subota, 17.03.2018.

ESTETIKA I TELEOLOGIJA

Već iz samog naslova vidimo kamo se smjera, a smjera se prema pitanjima kojima su predmet dijelom ono što je lijepo, a dijelom ono što je organski život. Razum, to je sfera znanosti i uma, a to je sfera slobode, imaju dva različita zakonodavstva na jednom i istom tlu iskustva pri čemu prema Kantu jedno zakonodavstvo ne smije nanositi štetu drugom, jer kao što pojam prirode ne utječa na zakonodavstvo zasnovano na pojmu slobode, isto tako niti pojam slobode ne smeta zakonodavstvu prirode.

Kritika čistog uma je upravo dokazala mogućnost koegzistiranja oba ova zakonodavstva. Istina, utvrđena je jedna nepregledna provalija između područja pojma prirode kao onoga što je osjetno i područja pojma slobode kao onoga što je nadosjetno, ali ipak ovaj drugi dakle nadosjetni svijet ima navodno izvjestan utjecaj na osjetni svijet, naime, pojam slobode ostvaruje u osjetnom svijetu pojam svrhe. Dakle, priroda se može zamisliti kao ono mjesto gdje se podudara sa svrhama koje se ostvaruju prema zakonima slobode. Prema tome, to je dvostruki odnos prelaženja sa načina mišljenja sukladno principima prirode na način mišljenja shodno principima slobode i obrnuto.

Postoje, dakle, dva proizvoda: tvorevine umjetnosti i tvorevine organske prirode u kojima se pokazuje jedinstvo njih oboje, a to se jedinstvo ostvaruje prema Kantu u reflektirajućoj moći suđenja. To je ono što je u suvremenoj filozofiji nazvano filozofskom refleksijom. Ova reflektirajuća moć suđenja ima ideju jedne zakonske nužnosti koja je u isto vrijeme slobodna ili ideju neke slobode koja je sa svojim sadržajem neposredno istovjetna. Dakle, ona zamišlja prirodne procese kao estetske. Drugim riječima, naš kozmos nije i ne može biti samo predmet prirodnih znanosti kao što je astronomija, na primjer. On u sebi također sadrži i estetsku stranu odnosno može biti promotren kao estetički objekat, a ono što označava stvarnost jednog prirodnog objekta je svrha odnosno svrhovitost njegove forme. Odatle dvostruka stvrhovitost koju imamo u filozofskoj refleksiji i koja se ocjenjuje kao estetička i teleološka.

I dok je prva subjektivna svrhovitost, ova druga je logička svrhovitost. Odatle nije moguće redudirati transcedentalnu problematiku na problem transcendentalne logike, jer je nemoguće prirodni fenomen reducirati na logičko matematički aspect, budući je jedan oblik naše moći suđenja ono što je LIJEPO. Kant kaže da nju karakterizira SKLAD. Dakle, lijep je samo onaj predmet, čija se forma ocjenjuje na temelju zadovoljstva kojega taj predmet izaziva. Znači ono osjetno, ono što je priroda, je jedan moment lijepog, tj. naš je kosmos lijep pa kao takav predmet estetičke refleksije i ne samo to: on je UZVIŠEN, a to znači da je neprikladan, da je nemoguće njegovo poimanje pomoću onog što je osjetno i što je predmet znanosti.

Dakle, organska bića su takva bića u kojima se mehanizam prirode i svrha, odnosno mehanizam njihove duše, nalazi u jedinstvu. U organskim tvorevinama prirode mi imamo neposrednu spoznaju o neposrednom jedinstvu pojma i realiteta, život, duša i ono što je opće i egzistencija su identični. Dakle, kao što je naš kosmos također i predmet estetičke refleksije, tako bismo mogli reći, da naš individualni život zavisi od našeg dosega slobode, odnosno, da nema smisla ukoliko nije estetika.


11:05 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 16.03.2018.

GRČKA MITOLOGIJA O KOZMIČKOM JAJETU

Htio bih reći par riječi o toj grčkoj mitologiji kod Orfeja. Po shvaćanjima koja se svode na Orfeja i koje se smatra starijim od Hezioda ukoliko se drži, da se ovaj rodio u isto vrijeme kao i Heraklo, bio bi početak svega ovog. To se može smatrati varijantom koja se dodaje, ako se slici ‘’zbivanje’’- ‘’rađanje’’,’’ physis’, ‘’genesis’’’ naglasi moment vremenskog slijeda koji upućuje na tok rijeke kao na primjer kod Heraklita. Onda postaje voda što teče simbol stvaralačkog procesa: svijet je neprestani pritok stvorenja koja izlaze na vidjelo iz sveobuhvatnog vodenog elementa.

Tome odgovara Homerova predodžba, da je Ocean početak svih stvari. U orfejskoj teologiji poprimila je, međutim, ta predodžba fantastične oblike. Po jednoj predaji bila je već uz vodu tvar, ‘’hyle’’ i od njih dviju nastala je zemlja; iz vode i zemlje proizašao je troglavi zmaj nazvan Vrijeme, što ne stari, i Heraklo, vjerojatno simboli nužnog, naime neodoljivom silom izazvanog nastupanja u vremenskome redu.

Prema drugoj tradiciji postao je iz vode Glib, a od oboje nastao je zmaj Heraklo-Kronos, koji je iznio ogromno jaje, što se razbilo udvoje te je od jednog dijela nastalo Nebo, Uranos, a od drugog Zemlja, Geja, a onda se nastavlja rod bogova slično kao i kod Hezioda.

Postoji i verzija koja se može smatrati parodijom orfičke teogonije u Aristofanovim ‘’Pticama’’:

„Bio je najprije Haos i Noć i Ereb i Tartar
nije još bilo ni zemlje ni zraka ni Neba.

U krilu Ereba mrka je Noć vjetrovito iznjela jaje
iz kog je s vremenom onda čeznutljivi nikao Eros
s krilima zlatnim na plećima sličan vrtlogu brzom
s noćnim u širokom Tartaru krilima Haosom združen
on je izlegao rod i svjetlo izdao ptičji.

Bogova nije još bilo tad, dok nije Eros
sve izmijenio, onda su Ocean, Uran i zemlja
nastali i nepropadljivo bogova pleme.“


11:15 | Komentari (3) | Print | ^ |

ponedjeljak, 12.03.2018.

OPSERVATORIJI NA MJESECU I MARSU

U svojim astronomskim interesima nisam se toliko bavio dubokim kozmosom, uglavnom sam se koncentrirao na sustav planete Zemlje i na naš solarni system. Zašto? Pa zato, jer mislim da su mnogi fenomeni dubokog kozmosa za nas neobjašnjiv, to su velike udaljenosti, riječ je o velikim objektima na velikim razdaljinama, a naša tehnička i tehnološka dostignuća nisu ni približno toliko efikasna, da bi mogla dati jasniju sliku kozmičkih procesa.

Mislim, da je teleskop Hubble, zajedno sa velikim teleskopima poput Mont Palomara, dao nešto bolju sliku stanja stvari pa onda mislim, da su i ti naši radio diskovi kojih ima posvuda na svijetu i koji su značili ogroman napredak radio astronomije na koncu pokazali svoja velika ograničenja, jer su naše tehološke i znanstvene pretpostavke razvoja i dalje prilično oskudne.

Učinjeni su krupni koraci zadnjih 200 godina, to je velika istina, ali se danas pokazuje kako smo došli do nekih granica koje teško možemo premašiti. Hubble je, na primjer, zadnjih 20 godina mnogo toga iznio na vidjelo što nam ranije nije bilo sasvim jasno pa ni danas nam nije sasvim jasno, nego postavljamo hipoteze. Dakle, sigurno je potrebno učiniti jedan iskorak dalje, ali i dalje ostaje pitanje kako ići dalje. Jedan od odgovora možda je i gradnja astronomskih opservatorija na Mjesecu s obzirom na povoljne klimatske i opservacijske uvjete koje pronalazimo na Mjesecu.

Vjerojatno bismo onda dobili nešto jasniju sliku dubokog kozmosa i procesa koji u njemu vladaju. Međutim, niti ovaj projekt nije sasvim bez limita tako da bi u doglednoj budućnosti trebalo razmišljati i o gradnji astronomskih opservatorija na Marsu kako bismo dobili jasniju sliku kozmosa u cjelini.slika: internet


09:35 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 10.03.2018.

TEORIJA SILE

U južnoslavenskim jezicima pojam ''sila'' jasno se razlikuje od pojma ''nasilje'' kojim se hoće ukazati na neki brutalni, nerazumni akt što bi onda značilo neku izvitoperenu, nepravilno pojmljenu ''silu''.

Sila je pojam indoeuropskog korjena na što najbolje ukazuje indijska riječ ''šila'' i ta etimologija je očigledma. ''Šila'' je neko povišeno mjesto, neka uzvisina, brdo ili planina odakle pogled daleko dopire, a također je ''šila '' shvaćena ovdje i u smislu moralnog zakona. Tako bi i pojam sile trebalo razumijevati u međupovezanosti i međuzavisnosti moralnog zakonodavstva i naših umskih pogleda koji svagda transcendiraju ono aktualno i realitet.

U engleskom jeziku ova diferencija je jasna u smislu razlikovanja ''force'' i ''violence'' i to egzistira također dvojako razumijevanje ove ''force'' i to u smislu prirodoznastvenom i u smislu filozofskom.

Kaže se, na primjer, ''gravitation force'', ''strong force'' čime se određuju fizikalne zakonitosti kako u makrokosmosu tako i u mikrokosmosu i ono objedinjavajuće je upravo taj pojam ''force''. Međutim, egzistira i filozofsko tumačenje te ''force'', te ''sile'', jer i čitavu filozofijsku znanost možemo razumjeti kao jednu ''teoriju sile'' na što jasno upućuje Schopenhauer u svojoj ''Svijet kao volja i predstava''.

U bosanskom jeziku koristiti silu kaže se ''nazor'' čime se kani iskazati, da svaka upotreba sile podrazumijeva prethodno ''zrenje'', ''razmatranje'' ili pak ''razmišljanje '' te da je, prema tome, jedan posve umski akt.


09:38 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 09.03.2018.

IMMANUEL KANT I KRAJ SVIJETA


Immanuel Kant (slika: internet)

Pa obično se kaže, da je Kantova filozofija kritička i ona je kritička u cjelini, a ovo razlikovanje kritičke i pretkritičke njegove faze samo je jedna pedagoška pogreška koja unosi zbrku u naše razumijevanje njegove filozofije. Toj bi, tobože predkritičkoj fazi, pripadala njegova “Teorija neba” iz 1755. godine, dok bi se kritička faza odnosila na njegove tri kritike: “Kritiku čistoga uma”, “Kritiku praktičnog uma” i “Kritiku moći suđenja”, ali to nije sasvim točno imamo li na umu, da se tematika koja se pojavljuje u “Teoriji neba”, na primjer, podjednako kasnije pojavljuje u “Kritici čistoga uma” kroz problem antinomija uma u drugoj knjizi transcedentalne dijalektike, dok se u trećoj kritici dakle “Kritici moći suđenja” svijet poima kao jedan sistem svrha pa se Kant tako vraća na one kozmološke probleme sa kojima je i počeo u svojoj “Teoriji neba”.

Ta je “Teorija neba” trebala odgovoriti na pitanja postanka našeg sunčevoga sistema na način, da se upotrijebe spoznaje Newtonove mehanike pa je tako nastala teorija koja je danas poznata kao Kant-Laplaceova hipoteza. Međutim, ona je također postavila i neka pitanja moći naše spoznaje. Zato se kaže, da je Kantova filozofija kritička, jer se njena svrha sastoji prije svega u tome da, kao što sam Kant kaže, predstavlja kritiku moći naše spoznaje.

Prije spoznaje mora se proučiti moć spoznaje. To je za ljudski razum prihvatljivo. Spoznaja se zamišlja kao neki instrument kao način na koji mi želimo ovladati istinom. Dakle, prije nego smo u stanju doprijeti do istine, moramo upoznati prirodu našeg instrumenta, njegovu vrstu. Taj je instrument djelatan, moramo vidjeti je li on sposoban uspjeti u onome što se od njega zahtijeva, naime, da se dokopa svog predmeta. To dakle znači: proučavanje moći naše spoznaje tako, da se nju samu spoznaje. Ta je problematika zajedno sa pitanjima opstojnosti Boga koja je postavljena u “Teoriji neba” proslijeđena kasnije u “Kritici čistoga uma” i vi, kada gledate strukturu te “Kritike”, onda vidite da su kozmološka pitanja centralna, dok su ostala izvedena.

Druga knjiga transcedentalne dijelaktike bavi se antinomijama čistog uma i sustavom kozmologijskih ideja i tu Kant kaže:

‘’Imamo dva izraza: svijet i priroda koji katkada zamjenjuju. Prvi znači matematičku cjelinu svih pojava i totalitet njihove sinteze u velikome kao i u malom, tj isto tako u njezinu toku sastavljanjem kao dijeljenjem. No, isti se taj svijet naziva prirodom, ukoliko se smatra kao dinamička cjelina i ukoliko se ne gleda na agregaciju u prostoru i vremenu, da bi se on ostvario kao veličina, nego ukoliko se gleda na jedinstvo u opstojnosti pojava. Tu se onda uvjet onome što se zbiva zove uzrok, a neuvjetovani kauzalitet uzroka u pojavi sloboda, uvjetovani se naprotiv u užem smislu zove prirodni uzrok. Ono uvjetovano u opstojnosti uopće zove se slučajno, a ono neuvjetovano zove se nužno. Bezuvjetna nužnost pojava može se zvati prirodna nužnost.’’ (str.206)

I onda slijede antinomije transcedentalnih ideja: svijet ima početak u vremenu, a s obzirom na prostor također je ograničen granicama, dok je antiteza: svijet nema početka i granica u prostoru, nego je beskonačan kako u pogledu vremena tako i prostora.

