četvrtak, 20.07.2017.

BROD OD PALME


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

sjećam se maloga dječaka iz Pila
noćas sam usnuo moja rana doba
i veliko Sunce što na horizont pade
to carstvo luda cara
bezdan što je svađa duga
da svo nebo prekri duga krvava i mutna
vladara smrtna sudba
a mali Pilar svojom vještinom
brod od palme djela
i na jarbol od trstike tanki
nekako pričvrsti bijeli papir
a na mjesto kobilice
utare poklopac od limene late
i brod je gotov posve
za vjetrove male
brod bez posade lake
izuzev njegove beskonačne mašte


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69896


17:41 | Komentari (5) | Print | ^ |

utorak, 18.07.2017.

LUTALICE


Image and video hosting by TinyPic

lutao sam beskrajima
morima i planinama
i vukao teško breme
koje sa sebe nikada nisam svukao,
svog svojeg bića muku,
da sam konačno pomislio sada
kako sam stigao u mirnu luku
gdje me čeka oka zlata sjajna
i glad pomamna
na ležaju mekom od borovih iglica
vlažna od tvoga znoja hladna,
da je ljubav vječna mjera
čovjeka koji istinu treba protubića
koji tebe stavlja niže skota,
ali sam se prevario,
jer je vrijeme ratnika
učinilo i od tebe
pa je sada lutati nam
beskrajima, morima i planinama,
dok nam žiće ne okonča tu pjesmu
u vječnom poretku rađanja i smrti
i ja jedno znam,
da je naša ljubav
i naša patnja
taj moment beskraja
gdje vječno sada
traje danima i godinama


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=6664910:43 | Komentari (4) | Print | ^ |

subota, 15.07.2017.

TIHI DON


Image and video hosting by TinyPic

Čudesno življenje
čini mi se sada na kraju toga puta
i svi moji živi kratkovječni druzi
ne stigoše napisati novu stranicu
o tome kraju
tihi Don:
umirat', umirat', umirat'...

Dugi je dan,
vidim živahno ždrijebe oko kobile
i ćutim miris pokošene trave,
kroz nozdrve udišem zrak,
kakav li me je konačno stigao jad.
neodoljiva sudbina zbog koje šutjet' moram,
jadan sapet sam i miris mlada sladkorja,
kakav li je to miris ljulja znan mi?

Plačem od te hude sudbine,
od slaboće i prkosa,
pogledaj me ovako stara i umorna
i krik duše začu se kroz tišinu:
umirat', umirat', umirat'...

Don tiho bez počinka struji,
dok se cijeli svijet leluja kao zlatna žitna polja
i u metežu teškom izmiješ'o se uzduh
sa vodom bistrom
i krv suknu na nozdrve kao mokra bala,
presveti uzduh uzdisat stade
u mukama groznim stojim shrvan,
a Don tiho buči,
uzdiše sa žarkim Suncem
i huči zemlja crni bezdan
izvor svih svetih rijeka:
tihi Don
umirat', umirat', umirat'...


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=66243


10:43 | Komentari (4) | Print | ^ |

ponedjeljak, 10.07.2017.

VEČER SA SUSJEDOVIM MAČKOMslika: digital artistVečer sam proveo slušajući radio i izvještaje iz parlamenta. Naime, rezignirao je naš Premijer koji bi vjerojatno izgubio izbore s obzirom, da je oporezovao bogate vlasnike rudnika, novi Premijer je i prva žena u Australiji koja se ikada izborila za tu poziciju, njeno ime je Gilard, dosadašnji ministar obrazovanja.

Ona mi se uvijek sviđala samo mislim da treba što više pisati, a onda sam ugasio radio pa sam jasno mogao raspoznati mijaukanje susjedovog mačka u njegovoj potrazi za ženkom, jer prirodu treba znati prepoznati, a ne je samo tumačiti.


http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php


13:50 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 08.07.2017.

FRANE PETRIĆ O SVJETLOSTIslika: digital artistEvo, danas nam je progovoriti o velikom Frani Petriću i njegovoj ‘’Sveopćoj novoj filozofiji’’ koja predstavlja, zapravo, kamen međaš za sve daljnje prirodne filozofije u Hrvata. Isto tako mogli bismo reći, da taj interes Hrvata za vlastitu filozofiju treba što više njegovati i na tom interesu što više nastojati i tako-reći popularizirati, jer se u ovom dobu sporta i masovne kulture može izgubiti svaki uvid na ta velika pregnuća naših ljudi koji su kroz teška stoljeća nosili i gurali filozofsku misao dalje i bez čijeg udjela nije moguće razumjeti razvoj zapadne znanosti i filozofije u Europi.

Međutim, čini nam se, da danas stvari stoje drugačije i da se u domeni povijesti znanosti i filozofije javljaju mnogi imitatori, prevaranti i šarlatani koji hoće uniziti naš doprinos svjetskoj obrazovanosti i to među samim Hrvatima i to baš prema riječima:

‘’Tu sei molto attiva: d’inverno pattini sul ghiacco, in primavera giochi a tennis, poi fai parte della squadra di pallacanestro, e adesso scopriamo le tue ambizioni letterarie’’.

Onda možemo zamisliti kakve su im te literarne ambicije i koliku one vrijednost imaju i kako pogubno mogu utjecati na još nejake duše naših mladića i djevojaka kojima bi prva životna zadaća bila ovladavanje prirodnim spoznajama i znanjima kako bi postigli mir kreposna i slobodna života. Da je tome tako, najbolje nam pokazuje slučaj Petrićeve ‘’Nove sveopće filozofije”, jer se u Hrvata čekalo gotovo četiri stoljeća na objavljivanje našeg prijevoda ove filozofije te kao da nije postojao interes od ranije, da ovo djelo ugleda svjetlost dana, kada za to bijaše vrijeme, nego kako rekosmo, ostadosmo u neznanju za mnoga stoljeća i prošto vapismo za jednim relevantnim prijevodom ovog našeg učitelja u Rimu koji učaše mnoge pa i jednog Giordana Bruna koji opet Petriću duguje mnogo, ali o njemu reče sve najgore.

Naime, pošto je danas tri izdanja ovog Petrićevog djela, prvo izdanje ‘’Nove sveopće filozofije” izdano je u Ferrari godine 1591., drugo u Veneciji 1593., a treće hrvatsko izdanje u Zagrebu 1979. godine i to sa nekim manjim razlikama i ovdje valja istaknuti kako je ovo treće zagrebačko izdanje prvo izdanje ovog Petrićevog djela na jedan živi jezik i mi danas znamo koliko je doprinos Petrića europskoj filozofijskoj misli, koliko je taj doprinos velik i značajan, da nam se čini kako nas Petrić zaslužuje i više, nego što je slučaj.

Ja sam ime Frana Petrića ili latinizirano Franciscusa Patriciusa i njegovu ‘’Nuova de Universis Philosophia’’ već ranije spominjao u kontekstu spora, rasprava i polemika o tome tko je zapravo otkrivač infinitezimalnog računa, koji spor datira još od 18. stoljeća kroz spor o prvenstvu između Newtona i Leibniza. Ova, vjerojatno najslavnija kontroverzija u povijesti znanosti, može biti jedinstvena i po tome što niti Hrvati nisu nje pošteđeni i to upravo s obzirom na presudne utjecaje mislilaca talijanske renesanse među kojima i našeg Frana Petrića prema literaturi i filozofiji neoplatoničara sa Camebridge-a, a da je tome tako dovoljno, je kritički sagledati prva poglavlja takozvane Petrićeve ‘’Pancosmie’’ gdje se raspravlja o fizičkom prostoru, o matematičkom prostoru i djelovanjima među njima i beskonačnosti i u kojima knjigama ne samo što se objašnjavaju i pretresaju počela tijelesnog svijeta, nego se ona potkrepljuju i geometrijskim dokazima, a izlaze se i ustroj i tvorba cijelog tog svijeta.

Tako ovdje Petrić raspravlja o prostoru, kontinuumu, beskonačnosti, geometriji, aritmetici, simetriji, paralelnim linijama, nagibnim linijama, pravim linijama koje se doticu i još mnogim drugim pitanjima tako da danas upravo začudno djeluje kako je ovdje posrijedi jedno posve aktualno mišljenje koje kani modernim rješenjima tako, da već slobodno možemo našeg Franu Petrića shvatiti prethodnikom jednog Sakijerija, Rimana i Lobočevskog, a s obzirom na pitanje utjecaja na neoplatoničare sa Camebridge-a i prethodnikom jednog Issaca Barowa, Newtona i Leibniza, što možemo reći, da ovo Petrićevo djelo predstavlja svojevrstan reprezentativni lik znanstveno sintetičkog izraza renesansne filozofije koja nosi cijelo to bogatstvo kulturno-povijesne prošlosti na način, da otvara i nove vidike kojima će se kretati filozofski i znanstveni duh prema novovjekovnim strujanjima i nadolazeći novi rad.

Sam naslov ‘’Nuova de Universis philosophia’’ ukazuje, zapravo, na to da se radi o nečem novom u našem poimanju svijeta što i sam Petrić u predgovoru naglašava pišući, da se radi o "raspravi kakvu nitko prije njega nije sastavio", odnosno, da je riječ o djelu:

"…koje je divljenja doštojno po obilju predmeta, drevnoj novini, raznovrsnosti dokaza, istini, neobičnosti i učestalosti metoda, po sustavnom poretku, postojanosti razloga, težini sudova, sažetosti izrijeka i jasnoći riječi”.

Radi se, dakle, o jednom posve novom utemeljenju filozofije koje ide daleko dalje od njegovih prethodnika platonika poput Marsiglia Ficina ili Picca della Mirandole ili Telesija, jer je kod Petrića, za razliku od drugih kod kojih je Bog nešto nadosjetno i daleko od nas u odvojenom svijetu, Bog harmonije iz koje rezultira sva ljepota i stvaralaštvo te je prema tome Bog u cijelom svijetu nazočan i kod stvaratelja i kod stvorenog, duševna supstanca potencijalno nazočna u svemu onom najmanjem kao i najvećem, upravo apsolutno imanentan.

