Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

petak, 09.05.2008.

Budistički hram,Kagohara

Image Hosted by ImageShack.us

Za vrijeme boravka u Japanu prošli mjesec svaki dan sam na putu od moje do-
maćice Satokice do Kagohara stanice u Kumagayi prolazio pored jednog budi-
stičkog hrama.Tako sam jedan dan odlučio svratiti i razgledati ga.Nisam uspio
skužiti kako se točno zove i kojoj budističkoj školi pripada jer nije bilo natpisa na
latinici,samo kanji.Sa kanji znakovima naziv hrama se piše na slijedeći način
(vidi dolje):

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

gore,naziv budističkog hrama koji se nalazi u neposrednoj blizini Kagohara st.;
prema mojim saznanjima,kako sam to preveo,naziv hrama je Daisei-ji ili
Taisho-ji

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

gore, Jizo statue koje predstavljaju zaštitnike majki,trudnica i nerođene djece

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

gore i dolje,u sklopu hrama nalazi se maleno groblje

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

gore,u neposrednoj blizini hrama nalazi se malo dječije igralište

Image Hosted by ImageShack.us

gore,ulica ispred hrama