbe održao je nekoliko edukativnih predavanja učenicima Osnovne škole „Vrgorac“ i Srednje škole „Tin Ujević“ o povijesti 156. brigade, a na otvaranju izložbe se prisjetio ratnog puta 3. bojne i svih njezinih poginulih i ranjenih boraca. Podsjetio je okupljene da je značajan broj pripadnika brigade i bojne prerano napustio ovaj svijet poslije rata, a među njima u posljednje vrijeme dva značajna vrgorska branitelja – ratni zapovjednik Vrgoračke satnije Stjepan Nižić i prvi zapovjednik 3. bojne „Crnostrik“ Mladen Jelavić.Prvi zapovjednik 156. brigade Ante Urlić stigao je u Vrgorac i kao izaslanik ministra branitelja. Rekao je da se osjeća neizmjerno ponosnim što je zapovijedao tako hrabrom skupinom ljudi koji su činili jednu od najboljih pričuvnih brigada Hrvatske vojske. - Mogli ste na obilježavanju obljetnice brigade u Makarskoj vidjeti tri stotine njezinih pripadnika u stroju. Malo koja jedinica se može pohvaliti takvom srčanošću i organiziranošću kao naša 156. brigada. U ratu smo išli gdje god nas je hrvatska država poslala, od Vrlike i Sinja, preko Neretve i Konavoskih brda. Svugdje smo izvršili zadatke koje smo dobili i na to možemo biti ponosni. Šešelj je rekao da će brati mandarine u Neretvi, ali 156. brigada i druge naše jedinice su mu pomrsile račune. Domovina je obranjena i oslobođena i pamtimo ta vremena s ponosom. Pamtimo s ponosom sve naše suborce koji su stradali u Domovinskom ratu i svim drugim ratovima od stoljeća sedmog naovamo, jer stara poslovica kaže da opstaje narod koji pamti svoju povijest, koji čuva i štuje svoje ime, rekao je Urlić koji je nakon toga svečano otvorio izložbu.Tijekom prigodnog domjenka okupljeni veterani, članovi njihovih obitelji i drugi građani pogledali su izložbu, brojni su prepoznali svoje suborce, očeve i prijatelje na fotografijama. Bilo je mnogo emocija i prisjećanja na vremena kada se u ratnom vihoru stvarala i branila Republika Hrvatska. Izložba će biti otvorena mjesec dana u prostorijama škole, a građani će ju moći pogledati svaki dan tijekom trajanja radnog vremena ustanove.

Vrgorski umirovljenici se obučavali kako prepoznati prevarante preko telefona i na kućnom pragu

subota , 17.12.2016.Vrgorska podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske održala je u subotu 17. prosinca u svojim prostorijama na Trgu branitelja tradicionalno božićno druženje i domjenak za članstvo, predstavnike gradske vlasti i medije. Na početku domjenka, predsjednik podružnice Miro Jović preuzeo je od gradonačelnika Ante Pranića dva osobna računala kao poklon gradske vlasti. Računala će poslužiti za organizaciju tečaja poznavanja rada na računala koje će SUH organizirati za svoje umirovljenike kroz 2017. godinu. Kako je rekao predsjednik podružnice Jović, već su uspjeli pronaći nekoliko mladih Vrgorčana koji će volonterski poučavati svoje starije sugrađane i tako ih informatički opismeniti. Gradonačelnik Pranić rekao je da će vrata gradske uprave uvijek biti otvorena za projekte građana treće životne dobi. Također je obećao da će učiniti sve da se cijena vode uskoro smanji, jer nedavno uvođenje naknade za razvoj najteže pada upravo umirovljenicima s niskim mirovinama. Blagajnica SUH-a Anka Vujčić u nastavku je održala kratak izvještaj o radu organizacije kroz 2016. godinu. Rekla je da su se članovi na svojim redovitim tjednim druženjima sastali ukupno 43 puta u ovoj godini, bili su i na izletu u Banjoj Vrućici, izrađivali su brojne rukotvorine i sudjelovali na svima sajmovima i drugim manifestacijama u gradu.Dio druženja protekao je i radno. Naime, predstavnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Milan Gašpar iz Splita održavao je predavanje o tome kako se zaštititi od kaznenih dijela prijevare u kojima su meta upravo umirovljenici. Uz asistenciju službenika Policijske postaje Vrgorac Borisa Vranješa upozorio je na slučajeve telefonskih prijevara gdje se od žrtava traži uplata određenih novčanih sredstva za potrebe članova obitelji koji su navodno nastradali u inozemstvu. Takva dva slučaja prijevare zabilježena su i u Vrgorcu posljednjih mjeseci, a bilo ih je i u Makarskoj, a najviše u Splitu. Također, bilo je govora i o prijevarama na kućnom pragu i krađama koje razni lopovi izvršavaju nad umirovljenicima u velikim gradovima. Umirovljenici su upozoreni da nikakve osobne podatke ne daju preko telefona, kao ni novac te da uvijek provjeravaju radne iskaznice i značke službenih osoba koje im pokucaju na vrata (policajci, djelatnici HEP-a, inkasatori). Pozvani su da svaku sumnju u kazneno djelo prijevare preko telefona, na kućnom pragu ili na ulici odmah prijave na 192.
Nakon završetka predavanja članovi SUH-a Vrgorac družili su se s pedesetak članova SUH-a Omiš koji su bili u turističkom posjetu Vrgorcu. Uz fritule i tople napitke vrgorski i omiški umirovljenici nastavili su se družiti na Trgu branitelja kroz cijelo jutro.

Grad Vrgorac kreće u izgradnju Ulice kralja Tomislava - parcele će se nuditi mladim obiteljima

srijeda , 14.12.2016.Grad Vrgorac je nakon tri mjeseca rada danas uspio ishodovati građevinsku dozvolu i riješiti imovinsko-pravne odnose za izgradnju gradske ulice kralja Tomislava koja je dio istočne zaobilaznice Grada Vrgorca. Plan je prijaviti projekt uređenja ulice na mjeru 7.2.2 „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta” koja omogućava intenzitet potpore do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prijave za mjeru traju do 23. prosinca 2016. godine. Vrijednost projekta iznosi 1.4 milijuna kuna od čega je milijun kuna prihvatljivi trošak mjere, kako kažu u Gradu Vrgorcu. Također, gradnja ove ulice omogućava aktiviranje devet građevinskih parcela od 400 kvadratnih metara svaka, od čega su tri u vlasništvu Grada Vrgorca, a šest u vlasništvu Republike Hrvatske. Grad također radi na prebacivanju ovih šest državnih čestica na Grad Vrgorac.
- Realizacijom ovog projekta Vrgorac bi dobio novu gradsku ulicu, jedan dio zaobilaznice (drugi dio bi se vodio kao rekonstrukcija što omogućava u sljedećem periodu veći dio bodova prilikom prijave) i devet parcela koje bi ustupili po povlaštenim uvjetima mladim obiteljima. Ako i ne stignemo na prijavu ove godine kompletnu dokumentaciju imamo spremnu za 2017. godinu, rekao nam je gradonačelnik Pranić.

Službeno započelo formiranje zemljišne knjige katastarske općine Dusina

ponedjeljak , 05.12.2016.U prisutnosti ministra pravosuđa Ante Šprlje, ravnatelja Državne geodetske uprave Danka Markovinovića i gradonačelnika Ante Pranića, danas je u prostorijama suda u Vrgorcu i službeno započelo formiranje zemljišne knjige za katastarsku općinu Dusina. Radi se o prostoru koji obuhvaća naselja Dusina, Veliki Prolog, Milošiće, Umčane, Draževitiće, Podprolog i Vina površine 32,6 kvadratnih kilometara i s oko 24 tisuće čestica. Unutar tog prostora nalazi se oko 300 hektara obradive površine na području polja Rastok i oko 900 hektara obradive površine na području polja Jezero koje su iskorištene preko 90% za sadnju vinove loze, jagoda, voćki i povrtlarskih kultura.

Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrgorca za K.O. Dusinu donesena je 3. siječnja 2007. godine i u nju je uloženo 9,5 milijuna kuna od čega je 75% financirala država, a ostalo Splitsko-dalmatinska županija. Izvršeno je geodetsko snimanje terena gdje su građani obilježavali svoje parcele, međutim rezultati katastarske izmjere nisu izloženi na javni uvid niti je pokrenut postupak formiranja zemljišne knjige. Postupak je u potpunosti zastao od 2010. godine. Godine 2015. tada predsjednik Gradskog vijeća Ante Pranić inicirao je peticiju građana koju je sa skoro 800 potpisa predao sudu u Metkoviću i time se projekt ponovno pokrenuo nakon dugog razdoblja čekanja.

Formiranjem knjige poljoprivrednici će moći upisati stvarne vrijednosti obradivih površina u ARKOD i ostvariti mogućnost dobivanja raznih poticaja i potpora. Omogućava se okrupnjivanje poljoprivrednih parcela što je osnova za moderni pristup bavljenju poljoprivredom. Nositelji obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava mogu aplicirati projektima za sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD). Brojni poduzetnici koji trenutno pokazuju želju za ulaganjem u poljoprivredu mogu znatno lakše doći do dozvola za osnovnu infrastrukturu pogona (vinarija, skladišta, hladnjača). Također, Grad Vrgorac je nedavno donio izmjene i dopune Prostornog plana Grada Vrgorca čime je omogućio građanima ostvarivanje prava na veće površine za redovnu uporabu zgrade, ali i lakšu gradnju proizvodnih pogona za poljoprivrednu djelatnost. Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa olakšava se i realizacija projekta odvodnje viška voda iz Vrgorskog polja i Rastoka. Hrvatske vode će moći upisati sve odvodne kanale, a Grad Vrgorac nerazvrstane ceste i zadružne domove za koje je već ishodovao uporabne dozvole.

