Hrvatska numizmatika

utorak, 29.05.2007.

Novo izdanje kataloga „Slovenski kovanci in bankovci“ autora Vitomira Čopa

Izašao je novi katalog za slovenske kovanice i novčanice autora Vitomira Čopa. Katalog kroz vrlo detaljne prikaze obrađuje slovenski kovani i papirnati novac od uvođenja tolara, pa sve do danas kada je Slovenija dio EMU. Katalog obiluje ilustracijama i prikazima mnogobrojnih varijanti i grešaka na slovenskom novcu. Ovdje donosimo kratak prikaz kataloga na slovenskom jeziku.

Vitomir Čop: SLOVENSKI KOVANCI IN BANKOVCI 2007

Slovenski kovanci in bankovciV maju 2007 je izšel nov katalog avtorja Vitomirja Čopa Slovenski kovanci in bankovci 2007, ki je dejansko popravljen, dopolnjen in razširjen ponatis prve izdaje iz leta 2006, ki je bila v celoti razprodana.

Knjiga obravnava vse uradne izdaje kovancev in bankovcev v Republiki Sloveniji od uvedbe tolarja ob osamosvojitvi v letu 1991 do uvedbe evra leta 2007. Zasnovana je kot priročnik za zbiralce, zato se ne poglablja v razlaganje zgodovinskih okoliščin, katere so opisane že v drugi literaturi, ampak na zgoščen in pregleden način podaja vse razpoložljive podatke o kovancih in bankovcih, ki bi bili lahko zanimivi za zbiralca. Zaradi usmerjenosti k zbiralcem je v knjigi predstavljen izključno v legalno javno uporabo dan numizmatični material.

Vsebina knjige je predstavljena na 206 straneh in opremljena z mnogimi nazornimi fotografijami in povečavami. Razdeljena je na več delov, v katerih so ločeno obravnavani redni obtočni kovanci, priložnostni kovanci, medalje in plakete, redni bankovci, priložnostni bankovci, seti kovancev in bankovcev, ter na koncu kot poseben dodatek zaradi primerjave z uradnimi še zasebni pretiski na bankovcih in kovancih. V vsakem od teh delov je numizmatični material še dodatno razdeljen na danega v obtok in izdanega v setih.

Numizmatični material je predstavljen z vsemi ratpoložljivimi podatki. Poleg tipske slike sprednje in hrbtne strani vsakega kovanca in bankovca je pri kovancih predstavljena tudi slika oboda, na kar večina katalogov ponavadi pozablja. Sledijo natančni tehnični podatki o zlitini, dimenzijah in teži vključno s predpisano toleranco, podatki o nakladah, datumih dajanja v obtok in umikanja iz obtoka ter še vrsta drugih podatkov. Pri kovancih, ki so izšli v pakiranjih, je opisana tudi vsa pripadajoča oprema, embalaža in priloženi certifikati. Vse to je na pregleden način podano v tabelarni obliki.

Katalog je zasnovan za različno zahtevne zbiralce. Podatki so grafično predstavljeni tako, da se zbiralec z lahkoto odloči, do katerega nivoja se bo pri zbiranju poglobil.
- Nezahtevni zbiralci se lahko odločijo zgolj za tipsko zbiranje, kjer je važen le osnovni motiv na kovancu, vse ostale detajle pa lahko zanemarijo. V ta namen je vsak tip kovanca predstavljen v odebeljenem okvirčku s sliko in vsemi pripadajočimi podatki.
- Drugi nivo je namenjen povprečno zahtevnemu zbiranju po letnicah in kovnicah. Tukaj so predstavljene tudi druge namerne razlike, kot so na primer izdaje kovancev v polirni izvedbi ali vzorčni bankovci.
- Na tretjem nivoju, namenjenem zahtevnejšim zbiralcem, ki je podrejen letnicam in tudi grafično zamaknjen, so obravnavane različice kovnih pečatov. Za različico velja vsaka nenamerna razlika detajlov na kovnem pečatu, ki je nastala ob sami izdelavi pečata.
- Četrti nivo je namenjen zelo zahtevnemu zbiranju in obravnava ponovljive napake, kamor sodijo poškodbe kovnih pečatov nastale med kovanjem. Ta nivo je od ostalih nivojev v katalogu ločen z dodatnim zamikom vrstic in s senčenjem.

Ves v knjigi objavljen numizmatični material je opremljen tudi z oceno tržnih vrednosti. Obtočni kovanci in bankovci so ocenjeni za tri stopnje ohranjenosti, poliranci pa le za eno, najvišjo. Pri slednjih je zapisana tudi originalna cena na dan izida. Vse cene v knjigi so izražene v evrih, za preračune pa velja centralni paritetni tečaj Banke Slovenije, ki velja od 28. junija 2004 dalje (1 € = 239,640 SIT).

Cijena knjige je: 20 EUR + poštarina

Kontakti za narudžbu:
- Numizmatično društvo Slovenije (za katalog), Ilirska ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija
- e-mail: slokoban@yahoo.com ili numdruslo@yahoo.com

Ključne riječi: numizmatički katalog, kovani novac, papirni novac, Slovenija
Keywords: numismatic catalog, coins, banknotes, Slovenia


Coins Banknotes Militaria Store

- 23:50 - Komentari (1) - Isprintaj - #