Drugi spor je: svaka složena supstanca na svijetu sastoji se od jednostavnih dijelova i ne egzistira uopće ništa, osim jednostavnog ili onog što je od njega složeno, dok je antiteza: ni jedna se stvar na svijetu ne sastoji od jednostavnih dijelova i ne egzistira uopće ništa jednostavno u njemu Treći spor je: kauzelitet prema zakonima prirode nije jedini iz kojeg se mogu izvesti cjelokupne pojave svijeta. Nužno je, da se za njihovo objašnjenje prihvati još jedan kauzalitet pomoću slobode, dok bi antiteza bila: nema slobode, nego se sve na svijetu događa samo prema zakonima prirode.

I konačno, četvrta antinomija bila bi: svijetu pripada nešto što je ili kao njegov dio ili kao njegov uzrok upravo nužno biće, dok bi antiteza bila: ni u svijetu ni izvan njega ne egzistira biće koje je upravo nužno kao njegov urok.

Onda Kant govori o transcedentalnom idealizmu kao ključu za rješenje kozmologijske dijalektike. Pa se onda pozabavio problematkom nemogućnosti kozmologijskog dokaza za opstojnost Boga i zaključio:

‘’Mnoge sile prirode koje svoju opstojnost očituju u određenim dijelovima ostaju za nas neobjašnjene, jer ih opažanjem ne možemo dovoljno duboko ispitati. Transcedentalni objekt koji je osnova pojavama, a sa njima i razlog zašto naša osjetilnost ima mnogo više ove, nego druge vrhovne uvjete, jesu i ostaju za nas neobjašnjeni, iako je uostalom sama stvar dana, iako nije spoznata.’’ (str.281)

Tako Kantova filozofija prirode predstavlja izlaganje općih pojmova prirode. Materija posjeduje kretanje, osim toga privlačnu i odbojnu silu, ali Kant kao što je pokazao u svojoj knjzi “Osnove prirodne znanosti” zahtijeva, da se materija konstituira iz sila, djelatnosti, energije, a ne iz atoma.

Onda Hegel kaže u svojoj “Povijesti filozofije”, da je i Šeling stajao potpuno na ovome stajalištu:

‘’Kant je pokušao odrediti osnovne pojmove ove znanosti i njene osnovne principe i dao je poticaj za osnivanje tzv. dinamičkog shvaćanje prirode.’’ (III, str.459), dok su pak u u trećoj kritici, dakle “Kritici moći suđenja” svijet i priroda viđeni kao sistem svrha.

Već je Aristotel promatrao prirodu kao da je svrhovita u samoj sebi, tj. kao prirodu po sebi u kojoj postoji nus, razum, ono što je opće, tako da u nerazdvojnom jedinstvu jedno jest moment drugoga. Svrha je pojam koji je imanentan, ne vanjska forma i apstrakcija, već je pojam koji prožima tako da je sve što je posebno određeno samim tim općim. Ovaj princip reflektirajuće moći suđenja predstavlja dvostruku svrhovitost, estetičku i teleološku.

I Kant kaže:

‘’Predmet ima samo utoliko svrhovitosti, ukoliko je njegova predstava neposredno spojena s osjećajem zadovoljstva i to je jedna estetička predstava’’.

Jedan je oblik, dakle, estetičke moći suđenje ono što je LIJEPO. Zašto? Pa zato jer je naš kozmos lijep, zato što je naše zvjezdano nebo lijepo baš onako kako su to i stari Grci govorili kada su odredili ovaj pojam kao red, poredak, ljepotu odnosno kozmetiku. Međutim, Kant je bio svjestan, da iz naše slobode ili pak iz slobode samog Boga taj čitav svijet može biti rastvoren u ništavilo te iz tog fundamentalnog pitanja i iz tog fundamentalnog straha, iz te fundamentalne brige nastaje cjelokupno zdanje Kantove filozofije, dakle, onda kad pred uvidima u svjetske procese i prirodnu nužnost postaje svjestan istine koju je iznio u svojoj “Teoriji neba” citirajući britanske pjesnike Popea i von Hallera:

“When then a second night will bury this world,
when from everything nothing remains but the place,
when still many other heavens bright with other stars
will have completed their course,
you will be as young as now, just as far from death
as eternally alive as now.”

(von Haller)


10:06 | Komentari (1) | Print | ^ |

četvrtak, 08.03.2018.

BOŽJI ZAKON ISPISAN U SRCIMA

Radi se kod Leibniza o tome, da se utvrdi je li duša sama po sebi poput ploče na kojoj još ništa nije ispisano (tabula rasa) kao što to smatra Aristotel ili je pak drugačije. Naime, da je ono što je na njoj zapisano proisteklo iz jedinstene vatre spoznaje i iskustva, odnosno da duša izvorno sadrži načela mnogobrojnih pojmova i učenja koja pobuđuju vanjski predmeti kao što to vjeruje Platon, onda skolastičari, a i svi oni drugi koji u tom smislu tumače ono mjesto svetog Pavla u “Poslanici Rimljanima” gdje ovaj kaže, da je Božji zakon ispisan u srcima:

‘’Oni činom dokazuju, da ono što propisuje Zakon, stoji upisano u njihovim srcima o čemu zajedno sa tim daje svjedočanstvo njihova savjest, nutarnji sudovi koji ih medusobno optužuju ili brane....u dan koji će Bog , prema mojem Evandelju, suditi ljudske tajne po Isusu Kristu”
(Poslanica Rimljanima, 2, 15-16).

Ta su načela stoičari nazivali zajedničkim pojmovima, prolepses, osnovnim pretpostavkama ili pak onim što se uzima kao unaprijed dato, matematičari ih zovu opći pojmovi, a neki su ih zvali semina aeternitatis ili živa vatra, odnosno, svjetleće zrake koje su sakrivene u nama, a kada se susretnu s osjetilima, onda izgledaju kao iskre, tako da nije bez temelja ono što se u Leibnizovo vrijeme vjerovalo, naime, da te iskre označavju nešto božansko i vječno, a što se naročito javlja u nužnim istinama.

Odatle je onda Leibniz postavio pitanje ovise li sve istine od iskustva, tj. indukcije i provjeravanja na primjerima ili ima i takvih koje počivaju i na nečem drugom pa je onda zaključio, da bez obzira koliko bili brojni primjeri koji potvrđuju neku opću istinu, oni nisu dovoljni da ustanove i univerzalnu važnost te istine, jer iz toga što se dogodilo ne slijedi da će se to ponoviti na isti način.
Onda je ipak zaključio:

‘’Pa bi se varao onaj koji bi pomislio, da je barem što se tiče naše klime, to je jedna nužna i vječna istina koja će uvijek trajati, jer valja dopustiti da ni Zemlja ni samo Sunce ne postoje na nužan način i da će možda doći vrijeme kada ova lijepa zvijezda, barem u sadašnjem obliku, više neće postojati zajedno sa sustavom u kojem se nalazi.’’
(Novi ogledi o ljudskom razumu, str.7)

A odatle slijedi, da nužne istine, one istine koje susrećemo u čistoj matematici, a naročito u aritmetici i geometriji, moraju počivati na načelima čiji dokaz uopće ne zavisi od primjera pa sljedeno tome niti od osjetnih podataka.

Dakle, čovjek ne treba zamišljati kako je te vječne zakone uma moguće pročitati iz duše kao iz otvorene knjige naravno bez truda i istraživanja, alio dovoljno je to što ih možemo otkriti u nama samima.


09:58 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 07.03.2018.

"PISMA" - MOJA NOVA KNJIGA


slika: Nenad Grbac

ISBN kod NSK RH 978-953-354-102-0

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php

''Nova knjiga na portalu http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Digitalnu knjigu "Pisma", Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:


PREDGOVOR


Pred hrvatsko čitateljstvo postavljaju se dvije knjige mojih Pisama koja su nastajala do 2010 godine.

Dakle, u toj prepisci nema nikoga sa portala https://www.magicus.info/ kod kojega sam prisutan već duže vremena niti bilo koga sa Facebook-a. Sva je ta prepiska nastala do 2010. godine, dakle, prije https://www.magicus.info/i uglavnom je riječ o ljudima koji žive u Australiji, ima nešto Hrvata i Splićana.

Nakon te 2010. nisam pravio fajlove sa pismima, jer sam jako puno pisao pisama pa je onda toga bilo previše, meni je danas žao što tu nema Jadranke Varga, Dijane Jelčić, pa nema Sandre Vulin pa nema arheologa Arsena Duplančića iz Splita, pa onda onih ljudi sa "Ruđera Boškovića" i drugih, ali nema veze, meni je bilo važno, da se predstavi možda samo jedan manji segment te prepiske kako bi čitateljstvo imalo uvid u karakter i te moje literarne gradnje, ali bez velikih ambicija da to bude kao što je na primjer prepiska Ruđera Boškovića, daleko od toga, nego više da se istakne jedan običan život sasvim običnih ljudi koji su igrom slučaja i igrom sudbine dospjeli u daleke zemlje, ali koji su još uvijek živo prisutni u životu svojih domovina, eto to mi je bilo stalo.

Pa onda, naravno, meni je žao da nema prepiske niti sa mojim izdavačem gospodinom Grbac Nenadom sa portala http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php iz Zagreba.

Ja se samo nadam, da će jedan takav dokument biti objavljen u dogledno vrijeme i na taj način učiniti dostupnima sve dileme koje su pratile autora i izdavača prilikom realiziranja mojih Sabranih djela.

Srdačno iz Adelaidea,

Anno domini 10.01.2018. Zlatan Gavrilović Kovač

Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link: http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic42.php te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php ''slika: Nenad Grbac

https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/pisma-moja-nova-knjiga


09:51 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 06.03.2018.

SLUČAJ PILOTKINJE CAREY STEACY


Captain Carey Steacy posted the picture on her Facebook (Picture: CTV News)

Čitam 6. ožujka 2014. u novinama ovaj tekst:

‘’Umjesto zahvale putnika na sigurnom letu pilotkinja Carey Steacy dobila je "po nosu". Putnik joj je na sjedalu ostavio poruku u kojoj joj govori da bi žena trebala biti majka, a ne voziti avion. Putnik, koji se potpisao kao David, rekao je kako želi da ga aviokompanija idući put upozori da je pilot žena kako bi uzeo neki drugi let. Steacy je fotografije poruke objavila na Facebooku uz komentar: "Bilo mi je zadovoljstvo sigurno vas odvesti na vašu destinaciju"."Hvala vam na poruci koju ste diskretno ostavili na svom sjedalu. Znam da ste pitali stjuardese prije nego što smo poletjeli imam li dovoljno sati leta kako bih mogla biti kapetanica pa vidim da vam je i sigurnost bitna. Čula sam mnogo komentara od ljudi tijekom svoje 17-godišnje karijere pilota. Većinom su bili pozitivni. Vaša poruka je, bez sumnje, najsmješnija. To je bila šala, je li tako?", napisala je Steacy i dodala kako se sada ide posvetiti svojoj najvažnijoj ulozi – ulozi majke.

"Jednostavno ne mogu vjerovati da još uvijek ima ljudi koji tako razmišljaju. Šokiralo me", rekla je Steacy za kanadske medije, prenosi news.com.au.’’

Pa sam htio reći par riječi o cijelom slučaju...........i ja sam svakako jako zadovoljan činjenicom, da je pilotkinja Carey Steacy cijeli slučaj predstavila javnosti i to preko Facebooka sa fotografijama poruke tako da svi imaju potpuni uvid u stanje fakata i da ne ostaje nikakvih nedoumica u pogledu istinitosti navoda.

Ja osobno mislim, da smo mi danas ostvarili takve doprinose u civilizacijskom i kulturnom domenu, da nam se svima ovakva poruka čini totalna budalaština i da smo svi manje više šokirani jednim stajalištem koje bi prije odgovaralo prvobitnoj zajednici, a ne suvremenom industrijskom društvu kakvo je ono kanadsko ili američko. Međutim, treba imati u vidu jednu jako važnu činjenicu suvremenih društava, a to je fenomen kulturnog zaostajanja, iako su ostvareni veliki tehnološki i civilizacijski ciljevi.

Tako se svakako ovaj slučaj može uzeti kao dobar primjer regresivnih tendencija u suvremenom društvu koje još uvijek barataju stereotipima valjanih i vrijednih žena kao požrtvovnih majki kojima je to najvažnija uloga

Mi smo danas ipak jako daleko od ovih stereotipa i vjerujemo, da suvremena žena podjednako može obavljati socijalno važne i odgovorne poslove bez obzira na boju kože, nacionalne ili vjerske različitosti.

Cijeli je slučaj dospio javnosti koja je uglavnom stala na stranu pilotkinje kojoj smo zahvalni što nam je proslijedila jedan jako važan dokument muškog primitivizma koji je podjednako ozbiljan kao i ekstremne reakcije na njega. Stoga joj velika hvala!14:34 | Komentari (4) | Print | ^ |

JOSIP VIDMAR I KRATAK ZAPIS O TEATRU

Svakako je bio jedan od najvećih u Slovenaca, njegov brat je bio Milan Vidmar i bio je poznati elektrotehnik. Ovaj pak naš Vidmar je bio politički pisac, esejist, kulturolog. Rođen je davne 1895. godine u Ljubljani gdje je i umro 1992. godine. On je, dakle, doživio jako duboku starost od 97 godina, a ja mislim da je i zavrijedio.

Bio je jedan od ustanovitelja slovenske Oslobodilne fronte 1941. godine pa onda vijećnik AVNOJ-a, a od 1952. do 1976. bio je i predsjednik Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Poznat je kod nas i među političkim ljudima svojim radom ‘’Kulturni problemi slovenstva’’, koji je nastao za vrijeme diktature Aleksandra Karađorđevića 1933. godine, koji je po mnogim elementima unekoliko blizak Kardeljevim pogledima, koje je on eksplicirao u svom radu o slovenskom nacionalnom pitanju, također, prije Drugog svjetskog rata.