Jedan nepromjenjiv za svagda stvoreni svijet bio bi, prema Petrićevom mišljenju, mrtav univerzum. Živi i živući univerzum mora u svojoj unutrašnjosti predstavljati proces postojane promjenjivosti. U ideji od "jednog sve", ab uno omnia ili od "jednoga prvotna jednoca", ab uno unitas primaria, znači upravo "svejedinstvo", unomnia, stvari i oblika, materije i duha, a to će reći, jedan životni dah koji sve pokreće i prema kojem sve jest to što jest.
Ili kao što Petrić kaže:
"Prije Prvoga ništa, Poslije Prvog sve, Sve od počela, Od Jednog sve, Od dobroga sve, Od Boga jedno-trojednog sve, Bog Dobro, Jedno, Počelo, Prvo – sve je to isto, Od Jednog prvotna Jednoca, Od prvotne Jednoce sve ostale jednoce, Od jednoca biti, Od biti životi, Od života umovi, Od umova duše, Od dusa naravi, Od naravi svojstva, Od svojstava oblici, Od oblika tijela, A sve je to u prostoru, Sve je to u svijetlosti, Sve je to u toplini, S pomocu njih pripravlja se povratak Bogu, To nek bude istinski cilj i svrha ove naše Filozofije."

Bitak je jedan i očituje se u svemu bivstvujućem, a to se bivstvujuće pokreće u svesvjetlu:

"Svjetlo i svjetlost je Zoroastrov životni oganj". Panaugia - to ime jednog od četiri problematski odijeljenih područja Petrićeve Nove Sveopce filozofije nosi adekvatno grčko nazivlje, a to prvo je Panaugia i taj je pojam posuđen od Filona Aleksandrijskog, a prevodimo ga danas na hrvatski jezik riječju "svesvjetlost".
Dakle, svjetlost je ovdje mišljena kao osnovica svega što jest i postoji identitet svjetlosti, topline i svjetske duše kao identičnih faktora sveukupne zbilje.
U početku izlaganja svoje filozofije Petrić ističe po čemu se filozofska misao razlikuje od svega drugog ljudskog spoznavanja i znanja pa stoga i njen početak mora biti drugačiji, nego spoznaje nekih iskustvenih znanosti i nauka; “Philosophia, studium est sapientiae”, “Sapientia, universitatis est cognitio”, “Filozofija je učenje mudrosti”.

Mudrost je spoznaja Sveukupnosti, Sveukupnost svih stvari osniva se na poretku, Rerum universitas, constat ordine i upravo ta spoznaja sveukupnosti, ta misao cjeline našeg znanja osnovna je karakteristika svekolikog filozofskog mišljenja. Stoga Petrić kaže:

‘’Philosophia ergo, lucis, luminis, admirationis, contemplationis proles est verissima, Filozofija je, dakle, najistinskije čedo svjetla, svijetlosti, divljenja, razmišljanja.’’

pa i ova svesvjetlost ima svoj izvor u prvoj svjetlosti, lux prima ili prasvjetlosti.
Sveukupno svjetlo ima, dakle, izvorište od jednog prvotnog, bezgraničnog svjetla koje Petrić nazivlje empirej, a to je jedan drugi svijet, prvotniji, od kojeg potječe sve, sam je bestjelesan i od njega je sve tjelesno, svaka se množina rađa od Jednoće pa stoga sve proizlazi iz Jednog, a ta je jednoća prasvjetlo.
Prasvjetlo obasjava čitav svjetski prostor ili kao što Petrić kaže:

“…sve svjetlosti potječu od nebeskog svjetla, a ono se po Zoroastru naziva empirej, a po Filonu panaugia" i nešto dalje. Po mišljenju Platonova slušatelja, svjetlost biljne duše potječe od osjetne svjetlosti, a ta opet od svjetlosti uma, a ta od beskrajnog svjetla prvotnog uma.”

To se prvotno svjetlo očima ne vidi, nego tek duhom poima, a u iskustvenom svijetu vid je osnovno spoznajno izvorište, a odatle se spoznaja svjetla uzdiže do Oca sve svjetlosti od kojeg sve potječe i kojemu se sve vraća.

Vidimo ovdje, dakle, da se ovo Petrićevo mišljenje razlikuje od teorija kakve su bile razvijane u antičkoj Grčkoj, recimo kod Aristotela pa i od onih teorija kakve nalazimo kasnije kod muslimanskih mislilaca koji su radili u pravcu razvoja geometrijske optike u srednjem vijeku. Isto tako, ovo se mišljenje razlikuje od kasnije vrlo utjecajne teorije svjetlosti kakvu je formulirao Newton, na primjer, a onda dodatno preinačio Albert Einstein u 20. stoljeću, jer prema Newtonu o svjetlosti se može drugačije govoriti.

Na temelju njegovih eksperimenata refrakcije svjetla kroz staklenu prizmu on zaključuje, da se bijelo svjetlo sastoji od zraka različitog indeksa loma i da je boja svojstvo svjetla, a ne svojstvo koje dolazi od refrakcije kroz materiju pa je tako Newton svjetlo poimao kao roj čestica koje se kreću u vakumu određenom brzinom.
Kasnija je teorija Einsteina tome pridodala svoje poimanje svjetlosti u smislu paketa energije ili fotona i ta teorija danas suvereno vlada našim poimanjima prirode svjetlosti. Mi smo, međutim, još daleko od toga, da možemo dati ispravan odgovor na pitanje o svjetlosti pogotovo, ako imamo u vidu filozofije kao onu Petrićevu, jer tamo gdje prirodne znanosti, gdje znanost uopće zastaje pred stvarima i problemima i ne može više ići dalje zato što dalje od te točke ne ide ne samo njeno tumačenje, već čak niti principi njenog tumačenja, tu u stvari filozofija preuzima stvari i probleme i razmatra ih na svoj način, na način koji je sasvim različit od onog kojeg primjenjuje znanost, jer znanost objašnjava stvari u odnosu jednih prema drugima, ali svagda ostavlja nešto neobjašnjenim.

U matematici to su, na primjer, prostor i vrijeme, u fizici, mehanici i kemiji to su materija, kvalitet, prvobitne sile, prirodni zakoni, u botanici i zoologiji to su raznovrsnost vrsta i sam život, u povijesti to je ljudski rod sa svim svojim osobinama mišljenja i htijenja. Filozofiji, međutim, svojsveno je, da ništa ne pretpostavlja kao poznato, već joj je sve u istoj mjeri strano i za nju je problem ne samo odnosi pojava, već i same pojave pa i sama logična struktura zgrade znanja, dok se znanosti zadovoljavaju, da sve svedu na relacije i odnose, jer kao što rekosmo, upravo ono što znanosti pretpostavljaju, što stavljaju u temelje svojih objašnjenja i postavljaju kao svoju granicu, je pravi problem filozofije koja, prema tome, tamo počinje gdje znanosti prestaju. Tako je i u pitanju svjetlosti, jer sadržaj znanosti je svagda međusobni odnos pojava svijeta, međutim, nije pitanje ZAŠTO koje važi i znači samo na temelju ovog osnovnog načela.

Dokazi odnosa među pojavama u znanostima zove se objašnjenje. Prema tome, objašnjenje nikada ne ide dalje, ono se ograničava na to, da pokaže predstave u uzajamnom odnosu oblika. Ako je objašnjenje dotle doprlo, onda se dalje ne može pitati zašto jest dokazani odnos i to jest onda ono što se upravo i ne može drugačije predstaviti, što će reći, da je on forma svake spoznaje. Svako objašnjenje koje ne upućuje na neki odnos za koji se dalje ne može traziti nikakvo zašto, ostaje pri nekoj pretpostavljenoj biti, nečemu nejasnom na čemu mora najzad, da se zaustavi svako prirodoznanstveno objašnjenje. Ako tako promatramo stvari, onda vidimo kako ove nove i posve moderne teorije svjetlosti zapravo možemo shvatiti zabludama, kada se poričući životne sile i sile svesvjetlosti hoće objasniti pojave života i svekolikog svijeta fizikalnim i kemijskim silama ili mehaničkim djelovanjem materije, polozaja, oblika i kretanja "izmaštanih atoma". Sukladno tome, čak bi svetlost bila nekakvo mehaničko titranje ili čak gibanje imaginarnog etera koji se u tom cilju postulira i koji, kako bi to Schopenhauer rekao:

“…udara po zjenici gdje onda na primjer 483 bilijuna udaraca u sekundi daju crvenu boju, a 727 bilijuna udaraca ljubičasti itd. Onda bi, zar ne, ljudi slijepi za boje bili oni koji te udarce ne mogu da broje?’’

Takve grube, mehaničke, demokritske tupave i zaista čvornate teorije su zbilja dostojne ljudi koji, pedeset godina poslije Goetheova ‘’Učenja o bojama’’, još vjeruju neutronima homogene svjetlosti i koji se ne stide, da to kažu. No, oni će iskusiti, da ono što se djetetu, Demokritu, oprašta, da se to ne može oprostiti zrelom čovjeku. Mogli bi oni jednom i sramno završiti, ali u tom slučaju svatko se na prstima odatle udaljuje praveći se kao da tu nije ni bio.

Petrićeva se metafizika prirode suprotstavlja ovoj znanstvenoj slici i Petrić prije svega kritički raspravlja o Aristotelu. On smatra, da je neodrživa Aristotelova znanost o elementima kao jednostavnim tjelešcima. Ta jednostavna tjelešca postaju prema njegovoj Novoj filozofiji jednostavna općena svojstva koja su osnovica svim posebnim prirodnim stvarima kao svjetlo, toplina, prostor i tekućina. Međutim, o svjetlosti treba razmišljati drugačije u smislu kojeg Petrić ističe kao:

"Od svjetla i svjetlosti ni jedna stvar nije ni ljepša ni radosnija"

ili na jednom drugom mjestu:

"A cijeli je ovaj naš svijet, sudioništvom u svjetlosti, i vidljiv i lijep."

"Od svjetla, velim…”, kaže Petrić,"...koje je slika samog Boga i njegove dobrote koje obasjava sve područje iznad svijeta, sve ono što je okolo svijeta i ono što je od svijeta koje se po svemu proteže, svime se razlijeva, sve prožima. Prožimajuci sve, ono oblikuje i tvori.

Sve oživljava. Sve sadržava. Sve odrzava. Sve okuplja. Sve ujedinjuje. Sve razdvaja. Sve stvari koje jesu ili svijetle ili griju ili žive ili postaju ili se hrane ili rastu ili se usavršavaju ili se gibaju - sve njih sebi svraća. Svraćene pročišćava. Sve usavršava. Sve obnavlja. Sve uščuvava te čini, da ne iščeznu u ništa. Svih je stvari i broj i mjera.

