petak, 17.09.2010.

TEHNIČKA SVOJSTVA PLASTIKE I GUME 6.R. TEMA 2.1.

1. Opiši plastične mase i navedi najraširenije.

To su suvremeni umjetni materijali koji se proizvode u kemijskoj industriji iz sirovina nafte ugljena i masti, a služe za proizvodnju tehničkih tvorevina. Najraširenije su: Polivinilklorid (PVC), polistiren (može biti i pjenasti -stiropor), polistirol (PS), polietilen (može biti i pjenasti-izolacijske cijevi), poliakrilat, poliamid, najlon, teflon, bakelit, ultrapas i kevlar koji pripada grupi kompozitnih materijala.

2. Navedi svojstva plastičnih materijala.

- dobri toplinski i električni izolatori
- otporni na vodu i kiseline, ne oksidiraju (hrđaju)
- lako se oblikuju i boje u tijeku proizvodnje
- tkanine od plastičnih vlakana lako se peru i nije ih potrebno glačati
- vlaknima ojačane plastike višestruko su čvršće i lakše od čelika (npr kevlar)
- dugo se razgrađuju pa značajno onečišćuju prirodu.
- mnoge vrste plastike nisu otporne na jača otapala (alkohol, aceton, nitrorazrjeđivač, trikloretilen)
- većina plastičnih masa ne podnosi povišenu temperaturu.


3. Navedi primjenu plastičnih materijala

POLIVINILKLORID - ljepila, premazi, električni izolatori, vlakna za četke, metle i tkanine.
POLIETILEN - igračke, plastične vrećice, boce, folije, šatori, cijevi, izolacija (uglavnom pjenasti).
POLIAKRILAT - pleksi-staklo, leće, automobilska stakla (vrlo proziran).
POLISTIREN - folije, drške alata, ploče, kućišta aparata, čašice za jogurt, pjenasti polistiren (stiropor) izolacija.
POLIAMID - užad, mreže, čarape, zupčanici (žilav i čvrst).
NAJLON - čvrsta vlakna (žilav i čvrst).
TEFLON - obloge za posuđe, letjelice, dijelovi strojeva (ležajevi). Podnosi temperature do 230°C i jaka otapala.
BAKELIT - kućišta elemenata električnih instalacija. Otporan na povišenu temperaturu i otapala (tvrd i krut).
ULTRAPAS - radne ploče kuhinjskih elemenata. Otporan na povišenu temperaturu i otapala (tvrd i krut).
KEVLAR - kompozitni materijal - pancirna odijela, zaštitne kacige, bolidi formule 1 i rakete (vrlo čvrst i lagan).


4. Opiši svojstva gume.

Guma može biti prirodna i umjetna. Sirovina za dobivanje prirodne gume je mliječni sok tropskog drveta kaučukovca (hevea), a umjetne tvari dobivene preradom nafte. Zbog svojstva elastičnosti upotrebljava se za izradu zračnica vozila, klinastih remena, sportskih rekvizita te potplata na sportskoj i radnoj obući. Podnosi temperature od -30 do 100°C, specijalne mješavine i više, a u otapalima se ne otapaju, ali bubre.


5. Opiši tehnička svostva materijala (plastike i gume)

To su svojstva koja su posebno važna za preradu materijala i proizvodnju tehničke tvorevine.
Djelimo ih na tri skupine: fizička, kemijska i estetska.


6. Opiši fizička svojstva materijala (plastike i gume)

Dijele se na gustoću, mehanička svojstva i vodljivosti.

- gustoća tvari nam pokazuje koliku masu ima tijelo obujma 1m3, a izražava se jedinicom kg/m3
- mehanička svojstva se dijele na tvrdoću, čvrstoću, žilavost i elastičnost
- vodljivost struje, topline, svjetlosti, zvuka i magnetskog toka


7. Opiši tvrdoću materijala.

Tvrdoća je svojstvo materijala da se odupre prodiranju vanjskog tijela kroz njegovu površinu.

