ponedjeljak, 14.09.2009.

20 godina od akcije Pazin - Jama - ekologija

Točno je dvadeset godina prošlo od najveće ekološke akcije u Pazinu ikada, pa tim povodom prenosimo tekst O akciji « PAZIN-JAMA-EKOLOGIJA 1989.» Zvonimira Blaževića, pripremljen za tribinu povodom Svjetskog dana voda u Pazinu,18.03.1998: Time se eto i Zvonko pridružio našem malom "mojpotok" timu:

klikni na sliku za pogledati album

Prigoda je na ovome skupu podsjetiti na akciju «Pazin-Jama-Ekologija '89». Naime, tadašnje Turističko društvo zacrtalo je 1988. godine - prije deset godina - inicirati akciju zaštite čovjekove okoline.
U inicijativu su bili uključeni predstavnici udruga vezanih uz prirodu: planinari i speleolozi, te predstavnici političkih organizacija i općinske uprave.
Osnovan je odbor akcije.Predsjednik odbora bio je Josip Barbić - tada privatni poduzetnik, a predsjednik Izvršnog odbora Zvonimir Blažević - u to vrijeme tajnik Turističkog društva Pazin.
Otvoren je bio poseban žiro-račun akcije pri planinarskom društvu «Pazinka» za prikupljanje sredstava za tu namjenu.

Procjena je bila da je u prvoj fazi akcije moguće osjetno smanjiti ukupna zagađenja utjecajem na čovjeka kao faktora zagađivanja okoliša , bez dodatnih investicija u opremu. Ovakvim pristupom moguće je već u kratkom roku polučiti rezultate, što će pozitivno utjecati na daljnje aktivnosti na zaštiti čovjekove okoline. Akcija je, pored funkcije očuvanja, trebala ispunjavati i edukativnu ulogu,te biti trajnog karaktera.

U tom smislu iniciran je i provođen niz akcija za sve starosne kategorije pučanstva. Animirana su djeca u vrtiću, osnovnoj i srednjoj školi izradom prigodnih radova, učešćem u eko akcijama; inicirano je aktiviranje školskog društva «Ekolog», pojačana je suradnja s komunalnom službom. Vršeno je vrednovanje uređenosti fasada, balkona,
dvorišta, okoliša itd. Lansirana je parola:»Počistite i sakupite smeće, zasadite cvijeće!»
Istovremeno s tim aktivnostima izrađena je studija valorizacije Pazinske jame i Pazinčice, autora-sada pokojnog-ing.Vjenceslava Zidarića.Studija je osmišljavala Jamu kao sponu u turističkoj valorizaciji Kaštela s muzejskim postavama i Motela s druge strane kanjona Jame,s prioritetnim naglaskom na ekološko saniranje i daljnju zaštitu vodotoka Pazinčice.
Izrađena je analiza zagađenosti vodotoka Pazinčice od strane Zavoda za zaštitu zdravlja iz Pule. U određenom periodu uzimani su uzorci vode na sedam ciljanih točaka Pazinčice.Analiza uzoraka je pokazala da vodotok Pazinčice razvrstan u 1. razred-voda za piće - pokazuje poražavajuće rezultate zagađenosti. Sve oborinske.fekalne i tehnološke vode industrije Pazina slijevale su se nepročišćene u potok Pazinčicu. Uzorak vode na ulazu u ponor Pazinske jame nadilazio je parametre propisane za vodotoke 4. razreda - voda koja se posebnom obradom čišćenja može koristiti,ali nikako za piće. Flora i fauna Pazinčice praktično je bila uništena.
Izrađena je tabela podzemnih voda koje s područja tadašnje Pazinštine prihranjuju više izvorišta u Istri,a koja izvorišta su dijelom korištena za snabdijevanje stanovništva pojedinih priobalnih gradova Istre pitkom vodom. Pri izradi tabela korišteni su radovi grupe autora koji su vršili istraživanja ubacivanjem jegulja, također i natrijevog fluorescina u vodotoke podzemnih voda Istre. Dobivena je suglasnost Republičkog zavoda za zaštitu spomenika prirode iz Zagreba u vezi uređenja Jame.
Navedeni materijali-studije i tabela, suglasnost - imali su zadaću utvrđivanja stanja ekoloških deformacija, te su trebali biti osnova narednim fazama povećanja nivoa zaštite čovjekove okoline - u što su trebale biti uključene pojedine institucije odgovorne za zagađivanje, odnosno odgovorne za zaštitu čovjekove okoline.

