Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/106brigada

Marketing

Osnivanje i djelovanje brigade

Prilike u društvu s kraja 90 tih i početka 1991g,rezultirale su Domovinskim ratom.pripreme za samo osnivanje brigade obavljane su u tajnosti,zbog prisutnosti jakih jugoslovenskih odnosno prosrpskih snaga,na području Osijeka a i šire.Sama brigada tj. njen nastanak službeno se bilježi sa dne 28.06.1991g. u posljepodnevnim satima kada se okuplja jedan broj dragovoljaca.Budući da u toj fazi stvaranja hrvatske oružane sile,još nije ustrojena HV,brigada je osnovana kao brigada ZNG u okviru ministarstva unutarnjih poslova.Tada je organizirano zapovjeništvo i dva nepotpuna bataljuna.Zapovjedništvo su sačinjavali:
Eduard Bakarac-zapovjednik
Franjo Čebić-načelnik štaba brigade
Boris Delija
Franjo Mikić
Damir Beneta
Tihomir Tandarić
Vilijem Marolt
Drago Medak
Ivan Šušak
Zdravko Zetović
Darko Lubina
Tomislav Marinović
Tugomir Kuduz
Ivan ličanin
Milan Čosić
Zapovjednik prvog bataljuna bio je Željko Zglavnik,bataljun je okupljen na strelištu Pampas
Drugi bataljun zapovjednik Zvonimir Erk,okupljen je u tvornici Teina.
Oba bataljuna naoružana su pretežno lakim pješačkim naoružanjem,nekoliko tromblonskih mina.većina boraca nije imala uniforme,najčešće su nosili samo dijelove uniforme.Ovakvu situaciju nametao je embargo na uvoz naoružanja i vojne opreme.Ova situacija prevladana je nakon zauzimanja vojnih objekata na području grada.Nakon organizacijskih preustroja brigada kreće na svoje prve borbene zadaće.Tako 1 bataljun odlazi 1.07.91 na prilaze seluTenja iz pravca Vukovara i Bijelog brda.Akcija je trajala jednu noć a onda se borci povlače na Pampas gdje se odigrava smjena unutar bataljuna uzrokovana nezadovoljstvom samih boraca.Za zapovjednika imenovan je Tugomir Kuduz.Nezadovoljstvo je izraženo i kroz osipanje boraca pa se od tri satnije i pozadinskog voda,pratećeg vod i odjeljenja veze formiraju dvije satnije .Nakon ovih promjena bataljun izlazi na položaje na liniji Orlovnjak-Bricin bunar.Tu ostaje u vremenu od 05-07 srpnja,kada se zbog nailaska tenkova povlači za Osijek.Na položajima kod sela Ćelije smrtno stradavaju dva pripadnika izviđačko diverzantke grupe,dok prva satnija ostaje odsječena u selu.Preostali gardisti 2 bataljuna izvlače se za Osijek i organiziraju protunapad na selo Tenja zajedno sa MUP-om.10 srpnja 91 izvlači se satnija odsječena u Ćelijama zajedno sa mještanima.Nakon ovih borbenih aktivnosti povlači se Zvonimir erk i postavlja se na njegovo mjesto Vladimir Burić.
Nakon prvih borbenih okršaja,brigada radi preustroj na način da se grad djeli na dva dijela,radi lakše obrane,mobilizacije itd.Pa tako prvi bataljun preuzima zonu odgovornosti i dalje se razvija na području Višnjevca,josipovca,Mz Đuro Rajs,Šandor,SV.Rok.Adela Pavošević,I.Filipović,M.Pijade,Briješće,Industrijska,M.Tomljanović,Gorni grad,Centar,Vjenac I.M.,Tvrđa,Zrinjevac,Đuro Đ.,Podravlje,Tvrđavica
dok drugi bataljun preuzima Antunovac,Ivanovac,Ernestinovo,laslovo,MZ kNez Domagoj,30.svibanj,Zeleno polje,knez Branimir,Šećerana,Donji grad.

Gardisti koji su se vraćali u svoju MZ organiziraju skupine i okupljaju ljudstvo,karakteristika je bila šaroliko naoružanje mahom lovačko ili policijsko.Tijekom srpnja jedan dio gardista odlazi u sastav 3 brigadeHV zajedno sa opremom i naoružanjem.Osnovna karakter djelovanja u 7 i 8 mjesecu su preustroj,jačanje i sakupljanje ljudstva i MTS-a,naoružanja priprema za obranu grada,pritisak dragovoljaca raste.Obrambene aktivnosti izvode se na potezu Nemetin-Novo tenje-Orlovnjak,Ernestinovo-Laslovo i linija Trvđavica-podravlje.Pripremana je i obrana na liniji Čepin-Josipovac.
Situacija u gradu je sve teža zaoštrava se odnos između stanovništva i JNA.Sve se češće pojavljuju četničke postrojbe na području istočne slavonije.
Početkom rujna sve su učestalije provokacije i napadi iz objekata Jna u samom gradu ali iz i z okolnih mjesta.
nastavk sljedi..........

Post je objavljen 28.05.2007. u 12:20 sati.