8. Opiši čvrstoću materijala.

Čvrstoća je otpornost materijala prema rastezanju ili sabijanju (drobljenju).
Opterećenje je statično, vlačno ili tlačno. Kod dinamičnog izmjeničnog opterećenja polimernih materijala dopušteno naprezanje se smanjuje, ovisno o broju promjena, na približno desetinu mirnog opterećenja (trajna dinamička čvrstoća). Mjeri se u N/mm2. Kod čelika je trajna dinamička čvrstoća oko polovica one kod mirnog opterećebnja.


9. Opiši žilavost materijala.

Žilavost je otpornost materijala prema presavijanju ili uvijanju kod dinamačkog udarnog opterećenja. Mjeri se u J/cm2. (rad potreban da se razori materijal određenog presjeka).

10. Opiši elastičnost materijala

Elastičnost je svojstvo materijala da se rasteže i mijenja oblik pod utjecajem vanjske sile, a nakon prestanka opterećenja vraća se u prvobitni oblik.

11. Opiši kemijska svojstva materijala.

Kemijska svojstva opisuju ponašanje materijala u dodiru sa kemikalijama (razrjeđivač, aceton, benzin, trikloretilen), otpornost na temperaturu, sunčevu svjetlost i zapaljivost.

12. Opiši estetska svojstva materijala.

Odnose se na vanjski izgled materijala. Lijep izgled značajno utječe na prodaju proizvoda. Plastike i gume boje se dodavanjem pigmenta u tijeku proizvodnje pa dobijamo kvalitetno bojanje po cijelom presjeku. Također se može proizvesti potpuno prozirna i sjajna plastika (klirit i pleksi-staklo). Izradom kućišta od takvog materijala omogućuje se pogled u unutrašnjost proizvoda što može biti efektno.

13. Opiši rezultate u području plastičnih suvremenih materijala. *****+

Otkriveno je 10.000 vrsta plastičnih masa, a dolazi i do novih izuma koji proširuju mogućnost njihove primjene.

Evo nekih primjera:

13.1 Vlaknima ojačani materijali.
Plastika se armira vrlo tankim i čvrstim vlaknima te se dobiva materijal velike čvrstoće.
Jedan od najpoznatijih takvih materijala je kevlar koji ima tzv. aramidna vlakna, a pet puta je čvršći od čelika.
Otkriven je 1965. godine. Vlakna mogu biti i od ugljika, bora, stakla, čelika, volframa itd.

13.2 Specijalna plastika koja dobro provodi struju.
Postoje i takve sa posebnim svojstvima za proizvodnju LCD displeja.

13.3 Specijalne plastike koje podnose visoku temperaturu.
Kratkotrajno i više od 760°C

13.4 Silikonske gume koje podnose visoke temperature


14. Opiši preradu plastičnih masa.

Uporabni predmeti od plastične mase proizvode se u prerađivačkoj industriji od sirovina koje proizvodi kemijska industrija. Isporučuju se u obliku praha, emulzije, otopine pahuljica, paste, granulata, ploča, blokova, prešane mase i tekuće smole. Prerađivački postupci su: valjanje, ljevanje, ubrizgavanje i prešanje.
Pored toga mogu se obrađivati strojnom obradom postupcima odvajanja čestica (tokarenje, glodanje, bušenje)

Dodatna pitanja za provjeru znanja.

1. Stiropor je oko 50 puta lakši od vode. DA NE

2. Označi člana koji ne pripada u skupinu.

a) poliakrilat b) polistiren c) polietilen d) kevlar e) polivinilklorid

3. Otapala i toplinu dobro podnosi (dobra kemijska svojstva):

a) poliakrilat b) polistiren c) teflon d) polietilen e) polivinilklorid

4. Drvo kačukovac (hevea) vuče porijeklo iz:

a) Sri Lanke b) Tropske Amerike c) Australije d) Ekvatorijalne Afrike e) Grenlanda

5. Navedi plastiku koja omekšava na povišenoj temperaturi

a) polivinilklorid b) bakelit c) ultrapas

- 13:55 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>