Približimo Rilić Vrgorčanima

ponedjeljak , 25.08.2008.

Mijenjanjem trase autoceste Ravča-Ploče, ona je u donjim dijelovima Grada Vrgorca pomaknuta sa planine Rilića na Buninu i Radović i dalje prema Velikom Prologu. Tom odlukom je zapravo učinjena velika stvar za nas Vrgorčane. Zašto? Pomicanjem trase sa Rilića, ta je vjekovna planina ostala zaštićena od buke i onečišćenja, za naše buduće generacije. Planina Rilić je od najstarije prošlosti bila od velike koristi našim precima jer je preko nje prelazila glavna komunikacija prema primorju, i to ona prema Zaostrogu. A osim te komunikacije postojale su i druge koje su danas zarasle u draču. Naravno, svjestan sam da je trasa pomakuta jer je tako bilo jeftinije, a ne zato što netko drži do vrgoračkih emocija i povijesti, ali svejedno, nama je time ipak učinjena dobra stvar.
E sad, kad bi postojala vizija u ljudi na odgovornim mjestima u svim lokalnim samoupravama u kojima se Rilić nalazi, te u županiji, onda bi se učinilo sve da se Rilić što prije proglasi Parkom prirode, i da ga se počne koristiti u svrhu ekološkoga i seoskoga turizma. Potrebno je što prije obnoviti stare planinske staze, dovesti turiste i na tome nešto zaraditi. Lani sam bio na vrhu Rilića sa ove naše strane, odakle puca prelijepi pogled na velike dijelove Vrgorske krajine, Neretve i zapadne Hercegovine. Zašto to ne iskoristiti, a osim za turiste Rilić bi mogao postati fenomenalno mjesto za druženje i kampiranje samih Vrgorčana čime bi ovaj projekt proglašenja Rilića parkom prirode bio od najvećeg interesa Gradu Vrgorcu, i više nego drugima. Jel da bi to bila dobra ideja? Samo ima li tko viziju da je ostvari?

<< Arhiva >>