Ad Cenakulum
Image and video hosting by TinyPic

Sv. Ljudevit Marija Grignion Montfortski

Image and video hosting by TinyPic

Moj svetac zaštitnik

Ljudevit Marija Grignion rodio se 31. sječnja 1673. godine u Montfortu La Cane u Francuskoj. Odatle, nakon završene humanističke škole u Rennesu, odlazi u Pariz gdje završava studij teologije pohađajući sjemenište sv. Suplicija te poznatog sveučilišta Sorbone.
Zaređen je za svećenika 1700. godine. Ubrzo susreće Mariju Luizu Trichet koja će biti prva Kćer Mudrosti.
Tražeći volju Božju za svoj život, privremeno napušta Francusku i odlazi u Rim gdje se susreće s Papom Klementom IX. Papa ga imenuje "apostolskim misionarom" kojemu je cilj obnoviti kršćanski duh obnovom krsnih zavjeta po Marijinim rukama.
Pri povratku osniva prvi samostan Kćeri Mudrosti, drži mnogobrojne misije, te piše raznolike duhovne spise, a između njih je i Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji (1712).
Godine 1716. drži svoje posljednje misije u St-Laurent-sur-Sevre, propovijedajući o ljepoti i blagosti Isusa Krista.

Sv. Ljudevit Montfortski preminuo je u 43. godini.
Geslo njegova života bilo je "Samo Bog".

Image Hosted by ImageShack.us


Kraljice Svijeta, moli za nas!

MOJI SVECI SUZAŠTITINICI

Image and video hosting by TinyPic

Sv. Padre Pio

Image and video hosting by TinyPic

Sv. Šarbel

Image and video hosting by TinyPic

Sv. Ante
OSOBNA POSVETA ISUSU KRISTU PO MARIJINIM RUKAMA
Vječna i Utjelovljena Mudrosti, preljubezni i klanjanja dostojni Isuse, pravi Bože i pravi čovječe, jedini Sine vječnoga Oca i Marije vazda Djevice! Duboko Ti se klanjam u krilu i sjaju tvojega Oca u vječnosti i u djevičanskom krilu Marije, tvoje predostojne Majke u vremenu tvoga utjelovljenja.

Zahvaljujem ti što si se poništio, uzevši lik roba, da mene izbaviš iz okrutnog đavolskog ropstva. Hvalim te i slavim što si se u svemu htio podložiti Majci, da me po njoj učiniš svojim vjernim robom. Ali jao! Ja nezahvalan i nevjeran, nisam održao zavjeta ni svečanih krsnih obećanja. Nisam ispunio svojih obveza, pa ne zaslužujem nazivati se Tvojim djetetom ni Tvojim robom. Budući da na meni nema ništa što ne zaslužuje Tvoju odvratnost i Tvoju srdžbu, to se sam ne usuđujem približiti Tvome svetom i uzvišenom Veličanstvu.

Zato se utječem zagovoru Tvoje Presvete Majke, koju si mi dao za posrednicu kod Tebe. Po njoj se nadam od Tebe postići pokajanje i oproštenje svojih grijeha, te primiti i sačuvati Mudrost.

Zdravo, dakle, o Bezgrešna Marijo, ti živi šatore Božanstva, gdje se Vječna Mudrost sakrila da joj se tu klanjaju anđeli i ljudi! Zdravo, Kraljice neba i zemlje, čijoj je vlasti podložno sve što je manje od Boga! Zdravo, o sigurno utočište grešnika, kojega milosrđe nije nikada nikome uskraćeno! Usliši moje želje za božanskom Mudrošću, i u tu svrhu primi zavjete i poklone koje ti prinosim u svojoj neznatnosti.

Ja, _________ nevjerni grešnik, danas obnavljam i stavljam u Tvoje ruke zavjete svoga krštenja. Zauvijek se odričem sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu Kristu, Utjelovljenoj Mudrosti, da za Njim nosim svoj križ u sve dane svoga života.
A da budem vjerniji, nego do sada, ja te, o Marijo, danas izabirem pred cjelim nebeskim dvorom za svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti i posvećujem kao rob svoje tijelo i svoju dušu, svoja nutarnja i vanjska dobra, kao i samu vrijednost svojih dobrih djela, prošlih, sadašnjih i budućih i dajem ti čitavo i potpuno pravo da raspolažeš sa mnom i sa svim što je moje, bez ikakve iznimke kako samo ti želiš, na veću slavu Božju u vremenu i u vječnosti.