Za mog vremena Vidmara se sjećam po njegovim polemičkim stajalištima prema Predragu Matvejeviću i Radi Šerbedžiji i to, možda ponajviše, taj me problem zanimao s obzirom na pitanje o tzv. socijalističkom teatru, naime, je li moguće govoriti, da postoji tako nešto kao socijalistički teatar. U moje vrijeme postojala su mišljenja, da teatar manje-više vjerno reflektira socijalnu sliku i realitet jednoga društva. Utoliko je i ovaj naš teatar također bio unekoliko odraz stvarnih društvenih strujanja pa ukoliko su proklamirana načela socijalistička, onda dakako da je i teatar samom logikom stvari socijalistički, da se dakle, socijalistička država brine za taj teatar pa odatle tobože, da postoji socijalistički samoupravni teatar itd. itd. itd.

U tom smislu se onda i govorilo, da naš teatar nije nešto krajnje novo, već jedna naslijeđena struktura od ranije, ali i da je kod nas također naslijeđen i malograđanski interes za teatar, a ne da je taj interes takoreći prirodan uvjet našeg svakodnevnog bitisanja ili pak prema nekakvim ždanovističkim receptima kao na primjer kod jednog našeg jako utjecajnoga čovjeka, Rade Šerbedžije, naš teatar ima takvu socijalnu funkciju, da sudjeluje u stvaranju duhovnog profila ljudi ili naroda. Prema ovom političkom programu, na primjer, kod nas su rađene one poznate opere ili drame kao ‘’Jalta’’ i još neke, koje su dakle imale čisto političke zadaće.

Sa druge pak strane, kod Šerbedžije je i u moje vrijeme bila primijetna jedna jako snažna tendencija prema takozvanom revolucionarnom teatru, samo što nije svatko pod time mislio isto. Odatle i interes ovog čovjeka prema teatru u Sovjetskom Savezu i onome što je on nazvao projektirana kultura, koja izvire kod Rusa, tobože iz njihove tradicije i njihove culture, a to je opet ta moć teatra, moć umjetnosti. Dakako, da ovakva stajališta Starom Vidmaru nisu odgovarala. Mnogima nisu odgovarala pa nisu niti meni i ja sam se i u svoje vrijeme slagao sa Vidmarom, da je kod Šerbedžije, Ristića i kod još nekih drugih doista na djelu kazališni banditizam, samo što je toga banditizma već u moje vrijeme bilo jako mnogo.

Danas se taj banditizam najbolje ogleda na velikom ekranu kod Kusturice, koji uskoro snima film u Mexicu, o tamošnjoj revoluciji. Odatle i postoji pitanje kako to predstava, kao ‘’Golubnjača’’, koja slavi klanja nedužnog stanovništva, čini mi se u Hercegovini početkom osamdesetih godina, može biti predmet diskusije našeg CK. Naizgled banalno pitanje, jer kakve veze ima bratoubilačko klanje sa sferom politike, a ja se pitam sa kojom sferom onda to ima neke veze?To je Šerbedžijino pitanje kao što je ono bilo pitanje i mnogih drugih.

Kod Vidmara stvari su posve jasne kao što su svima razumnima bile jasne, a to je istina da ovdje srbijanska desnica eskalira i da u bitnom dovodi u pitanje kulturnu i duhovnu osnovu zajednice, ali ne više socijalističke, nego bilo koje, jer je banditizam o koje govorimo destrukcija kulture kao takve, destrukcija kulture u cjelini. Zapravo, Vidmar ne kaže banditizam, on za Ristića, Jovanovića i Šerbedžiju kaže "kazališni terorizam".

Zašto? Pa zato, jer banditizam nije bio samo ogledan na način, da je bilo riječi o pristajanju na jednu reakcionarnu političku liniju, nego i, s obzirom na imanentne probleme teatra, a prije svega u destrukciji tradicionalnih modela realističkog prikazivanja stvarnosti, kada je riječ o našem socijalnopolitičkom kontekstu. Odatle je proizlazilo obilje novih kazališnih elemenata, koji su zapravo značili destrukciju teatra samog, jer teatar ima svoju logiku, svoj poredak, svoje vrijeme, svoj govor, svoj izgled. Teatar Ristića u bitnom ne samo, da je značio destrukciju s obzirom na politički moment, nego i imanentno s obzirom na ove elemente o kojima govorim. Naravno da se ta tedencija Vidmaru nikako nije svidala, a nije se sviđala niti meni. Oni su to nazvali “revolucionarnim teatrom” ili “avangardnim teatrom”, ali on je daleko bio od Brechta, na primjer. Odatle interes za jezik, glumački jezik, koji je prema Šerbedžiji ostao stari, a zahtijevao je revolucionarnu promjenu tako, da smo kod njega na koncu dobili krikove.

To je taj novi glumački jezik. Naravno, da se ja nisam mogao složiti kao niti Vidmar sa ovim tendencijama.
Vidmar je umro u Ljubljani 1992. godine, ali ja već godinama nisam bio prisutan na javnoj sceni Hrvatske pa ne znam što se događalo u međuvremenu, osim rata, ali mislim da je umro poštovan i cijenjen od svih, koji su ga na ovakav ili onakav način poznavali.


tekst je iz moje knjige: SLAVENSKO PITANJE

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php


09:53 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 04.03.2018.

SLOVENSKI KEKEC I NEŠTO OKO NJEGA

Vjerojatno je nama mnogima poznat slovenski Kekec. To je jedan literarni lik iz djela velikoga Josipa Vendota, koji je živio od 1884. godine do 1944. Ovaj pisac rođen je u Kranjskoj Gori, pa je onda živio u Koruškoj, Primorskoj i Štajerskoj, a kasnije u Ljubljani. Bio je željeznički radnik i umro je kao izgnanik za vrijeme njemačkog bombardiranja Slavonskog Broda 1944. godine.

On je negdje u vremenu od 1922. do 1927., čini mi se, objavio trilogiju o Kekecu u jednom slovenskom časopisu za djecu i omladinu pod imenom ‘’Zvonček’’ i danas ima ovaj časopis u Sloveniji, a Kekec je pogumen, neustrašen in prijazen pastir, koji zajedno sa svojom slijepom prijateljicom Mojcom doživljava svakojake pustolovine u slovenskim alpskim šumama. Tako je Kekec u borbi sa jednim velikim orlom zaradio jedno njegovo pero, koje je kasnije krasilo njegov planinarski šešir.

Pa ako jedni njegovi prijatelji jesu pitomi ljudi slovenskih šuma, koji se bave skupljanjem ljekovitog bilja i pripravljanjem toplih zdravih napitaka, to su pak na drugoj strani opaki lovci i opaki ljudi od kojih se plaše mnoga djeca kao što je to bio hudobni lovec Bedanec. Već prema ovoj strukturi vidi se sva dijalektika života na slovenskim Alpama, ali niti jedna europska literatura nije sa toliko vedrine i sa toliko ljepote i zanosa opisala taj život.

I ja, doista, mogu reći, da je slovenska literatura najdražesnija i najvedrija europska literature, a i danas se u Sloveniji unekoliko pridržavaju ovoga duha, koji izvorno odgovara slovenskom narodnom karakteru.
Taj karakter otkrivamo u mnogim dječjim pričama, a jedna takva je i priča pod imenom ‘’Pravljica o zmaju’’, koja je pisana za mnoge naše drage staršje in otroke, a to je priča o gromozanskom zmaju, koji je plašio mnogu djecu. Naime, u blizini jednog slovenskog naselja postoji jezero gdje su svi otroci htjeli, da se igraju i da gledaju ribice i da se kupaju, ali to nije bilo moguće.

Zašto? Pa zato, što je pri tom istom jezeru živio jedan strašni s tremi glavami hudobni zma i zbog toga su svi mještani svake noći znali čuti grozovite stopinje i zmajevske hudobije i on je tako glasno urlao i tako glasno proizvodio buku, da su otroci trebali zadisnuti ušesa i to je trajalo neko vrijeme, dok na koncu djeca nisu odlučila, da potraže pravljico pa su stala vikati:

‘’Hoćemo pravljico! Gdo nam je uzeo pravljico?’ Al se zmaj skriva u škakljico? Če se pravljica skriva u nje?’’, pa su djeca onda povukla zmaja za rep.

Tako su dobili pravljico.

Dunque i u ovoj slovenskoj priči za djecu postoji taj socijalni momenat u smislu, da nam se potruditi oko pravde za sve, a ne u smislu, da ona pripada ovom ili pak onom, već prema stanju stvari već da je ona vlasništvo svih članova jedne zajednice prema definiciji, da je zajednica ili država sama stvar naroda, a nikako pojedinaca ili grupa i mnoge dječje priče u Sloveniji i dan danas imaju taj naglašeni socijalni moment.

Jedna takva priča je priča i o hudobnoj sraki in ubogom ptičeku, koja priča svima treba pokazati kako su Slovenci tudi zelo dobrega srca i da oni rado pomagaju drugim ljudima i to na takav način, da su nekoć znali pomagati i svakome malom ptičeku ki je padal iz gnezdeca. U tom pravcu ocrtavanja ovih karakteristika slovenskog duha i slovenskog nacionalnog karaktera, koji se razlikuje od svih ostalih južnoslavenskih naroda, postoji i priča o strašnoj sraki.

Tako je postojala jedna hudobna sraka, a u gnijezdu na jednom stablu bijaše mala ptica i njen otroček.
Međutim, ta je ptica svakodnevno morala napustiti gnijezdo kako bi nabavila hranu za sebe i svoje mlado pa se zato događalo da je pticek sam u gnijezdu na neko vrijeme, ali je svagda morao misliti na hudobnu sraku, koja bijase u blizini.

A je se ti bojis hudobne srake?

A o svim tim problemima bo ti povedala tvoja mamica in očka, ali se ti nemas cega bojati!

Tako izgledaju današnje mnoge priče za slovensku djecu, mada ima i onih posve novih i suvremenih priča o tome kako Mihec bi rad imal pravega velikega superrobota takoga ki hodi pa govori. Dok bi Neža rad dobila darila u smislu da bi bila kao kraljična pa se zelo, zelo lepa.

I doista, mnoge male djevojčice kane biti zelo, zelo lepe kao kraljične, ali ja mislim, da je to i inace model za djevojiice za dobar dio današnje Europe.

Što se pak Kekeca tiče, ova priča koja zapravo predstavlja trilogiju jeste u istoj toj ravni slovenske socijalne dječje literature kod koje zrcali taj karakter slovenskog duševnog bica nesebičnosti, ljubavi i ljupkosti, koji kao jedna fundamentalna osobina unekoliko vrijedi za čitavu slovensku literaturu. Međutim, valja nam također reći, da postoji u američkoj literaturi također jedna priča slične tematike, koja je kasnije ekranizirana i koja je zahvaljujući tome doživjela veliku popularnost.

Riječ je o poznatom radu ‘’Heidi’’, kojem je autorica njemačkog porijekla, koja je dvadesetih godina sa čitavom svojom obitelji, kao nova njemačka migracija, doselila na ovaj kontinent, ali ova činjenica ne iznenađuje, ukoliko imamo na umu istinu, da se prostor Balkana sustavno pljačkao stoljećima i to od šuma i zena do literature i muzike.


tekst je iz moje knjige: SLAVENSKO PITANJE

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php


15:36 | Komentari (2) | Print | ^ |

subota, 03.03.2018.

RAZUMIJEVANJE ŽENE U LEGENDAMA MIROSLAVA KRLEŽE

O tome kako je Krleža razumijevao pitanje žene i njen položaj u suvremenom društvu, nitko kod nas nije pisao. Istina, postojao je jedan rad na tu temu gospođe Zlate Kovač, objavljen u časopisu ‘’Pitanja’’ 1985. godine, broj 3.-4., pod naslovom ‘’Legende njima samima’’ i to je, uglavnom, sve što je o tome rečeno. Pa nije se kod nas o tome pisalo, jer je naša stvarnost bila opterećena muško-ženskim relacijama, ali i iz drugih razloga.

Jedan je sigurno taj, da se o ženskom pitanju nije moglo ništa drugo reći od proklamiranih načela ili od onoga što je vrijedilo kao službena ideologija, koju su tumačile Marija Bakarić i Ankica Tuđman, pozivajući se na zasade Klare Zetkin iz perioda prije Drugog svjetskog rata. Pa onda nije se moglo govoriti o ovoj tematici pozivajući se na Novi Zavjet i na poimanje Isusa i Marije u ‘’Legendama’’ s obzirom, da je religija bila shvaćena kod nas opijum naroda i neprijateljem socijalističkog razvoja.

Tako je sve do nedavno ova tema kod Krleže ostala neobrađena očekujući nove obrađivače. Krležine ‘’Legende’’ otkrivaju čovjeka u njegovom odnosu prema Društvu i Prirodi u cjelini. To podrazumijeva, štoviše pretpostavlja i njegov odnos prema sebi, koji se u slučajevima iznimne samosvijesti pretvara u odnos čovjeka prema Bogu.

Čovjek stvaralac je u ‘’Legendama’’ trolik. On je propovjednik umijeća življenja kao ljubavi za bližnjega - bližnjega (Marija), kojega mu samome nije dano ljubiti. On je umjetnik naprosto, ali umjetnik, koji se potvrđuje tek poštujući norme i konvencije, koje mu se gade i ponižavaju ga.On je stvaratelj Novog svijeta, stvaratelj za kojega nema sedmog dana počinka. U borbi sa društvom, čovjek neminovno gubi. Isus je izdan i bit će razapet, Michelangelo je ponižen i klečat će, a Kolumba prkosnog prikovat će o jarbol.

U sve tri legende slike su iste.

Druga je mogućnost odnosa pojednica i društva u Maskerati, Kraljevu te Adamu i Evi. U Adamu i Evi postoji istina čovjek i žena, ali su oni kao i njihov raj smjesteni na petom katu velegradskoga hotela gdje u sobi zeleno rasvijetljenoj, banalnoj i prljavoj, proždiru jedno drugo do novog pakla.

Sva se ta tri groteskna, fantazmagorična, uprazno zarotirana svijeta obrću oko žene, kao ženke, reduciravši prvotno društvo na opsjednutost suprotnim spolom.
Treća mogućnost ili dijalektičko pomirenje pojedinca i društva dano je na krajnje zanimljiv način tek u Salomi.

Nakon tri muška pokušaja (Krista, Michelangela i Kolumba) da ovladaju okolnim svijetom te nakon tri varijacije na temu muško-ženskoga vegetiranja, kojim je zamijenjeno sukobljavanje pojedinca i društva, dolazi Saloma i uspijeva. Uspijeva, jer vlada društvom u njemu samome. Ona mu nije suprotstavljena ni onako naivno, ni onako tegobno, ni onako radikalno kao Krist, Michelangelo ili Kolumbo, ona mu uopće i nije suprotstavljena. Ona se ne osjeća pozvanom da svijet mijenja, štoviše ona je spremna podrediti se onome, koji to može, no izostane li, ona se smatra pozvanom, da ga kazni i ponizi, jer se osjeća prevarenom.

U svijetu, u kojem se život sastoji od spletki i podvala, može se opstati samo njegovim sredstvima tako, naime, da se bude vrhunski spletkar. Njezin je, dakle, uspjeh sveden na preživljavanje u najgorem od svih mogućih svijetova, svijetu u kojem nema mogućnosti izbora. Izbor je samo gaziti ili biti gažen. Cijeli će krug napraviti Krleža od Isusovog nemuštog, nemuževnog i blijedog odnosa prema Mariji i nespretnog spoja dviju tragično različitih ljubavi, preko Michelangelovih hrvanja sa kurvama i Beatricama do Kolumbove ničeanske, ni prezira dostojne ženke, no ni u kojem od tih randiozno zamišljenih svjetova, za čije će protagoniste Krleža reći, da su rasplinuti kao oblaci - neće biti mjesta za ženu.

Za Isusa ona je obmana i laž, pred Michelangelom ona će se pretvarati kao čista žena, žena koja vjeruje, žena koja skida teret, koja ga ljubi, ali i za njega će to biti obmana, koja se mora prokazati, ako se želi ići svojim putem, a pred Kolumbom, ona se ni ne pojavljuje. Na nju tek ironijom podsjeća Nepoznati, kao na biće sa kojim se nekada davno nešto pokušalo, ali je ona svoju priliku propustila.

Saloma je, sa druge strane, fatalna žena, fatalna i moćna, koja sudi i kažnjava. Lukavstvom svog uma, svojim porijeklom i nadasve svojim tijelom, Saloma vlada, ona je ženski princip na vlasti. Odluka, da Proroku smakne glavu i time ispuni proročanstvo, da će biti žena svom poočimu, uslijedila je nakon što je muškarca imala, nakon što ga je vidjela ponižena.

Visoko mišljenje što ga je imala o moralnom uvjerenju toga mladića, splasnulo je onoga trena, kad se pretvorio u pijanog glupana što tamo hrče pod oleandrom. Od tog trenutka, on je za nju samo moralna protuha, koja je zatajila sve svoje ideale i sve svoje bogove, iz kojega je odmah zatim progovorila gruba, primitivna seljačina: moja žena, moja djeca, moj krov, moj život, moji interesi.

Napokon, u prvim trima legendama tematiziranog saveza volje i uma odvojenih od osjetilnosti preostat će, da se u slijedećim trima razmotri uspon bezumne osjetilnosti te da se u posljednjoj prikaže um, voljom do četveronožnosti upregnut u službu osjetilnosti i putovanje će od gigantskih visina iz ‘’Legende’’, Michelangela ili Kolumba, preko prosječnih kreatura u ‘’Maskerati’’ i patuljastih karikatura u ‘’Kraljevu’’ te ‘’Adamu i Evi’’ do najbanalnije zemlje u ‘’Salomi’’ biti završeno.

Proistječe, dakle, kako su čovjeku pojedincu mogućnosti ipak ograničene. Izlaz Krleža ne vidi u obiteljskom životu, u prenošenju iskustva sa koljena na koljeno, u življenju za dijete, tijelo svoga tijela.

U ‘’Legendama’’ čovjek je promotren ili kao sisavac, koji ne zna vladati svojim mesom ili kao neponovljiva jedinka, koja se neprestano suočava sa sobom i drugima. Tek će moralnim, umjetničkim i revolucionarnim djelovanjem čovjek može potrajati.


tekst je iz moje knjige: SLAVENSKO PITANJE

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php


19:15 | Komentari (2) | Print | ^ |

četvrtak, 01.03.2018.

DRUGI UVOD U KRIPTOFILOZOFSKO MIŠLJENJE - SLUČAJ MILOŠA ARSENIJEVIĆA

PROSTOR-VRIJEME-ZENON

Kada se određuje mjesto filozofije među znanostima, njoj se prije svega pripisuje neempirijski karakter, a to međutim ne znači da se filozofija bavi isključivo nekom transcedentnom tematikom ili nadiskustvenom stvarnoscu. U kojem smislu je filozofija neempirijska i kada se bavi problemima koji se odnose na svijet u prostoru i vremenu, a koji se može opazati, to zavisi također i od toga ima li ona nekog obzira prema primjerima svakodnevnog iskustva i znanstvenog iskustva, naravno. Gledajući u smislu retrospektivnom od Zenona do dana današnjeg, takvi primjeri u filozofiji su obilato korišteni. To, međutim, ne znači da su pojmovi kojima se koristimo u filozofiji takvi, da ih u pravilu možemo shvatiti i bez prethodnog iskustva o onome na što se ti pojmovi odnose i filozofija se bavi problemima spektra i znaju li slijepi boje. Ono što se pod neempirijskim karakterom filozofije podrazumijeva, odnosi se na to što se jednom definiran problem filozofski rješava bez daljnjeg promatranja i eksperimentiranja, bez daljnjeg zagledanja u svijet. Kada je jednom definirala problem, filozofija se može povući iz svijeta, jer prema njenim pravilima igre ona se njima više ne koristi u svom poslu. To, međutim, ne znači da se filozofija ne služi misaonim eksperimentima kako bi otkrila razne empirijske mogućnosti. Ona samo više ne uzima u obzir ono što se, zavisno od aktualnih zbivanja i stvarno odredenih eksperimenata, može ispostaviti čas ovakvim čas onakvim.

Spor Einsteina i Bohra oko kvantne mehanike koji se vodio pomoću konstrukcije različitih misaonih eksperimenata jednim dijelom je bio čisto filozofski, a on je čisto filozofski, ako se ne odnosi na pitanje je li sistem kvantne mehanike de facto potpun, već na pitanje je li moguce, da jedan takav sistem kao što je kvantna mehanika bude potpun, odnosno, može li se sistem kvantne mehanike zamijeniti nekim sistemom koji bi se odnosio na elementarniji nivo ponašanja, a kojim bi određeni fenomeni koji su nerazjašnjivi u okviru kvantne mehanike bili razjašnjeni.

Arsenijević smatra, da je na filozofskom nivou moguće da je jedan takav sistem kao što je kvantna mehanika u principu nedopunjiv. Sličan spor može se voditi i oko problema elementarnih čestica, stoga je moguće da novootkriveni kvarkovi predstavljaju osnovni materijal kosmosa. No, iako filozofski gledano, neka fizikalna teorija samim time što je atomistička nije nužno neistinita, ima filozofskih razloga, da se dopusti da je istinita. Mit o neempirijskom karakteru filozofije sažima se u tvrdnji o neinformativnosti filozofskih iskaza i teorija. Taj mit je postupno postao dio općeg mita o kraju filozofije i taj mit o neinformativnosti filozofije je u dobroj mjeri netočan, jer filozofija nam istina ne može reći što je slučaj, ako nešto može biti ovako i onako, ali nam može reći što mora ili što ne može biti slučaj.

Uvjerenje, da su samo kontigentni empirijski iskazi informativni, vezano je za uvjerenje da su svi analitički iskazi trivijalni i da nisu iskazi o stvarima, već iskazi o jeziku kojima o svijetu govorimo. Međutim, analitički iskazi ne moraju biti trivijalni i oni govore inter alia i o empirijskom svijetu. Baš zato što isključuju mnoge mogućnosti, oni su informativni. Iskustvo Arsenijevića nam govori, da u filozofiji glavnu ulogu igraju analitički lažni i analitički istiniti iskazi do kojih se dolazi konstrukcijom aporija odnosno njihovim razriješnjem. Zenonova besmrtnost počiva u tome što je konstruirao aporije u kojima i premise i izvođenje izgledaju neodoljivo prihvatljivo, dok zaključci djeluju isto toliko neprihvatljivo.

U svojoj knjizi “Prostor, Zenon, Vrijeme” Arsenijević je doista mnogo toga rekao. Mnogo toga mi nismo bili u mogućnosti slijediti s obzirom, da ova knjiga pretpostavlja velike matematičke predradnje kojih mi na žalost nemamo. Međutim, važno je uputiti na Arsenijevićevo pitanje kontinuirane i diskontinuirane promjene, statički i dinamički shvaćene beskonačnosti i na Boškovićevu aporiju sudara. Zanimljivo je to što je Ruđer Bošković, čije je određenje geometrijskih objekata najbliže onom koje sam Arsenijević ima u vidu i koji je bio jedan od onih filozofa za čije se ime vezuje tzv. “velika analogija” razmatrajući primjere kontinuiranih i diskontinuiranim promjena, došao do suprotnih zaključaka u pogledu mogućnosti ovakvih promjena.
Arsenijević smatra, da su diskontinuirane promjene ono što je prije svega mogucće, a da je pojam kontinuirane promjene derivirani pojam, jer se odnosi na činjenicu kako u bilo kojoj mogućoj točki nekog entiteta poput geometrijskog oblika možemo konstatirati promjenu s obzirom na neku datu osobinu i neke koliko god želimo male interval, usprkos tome što se o toj osobini može govoriti samo s obzirom na te intervale. Bošković je zaključio, da su samo kontinuirane promjene moguće i to je ilustrirao aporijom sudara, međutim, Arsenijevićeva argumentacija da ne moramo zaključiti kako je nemoguća diskontinuirana promjena brzine, čini nam se nedostatnom.

Doista je Arsenijević u svojoj knjizi rekao mnogo toga, ali to što je rečeno i danas zahtijeva jednog pažljivog istraživača koji će se znati nositi sa svom problematikom Zenonovih aporija i kardinalnim pitanjima suvremene geometrije i matematike uopće.


iz moje knjige "ZNANOST I POEZIJA"ISBN kod NSK RH 978-953-8100-86-4

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php


19:18 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 26.02.2018.

TI ČISTA SI KAO SUZA


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital art

Ti čista si kao suza mornara,
koji nakon plovidbe duge viče:
"Kopno" i, evo, suza da ovlaže usne
kiše suza, koje sušu prekidaše
o, utrobo sveta, iz koje proniknusmo,
zar se tebi svagda snova vraćamo,
zar cijeli put toliki svladasmo
samo za toplinu ovoga otkrića,
nepoznat kraj, a tražismo tjesnac
zalutali nismo, nego su mora nova,
daj šestar i kutomjer
prema sekstantu to zakrivljenost vise nije,
nego pravi kurs horizontal,
da je budućnost naša sada malo jasnija?!

I suze mornara zaliju palubu slanu
to vjetar tišinu tek naruši
naša jedra nisu bila odveć' slaba,
plovimo novim morima i siječemo val
mi, prognanici ovoga svijeta,
koji smo samo željeli lutanju kraj,
grudi moje valovima se pune
o grudi moje udara duboko more,
a vjetar lud mrsi mi kose tamne,
molitva vječna snagu mi daje,
novo kopno otkrismo,
uplovi u luku i prinesi žrtvu
za mape još neiscrtane...

O, more, kojem golotu svoju mogu pokazati?!
O, more, koje sve uništava i sve pamti!

Čista si kao suza stradalnika jadna
što u oluji svjedok je ćudljivosti svijeta
trpim ovaj vjetar i sve uzaludne varke,
probudi se, sjeno duše moje,
nisi više o jarbol pribijena,
čuj pjesmu i taj luđački zbor
ne luduj više, nego konopce kidaj,
svi koji su patili tiho i bez nade
nadu imaju sada otkrćima oživljenu,
zadnji obris moj kada vidiš,
to zvijezda repatica sjajna nebom šara
novo kopno zamijenilo je nejasnoće,
ti, čista si kao suza nove sreće
plovi ovim morem duž obale nove.19:27 | Komentari (3) | Print | ^ |

utorak, 20.02.2018.

MOJI TEKSTOVI

a ovo je jedan moj tekst objavljen u Hrvatskoj ljevici 1994.


11:44 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 18.02.2018.

INTERVJU - dr ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ

Image and video hosting by TinyPic

dr. Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25. siječnja 1959. godine. Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku a kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu u svojstvu poručnika trgovačke mornarice 1977. godine.
Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978. godine, a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986. godine. Filozofsku dizertaciju obranio na Sveučilištu u Sarajevu 1989. godine sa tezom Filozofske pretpostavke suvremene znanosti. Živi i radi u Adelaideu u Australiji.


Razgovarao i objavio: Nenad Grbac

Možete li nam reći neke od podataka o vama, koliko dugo se bavite pisanjem i slično?

• Pa ja sam otpočeo sa pisanjem relativno rano kao mladić od jedno šesnaestak godina. Istina postojali su moji literarni pokušaji i ranije ali moj prvi objavljeni rad pojavljuje se u mojoj 16 - toj godini. Prema tome bio bih slobodan reći da je već iza mene nekih 38 godina bavljenja spisateljskim radom.
• To i nije tako malo imamo li u vidu one autore koji su došli do velikih imena u svega nekoliko godina spisateljskoga rada. Meni je međutim trebalo jako puno vremena da bih konačno bio predstavljen hrvatskom čitateljstvu kao tekstopisac i čovjek literature nakon što sam godinama bio posve zaboravljen i smetnut u stranu kao nepoželjni stranac.

Možete li navesti vašu, E-mail adresu, ili način na koji vas naši čitatelji mogu kontaktirati?

• Adresa stranice na kojoj su predstavljene neke moje knjige je: http://digitalne.orgfree.com/
• Moja e mail adresa je zlatan.g@adam.com.au
• Ova adresa razlikuje se od prijašnje koja je navedena u digitalnim knjigama, jer sam upravo nedavno mijenjao svoje mjesto boravišta pa sam zajedno sa novim boravištem dobio također i novu e-mail adresu.
• Doduše cijenjeno hrvatsko čitateljstvo može me kontaktirati i na direktan način preko pošte pismonosno: Z.G.K. 12 Tyson st. Ashford 5035, Adelaide, S.A.

Rođeni ste u Dubrovniku, srednju školu polazili u Splitu i Studij filozofije i sociologije započeli u Zadru 1978. godine i onda se preselili u Zagreb. Kojih događaja se najradije prisjećate iz tog vremena?

• Istina je da sam u svojem najranijem dobu prošao gotovo čitavu Hrvatsku.
• Iz svakoga od tih perioda postoje jako interesantni događaji kojih se rado sjećam. Istina ima i onih koje nerado uzimam u obzir.
• Ali mislim da je moje najranije djetinjstvo u Dubrovniku upravo ona perioda koje se danas najradije prisjećam. To je vrijeme koje je bilo jako lijepo i radosno. Uživajući skrb čitave porodice ja sam proveo jako lijepo djetinjstvo u Pilama u Dubrovniku kao najmlađe dijete jugoslavenskoga oficira i majke opterećene ustaškom prošlošću.
• Malo čudno djeluje ta obiteljska kompozicija pogotovo kada imamo na umu vremena socijalizma i jednu rigidnu nacionalnu politiku u bivšoj državi kojoj se nikako nisu sviđali elementi ''staroga društva''. Međutim istina je da ljubav ne poznaje nacionalne granice, niti je ona kapitalistička ili socijalistička....
• Tako je svakako prevagnula u slučaju moje majke i moga oca filozofija slobodnoga odabira na temelju sviđanja ili atrakcije za razliku od onih koji su svoje porodice zasnivali zahvaljujući prije svega ideološkim ili političkim razlozima ili pak onih koji su u zavičaju tražili rješenje svih svojih dilema ili su pak svoje ''odabire'' temeljili na imutku i materijalnim stečevinama.
• A kao dijete iz takovoga braka nije čudno da sam već odrana dobivao poduke o životu koje su uglavnom bile ''idealističke'' bez realnoga uporišta u konkretnome životu. I istina je da je takav odgoj bio presudan ali i to da je nosio sa sobom obilje problema sa kojima se ja nisam svagda najbolje nosio.
• A iz toga perioda danas se često prisjetim vremena kada sam na skalinima ispred kuće u Pilama čitao Mortona Thompsona i njegov roman "I ne kao stranac". To je priča o jednom dječaku koji ima prijatelja staroga liječnika a i sam izučava medicinu.
• Rano je ostao bez majke i to na jedan presudan način oblikuje njegov život kao liječnika, dakle, prilično zanimljivo štivo koje sam ja svojevremeno u Zagrebu predlagao kao udžbenik iz medicinske etike. Međutim to nije prošlo.
• Tu sam knjigu desetak godina kasnije poklonio jednoj studentici medicine gospođi Uvodić a prilike su me navele na to da sam u jednoj adelaidskoj staretinarnici naišao na original te knjige koju danas ljubomorno čuvam kao primjer jedne izuzetne literature koju više nitko ne čita.

Tijekom studija počinjete se baviti i novinarstvom i politikom bili ste glavni i odgovorni urednik "Studentskog lista" 1982-83, i časopisa za teoretska pitanja "Pitanja" Tu se javljaju i prvi znaci nerazumijevanja i razdvajanja između vas i službene vlasti u tadašnjoj Republici Hrvatskoj. O čemu se radilo? Za kakvo novinarstvo i za kakve društvene promjene ste se zalagali budući da se sukob ubrzo rasplamsao.

• Prvotno to nisu bile diferencirane razlike izuzev toga da smo mi u S.L. bili jako mladi ljudi.
• Međutim nakon našega upoznavanja sa hrvatskim političkim i socijalnim prilikama te su razlike bivale sve dublje i dublje.
• Dakle u tom sporu o kojem vi govorite nisu postojale samo generacijske razlike. Postojala su duboke esencijalne razlike koje su se kristalizirale oko hrvatskoga nacionalnoga pitanja.
• Međutim, početno, svi mi mlađi bili smo na istoj fronti kao i stara komunistička garda.
• Vremenom su se međutim kristalizirale krupne razlike pored toga što smo kao najmlađa generacija htjeli ''nešto novo''.
• To se međutim nikome na službenoj vlasti nije sviđalo.
• Nije im se sviđalo što čeprkamo tamo gdje ne trebamo.
• Recimo, kao urednik socijalne politike SL ja sam bio silno iznenađen stanjem hrvatske psihijatrije za koju smo već tada govorili da je '' let iznad kukavičjega gnijezda'' a da mi ništa drugo ne radimo nego otkrivamo ''kukavičja jaja''.
• To se nikome nije sviđalo, nije im se sviđala istina o poretku koji je za sebe tvrdio da je '' najhumaniji oblik vlasti''.
• Jer nama na primjer nikako nije bilo jasno da je na forenzičkom odjelu sa doživotnim hospitalizmom smješten poštar koji je ukrao jednu penziju. To nam nikako nije bilo jasno. A i danas meni to nije jasno.
• Dakle nas je od oficijelne vlasti razdvajao naš interes za istinu hrvatskoga prostora, za stradanje ljudi pod političkom diktaturom nekolicine profesionalnih revolucionara. A iz toga interesa onda je slijedilo i naše viđenje uloge i mjesta hrvatskoga novinarstva.
• Velika većina toga novinarstva za vrijeme staroga režima bilo je u službi postojeće vlasti. Navest ću vam primjer slučaja sa tvornicom vijaka Prvomajska u Zagrebu tamo negdje sredinom 80tih godina kada je dolazilo do štrajkova u toj tvornici.
• Čitav novinarski pogon Zagreba tada je stao na stranu oficijelne vlasti i rukovodećih struktura tvornice kojima su štrajkovi bili ''djelovanje neprijatelja'' a da se na primjer nikako nije vodilo računa o strojevima koji nepotrebno troše na tisuće litara pitke vode zahvaljujući nemaru rukovodilaca.
• I ti štrajkovi su otpočeli oko nepotrebnoga trošenja pitke vode kod neispravnih strojeva jer su vladajućoj garnituri Prvomajske to bila akcidentalna pitanja. Međutim je čitava zgrada Vjesnika bila pod dojmom ''djelovanja neprijatelja''.
• Dakle, mi se nismo zalagali za neke posebne socijalne promjene.
• Mi smo bili protiv javašluka, nerada, korupcije, podrepaštva i vjerovali smo da i novinarstvo može doprinijeti boljoj slici stanja u hrvatskom društvu.
• Dakle mi uopće nismo bili revolucionarni, mi smo bili unekoliko reformisti pa smo zato bili i najopasniji. A da ne govorim o tome da su nas onda krstili raznim imenima kako bi nas difamirali pred javnošću

Već onda ste upozoravali vlasti u Republici Hrvatskoj na to da nisu na vrijeme reagirali na mnoge rastuće probleme u Jugoslaviji. Neki od tih neriješenih i zanemarenih problema doveli su i do kasnijeg rata u Jugoslaviji. Osjećate li ipak neku moralno zadovoljstvo što ste bili jedan od prvih koji su o tome progovorili.

• Ne, ne osjećam nikakvo moralno zadovoljstvo.
• Prije bih mogao reći da sam se dugo vremena osjećao krivim za stanje stvari, odnosno da sam prihvatio krivicu kao jedan modalitet svoga života mada se nikako ne bi moglo reći da snosim odgovornost za vrijeme koje je nadolazilo.
• Dakle prihvatio sam ulogu žrtve koja nosi povijesnu krivicu i odgovornost za stanje stvari mada, doista, to nema nikakve veze sa mnom. Niti bilo kime od nas koji smo radili u Slu i Pitanjima.
• Odgovornost leži na nekim težim faktorima o kojima sam ja pisao u svojoj višetomnoj knjizi "Okovano vrijeme". Nikako na nama mladima koji smo zapravo imali konstruktivan pogleda na rješenje jugoslavenske krize.

Sve to dovelo je do raspada sustava. Isključeni ste iz Partije, smijenjeni s mjesta urednika u novinama i izopćeni iz javnog života. Vaša egzistencija je bila ugrožena, a sami ste napisali da ste na neki način bili zatvorenik u socijalističkom sustavu. Možete li nam opisati vaš život u ta za vas teška vremena.

• To je vrijeme kojeg se nerado sjećam. Sjećam se na primjer da sam bio toliko gladan da sam bio prisiljen otići do stana pokojnoga Gaje Petrovića sa kojim sam polemizirao u javnosti da mi pomogne pronaći nekakav posao da mogu prehraniti svoju malu porodicu.
• On je poznavao čitav moj ''opus'' pa mi je na koncu predložio da bih mogao raditi na nekim ''projektima''.
• Naravno - od toga njegovog obećanja nije bilo ništa.
• Onda se sjećam profesora Cvjetičanina koji je svojski radio na tome da me se ljudi ''riješe'' jer sam tobože sasvim ''neuravnotežen čovjek'', pa onda Rade Kalanja i urednika Mirića koji su decenijama jako lijepo živjeli od dotacija svojih knjiga i naravno zahvaljujući takvim ''divljacima'' kakav sam bio ja.
• Jer su oni jako lijepo znali unovčiti svoje političke i ideološke protivnike........

Iz svojevrsne političke izolacije promatrali ste dolazak "demokracije" na ovim Prostorima, raspad Jugoslavije, početak rata. Kako ste to proživljavali? Mislite li da je bilo i boljih rješenja od onih koje su nam Milošević i JNA s jedne i Tuđman s druge strane nametnuli?

• Za mene osobno taj rat na prostorima bivše države je bio sasvim nepotrebna stvar.
• Mnogima je međutim donio znatan profit i unapređenja. A u igri su bile milijarde dolara.
• Dakle vidite da je bilo riječi o sasvim krupnoj stvari.
• Tamo negdje 1985 godine ja sam vodio polemiku sa Predragom Matvejevićem i tada sam prigovorio na njegovom centralizmu.
• Ta je polemika kasnije prihvaćena kao amandman na Ustav, amandman koji je predlagao da se disolucija jugoslavenske države odigra mirno na način da se svaka republika formira kao samostalna država.
• Dogodilo se međutim sasvim suprotno a to je da se rasplet u bivšoj državi dogodio na najbrutalniji način. Prema tome mislim da je bilo i boljih rješenja od onih koje su nam Milošević, Jna i Tuđman nametuli.

U Australiju ste došli 1994 godine u potrazi za boljim i ljepšim životom i nastavkom svog ranijeg rada. Da li sada s odstojanja od gotovo dvadeset godina smatrate da je to bio pravi potez i da li biste ga ponovili?

• Da, mi smo došli u Australiju krajem septembra mjeseca 94 godine.
• Prve godine su bile iznimno lijepe, kasnije je bivalo sve teže.
• Ali ne misli da je ta migracija bila najbolje naše rješenje.
• Svagda je tako sa migracijom da vam je kasnije prilično žao zbog toga što ste napustili svoju domovinu.
• No ja sam nastavio sa svojim radom baš tamo gdje sam u Zagrebu i stao. Iz toga je nastao znatan opus koji je jednim dijelom štampan u digitalnim knjigama kod vas

Dolaskom u Australiju ponovno se počinjete baviti znanstvenim radom novinarstvom i pisanjem. Možete li nam reći više o tome?

• Nakon četiri godine odmora u Adelaideu bosanske kolege su me zamolile za seriju predavanja koja bi pokrivala područja islamske znanosti i bosanskih prilika. I ja sam se odazvao.
• Nakon slijedeće četiri godine nastao je znatan literarni rad koji je u cijelosti štampan u digitalnim knjigama u Zagrebu.
• Međutim ja nisam samo radio za naše Bosance.
• Podjednako tome držao sam radio predavanja iz hrvatske povijesti i iseljenoj Hrvatskoj i znam da su ta predavanja jako lijepo primljena od naših Hrvata u Adelaideu.
• Nakon toga moj interes se usredsredio na hrvatske prilike u domovini preko informativnoga portala magicu info kao i društvene mreže digitalnih knjiga u Zagrebu gdje i danas radim i surađujem.

U to vrijeme razvijate i teoriju sfere koju ste kasnije opisali i razjasnili u knjizi "Kozmologija zlatnog prstena". Možete li nam reći nešto više o toj teoriji i njenom nastanku?

