Oko slijepe Galjufove

četvrtak, 30.08.2007.

Očitovanje stanara Galjufove ulice

29.08.2007. zamirzine.net:Junaci Galjufove ulice

Dvaneset stanara Galjufove, Vlaške i Petrove ulice 28. kolovoza dalo je izjavu u postupku izdavanja lokacijske dozvole u svojstvu zainteresirane stranke. Njihovu izjavu prenosimo u cjelosti.
29. kolovoza 2007

Izjavu su dali temeljem poziva gradskog Ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo komunalne poslove i promet i to u svojstvu zainteresirane stranke.

Stanari su dobili objašnjenja vezana uz izdavanje lokacijske dozvole za planirane radove od strane gđe. Branke Filajdžić koja radi na izdavanju lokacijskih dozvola te pravnika, gospodina Rajka Hvala.

Utvrđeno je da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju Galjufove ulice zaprimljen od strane prethodno navedenog Ureda 13. kolovoza te su stanari danas dobili informaciju da će lokacijska dozvola biti izdana idući tjedan, 3. rujna. Kako je projektantu (IPZ) izvod iz katastarskog plana, kao jedan od temeljnih dokumenata za izradu idejnog projekta, izdan 16.8., očigledno je da je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u nadležnom uredu zaprimljen bez potrebnih dokumenata i prije no što je urađen idejni projekt.

Iako se građevinska dozvola može izdati nakon lokacijske, stanari su iz medija doznali kako g. Jelavić već zna da će imati valjanu građevinsku dozvolu 20. rujna te će tada "probiti tih nekoliko metara Galjufove ulice"’.

Stanari imaju Rješenje koje je 14. kolovoza izdao isti taj Ured, a kojim se određuje semaforizacija raskršća Petrove i Galjufove, rušenje drveta katalpe na početku ulice, premještanje oduška plinske instalacije, izvođenje kolnika i nogostupa za odvijanje dvosmjernog prometa, uređenje parkirnih mjesta, zelenog pojasa, pitanja odvodnje itd., a sve na teret sredstava za uređenje Kvaternikovog trga. Rok za žalbu na ovo rješenje bio je 15 dana.

Znajući da je drvo katalpe srušeno ekspresnom brzinom, u predvečerje uoči Velike Gospe, dakle 14.kolovoza, nakon čega je odmah prekopana i travnata površina oko tog drveta, razvidno je da su radovi počeli bez odgovarajuće najave, bez propisanih dozvola i bez poštivanja zakonom predviđenih rokova.

Tada stanarima nije bilo moguće dobiti na uvid navedena rješenja, nego samo usmene tvrdnje gradonačelnika i njegovih ljudi da se sve radi sukladno propisima i uz sve potrebne dozvole.

Tek je građevinska inspekcija na poziv stanara ustanovila navedene nepravilnosti i privremeno obustavila radove na probijanju ulice, do ishođenja svih potrebnih dozvola.

Prometna studija Instituta prometa i veza iz 2005. godine uopće ne spominje Galjufovu ulicu, dakle nije bilo potreba za njezinim probijanjem na Vlašku ulicu.

Stanari se boje da će se probijanjem ovako nepreglednog raskršća stvoriti nova crna točka u prometu i umjesto rješenja prometnih čepova samo će se generirati novi problemi.

U današnjem Vjesniku objavljena je izjava g. Jelavića da se više niti u jednoj ulici neće izvoditi radovi bez potrebnih dozvola.

Na temelju svih navedenih činjenica stanari su dali zajedničko očitovanje kako slijedi:

1) Uvidom u priloženo Idejno rješenje izrađeno po IPZ-u utvrdili smo da u istom ne postoji primjerena prometna analiza temeljem koje se može utvrditi opravdanost izgradnje i poštivanje prometnih, ekoloških i građevinskih standarda

2) Postojećom prometnom studijom iz 2005. godine koju je na zahtjev Grada izradio Institut prometa i veza nije predviđeno spajanje Galjufove ulice s Vlaškom niti su dane bilo kakve naznake opravdanosti takvog rješenja

3) Mišljenja smo kako se uz štovanje postojećih građevinskih normi i standarda vezanih za projektiranje i građenje raskrižja isto raskrižje ne može isprojektirati

4) Planiranim građevinskim zahvatima drastično opada dosegnuta kvaliteta življenja i ujedno opada vrijednost nekretnina u našoj ulici

5) Svi vlasnici nekretnina u Galjufovoj ulici su protiv predloženog zahvata u prostoru, a i veći broj građana u okolici te smo napravili peticiju s preko 560 potpisa koju smo dostavili kao prilog zapisniku

Iako postoji opravdana bojazan stanara da će Grad sam sebi izdati sve potrebne dozvole kojima će formalno legalizirati provođenje planiranih građevinskih radova, stanari Galjufove ulice će tražiti pridržavanje izrečenih mišljenja struke te eventualno i povrat u prijašnje stanje.

Probijanje Galjufove ulice na Vlašku je neopravdano sa stajališta prometne struke, neizvedivo po standardima građevinske struke te također protivno volji zainteresiranih građana koji su to potvrdili peticijom pa će stanari Galjufove ustrajati na poštivanju prometne i građevinske struke i volje zainteresiranih građana.

Stanari Galjufove ulice

- 09:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #