"O istom uvijek isto!"

22.07.2020.U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisao upravo za sebe!"

*
Borba protiv zla“

*
/Jedino mjesto gdje Boga ne nalazimo je laž!!/


U odvažnoj borbi dobra protiv zla, međutim postoje određena pravila koja se ne smiju zanemariti ako se želi uspjeti.
Početak borbe sa zlom počinje u nama samima našim jasnim i odlučnim opredjeljenjem za dobro naspram zla.
Pravila:
Protiv tih nema zakona“.
„Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.
1. Ljubav za sva stvorenja i sve stvoreno,
2. nenasilje,
3. zalaganje za dobro.
Ponajprije, odvažnost se mora temeljiti na jedinstvu snage i prijateljstva.
Naša snaga je u našim slabostima.
Prijateljstvo je naš izbor da budemo prijatelji dobru a „neprijatelji zlu.
Drugo, kompromis sa zlom nije moguć; u svim situacijama zlo mora biti otvoreno pokazano. Niti se vaše slabosti i nedostaci smiju umanjivati.
Zlo, uzroci zla su:
0. Neposluh, (iznevjeriti već čvrsto dato obećanje)
1. bezbožnost,
2. pohlepa i
3. strast.
Ako imamo neku od ovih slabosti trebamo ih se ostaviti!!
Treće, borba se ne smije provoditi izravnom silom.
Sila i prisila isključeni su u svim situacijama
Ako je zlo obilježeno, ono pomišlja na oružje,
Naše zaplitanje i suprotstavljanje na silu silom.
Zlo se zlim hrani!
a ako mu učinimo uslugu da se protiv njega borimo po načelu udarac za udarac, na kraju ćemo izgubiti jer se tako zaplićemo u mržnju i strast.
Zli nas vidi mi njega ne vidimo pa kako bismo u ovako neravnopravnoj borbi mi pobjednici bili?!
Stoga je i važno početi kod kuće, u našim vlastitim osobnostima stražariti nad pogreškama koje smo obilježili.
Moje pogreške:
-
-
-
-
- meni poznate
Ne ovaj način otupljuju oštrice oružja zla jer ne pronalazi suparnika.
Iz istog razloga ni svoje vlastite pogreške ne bi smjeli izravno napadati. One pobjeđuju sve dok se s njima hvatamo.
Zalažimo se svim umom svojim, svom snagom svojom, svom ljubavlju nadom i strpljenjem.
Na posljetku; najbolji put borbi protiv zla je djelotvorno napredovanje u dobru.
Početak borbe sa zlom počinje u nama samima našim jasnim i odlučnim opredjeljenjem za dobro naspram zla.
Preporodiš li sebe pobijedio si zlo u sebi!
„To mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni.“, hn. J
Sedam smrtnih grijeha
7 smrtnih grijeha: njihovo značenje i što Biblija kaže o njima
Razvijajući božanske osobine i rastući u plodovima Duha kršćani mogu pobijediti ovih sedam smrtnih grijeha u svojim životima.
1. Oholost
Definicija: kvaliteta ili stanje osobe kao što je pretjerano samopouzdanje i uobraženost.
Protumjera: poniznost, blagost, ljubav prema Bogu, ljubav prema drugima, primjereno samopoštovanje.
2. Zavist
Definicija: bolna ili ogorčena svjesnost prednosti koju uživa druga osoba sa željom da se posjeduje ista prednost.
Protumjera: ljubav, radost, zahvalnost, suosjećanje, zadovoljstvo.
3. Srdžba
Definicija: Snažna osvetnička ljutnja ili revolt.
Protumjera: mir, nježnost, samokontrola.
4. Neumjerenost
Definicija: Pretjerano udovoljavanje u hrani i piću.
Protumjera: samokontrola, zadovoljstvo, strpljenje, pronicljivost.
5. Požuda
Definicija: intenzivna ili neukroćena (seksualna) žudnja, lascivnost.
Protumjera: ljubav, nesebičnost.
6. Lijenost
Definicija: neraspoloženost djelu rada, duhovna ravnodušnost i neaktivnost.
Protumjera: ustrajnost, upornost, služenje.
7. Škrtost
Definicija: sebična i pretjerana žudnja za posjedovanjem više nečega (npr. novca) nego što je to potrebno (materijalnih dobara).
Protumjera: velikodušnost, ljubaznost.
Kako se nositi s krivnjom?
Ponovnim čitanjem opisa grijeha mi shvaćamo da smo krivi za počinjenje svih ovih grijeha. Svaki grijeh, prema Rimljanima 6, 23 rezultira smrću. Pavao savršeno opisuje ljudsko stanje u Rimljanima 7, 21-25: „Nalazim dakle ovaj zakon: kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, ali opažam u svojim udovima drugi zakon koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobi me zakonom grijeha koji je u mojim udovima. Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem! Ja, dakle, umom ja služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha“.
Isus nam pokazuje, govori i osnažuje nas da podignemo svoje standarde od tjelesnih prema duhovnim. On nam zapovijeda da volimo jedni druge kao što volimo sami sebe i da volimo Boga svim svojim srcem, umom, tijelom i dušom. (Levitski zakonik 19, 18; Matej 22, 37-39; Marko 12, 30-31; Luka 10, 27; Rimljanima 13, 9). Kada svoj pogled usmjerimo prema Isusu i odaberemo da želimo biti više poput Njega bit ćemo više svjesni svojih vlastitih područja slabosti. Možemo odabrati prilagoditi naš način razmišljanja i djela tako što ćemo molitvom zamijeniti naše misli sa stvarima koje su dobre i časne dok gledamo na Isusa kao na našeg Učitelja i Spasitelja. On želi da mi budemo poput Njega, našeg nebeskog Oca. Kako bismo se borili protiv naše griješne prirode molitva je naše oružje. Možemo moliti ono što nazivam molitvom zamjene.
Molitva zamjene
Gospodine zamijeni moju oholost, zavist, srdžbu, požudu, lijenost i škrtost ljubavlju prema drugima i ljubavlju prema Tebi. Daj mi oči da vidim druge kao što ih Ti vidiš. Pomozi me da sebe vidim na ispravan način. Promijeni moje srce od kamena kako bi ono prikazivalo Tvoje srce i kako bih bio/la zadovoljan/na s vještinama, talentima i darovima koje si mi dao. Kada se osjećam povrijeđeno, uvrijeđeno ili ljuto pokaži mi kako da se na pozitivan način obračunam s mojom boli na način koji proslavlja Tebe i časti druge. Želim izgledati više nalik Tebi Gospodine i manje nalik sebi. Amen.
Grijeh nije samo loše i nemoralno ponašanje. To je problem srca. Svi mi griješimo i taj grijeh nas odvaja od Gospodina i drugih. No slavimo Gospodina zbog Radosne vijesti koja kaže dok smo još bili grešnici Isus je umro za nas (Rimljanima 5, 8). Spasenje se ne može zaslužiti. To je Božji dar milosti kako se nitko ne bi mogao hvaliti. Svakome se mogu oprostiti grijesi, čak i ”velikih” sedam, po Njegovoj milosti kroz vjeru u Krista. (Djela 10, 23)
„Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama“! (Filipljanima 4, 8-9)
Autorica: Lori Wildenberg; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

