SDP-ovci traže hitno osnivanje zemljišne knjige u katastarskoj općini Dusina

ponedjeljak , 10.03.2014.Jutros smo dobili zahtjev Kluba vijećnika SDP-a za sazivanje sjednice Gradskog vijeća po pitanju izrade zemljišnih knjiga u katastarskoj općini Dusina. Prijedlog prenosimo u cijelosti:Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca, Klub vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Vrgorca podnosi zahtjev za sazivanje sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca.

Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca
gosp. NIKŠA ROSO

Vrgorac, 10. ožujka 2014. godine

PREDMET: Zahtjev za sazivanjem sjednice Gradskog vijeća Grada Vrgorca i donošenje Zaključka kojim će se obvezati Gradsko vijeće za slanje pismenog zahtjeva Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske kojim će se zatražiti hitno osnivanje zemljišne knjige za katastarsku općinu Dusina.

Vrgorac je poljoprivredni kraj. Uz pojedine privatne tvrtke iz sfere prehrambene industrije i graditeljstva, značajan udio stanovništva vezan je za primarne djelatnosti, na prvom mjestu poljodjelstvo. Uz poplave i suše, kao značajan problem koji muči lokalno stanovništvo vezano za poljodjelstvo, problem su i neriješeni imovinsko-pravni odnosi u poljima, odnosno nepostojanje zemljišne knjige za katastarsku općinu Dusina. Spomenuta katastarska općina obuhvaća poljoprivredno najpropulzivnije krajeve Vrgorske krajine, a njihov razvoj je onemogućen nepostojanjem spomenute zemljišne knjige. Nepostojanje iste onemogućuje stanovništvo u apliciranju za bilo kakve poticaje ili fondove u Hrvatskoj i Europskoj uniji. Kada govorimo o prostoru koji je obuhvaćen katastarskom općinom Dusina, u polju Rastok on obuhvaća cca 300 hektara obradive zemlje, a u Vrgorskom polju (Jezero) cca 800 hektara. Spomenuti prostori iskorišteni su preko 90% za sadnju vinove loze, voćki, jagoda i povrtlarskih kultura.

Prije nekoliko godina izvršeno je snimanje terena, gdje su građani obilježili svoje parcele, a nakon toga postupak je u potpunosti zastao bez izgleda za skoru realizaciju. U izradi ovoga prijedloga potrošeno je dosta vremena i truda u razgovorima s pravnim i poljoprivrednim stručnjacima, te djelatnicima sudova i katastara. Sukladno tome izrađena je analiza postupaka osnivanja katastarskih općina u Neretvi, iz čega možemo izvući zaključke o potrebnim radnjama i uvjetima da bi se osnovala katastarska općina Dusina.

Općinski sud u Metkoviću (djelomično i sud u Pločama dok je postojao) izvršili su do sada osnivanja više katastarskih općina, kao što je vidljivo u tablici:U tijeku je sudsko izlaganje dvije katastarske općine i to za Vlaka Tuštevac i Pižinovac Lovorje. Zasada je 1.500 čestica uknjiženo. Do kraja godine se planira završiti preostalih 1.500 za te dvije katastarske općine. Iz tablice i izrečenog se zaključuje kako je 27.075 čestica uknjiženo u sedam katastarskih općina za devet godina. Za sud u Metkoviću ostaje riješiti 16 katastarskih općina s oko 66.500 čestica, za što će s pojačanim tempom (dvije komisije) trebati najmanje 15 godina! Trenutni prioriteti su slijedeći:
1. Katastarska općina Krvavac: elaborat dostavljen u II/2005 (najstarija izmjera – samo 574 čestice – moguće riješiti za 60 radnih dana);
2. Katastarska općina Ploče: nadzor elaborata - 3.515 čestica (plaćeno 5 milijuna kn od strane Grada Ploča);
3. Katastarska općina Dusina (24.000 čestica) jer nema zemljišne knjige;
4. Spremno za izlaganje ostalih 13 katastarskih općina u dolini Neretve s 40.000 čestica prema Odluci o mjerama za sređivanje imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja u dolini Neretve (NN 126/00).

Za ispunjavanje gore spomenutog plana potrebno je ispuniti određene preduvjete i predložene mjere:
1. Za sve katastarske općine potrebno je odobrenje povećanja troška za gorivo za sudsku komisiju (odlazak u uredski teren). Daljnji rad na osnivanjima zemljišnih knjiga će trebati sufinancirati jedinice lokalne samouprave (troškovi prijevoza, poštarine, računalne opreme, telefona kancelarije u mjestu gdje se zemljišna osniva...) obzirom da Ministarstvo pravosuđa nema sredstva, niti je takva sredstva dodijelio sudu;
2. Za katastarsku općinu Ploče potrebno je pored istaknutog osigurati tri računala, jedan pisač i jedan kopirni aparat;
3. Za katastarsku općinu Krvavac može se istodobno raditi s katastarskom općinom Ploče. Rješavanje cijele katastarske općine Krvavac moguće je za 60 radnih dana. Za spomenuto je potrebno osigurati tri računala, jedan pisač i jedan kopirni aparat. Potrebno je i zaposliti jednog zemljišno-knjižnog referenta i jednog zapisničara;
4. Za katastarsku općinu Dusina, kao i za prethodne katastarske općine, uz navedeno, posebno je potrebno utvrditi personalne mogućnosti katastra za cjelodnevni rad komisije. Sada je ta mogućnost upitna zbog strukture kadra.

