106 brigada ZNG

srijeda, 30.05.2007.

Amblem ZNG

amblem zng

30.05.2007. u 13:05 • 3 KomentaraPrint#

Amblem

Amblem brigade

30.05.2007. u 13:00 • 1 KomentaraPrint#

Nuštar

tenk u Nuštru

30.05.2007. u 12:10 • 0 KomentaraPrint#

Počeci razaranja

početkom rujna 91 sve su učestalije provokacije Jna i četnika(pobunjenih srba).Počinju intezivni napadi na grad minobacačima,tenkovima iz Bjele kasarne,s poligona C i iz Tenje.Napadima su izloćeni položaji 106 brigade u tenji,Orlovnjaku,i Laslovu.Pješački napadi su uspješno odbijani.Izvršeni su i zračni napadi na polj. aerodrom,međutim tu je agresor promašio cilj,jer su zrakoplovi sklonjeni na vrijeme a kasnije su isti učinkovito koristili sa poznatim bojler bombama.Brigada drži liniju Nemetin,-Tenja-Antunovac-orlovnjak-Ernestinovo-Laslovo sa južne strane,te osigurava grad sa sjevera na potezu Tvrđavia-Podravlje.Utvrđuju se objekti za eventualne napade iz pravca Našica i valpova.Polovicom rujna kreće velika kacija čišćenja objekata Jna u samom gradu,prvi osvojen objekat je bio stacionar u Tvrđi,i to je ujedno prvi vojni objekt u RH gdje se zavijorio hrvatski barjak.Za ovaj prvi toliko važan pothvat zaslužan je Goran Vrban,sa svojim policajcima iz 106 te gardisti iz Tvrđe.Nakon toga zajedničkim sngama mup-a 3,gardijske te 106 brigade osvojeni su redom ,Bjela kasarna,pripadnici samostalne satnije SSNO Osijek ulaze u Crvenu kasarnu,zauzet je dom Jna.potom je Jna napustila poligon C iz nemoći da se održi na istome.Na kraju je zauzeto skladište streljiva u Lugu,zauzimanjem su rukovodili Goran Vrban i F. Koržinek.time je glavnina Jna istjerana iz Osijeka.ve ovo rezultiralo je povećanjem ljudstva,mobilizacijom obveznika,ze poboljšanju naoružanja.tako se razvija 3i 4 bataljun koji djeluju na području Čepina,Hrastina,Vuke,Vladislavca,Beketinaca i 4 bataljun na području Antunovca,Ivanovca,Ernestnova,Laslova.Osniva se i samostalna Tenjsak Četa.U sklopu 1 bataljuna organizira se baterija minobacača 120mm koja je srce daljnjeg razvoja topništva unutar brigade.početkom listopada organizira se MAD u sklopu kojeg su b1 76mm,bitnica 100mm,te baterija 120mm.Krajem rujna 91 srbi se ukopavaju u Baranji te dovlače znatne snage pripremajući se za ofanzivne akcije.Pod njihovim naletima nedostatkom protuoklopnih sredstava 3 brigada izvlači se na položaje u Nemetin.Vrši se pritisak neprijatelja na liniji Novo Tenje-Orlovnjak-Antunovac-Ernestinovo-Laslovo,sve ove pritiske 106 brigada uspješno odbija.međutim slabije naoružani borci se izvlače na liniju ustara Orlovnjak,istovremeno se šalje ispomoć 3 brigadi u Nemetin i uskoro preuzimaju položaje od istih.Pored toga jedna satnija šalje se na ispomoć 109 brigadi u Nuštar.U svom razvoju brigada ide dalje pa se osniva 5 bataljun na području Industrijska četvrt,m.Tomljenović.Đ.Đaković,Briješće.Pored toga brigada dobiva i samohotke.u brigadi nastaje i IPD služba te se počinju izdavati novine Gardist.U sastavu 2 bataljuna osniva se Sportska četa.U listopadu neprijatelj uvodi psihološki rat u grad u obilku tkz.pete kolone koji razaraju grad i položaje minobacačima 60mm skrivenim u vozila,snajperistima koji ne biraju žrtve,signalizatorima koji odaju i navode četničke projetile na grad.Na grad padaju kasetne bombe koje zrakoplovi Jna uredno koriste.U studenom poglavito nakon pada VUKOVARA pritisci se na grad pojačavaju.Napušta se stari Orlovnjak i povlači se na liniju Nemetin-Novo tenje-Brijest-Antunovac-Ernestinovo -Laslovo.
organozacijski dolazi do krupnih promjena u 106 brigadi jer od njenih 3i4 bataljuna stvara se 130brigada,a dotadašnji 5 bataljun postaje 3 bataljun.I topništvo se reorganizira pa tako nastaju MTD i MPTD.Ovime se i mjenja zona odgovornosti pa se brigada seli na položaje od Nemetina-Novo Tenje-Brijest.Nastavk sljedi........

30.05.2007. u 11:27 • 2 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 28.05.2007.

Osnivanje i djelovanje brigade

Prilike u društvu s kraja 90 tih i početka 1991g,rezultirale su Domovinskim ratom.pripreme za samo osnivanje brigade obavljane su u tajnosti,zbog prisutnosti jakih jugoslovenskih odnosno prosrpskih snaga,na području Osijeka a i šire.Sama brigada tj. njen nastanak službeno se bilježi sa dne 28.06.1991g. u posljepodnevnim satima kada se okuplja jedan broj dragovoljaca.Budući da u toj fazi stvaranja hrvatske oružane sile,još nije ustrojena HV,brigada je osnovana kao brigada ZNG u okviru ministarstva unutarnjih poslova.Tada je organizirano zapovjeništvo i dva nepotpuna bataljuna.Zapovjedništvo su sačinjavali:
Eduard Bakarac-zapovjednik
Franjo Čebić-načelnik štaba brigade
Boris Delija
Franjo Mikić
Damir Beneta
Tihomir Tandarić
Vilijem Marolt
Drago Medak
Ivan Šušak
Zdravko Zetović
Darko Lubina
Tomislav Marinović
Tugomir Kuduz
Ivan ličanin
Milan Čosić
Zapovjednik prvog bataljuna bio je Željko Zglavnik,bataljun je okupljen na strelištu Pampas
Drugi bataljun zapovjednik Zvonimir Erk,okupljen je u tvornici Teina.
Oba bataljuna naoružana su pretežno lakim pješačkim naoružanjem,nekoliko tromblonskih mina.većina boraca nije imala uniforme,najčešće su nosili samo dijelove uniforme.Ovakvu situaciju nametao je embargo na uvoz naoružanja i vojne opreme.Ova situacija prevladana je nakon zauzimanja vojnih objekata na području grada.Nakon organizacijskih preustroja brigada kreće na svoje prve borbene zadaće.Tako 1 bataljun odlazi 1.07.91 na prilaze seluTenja iz pravca Vukovara i Bijelog brda.Akcija je trajala jednu noć a onda se borci povlače na Pampas gdje se odigrava smjena unutar bataljuna uzrokovana nezadovoljstvom samih boraca.Za zapovjednika imenovan je Tugomir Kuduz.Nezadovoljstvo je izraženo i kroz osipanje boraca pa se od tri satnije i pozadinskog voda,pratećeg vod i odjeljenja veze formiraju dvije satnije .Nakon ovih promjena bataljun izlazi na položaje na liniji Orlovnjak-Bricin bunar.Tu ostaje u vremenu od 05-07 srpnja,kada se zbog nailaska tenkova povlači za Osijek.Na položajima kod sela Ćelije smrtno stradavaju dva pripadnika izviđačko diverzantke grupe,dok prva satnija ostaje odsječena u selu.Preostali gardisti 2 bataljuna izvlače se za Osijek i organiziraju protunapad na selo Tenja zajedno sa MUP-om.10 srpnja 91 izvlači se satnija odsječena u Ćelijama zajedno sa mještanima.Nakon ovih borbenih aktivnosti povlači se Zvonimir erk i postavlja se na njegovo mjesto Vladimir Burić.
Nakon prvih borbenih okršaja,brigada radi preustroj na način da se grad djeli na dva dijela,radi lakše obrane,mobilizacije itd.Pa tako prvi bataljun preuzima zonu odgovornosti i dalje se razvija na području Višnjevca,josipovca,Mz Đuro Rajs,Šandor,SV.Rok.Adela Pavošević,I.Filipović,M.Pijade,Briješće,Industrijska,M.Tomljanović,Gorni grad,Centar,Vjenac I.M.,Tvrđa,Zrinjevac,Đuro Đ.,Podravlje,Tvrđavica
dok drugi bataljun preuzima Antunovac,Ivanovac,Ernestinovo,laslovo,MZ kNez Domagoj,30.svibanj,Zeleno polje,knez Branimir,Šećerana,Donji grad.