*»Ako je zakon oruđe kojim se čini nepravda, onda ga treba (pre)kršiti«.


Svemogući vječni Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje.

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)Oznake: Odgoj "odrasle djece"

„Jedan dosadni, . . . !“

18.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!„Tko o čemu, …!“

*


„Držite lopova!!“ – viče lopov iz sveg glasa.

*

Puzajuća diktatura na djelu ili ozakonjenje pretpostavke.

Razlog:
Nevidljivi neprijatelj stvarni ili imaginari, bitno nije.

Bitna je zbunjoza jer, u mutnom najlakše se „riba“ lovi.

*

"Ovce su za šišanje, vukovi za odstrel!"(Njihova je snaga u njihovim slabostima, u brojnosti)I onako će na kraju sve brojevima biti riješeno.

*


"Svemogući, Vječni Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje."


*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)


PS:

O istom uvijek isto!, hn.Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Ne znam kako vi?, Ja ovako!"

14.07.2020.


U ime Boga Milostivog, Samilosnog, Mir i spas Božji ti želim!"Post pisan upravo za mene!"

*

„Kada dospijem u stanje razmišljanja;
Što bih još pametno mogao reći?
Najbolje mi je zašutjeti!“

__________________________________, hn. :)


"Svemogući Bog zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se
bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da
pouku primite, On vas savjetuje."