- Proces izrade zemljišne knjige zapravo vrijedi 84 milijuna kuna. Jer pola čestica se svakodnevno koristi od strane građana, a ako znamo da rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za jednu česticu košta oko 7000 kuna za potrebe geodetskih elaborata i sudskih troškova, onda je matematički jasno koliko građani ovime dobivaju. Službenim početkom postupka sve to stanovnici područja K.O. Dusina dobivaju za nula kuna i sve će imovinsko-pravne odnose moći riješiti za samo jedan dan, rekao je prilikom susreta s Šprljom i Markovinovićem gradonačelnik Pranić.

Vrgorčani žele europskim novcem obnoviti fasade svojih višestambenih zgrada

nedjelja , 04.12.2016.U Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Ivana Milan, Mladen Ilijević i Božena Pastuoović održali su u četvrtak 1. prosinca radionicu o načinu prijave na novi natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada.
Naime, iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ do 2020. godine Hrvatskoj je za tu namjenu na raspolaganju 70 milijuna eura. U tijeku je natječaj za prvi krug korištenja sredstava u iznosu od 147 milijuna kuna koje je 17. listopada raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. No, novi izvor financiranja podrazumijeva prilagodbu dosadašnjih uvjeta, pa upravitelji zgrada i predstavnici stanara moraju detaljno proučiti objavljeni javni poziv, kako bi što uspješnije kandidirali za moguće subvencije. Taj posao olakšat će im upravo Fond, odnosno njegov Sektor za energetsku učinkovitost koji će im biti na raspolaganju u pripremi projekta i kompletiranju opsežne dokumentacije. Stručni tim Fonda također će biti dostupan upraviteljima i predstavnicima stanara za individualna savjetovanja te će im dati detaljne upute za pripremu, ali i kasniju provedbu i praćenje projekata.
Gradonačelnik Pranić zahvalio se predstavnicima Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za održavanje današnje radionice u Vrgorcu i istaknuo kako je procedura prijave stanarima zgrada sada zasigurno jasnija. Cilj je obnavljanjem fasada stvoriti sliku boljeg Vrgorca, za što se nude brojne mjere i njihova sredstva. Nakon što za desetak dana s radom započne ured koji je opremljen zajedno s LAG-om Adrion i u kojemu će raditi mladi Vrgorčani zaposleni iz mjere HZZ-a „mladi za EU“, građani će u mjerama za obnovu fasada moći dobiti svu administrativnu pomoć i to besplatno. Kako se moglo vidjeti na radionici, a i u danima nakon nje, predstavnici stanara već su započeli prikupljati potpise suglasnosti za aplikaciju na ove projekte jer namjeravaju iskoristiti natječaje u siječnju i u svibnju 2017. kojima će moguće dobiti do 60% subvencije za vrijednost radova za obnovu fasada.

Bili ste pripadnik "Crnostrika" i imate ratnih fotografija? Radi se izložba, javite nam se!

četvrtak , 01.12.2016.U sklopu obilježavanja skore 25. obljetnice postrojavanja 156. vrgorsko-makarske brigade Hrvatske vojske planiran je opsežan program u Makarskoj, a pridružuje mu se i Vrgorac. Naime, Grad Vrgorac i Gradska knjižnica Vrgorac u sklopu svoga dijela programa rade na skromnoj izložbi ratnih fotografija 3. bojne 156. brigade, poznatim „Crnostricima“.

Organizacija izložbe je na vrhuncu, pa koristimo pozvati sve veterane 3. bojne da se jave ukoliko kod kuće imaju ratnih fotografija bojne (ili novinskih članaka, dokumenata i drugog) kako bi ih se moglo skenirati i prikazati na izložbi. Fotografije će vlasnicima biti vraćane odmah nakon skeniranja, a na izložbi će biti naveden vlasnik svake fotografije. Izložba se radi skromnim sredstvima, ali od srca i jako nam je važna kvantiteta, ali i kvaliteta fotografija.

Ukoliko ste u mogućnosti doprinijeti izložbi možete se sa svojim fotografijama javiti u Grad Vrgorac (službenik Teo Dodig), Gradsku knjižnicu (knjižničar Jure Divić) ili na facebook stranicu Vrgorac nekad (Branko Radonić).

Molimo za hitnost, jer nemamo još mnogo vremena do zaključenja organizacije izložbe koja će, prema rasporedu programa Udruge 156. brigade, biti otvorena 18. prosinca.

Unaprijed hvala.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>