Gardisti koji su se vraćali u svoju MZ organiziraju skupine i okupljaju ljudstvo,karakteristika je bila šaroliko naoružanje mahom lovačko ili policijsko.Tijekom srpnja jedan dio gardista odlazi u sastav 3 brigadeHV zajedno sa opremom i naoružanjem.Osnovna karakter djelovanja u 7 i 8 mjesecu su preustroj,jačanje i sakupljanje ljudstva i MTS-a,naoružanja priprema za obranu grada,pritisak dragovoljaca raste.Obrambene aktivnosti izvode se na potezu Nemetin-Novo tenje-Orlovnjak,Ernestinovo-Laslovo i linija Trvđavica-podravlje.Pripremana je i obrana na liniji Čepin-Josipovac.
Situacija u gradu je sve teža zaoštrava se odnos između stanovništva i JNA.Sve se češće pojavljuju četničke postrojbe na području istočne slavonije.
Početkom rujna sve su učestalije provokacije i napadi iz objekata Jna u samom gradu ali iz i z okolnih mjesta.
nastavk sljedi..........

28.05.2007. u 12:20 • 3 KomentaraPrint#

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.  svibanj, 2007 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Siječanj 2012 (2)
Kolovoz 2011 (2)
Siječanj 2009 (4)
Prosinac 2007 (3)
Studeni 2007 (1)
Listopad 2007 (5)
Rujan 2007 (2)
Kolovoz 2007 (1)
Lipanj 2007 (6)
Svibanj 2007 (5)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

106 BRIGADA ZNG OSIJEK 1991.originalna verzija 1.0 by Mrki-OPAKI
BLOG JE PONOVNO AKTIVIRAN 25/08/2011!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ratni put,dijelovanje,nastanak i sve vezano uz brigadu.
Ovaj blog je zamišljen kao uspomena na moj ratni put,
sadržaj stranica ovog bloga temelji se na mojim sjećanjima,
dostupnim knjigama,
novinskim člancima,
sadržajima pronađenim na Internetu.
Pozivam sve pripadnike 106 brigade da se odazovu mom pozivu na suradnju,
da napokon se negdje na jednom mjestu može isčitati par redaka,o našem ratnom putu.
Nek ovoj blog posluži i mlađim naraštajima da zauvjek pamte,
što i kako se zbivalo tih ratnih godina,
kao i svakome kome je u srcu Osijek nepokoreni grad.

Poseban pozdrav Mrzlome,Peletu,
Čoti,Nevenu,Goranu,Franji,Jurici
Ljubici,Andriji,
Damiru,Rusu,
i ostalima....

Linkovi

Blog.hr
Forum.hr
Monitor.hr

Vječni spomen


Katica Abramović
Salko Ahmić
Senad Ahmić
Josip Anočić
Ante Anušić
Ivica Babaja
Vlatko Bačić
Božo Balaž
Rudolf Banić
Petar Bašić
Krunoslav Batai
Dragutin Bedžula
Pavao Begonja
i svim ostalim koji su dali svoj život.
Ukupno je brigada imala više od 175 poginulih.
Njihova imena biće vremenom naknadno unesena.

Vukovar sjećanje