Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/crostojkovic1958

Marketing

KAO TAJNIK BBŽ-a DAMIR BAJS (HSS) JE TAJIO KRIMINALE OD CONERA, JURKOVIĆA I RADEBRANKO STOJKOVIĆ
A. B. Šimića br. 3
43000 BJELOVAR

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
43000 BJELOVAR
Šetalište dr. Ivše Lebovića 40
N/r. glavnom tužitelju gospođi Branki Merzić

KAZNENA PRIJAVA

Protiv:

1. MARIJANA CONERA, župana (JMBG 1003956310027) iz Bjelovara
2. ANTE RADE, dožupana (JMBG 2101947310028) iz Bjelovara
3. VJERANA JURKOVIĆA, dožupana iz Bjelovara

ZBOG ZLOUPOTREBE POLOŽAJA I OVLASTI IZ ČL. 337 STAVA 3. KAZNENOG ZAKONA REPUBLIKE HRVATSKE

Napomena:
Državni ured za reviziju, obavio je REVIZIJU PRORAČUNA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE za 1998. godinu

Klasa: 041-01/98-01/1.
Ur.broj: 613-09-99-05.
Bjelovar, 07. travnja 1999. godine

Dana, 28. svibnja 1999. godine (petak) Branko Stojković održao je konferenciju za novinare o REVIZIJI PRORAČUNA Bjelovarsko-bilogorske županije, i nizu nepravilnosti u poslovanju. Iz javnih glasila oporbeni vijećnici saznali su tada da nalaz revizije je sastavljen od 104 stranice. Izvađene stranice oni još uvijek ne posjeduju.
U četvrtak 10. lipnja 1999. godine održana je redovna sjednica Skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije.
Na dnevnom redu, među ostalom našla se rasprava o Izvješću državne revizije – Županijskog proračuna za 1998. godinu.
Zatajena je 31 stranica materijala oporbenim viječnicima Županijske skupštine. Na kraju oporba je napustila sjednicu, a budući da preostali HDZ-ovi vijećnici nisu bili dovoljan kvorum, sjednica je prekinuta.
Održati će se u petak 25. lipnja 1999. godine u 10.00 sati.

