Kreiranje korisničkog računa

Korak od 3
Odgovorite na pitanje:četrnaest, 38, dvadeset i tri, dvadeset i devet, 26. Četvrti broj u nizu je ...?