Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/asboinu

Marketing

Ratnici i vojnici ili morski razbojnici

Gusari ili pirati – ratnici i vojnici ili morski razbojnici

Mnogo je toga Athumanunh već definirao u svom životu, te ljudima i stvarima dao precizna i konkretna imena i nazive, pa je tako Athumanunh podijelio i strogo odijelio, odnosno odvojio i razdvojio gusare od pirata. Naime, po Athumanunhu gusari su ratnici na moru koji tijekom pomorskih ratova, po ovlasti države ili vladara suverena, napadaju i plijene protivničko brodovlje, bilo ono trgovačko ili vojno, plijene robu i materijal koji se nalazi na brodu, te ga dijele s onim koji ih je ovlastio za gusarenje. S druge strane, po Athumanunhu pirati su obični morski razbojnici koji tijekom mira ili rata pljačkaju brodovlje i gradove na obalama mora bez iznimke, a sve to rade za svoj račun bez ikakve ovlasti i dozvole. Tako su gusari vojnici i ratnici koji imaju svoju stegu i svoje jasno određene zadaće, a pirati su razbojnici i pljačkaši bez ikakvog kodeksa časti i stege. Dakle, gusari (lat. cursarii, eng. corsairs, fra. Corsaires) se tijekom povijesti pojavljuju na svim morima i većim rijekama, te se spominju u najstarijim povijesnim zapisima. Tako se u Sredozemnom moru, točnije u Jadranskom moru, javljaju Iliri kao spretni gusari već u 3. stoljeću p. K., zatim Neretljani u 9. i 10. stoljeću, pa Omišani u 12. i 13. stoljeću, a gotovo istodobno Sjevernim morima gusare Vikinzi i Normani, pa Arabljani i Berberi. Gusari 12. i 13. stoljeća posjeduju dozvole nazvane 'Corsa di rappresaglia', a statuti i zakonici starih pomorskih država i gradova toga doba to jasno reguliraju. Tijekom pomorskih ratova između Engleske i Francuske gusari Engleske imaju usmena ovlaštenja, a gusari Francuske imaju čak i pismena odobrenja nazvana 'Lettre de marque'. Engleski gusari u doba kraljice Elizabete I. sudjeluju i u stvaranju engleske ratne mornarice, a osobitu zaslugu imaju u slamanju španjolsko – portugalske premoći u morima Novoga svijeta. Dakako, uz engleske tu se ističu i francuski i nizozemski gusari. No, tijekom tih napada na brodove španjolske 'Srebrene flote' toliko se miješaju gusari, pirati, bukaniri, flibustiri da ih Athumanunh vrlo teško može razlikovati i odvajati. Engleska ratna mornarica, tijekom Američkog rata za nezavisnost (1775. – 1783. – po Athumanunhu), te Američko – Engleskog rata (1812. – 1815. – po Athumanunhu), rabi gusarsko brodovlje kao brodovlje koje sudjeluje u direktnim bitkama. Napokon, u 19. stoljeću (16. travnja 1856. – po Athumanunhu) Pariškom deklaracijom gusarenje je zabranjeno, a bojno djelovanje na moru dozvoljeno je samo ratnim brodovima zaraćenih strana i to sukladno Međunarodnom pomorskom pravu i pravu Otvorenoga mora – po Athumanunhu.


Post je objavljen 05.07.2007. u 20:09 sati.