*

Svaku sreću, mir i dobro u svakom trenutku sada od srca Ti hn. želi!,hn. :)Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Pravo, pravo?!"

03.01.2017.

Mir i spas Božji ti želim!"Budi volja Tvoja, . . . "2. post u 2017. godini

*

Poimanje pojma: „Pravo?“

*

Pravo = stvarno,

imati pravo = biti slobodan činiti,

pravo = učenje o dozvoljenom,

pravo = ravno,

pravo = originalno, (dobro).

Vjerojatno ima još primjera koja se mogu obilježiti kao pravo?!

Pravo, uzdignuto na nivo nauke.

*

Prezentirano u sada:

„Što gore to bolje!“


(ovo je teza koju zastupa moj polu-brat)


Sadašnja pravna sredstva, što ljudska, što nacionalna pa i međunarodna postala su predmetom izokretanaja smisla.

„Iako bi pravna sredstva trebala da budu u službi ljudskih prava stvarnoga čovjeka, prava čovjeka iz „baze“, ona služe kao međupostaja za logičku građevinu što je podignuta u korist međunarodnog prava koje je izraz težnje za apsolutnom i totaltarnom hegemonijom, budući d joj se – prema logici sustava – nijedna stvarnost i nijedna vrijednost ne mogu suprotstaviti.“

"Evo ti pa vidi kako i na koji sve način moj polu-brat nastoji i hoće da postane

'Vrhovni zakonodavac'?!"


*

Dalje se svira, svak neka bira komu će sluga biti?!nonoyes, hn. :)


*
Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

Odgojni za "odraslu djecu": " U č i ! "

02.01.2017.

Mir i spas Božji ti želim!


*

1. post u 2017. godini

*

“ U č i ! “

*

“Moja velikodušnost“

*


Znali i li ne ovo ti se piše:

*

“Ti si slobodan misliti što god hoćeš; ali svi morate svoje ponšanje uskladiti s obvezama i sankcijama koje idu uz norme koje su iznad ljudskih prava (1948.) i prava država (sada).“Ljudska prava zadržavm/o samo za sebe!Svaku sreću, mir i dobro Ti!
yes


Oznake: Odgoj "odrasle djece"

Pojam: "Tolerancija?!" (magla svuda, magla oko nas, . . . )

30.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!*

Slobodno možeš početi čitati i od kraja! :)

" T o l e r a n c i j a "


*
Filozofsko objašnjenje:


*

Tolerancija je stav koji se događa u trenutku u kojem valja otrpjeti "štetu" što ju pojedincu ili grupi nanose drugi pojedinci/grupe svojim djelovanjem ili iskazivanjem mišljenja i time se suživotom odustaje od mogućnosti nasilnog sprječavanja "štetočiniteljskog" mišljenja ili djelovanja.

Tako npr. zemljoradnici toleriraju pastire koji pregone stoku preko njihovih poljoprivrednih površina; stanovnici grada ili sela nomade koji podiži nastan u njihovoj blizini; stanovnici područja koje nije zahvaćeno ratom toleriraju izbjeglice.

Tolerantan može biti samo onaj koji ima moć poništiti "štetočiniteljsko" djelovanje, onaj koji ima slobodu da djeluje i odluči primjeniti silu u svrhu realizacije vlastite volje. Tolerantan je dakle onaj tko je u većini, dok je "štetočinitelj" onaj koji je u manjini i svojim djelovanjem može načiniti "štetu" većini. Vrijednost što je "šteta" ili "štetočinitelj" određuje se u ovom slučaju s pozicije većine.

*

Političko – politološko značenje:Tolerancija je odustajanje od primjene sredstava državne, političke, građanske ili pojedinačne prinude protiv iskazanog mišljenja ili djelovanja pojedinca ili grupe. U ovom objašnjenju također vrijedi da to "odustajanje od primjene sredstava prinude" može imati samo država ili ona grupa ili pojedinac koji je u poziciji političke moći, odnosno moći kakvu u principu većina ima nad manjinom. Manjina stoga ne bi mogla biti tolerantna prema većini - osim ako neka grupa koja predstavlja brojčanu manjinu u nekom društvu ne preuzme poziciju moći i vlasti.

