Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


29.08.2011., ponedjeljak, 16:57

Iz županijskog glasnika

http://www.zadarska-zupanija.hr/11_2011.pdf
Na 37. stranici su akti Općine Pašman.

10. lipnja 2011. donešena je odluka o o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pašman koja na snagu stupa 30. kolovoza, 8. dan nakon objave u glasniku.
Između ostalog će se "5.6. Uskladiti odnos izgrađenih i neizgrađenih građevinskih područja sa stanjem na terenu,"

"11.
Izmjene i dopune PPUO Pašman će se provesti u Zakonom i posebnim propisima propisanim rokovima, što će se
utvrditi u ugovoru s izrađivačem plana.
12.
Prije javne rasprave dostaviti prijedloge Općinskom vijeću na suglasnost."

Nije navedeno kad će biti javna rasprava.


http://www.zadarska-zupanija.hr/sl_glasnik/glasnici/2010_24_glasnik/24_2010.pdf
U glasniku objavljenom 14.12.2010. izvan snage je stavljena odluka o pokretanju izrade UPU-a, jer ih je bilo previše.Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

Troškovi legalizacije

http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/147189/Default.aspx
CJENIK ZA ‘DOZVOLU’

Koliko će koštati legalizacija kuće na Sirobuji (150 kvadrata)

- 2044 kn - legalizacijska naknada
- 24.750 kn - komunalni doprinos
- 10.125 kn - vodni doprinos
- 4500 kn - geodetska snimka
- 3500 kn - arhitektonska snimka
- 2000 kn - očitovanje o mehaničkoj otpornosti zgrade

46.919 kuna - ukupni trošak


Komunalni doprinos u Splitskoj Sirobulji je duplo manji nego na Pašmanu, a vjerojatno i legalizacijska naknada. Prije nedavne odluke Vlade o legalizacijskoj naknadi plaćala se kazna u izosu 50% komunalnog doprinosa, ali te kazne su bili oslobođeni svi koji su prije kraja 2004. podnijeli zahtjev za legalizaciju. Dakle, s novim Zakonom i novom Uredbom dobili smo novi namet, dodatnih nekoliko tisuća kuna kazne.

U Zadru komunalni doprinos za kuću manju od 600m2 iznosi 65kn po metru kubnom, a u Benkovcu samo dvije kune. 2010. je doprinos u Zadru povećan sa 70 na 180kn, pa smanjen na 135kn/m3 po sili zakona. Dropulićkino ministarstvo je snizilo službene cijene gradnje komunalne infrastrukture o kojima ovisi maksimalno dopuštena cijena komunalnog doprinosa. Ostaje nejasno zašto i Općina Pašman nije u skladu s propisima donijela odluku o sniženju maksimalnog komunalnog doprinosa sa 150 na 135kn.

Za razliku od komunalnog doprinosa koji se plaća po metru kubnom, komunalna naknada se plaća po metru kvadratnom. Npr., u Zadru 0,64kn po m2, u dijelovima Šibenika 0,14kn, u dijelovima Rijeke 1,27kn.

Općina Pašman daje popust domicilnom stanovništvu (koje ima prebivalište na otoku preko 30 godina) na način da plaćaju samo 20% komunalnog doprinosa u odnosu na doseljenike. Ako je otočan 30 godina plaćao komunalnu naknadu, približno je za kuću od 100m2 tijekom 30 godina uplatio između 5000 i 45000kn, vjerojatno oko 20.000kn. Odlukom Općine o komunalnom doprinosu, za legalizaciju kuće će platiti 7800 umjesto 49.000kn. Međutim, komunalnu naknadu i poreze na vikendice su plaćali i vikendaši koji nemaju stalno prebivalište na otoku, pa je pozitivna diskriminacija otočana nepravedna prema doseljenicima.
Osim toga, u drugim općinama se iz komunalnog doprinosa financira otkup zemlje za javne putove. Novom katastarskom izmjerom i formiranjem novih zemljišnih čestica od nas se očekuje da poklonimo putove, bez ikakve naknade.


http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=ABAFE049-60F1-4F6B-A06A-892967BBC790
Legalizacija kuće neće stajati 2000, već od 55.000 kuna na više kad se zbroje svi troškovi propisani Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Kalkulatori za izračun naknade za legalizaciju, komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa:
http://www.legalizacijagradnje.com/naknada-za-legalizaciju-bespravne-gradnje/Povezano:
- Javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-izdavanje-rjesenja-o-izvedenom-stanju
- nova-uredba-o-legalizaciji-donesena-je-na-sjednici-vlade-2582011
- novi-zakon-o-legalizaciji
- komunalni-doprinosi-i-cijena-legalizacije
- Komunalni doprinos - Pašman
- Legalizacija u Rogoznici

Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

25.08.2011., četvrtak, 19:53

Nova Uredba o legalizaciji donešena je na sjednici Vlade 25.8.2011.

Neki mediji su pogrešno prenijeli vijest, npr. 24 sata spominje samo 8200kn, a zapravo se radi o dodatnoj kazni od 8200kn koja se dodaje na puno više cijene komunalnih doprinosa.


Vlada je također donijela uredbu po kojoj će se donijeti visina naknade koju će građani morati platiti ako žele legalizirati bespravno izgrađene objekte. Ministar graditeljstva Branko Bačić je rekao kako se radi o problemu 150.000 nelegalnih objekata. Rekao je i kako naknade još nisu donesene te kako će njih donijeti jedinice lokalne samouprave. Koliko će legalizacija točno stajati, ovisit će, između ostalog, o lokaciji objekta, izgrađenosti i načinu gradnje. Rekao je i kako je Ministarstvo graditeljstva napravilo simulacije po kojima bi se npr. kuća od 150 četvornih metara koja je nelegalno izgrađena u Zagrebu, u Kozari Boku legalizirala uz naknadu od 8200 kuna, a ako se radi o obiteljskoj kući, onda bi naknada bila 2800 kuna.