Svjetlo je najčistije od svih stvari. Nepromijenjeno, nepromjenjivo, neizmjesano, neizmjesljivo, neukroćeno, neukrotljivo. Ničim nije oskudno. Svime je bogato. Željeno od sviju, svima poželjno. Ures nebesa. Ures svih tijela. Nakit svijeta. Ljepota svijeta. Radost svijeta. Smijeh svijeta. Od njega pogledu nije ništa milije. Ništa duši radosnije. Ništa životu pogodnije. Ništa spoznaje doličnije. Ništa korisnije za djelovanje. Bez njega bi sve počivalo u tmini, samo sebi ništetno, a nama nepoznato. Stoga, to svjetlo (lux) (jest) prvotni uzrok svega razmiđljanja."

Naš veliki Frane Petrić stoji sa svojom Novom sveopćom filozofijom na prijelazu svjetova i ušao je u europsku povijest filozofije kao osebujni i dosljedni filozof koji se suprotstavljao tradicionalnim oblicima mišljenja.

Njegova borba za slobodu individualnog mišljenja i djelovanja, njegov hrabri stav prema preživjeoj filozofskoj i znanstvenoj tradiciji osebujna je karakteristika ovog, slobodno bismo mogli reći, jednog od vodećih renesansnih mislilaca. Stoga ne iznenađuje, da u svojoj borbi sa autoritetima, a za autonomiju filozofskog znanja i slobodu mišljenja, on učenje koje se pokriva tradicijom i starim autoritetima, naziva nazoviučenjem i kao da nam ponavlja Mateja:

"Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog".


http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php


18:09 | Komentari (3) | Print | ^ |

četvrtak, 06.07.2017.

SONJIN GLASslika: digital artistSonjin glas je poput zvona
ili bolje poput zvonjave zvona
čist i silan
da je svaka riječ od vremena mana
pa se prepoznaje samo
misao ta smjela
i da se znade da su gnijezda njena
orlova crna gora cijela


http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php11:38 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 04.07.2017.

STARI DUBROVAČKI TRAMVAJ


slika: internetTaj je tramvaj svakako jedna izuzetna stavka na računu Dubrovčana. Istina bijaše jako star tramvaj, ali mislim da je mogao biti renoviran i zadržan barem na prostoru Lapada i Gruža, ako već ne zbog strmine i u Pilama, jer naime ta strmina na Pilama bijaše razlogom, da jedne zgode otkažu kočnice jednom tramvaju koji se baš spuštao sa Boninova pa se on u brzini zabuba u drugi koji je stajao na parkiralištu u Pilama.

Bijaše to negdje 1968. ili 1969. godine, a kasnije se dogodi to isto, ali tada tramvaj padne u provaliju ispod zidina i bijaše 7 mrtvijeh osoba, tako mi se danas čini.

Nedugo zatim taj je tramvaj postao muzejskim primjerkom u tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu i mislim da je Ezra imao prilike zaviriti u njega, a onda je povučen negdje i iz tehničkog muzeja i od tada više nitko ne zna kako on izgleda.http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php


18:10 | Komentari (1) | Print | ^ |

ponedjeljak, 03.07.2017.

MOJA NOVA KNJIGA "DNEVNICI - 4. DIO"

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php

ISBN 978-953-354-048-1

Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Digitalnu knjigu


"Dnevnici - 4.dio"

Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć manjeg dijela predgovora knjige:

PREDGOVOR

I konačno, ovaj dio "Dnevnika" odnosi se na godinu 2007., tim povodom htio bih reći par riječi o karakteru našeg socijalizma koji se u svim svojim glavnim momentima jako razlikovao od ruskog modela. Ukoliko sve individue jednoga društva imaju iste potrebe i ukoliko imaju isto i ukoliko je drušvo stvarno proklamirana i ostvarena jednakost svih građana, onda se unekoliko može govoriti, da je socijalizam drutvo bez tržišta, novca i robe kako je to svojevremeno pisao Radomir Lukić.

To je kod nas bilo obuhvaćeno ruskim pojmom uravnilovke koja zapravo nikada nije bila naša stvarnost. Te su diferencijacije počele već u ratu s obzirom na razlikovanje oficirskog komandnog kadra od običnih vojnika ili partizana. To se očitovalo prije svega u količini duhana kojim se moglo raspolagati i osim prvih godina poraća, uravnilovka je uglavnom bila od svih napuštena. Sukob sa Informbiroom i naše odlučno i fundamentalno ne Staljinu 1948. godine uglavnom je značilo napuštanje tog modela uravnilovke, ali je istovremeno u našem slučaju značilo i napuštanje socijalističkog kursa razvoja.

Znači, to nije izmišljotina novog doba da su naime revizije uslijedile posebno nakon Hrvatskoga proljeća 1971. One su otpočele daleko ranije i nastavile se do u osamdesete godine što je konačno dovelo i do sloma starog režima. Od tada je i bilo primjetno vraćanje izvornom Marxu kako bi se opravdali novonastali socijalni uvjeti.

To su ti naši famozni "madeži socijalizma"'o kojima se u našoj partiji govorilo kao o nužnom zlu. Pri tome se naravno smetnulo s uma, da je glavna snaga socijalne diferencijacije kod nas odanost našem vođi i proklamiranoj ideologiji pa onda nije čudno, da se narodnim masama koje su u pravilu bile totalno obespravljene suprotstavljala partijska i vojna elita koja je plutala na zlatnim polugama, dok se trećina stanovništva prehranjivala i životarila na socijalnome dnu.

Znači, mi smo se značajno razlikovali od ruskog društva, ali je isto tako istina da su se mnogi, zbog beznađa u kojem se većina nalazila, odlučili na egzodus prema zapadnim zemljama tako da hrvatska migracija čini danas jednu od najvećih migracija na svijetu. Oni su, dakle, bili prisiljeni na migraciju iz ekonomskih razloga, ali naravno iniciranim političkim voluntarizmom partije na vlasti. Odatle i jedna filozofija u nas, da će nas migracija "skupo koštati", jer je uglavnom bila razumijevana kao neprijatelj socijalističkog društvenog poretka.

Autor,
Adelaide, 4.6.2017.


Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic40.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i
atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Kontakt:

Mobilni telefon: 095 / 853-03-40

09:36 | Komentari (2) | Print | ^ |

petak, 30.06.2017.

ONI SU UBIJALI NAŠE LJUDEslilka: digital artistoni su ubijali naše ljude
iz samo njima poznatih
civilizacijskih motiva
jer tobože da mojoj blitvi sa maslinovim uljem
i mojem grahu sa kobasicama
nedostaju nove tečevine
svemirskog Enterprajzea
gdje se umjesto jaja i pomadora
po svemiru čekić nosa
pa je najveća vještina
je li nam zatvorena štiva
kakvog svemirskog kontejnera
eto, zato su ubijali naše ljude
koji tobože do civilizacije
nikako ne dolaze
jer je mjesto science fictiona
samo bure vina i slama
gdje se poslije pijanstva spava
pa sve bazdi po alkoholu
umjesto kako je i red po hašišu
i po zelenome dolaru
na kojeg treba pripremiti svaku mamu
tako da im djeca mjesto mlijeka čista
kamate odmalena u ruke stiska
kao veliko umijeće
majstora Luke smeće
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php


14:20 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 27.06.2017.

I OVO JE NENAD NAPISAO O MENI: PREDSTAVLJAMO VAM PISCE I KNJIŽEVNIKE - ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ
Predstavljamo vam pisce i književnike te njihova djela, koja možete besplatno preuzeti s portala

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

ZLATAN GAVRILOVIĆ KOVAČ

Bilješka o piscu:

Zlatan Gavrilović Kovač porijeklom iz Hercegovine, rođenjem Dubrovčanin, a odgojem Zagrepčanin rođen je u Dubrovniku 25. siječnja 195.9 godine.

Četiri razreda Preparandije pohađa u Dubrovniku, a kasnije školu nastavlja u Splitu. Diplomira pomorsku školu u Splitu 1977. godine. Studij filozofije i sociologije otpočinje u Zadru 1978. godine, a iste godine nastavlja u Zagrebu. Diplomirao je na ovim odsjecima 1986. godine.

Filozofsku disertaciju obranio na sveučilištu u Sarajevu 1989. godine sa tezom Filozofske pretpostavke suvremene znanosti.

Glavni je i odgovorni urednik novine zagrebačkog Sveučilišta «Studentski list» 1982.-1983., časopisa za teoretska pitanja «Pitanja» 1984.-1985., klinički je sociolog psihijatrijske bolnice Vrapče u Zagrebu od 1990.-1994. Koncem iste godine sa obitelji emigrira u Australiju.

Suradnik je brojnih australskih radio postaja na hrvatskom jeziku i bosanskom jeziku.

Objavljivao je svoje radove u nekih tridesetak novina i časopisa u sedam gradova i četiri zemlje.

Također je suradnikom hrvatskih dnevnih portala koji objavljuju radove iz područja književnosti i politike.

Živi i radi u Adelaideu u Australiji.

Kritike

OKOVANO VRIJEME I (O praxis filozofima)

Pojam Praxis filozofija ili Filozofija prakse označava filozofski pravac tzv. "stvaralačkog", nedogmatskog marksizma koji se oblikovao početkom 1960.-ih godina i bio vrlo utjecajan u tadašnjoj Jugoslaviji '60-ih i '70-ih godina. Naziv potječe od središnjeg značaja koji kod ovih mislialca dobiva pojam prakse, grčki praxis. Ime Praxis nosio je i časopis koji je od 1964. do 1974. izlazio u Zagrebu.

Temeljni pojam "prakse" dobiva u njihovom mišljenju posebno značenje, koje se razlikuje ne samo od svakodnevnog, nego i uobičajenih značenja u tradicionalnoj filozofskoj terminoloigiji. Termin "praksa" tradicionalno označava bilo koju ljudsku djelatnost; u praxis filozofiji "praksa" je međutim definirana kao »slobodna stvaralačka djelatnost«.

Godine 1970.-1971. došli su u sukob sa nacionalnim pokretom u Hrvatskoj. Kada je taj pokret ugušen, unatoč načelnoj osudi političkih progona nisu iskazali nikakvu solidarnost sa progonjenim kolegama.

Nakon raspada SFRJ i uspostave samostalne Hrvatske, praxis-filozofija je zanemarena i uglavnom zaboravljena. Mlađi praxisovci sačuvali su pozicije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i u drugim ustanovama, no promijenili su mišljenje i političko opredjeljenje, te više ne zastupaju osnovne postavke praxis-filozofije. Stariji praxisovci pomrli su ili su u penziji i nisu bili javno aktivni

Kad govorimo o važnosti tog filozofskog pravca tu postoje mnoge nedoumice. Jedni ih još uvijek cijene i uzdižu kao vrijednost, a drugi iznose cijeli niz zamjerki pokretu koji je obilježio socijalizam i netragom nestao promjenom društvenih okolnosti.

Više o tom filozofskom pokretu i ljudima koji su u njemu sudjelovali moći ćete saznati i iz knjige «Okovano vrijeme I (o praxis filozofima), u kojoj autor knjige Zlatan Gavrilović Kovač, govori o svom osobnom iskustvu s filozofskim pokretom Praxis i ljudima koji su ga predvodili.

Sastavljajući tu knjigu autor nam je kroz kritiku Praxisa, svoje poglede na tadašnja događanja i različita filozofska tumačenja djelomice ispričao i svoju životnu priču ili sudbinu, koja ga je baš u to vrijeme kako je to veliki hrvatski pjesnik Tin Ujević, znao reći vodila od nemila do nedraga.

Nenad Grbac. U Zagrebu 03.09.2012

------------

PREDGOVOR PRVOM HRVATSKOM PRIJEVODU PUTOVANJA MARCA POLA

Ovaj prvi hrvatski prijevod knjige ''Putovanja Marca Pola'' rađen je prema američkom izdanju „The Travels of Marco Polo'' u izdanju The New American Library iz 1961. godine, a predstavlja kompletnu modernu verziju poznatog Marsden-Wright prijevoda.

To je moderno američko izdanje uredio i popratio bilješkama Milton Rugoff, koji je također napisao i predgovor i ono se razlikuje od prijašnjih prijevoda po tome što nije opterećeno mnogobrojnim komentarima, bilješkama, notama, napomenama, nego je uglavnom usredotočeno na sam tekst Marca Pola.

Ova knjiga je tiskana prvobitno na francuskom originalu, ali je doživjela brojne prijevode na latinski, talijanski i engleski jezik.

Poznato je, da je Cristopher Columbo koristio latinsku verziju ove knjige i da je uspoređivao svoja iskustva sa iskustvima Pola nekoliko stoljeća ranije.

Nema nikakve sumnje, da je manuskript ove knjige cirkulirao kulturnim svijetom nekih 180 godina prije pojave prve tiskane verzije. Bila je to njemačka verzija iz 1477. godine, dakle, svega 21 godinu kasnije od Gutembergove prve tiskane verzije Biblije.

Prvi engleski prijevod sastavio je William Marsden 1818. godine, a nju je ponovno uredio 1854. godine Thomas Wright pa onda poznati orijentalist Yule 1871. godine, Cordier 1902. i tako do dana današnjeg ova je knjiga doživjela mnoga izdanja, a sada vidimo da doživljava i prvo hrvatsko izdanje na portalu digitalne-knjige.com iz Zagreba.

Sama knjiga je nastala kao Marcov zapis u zatvoru u Genovi, u koji je dospio negdje oko 1298. godine nakon poraza venecijanske flote u bitci sa Genovom kraj našeg otoka Korčule. Među njegovim društvom u zatvoru bio je, također i jedan zatvorenik imenom Rustichello, porijeklom iz Pise, pisac metričkih romansi, a složio se da ispiše Marcov život u obliku manuskripta.

Ovaj je manuskript kasnije bio kopiran i danas imamo svjedočanstva o tome dvojice uglednih ljudi: Pietra d'Abano, koji je bio profesor Sveučilišta u Padovi i jednog francuskog uglednika, koji je reprezentirao Charlesa od Valoisa, koji je prenio primjerak manuskripta, prolazeći Venecijom 1307. godine.

Tako je knjiga sačuvana i dospjela do nas.

Budući su prvi manuskripti na latinskom i talijanskom jeziku bili bazirani na francuskoj verziji, vjeruje se da je prva verzija bila na francuskom jeziku.

Kasnije su uslijedili i mnogi drugi prijevodi kao što su prijevodi na španjolski, njemački, irski, da bismo danas također imali i prvi hrvatski prijevod ove knjige.

Nikola, Marcov otac i njegov brat Marco, poduzetni trgovci sa Istokom, prevalili su između 1261. i 1269. godine put do Kine, priključivši se ambasadi perzijskog kana Hulagua velikom mongolskom kanu Kublaju, koji je u to vrijeme imao svoju prijestolnicu u današnjem Pekingu.

Iz Kine su se vratili kao Kublaj kanovi poslanici papi sa pismom u kojem Kublaj kan moli papu, da mu pošalje učene ljude, koji bi poučavali u njegovom Carstvu.

Kad su sa papinim odgovorom i sa dva dominikanca krenuli ponovo prema Mongoliji 1271. godine, poveli su sa sobom i 17- godišnjeg Marca Pola. Nakon 4 godine putovanja, 1275. godine, stigli su do Kublaja.

Marco Polo je postao kanov namještenik i ostao u njegovoj službi punih 17 godina. Proputovao je mnoge zemlje Dalekog istoka sve do današnje Burme i Vijetnama i upoznao mnoge jezike i običaje tih naroda.

Godine1292. Marcu Polu, njegovom ocu i stricu, pružila se prilika da se vrate nazad i nakon tri godine putovanja stigoše 1295. u Veneciju. Preko 25.000 prijeđenih kilometara i 24 godine trajanja, su koje su donijeli mnoštvo čuda u Evropu, zbroj je njihove legendarne odiseje.

Svoje je događaje sa Dalekoga Istoka opisao, dakle, u knjizi 'rquote Livre des merveilles du monde'rquote . Danas je ta knjiga poznata pod italijanskim naslovom 'Il millione' i do danas je veoma mnogo čitana i tražena.

Veliki broj pustolova i istraživača nadahnjivali su se njegovim pričama te su kretali u nepoznato, željevši vidjeti i doživjeti barem djelić onoga o čemu je Marco pričao. Najpoznatiji među njima je bio Christopher Columbo.

Naziv knjige "Milion'', potiče; ili iz drugog prezimena Marcove porodice Emilione, ili od samog broja 'milion', koji je tada smatran jako velikim.

Marcova knjiga imala je presudan utjecaj u doba velikih otkrića. Geografske karte Dalekog istoka stoljećima su izrađivane baš po njegovom opisu.

Njemački kartograf, Johannes Schöner, zapisao je 1533. godine: "Iza Sinae i Ceresa (mitskih gradova središnje Azije)... otkrića mnogih zemalja zasluga su Marca Pola... obale tih zemalja nedavno su oplovili Kolumbo i Americo Vespuci u svojim putovanjima po indijskom oceanu "

Pokazat će se, dakako, da Columbo nije stigao do predjela, koje je opisao Marco Polo, jer ga je na putu do njih zaustavilo kopno, koje će po Amerigu biti prozvano Amerika. Ali, preko linije nepoznatog, Columba i druge velike istraživače, privlačili su upravo Marcovi živi prikazi.

Vratio se u Veneciju 1299. godine. Malo je poznato o posljednjim godinama njegovoga života. On je umro 1324. godine ostavljajući iza sebe ženu i troje ženske djece.

Prezentirani hrvatski prijevod, koji se upravo prilaže čitateljstvu, kombinira čitljiv tekst moderne engleske verzije bez navođenja obilja prevodilačkih nota, koje čitateljstvo ne treba držati neophodnima.

Mi smo izabrali američku verziju iz 1961. godine, uglavnom zbog toga, jer nam se ona činila najpotpunijom i najbogatijom.

I ovom prilikom posebnu zahvalnost upućujem lektorici ovoga prijevoda i osobi, koja je pripremila ovo izdanje, gospođi Jadranki Varga i gospodinu Nenadu Grbac, čijom je usrdnošću i razumijevanjem omogućeno tiskanje ovih ''Putovanja Marka Pola'' na portalu digitalne-knjige.com iz Zagreba.

Zlatan Gavrilović Kovač

Posebna Napomena

Naš intervju s piscem i književnikom Zlatanom Gavrilovićem Kovačom, moći ćete pročitati ukoliko svojim mišem kliknete na sljedeći link: http://www.nema-kompromisa.com/intervju-zlatan-gavrilovic-kovac.php


Knjige objavljene i dostupne na portalu digitalne-knjige.com:

KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA 1. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic1.php

KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA 2. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic2.php

KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA 3. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic4.php

SUZE OD KAMENA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic3.php

SRCE OD PAPIRA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic5.php

KOZMOLOGIJA ZLATNOG PRSTENA 4. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic6.php

OKOVANO VRIJEME I.DIO (praxix o filosovima)
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic7.php

OKOVANO VRIJEME II (Kako su Zlatana...)
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/p129.php

OKOVANO VRIJEME III (Raspad države)
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic9.php

OKOVANO VRIJEME IV (Nautički dnevnik)
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic10.php

RAZGOVORI
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic11.php

BIJELA GOLUBICA (Zbirka poezije)
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic12.php

AUTOBIOGRAFIJA I DRUGE PRIČE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic13.php

POLEMIKE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/p170.php

KRITIKE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic15.php

ESEJI
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic16.php

KNJIŽEVNA KRITIKA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic17.php

JAKARINA KOSA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic18.php

AGAMEMNON
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic23.php

VELIKA IMENA HRVATSKE ZNANOSTI I FILOZOFIJE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic24.php

RAZGLEDNICA IZ AUSTRALIJE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic25.php

SLAVENSKO PITANJE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic26.php

POVIJESNA LUTANJA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic27.php

Prijevod putopisa, trilogija:

1. knjiga trilogije: PUTOVANJA MARCA POLA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic28.php

2. knjiga trilogije PUTOVANJA MARCA POLA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic29.php

3. knjiga trilogije PUTOVANJA MARCA POLA

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic30.php

RUSKA ZORA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php


i ZAJEDNIČKA ZBIRKA POEZIJE

POEZIJA SVEMIRA - Željka Košarić-Safiris, Jadranka Varga i dr. Zlatan Gavrilović Kovač

ISBN 978-953-8100-54-3

Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/poezijasvemira.php

ZNANOST I POEZIJA
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic32.php

LAŽI I OBMANE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic33.php

CRVENI KOKOT
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic34.php

NEBO MAKOVIMA OBASUTO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

DNEVNICI - 1. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php

DALJINE
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php

DNEVNICI - 2. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php

DNEVNICI - 3. DIO
Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php

IZVOR:

http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/633

UREDIO I OBRADIO: ..................... NENAD GRBAC ................

