320 zastarjelih rasvjetnih tijela u Vrgorcu mijenja se LED-rasvjetom

petak , 07.07.2017.Uskoro u realizaciju kreće projekt zamjene 320 rasvjetnih tijela u centru Vrgorca. Riječ je o zamjeni postojećih rasvjetnih tijela sa energetski učinkovitijom i ekološki prihvatljivijom LED rasvjetom. Trošak izvođenja radova te nabavka i postavljanje LED rasvjetnih tijela je na izvođaču/supotpisniku ugovora koji će se izabrati putem javne nabave. Izvođač po potpisu Ugovora o energetskoj usluzi treba u roku 30 dana izraditi Projekt energetske učinkovitosti, o svom trošku te zatim u roku od tri mjeseca izvesti sve radove rekonstrukcije na Javnoj rasvjeti, dok Grad Vrgorac nema nikakvih troškova.

Tokom trajanja Ugovora s Gradom izvođač je dužan zamijeniti neispravna LED rasvjetna tijela, a ako navedeno ne ispuni plaćat će ugovornu kaznu. Grad Vrgorac ne plaća troškove za održavanje javne rasvjete, a izvođač se naplaćuje iz nastalih ušteda u vidu naknade.

Grad Vrgorac tokom prve dvije godine plaća samo 50% naknade, a visina naknade ovisi o rezultatima javne nabave i najpovoljnijoj ponudi. Ovaj model je najpovoljniji za Grad Vrgorac te ne traži nikakva financijska opterećenja po Grad Vrgorac štoviše dolazi do dijeljenja ušteda, a lokalna samouprava nema troškove održavanja, ali zato će dolaziti manji računi za trošak električne energije.

Prema tehničkom izračunu s obzirom na procijenjeni ekonomski vijek trajanja rasvjetnih tijela, po isteku ugovora, Grad Vrgorac će koristiti energetski učinkovitu javnu rasvjetu naredne četiri godine bez većih izdataka. Procijenjena vrijednost projekta je oko 1.500.000 kuna. Ovakav oblik projekta su već provele lokalne samouprave poput Ludbrega, Vrbovca, Dubrovnika i drugih. Voditelj projekta je gradski službenik Alen Katavić.

<< Arhiva >>