• Teoriju sfere predstavio sam u cijelosti u svojoj knjizi "Kozmologija zlatnoga prstena".
• Međutim ona nije centralna tematika ove moje Kozmologije.
• Iz Kozmologije ona se deducira kao vojna teorija odnosno kao segment cjelokupne Kozmologije. Zapravo riječ je o teoriji Hirošime mada može začudno izgledati da i u tome području imamo teorija.
• Nema nikakove sumnje da je čitava ova teorija nastala kao svojevrsni odgovor na ratne prilike u Hrvatskoj i na Balkanu.
• Drugi moment koji mi se čini od iznimne važnosti jest taj da ja slučaj Hirošime i kako je ona obrađena u Kozmologiji zlatnoga prstena poimam ''hrvatskom stvari''. To je teorija koja je nastala gotovo u cijelosti u Hrvatskoj, samo su neki manji segmenti nastali u Adelaideu, Hrvati su danas ti koji najbolje poznaju ovu teoriju, pa onda najznačajniji elementi ove teorije nastali su u Hrvatskoj.
• Dakle ima mnogo razloga da je zovemo ''hrvatskom stvari''.
• Početno ona je nastala u šumama Marjana u Splitu a kasnije je posebno analizirana u kontinentalnoj Hrvatskoj na primjeru prigorskoga biotopa Medvjedice.
• Kako je moj sin aktivno sudjelovao u njenom nastajanju ja sam kasnije čitavu tu teorijsku zgradu nazvao Rex-Kovač teorijom.
• Riječ je o teoriji koja je izložena u 5 tomova a značajno je da izlaže tematiku kozmičkoga sraza naše planete sa stranim nebeskim objektom. U tom smislu ova teorija korespondira sa radovima poznatoga američkoga teoretičara Eugena Shoemakera koji se srazom bavio na primjeru zemaljskih kratera koji su nastali prije mnogo milijuna godina.
• U tom smislu moja teorija se jednim dijelom naslanja na rad moga američkoga prethodnika. Ali i ne samo njega. Mislim da u svojim najboljim dijelovima ona stoji na tradiciji naših najboljih znanstvenika kakvi su bili otac i sin Mohorivičić ili kod Srba kakav je bio Milanković.
• Ovoj teoriji još nedostaje puna matematička prezentacija ali moj sin Vlaho Ezra se poduhvatio toga posla pa ja tako imam osjećaj da će se i njegov doprinos teoriji nastaviti u njegovim prilozima gdje se teorija proširuje primjerima molekularne biologije i mikrobiologije.
• Međutim sada je malo prerano o tome govoriti. U svakom slučaju još uvijek se ova teorija razvija i slijede njena proširenja i na druga znanstvena područja.

Kako ocjenjujete svoju Teoriju sfere u odnosu na druge vojne teorije?

• Vojne teorije su uglavnom nepoznate jer se drže vojnim tajnama.
• A ja opet nisam htio da moja teorija bude vojna tajna.
• Tako je došlo do njena objavljivanja.
• Nema nikakove sumnje da se teorija sfere o kojoj je riječ može promatrati kao originalni doprinos hrvatskoj vojnoj znanosti i hrvatskoj historiografiji.

Opisujući teoriju sfere u knjizi odnosno kozmologiji zlatnog prstena osvrćete se i na neka pitanja islamske filozofije i znanosti. Otkud ta povezanost i koliki je po vama doprinos muslimanskih matematičara i fizičara svjetskoj obrazovanosti…?

• Pitanja islamske znanosti su posebno istaknuta s obzirom da su predavanja bila namijenjena bosanskim slušateljima. Međutim srodna pitanja nalaze se podjednako u staroj grčkoj matematici i geometriji kao i europskoj modernoj znanosti.
• U tom smislu muslimanski ili arapski period razvoja matematike samo je prirodan slijed ili put znanosti od njenih početaka kod Euklida i Arhimeda preko muslimanskoga doprinosa koji je hvale vrijedan do najsuvremenijih europskih teorija kakva je na primjer ona Hilbertova.
• Povezanost predstavlja izuzetan interes starih Grka i muslimana prema geometrijskim pitanjima i prema pitanjima geometrijske prezentacije nebeske sfere. Odatle ta povezanost.
• A kako već rekoh doprinos muslimanskih matematičara i fizičara je doista golem i šteta je da u suvremenim povijestima znanosti toga perioda nema arapskoga perioda izuzev malih natuknica povezanih sa Horezmijem uglavnom.

Sami navodite da je Teorija sfere odnosno 4 knjige "Kozmologije zlatnog prstena" vaš najznačajniji rad. Možete li nam to objasniti?

• Pa možda je najznačajniji rad jer je jedini. Ja niti nemam nekih drugih knjiga kojima bi se posebno mogao pohvaliti ......
• Smijem se ali jest najznačajniji moj rad jer se na jednom mjestu sintetizira jedno nastojanje koje traje možda nekih četiri decenije i to od dječačkoga doba u Splitu pa do zrelosti u adelaideu.
• To je raspon od preko četiri decenije i ja sam bio prilično srečković da sam taj rad priveo svome kraju.

Nakon četiri knjige "Kozmologije zlatnog prstena" objavili ste i četiri knjige pod naslovom "Okovano vrijeme". U njima se bavite događajima na ovim prostorima uoči, za vrijeme i poslije rata. Postoji li nešto važno što nam o tom vremenu možete reći?

• Bilo je to teško vrijeme!!!

Posebno zapažena je bila vaša knjiga Okovano vrijeme I (o praxis filozofima), možete li nam reći zašto je svojevremeno toliko hvaljena praxis-filozofija danas uglavnom zanemarena i zaboravljena.

• Praksis filozofi zapravo nisu imali što novoga reći.
• Oni su zaboravljeni isto onako kako su i stigli na javnu scenu - zaboravljeni su u velikom stilu. Ali i iz drugih razloga.
• Praksis filozofima nitko nije prigovarao da ne poznaju stvari, da su nestručni ili tome slično. Prigovori su bili ljudske prirode s obzirom da su praksisti bili brutalni ljudi. Brutalni i isključivi.
• I to je razlog zašto su zaboravljeni, kao ružan san kojeg se nerado sjećam.
• I to je jedno nasljeđe kojeg smo se oslobodili barem na neko vrijeme.
• Oni su otpočeli bespoštednim kritikama svega postojećega pri tome zanemarujući karakter svojih ideoloških neprijatelja da bi na koncu završili kao psihijatrijski slučajevi, jer između filozofije i buncanja njoj oni su u novim političkim prilikama izabrali buncanje i natucanje o stvarima koje ne poznaju dovoljno.
• Nema nikakve sumnje da je ova socijalistička teorija izgubila tlo pod nogama sa novim socijalnim odnosima u Hrvatskoj i sa novim poretkom stvari u Europi.
• Nikome više nisu bile interesantne socijalističke fraze o komunističkoj stvarnosti i kako revolucionirati postojeće odnose.
• Ljudi su se susreli sa jako teškim problemima životnoga opstanka u konkurentskoj borbi u kojoj nemaju svi podjednake šanse.
• Komunistička frazeologija bratstva i jedinstva tako je uzmakla pred mnogo esencijalnijim problemima svakodnevnice.
• Mnogi od tih teoretičara posebno oni mlađi počeli su naučavati drugačije teorije .
• Tako je postao važan Carl Schmit umjesto Lenjina.
• I doista bi se praksistima pored revizionizmma Marxove teorije moglo prigovoriti na izvjesnoj politici podrepaštva i kameleonstva kako bi se zadržao nekadašnji status neprikosnovenih ideologa koji vedre i oblače našom ideološkom i političkom frontom.
• Danas međutim ljude zanima nešto drugo!

Osim navedenih knjiga u posljednje vrijeme objavili ste i zbirku poezije "Suze od kamena" i knjigu "Suze od papira" u kojoj opisujete odrastanje svog sina Vlahe Ezre. Možete li nam reći više o tim knjigama?

• Te knjige jako volim.
• Znate on je bio tako krasno zagrebačko dijete, tako lijep i pametan.
• Živjeli smo jako skromno ali je naš život bio sretan.
• I danas kada retrospektivno gledam na to vrijeme mislim da je Vlaho Ezra imao jako interesantno djetinjstvo u prostorima jednoga velegrada i u prostranstvima gustih listopadni šuma Medvjedice.
• Ja sam htio opisati taj njegov život u ratnim prilikama jer mi se on činio nevjerojatno interesantnim.
• Znači riječ je o literaturi koja nastaje u ratnom vremenu a ima jednog zagrebačkog dječaka kao centralnu temu.
• Naravno ja ne znam koliko sam uspio u tom svom pokušaju ali mislim da su knjige jako lijepo primljene od najšire hrvatske publike.

Koliko je vama kao piscu zanimljiva pojava digitalnih knjiga ?

• Pojava digitalnih knjiga je svakako jako, jako značajna. Nema nikakve sumnje u to da je riječ o budućnosti knjige. Znači štampana forma knjige će prema mome skromnome mišljenju uzmaknuti pred pojavom digitalnih knjiga.

Jeste li zadovoljni suradnjom ostvarenom s portalom digitalne knjige?

• O da, jako sam zadovoljan možda prije svega zahvaljujući izuzetnoj suradnji koju sam ostvario sa gospodinom Nenadom Grpcem.
• Nekada ne mogu vjerovati što sam lijepoga doživio sa digitalnim knjigama nakon više od 25 godina izgnanstva iz hrvatske javnosti

Možete li nam otkriti vaše planove. Radite li na nekoj novoj knjizi? Pripremate li objavu nekog zasad neobjavljenog materijala?

• Najnovije je da radim na knjizi koja se zove "Razgovori", a to je zbirka intervjua koje sam vodio 90-tih godina i koja jasno pokazuje što su bili centralna mjesta spora u periodu takozvane hrvatske šutnje.
• Siguran sam da će ta knjiga izazvati silne reakcije publike budući da su praksisovci koji su suvereno vladali našim novinarstvom i našom javnom scenom svojevremeno stavili veto na tu knjigu pored činjenice da ima razgovora koji nikada nisu štampani u Hrvatskoj iz istih razloga.
• A onda imam još nekih planova, ali ne bih sada o tome.

http://www.nema-kompromisa.com/intervju-zlatan-gavrilovic-kovac.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=88378

Image and video hosting by TinyPic


09:31 | Komentari (3) | Print | ^ |

petak, 16.02.2018.

KARL JASPERS O ZNANOSTI

Karl Jaspers je rođen 1883. godine uOlenburgu u sjevernoj Njemačkoj, dakle, iste one godine u kojoj je umro na primjer Marx ili De Santis. 1909. kompletirao je medicinske studije i završio medicinski fakultet te zaposlio u Psihijatrijskoj bolnici Sveučilišta u Heidelbergu gdje je i studirao. Godine 1913. postao je docent za psihologiju na istom Sveučilistu. Iste godine objavljeno je prvo izdanje njegove Opće psihopatologije. Za ovu knjigu Husserl je rekao otprilike:

“Znam, znam kolega da vas zanima moje mišljenje i da vas zanima fenomenologija. Vi u ovoj knjizi upravo divno na tome radite. Samo tako nastavite.”

Bavljenje psihologijom odvelo ga je u filozofiju. Odlučna za daljnji pravac njegovog mišljenja bila je činjenica zasnovana na Aristotelovom zapažanju da je ljudska duša nešto takoreći sve. Tako jeJasper počeo da se pod psihologijom bavi svime što je moguće saznati. Bavljenje psihologijom odvelo je Jaspersa u područje psihologije razumijevanja ili na njemačkom to se izražava kao Verstehende Psychologie čijom metodom on započinje da ulazi u analizu ne samo psiholoških ili psihijatrijskih problema, nego i filozofskih. Iz ovih svojih istraživanja i razmišljanja on započinje da ispituje psihologiju velikih filozofskih pogleda na svijet i godine1919. izdaje djelo Psihologija pogleda na svijet.

Kod nas u bivšoj Jugoslaviji ova su njegova razmišljanja bila poznata kao njegove analize takvih velikih ljudi kao što su Sokrat, Buda, Isus i drugi pa je bila štampana negdje '80.-tih godina u Beogradu njegova knjiga koja je unekoliko ukratko izlagala osnovne Jaspersove ideje. Godine 1921. postaje redoviti profesor filozofije u Hajdelbergu i predaje filozofiju sve do 1937. godine kada pod pritiskom nacizma biva lišen profesorskog zvanja. Godine 1945. nakon poraza hitlerizma ponovno je profesor Sveučilišta. Iz toga perioda neposredno nakon rata poznato je da je lišio Hedeggera njegove profesure. Od rane mladosti bio je boležljiv i povučen u sebe. Patio je od insuficijencije srca i pluća. Za vrijeme nacizma živio je u stalnom strahu za svoj život i život svoje žene koja je bila židovskog porijekla teško preživljavajući duhovno stanje Njemačke tog vremena.

Često je govorio o “dubini židovske duše” vjerojatno misleći tada na Gertrudu Jaspers. Hitlerizam je za njega značio finiš Germaniae, kraj one Njemačke koja je gradila europsku kulturu. Ta Njemačka danas gradi europski nogomet. Sve je ovo čvrsto utvrdilo njegov pesimizam kojeg je snažno izrazio u svojoj filozofiji možda najbolje u opsežnoj studiji u Nietscheu koja je nastala unekoliko kao odgovor na u Njemačkoj popularno mišljenje Heideggera i njegovih istomišljenika o velikom filozofu.

Za Jaspersa Nietscheova filozofija nije ništa drugo, nego filozofija krize europske svijesti i kulture neposredno pred dva svjetska rata. Za vrijeme rata piše svoju veliku knjigu O Istini koju objavljuje 1947. godine, također objavljuje monografije o Selingu, Maxu Weberu i drugima. Prema svojim političkim uvjerenjima Jaspers je građanski liberal koji se bori protiv svih vidova totalitarizma u našem vremenu, ali koji nije posve načistu kada govori o mogućnostima riješenja krize ljudske slobode.

Budućnost, kaže Jaspers, zavisi od odgovornosti u odlučivanju i ponašanju ljudi i u krajnjoj instanci od svake individue među milijunima ljudi. Ovo pitanje odgovornosti čovjeka danas posebno je akcentuirano u nekih suvremenih njemačkih filozofa. Jedan od njih je Wiser, ali i Karl Levith. Njegova borba za slobodu čovjeka vođena je sa mnogo uvida u postojeće granice te slobode i sa odsustvom vjere, da se te granice mogu radikalno prevladati. Bio je već kao poznati svjetski filozof koji je osnivač tzv. filozofije egzistencije predložen za Predsjednika Njemačke, ali je tu funkciju morao odbaciti zbog zdravstvenih razloga. Mnogi kritičari u Njemačkoj zvali su ga NATO filozofom, ali to ne smeta generalnoj ocjeni, da je Jasper bio i ostao jedan od najvećih filozofa suvremenog vremena koji nezaobilazno ulazi u sve svjetske povijesti filozofije, u bitnome Jaspers je bio pesimist i ovaj se njegov stav može pronaći u osnovi njegovog učenja o paradoksalnosti ljudske egzistencije. Krajem 19. stoljeća filozofija je manje više sebe uglavnom doživljavala kao jednu znanost među ostalim znanostima. Bila je struka na Sveučilištima, mladi ljudi su je spominjali kao jednu mogućnost obrazovanja, vjerovalo se u napredak filozofske spoznaje. Međutim, bezgranično poštovanje19. stoljeća prema egzaktnim prirodnim iskustvenim znanostima omogućilo je jednu tendenciju, naime, tendenciju da one budu shvaćene kao uzor, ali je filozofija htjela da pred ovim tendencijama dođe do iste takve egzaknosti i da time ponovno stekne izgubljeno poštovanje.

