Cijepam drva,vučem vodu iz bunara,Oh kako divno,oh kako čudesno.

petak, 02.05.2008.

Primjer 79. zbirke koana "Hekiganroku" tj. Zapisa sa plave stijene

Za vrijeme perioda T'ang(618-906) jedan je redovnik upitao učitelja T'o-tzu
Ta-t'unga* : Smatram da su svi zvuci glas Buddhe.Da li je to točno ?
Učitelj mu je odgovorio : Da,točno je.Redovnik je nastavio : Da li bi učitelj onda bio
tako dobar da prestane da diže buku koja predstavlja eho zvuka gomile govana u
vrenju tj. da prestane prditi ? Učitelj ga je nakon toga udario.
Malo zatim,isti učenik upita učitelja T'o-tzua : Da li sam u pravu kad mislim da
Buddha tvrdi da sve što kažemo,ma koliko pogrdno i trivijalno pripada konačnoj
istini ? Učitelj je odgovorio : Da,u pravu si.Redovnik je nastavio : Mogu li vas dakle
nazvati magarcem ? Učitelj ga je opet udario.

-----------------------------------------------------------------------------------

* T'ou-tzu Ta-t'ang(ja. Tosu Daido),819-914;kin. zen majstor;bio je učenik i
dharma nasljednik Ts'ui-wei Wu-hsueha(jap.Suibi Mugaku);pojavljuje se u
primjerima 41,79,80 i 91 knjige koana Hekiganroku tj. Zapisa sa plave stijene;

* Dobro došli ste i na nihonkichigai blog,Irashaimase ! Yokoso !