Primi o blaga Djevice, ovaj mali poklon moga ropstva, da tako počastim i postanem sudionik one podložnosti koju Ti je kao Majci iskazival Vječna Mudrost; da počastim vlast koju vi oboje imate nad ovim crvom i bijednim grešnikom i da zahvalim Presvetom Trojstvu na povlasticama kojima Te je odlikovalo. Svećano izjavljujem da ću se pokoravati kao Tvoj pravi rob. O, divna Majko predstavi me svom dragom Sinu kao svoga vječnog roba, da me po tebi primi kao što me je po tebi i otkupio.

O Majko Milosrđa, udijeli mi milost da dobijem pravu Božju Mudrost, pa me u tu svrhu ubroji među one koje ti ljubiš, učiš, vodiš, hraniš i štitiš kao svoju djecu i svoje robove. O Djevice vjerna, učini me tako savršenim učenikom nasljedovateljem i robom Utjelovljene Mudrosti, Isusa Krista, svoga Sina, da po tvome zagovoru i po tvom primjeru dođem do punine Njegove dobi na zemlji i do Njegove slave na nebu. Amen.


Tko može shvatiti, neka shvati! (Mt 19,12)
Tko je mudar, neka o svemu tom razmišlja! (Ps 107, 43)Raspetoj Ljubavi na dar....

12.09.2009., subota

DEVETNICA U ČAST SVETE RITE

DEVETNICA U ČAST SVETE RITE - Svetice nemogućeg

Image Hosted by ImageShack.us


Prvi dan devetniceSvrni pogled na Me, sveta Rito, da stojeći ponizno pred tobom dokažem ti svoje duboko štovanje, da od tebe naučim put krijeposti, da tvojim zagovorom isprosim od Boga milost koju ću slijediti do smrti. U sedmoj si godini postala znamenita po svakoj krijeposti:

Mudrosti, Poniznosti, Uzdržljivosti, Pobožnosti, Molitvenom duhu, Pokori i Odbacivanju svijeta i njegovih ispraznosti.

Blažena ti koja si već od djetinjstva dobro znala, kako odgovoriti milosti Božjoj! Blažena ti koja si već tada položila temelje svojoj svetosti! O, koliko sam bio i još uvijek jesam

različit od tebe! Uvučen u ispraznosti svijeta, nebeske me stvari zamaraju; moji grijesi rastu iz dana u dan, a misao o pokori plaši me.

Uslišaj me, sveta Rito, koja imaš toliki utjecaj kod Boga, isprosi za me pokajanje i novi život. Isprosi za me da, ako i nisam slijedio tvoju nevinost, mogu slijediti tvoju pokoru i jednog dana primiti dragocjenu nagradu koja je na Nebu namijenjena nevinima i pokajnicima.(Oče naš ... Zdravo Marijo...Slava Ocu...)Molitva svetoj RitiSveta zaštitnice nevoljnika, sveta Rito,

čije molbe Nebeski Otac ne odbija,

koja si zbog obilja u

postizanju milosti nazvana

"Zagovornicom bespomoćnih",

pa čak i nemogućeg, sveta Rito, tako

ponizna, tako čista, tako

ojađena, tako strpljiva, s tako

samilosnom ljubavi za Raspetog Isusa,

jer si od Njega isprosila sve što si

tražila, te se zbog toga

svi s povjerenjem uzdaju u tebe u nadi

utjehe ili izbavljenja;

budi milostiva svojim

moliteljima i založi se svojim utjecajem

kod Boga poradi njih;

udijeli obilno milosti sada, kao što si ih

udijelila u tolikim čudesnim slučajevima

na veliku slavu Božju,

za širenje tvog štovanja i utjehu onima koji vjeruju u te.

Obećajemo, ako naše molbe budu uslišane, da ćemo te slaviti

objavljujući tvoje milosti, blagoslivljati te i pjevati vazda hvale

tebi u čast.

