let u boji naopačke

Bez Vizije (od djevojčice do majke)

Nekad sam voljela muškarce,
Jednog po jednog,
Nekoliko odjednom,
Strastveno ili polako,
Iskreno ili s predumišljajem,
Spontano ili slučajno,
Nekad sam voljela muškarce
Kao da samo oni postoje,
Sve do jednog
Koji je sa sobom donio
Život i njegovo sjeme,
Jednu biljku
Koja uvijek daje,
Sa dva mala lista
Koji će jednom postati stabla,
Oni povedoše me
Od djevojčice do majke,
Putem kojim nisam mislila
Ali jesam,
Dok nisam
Sada kao potpuna,
Jesam,
Nisam više djevojčica
Ali jesam majka,
I time nepovratno
Žena.

22.05.2019. srijeda

- Gukni golube (2) - Misli na drvo - #

<< Arhiva >>