Hrvatska numizmatika

srijeda, 16.05.2007.

Nove novčanice Bosne i Hercegovine od 50 i 100 konvertibilnih maraka (2)

Zahvaljujući Ameru Sulejmanagiću iz Sarajeva dobili smo i slike novih novčanica:

Nova izdanja 2007.

Na novim novčanicama od 50 i 100 KM nalazi se potpis guvernera Kemala Kozarića. Kao godina tiskanja navedena je 2007, koja se na licu novčanice nalazi ispod potpisa i riječi GUVERNER (1).

Ostale razlike odnose se na zaštitne elemente novčanica. Vodeni znak se, kao i kod prethodnih izdanja, sastoji od stiliziranih inicijala CBBH u vertikalnom nizu, s tim da su kod novog izdanja prisutna samo po dva inicijala u latiničnom i ćiriličnom pismu naizmjenično, ukupno četiri, bez djelomičnih inicijala u vrhu i dnu novčanice, kao što je bio slučaj kod izdanja iz 1998. i 2002. godine.

Zaštitna nit novčanica, koja je kod ranijih izdanja u cijelosti bila ugrađena u papirnu masu, kod novog izdanja mjestimice izlazi na površinu novčanice. Kada se novčanica gleda prema svjetlu, nit se vidi u cijelosti i sadrži mikrotekst CBBH, naizmjenično latiničnim i ćiriličnim pismom (3).

Na licu novčanice, umjesto prikrivenog natpisa/oznake apoena sive boje, nalazi se optički promjenljiv elemenat u odgovarajućoj boji za oba apoena. Ovisno od ugla promatranja, unutar elementa se može uočiti jedna ili više apoenskih oznaka, broj 50 ili 100 (4).

Zanimljivo je da se na slikama novčanica koje su objavljene u dnevnom tisku nalazi samo jedan serijski broj, otisnut u gornjem lijevom kutu (2), dok je na izdanim novčanicama, serijski broj i u donjem desnom kutu. Da li se radi o grešci, varijanti serijskog broja ili nečem sličnom, trebalo bi se uskoro vidjeti.

Nova izdanja 2007.

Izvor: Amer Sulejmanagić, Sarajevo

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, papirni novac, 50, 100, konvertibilna marka, 2007.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, paper money, 50, 100, konvertibilna marka, 2007


Unicel prijevodi

- 00:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #