Kreiranje korisničkog računa

Korak od 3
Odgovorite na pitanje:Svijetlo je uvijek na kraju...?