srijeda, 20.08.2014.

Repetitio est mater ili maćeha

ponavljam
po ne znam koji put si ponavljam

da
jednom bio si
da
jednom volio si
da
ne samo jednom i ne samo mene
da
jednom i opet ćeš jednom


pobjegni na sigurno u sada
sakrij se, o moja ja
sjeti se, s akrobatima na grijehu ti svetost si pada učila

voli bez straha nevoljenog izabranog
voli, o moja ja
kao da nikad suzom krvlju ognjem mačem nisi voljela

a kad ponovo razbije se sol o hridi
uzjaši vjetar, o moja ja
sjeverom sijevni, ako ti strane svijeta ne znaš, vjetar sve ih zna

ponavljam
po ne znam koji put ti ponavljam, o moja ja
zarasti
odrasti
natkrili
nadrasti

nauči napokon bezbolno pasti
14:22 | Komentari (38) | Print | ^ |

<< Arhiva >>