let u boji naopačke

Ana
Doći ću ti jednog dana
Na prag restorana
Uplakana
Jer hoću nositi više nego što mogu,
Jer je stepenica više nego što zamišljam:
Doći ću ti jednog dana
Kao prosjak, sa svih strana,
Trebat ću te da mi kazes
Da sam ti od nekud znana.

Doći ću ti jednog dana
Da mi kažeš kako je to bilo
Ostat' sama
I kako se iz nicega
Čovjek ponovo uzgaja:

Jer ti si mi omiljeni primjer fenkisa,
Preživjela,
A još si radosna.

18.10.2019. petak

- Gukni golube (2) - Misli na drvo - #

<< Arhiva >>