spookie dizajn

četvrtak, 16.06.2005.

magnovenje


nekako sam uspavana jutros
kao da me niti dižu
i nečije tuđe ruke njišu moje prste
mekana sam
ušuškana u perine snova
zavučena u u maglene skute
jednog od prošlih vremena
još da mi je kočija
i rosa u svitanje
..teško...
(l.l.)