Uzdajući se u tvoje zasluge i utjecaj kod Presvetog Srca Isusovog, molimo te:(Ovdje navedite svoju prošnju)Litanije svete RiteNa svaki od sljedećih zaziva odgovorite sa: "Moli za me(nas) "Osobitim zaslugama tvog djetinjstva,

Savršenim jedinstvom s voljom Božjom,

Uzvišenim trpljenjem za vrijeme bračnog života,

Utjehom koju si doživjela obraćenjem supruga,

Bolju koja ti je ispunila srce zbog umorenog supruga,

žrtvovanjem tvoje djece radije nego da teško uvrijede Boga,

Čudesnim ulaskom u samostan,

Strogom pokorom i svakodnevnim trapljenjem,

Trpljenjem zbog rane od trna koju si primila od Raspetog Spasitelja,

Božanskom ljubavlju koja ti je obuzela srce,

Onom znamenitom pobožnošću svetom Sakramentu, u kojem si živjela četiri godine,

Srećom kojom si se odvojila od kušnji da bi se pridružila Nebeskom Zaručniku,

Savršenim uzorom kojeg si dala ljudima u svim životnim prilikama.Moli za nas, sveta Rito, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.Drugi danBog te izabrao, sveta Rito, za uzor djevicama, suprugama, udovicama i redovnicama;

stoga ti je dozvolio da osjetiš sve te životne prilike. I kojeg li uzvišenog uzora suprugama, osobito u godinama kad si bila primorana živjeti sa suprugom čija je narav bila oprečna tvojoj! Podnosila si poniženja, uvrede, napade, ali svojom blagošću uspjela si ga svladati i učiniti poniznim i blagim. Mnoge bi supruge mogle naučiti od tebe mijeće blagog trpljenja u tišini, a supruzi obuzdavanje i omekšavanje srca svoje razdražljivosti.

Daj da naučimo živjeti s našom rodbinom i bližnjima u skladu sa svetim zakonima mira i kršćanskog milosrđa. Daj da nestanu zloća i nesloge koje bjesne u tolikim obiteljima, i dovode ih do žalosnih i nesretnih prilika. Osobito te molim sveta Rito isprosi za mene i za druge od Boga, Onoga koji sva dobra daje, stalnu ljubav blagog mira i sloge; u Kraljevstvu vječnoga mira.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceTreći danSveta Rito, veliki je bio tvoj jad kad si saznala tu strašnu vijest da ti je suprug ubijen!

Koje si gorke suze lila, osobito na strašnu pomisao da njegova duša možda nije bila pripravljena za susret s Vječnim Sucem. Pokorna volji Božjoj, ne mareći za žalostan položaj u koji si dovedena, stavila si sebe i svoja dva sina u ruke Isusove. Koliko si mnogo molitvi uputila Njemu za spasenje te obraćene duše, i za oprost njegovim nečovječnim ubojicama. Čuvši da sinovi kuju osvetu zbog oca, molila si da se njihova srca obrate ili da radije budu uzeti s ovoga svijeta nego da im bude dopušteno izvršiti

nakanu. U svojoj velikodušnosti nisi tugovala kad si istovremeno ostala bez oba sina,

već si zahvaljivala Isusu što je milostivo čuo tvoje molitve i uzeo ih k Sebi u njihovoj nevinosti. Kako smo bijedni mi koji ne možemo oprostiti neznatne uvrede, ni učiniti ikakvu žrtvu na slavu Božju i spasenje naših i duša svojih bližnjih.

Isprosi nam, Rito, od Isusa, da možemo praštati svojim neprijateljima zbog ljubavi Njegove, da nikad ne pretpostavimo ljubavi Njegovoj ljubav prema sebi i svemu što nam je drago, da budemo dostojni oprosta za naše grijehe i primimo vječnu nagradu u Raju.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceČetvrti danKako je velika, sveta Rito, bila ljubav tvoja prema Bogu i bližnjemu! Tko može opisati nebrojene jecaje i vruće suze samilosti u kojoj si provodila dane i noći promišljajući o muci tvoje Raspete ljubavi? Tko može razumjeti uzvišenost tvojih ushićenja i zanosa u Bogu, toliko čestih da su ti pružili neosjetnu i iznenadnu smrt? Ljubav prema bližnjemu bila je poznata jadnim i bolesnim sestrama, svima ožalošćenima i zabludjelima u svim okolnostima, svakome onome koga je tvoja neizmjerna narav uvela u milost Isusa Krista.

