nedjelja, 17.10.2010.

MJERILA I VRSTE CRTEŽA PREMA NAMJENI 6.R. TEMA 1.1.

1. Objasni kad smo upućeni da tehničke tvorevine, a i druge nacrte crtamo umanjeno ili uvećano.

a) U tehničkom okružju moramo crtati umanjeno brodove, mostove, te nacrte zgrada i trgova u graditeljstvu, a uvećano nacrte u finoj mehanici i tehnologiji integriranih sklopova.
b) U prirodnom okružju umanjeno crtamo nacrte zemljovida, a uvećano nacrte u mikrobiologiji.

2. Što je mjerilo?

Mjerilo (mjerlo crtanja) je omjer tehničke tvorevine (predmeta) na crtežu i njegove stvarne veličine.

3. Opiši vrste mjerila

3.1. Umanjeno mjerilo označava da je predmet na crtežu manji od svoje stvarne veličine npr. M 1:2, M 1:5, M 1:10, M 1:100, itd.
3.2. Uvećano mjerilo označava da je predmet na crtežu veći od svoje stvarne veličine npr. M 2:1, M 5:1, M 10:1, M100:1, itd.
3.3. Mjerilo 1:1 označava da je predmet na crtežu u stvarnoj veličini i upotrebljava se kad god je to moguće.

4. Ako je mjerilo umanjeno ili uvećano da li je i brojčani iznos (kotni broj) također umanjen ili uvećan?

Ne, kotni broj uvijek pokazuje prirodnu veličinu.

4. Navedi vrste tehničkog crteža

Tehnički crtež mora biti jasan i usklađen prema međunarodnim normama, a prema namjeni postoje:

a) Sastavni(montažni, sklopni) crtež
b) Radionički crtež(izvedbeni, detaljni)
c) Ponudbeni crtež
d) Situacijski crtež
Tehnički crtež također može biti izrađen u obliku dijagrama, sheme i instalacijskog crteža.

5. Opiši sastavni crtež

Crtamo ga u prostornoj projekciji . Na njemu zasebne dijelove označavamo brojevima (pozicije) i prikazjemo kako su sastavljeni u cjelinu a možemo označiti i glavne mjere. Crtanje pomoću računala (npr programi INVENTOR I CATIA) omogućuje da se nakon nacrtanog sastavnog crteža u prostornoj projekciji automatski izlistaju kotirani radionički crteži u najprikladnijem mjerilu. Također je moguće provjeriti da li opterećenje prelazi dopušteno i pustiti tehničku tvorevinu u virtualni pogon.

6. Opiši radionički crtež

Crtamo ga u obliku pravokutnih projekcija (nacrt, tlocrt i bokocrt ali samo dovoljan broj). Ako je moguće crtamo ga u mjerilu 1:1 i na njemu je precizno prikazan i kotiran svaki zasebni dio budućeg proizvoda (pozicija). Na dnu crteža smeštena je sastavnica. Sastavnica u obliku tablice daje informacije o materijalima pozicija, mjerilu, autoru i tvrtki.

7. Opiši ponudbeni crtež

Ponudbeni crtež prikazuje idejno rješenje budućeg proizvoda, a prilaže se uz pismenu ponudu na natječaj za njegovu izradu. Izrađuje se u obliku skice ili tehničlog crteža. Cilj mu je pobuditi intetes investitora pa se obično izrađuje u boji i uljepšava umjetničkim detaljima.

8. Opiši situacijski crtež

Situacijski crtež prikazuje položaj objekta koji se projektira u odnosu na susjedne građevine-


- 19:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>