*

UNESCO
-va definicija tolerancije:UNESCO je 1995. godine dao definiciju tolerancije, koja nastoji unaprijediti tradicionalno sagledavanje da je riječ o pukoj trpeljivosti, gdje većina trpi manjinu, i moćni one manje moćne. Ta definicija glasi u cijelosti ovako:

"Tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju.
Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je također politički i zakonit zahtjev. Tolerancija, vrlina koja mir može učiniti mogućim, doprinosi mijenjanju kulture rata u kulturu mira.

Tolerancija nije koncesija, dobrodušnost ili popustljivost. Tolerancija je, iznad svega aktivan stav potaknut priznanjem univerzalnih ljudskih prava i fundamentalna sloboda drugih. Nikako se ne može koristiti kao opravdanje za kršenje fundamentalnih vrijednosti. Tolerancija treba biti primjenjiva od strane pojedinaca, grupa i država.

Tolerancija ja odgovornost koja nosi ljudska prava, pluralizam (uključujući kulturni pluralizam), demokraciju i vladavinu zakona. Ona uključuje odbacivanje dogmatizma i apsolutizma i potvrđuje standarde postavljene u instrumentima internacionalnih ljudskih prava

Dosljedno poštovanje ljudskih prava, biti tolerantan, ne znači toleriranje socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili slabljenje tuđih uvjerenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih uvjerenja i prihvaćati da se i drugi drže svojih. To znači prihvaćanje činjenice da ljudska bića, prirodno različita u svojim nastupima, situacijama, govoru, ponašanju i vrijednostima imaju pravo živjeti u miru i da budu kakvi jesu. Također znači da se nečija viđenja ne nameću drugima."


*

Citati :Odgovornost tolerantnosti leži među onima koji imaju široku viziju. – Džordž Eliot

Ako želimo da naučimo da budemo tolerantni, neprijatelj će nam biti najbolji učitelj. – Dalaj Lama

Tolerancija ne podrazumijeva nedostatak posvećenosti sopstvenim uvjerenjima. Umjesto toga, ona podrazumijeva osuđivanje represije i progona ljudi. – Džon Kenedi

Što je tolerancija? To je posljedica čovječanstva. Svi smo mi stvoreni od slabosti i grešaka i oprostiti jedan drugome glupost recipročno – to je prvi zakon prirode. – Volter

Najznačajniji rezultat edukacije je tolerancija. – Helen Keler

Video sam veliku netoleranciju prikazanu u prilog tolerancije. – Semjuel Tejlor Koleridž

Činjenica je volimo samo ono što lično poznajemo. A ne možemo znati mnogo. U javnim poslovima, pri obnovi civilizacije, potrebno je nešto manje dramatično i emocionalnije, a to je tolerancija. – Foster

Test hrabrosti dolazi kada smo u manjini. Test tolerancije dolazi kada smo u većini. – Ralf Sokman

Sve više ljudi brine o vjerskoj toleranciji, ali sve manje ljudi brine o samoj vjeri. – Aleksandar Čejs

Tolerancija je cijena koju plaćamo za život u slobodnom, pluralističkom društvu. – Robert Kejsi

Tolerancija ima granicu – ne može biti tolerirano ono što je netolerantno. – Sidni Huk

Pretpostavljam da čak i danas, sa svim napretkom koji smo napravili u pogledu liberalne misli, vrlina tolerancije je retka koliko i vrlina samilosti. – Frenk Knoks

Nijedna ljudske osobina ne zaslužuje manje tolerancije i ne dobiva je više, od netolerancije. – Glakomo Leopardi

Ne smijemo dozvoliti toleranciji da se degenerira u ravnodušnost. – Margaret Čejs Smit

Ne slažem se sa onim što misliš, ali ću do kraja braniti tvoje pravo da to kažeš. – Volter


*

Umjesto zaključkaSve gore rečeno svodi se na ovo:

„Nekad bilo sad se spominjalo!“

*

„Evolucija tolerancije?“


Tolerancija danas znači samo ovo:


„Ja mogu – ti moraš!“, tolerantan biti.Ja mogu, imam silu, ti moraš, nemoćan si.

„Pristao si“ ovisan biti o milosti mojoj.


*Svaku sreću, mir i dobro Ti! yesOznake: Odgoj "odrasle djece"

"Jedan odgojni, ne i obrazovni?!"

29.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

"Jedan odgojni, ne i obrazovni?!"