Jadni mi čija su srca otvrdnula za duhovne i tjelesne potrebe naših bližnjih, dopuštamo si da budemo zavedeni slijepom i grešnom žudnjom. Isprosi za nas, sveta Rito, od svog voljenog Isusa, da omekša naša srca i vodi naše osjećaje najčišćom ljubavi prema Bogu i prema našemu bližnjemu; tako da slijedeći te, budemo nakon smrti sjedinjeni s Vječnom

Ljubavlju koja te čini tako slavnom i blaženom u Raju.(Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnicePeti danOd djetinjstva su ti, sveta Rito, poznate opasne hridi o koje se razbija naša ljudska narav; častoljubiva stremljenja, pokvarene koristi, putena zadovoljstva; a tvoje gnušanje od toga očuvalo te u nevinosti krštenja. Ti koju su mrzili, lišena supruga i sinova, koja nisi osjećala sigurnost na ovom svijetu već si preklinjala za svoje mjesto u zajednici s Isusom, koji ti ga je dao velikim čudom, nakon što te zajednica tri puta odbila. Želja ti je bila nagrađena, i zaželjevši posljednji zbogom svijetu zauvijek si se povezala s Isusom svečanim zavjetom siromaštva, čistoće i poslušnosti. Blaženo tvoje umijeće, sveta Rito.

Bijednici mi, satrti pod težinom svojih stremljenja, pod jarmom svojih niskih

strasti, koje nas vode u vječnu propast! Isprosi nam od Isusa da odsada volimo samo nebeske vrijednosti; da mimo nas prolaze sve slabosti ovoga svijeta, da čistim srcem i dušom primimo stostruku nagradu obećanu svima koji preziru lažna i prolazna dobra ovoga svijeta.(Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceŠesti danNe možemo dovoljno štovati sveta Rito molitveni duh i pokoru koji tvore osobiti znamen tvoje svetosti kojim je tvoj život postao stalni ures molitvi, posta, patnji, promišljanja,

s ushićenjima i zanosima s Bogom; tvoja hrana, kruh i voda, pomiješana s pepelom, tamjanom i suzama; tvoja postelja gruba tvrda daska; kratka kosa, stega, opečena ruka pa noga bolna su sredstva kojima si svladavala strasti. Sveta Rito, mi radimo suprotno. Kad smo napadnuti strašnim žudnjama, umjesto da ih zatomimo, mi ih potičemo, još gore, i dalje tragajući za onim što će nas odvesti u vječnu propast. Priznajemo nužnu potrebu pokore i molitve, i usrdno te molimo da isprosiš za nas od Isusa Krista milost da kroz molitvu I ustrajnost nikad ne padnemo u grijeh, već da budemo dostojni dijeliti vječnu

radost s tobom.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceSedmi danSveta Rito, nakon propovijedi svetog Jakova, izgarajući u želji da sudjelueš u patnjama

Kristove Muke, isprosila si od Njega da usliša tvoju molitvu. Tako si ganuta bila da si na povratku u svoju ćeliju milostive suze lila zbog samilosti za Raspetog Krista, koji ti je,

da bi utažio tvoj gorući žar, ranio čelo trnom iz Njegove Krune, tako jakim bolom da si izgubila svijest. Kakvo neizrecivo ushićenje, kakva radost, sveta Rito, biti tako nagrađena od Isusa, toliko slična Njemu; postavši odbojna i neprilična svojim družicama zbog rane i njena neugodna mirisa! Još si se petnaest godina radovala tomu, zahvaljujući svom nebeskom Zaručniku na znamenu milosti. A mi bijedna stvorenja, koji umjesto da

molimo Boga da nam pošalje patnje, postajemo žalosni ako smo kažnjeni za svoje grijehe!

