Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/matijevici

Marketing

KAKVA JE UGROŽENOST DOLINE NERETVE OD POTRESA I TKO TREBA BITI VIŠE NA OPREZU?

Dolina Neretve se nalazi na seizmički aktivnom području koje je kroz povijest bilo pod udarom većeg broja potresa.

Prema podacima Seizmološke službe RH, na području doline Neretve u posljednjih 125 godina zabilježeno je 33 potresa intenziteta V stupnjeva po MCS („prilično jak potres“ - Mercalijeva skala) i 12 potresa intenziteta VI stupnjeva MCS („jak potres“). Jači potresi od toga na ovom području nisu zabilježeni, te se ni u jednom slučaju nije radilo o znatnijoj šteti na stambenim objektima ni na infrastrukturnim objektima.

Zadnji potres koji se jače osjetio u dolini Neretve je onaj od 05. rujna 1996. godine s epicentrom u Stonu (na stonskom području je uzrokovao 8,2 milijuna USD štete dok u Neretvi nije izazvao štetu vrijednu spomena).

Kako se dolina Neretve se nalazi na području za koje se procjenjuje da bi moglo jednog dana doći u najgorem scenariju pod udar potresa jačine VIII MCS (razorni potres), za takav maksimalno predviđeni potres za ovo područje razrađene su i projekcije eventualnih razaranja i žrtava od strane ovlaštene tvrtke Alfa testa d.o.o.

Naročito velika oštećenja očekivala bi se u dijelovima naselja starije gradnje gdje bi rušenje objekata uzrokovalo neprohodnost ulica (s obzirom na njihovu širinu), a što bi kao posljedicu imalo otežano raščišćavanje i spašavanje unesrećenih.

Na području doline Neretve postoji dio objekata izgrađen od klesanog prirodnog kamena bez armirano-betonske konstrukcije, kao i objekti od neobrađenog kamena. U slučaju potresa većeg intenziteta za očekivati je da bi naročito na ovim objektima nastala veća oštećenja i rušenja istih.

Postojeće građevine u dolini Neretve (kao i u RH) se dijele u 3 kategorije prema čvrstoći i otpornosti na potrese:

Tip – A: Zgrade od neobrađenog kamena, seoske građevine, kuće od nepečene opeke, kuće od nabijene gline.

Tip – B: Zgrade od opeke, građevine od krupnih blokova, građevine s drvenom konstrukcijom, građevine iz tesanog prirodnog kamena.

Tip – C: Zgrade s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupno-panelne zgrade, dobro građene drvene zgrade.

Tipovi građenja u dolini Neretve po gradovima/općinama:

Na primjeru općine Kula Norinska koja je izradila plan ugroženosti, a koji je po izračunatom modelu i postotku vrlo sličan ostalim područjima doline Neretve (osim mjesta Ploče koje ima u prosjeku moderniju gradnju od ostalih naselja), možemo vidjeti kakvo je stanje i u ostatku doline Neretve.

Na području Općine Kula Norinska ima:
„Tip-A“ - 38 objekata
„Tip-B“- 290 objekata
„Tip-C“ – 311 objekata


Naselja po tipovima građevina u Općini Kula Norinska


Objekti Tipa „A i B“ znatno su osjetljiviji na potrese te se može računati da pri intenzitetu potresa od VIII stupnjeva po MCS ljestvici (razorni potresi) na 4 objekta u općini Kula Norinska nastala razorna oštećenja i potpuna rušenja (oni najslabiji od „Tip-A“). Srećom u objektima „Tip-A“ u općini Kula Norinska nema stanovnika (stare su i napuštene kuće), pa bi na njima bila samo materijalna šteta.

Na 39 objekata nastala bi teška i razorna oštećenja (ostatak od „Tip-A“ i par kuća „Tip-B“), te na 136 objekata („Tip-B“) nastala bi umjerena i teška oštećenja. Od objekata „Tip-B“, u 10 % objekata nitko ne živi, a u preostalih 90 % živi oko 700 osoba, pa bi se tu mogla očekivati ozljeđivanja i manji broj smrtnih slučajeva.

U objektima „Tip-C“ stalno živi oko 1200 stanovnika i u takvim objektima se može očekivati ograničena materijalna šteta i eventualno lakša ozljeđivanja.

Dakle pri takvom potresu bi na području Općine Kula Norinska u slučaju potresa intenziteta VIIIo po MCS ljestvici bilo ugroženo oko 639 objekata i svo stanovništvo u različitim stupnjevima ugroze.

Kuće tipa B (srednja čvrstoća gradnje) prevladavaju u cijeloj općini uz iznimku Krvavca II gdje zbog novije gradnje prevladavaju kuće čvrste gradnje najotpornije na potrese. Najugroženije su kuće u Krvavcu gdje ima veći broj kamenih kuća. U naseljima starije gradnje gdje su objekti građeni isključivo od klesanog kamena, s drvenom međukatnom strukturom očekivao bi se veći broj osoba s težim povredama kao i smrtno stradalih osoba. Najveće i najgušće naseljeno takvo naselje na području Općine je naselje Krvavac.

U objektima starije gradnje u općini živi oko 700 osoba (od ukupno 1900) i one bi u slučaju potresa intenziteta od VIII. stupnjeva MCS bile najugroženije. Tu se može računati na oko 5% smrtno stradalih osoba, tj. oko 35 osoba. Može se računati da bi bilo 10% teže povrijeđenih osoba, tj. oko 70 osoba i oko 15% lakše ozlijeđenih, tj. oko 110 osoba. Usljed potresa je moguć nastanak požara koji bi pored ljudskih života ugrozili i materijalna dobra.

Ostala područja Općine Kula Norinska spadaju u područja gdje su stambeni i gospodarski objekti uglavnom građeni u novije doba, te su korišteni kvalitetniji materijali gradnje, a samim tim spadaju u zonu manje ugroženosti stanovnika.

Također razlog povećane sigurnosti je manja gustoća naselja. U tim bi se objektima manje opasnosti našlo oko 1200 osoba za koje se može pretpostaviti da bi bilo oko 2% smrtno stradalih tj. oko 12 osoba, 5% teže povrijeđenih osoba tj. 60 osoba i oko 10% lakše povrijeđenih osoba, tj. oko 120 osoba.


Post je objavljen 30.12.2013. u 00:01 sati.