Kreiranje korisničkog računa

Korak od 3
Odgovorite na pitanje:Osnovni pribor za jelo sastoji se od noža,vilice i ...?