Sveta Rito, isprosi nam od Isusa milost da strpljivo podnosimo nevolje i sve privremene zemaljske bolesti koje nam On pošalje, koje nas izbavljuju od vječne bolesti, da Ga zauvijek slavimo u Raju.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceOsmi danDa bi dao veći sjaj tvojoj svetosti, sveta Rito, voljeni Isus je tvojoj bolnoj rani dodao bolest koja te kroz četiri godine držala prikovanu uz tvrdu postelju sve do smrti.

Kako sjajan uzor savršene predanosti volji Božjoj si nam ostavila i u trpljenju nepobjedive strpljivosti. Jedina tvoja žalost, žalost sveca, bila je što si bila teret svojim drugama. Kakav je blaženi mir zasjao na tvom licu kad si oćutjela Raj. Tko može oslikati radost koja te obuzela čuvši Isusa i Mariju kako navještaju skori dolazak oslobođenja od bolnog zatočeništva tvog tijela u nebeski dom. S poljupcem i uzdahom Raspetom Kristu,

tvoja prekrasna i blažena duša poletjela je na vječni počinak Njemu u naručje. Kako će biti s nama bijednim grješnicima na čas smrti? Nama koji za svoje grijehe ne možemo strpljivo trpiti bolest ni nekoliko dana?

Sveta Rito, svrni pogled na našu bijedu; moli Isusa da nam udijeli savršenu predanost i strpljivost u našoj posljednjoj bolesti i blagoslovljenu smrt u Njegovu zagrljaju, da sjedinjeni s tobom, vazda blagoslivljamo našeg Isusa.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetniceDeveti i posljednji dan devetniceTvoja duboka poniznost uzvišene krijeposti, sveta Rito, koja si od djetinjstva do

Smrti tražila da se povučeš od svijeta, skrivajući se s Kristom u Bogu, bili su razlozi tvog uzdizanja do uzvišene slave kojoj se sada raduješ na nebu. Ali Voljeni Isus, čiju si poniznost savršeno slijedila, želio te proslaviti i na zemlji, te čim je tvoja prekrasna duša ušla u Raj mnoga su se čuda odjelotvorila tvojim zagovorom, puk odasvud istovremeno te prozvao sveticom, a svetom te proglasio Sveti Otac Crkve.

Danas je tvoje štovanje rašireno po svem svijetu, a među svima svetima tebe zovu "Sveticom nemogućeg" i "Zagovornicom najbeznadnijih slučajeva".

Preslavna sveta Rito! Ima li beznadnijeg slučaja od nas, bezvrijednih stvorenja kakvi jesmo, zasljepljenih ohološću, grijehom kojeg Bog i ti najviše mrzite?

Sveta Rito, isprosi za nas od Boga neprocjenjivu milost da znamo kako se nemamo čime ponositi, te da bez Njega nismo ništa i ne možemo ništa. Očuvaj nas svojim djelotvornim zagovorom od vječne propasti u koju su pali oholi i pobunjeni anđeli, da nam bude dozvoljeno jednoga dana dijeliti s tobom, najponiznijom sveticom, najveću slavu

poniznih.(Oče naš ... Zdravo Marijo ... Slava Ocu...)Slijedi Molitva sv. Riti i Litanije od prvoga dana devetnice

- 01:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< rujan, 2009 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Rujan 2012 (1)
Svibanj 2012 (1)
Ožujak 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Siječanj 2012 (6)
Prosinac 2011 (1)
Studeni 2011 (1)
Listopad 2011 (1)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (10)
Travanj 2011 (1)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (1)
Rujan 2010 (3)
Kolovoz 2010 (2)
Srpanj 2010 (4)
Lipanj 2010 (15)
Svibanj 2010 (3)
Travanj 2010 (5)
Ožujak 2010 (6)
Veljača 2010 (2)
Siječanj 2010 (10)
Prosinac 2009 (14)
Studeni 2009 (7)
Listopad 2009 (14)
Rujan 2009 (13)
Srpanj 2009 (8)
Lipanj 2008 (2)
Siječanj 2008 (1)
Studeni 2007 (5)
Listopad 2007 (5)
Kolovoz 2007 (2)
Lipanj 2007 (13)
Svibanj 2007 (7)
Travanj 2007 (11)
Opis bloga
Image Hosted by ImageShack.us

Gospe na hladi, moli za nas!

