Kreiranje korisničkog računa

Korak od 3
Odgovorite na pitanje:Koje je svjetlo je u sredini na semaforu...?