Arhangel

30.11.2008., nedjelja

Što čovjek treba?

Što čovjek treba?

Ja Boga ne trebam,
kažu, ali zato trebaju
ženu za ženom,
muža za mužem,
auto za autom, položaj za položajem.
Nikad siti,
trajno osamljeni.
Ja Boga ne trebam!
Kažu, al' zato trebaju tablete
i ne mogu zaspati.
Od čežnje im ostala pohlepa,
od ljubavi strast,
od politike intriga,
od moći nasilje,
od autoriteta prisila,
od tehnike tjeskoba,
od bogatstva svađa,
od vjere običaj.
Blažen čovjek koji Boga treba.

M. Gorki

<< Arhiva >>