"Oni" te obrazuju, odgajaj se "sam"!


*

Znaš li ti što je to, . . . ?

*


Znaš li ti što je to nova ideologija roda (gender) i „novih ljudskih prava", prava bez odgovornosti?

Educiraj se malo, . . . po malo*.


*

po malo* = bez žurbe

Znaj d su sve sile zla upregnute da od tebe učine pojedinca koji će:

Da gleda a ne vidi, sluša ali ne čuje, da te žedna vode preko vode:

„Preko vode do slobode.“


*Svaku sreću, mir i dobro Ti!
Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Totalno - kvazi?!"

27.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!
VADEMECUM "Ja rekoh! - Ti sudi!"*

Evo jedan odgovni, ne i obrazovni!!

*

" P O J A M "

*


Pojam je pojam a „Ti“ o pojmu pojma nemaš!?“

*


“ T o t a l i t a r i z a m ? “

*

Čitajući sve što govore o pojmu totalitarizam dođeš do zaključka da ne postoji drugo do država sa totalnom vlašću, inače državom se ne bi mogla zvati, sve do nedavno!?

Od tada imamo i kvazi države?!

Ako slučajno i naiđeš na nedostatak državnog totalitarizma je znak da sustava je slab i „nadograđen“ i to nečim mnogo gorim od totalitarizma.

*


Tko je to, što je to, tko su "ti"?

To su oni koji svjesni „svoje moći - nadmoći“ stavljaju se izvan i iznad totalitarnog sisteme.

Kako je to moguće?

Moguće je jer se država odrekla „totaltariteta“ u vlasti.

Ima li toga kod nas?

Ima, ima!, i te kako da ima, to sistemu štima.

Zašto?

*

E, pa sada već mnogo pitaš!

Nešto morate i sami dokučiti, više ćete cijeniti.Svaku sreću, mir i dobro Ti!yesOznake: Odgoj "odrasle djece"

Pitam se pitam: "Tko sam Ja?"


Mir i spas Božji ti želim! ji ti želim!
"Dunjo moja, . . ." (848 gr).*

POJAM JE POJAM, JA O POJMU POJMA NEMAM?!

*


“Pojmovi 'zaklanjaju' pogled na poimano!“

Spoznaj svoju ograničenost poimanja na promišljanju pojma „Ja“Tko si, što si, kako sebe definiraš?

*


Post napiši da čitamo!

*

A? Napisati nećeš iz straha, ne od nepoznatog nego od poznatog, od sebe.

Tako mi o svemu raspravljati znamo dok u isto vrijeme odgovor na gore postavljeno pitanje ne znamo. Interesantno, nema što?!

Uživaj u učenju i životu sada! Sutra ne postoji!, hn. :)
Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

" Na radost . . . !"

24.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!
"Na radost nam porođenje Isusovo!"*

POJMOVI?!

*


Pojam sreća i zadovoljstvo?


Mnogi "Ja" pogrešno poimaju navedene pojmove.

Pojam zadovoljstva uvijek je vezan za udovoljavanje sebi, tijelu – strastima.

*


Pojam sreća neovisan je o stanju tijela, duše odijela i uvijek je vezan za udovoljavanje drugome – ljubljenom, duhu – duši.

Nadam se da će ovo skontati i oni koji ne kontaju ni na drugu ili treću.*


Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Pravo vs pravda?!"

23.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

“Pravo je u sili – pravednost u slabostima!“

*


"Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli!"

Zna se čija će biti posljednja!

Bog je Silni i Mudri! On je Svesilni!


*


Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"BIRAJMO DAVANJE!"

22.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

"Jedan blagdanski!"


*

“Davanje i primanje?!“

*

Kada dajem gotovo uvijek dajem „Ograničeno“?!

*

I kada dam ograničeno, uvijek primim neograničeno.

Kada dajem uvijek sam na dobitku!


*

Tu je ta razlika sitna ali vrlo bitna!!

*

Što ako sam i sam u potrebi?

*

Osmjeh dijelim, ništa me ne košta a mnogo dobra donosi!,
hn. :)

*

“Dobru odaj se - zlu ne podaj se!“ hn.


*Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

Zbogom neznanju? - Daaaaa!


Mir i spas Božji ti želim!