1. Nije uplaćivano i obračunavano mjesečne uplate sredstava za stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja Domovinskog rata (dva puta godišnje).
2. Nije ustrojen unutarnji nadzor. Unutarnji nadzor provodi se radi provjere korištenja proračunskih sredstava, a to je uz primjenjivanje Zakona i propisa (provodi se jedanput mjesečno).
3. Nije usvojena knjiga javnog duga.
4. Pojedini izdaci za tekuće održavanje vozila i zgrada izvršeni su na temelju nepotpune dokumentacije.
5. Na pogrešnim računima vođeni su izdaci za održavanje zgrade, tj. kapitalnih vrijednosti.
6. Nije uredno unošeno – izdaci u knjigovodstvo proračuna.
7. Od 17 službenih automobila Županije, samo 1 (jedan) se vodi pod kapitalnu vrijednost.
8. Pravilnik o računovodstvu proračuna, prema kojem se u Knjigu kapitalne imovine unose podaci o količini, vrsti,... itd. (Nije unešeno.)
9. Otpisana je imovina Županije, prodavana je u vescjenje ili poklanjana.
10. Imovina je stavljena drugim službema na korištenje (automobili, telefoni, računala, kompjuteri, itd.)
11. Prikrivanje blagajničkog poslovanja, odnosno bilance izvještaja (uplatnica i isplatnica).
12. Uprava Županije zadužila se je kreditima kod banaka za duplo viši iznos od dozvoljenoga.
13. Većina novca nedostaje, otišlo je van Županije, nije uloženo u njen razvoj.
14. Novac je trošen nenamjenski: za službena putovanja, dnevnice, reprezentacije (konzumiranje jela i pića), poklone, fotografiranja, marketing, itd.
15. Darovana su financijska sredstva od 1.650.000,00 Kuna Osnovnoj školi u Vukovaru.
16. Sve kredite morati će vraćati građani, tj. porezni obveznici Bjelovarsko-bilogorske županije.
17. Iz Državnog proračuna doznačavana su sredstva što nije planirano.
18. Od osiguravajućih društava za nastale štete uzimani su prihodi, tj. kamate.
19. Zatajen je višak prihoda od lovozakupnina, od 309.852,98 Kuna.
20. Lovačkom savezu poklonjena je potpora od 87.610,00 Kuna (Mile Ćuk). Navedeno nije uskladu s odredbama Zakona o proračunu.
21. Političkim strankama uplaćeno je 200.000,00 Kuna.
22. Bez odluke poglavarstva uplaćeno je na žiro-račun 57.785,00 Kuna kablovskoj televiziji «Atila» - Jordanu Atanasovski (kumu Mile Ćuka).
23. Izvršene su isplate izdataka iz viška prihoda što nije planirano proračunom.
24. Izvršene su kadrovske promjene: na dan 31. prosinca 1998. godine u Županijskim uredima bilo je zaposleno 255 djelatnika. Ove godine 1999. uposleno je još 44 nova djelatnika.
25. Plaće odgovornih dužnosnika uvećane su za 0,5 – 20 % (po godinama radnog staža).
26. Izvršeni su viši izdaci od planiranog na izdatke za naknade troškove upotrebe osobnih automobila (odlazak i dolazak na posao).
27. Županija je nabavljala gorivo i plaćala popravke vozila za 8 (osam) automobila od drugih institucija koje nisu iz djelokruga Županija.
28. Iz blagajne goriva, dizano je gorivo za 32 osobna automobila.
29. Kupovana su službena vozila birokratsko-administrativnim službama, 3 (tri) vozila vatrogascima, 3 (tri) vozila zdravstvu, ...
30. Računovodstvene knjige vođene su van Zakonskog propisa.
31. Izvršeni su izdaci za nabavku i kupnju uredskog materijala i uredske opreme.
32. Bez građevinske dozvole i ponuda izvođeni su radovi na županijskom objektu.
33. Zaključivani su ugovori s civilnim najmodavcima o korištenju (2 fotokopirna stroja), o električnim i mehaničkim popravcima, tj. održavanju.
34. Kupljeni su mobiteli: službenicima na osobna imena – 3 croneta i 6 mobitela.
35. Učinjeni su izdaci na temelju ispostavljenih radčuna (o vrsti ugrađene robe odnosno izvršene usluge), te nisu potpisani od «strane» osobe koja može potvrditi da je usluga izvršena tj. ugrađen materijal.
36. Izdaani su bjanko-akceptni nalozi – 137 komada, što nisu u skladu Zakona ZAP-a.
37. Izdavani su računi koji ne sadrže količinu i jediničnu cijenu (za izvedene radove, itd.)
38. Izgradnja megalomanskih investicija koje sada stoje u draču i trnju, npr. započeta izgradnja 6 (šeste) sportske dvorane vrijedne 23.700.000,00 Kuna.
39. Trošena su ogromna financijska sredstva za izradu projekata, elaborata, savjetnih službi – za razvoj Bjelovarsko-bilogorske županije, tj. gospodarstva. Ništa nije od toga ostvareno.
40. Poklanjana su financijska i materijalna sredstva – dotacije vojsci (HV).
41. Troškovi doškolovavanja kadrova dostavljeni su fakultetu u iznosu 227.000,00 Kuna. Isplate su vršene na temelju neuredne i nevjerodostojne dokumentacije.
42. Vršeni su troškovi za rekonstrukciju energetske mreže (električne instalacije, komunalna čvorišta). Navedeno nije u skladu članka 7.
43. Za gradnju i obnovu crkvi otišlo je 1.190.000,00 Kuna. Izvršeno je bez Odluke Poglavarstva, što nije u skladu odredaba članka 41. Zakona o lokalnoj upravi i samoupravi.
44. Situacije su Županiji ispostavljene na vrijednost izvedenih radova, što se na nju odnose. U skladu s odredbama Zakona o gradnji – ugovori nisu autentični.
45. Nisu ispoštovani ugovori kojima se županija obvezala platiti radove na Općinskom sudu u gradu Grubišno Polje.
46. Obrtnički radovi u nekim slučajevima naplaćeni su u visoko iskazanim cijenama.
47. Izvršeni su radovi na Županijskom objektu, ulazne stepenice, rampe, kamere, elektro-instalaterski radovi, stolarski, tapiserski, itd. Izvođačima radova je isplaćeno bez zaključenih ugovora i dozvola.
48. Pozajmljivanja nisu planirana, a davana su bez kamata (bez ugovora),što nije u skladu sa zakonom.
49. Trošenje proračuna je neekonomično. Najveći izdaci iznose za nabavu, dostavu i postavljanje aluminijske bravarije 130.776,11 Kuna.
50. Dodatni ugovor zaključen jes Ministarstvom financija, što nije u skladu Zakona RH.
51. Županija je obavijestila Državni ured za reviziju da je 23. ožujka 1999. godine ustrojila unutarnji nadzor.

Ova kaznena prijava sastavljena je od 6 (šest) stranica.

Isto tako iznešena je na konferenciji za novinare dana 25. 06. 1999. godine u 8.30 sati.

U Bjelovaru, 25. lipnja 1999. godine

S štovanjem!

Branko Stojković

Predano na urudžbeni zapisnik:

- Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru 25. 06. 1999. godine.
- Ministarstvo unutarnjih poslova - Policija Bjelovar (Na znanje načelnici: Mato Sičaja, Drago Ivančić, Mato Vranješević)dana 25. 06. 1999.

Dostavlja se:

- Predsjedniku Županijskog suda i Udruge sudaca g. Vladimiru Gredelj dan 25. 06. 1999. godine
- Općinskom sudu u Bjelovaru Predsjedniku gđi. Antoniji Bagarić dana 25. 06. 1999. godine
- Ministarstvo financija Financijska policija Bjelovar načelniku g. Vinku Jeliću Balti dana 25. 06. 1999.
- Županijski pravnik gđa. Branka Saks dana 25. 06. 1999.
- Gradonačelniku Grada Bjelovara g. Josipu Hegedu dana 25. 06. 1999.
- Predsjedniku vijeća Grada Bjelovara g. Ivanu Šepovalu dana 25. 06. 1999.


----------------------------------
BRANKO STOJKOVIĆ
B j e l o v a r, 43000
0958148290 (Tel/mob.)
E-mail: brankostojkovic152@yahoo.com
Udruga "ŠTIT"
URED. Masarykova 8
H R V A T S K A
-----------------------------------------------------
Objavljeno: 13.11.2018. godine
-----------------------------------------------------
http://crostojkovic1958.blog.hr
http://stitonosa1958.blogger.ba
-----------------------------------------------------
Broj članaka: 4502.


Post je objavljen 13.11.2018. u 08:52 sati.