Najznačajnija od svih tih aktivnosti bila je akcija čišćenja i uređenja Jame. Radovi u Jami izvođeni su od veljače do svibnja '89.na volonterskoj osnovi svih sudionika,kako izvršitelja neposrednih radova, pa do donatora. .
U evidenciji akcije vidljivi su slijedeći podaci:
· Realizirano je blizu 3000 radnih sati.
· Registrirano je 288 sudionika.
· Pomoć u materijalu,sredstvima za rad i drugo,darovalo je 13 poduzeća, te velik broj obrtnika i privatnih poduzetnika, kao i pojedinaca.
· Ukupna vrijednost uloženog rada i materijala procijenjena je na tadašnjih 100 milijardi starih dinara.
Od radova izvršeno je slijedeće:
· Izrađene su pristupne pješačke staze od Kaštela i od Motela do dna kanjona u pravcu ulaza u ponor Jame, te dio staza u pravcu vidikovca i u pravcu budućih pješačkih staza kanjonom Jame.
· Trasirano je i uređeno ukupno 1200 metara staza,od čega je 700 metara posuto tucanikom.
· U strme djelove staza,uglavnom trasirane kao stepenice, ugrađeno je blizu 700 komada željezničkih pragova.
· Na opasnim mjestima staze izrađeno je i postavljeno 200 metara ograde,odnosno rukohvata.
· Povezujući glavne staze od Kaštela i Motela u cjelinu,izrađen je preko Pazinčice u dnu kanjona Jame most dužine 17 metara i širine 2 metra.
· Prorijeđeno je drveće i očišćeno granje.
· Očišćeno je smeće iz tog dijela Jame.
· Osposobljeno je osvjetljenje reflektorima.
· Izrađeni su prvi suveniri na temu Jame s prethodno prihvaćenim logotipom.
· Djelomično je uređen vidikovac.
· Improvizirano je provedena pitka voda iz vodovoda do dna kanjona Jame.

U daljnjoj fazi valorizacije Jame trebalo je:
· Urediti staze u kanjonu i rubom Jame uzvodno s odmaralištima – vidikovcima.
· Urediti staze za planinare i alpiniste.
· Obogatiti floru i faunu.
· Organizirati speleološke programe i daljnja ispitivanja podzemlja.
· U širem području oko Jame organizirati zone komercijalnog turizma.
· Organizirati nastavu u prirodi za škole i ljubitelje prirode itd.
· Organizirati vodičku službu s naplatom.
· U prvom redu bilo je predloženo zaposliti dva djelatnika za brigu o Jami, s tim da jedan bude zaposlen u Komunalnom poduzeću,a drugi u Šumariji.Drago Opašić Billy, vrijedni aktivist ove akcije, bio je naš kandidat za jedno od ova dva radna mjesta.


U vrijeme provođenja akcije uređenja Jame održan je 14.travnja 1989. Simpozij na temu zagađivanja Pazinčice i same Jame. Gost - predavač bio je dr.Srećko Božičević iz Geološkog instituta u Zagrebu. Tom je prilikom otvorena i izložba s prikazom života uz i u Pazinčici nekada,stanje zagađenosti voda Pazinčice, dat je uvid u radove vršene u Jami, te pregled ponuđenog plana valorizacije Jame i Pazinčice.
Valorizacija Pazinske jame kroz izvršene akcije i ponuđenu perspektivu omogućila bi tzv. Aktivni sustav zaštite tog prirodnog objekta od posebnog značaja, s osiguranim prihodima iz vlastite djelatnosti i dotacijama društvenih i državnih institucija.
Na Dan Mjesne zajednice Pazin, 7.svibnja 1989. upriličena je svečanost otvorenja uređenog dijela Jame. Čin otvorenja označen je prigodnim govorima i programom u kojem su uzeli učešća Gradska limena glazba, folklorna grupa, recitatori i drugi. Besplatno su nuđene fritule, kroštule te piće. I sve to dolje u kanjonu pred ulazom u ponor Jame. Tog je dana novouređenim stazama kroz Jamu prošlo preko tisuću ljudi. Po izjavi jednog od novinara, koji su opisivali otvaranje Pazinske jame posjetiteljima, bio je to događaj godine za grad Pazin i Istru. O utiscima se još danima pričalo na gradskim okupljalištima. S otvorenja Jame sačuvana je fotodokumentacija i videozapis.
Posjetitelji su, uz sve lijepe utiske tog dana osjetili i neugodan miris-vonj iz vodotoka Pazinčice. Osnovni problem:zbrinjavanje fekalnih i tehnoloških voda,koje se slijevaju u vodotok Pazinčice tek je trebalo otpočeti rješavati. I citiram jednog od novinara:»Jama je sada otvorena, međutim treba je dalje uređivati i održavati, a to se tiče svih ,ne samo grupe «Pazin-Jama-Ekologija'89. »koja je svoj zadatak ispunila iznad očekivanja.»

Isti taj dan u isto prijepodne, već tradicionalno na Dan Mjesne zajednice 7.svibnja, općinsko-politička vlast Pazina organizirala je narodnu svečanost na Gortanovom brijegu kraj Pazina !

Obećana financijska sredstva iz budžeta Općine Pazin nikada nisu pristigla na žiro-račun Akcije.Niti jedna druga državna institucija nije pružila bilo kakvu financijsku ili drugu pomoć !

Radna mjesta dvoje djelatnika za brigu o Jami nisu nikad realizirana !

Danas, desetak godina od ove akcije (1989.-1998.), možemo ustvrditi da je problem zbrinjavanja fekalnih i tehnoloških zagađenja u vodotoku Pazinčice još uvijek samo vizija neke nam budućnosti !

Predsjednik Odbora i predsjednik Izvršnog odbora akcije «Pazin-Jama-Ekologija'89.» u narednih su godinu dana od svečanosti u Jami, potražili daljnju egzistenciju van općine Pazin. Prvome, privatnom poduzetniku,nije bio produžen ugovor o najmu prostora u kojem je vršio djelatnost, a drugom, čija je djelatnost bila financirana iz budžeta općine, počela su sve otežanije i sve kasnije pristizati sredstva za redovnu djelatnost i za plaću !

Sudionicima akcije «Pazin-Jama-Ekologija'89.» nije poznato da je itko od njih dobio bilo kakvu zahvalu, pohvalu, priznanje, nagradu, odlikovanje !

Brojne čestitke oduševljenih sugrađana, te poznatih im i nepoznatih posjetitelja Jame-u tom su im trenutku bila dovoljna satisfakcija, s obzirom na motive iz kojih su se uključili u akciju!

Bez da ikoga od sudionika Akcije povrijedimo, možemo istaknuti dva imena:Josip Barbić-Pino, pokretač i organizator svega u vezi radova u Jami i Drago Opašić-Billy, zaljubljenik prirode i izvršitelj mnogih «nemogućih» zadataka tijekom Akcije!O akciji «Pazin-Jama-Ekologija 1989.»
- drugi put-

Zvonimir Blažević,
kolovoz 2004,
petnaest godina nakon akcije

Akcija «Pazin-Jama-Ekologija 1989.» zaslužuje svoje mjesto u povijesti Pazina i Pazinske jame. Međutim,činjenica je da u arhivima Pazina nema ni spomena o njoj. Niti kod nadležnih institucija ne postoji sačuvana dokumentacija ( Gradska uprava, Usluga, Šumarija, Turistički ured, Gradski muzej, Mjesni odbor?). Danas se o toj akciji može čuti jedino u razgovorima starijih stanovnika Pazina, sudionika te akcije. Iz tog razloga smatram nužnim naznačiti neke posebnosti te akcije:
1. Akcija je zasigurno bila najveće poznato volontersko događanje u povijesti Pazina - Jame.
Realizirani dio akcije ( 1. faza) trajao je u kontinuitetu 15-ak mjeseci.
Izuzetan je bio odaziv građana uključenih u razne programe akcije. Možemo slobodno reći da je sudjelovao cijeli grad-direktnim doprinosom ili samo davanjem podrške.
Današnja vrijednost izvršenog dijela akcije u samoj Jami iznosi blizu 900.000 eura. Riječ je o volonterskom učešću sudionika: rad,sponzorstva (materijal, usluge obrtnika i drugih, vozni park, prehrana sudionika, drugo).

2. Politika i privreda Pazina u tom trenutku nisu bili spremni prihvatiti i rješavati osnovni problem: zbrinjavanje oborinskih,fekalnih i tehnoloških voda Pazina.
Nisu bili spremni prihvatiti ovakvo «događanje naroda», propustili su priliku stati na čelo akcije.
Potvrda tome je bila vidljiva provođenjem paralelne proslave Dana Mjesne zajednice svibnja 1989.- na Gortanovom brijegu bez «naroda» i u Pazinskoj jami ispunjenoj euforično raspoloženom masom razdraganih ljudi.
Potvrda tome je i neizvršenje isplate već dogovorenih financijskih sredstava iz budžeta općine Pazin.
Potvrda tome je i neosiguranje već dogovorena dva radna mjesta (Usluga, Šumarija).
U tom kontekstu upitna je i dobra volja tadašnjih moćnika u osiguranju daljnje egzistencije u Pazinu za dvoje voditelja akcije.
3. Studija valorizacije Pazinske jame magistarski je rad Pazinjana Vjenceslava Zidarića i njegov dar voljenom gradu. Ona je bila temelj za izvršenje radova u Jami. Republički zavod za zaštitu spomenika prirode dao je suglasnost za izvršenje radova u Jami. Znači,akcija je imala stručnu potvrdu. Međutim,u narednim godinama, Studiji se gubi svaki trag, nije uključena u postojeće planove razvoja grada. Kako je to moguće? I da li je naručena nova Studija koju treba platiti?
4. Mislim da izražavam mišljenje većine građana Pazina, predlažući u ime sudionika akcije «Pazin-Jama-Ekologija 1989.» da Muzej grada Pazina sakupi dokumentaciju o toj akciji i organizira prigodnu izložbu, te sačuva iinformaciju za buduće generacije. Prigodom puštanja kolektora u rad?

Zvonimir Blažević
kolovoz 2004.

- 07:53 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se