"O istom uvijek isto!"

22.07.2020.U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisao upravo za sebe!"

*
Borba protiv zla“

*
/Jedino mjesto gdje Boga ne nalazimo je laž!!/


U odvažnoj borbi dobra protiv zla, međutim postoje određena pravila koja se ne smiju zanemariti ako se želi uspjeti.
Početak borbe sa zlom počinje u nama samima našim jasnim i odlučnim opredjeljenjem za dobro naspram zla.
Pravila:
Protiv tih nema zakona“.
„Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.
1. Ljubav za sva stvorenja i sve stvoreno,
2. nenasilje,
3. zalaganje za dobro.
Ponajprije, odvažnost se mora temeljiti na jedinstvu snage i prijateljstva.
Naša snaga je u našim slabostima.
Prijateljstvo je naš izbor da budemo prijatelji dobru a „neprijatelji zlu.
Drugo, kompromis sa zlom nije moguć; u svim situacijama zlo mora biti otvoreno pokazano. Niti se vaše slabosti i nedostaci smiju umanjivati.
Zlo, uzroci zla su:
0. Neposluh, (iznevjeriti već čvrsto dato obećanje)
1. bezbožnost,
2. pohlepa i
3. strast.
Ako imamo neku od ovih slabosti trebamo ih se ostaviti!!
Treće, borba se ne smije provoditi izravnom silom.
Sila i prisila isključeni su u svim situacijama
Ako je zlo obilježeno, ono pomišlja na oružje,
Naše zaplitanje i suprotstavljanje na silu silom.
Zlo se zlim hrani!
a ako mu učinimo uslugu da se protiv njega borimo po načelu udarac za udarac, na kraju ćemo izgubiti jer se tako zaplićemo u mržnju i strast.
Zli nas vidi mi njega ne vidimo pa kako bismo u ovako neravnopravnoj borbi mi pobjednici bili?!
Stoga je i važno početi kod kuće, u našim vlastitim osobnostima stražariti nad pogreškama koje smo obilježili.
Moje pogreške:
-
-
-
-
- meni poznate
Ne ovaj način otupljuju oštrice oružja zla jer ne pronalazi suparnika.
Iz istog razloga ni svoje vlastite pogreške ne bi smjeli izravno napadati. One pobjeđuju sve dok se s njima hvatamo.
Zalažimo se svim umom svojim, svom snagom svojom, svom ljubavlju nadom i strpljenjem.
Na posljetku; najbolji put borbi protiv zla je djelotvorno napredovanje u dobru.
Početak borbe sa zlom počinje u nama samima našim jasnim i odlučnim opredjeljenjem za dobro naspram zla.
Preporodiš li sebe pobijedio si zlo u sebi!
„To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni.“, hn. J
Sedam smrtnih grijeha
7 smrtnih grijeha: njihovo značenje i što Biblija kaže o njima
Razvijajući božanske osobine i rastući u plodovima Duha kršćani mogu pobijediti ovih sedam smrtnih grijeha u svojim životima.
1. Oholost
Definicija: kvaliteta ili stanje osobe kao što je pretjerano samopouzdanje i uobraženost.
Protumjera: poniznost, blagost, ljubav prema Bogu, ljubav prema drugima, primjereno samopoštovanje.
2. Zavist
Definicija: bolna ili ogorčena svjesnost prednosti koju uživa druga osoba sa željom da se posjeduje ista prednost.
Protumjera: ljubav, radost, zahvalnost, suosjećanje, zadovoljstvo.
3. Srdžba
Definicija: Snažna osvetnička ljutnja ili revolt.
Protumjera: mir, nježnost, samokontrola.
4. Neumjerenost
Definicija: Pretjerano udovoljavanje u hrani i piću.
Protumjera: samokontrola, zadovoljstvo, strpljenje, pronicljivost.
5. Požuda
Definicija: intenzivna ili neukroćena (seksualna) žudnja, lascivnost.
Protumjera: ljubav, nesebičnost.
6. Lijenost
Definicija: neraspoloženost djelu rada, duhovna ravnodušnost i neaktivnost.
Protumjera: ustrajnost, upornost, služenje.
7. Škrtost
Definicija: sebična i pretjerana žudnja za posjedovanjem više nečega (npr. novca) nego što je to potrebno (materijalnih dobara).
Protumjera: velikodušnost, ljubaznost.
Kako se nositi s krivnjom?
Ponovnim čitanjem opisa grijeha mi shvaćamo da smo krivi za počinjenje svih ovih grijeha. Svaki grijeh, prema Rimljanima 6, 23 rezultira smrću. Pavao savršeno opisuje ljudsko stanje u Rimljanima 7, 21-25: „Nalazim dakle ovaj zakon: kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobi me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem! Ja, dakle, umom ja služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha“.
Isus nam pokazuje, govori i osnažuje nas da podignemo svoje standarde od tjelesnih prema duhovnim. On nam zapovijeda da volimo jedni druge kao što volimo sami sebe i da volimo Boga svim svojim srcem, umom, tijelom i dušom. (Levitski zakonik 19, 18; Matej 22, 37-39; Marko 12, 30-31; Luka 10, 27; Rimljanima 13, 9). Kada svoj pogled usmjerimo prema Isusu i odaberemo da želimo biti više poput Njega bit ćemo više svjesni svojih vlastitih područja slabosti. Možemo odabrati prilagoditi naš način razmišljanja i djela tako što ćemo molitvom zamijeniti naše misli sa stvarima koje su dobre i časne dok gledamo na Isusa kao na našeg Učitelja i Spasitelja. On želi da mi budemo poput Njega, našeg nebeskog Oca. Kako bismo se borili protiv naše griješne prirode molitva je naše oružje. Možemo moliti ono što nazivam molitvom zamjene.
Molitva zamjene
Gospodine zamijeni moju oholost, zavist, srdžbu, požudu, lijenost i škrtost ljubavlju prema drugima i ljubavlju prema Tebi. Daj mi oči da vidim druge kao što ih Ti vidiš. Pomozi me da sebe vidim na ispravan način. Promijeni moje srce od kamena kako bi ono prikazivalo Tvoje srce i kako bih bio/la zadovoljan/na s vještinama, talentima i darovima koje si mi dao. Kada se osjećam povrijeđeno, uvrijeđeno ili ljuto pokaži mi kako da se na pozitivan način obračunam s mojom boli na način koji proslavlja Tebe i časti druge. Želim izgledati više nalik Tebi Gospodine i manje nalik sebi. Amen.
Grijeh nije samo loše i nemoralno ponašanje. To je problem srca. Svi mi griješimo i taj grijeh nas odvaja od Gospodina i drugih. No slavimo Gospodina zbog Radosne vijesti koja kaže dok smo još bili grešnici Isus je umro za nas (Rimljanima 5, 8). Spasenje se ne može zaslužiti. To je Božji dar milosti kako se nitko ne bi mogao hvaliti. Svakome se mogu oprostiti grijesi, čak i ”velikih” sedam, po Njegovoj milosti kroz vjeru u Krista. (Djela 10, 23)
„Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama“! (Filipljanima 4, 8-9)
Autorica: Lori Wildenberg; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