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php


19:09 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 14.06.2017.

NEKE NEPOZNATE STVARIslilka: digital artistne može se reći
da ja nisam znao
što je stvarnost Balkana
ali ipak neke stvari nisam znao
da je majka protiv oca
da je otac protiv djeteta
da je majka protiv kćerke
i kćerka protiv brata
to mi nikako
nije bio znano
tako da ne znam točno
što su učinili od nas
jer u prijašnjim vremenima
uglavnom je
brat protiv brata
ali nikako da je majka
protiv sina kao snaša mala
ili da je otac
sinu kao kolac
tako da ne znam točno
što su učinili od nas
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php


15:19 | Komentari (3) | Print | ^ |

ponedjeljak, 12.06.2017.

REĆI ĆU TI NEŠTOslika: digital artist


reći ću ti nešto
što je možda smiješno
ali je velika istina
kada razmišljam o nama
ti si zapravo svojom sramežljivošću
zapalila jedan stari panj
jer stari panj
kada se zapali dugo gori
a ja već jako dugo gorim
i nikako da dogorim
Sonječka moja!
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php


16:56 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 07.06.2017.

MOJ SIN EZRAslika: Ezra i Zlatan


ni sam ne znaš
koliko sam bio sretan sa tobom
a onda je Zemljom potekla mržnja
i nije bilo nikakve vajde od toga
da se skrivamo
ljudi okrutni, svirepi
barbarski u svome neznanju
svakim časom spremni za odmazdu
i kamu i klanja
a nas troje ili nešto još i više
kao golja što jedva zrak udiše
držasmo se čvrsto jedno drugoga
kao narančina peteljka
pa je trebala sila neka jaka
da nas ubere
kao ploda slasna

ni sam ne znaš
koliko sam bio sretan sa tobom
kao sasvim mladi otac
što mu je med i maslo
tvoga djetinjstva
bilo kao prepun lonac
dok vjetar i zimski konac
ne rasprši sve nade vrle
i onda ostade samo jedan mladi borac
koji se još ne dade kao kolač
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php16:29 | Komentari (3) | Print | ^ |

petak, 02.06.2017.

MOJA NOVA KNJIGA "DNEVNICI - 3. DIO"

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php

ISBN 978-953-354-042-9''Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Digitalnu knjigu "Dnevnici - 3.dio", Zlatana Gavrilovića Kovača, predstaviti ćemo vam uz pomoć manjeg dijela predgovora knjige:

PREDGOVOR

Ovaj treći dio Dnevnika obuhvaća godinu 2008. i tada je nastao ovaj zapis koji retrospektivno gleda na partijske prilike u Hrvatskoj neposredno pred slom zajedničke države. Dakle, povijesni događaji promotreni su sa jedne distanci od preko 20 godina i to je svakako omogućilo autoru, da sa većom jasnoćom i preciznošću razmotri najbitnije momente djelovanja tzv. hrvatske frakcije.

Pa mogli bismo reći, da je većina rukovodećih ljudi hrvatske partije bila out of date. Pored toga da čitav duh partije nije imao ama baš nikakve veze sa socijalizmom dakle proklamiranom ideologijom. Prevladalo je jedno stajalište da je sa socijalizmom sve gotovo, da je on pospremljen na smetlište historije kao jedan neprirodan otpad, da ne odgovara ljudskome biću, njegovoj prirodi koja je priroda nejednakosti, da je zastario, da je prevladan, da ljudi žele promjene, da nam je dosta bratstva i jedinstva, centralizirane i kontrolirane ekonomije, krađe deviza, srpske hegemonije i jednim dobrim dijelom taj je revolt bio opravdan.

Nagle promjene su nastale zahvaljujući djelovanju hiperinflacije koja je bila enormna, posebno od sredine '80.-tih godina, iako je bilo onih velikih naših ljudi koji su i tada istupali sa tezama kako je inflacija 5% psihološki, kako je uvijek tako bilo i da se ništa novog ne događa. Dakle, promjene u partiji Hrvatske dogodile su se kada su se već svi osvjedočili o nesposobnosti rukovodećeg kadra koje nije moglo izaći na kraj sa niti jednim relevantnim političkim i socijalnim problemom. Odatle i prezir prema premijeru Markoviću, jer njegov "konvertibilni dinar", bijaše sprdačina ukoliko se ima u vidu da za 50 milijardi dinara nije bilo moguće kupiti jedno jaje. Devizne rezerve NBJ su bile rasprčkane, tone zlata ove banke pokradene i podijeljene, ali je narod zato trgovao gomilama bezvrijednog papira. Pa to i jest jedna ironija našeg samoupravnog socijalizma, da se pozivao na narodno mnoštvo u isto vrijeme gurajući ga u bezdan bratoubilačkog rata.

Mi smo bili "pometeni" metlom kao posljednji otpad i bačeni u smeće kao hrvatska frakcija ustaškog profila jednim dijelom iz razloga silne ljubomore, a jednim većim dijelom iz razloga pomanjkanja racionalnog uvida u kurentne socijalne i političke prilike, jer se u partijskoj metafizici rukovodećih ljudi ništa bitnog nije događalo, osim tobožnjeg narastanja nacionalizama, a da se uopće nisu sagledavali uzroci eskaliranja konzervativnih političkih solucija.

Autor, Adelaide, 25.4.2017.


Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic39.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.

Posebno ćemo spomenuti i činjenicu da su sve digitalne knjige objavljene na našem portalu uključene u sustav ISBN (International Standard Book Number ili međunarodni standardni knjižni broj).

Time se te knjige i pravno izjednačuju s tiskanim knjigama što je posebno važno za sve autore knjiga objavljenih na našem portalu, jer se time i digitalne knjige objavljene u našoj nakladi, odnosno na portalu www.digitalne-knjige.com, priznaju kao objavljena djela.

Nadamo se da ćete posjetiti stranice našeg portala te da ćete biti zadovoljni kvalitetom i
atraktivnošću materijala, koji vam nudimo.

Srdačan pozdrav

Uredništvo portala

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Kontakt:

Mobilni telefon: 095 / 853-03-40
https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/moja-nova-knjiga-dnevnici-3-dio


09:34 | Komentari (2) | Print | ^ |

petak, 26.05.2017.

TKO JE POROČAN?slika: digital artist


poročnost se simbolizira sotonom
ili se pokatkada zove i hybris
a karakterizira je uporno obmanjivanje ljudi
i zavođenje ljudi sa puta čestitosti i pravičnosti
poročnost sije sjeme neprijateljstva i mržnje
stvara loše želje,
naređuje što je mrsko i ružno
i kvari neporočnu narav
koju je Bog stvorio

najveći porok čovjeka je uništenje života
slabost je velika čovjekova
da proljeva ljudsku krv
simbolizirana je nezakonitim ubojstvom Abela
od onda čovjek je proklet na zemlji
obrađuje zemlju
ali mu ne daje roda

kako je život svetinja
zabranjeno je i samoubojstvo
kao i ubijanje bez ikakvog razloga
kao i sve ono što slabi čovjekov život
čovjek i čovječica ne treba da se plaše
ili da padaju u tugu i očaj ili u nemar
prema konačnoj Milosti Božjoj
ali svako grčevito držanje za skute života
koji znače žrtvovanje ostalih vrijednosti
treba izbjegavati pod svaku cijenu

čovjek ne treba da je kukavica
ne treba ustuknuti
ili pobjeći sa bojnog polja
isto su tako poročni

pohota tvrdičluk
gomilanje bogatstva
sebičnost zavist
poročnost je nedostatak poštovanja
kako prema vlastitom
tako i prema tuđem životu

poročnost je i nedostatak
samopoštovanja
ali i nedostatak vjere
ili ogovaranje
ili okrivljavanje nevinoga
ili oholost prema ljudima
ili klevetanje
ili podsmjehivanje
ili ocrnjivanje
ili vrijeđanje
ili podozrivost
ili špijuniranje
ili pretjerivanje
ili nasilništvo
ili svirepost

zato se poročnih ljudi
treba klonuti


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


09:42 | Komentari (3) | Print | ^ |

utorak, 23.05.2017.

NEPRAVDAslika: digital artist

Ja nisam
nepravedan prema ljudima,
čovjek je taj,
koji je nepravedan
prema samom sebi.

Nisam nepravedan
prema svojim roditeljima,
prema svojoj braći i sestrama,
prema svojim rođacima,
prema svojim prijateljima,
nisam nepravedan
prema svojoj ženi,
prema svome djetetu,
nisam prihvatio laž,
koja je čovjeka osudila na bijedu
i potom zatražio ono
što nadilazi ljudske moći.

Sa ljudima postupam
u skladu sa svojim znanjem o ljudima,
a poznajem ih koliko su oni,
oni u samima sebi,
stoga, ako ima nepravde,
nepravedan je čovjek.

Ništa na kraju ne ostaje,
nego onaj koji daje i izvršava obećanja
u ovom staništu bijede,
radost je drugačija
od one u vrtovima vječnosti,
ali nešto je isto
kada duša proplače
izičajem bola,
onda su zvijezde usamljene.


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=74965


18:45 | Komentari (6) | Print | ^ |

petak, 19.05.2017.

TRPLJENJEslika: digital artist @REALENGO

sumorna jesen je bila
baš neko gorko vrijeme
gladi, zime i smrti
postadoše svagdanje
naša obična navika
kaos, bijeda i neznanje
ostaviše me kao vreću
i kao prtljag
grabež i pohlepa
postadoše pravilima dana i noći

i tako vrijeme postade rasap
i opadanje
dobro i vrijedno postade zaborav
teško mi je bilo siromahu
meni bijedi zadnjoj
prezir bijaše mojom sjenkom
svi mi druzi bježahu
sve me žene ne imahu
sva me se djeca bojahu
postadoh tako luđak
divlji i bahat
tama zakri svo biće moje
i ja sam polako, polako
sebe komad po komad
k'o zvijer divlja griz'o
i osvetu tešku snio:
onaj tko ne zna nije kriv
koliko sam suza isplakao
možeš li ih izbrojat'
tu bol koju osjećamo
a ne izgovaramo


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

https://www.magicus.info/ostalo/poezija/trpljenje-iv-


11:07 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 10.05.2017.

DRUGE NAMJENEOvo je prednji dio Kuće cvIJeća u Beogradu naposredno pred paviljonom i fontanom u sredini. To se danas razumijeva Titovim i Jovankinim grobom pa se često uspoređuje ta Tadge Mahalom.

Nekada je na tome prostoru bilo 5 jezera, a onda je pedesetih godina 20.stoljeća napravljen taj amfiteatar. To je autentična naša bogumilska crkva, jer se slične građevine mogu pronaći u Hercegovini, a jedna takva bila i u dvorištu Begove kuće u Trebinju, samo je bila mnogo manja.

Danas se to razumijeva Titovim grobom, mada je istina da taj kompleks može imati i drugačiju namjenu. To je Beograd mislio prodati za 60 milijuna dolara, ali je naporima Jovanke Broz sačuvan i danas se oko toga brine srbijanska država. Međutim, moguće je razmišljati i malo drugačije o namjeni tog kompleksa koji je danas pretvoren u ''Muzej istorije Jugoslavije'' i koji se uglavom brine oko spomena Titova imena.

Ako se malo bolje pogleda Otok sa specifičnim bijelim krugom i 2 mostića i ako je poznata filozofija te crkve, onda je svakako moguće razmišljati o tome, da se poviše Otoka u kosmosu postavi stacionarni satelit koji bi raspolagao laserskim uređajima. Razlozi za to leže u činjenici da je moguće citavu crkvu prevoriti u jednu vrstu jako suvremenog krematorija gdje bi osobe umorne od zivota potražile riješenje u nestajanju s ovoga svijeta.

Slično ovome postojao je i mali križ na dubrovačkom Boninovu koji je bio posljednje duhovno iskušenje čovjeka prije, nego bi se bacio u ponor i taj je institut trajao stoljećima u Dubrovniku, dok se nije dogodilo kako je za posljednjeg rata netko čekićem razbio taj križ, a vlasti Dubrovika nad cijelim prostorom izgradile visoku željeznu ogradu.

Dakle, moguće je da ovaj kompleks, koji se zove Kuća cvijeća, danas ima drugačije namjene.

Srdačno iz Adelaidea,
Zlatan


16:12 | Komentari (2) | Print | ^ |

utorak, 09.05.2017.

PITANJE O ČOVJEKUslika: digital artist

Htio sam te pitati o zvijezdi,
o Gupčevoj zvijezdi,
htio sam te pitati o Bogu
i ova pitanja moja,
pitanja su isključivo
iz nutrine moga žića
gdje zatječem u sebi
ideju beskonačnoga bića,
da bih mogao reći,
da su ljudi zbilja misleća?

Htio sam te pitati o konačnosti
i svojoj nesavršenosti,
o svojoj dobrodušnosti
i jesam li ja uzrok
nečeg savršenoga,
jer se meni čini da oboje
zahtijeva zbiljski bitak
koji je savršen i beskonačan,
istinski beskonačno biće
koje je beskonačno Božje žiće.

A ako se varam, pitaš sada,
što ukoliko ljudska moć
ničim nije ograničena,
a tvoja te sloboda
na strašan grijeh tjera,
pitam te: što onda?

I nije li neki genius malignus
onaj koji me vara
i kakav je Bog onda
kada prijetvorno stvara?

Pitam te, da mi kažeš
što kada bi Bog bio
kakav prevarni duh,
onda ne bi bio najsavršenije biće,
nego bitak slab i jadan
kao kakav mali vrag,
a biće ovo je isto
što i Istina i Dobrota,
a što ako se opet varam?

Ako se varam, onda postojim,
jer onaj koji ne postoji,
taj se ne može varati
i tako postoji grešna duša
kojoj su potrebni
unutrašnji svjedoci,
ali i tužitelji i suci,
jer je lako podnijeti
zemaljsku pravdu čistu,
a kako je tek nebesku
ljubav bistru?!


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


14:40 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 07.05.2017.

DOKTOR ŽIVAGOSigurno je jedan od najslavnijih romana koji nije štampan u Sovjetskom Savezu roman “Doktor Živago” Borisa Pasternaka iz 1956. godine. Prema ovom romanu snimljen je i film istog naslova kojega je sačinio britanski redatelj David Lean zbog kojega je Pasternak doživio svjetsku slavu pored toga, da je bio dobitnik Nobelove nagrade za književnost.

Prema našem velikom književnom teoretičaru Zdenku Škrebu, veliko je pitanje kako je tako “primitivno pisan roman” doživio, da bude nagrađivan pa je ugledni zagrebački profesor odgovorio kako je to zbog toga, jer su ljudi cijenili informaciju koju su dobili o ruskoj revoluciji o kojoj su znali malo ili gotovo ništa.

Ovaj roman kroz priču Jurija Živaga i njegove Lare govori o promjenama u Rusiji i Sovjetskom Savezu između 1903. i 1939. Godine, a u sebi osim romantične priče ljudi koje povezuje ljubav, sadrži i priču intelektualca razočaranog u komunističku revoluciju koji odbija raditi na stvaranju novog socijalističkog društva. Računajući, da njegova knjiga nikada neće ugledati danje svjetlo u Sovjetskom Savezu i ne čekajući odgovor sovjetskog izdavača, Pasternak se pobrinuo da rukopis u ljeto 1956. godine završi kod talijanskog izdavača koji je istovremeno bio član komunističke partije.

Na koncu odgovor časopisa “Novi mir” dolazi u rujnu mjesecu i on je prema Pasternakovom očekivanju bio negativan, a službeni razlog za to je bio, da djelo nije napisano u duhu socijalističkog realizma i da slavi individualizam buržuaskog tipa.

Izdavanje romana prvo u Italiji bez obzira na pokušaje zabrane sovjetskog udruženja pisaca, a potom i u ostatku svijeta, donijelo je internacionalnu slavu piscu što će onda nešto kasnije iskoristiti i CIA tiskajući verziju knjige na ruskom jeziku kako bi mogla biti nominirana za Nobelovu nagradu. Na kraju će, protivno svojoj volji, nakon 5 pokušaja dobiti i osvojiti Nobelovu nagradu za književnost za knjigu “Doktor Živago”.

Sama kvaliteta djela i odbijanje sovjetskih izdavača, da ga štampaju u Sovjetskom Savezu dovelo je do raznih kritika u zapadnom svijetu, ali i žestoke rasprave i prebacivanje odgovornosti za cenzuru u sovjetskom društvu književnika. Iako roman “Doktor Živago” neće biti tiskan u Sovjetskom Savezu do posljednjih godina postojanja te države, njegov utjecaj na tadašnju rusku književnost je neupitan pored ostalog, jer je ukazivao na loše strane tadašnje socijalističke cenzure što je svakako omogućilo, da se ona umanji ili ublaži u slijedećim godinama što je bio jedan dugi postepeni proces koji je otpočeo još 1954. godine od Drugog kongresa sovjetskih pisaca.

Jedan instruktivan biografski prikaz života i rada Borisa Pasternaka dao je njegov sin Evgeni Pasternak koji obuhvaća tragične godine od 1930. do 1960., a dostupan je preko engleskog prijevoda Michaela Duncana koji je tiskan u Londonu 1990. godine. Bilo kako bilo, engleski čitatelj drži Borisa Pasternaka jednim od najvećih ruskih pjesnika, autorom jednog od najvećih romana prošlog stoljeća, briljantnim prevoditeljem, kompulzivnim autobiografom, impulsivnim ljubavnikom i hrabrim čovjekom u teškim vremenima tako da je to teško i zamisliti. Ova važna kritička biografija daje jedan ključ za godine Pasternakovog života gdje je on razvio jednostavan stil kojeg će upotrijebiti u realizaciji romana “Doktor Živago”, njegovim posljednjim pjesmama i “Jednome eseju za autobiografiju”. To je, dakle, prvi period kad on iskušava oštro neslaganje oficijelnih krugova koje traje do kraja njegovog života, a koje je bilo posebno intenzivno 1958. godine kad je bio prisiljavan javno se odreći Nobelove nagrade kratko vrijeme nakon što ju je dobio.

Tako je Evgeni Pasternak dao čitateljstvu privilegiju, da prodre u dubinu problematike koja se vezuje za njegovog oca od 1935. godine i Pariške Konferencije pisaca, njegovo odbijanje denuncijacije Maršala Tuhačevskoga u godini 1937., njegovoj podršci Ahmatovoj nakon što su njen sin i njen drugi muž bili uhićeni tijekom Staljinovih čistki i cijelom slučaju koji se vezuje za roman “Doktor Živago”.

Tako na koncu dolazimo do odgovora kako je Pasternak uspio preživjeti ove godine i pod koju cijenu. Nema nikakve sumnje, da je ova knjiga po svom obilju nepublicirane korespodencije kao i po prijevodu zavidnog broja pjesama i prvih pokušaja sjećanje Evgenija na glavne doprinose Pasternaka koji mogu biti značajni u njegovom daljnjem studiju kao i u ocrtavanju portreta jednog pisca koji je bez svake sumnje ostavio značajne pečate na ruskoj literaturu dvadesetog stoljeća.


iz moje knjige: "RUSKA ZORA"

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic31.php


14:59 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 06.05.2017.

KAKAV JE TO RASPAŠOJ?!

Kakav je to raspašoj na blogu hr i na fejsu i kakvo je to napadanje na jednu pjesnikinju?!

http://blog.dnevnik.hr/moj-plavi-svijet/2017/05/1632080363/odgovor.html

Vodite polemike vrijeđajući jedna drugu i to nazivate visokom literaturom pa nije hrvatska knjizevnost Dolac, da se cjenkam sa kumicama oko cijene krumpira ili kupusa i da onda biram luk jer je najjeftiniji.

Svi smo se mi obvezali na jedan jako ozbiljan i zahtijevan posao očuvanja hrvatske literarne baštine prinoseći i svoj literarni izažetak, ali je svima jasno da prinosi ne mogu biti veliki, ukoliko se međusobno svađamo i vrijeđamo, jer umjesto vrijeđanja trebalo bi pokazati vise međusobne ljubavi, tolerancije i solidarnosti, jer je to jedini način da opstanemo u svijetu koja nam nije uvijek prijateljski.

Pa kakav dojam ostavljate cijelom svijetu, jer je blog dostupan po cijeloj kugli zemaljskoj i kakav utisak mogu steći stranci čitajući i prateći vaše napise?

Da ste jedna velika hrpa svađalica i drskih osoba. Dajte saberite se malo, dok još ima vremena.

Tako bi rekao doktor Kangrga, a mi ćemo ga ponoviti 35 godina kasnije.

Srdačno iz Adelaidea, Zlatan


14:48 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 03.05.2017.

ŠTO SE MENE TIČE...slika: digital artist

što se mene tiče
on je početak i kraj
i on je iznutra i izvana
svjetlo neba i zemlje
zvijezda samozatajna
nije prostoran,
a ipak nije neodređen
neograničena beskonačnost
najviši superego
beskonačnost unutrašnjih mogućnosti,
a čitav je Kozmos
samo djelomični izraz
intenzivan je
sve zna,
a iz njegova znanja
rađa se život
kao što se iz života
rađa istina
i traženje istine

o, Milostivi,
nemoj zadržati istinu samo za sebe,
jer jedino Ti možeš imati
istinu i život,
a što se mene tiče,
jedino me traženje može
održati na životu


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


10:55 | Komentari (5) | Print | ^ |

ponedjeljak, 01.05.2017.

"DNEVNICI-2.dio"-MOJA NOVA KNJIGA

Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Digitalnu knjigu

"Dnevnici - 2.dio" Zlatana Gavrilovića Kovača

predstavit ćemo vam uz pomoć predgovora knjige:

PREDGOVOR

''Ova druga knjiga "Dnevnika" odnosi se na 2009. godinu i predstavlja jedan dio velikog zapisa koji je nastao u to vrijeme. Uglavnom je tu riječ o našoj problematici, mada ima zapisa koji se odnose i na kurentne australske prilike, a ako bi se tražila neka ideološka osnova ovih tekstova, onda bi ona sigurno bila jedno laviranje od marksizma do njegovih suvremenih kritika. Prema tome, nije riječ o nekom slijepom dogmatskom poimanju i razumijevanju hrvatske situacije, nego je više riječ o jednom pokušaju, da se na tolerantan i svima razumljiv način progovori i o onim temama koja nas najviše bole.

Problem je i inače na našoj političkoj sceni jedno zauzimanje stava koji je isključiv u odnosu na druge pored toga, da se pokazuje znatna euforija kad je riječ o nacionalnim idejama koje treba jasno razlikovati od nacionalnog ekstremizma koji je poguban za svaku prosvjećenu politiku.

U tom smislu mi dobrim dijelom dijelimo rusko iskustvo za koje vrijedi mišljenje Tarkovskog, da smo mi uglavnom neumjereni narodi i s obzirom na prošlu praksu u staljinističkom periodu gdje su se rušili čitavi civilizacijski svijetovi pored bogomolja i stvaralačke incijative pojedinaca koje su sve trebale iskazati prirođenu težnju ruskog čovjeka prema autentičnom i slobodnom životu, dakle, svi su ti elementi bili shvaćeni belogardizmom ili devijacijama ispravnog principa i nakon povijesnog otrježnjenja od gotovo pola stoljeća, dobar dio ruske i naše inteligencije kao i narodna većina shvaćaju, da treba graditi NOVO ZVONO kojem je zvuk naravan i čist i to stoga što se čini, da su slavenski narodi neumjereni i da stalno kolebaju između ekstrema. Međutim, osnovno je pitanje je li moguće postići jednu unutrašnju harmoniju vjerskog života koji nipošto neće ići nauštrb svjetovnih zadataka vremena.

Mislim da je u našim okolnostima najmjerodavnije Krležino stajalište koji je pokušao osvijetliti tu našu balkansku dramu gdje svatko nateže na svoju stranu, ali ne bez konzekvenci koje znaju biti porazne, uvjeren da je moguće kod nas graditi novu civilizaciju oslobođenu stega prijašnjih vremena i uskogrudnog poimanja pa netko bi rekao, da su vrijeme i povijesni sklop događaja demantirali Krležu, a netko bi rekao da je čitav progresivni sklop povijesti prolongiran za neka bolja vremena.''

Autor, Adelaide, 25.3.2017.


Onako usput ćemo spomenuti da je i ta knjiga dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:


http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic38.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.
https://www.magicus.info/sadrzaj/naslovnica/dnevnici-2-dio-moja-nova-knjiga


09:17 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 28.04.2017.

SLIJEPCIslika: digital artist

Samo ti, ljubavi moja,
nikako ja više ne mogu bez tebe
i strah me pogledati u te čcne mrene
od kojih je samo oka sjena slijepa
duboki veliki mrak,
da je krv tvoja zlatna kao večernji trak,
a sva čuvstva draga
mimo straha kako me hoćeš zaboraviti
pa iz mraka tvojih umornih zjena
bespomoćno krici duša moja.

O, nebo… o, noći bez sna,
o, bojazni tiha,
ne vidim više tvoju vatru
ne ćutim vise tvoj zrak
kao prsiju bujnih skar,
nego je iz nozdrva mojih samo jedan dah,
da te ljublju ja navsegda
i zvijezde noćne koje gasnu,
da je duša moja ugasla luča,
duša moja koja samo mrak zna.

O, sjeverna zvijezdo,
samo Bog zna, da te bez pameti ljubim ja
i u mraku moga nezrela vida
sretnom ljubom suzama sam vido
i pipam ruke tvoje
kao planine moje domovine rodne
i gležnje kao minerale metala fina
kao da su od zlata čista,
a ja, opet, ne vidim više lica mila
niti tvoje na rukama žile
koje su kao rijeke moje domovine cijele
niti tijela koje kao zemlja voljena,
da je tamna krv moje lice prekrila,
a tvoju kosu meku
kao vlati trave rijetke
što jutrom je po rosnom polju
maslačak zuti kao sunašce malo
i ja sam plak’o, plak’o
od ljepote nijeme zvijezde tako.

O, bolna svjetlosti,
što tamnim vidom svojim iska milost,
da je od tvoga disanja vjetar strašni,
tvoga govora oluja,
tvoga smijeha dnevno svijetlo,
tvojih suza kiša nad gradom,
tvoga hoda ponovno rođenje
a tvoga sna moja vlastita smrt.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


11:12 | Komentari (1) | Print | ^ |

srijeda, 26.04.2017.

K I Mslika: digital artist

Kim, dušo moja,

tako sve ostade prazno

i čitav moj san

potraje kao

oka treptaj

Kim, dušo moja.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


14:30 | Komentari (1) | Print | ^ |

subota, 22.04.2017.

MAGICUS


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

Božja priča od fantazije
to je moje osluškivanje
riječi vlastite savjesti
što upravlja umom,
imaginarna ljubav
kao vrsta najviše iluzije
što je sabrala bijele peruške
to moje srce čini da opstoji
kao kalež u ruci stradalnika,
od gorkoga je vina istina,
da su sačinjene rane svete
moga biljega prokletinje,
biljega što je dušu moju stis’o
k'o kamen teški što je sudbu kuš’o.

San je ljudski snoviđenje pusto
u kojem su fantazije k’o i zbilje
život koji živi vlastito sebstvo
premudrost nebesa
što je svojom rukom sačinila,
da je potpun život
vrelo i jedinstvo
uzvišena čovjeka,
a što je život čovjeka,
nego varka besmrtnih bogova
čovjek izgnat iz carstva nebesa
on čudom sam sebe doživljava.

A moje je tijelo krhko i slabo
kao da je umom okovano
kao da sam u kakvom snu
u kojem se loše spava i loše sanja
u kojem vidim priviđenja strašna,
moju ništavnost u poretku svijeta
ili mi je pjesme skladat’
tajni vrt za bijeg ekscentričnoga uma
u potrazi za ljubavlju,
jastuk na kojem spavam
ili jastuk na kojem dočekujem
noći bez sna
ljubeći sjenu mjeseca,
sjenu usamljenih žena.


Image and video hosting by TinyPic

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


18:28 | Komentari (1) | Print | ^ |

utorak, 18.04.2017.

"DALJINE" - MOJA NOVA KNJIGA''Nova knjiga na portalu

http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php

Zbirku poezije

"Daljine" Zlatana Gavrilovića Kovača

predstavit ćemo vam uz pomoć recenzije knjige:

POEZIJA I SLIKARSTVO - IZVAN GRANICA POSTOJANJA

Poezija i slikarstvo dvije su različite, no i usporedive vrste umjetnosti. I jednoj i drugoj cilj je izazvati emocije, pri čemu se poezija više oslanja na unutarnje osjećaje, a slikarstvo na vizualni doživljaj. Upravo stoga netko je i rekao ili napisao: "Poezija je slikarstvo koje se sluša i nevidljivo je, a slikarstvo je poezija, koja je vidljiva ali se ne može čuti".

I dok pjesnik svoju umjetnost stvara pomoću misli i riječi, slikar to isto radi pomoću kista, boja i platna. Poznata je činjenica da su mnogi slikari inspiraciju za svoje slike pronašli upravo u pjesmama i da su mnogi pjesnici inspiraciju za svoje stihove pronašli u slikama.

Kao najpoznatiji primjer slikara, koji je inspiraciju za svoje slike pronašao u stihovima često se navodi Van Goghova slika "Vrane u polju", koja je nastala na temelju Celanove pjesme "Pod slikom". Vjerojatno najpoznatiji primjer pjesnika, koji opis slika i umjetničkih djela koristi u pjesmi, Homerov je opis Ahilejeva štita u 18. pjevanju Ilijade.

Opisivanje vizualnoga prikaza u antici je gotovo zasebni žanr. Razvijeni primjeri te figure pojavljuju se u Petronijevu Satirikonu te osobito u djelima mlađih sofista - Kebeta, Lukijana, Kalistrata i Filostrata. Filostrat, za kojega se vjeruje da je prvi upotrijebio pojam ekfraza, u djelu Slike opisao je 65 tobože izgubljenih ili izmišljenih slika. Za ekfrazom kao pogodnim postupkom epskoga pripovijedanja posegnuo je Ivan Gundulić u Osmanu.

