let u boji naopačke

Mala omaška jednog sanjara
Jednom sam te sanjala
Sad gatam,
Je li java bila san
Ili san java,
Neupitno,
Na tren
Stvarna je bila sanja.
Sad ne znam
Koja mi je stvarnost stvarna,
Ona u kojoj mislim,
Ili ona u kojoj sanjam.

03.09.2021. petak

- Gukni golube (2) - Misli na drvo - #

<< Arhiva >>