*»Ako je zakon oruđe kojim se čini nepravda, onda ga treba (pre)kršiti«.


Svemogući vječni Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje.

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)Oznake: Odgoj "odrasle djece"

„Jedan dosadni, . . . !“

18.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!„Tko o čemu, …!“

*


„Držite lopova!!“ – viče lopov iz sveg glasa.

*

Puzajuća diktatura na djelu ili ozakonjenje pretpostavke.

Razlog:
Nevidljivi neprijatelj stvarni ili imaginari, bitno nije.

Bitna je zbunjoza jer, u mutnom najlakše se „riba“ lovi.

*

"Ovce su za šišanje, vukovi za odstrel!"(Njihova je snaga u njihovim slabostima, u brojnosti)I onako će na kraju sve brojevima biti riješeno.

*


"Svemogući, Vječni Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje."


*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)


PS:

O istom uvijek isto!, hn.Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Nagovaranje je jedina snaga Zloga!"

15.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!*

„KOROV – DRAČ – OGANJ!“Kako ovaj „njegov“ nagovor izgleda bezazleno?!„Ma ostavi to za poslije, ostavi to za sutra!“, nagovara „on“ svakog čovjeka.

Ko ga posluša dao mu je mali prst?!


Svaki onaj koji mu je dao mali prst pristao je biti „njegov vojnik“.
Kad zbog takvog ponašanja dođe do zaostajanja, zasićenja, zastarijevanja, ustajalosti , „obrastanja u korov, na koji dolazi drač, jedino rješenje je oganj“ – katastrofa!, prirodna ili umjetno izazvana.


Tako biva!?

Jer, . . . ?

To je „Zakon prirode“.E, pa zato:

„Sve što možeš uraditi danas – sada, ne ostavljaj za sutra!“


*

Sutra ne postoji!
Ono što zovemo sutra ako i dočekamo bude sada - danas!, hn. :)* 90. Svemogući, Vječni Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)
.


Oznake: Obrazovanje odrasle "djece"

"Ne znam kako vi?, Ja ovako!"

14.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisan upravo za mene!"

*

„Kada dospijem u stanje razmišljanja;
Što bih još pametno mogao reći?
Najbolje mi je zašutjeti!“

__________________________________, hn. :)


"Svemogući Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje."

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)Oznake: Odgoj "odrasle djece"

F a t a m o r g a n a

07.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisan upravo za 'mene - tebe'!"*


„Ideali i principi“

(„Za ideale ginu budale!!“)Ideali (mn) su proizvodi naše iluzije o koje-komu i koje-čemu, svačemu nečemu.
Ideali izgledaju „idealno“ samo dok smo dovoljno udaljeni od njih, sve dok im se približimo. Kad im se dovoljno približimo vidimo sve njihove mane i više nam ne izgledaju tako idealno kako su izgledali dok su nam bili „nedokučivi“.

Neprestano uživati moguće je samo u Nedokučivom!“ hn.

*

FatamorganaNe zabija noj glavu u pijesak, to je fatamorgana.

„Sve dok "Ja" promatram odvojeno od "Ti" 'nafake' nema.“

(Ti i Ja smo samo dvije polovine jedne cjeline!)

*


Ruganje i likovanje nepoželjno je ponašanje u svim situacijama.


U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!* 90. Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje.

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.