Ta uzajamnost ili povezanost poezije i slikarstva ili točnije rečeno poezije i svih drugih vrsta umjetnosti prožela mi je um i tijekom prvog čitanja zbirke izabrane poezije "Daljine", Zlatana Gavrilovića Kovaća. Naime u njegovoj poeziji osjeća se naglašena težnja da prepriča doživljeni, no da i stvori svoj vlastiti izmišljeni svijet. Njegov kist je misao, platno - riječi, a boje i nijanse - razmaci, zarezi, točke i uskličnici.

I baš poput svakog pravog slikara, umjetnika ili pjesnika on svojom poezijom ovaj svijet pokušava učiniti ljepšim boljim i ugodnijim. Naime kreacija je suprotnost destrukciji, ljepota je suprotnost ružnoći ili neuglednosti, dobro je suprotnost zlu, a istina je suprotnost laži, prevari i manipulacijama.

Sve to pjesnik i osjeća i prenosi svojim stihovima. On koji je daleko odavde jasno osjeća i razabire da kultura i umjetnost stvaraju identitet svakog naroda i da su utkane u tradiciju i nastojanja da se ostavi trag u svijetu. Vrednovanje i ulaganje u kulturu i umjetnost trebali bi biti obveza svih nas.

Sve to navelo nas je da čitajući Zlatanovu poeziju prisjetimo još jednog velikog umjetnika Claudea Moneta, francuskog slikara (Pariz, 14. studenog 1840. - Giverny, 5. prosinca 1926.). Njegova pojava, slike i opsesija slikanjem iznenadili su mnoge. Po njegovoj slici "Utisak", odnosno prema francuskom nazivu izvornika "Impression, soleil levant", je i čitav pravac, impresionizam, dobio ime.

Opisujući svoja djela Monet je izgovorio i sljedeće rečenice: "Samo ja mogu nacrtati ono što samo ja vidim.", "Ja slikam… kao što ptice pjevaju.", "Boja je moja opsesija: cjelodnevna radost i muka.".

A, upravo zbog toga Zlatanove smo stihove odlučili ilustrirati Monetovim slikama. I upravo zbog toga nemojte nikako razmišljati o savršenosti, nesavršenosti, dovršenosti ili nedovršenosti svijeta koji umjetnost pokušava stvoriti.

Opustite se i dopustite Zlatanovoj poeziji i Monetovim slikama da vas odvedu nekud daleko.

U daljine…

U Zagrebu 13.04.2017. Nenad GrbacOnako usput ćemo spomenuti da je knjiga "Daljine", Zlatana Gavrilovića Kovača, dostupna i u Epub formatu (format namijenjen čitanju knjiga na tabletima i mobitelima).

Tu knjigu, baš kao i sve naše ostale dosad objavljene digitalne knjige, moći ćete preuzeti s našeg portala tako da svojim mišem kliknete na link:

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic37.php

te pažljivo slijedite daljnje upute o uvjetima preuzimanja digitalnih knjiga.''


09:19 | Komentari (1) | Print | ^ |

petak, 14.04.2017.

SKRIVENO
slika: digital artist

svaka Stvar pokazuje
jedan aspekt Boga
i svako ime
znači jedno od Njegovih Imena,
svaki je čovjek
okružen Njegovim Imenima,
Njegovim atributima
i Njegovim djelima.

Bog se objavljuje
u svojim atributima,
a skriva se u svakoj osobi,
Božja osoba je pak
skrivena u Njegovim atributima,
a Njegovi atributi
skriveni su u Njegovim djelima.

Bog otkriva svoje znanje
kroz svoju volju,
a Njegova volja
iskazuje se u Njegovoj djelatnosti,
On skriva svoju umješnost
i svoju vještinu
i pokazuje ih samo kada hoće,
Bog je skriven
u aspektu nevidljivoga,
a očituje se
u svojoj mudrosti
i ljubavi.
http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=74301&stat=lgn&kuki=mki=mk


10:25 | Komentari (2) | Print | ^ |

srijeda, 12.04.2017.

NEKOLIKO RIJEČI O PREDRASUDI U POGLEDU BALKANSKIH ZEMALJA I NJIHOVA KREDITNOG DUGA PREMA STRANIM KREDITORIMA

Pa mislim, da u ovome pitanju ima jako mnogo zabluda koje prate mnoge ljude koji nisu upućeni u pravo stanje stvari. Odatle jedna tako reći mržnja prema našim ljudima, jer da za njih tobože vrijedi ona Solomonova izreka iz njegove knjige “Izreka iz Staroga zavjeta” da “Pijavica ima dvije kćeri: “Daj!” “Daj!” (Izreke 30, 15), jer da naši ljudi samo iskaju kredite po stranome svijetu i da su jako zaduženi narod.

Tako je talijanski premijer prije izvjesnog vremena formulirao europsko stajalište, da će Hrvatska biti primljena u EU kada “VRATI KREDITE”, jer da tobože mi nismo vratili te kredite, mada je poznato kako je naša europska dijaspora isto toliko velika kao i u matici zemlji, dakle, iako je poznato da smo mi u zadnjih 40 godina, točnije od sredine ’60.-tih godina gradili čitavu Europu i to od Marseja do Dancinga stvarajući i doprinoseći europskim nacionalnim ekonomijama na način nezamisliv u novijoj povijesti podjednako sa Turcima, Talijanima i u novije vrijeme afričkim crncima.

Za bijednu nadnicu slušali smo njemačke, francuske, švicarske, švedske i španjolske gospodare vjerujući, da smo dio slobodnoga svijeta, mada bijaše sasvim drugačija istina pa nam danas nakon dvije ili tri generacije gastajbajtera nude po deset iljada njemačkih maraka da napustimo zemlju. Iako u tim istim Solomonovim “Izrekama” stoji zapisano:

“Nemoj pljačkati siromaha zato što je siromah i ne gazi ubogoga na sudu, jer će Jahve parbiti parbu njihovu i otet će život onima koji ga njima otimlju.”
(“Izreke”, 22,22)

… ili u istim “Izrekama” lijepo stoji zapisano:

“Tko umnaža bogatstvo svoje lihvom i pridom, skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.”
(“Izreke”, 27,8)

Prema tome, stanje stvari u ovom pitanju treba promisliti s obzirom na naše faktično stanje, da je samo u Bošnjaka taj egzodus bio u visini od preko 350.000 duša do rata 1990. godine što je bio jedan od najvećih egzodusa Bošnjaka iz Bosne u njihovoj povijesti. Isti je slucaj i sa Hrvatima kojih je bilo negdje oko milijun samo u Njemačkoj kao i sa Srbima.

U drugom slučaju po pitanju naših kredita vrijedi istina, da je otplata uglavnom sve kamata na relativno razumne glavnice, ali kako bankarski postoci nisu isto što i matematički postoci, to se događa da su naši ljudi prisiljeni raditi za strane kreditore i mimo naznačenih pravila ekonomske kooperacije tako da je Hrvatska danas, na primjer, dobar slučaj zemlje sa polukolonijalnim statusom u odnosu na Svjetsku Banku, Međunarodni monetarni fond i ostale strane kreditore te se čini da je u najnovije vrijeme podjednako za Hrvatsku, Srbiju kao i Bosnu potrebito razmišljati o tome, da se pokrene sudski proces na međunarodnom sudu pravde kako bi se utvrdili naši realni dugovi ili pak dugovi stranih zemaja prema nama, jer je poznato da su strane europske zemlje kao i Amerika i Australija i Kanada kao i neke juznoameričke zemlje lijepo zarađivale milijardske sume novca temeljeći svoje nacionalne taktike i strategija na našoj južnoslavenskoj nevolji, ratu i bijedi i to od prodaje oružja, pljačke deviznih rezervi iz Narodne banke Jugoslavije, pljačke zlata i srebra iz čitave Bosne i Hrvatske, pribiranjem novca za televizijske i markentinške spotove sa prostora Balkana, dilanjem drogom i opijatima na prostoru Balkana u periodu od više od 20 godina, investicijama na prostoru Balkana tako da je naša radna snaga bila značajno potcijenjena i na nadnicama na rubu ekonomske bijede, financijskom i ekonomskom ekspanzijom preko banaka stavljajući čitave narode u kolonijalni i polukolonijalni položaj posebno putem politike hipoteka na već postojeće nekretnine i čitavim nizom ekonomskih mjera koji je doveo balkanske narode na rub ekonomske bijede i opstanka. Stoga treba reći, da ta Berlusconijeva teza kako Hrvatska treba biti primljena u EU kada vrati kredite jeste jedna lažna politika koja samo sramoti našu ponosnu zemlju pa Berlusconiju i svima koji misle kao on ili slično, njemu opet treba izrecitirati Solomonovu mudrost iz “Izreka”:

“Kada sjedneš blagovati sa moćnikom, dobro pazi što je pred tobom: stavljaš nož sebi pod grlo ako si proždrljivac, ne poželi slastica njegovih, jer su jelo prevarno.”
(“Izreke”,23,1)

http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic36.php


11:26 | Komentari (1) | Print | ^ |

nedjelja, 09.04.2017.

SUSTIPAN


Image and video hosting by TinyPic
slika: digital artist

Tvoje su usne rumene i sočne poput višnje
tvoj je dah topao i sladak
ćutim ga na obrazima svojim
ne mogu vjerovati
gdje skonča ta Ljepota
što je sada ispred mene
zaronih u oči njene duboko, duboko
razmrsih joj kose meke poput svile
i mišljah ne dvoumeći se:
to je ona koja gleda daleko,
Istina, Put i Život,
ta sve je sav privid puki
laž i obmana mnijenja gorkog,
a ja kad bih samo mogao
za Ljubav njenu
sve bih zvijezde s neba skinuo
i jednu po jednu u njene zjene svio,
približih se, dotaknuh i poljubih
usne njene vrele,
vidi draga! zora sviće, jutro je rano,
ova rumen obasjat će i tvoje lice.


http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=64511http://www.digitalne-knjige.com/gavrilovic35.php


19:25 | Komentari (3) | Print | ^ |

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se