Katoličkom vjerom i molitvom nadahnuti blog, vjera u stihovima, kršćansko promišljanje i izričaj nadahnut kontemplacijom, jedan duhovno drugačiji blog, blog koji predstavlja moj duhovni rast, moj duhovni put, način promišljanja, ono što molim, ono što vjerujem i što živim. Blog onoga kojem su ljudi zatvorili mnoga vrata, ali kojem Bog ipak otvara prozore... Nije lako, nailazi se na mnoge poteškoće, velike su kušnje ali je milost na kraju uvijek najveća! Kad Krist ljubi, sve drugo je nevažno...

Image and video hosting by TinyPic

"Sve je moguće onomu koji vjeruje!"
Mk 9,23b

teoantun@gmail.com

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

Click for ZraÄŤna luka Split, Hrvatska Forecast

Župa Svetog Jurja mučenika

Župa Sv. Jurja mučenika, Kaštel Sućurac


Linkovi na koje rado navratim:

Monfortanci

Defton - Došljaci smo i putnici

Multivitamini Calivita

Zajednica sv. Ivana - redovnici i redovnice

Dođi Gospodine Isuse

Franjevački put

Patrologija

Monasticizam

Ivica Ursić

Svakodnevni Časoslov

Linkovi na kojima uvijek nešto pronađem:


Trapisti

Palotinci

Klanjateljice Krvi Kristove

Izlazak

Radio Marija

Anđel

Kapi sreće

Zajednica Emanuel

Spasite bebe

Branitelj vjere

Vjerovati radosti

Dijamantni dvorac

Mladi duhovni velikani

_________________________________________________________

Blog hr

Ps 20 (19)
Tko god zazove ime Gospodnje bit će spašen (Dj 2, 21).

Uslišio te Gospodin u dan nevolje, *
štitilo te ime Boga Jakovljeva!
Poslao ti pomoć iz Svetišta, *
branio te sa Siona!

Spomenuo se svih ti prinosnica, *
bila mu mila paljenica tvoja!
Udijelio ti što ti srce želi, *
ispunio sve namisli tvoje!

Radovali se tvojoj pobjedi, †
u ime Boga svoga dizali stjegove! *
Ispunio Gospodin svaku molbu tvoju!
Znam evo: Gospodin će pobjedu dati
svom Pomazaniku, †
uslišit ga iz svetih nebesa *
snagom pobjedne desnice svoje.

Jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, *
mi imenom Gospodina, Boga našega!
Oni posrću i padaju, *
mi se držimo i stojimo.

Gospodine, daruj pobjedu kralju, *
usliši nas u dan kad te zazovemo!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

O ISUSE KOJI ŽIVIŠ U MARIJI
Image Hosted by ImageShack.us


"O Isuse koji živiš u Mariji, dođi i živi u meni duhom tvoje svetosti, puninom svoje snage, savršenstvom svojih putova, istinitošću svojih kreposti, zajedništvom svojih božanskih tajna, vladaj u meni nad svim moćnim neprijateljima, nad svijetom, đavlom i tijelom, silom svoga Duha na slavu svoga Nebeskog Oca".

------------------------

"Kad jednom netko počne zaboravljati sebe i počme živjeti samo za Boga, on se udomio u svijetu Njegova kraljevstva ljubavi. A kad jednom netko uroni u okruženje Božje ljubavi, njegova je najdublja čežnja da se njome ponovo ispuni, znajući da ga ništa osim potpunog uranjanja neće zadovoljiti. Jednom kad se to osjeti i iskusi u nekoj mjeri, postojat će samo dom prema kojem smo usmjereni, sve ostalo postaje beznačajno. Bijedni užici koje svijet naziva veseljem, izgledaju tada kao šljaka prema čistom zlatu." - David Torkington


------------------------

"Kad sam Te prvi put upoznao, podigao si me toliko te sam mogao vidjeti da se tamo ima što vidjeti; ali da ja još uvijek nisam čovjek koji to može vidjeti; udario si u slabost mog uperenog pogleda žareći me tako jako da sam drhtao od ljubavi i od straha; znao sam da sam daleko od Tebe u području potpune različitosti; kao da sam čuo Tvoj glas s visine: "Ja sam hrana odraslih ljudi, rasti i blagovat ćeš me." - sv. Augustin