*

“KRIVA DRINA“

*


Zamislim povijest čovječanstva kao „krivu Drinu“ i sebe kao onoga tko bi Drinu da isprvi. U samom startu uvidjet ću veličinu svoje moći – nemoći u odnosu na ispravljanje krive Drine – (povijesti) i kao svako razumom obdareno biće odustati od samog pokušaja „ispravljanja“ te sebi u zadatak dati samospoznaju: „Spoznaj sebe sama“, svoje neograničene mogućnosti samo-promjene.

*

Zalaganje treba biti:
„Djelovati u pravom smjeru, gdje se samo usmjerena energija pojedinaca multiplicira dok kaos poništava moć svih."

*

Ne daj se zaplesti iluzijom, službom strasti, svojom propasti.

Promijenim li sebe promijenio sam cio svijet u sebi i oko sebe. Vidim bez zastora – perdi. Čovjeka „koji vidi“ – zna uzrok i posljedice teško će u provaliju navesti – strovaliti.


*

Što sam ono htio reći?!


Treba znati da:"Svaka rasprava o prošlosti utaplja nas u sadašnjost, o budućnosti tu govora nema. Oni su nam je skrojili a mi je sebi sašili."

*

Pametan budi! Budi sam svoj i krojač i švalja!, hn. :)


Imaš li što za nadodati?

*

Hvala!Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"O r i j e n t i r - 1?!"

21.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

“D E Z O R I J E N T I R A N I !“

A, di si ti?

*


1. Neposluh, porodi nevjeru,

2.nevjera pohlepu,

3. pohlepa porodi kamatu,

4. kamata rodi oholost kod ljudi,

5. a oholost rodi nemilosrđem.


I, sada imamo to što imamo, život u „nesvijesti - paralelne svjetove", (život u realnosti nasuprot života u iluziji).

Sve to začinjeno strahom od nedostatka i gubitka.

Za promjenu stanja hoće se promjena i primjena nove svijesti!

Da! Ima dovoljno svega za sve!

Tu nema govora o nestašicama.


*

Molim za nijh Gospodar svih svjetova da ih na pravi put uputi, da im jedina kazna bude ta da tuđe vrate i ostatak života provedu živeći od svojega rada.Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Nije valjda? Jeste, jeste!"


Mir i spas Božji ti želim!


*

“SEBIČNOST?“

*


Zašto čovjeku nije moguća kvadratura kruga?

*


Razlog: Poradi sebičnosti, jer čovjek bi da zadrži sve samo za sebe.

Neće moći ove noći! headbang

E, tu ga koči ono „pi“?!

Uživaj u "prolaženju", kvadriranju i kubiciranju!, hn. yes

Svaku sreću, mir i dobro Ti!Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Kušaj ali ne iskušavaj!!" - II - x

20.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

Koliko mudrosti se krije u izreci:

*


“Kušaj (ali) ne iskušavaj!“

- promisli dobro?!


*


O (ali)-u, pisao sam poseban post: "Kako ubiti ali-a?""12. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Boba, Bog, zaista, prima pokajanje i samilostan je."Svaku sreću, mir i dobro Ti!, hn. yes


Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Mir, mir, širimo mir!!"

19.12.2016.

Mir i spas Božji ti želim!


*

“Pomirbom do mira?!“

*


“Ako sam u miru sa sobom lako ću u miru biti s tobom!“, hn.

A, znaš li ti kad ćeš biti u miru sam sa sobom, aaa?Poklanjam ti besplatan recept za sreću:

“Sretan sam kada sam svjestan da je moj Gospodar zadovoljan mnome.“Svaku sreću, mir i dobro Ti!


Oznake: Odgoj "odrasle djece"

"Ne optužuj, ne osuđuj!"


Mir i spas Božji ti želim!


*

Ima li . . . . ?

*


. . . ikoga tko bi pouku primio?

Ne prilazi zabranjenim granicama pa da se upropastiš!

“Odan sluga, strogi gospodar!?““Budi odan sluga Gospodaru svome i strog gospodar strastima svojim.“

Tko odveć ljubi strast ljubi osobnu propast.

Uživaj u znanju!, hn.

Svaku sreću, mir i dobro Ti!

P.S. Ma ti nam ne reče koje su to granice?!


Već sam rekao ali čitali niste, pa da ti kažem da ćeš to naći u postu od 5. 12. 2016.


Oznake: Odgoj "odrasle djece"