Filozofija je tako cjelinu spoznaje učinila znanstvenim predmetom tako na primjer cjelinu spoznaje pomoću teorije spoznaje, cjelinu kosmosa pomoću metafizike koja je bila zamišljena po uzoru i analogiji sa prirodo-znanstvenim teorijama, cjelinu ljudskog ideala pomoću učenja o općevažećim vrijednostima, ali ovakav put bio je daleko od onoga kako je filozofija prvobitno zamišljena – kao ljubav spram mudrosti. Ljubav prema filozofiji na kojoj bi se zasnivao život odbacila je ovu znanstvenu filozofiju koja je doduše imponirala svojim metodičkim nastojanjima, ali koja je u svome fundamentu bila suviše slijepa za pitanja stvarnosti i pitanja života.

Tako smo krajem 19. stoljeća imali u filozofiji jednu situaciju, da su se znanosti prihvaćale kao one koje već sadrže neku filozofiju ili se pak željela znanost koja bi jasno odredila što su ciljevi života, znanost koja bi odredila vrijednosti života ili se pak, obrnuto, sumnjalo u znanost, jer ona nije davala ono što je nepoznatih promjena na mozgu obavilo se zahvaljujući upravo napuštanju te dogme. To je rezultiralo jednim realizmom u spoznaji čovjeka i njegovih pokretačkih snaga, ali i uvjerenjem da znanost može biti oslobođena vrijednosti.

Max Weber je na primjeru tom smislu osporio mogućnosti takve znanosti, jer njenim izborom problema i predmeta u potpunosti još vladaju vrijednosne ocjene koje i filozofija i znanost istovremeno mogu da prozru. Ovakva iskustva poučila su mnoge ljude da se u znanosti ne može naći ono što se i od tadašnje filozofije uzalud očekivalo - osnovu života.Tko je u znanosti tražio osnovu svoga života, vodstvo za svoje postupke, samo svoje biće – morao se razočarati. Trebalo je, zaključuje Jaspers, pronaći put povratka ka filozofiji. Naše današnje filozofiranje uvjetovano je tim iskustvom znanosti. Zato Jaspers predlaže novi put – put od razočaranja u propalu filozofiju do realnih znanosti i od znanosti do prave filozofije takav je, da odlučno mora sudjelovati u oblikovanju današnjeg načina filozofiranja. Međutim, prvo treba poći od pitanja o granicama znanosti i ove granice mogu se ukratko ovako naznačiti:

1) znanstvena spoznaja stvari nije spoznaja bića. Znanstveno znanje je partikularno usmjereno na određene predmete, a ne na samo biće,

2) znanstvena spoznaja ne može odrediti nikakve ciljeve životu,

3) znanost ne može dati odgovor na pitanje o vlastitom smislu, međutim, danas stanje stoji tako da, kada govorimo o granicama znanosti i znanstvenog mišljenja, onda zapravo moramo razjasniti i pozitivno odrediti neophodnost znanosti za filozofiju.

Jaspers kaže:

“Put znanosti neizbjezan je za filozofiju… i obrnuto filozofska jasnost neizbježna je za život i čistoću prave znanosti. Bez filozofije znanost ne razumije samu sebe.”

Prema tome, filozofija i znanost ne mogu jedna bez druge, ali filozofiranje nije identično sa znanstvenim mišljenjem, a ne može niti da mu se suprotstavlja. Isto tako, onaj tko filozofira, a ne poznaje sadašnje stanje u znanostima, jeste bez jasne spoznaje o svijetu i jest kao slijepac. I konačno, filozofiranje koje je zapravo istrazivanje i traženje istine, mora prihvatiti znanstveni stav ili znanstveni način mišljenja. Gubljenje znanstvenog stava i načina mišljenja u isti mah je gubljenje istinitosti filozofiranja. Kada je Jaspers započeo svoj znanstveni rad, psihijatrija i iskustvo psihijatrije i medicine iz kojeg su potekla ovakva njegova razmišljanja bili su sa stajališta kliničke empirije bez nekog jedinstvenog znanstvenog i filozofskog sistema. Od Griesingera važilo je stajalište da su “duševne bolesti bolesti mozga”, a od Kraepelina vršena je klasifikacija duševnih bolesti u grupu shizofrenija i u grupu manija, dok je Freud uz mnogo otpora svojom psihoanalizom osvajao prostor prema Njemačkoj i Švicarskoj. Međutim, u čitavoj psihopatologiji vladala je zbrka od anatomskih, fizioloških, nasljednih, psiholoških i socioloških teorija. Kada je Jaspers objavio svoju Opću psihopatologiju 1913. godine i to nakon, prema nekim zavidnicima “samo pet godina psihijatrijskog iskustva”, ona je ubrzo pobrala priznanja sa svih strana. Psihopatologija je tek tada bila konstituirana kao znanost. Prema tome, mogli bismo slobodno reći poučeni ovim Jaspersovim iskustvom, da je filozof samo onaj koji je i prirodnim znanosti iako o svoj doprinos i kao što znanost ne može bez filozofije i obrnuto, filozofija bez znanosti tako također psihopatologiju nije moguće odvojiti od filozofije. Otuda u šestom dijelu Opće psihopatologije pod naslovom Cjelina ljudskog bića zapisuje da:

“...filozofija djeluje u svakoj grani znanosti, bez filozofije znanost nije plodna, nije istinita već može biti samo točna.”

Jaspers je psihopatologiju shvatio kao dio psihologije koja se bavi ispoljavanjima psihe ili duše. Predmet psihologi jesu, dakle, beskonačno različite manifestacije duše. Kako međutim ovo učiniti znanstveno shvatljivim? Fenomenologijom! Kao opisna psihologija fenomenologija je u Jaspersovo vrijeme bila poznata i prakticirana i prije Husserla, iako bez metodske strogosti. Međutim od Huserla fenomenologija je prikazana kao deskriptivna psihologija pojava ili fenomena svijesti, dok je sa Jaspersom od 1912. kada je objavljen njegov rad Fenomenološki pravac istraživanja u psihopatologiji omogućen razvoj fenomenološke psihologije.

Ona nije nikakvo učenje, nikakva teorija, nikakva zatvorena znanstvena cjelina, već samo metoda koja ukazuje put kliničkim posmatranjima i istraživanjima. Ovo je u isto vrijeme razlog zašto Jaspers nije htio osnovati neku svoju znanstvenu školu. Ideal fenomenologije i fenomenološke psihopatologije jeste pregledno sređena beskrajnost nereduciranih duševnih kvaliteta čovjeka koji su idealno viđeni – čisti, a pojmovno - jasni. U istom pravcu promotreno psihoterapeut jeste i filozof. Ako je psihoterapeut razvio u sebi um i nije ostao samo na razumu koji se svagda drži prizemnoga i realnoga, a koji je u svojoj pravoj funkciji tek onda kada služi umu onda će mu um pomoći da sagleda i u duševnome bolesniku Jedno i Cjelovito, Jedinstveno i Umno. Međutim, ovo razmišljanje sasvim je drugačije od današnje prakse u medicini, a ta je da nam duševni pacijenti bivaju davateljima organa ili pak ubijani kako bi poslužili kao davatelji organa.
Čudno vrijeme! Ne znam kako bi danas Jaspers shvatio suvremenu psihijatriju.


iz moje knjige "ZNANOST I POEZIJA"http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php


11:02 | Komentari (2) | Print | ^ |

nedjelja, 11.02.2018.

NAŠ POŠTAR

U Dubrovniku u Pilama sredine 60-tih godina poštari su bili još uvijek onakvi kakvi su bili i za Staroga Dubrovnika.

Tako da ja mogu doista reći,da sam bio sretan u tom pogledu da sam ponešto doživio od toga Staroga Grada, jer već koju godinu kasnije ta se tradicija izgubila.

Naš bi poštar prolazio Tabakarijom negdje oko 9 ili 10 sati izjutra i to svaki dan pa bi prolazeći pokraj kuća izvikivao prezimena onih koji imaju poštu: MUSLADIN; KOVAČ; PRAVEDAN; KRALJ…..

A ukoliko bi se zadesilo da je osoba koja prima poštu na katu odnosno da živi na višim katovima kuće onda je u to vrijeme bila praksa da žena na konopljoj uzici spusti sa prozora mali pleteni košić u kojeg bi poštar stavio pismo.

Kasnije je ona taj košić vukla naviše. Međutim te prakse u Dubrovniku više nema.


iz moje knjige "Dnevnici - 2. dio"

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php


17:16 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 02.02.2018.

NEKOLIKO RIJEČI O “STIHIJI” I “NEVIDLJIVOJ RUCI” TRŽIŠTA

Vidite, ovaj problem je toliko važan i toliko je važno da ga pokušamo ispravno razumjeti. Baš na najnovijem primjeru tretiranja realnog tečaja dolara mogu se zamijetiti neke neobične karakteristike tržišta o kojem je riječ i najnoviji navodi da je u maloprodajnom sektoru zadržavana prijasnja visoka cijena petrola mada je na tržištu smanjena cijena nafte govori u prilog tezi, da tržište zapravo djeluje “stihijski” ukoliko njime vladaju sebični egzistencijalni motivi i poriv za bogaćenjem, grabež i bahatost.

U svim ovim elementima tržište djeluje stihijski, jer je upravo akcent na toj sebičnoj beskrupuloznoj individui. U tom slučaju kako i Hobes smatra snage državave su one kojima je zadaća reguliranje te socijalne sfere koja se razumijeva bojnim poljem u kojem su homo homini lupus ili u kojem vlada bellum omnium contra omnes. U tom smislu svaka intervencija državave je nužna inače je posljedica ovog prirodnog stanja socijalni rat ili socijalni nemiri ili građanski rat itd. itd. i ova filozofija se gotovo posve razlikuje od Smithovog mišljenja, da je tržište takav organizam u kojem njegova “nevidljiva ruka” dovodi sve stvari u red i savršeni sklad.

Zašto? Pa zato, jer je Smith bazično izuzetno veliki ekonomist koji smatra, da bojnim poljem tržišta vladaju interesi, motivi, namjere i psihologija uzajamnih pojedinačnih koristi iz kojih onda prirodno slijedi kooperacija svih članova zajednice ili jednog društva, a iz nje onda i svi oblici solidarnosti između njih. Međutim, istina je sasvim drugačija i ja se slažem sa Hobesom, da je društvo uglavnom socijalnim poljem snaga koje ističu devizu bellum omnium contra omnes, jer za potpunu spoznaju karaktera socijalnih i ekonomskih odnosa nije dovoljna ekonomika, nego mogao bih reći prije svega socijalna patologija. Tek u toj uzajamnosti osvjetljavanja jedne socijalne situacije i originalnosti povijesnog momenta moguće je doći do jedne više ili potpunije spoznaje karaktera zajednice u kojoj živimo.


iz moje knjige "Dnevnici - 2. dio"

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php


09:46 | Komentari (2) | Print | ^ |

četvrtak, 01.02.2018.

NAŠE DODVORAVANJE

Htio bih reći par riječi o tim našim ekspertima za Balkan i za balkanska pitanja koji su poput gljiva nakon kiše i uglavnom je riječ o osobama koje su vođene nekim svojim osobnim ambicijama kao i razlozima financijske prirode, jer su uglavnom dobro plaćeni za svoj posao, a kako taj posao vode, najbolje se vidi iz njihova pljuckanja po svemu što je sa toga prostora.

Oni vjeruju, da će na taj način steći naklonost stranaca pa se slobodno može reći kako je to pljuckanje uglavnom naš način dodvoravanja onome koji bolje plaća i koji kroji naše sudbine.

Sva je sreća, da u tome nisu toliko predani, jer nakon prvih nagrada oni se uglavnom povlače sa socijalne i političke scene.


11:29 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 29.01.2018.

SARAJEVSKI DOKTORAT

Ja sam jako ponosan na svoj sarajevski doktorat i ako bi me netko pitao zašto, ja bih odgovorio, da je to Grad koji je u jednom istinskom smislu stjecište velikih kultura i civilizacija i to Grad koji predstavlja najistočniju točku zapadnog europskog kulturnog kruga kao i Grad koji predstavlja najzapadnije mjesto istočne orijentalne matice i to se vidi na samom licu tog grada kod kojeg je moguće naći svo to kulturno i jezično obilje isto kao i hramove svih velikih religija i vjera i to na najužem njegovom području.

Malo tko se u Europi mogao pohvaliti kao što smo se mogli mi, da baš u Sarajevu imamo jezične stručnjake iz aramejskog, perzijskog, turskog, arapskog, starogrčkog, hebrejskog, koji su fundamenat u egzegezi i hermeneutici biblijskog teksta kao i teksta Kur’ana pa onda orijentalnim studijima, islamskim studijima usporedo sa zapadnom filozofijom i znanosću. Malo tko!

Uz naravno takva imena kao što su bili Kasim Prohić, Rasim Muminović, Nerkez Smajlagić, Muhamed Filipović, Vanja Sutlić, koji je bazično sarajevski stručnjak ili Abdulah Šarčević, da spomenem samo ove nešto starije ne računajući na mlađe snage pa tako izgleda, da sam se našao i ja u tom društvu i zbog toga sam jako ponosan. Naravno!


iz moje knjige "Dnevnici - 2. dio"

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php


20:09 | Komentari (1) | Print | ^ |

četvrtak, 25.01.2018.