Katastarska općina Dusina ima 24 tisuće čestica. Osnivanje cijele katarske općine Dusina u jednom komadu je gotovo nemoguće jer bi za to trebalo oko osam godina. Stoga je struka (djelatnici suda i katastara) suglasna da treba ići na osnivanje dijelova katastarske općine Dusina po prioritetima koje odabere lokalna zajednica (Grad Vrgorac u suradnji s lokalnim stanovništvom). Na primjer, odredi se koja naselja ili područja će se prva osnivati. Potom taj dio nakon osnivanja zemljišne knjige stupi na snagu i kreće se na idući dio katastarske općine Dusina. Time se postiže ranije sređivanje dijelova katastarske općine Dusina, te se ne čeka završetak cijele katastarske općine. Da bi se uopće krenulo u osnivanje katastarske općine Dusina potrebno je krenuti sljedećim koracima:
1. Interes i inicijativu za to treba pokazati prvo lokalna zajednica (Grad Vrgorac, građanstvo) putem kontaktiranja: Općinskog suda u Metkoviću, Državne geodetske uprave, Ureda za katastar - ispostava Vrgorac, Ministarstva pravosuđa, a sve radi utvrđivanja mogućnosti dogovora oko kretanja u osnivanje katastarske općine Dusina;
2. Ako se utvrdi da sud i katastar imaju kadrovske mogućnosti za to, provjerava se može li Grad Vrgorac osigurati adekvatne prostorije za sud i katastar (dvije sobe, čekaonica, sanitarni čvor, internetski i telefonski priključak, grijanje/hlađenje) i to u mjestu gdje se zemljišna knjiga osniva ili najbliže njemu iz razloga što će ljudi svakodnevno iz tih mjesta najviše dolaziti, pa je osnivanje uspješnije i brže ako je ured u njihovom mjestu;
3. Ako se utvrdi postojanje prethodno navedenih mogućnosti za osnivanje katastarske općine Dusina, Grad Vrgorac s Općinskim sudom u Metkoviću i Ministarstvom pravosuđa potpisuje trostrani ugovor o sufinanciranju osnivanja na način da Grad Vrgorac snosi sve troškove potrebne za osnivanje, osim plaća djelatnika suda. Ti troškovi su: gorivo za dolaske u Dusinu, Draževitiće ili neko drugo mjesto u tome području, telefon, internet, struja, voda, poštarina, tri računala za sud, pisač, kopirni aparat, toneri, naknada za povjerenika (lokalnog mještanina koji sudu daje korisne informacije i pomaže u radu katastra i suda);
4. Kada je sve prethodno osigurano, i sredstva na posebnom računu sukladno ugovoru o sufinanciranju, na prijedlog suda Ministarstvo pravosuđa donosi odluku o osnivanju katastarske općine Dusina (dijela) i sud s katastrom usuglasi dan početka osnivanja i to se objavljuje u lokalnim medijima i oglasima.

Valja napomenuti da se za sada radi osnivanje zemljišnih knjiga u Neretvi (dvije katastarske općine), a nakon toga slijede katastarske općine Ploče i Krvavac (čeka se na formiranje drugog tima u drugoj polovici 2014.). Kako bi Vrgorac pokrenuo izradu zemljišne knjige u katastarskoj općini Dusina, ne čekajući završetak neretvanskih katastarskih općina, treba na tome početi raditi što prije jer su dva tima već planirana za dolinu Neretve i to idućih pet godina. Ukoliko bi se od strane Ministarstva pravosuđa odobrila još tri djelatnika (1 sudski savjetnik, 1 zapisničar i 1 zemljišno-knjižni referent), moglo bi se i odmah po ostvarenju uvjeta od strana Grada Vrgorca krenuti u izradu zemljišne knjige u katastarskoj općini Dusina.


ZAKLJUČAK

Općinski sud u Metkoviću je potrebno kadrovski pojačati kako bi se počelo raditi na osnivanju katastarske općine Dusina. Zbog hitnosti postupka, traži se od Ministarstva pravosuđa da pokrije plaće djelatnika suda koji će raditi na terenu, te da osnivanje katastarske općine Dusina bude prioritet zbog poljoprivredne važnosti i veličine zemljišta u toj katastarskoj općini. Kada se to osigura, Grad Vrgorac će omogućiti tehničke preduvjete kako bi se posao započeo. Ako sve prethodno nabrojano bude osigurano, kao i sredstva na posebnom računu sukladno ugovoru o sufinanciranju, na prijedlog suda Ministarstvo pravosuđa može donijeti odluku o osnivanju katastarske općine Dusina (dijela), a sud s katastrom usuglasiti dan početka osnivanja.

Zbog svega navedenog Vas molim da u skladu sa Statutom i Poslovnikom, ali i važnošću ove teme za građane Vrgorca, ovaj put što hitnije sazovete sjednicu Gradskog vijeća Vrgorca.


Klub vijećnika SDP-a:


Vijećnici

Bobanac Rade __________________________

Barbir Jurica __________________________

Bašić Stanka __________________________

Gašpar Ozren __________________________

Trlin Gojko __________________________

<< Arhiva >>