Za sličnu kuću u Splitu, naknada bi bila 2044. kuna. Bačić je uvjeren da će većina građana zatražiti legalizaciju do kraja godine a prihod od legalizacije bi se dijelio po pola između jedinica lokalne samouprave i državnog proračuna.

Naknada za poljoprivredne objekte od 600 ili 700 četvornih metara, kazao je Bačić, bi bila između 600 i 700 kuna.

http://www.24sata.hr/politika/ilegalne-obiteljske-kuce-ce-se-moci-legalizirati-za-2800-kn-232344Cijena legalizacije: Za kuću u Zagrebu 39 a u Splitu 27 tisuća kn

Novac od posebne kazne za legalizaciju će se dijeliti u omjeru pola-pola između lokalne uprave na čijem području se nalaze objekti i države. U ministarstvu su uvjereni da su kazne dobro razrađene i da će vlasnici legalizirati svoje objekte

Foto: Pixsell (ilustracija)Foto: Pixsell (ilustracija)Vlada danas usvaja uredbu koja će odrediti naknadu za one koji žele legalizirati svoje objekte, ključni dokument kako bi se Zakon o legalizaciji mogao provoditi. Nacional ekskluzivno doznaje kriterije, novčane iznose koje propisuje uredba i cijenu legalizacije u najvećim gradovima.

Novi način obračuna kazne koju će morati platiti bespravni graditelji temelji se na osam kriterija, pa će veću kaznu platiti oni koji su gradili unutar građevnog područja od onih izvan građevnog područja [?!]. Kazna će ovisiti i o namjeni, pa će manju plaćati stambeni objekti, izgrađenosti čestice i slično.

Dodatna kazna

Kazna ze legalizaciju iznosi od tri do 25 kuna po četvornom metru, zavisno od zone u kojoj se gradilo, pa će više novca plaćati oni koji su gradili u centru gradova, naspram onih na rubnim dijelovima. Lokalna uprava morat će donijeti svaka posebno svoje odluke o plaćanju na temelju uredbe u roku mjesec dana.

Osnovni princip je da se se na komunalni doprinos plaća još dodatna kazna. Kazna će zavisno od gore navedenih kriterija, iznositi od tisuću do 30 tisuća kuna. Poljoprivredni objekti će plaćati tek nekoliko kuna kazne jer oni imaju veliki popust i cilj je legalizirati što više objekata jer će od njih ovisiti i povlačenje novca za poljoprivredu od Europske unije. Na sve to treba dodati i trošak arhitektonskih elaborata, odnosno dolje navedene izračune uvećati za još par tisuća kuna.

Centar: 65 tisuća kuna plus penali

Prema okvirnim izračunima, kazna za legalizaciju bespravnog, nestambenog objekata površine 150 četvornih metara u rubnom dijelu Zagreba (Kozari boku) - iznosit će oko 8300 kuna. Ako je stambeni, tek oko tri tisuće.

Na to treba dodati i komunalni doprinos koji je u četvrtoj zoni u Zagrebu 80 kuna i plaća se po kubičnom, a ne četvornom metru. Ako je visina stropa kuće na tri metra to je dodatnih 36 tisuća kuna.

U centru Zagreba, za isti bespravni objekt, uz maksimalne dozvoljene cijene (Grad tek treba donijeti odluku) - bespravni graditelj bi platio sveukupno oko 65 tisuća kuna. Komunalni doprinos oko 62 tisuće kuna i dodatnih 3750 kuna kazne.

Vir: 10 tisuća kn

U četvrtoj zoni u Splitu (Sirobuje), za objekt od 150 četvornih metara treba platiti kaznu od oko 5800 kuna, a za stambeni tek oko dvije tisuće. Na to treba dodati oko 25 tisuća kuna komunalnog doprinosa. Za centar grada, u prvoj zoni, ukupni trošak bi bio kao i u Zagrebu - oko 65 tisuća kuna.

Prema informacijama kojima raspolažemo, na Viru će samo kazna, bez komunalnog doprinosa, varirati između dvije i 10 tisuća kuna za objekt od 150 četvornih metara, zavisno je li unutar ili izvan građevinskog područja.

150 tisuća bespravnih objekata

Vlasnik prosječne bespravne farme u Hrvatskoj s površinom između 600 i 700 četvornih metara, platit će tek par stotina kuna kazne.

Prema procjenama, u Hrvatskoj ima oko 150 tisuća bespravnih objekata, a legalizirat će se moći samo do kraja 2012. godine. Novac od posebne kazne za legalizaciju će se dijeliti u omjeru pola-pola između lokalne uprave na čijem području se nalaze objekti i države. U ministarstvu su uvjereni da su kazne dobro razrađene i da će vlasnici legalizirati svoje objekte.


http://www.nacional.hr/clanak/115016/ekskluzivno-cijena-legalizacije-za-kucu-u-zagrebu-39-a-u-splitu-27-tisuca-kn
Oznake: legalizacija, Komunalni doprinos


Komentari (2) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

09.08.2011., utorak, 12:29

U srijedu 10.8. je sastanak Udruge "GLADUŠA - MOST"

Teme su:
- kolektor
- legalizacija
- problem čistoće
- putevi i komunalna naknada

Sastanak će se održati s početkom u 19h u "Smokvi"

Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< kolovoz, 2011 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja