Popis lipanjskih žrtava

petak , 26.01.2007. Spomenik lipanjskim žrtvama kod groblja na Žbarama

Za vrijeme prvog oslobođenja Vrgorca 15. lipnja 1942. došlo je do sektaškog nasilja, uslijed kojeg su partizani bez suda strijeljali 33 Vrgorčana, od kojih se samo jedan uspio spasiti. Ovdje donosim popis trideset i dvoje lipanjskih žrtava kao prilog istraživanju tog povijesnog razdoblja. Spomenik žrtvama je 1942. godine podigla vlast NDH, ali su ga srušili partizani nakon ulaska u Vrgorac krajem listopada 1944. godine. Novi spomenik podignut je nakon osamostaljivanja Republike Hrvatske i to na lokaciji kod ulaza na gradsko groblje na Žbarama.

ČURČIĆ JURE p. Ivana 1905. - DELIĆ NIKO p. Luke 1902.
ERCEG IVAN p. Mate 1916. - ERCEG IVAN p. Petra 1909.
ERCEG JOSIP p. Šimuna 1896. - ERCEG VID p. Ivana 1898.
GRANIĆ PETAR p. Jure 1904. - GREGOVIĆ MARIJAN Stjepanov 1912.
HORVAT FILKA ud. Karla 1900. - HRSTIĆ FILA ž. Ante 1907.
HRSTIĆ JOZA ž. Ivana 1892. - HRSTIĆ LOVRE p. Ivana 1883.
HRSTIĆ PETAR Mate 1918. - JERKUŠIĆ IVKA ž. Ivana 1903.
JERKUŠIĆ KATA ud. Ivana 1888. - KAPOVIĆ MARKO p. Ante 1904.
KOVAČ PERO Ivana 1922. - LOPIN ILIJA Vidoje 1911.
MAJSTOROVIĆ VOJMIR Nike 1910. - MARKOTIĆ ANTE p. Josipa 1913.
MARKOTIĆ IVAN p. Mate 1912. - MARKOTIĆ MATE p. Josipa 1877.
MARTINAC IVA ž. Petra 1894. - MATIĆ IVA ž. Mije 1898.
MATIĆ MIJO p. Ivana 1899. - PAKER MANDA kći Anđelije 1888.
PAVIČIĆ VJEKOSLAVA ž. Milana 1915. - PIVAC IVAN Mate 1891.
RAKIĆ MATE Milana 1894. - ŠABIĆ FRANO p. Filipa 1905.
ŠIMUNOVIĆ JAKOV NIKO Ante 1919. - VALDAGNI ALBIN Ivana 1906.

<< Arhiva >>