ŠTO SMO MI, ZAPRAVO, NAPRAVILI?

Pa mi smo bazično bacili sidro i zaustavili brod. Pokušat ću tu priču ispričati:

Bilo je to ljetno doba u Splitu i možda vrijeme ranog popodneva kada se prema splitskoj gradskoj luci uputi jedan naš tanker od možda 20.000 tona i jednom nevjerojatno velikom briznom od kojih 10 milja uleti u našu malu gradsku luku.

Ja sam to gledao i zaprepastio se, jer sam pomislio: evo ulazi u grad i cijeli grad ruši, ali je taj tanker bio prazan pa su pravilnosti plovidbe onda drugačije i on je u jednom mometu samo ispustio teško sidro i brod se na mjestu zaustavio.

Međutim, je cijela posada bila vjerojatno posve pijana, dakle, moguće je posve je moguće da se sistemi sinhroniziraju ugledajući se na jedan ili nekoliko njih, ali to nas ovdje u Australiji čini posebno osjetljivim, jer je pored svega ostaloga i odgovornost veća posebno ukoliko budu uslijedili i drugi udari.

Što se ovoga udara tiče, mislim da smo najgore prošli.


iz moje knjige "Dnevnici - 2. dio"

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php


14:25 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 22.01.2018.

O ARISTOKRACIJI

Mi danas više ne govorimo o aristokraciji po porijeklu. Mi danas možemo govoriti jedino o aristokraciji ideja.

iz knjige:
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php


14:02 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 20.01.2018.

VJEČNI ELIKSIR MLADOSTI

Pa to su čiste budalaštine, da stari ljudi iskorištavaju mlade žene kao svoj eliksir mladosti. Zato su oni uvijek u snazi i uvijek prilično mladi pa onda prilično su dugovječni, jer tobože svijet ne može bez njih, međutim, istine su negdje sasvim drugdje.

Ukoliko doista život shvatimo kao propadanje, onda nam sex dođe unekoliko kao životna sila koja se tom propadanju opire.

Već je u samoj biti ljubavi sadržana osnovna ideja kretanja u drugačijem poretku koji se opire propadljivosti materije i to sve zajedno čini ono što bismo mogli nazvati životnim ciklusom kao redom prirode i Boga.

Prema tome, htjeti pored toga još neke eliksire, čini se čistom budalaštinom.

iz knjige:
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php


14:59 | Komentari (2) | Print | ^ |

ponedjeljak, 15.01.2018.

NEBO MAKOVIMA OBASUTO


Image and video hosting by TinyPic

Htio bih još jednom,
da vidim lice tvoje
samo ja, luče moje,
daj da zavirim
ispod čaše crna vina
nije li ispod nje
mjera moga truda i možda
kakav zlatni dukat?

Htio bih još jednom,
da te ljubim
samo ja, luče moje,
progledao sam dolje
u morske dubine
i vidjeh noćni val na zemlji
ostasmo krvavim pijanstvom zaliveni.

Htio bih još jednom
biti ugodan,
jer ljubim te
kao medaljon sa bojišta
s onih mojih besprijekornih maršruta
gdje je ostatak noći
probdjeven u krvavoj agoniji.

Što je to tako daleko,
što je to tako usamljeno,
tako drugo, tako divno
i tako jednostavno
što me ljubi neprimjetno
i stihove sklada
o neproživljenoj ljepoti?

Htio bih još jednom
dušu liječit’,
jer samo je, luče moje,
duša neutješnoj ptici
što za ljubav svijeta
osta' polomljenih krila,
da nije moga sjećanja
o, boli, bez vremena.

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=72365


19:11 | Komentari (8) | Print | ^ |

subota, 13.01.2018.

ONA LOPTICA KOJA JE SKUPLJA


slika: internet

Postoji u britanskom subjectu dosta stvari koje nam se čine nejasnima i nelogičnima i može se onda reći, da ni samim Australcima nije sasvim jasno što je fundamentalna poruka kapitalizma ili što je to što tvori njegovu esenciju.

O tome je prije nekih stotinjak godina jako uvjerljivo pisao Max Weber u svojoj knjizi „Protestantska etika i duh kapitalizma“ kada je na primjeru Benjamina Franklina tumačio, da je esencija kapitalizma štednja za razliku od uobičajene predstave o kapitalizmu kao društvu obilja i bezgranične potrošnje. Dakle, postoji kao velika vrijednost individualni rad, štednja koja stvara kapital i konačno oplodnja tog kapitala kroz nove investicije. To je, dakle, sva esencija kapitalizma za razliku od uobičajene slike tog društva kao društva bezgranične potrošnje, zadovoljstva i ugode, masovne kulture Coca-cole i hamburgera, krimi filmova i sporta, a i ovo sve navedeno je produktivno i stvara novu vrijednost, ako je na kapitalski način.

Da bih ilustrirao koliko su ljudi današnjice i u ovoj velikoj i bogatoj zemlji kao što je Australija daleko od ovih Weberovih istina, neka posluže ovi primjeri:

I tako sam ja jednom igrao tenis na jednom gradskom igralištu pa mi teniska loptica nezgodno padne na jednu stranu igrališta, ali je slučaj htio da i iz susjednog igrališta također padne lopitica i to baš također na tu stranu pa ja pokupim obje i obratim se jednom od igrača:

„Poštovani prijatelju, koja je vaša lopica?“, jer one su bile nešto različite, ali se ne malo iznenadih kada dobijem ovakav odgovor:

„Ona koja je skuplja.“, jer je tom igraču svakako bilo stalo do toga, da dokaže kako je puno bolji i puno vrijedniji od drugih bar svojim skupim teniskim lopticama, iako niti one jeftinije nisu bile ništa gore od tih skupih.

A drugi primjer je primjer jednog adelaidskog mladića koji mi se potužio da predsjednik Trump jede samo junck food kao što su hamburgeri, chips i diet Coca-cola.

Ja sam tada pomislio: „Pa što je problem sa tom hranom, ako nam je poznato, da se jedan prosječni McDonald's sastoji od salate, kolutova paradajza, kečapa, finog prženog mljevenog mesa i prvoklasnih kruščića sa mrvicama kima?“

Po čemu bi se, dakle, ta hrana trebala zvati „smeće hrana“, jer je svakako istina da se ona naziva tako, budući je relativno jeftina, dok bi ručak u ekskluzivnom restoranu koji košta nekoliko desetaka puta više bio tzv. „zdrava ishrana“. Također je istina, da postoje ljetne majice za 2 dolara na primjer kao i za 200 dolara, ali nam ništa ne garantira, da su ove skuplje također i bolje.

Tako da ja danas mislim kako je svakako važno ponovo se vratiti izvornom kapitalizmu i njegovoj izvornoj etici koja osuđuje rasipništvo i raskalašenost, a svu svoju misiju vidi u individualnom radu i trudu oko vlastitog boljitka, boljitka obitelji i države, štednji i konačno, novom radu koji doprinosi vlastitom i opće-društvenom razvoju.


14:11 | Komentari (6) | Print | ^ |

četvrtak, 11.01.2018.

PISMO MAJCI


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital art

draga majko,
evo, javljam ti se,
da sam dobro i zdravo
što i tebi želim,
prošla je već godina
otkako sam saznao,
da su se ovdje odužili poslovi
pa mi je ostati,
dok se ne ukažu bolja vremena...

kako si ti, kako tvoje zdravlje
i da li još uvijek moliš za me?

ne brini, staričice moja,
ovaj je svijet okrugli kamen,
ako dovoljno dugo njime hodiš
opet u svojoj kući noćiš,
jedino što je možda sada kuća prazna
i postelja će možda biti
kamena i hladna,
ali ne brini, moja bolna tugo,
ovdje sam već dovoljno dugo,
da znam da je sjećanje
moje bivstvovanje drugo
i životarenje samo privid od biti,
drijemež u labirintu sumornih misli,
ali bit će bolje
sa toplim vjetrovima u rane zore
kada budemo brojali zvijezde
kao bakrene peneze,
u noći koja nije dan
gdje je sunce još uvijek
ispod horizonta,
u noći koja se priprema
za prvi trak sunčevog svjetla
tad će, velim, biti bolje...

nego, majko, čuvaj zdravlje
i ne misli na ove neugodne dane
raspolučenosti i samoće,
imaj vjeru i ufanje,
nade u spokojne mirnoće
gdje je svaka bijela tvoja las
mome srcu iz daljina
božanski o ljubavi glas
majke i njena sina,
a sada mi ostaj zdravo,
ljubi te tvoj jedini sin
i ne brini previše o meni,
meni je sasvim dobro u dobu
koje se još penezima mjeri...


http://www.webstilus.net/content/view/30952/128/

pjesma iz moje zbirke poezije "Bijela golubica"

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=117671


09:45 | Komentari (3) | Print | ^ |

subota, 06.01.2018.

HUMANA SAPIENTIA


Image and video hosting by TinyPic

O čemu pišem?

Pišem o tome,
da su ubijali ljude
bez ikakvog razloga,
pokušavam pisati o tome
što je čovjek?

I tko bi mi mogao odgovoriti na to pitanje
i čini li se ono suvišnim,
Čini li se sporednim,
čini li se beznačajnim,
čini LI S malim?

Čovjek je konačna duša
u beskonačnom koZmičkom dahu,
a čovjek kao mala konačna duša
stoji sa svojom dušom
između bitka i ništa
ili čovjek sudjeluje u ničemu
i čini mi se
kao da je riječ o filozofiji
kao o jednom iskustvu
i sa koje je strana istina
ili istina u vidu svoje vlastite opreke,
dakle, LAŽ?!

I ja pokušavam pisati o toj laži,
pokušavam istinu očistiti
od onog mogućeg,
vjerojatnog i lažnog,
nego iz ljubavi prema istini,
istinu prenijeti u znanje,
studium sapientiae,
težnja ekstremnom žudnjom
i postignuće svjetlosti u sapientii života
živa istina
živa ljubav
živa nada
živa vjera
volja za životom
snaga, za razliku od laži,
da se čovjeku ne pripisati
bilo kakve granice,
univerzalna mudrost,
odnosno, čovječja istina
koja se ne mijenja
baš kao ni svjetlost Sunca
zbog raznolikosti stvari
koje obasjava
humana sapientia...


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=65706ý


20:14 | Komentari (3) | Print | ^ |

nedjelja, 31.12.2017.

ČESTITKA ZA NOVU 2018. GODINU


12:43 | Komentari (6) | Print | ^ |

petak, 29.12.2017.

DUHOVNI POGLEDslika: digital artist

Klanjati se treba živom,
a mrtve ostaviti da traju sa mirom,
zašto sam se ja klanjao
ženi toj tamnoj
i svjetini okrutnoj
niti sam sada ne znadem,
ali na tren nešto mi skrenu mis'o,
oči njene duboke od crnine
ne mogaše skriti ono drugo,
njenu patnju iz koje sam trg'o
svu tajnu ovoga svijeta
i moje biće pokleknu od težine,
lanci teški i okovi od željeza,
da sva naša istina
mukom zoriti treba,
tvoje oči - tvoja slava
samodovoljan unutrašnji život,
granica između tijela i svijeta
početak i kraj života
koji su međusobno neraskidivo povezani,
njene oči i njeni sni
dva crna oblaka koje sam anđeo ljubi
ili možda neko unutrašnje osjećanje,
molitva i čežnja
neko malo, majušno biće
koje pored surovosti
i sirovosti vremena
ima jedno prirodno duboko srce,
kozmičko srce u kojem se nahode
svi znakovi zodijaka
povezano sa Suncem i zvijezdama,
sobom sav svijet ispunjava
stopljeno sa planinama
rijekama, morima, otocima, kontinentima
i ugledah onda svijetlo vrelo
bijah uveden u središte tajanstvene prirode
i u svjetlost božanske biti,
draga, kažem ti to sada,
sve su forme duševnosti
zapravo naša borba,
a sadržaj te borbe je
najdublja ljubavi ideja,
jedna duševnost duboka
koja opći s onim najskrivenijim
i u njemu vježba
svoju moć i svoju snagu,
zato poslušaj:
ti moraš ovdje podignuti
svoj duhovni pogled
i promatrati kako cjelokupna priroda
sa svim silama koje u njoj postoje,
uz to kako prostranstvo,
dubina, visina, nebo, Zemlja
i sve što se nalazi u njima
i iznad neba,
da promatraš, velim,
kako sve to jest Božje tijelo
i sile zvijezda jesu
žile kucavice u prirodnom tijelu Boga
u svome svijetu,
rekoh joj tiho kao iz knjige,
a to je jezik bića koje plače
i sram me i užas spopade,
plačuć' Bog je u mene prst upir'o
od boli ja sam ljubav snio
svoje suze krvavim dlanovima bris'o


https://www.magicus.info/ostalo/poezija/duhovni-pogled-ii-


15:49 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 23.12.2017.

STUDENTSKA LJUBAVslika: digital artist

Jesi li ti moja ljubav
ili si samo pak mašta
nespokojnoga ratnika,
jesi li ti moj san
ili realnost bez obala
i nikako da dospijem do kraja,
jer moja ljubav i dalje ostaje,
ona je kao božanski dar
Kupidova igra plamenih mačeva
ljubav drage i dragoga?

Ljubiti bez vrijednosti,
to je kao stati u potok,
a ne biti mokar,
ljubiti bez strasti,
to je kao pokušati letjeti sa jednim krilom,
ljubiti bez ljepote,
to je kao kušati sirove kestene.

Poljubi me,
daj da kušam sreću
sa tvojih usana,
poslušaj ovu pjesmu,
ja hoću ovu pjesmu
što je bila nježna kao ptica,
ja hoću ovu pjesmu
s usana što je poljubila
pjesmu u dubokoj noćnoj tami
dvoje zagrljenih na kolodvorskoj strani.


https://www.magicus.info/ostalo/poezija/studentska-ljubav


10:21 | Komentari (3) | Print | ^ |

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se