Hrvatska numizmatika

nedjelja, 23.10.2005.

Novopronađen Kerdićev sadreni model za novac Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Gospođa Vesna Mažuran-Subotić iz Zagreba objavila je u Numizmatičkim vijestima br. 57 iz 2004. zanimljiv članak o predlošku, sadrenom modelu za kovani novac Kraljevine SHS našeg najpoznatijeg medaljera Ive Kerdića. Jedan od Kerdićevih najvećih doprinosa našoj numizmatici je i kovani novac NDH, koji nažalost nije otišao dalje od predložaka i probnih otkova koji danas predstavljaju vrhunske specijalitete naše moderne numizmatike.

Novopronađen Kerdićev sadreni model za novac Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Pronađen je još jedan sadreni model za novac koji je akad. kipar Ivo Kerdić radio za Kraljevinu SHS najvjerojatnije 1920. godine (uz dva već poznata). Model je promjera 20,5 cm, a na njemu je prikazana glava mlade žene, kose povijene maramom te ukrašene cvijećem i klasjem. Iza vrata nalazi se vrpca, a na njezinim je krajevima napisano SHS (lijevo - ćirilicom, desno - latinicom).

Unutar korpusa hrvatske numizmatike posebnošću i zanimljivošću izdvaja se tema vezana za kreiranje novca akad. kipara Ive Kerdića. Posebna pozornost pridavana je sadrenim modelima koji nisu izvedeni u konačnoj realizaciji (v. bilj. 1), a od kojih se većina nalazi u pohrani (v. bilj. 2) u Gliptoteci HAZU u Zagrebu.

Iz mnogo modela sustavno obrađenih, izdvojena su i prepoznata, kao predlošci za novac Kraljevine SHS, dva primjerka za koje se pretpostavlja da su nastali 1920. godine. Prvi prikazuje prelju odjevenu u narodnu nošnju u sjedećem položaju, a iza njezinih leđa teče vrpca s ćiriličnim (lijevo) i latiničnim (desno) natpisom SHS. Drugi primjerak prikazuje stojeći ženski akt - žetelicu (koji se vertikalno proteže središnjim dijelom polja), a iza njezina je tijela u središnjem dijelu smještena identična vrpca. (Žena u desnoj ruci drži srp, a lijevom obuhvaća snop žita.) U spomenutim modelima vidi se začetak te se od njih i počinjao pratiti likovni razvoj motiva prelje i žetelice, kojima se Kerdić vraćao i pri kasnijim kreacijama novca, transformirajući i nadopunjavajući pojedine elemente te stvarajući predloške ne samo iznimne ljepote, nego i unoseći dijelove folklora u tu specifičnu likovnu disciplinu.

Danas, zahvaljujući sretnom spletu okolnosti koji mi je omogućio da vidim još jedan originalni negativ modela i dobijem za Gliptoteku HAZU jedan primjerak pozitiva, tim modelima možemo pridružiti i treći, na kojem se nalazi glava lijepe, mlade žene u desnom profilu, kose djelomično zavijene u maramu te ukrašene cvijećem i klasjem. Iza koso rezane linije vrata proteže se također valovita vrpca koja s lijeve strane ima ćirilični, a s desne latinični natpis SHS. Sadreni model promjera je 20,5 cm, a povišeni rub naglašen je s unutarnje strane bisernim nizom koji teče uz obod. U odsječku ispod vrpce nalazi se kao sigla znak mjeseca poput onog na modelu prelje, samo okrenut ulijevo. Lice žene koncepcijski se izgledom i modelacijom potpuno uklapa u kasniji niz s istim motivom (npr. Prelja iz 1941.). Budući da se na predlošku s preljom i na predlošku s glavom mlade seljanke u donjem kružnom odsječku nalazi znak mjeseca - kojeg nema na modelu s aktom, žetelicom, a na kojem se na istom mjestu nalazi signatura IK - otvara se niz pitanja na koje bi trebalo pronaći odgovore u nekim budućim istraživanjima vezanim za novac Kraljevine SHS.
_____________________
Bilješka 1. O Kerdićevim predlošcima za novac, realiziranim ili nerealiziranim, pisali su mnogi autori npr. Gjuro Krasnov (Kerdićevi modeli novca u vrijeme Banovine Hrvatske, Numizmatika, br. VII., str. 62.-66., Zagreb, 1988.), Irislav Dolenec (Hrvatska numizmatika, Zagreb, 1993.), Dalibor Brozović (Kune i lipe, Zagreb, 1994.) te autorica ovog teksta (Prijedlozi Ive Kerdića za novac Kraljevine Jugoslavije 1937. godine - narudžba i sudjelovanje na natječaju, Numizmatičke vijesti, br. L, (51.), str. 89. - 93., Zagreb, 1998.).
Bilješka 2. Sadreni modeli vlasništvo su gospođe Vjekoslave Kerdić, kćeri umjetnika.


Autor: Vesna Mažuran-Subotić
Izvor: Numizmatičke vijesti br. 57, 2004., str. 219-220

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, model, Ivo Kerdić, Kraljevina SHS
Keywords: coins, model, Ivo Kerdic, Kingdom of SCS
English title: Newly-found Ivo Kerdic's Plaster Model for Coins of Kingom of Serbs, Croats and Slovenes

- 00:01 - Komentari (4) - Isprintaj - #