------------------------
Image Hosted by ImageShack.us

Krunica na čast Svete Filomene

Krunica je sastavljena od crvenih i bijelih zrnaca. Crvena označavaju mučeništvo Svete Filomene, a bijela su simbol Njene neoskvrnjenosti i čistoće. Na križu ili na medaljonu moli se "Vjerovanje", da bismo dobili dar vjere.
Na prva 3 bijela zrnca mole se 3 "Oče naša"
Presvetom Trojstvu, zahvaljujući Mu na moćima udijeljenim našoj Svetici, te zato što je ona, zajedno sa ostalim svecima, određena biti potporom vjere u ovim teškim vremenima.
Zatim se na svakom od 13 crvena zrnaca koja slijede - kao znak sjećanja na 13 godina koje je mučenica provela na zemlji govore ovi zazivi:

Pozdravljam Te, Sveta Filomeno, draga moja zaštitnice: budi moja zastupnica kod svog Božanskog Zaručnika.Molim Te, zauzmi se za mene, sada i u času smrti moje.
Miljenice Isusova i Marijina, moli za nas,
koji Ti se utječemo. Amen.

Zaziv držeći medaljicu Sv. Filomene:

Zdravo, slavna Sveta Filomeno, koja si tako hrabro prolila krv za svoga Krista, blagoslivljam Gospodina za sve milosti koje Ti je darovao tijekom života, a posebno na času smrti. Hvalim i slavim Gospodina za čast i moć kojom Te okrunio i molim Te, izmoli mi milost od Boga.


Image Hosted by ImageShack.us
Zazivi Svetoj Filomeni
( Zazive sastavio i molio Sveti Ivan Vianey, arški župnik)


Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Spasitelju svijeta, Bože,smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, Kraljice djevica: moli za nas!
Sveta Filomeno,
Sveta Filomeno, vjerna sljedbenica Marijina,
Sveta Filomeno, uzore djevičanstva,
Sveta Filomeno, svetište savršene pokornosti,
Sveta Filomeno, koja si izgarala od svoje posvećenosti na slavu Boga,
Sveta Filomeno, žrtvo ljubavi prema Isusu,
Sveta Filomeno, idealu čistoće,
Sveta Filomeno, primjeru snage i izdržljivosti,
Sveta Filomeno, ogledalo najhrabrijih vrlina,
Sveta Filomeno, odvažna u suočavanju s olujama života,
Sveta Filomeno, izbodena kišom strijela,
Sveta Filomeno, čudesno ozdravljena u tamnici,
Sveta Filomeno, okrijepljena od Majke Božje, u okovima,
Sveta Filomeno, ojačana Anđelima u svojim nevoljama,
Sveta Filomeno, koja si više voljela bol i smrt od sjaja i prijestolja,
Sveta Filomeno, koja si obratila svjedoke svoga mučeništva,
Sveta Filomeno, koja si ublažila bijes oštrice,
Sveta Filomeno, zaštitnice nevinih,
Sveta Filomeno, zaštitnice mladosti,
Sveta Filomeno, utočište nesretnih,
Sveta Filomeno, spasu bolesnih i nejakih,
Sveta Filomeno, novo svjetlo vojujuće Crkve,
Sveta Filomeno, koja remetiš bezbožnost svijeta,
Sveta Filomeno, koja potičeš vjeru i hrabrost u nama,
Sveta Filomeno, čije ime se slavi u Raju i širi strah u paklu,
Sveta Filomeno, koj si postala slavna po zapanjujućim čudesima,
Sveta Filomeno, puna snage Božje,
Sveta Filomeno, koja sada uživaš u slavi,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; smiluj nam se!

Moli za nas, sveta Filomeno!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!Pomolimo se!
Gospodine, zagovorom svete Filomene, djevice i mučenice, koja uvijek bijaše mila Tvom pogledu zbog svoje divne čistoće i vrlina, oprosti nam grijehe naše i udijeli nam milosti (ovdje treba navesti neku posebnu molbu), koje su nam potrebne. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se