GIP objavio listu kandidatura za gradonačelnika i kandidacijske liste za Gradsko vijeće Vrgorca

nedjelja , 28.06.2015.Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je 26. lipnja zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Vrgorca, kao i prihvaćene pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova/članiva Gradskog vijeća Grada Vrgorca koji će se održati 12. srpnja. Ispod slijedeći popis svih listi i kandidatura.

ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA

1. Kandidat: RADE BOBANAC
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenica kandidata: IVANA VUJČIĆ
2. Kandidat: RUDOLF GRLJUŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Zamjenik kandidata: ZDRAVKO PRIMORAC
3. Kandidat: ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif.
KANDIDAT GRUPE BIRAČA
Zamjenik kandidata: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VRGORCA

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj liste: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.

Kandidatkinje/kandidati:
1. LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 50; rođ. 13.12.1980; OIB: 58225422206; M
2. IVAN FRANIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 40; rođ. 25.10.1979; OIB: 92848935249; M
3. ANTE PRANIĆ, mag. ing.aedif,; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 3; rođ. 06.12.1987; OIB: 47849740448; M
4. IVAN GRBAVAC, mag.educ.inf.et techn.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 4; rođ. 04.09.1986; OIB: 01338772311; M
5. MILAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 72; rođ. 26.12.1983; OIB: 13374286893; M
6. mr. IVAN ŠARIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 2; rođ. 15.04.1973; OIB: 15906839430; M
7. MARKO JELAVIĆ, dipl. ing.inf.; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 34; rođ. 11.11.1965; OIB: 56896608134; M
8. MILE HERCEG, dipl. ing.građ.; HRVAT; VRGORAC, ULICA MARKA MARULIĆA 6; rođ. 14.07.1985; OIB: 10694692364; M
9. MARKO GRLJUŠIĆ, bacc. ing.aedif.; HRVAT; BANJA, BANJA 31; rođ. 21.11.1987; OIB: 06828256321; M
10. ŽELJANA DIVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, VUKOVARSKA 7; rođ. 29.05.1972; OIB: 32438567304; Ž
11. IVICA TAMBUROVIĆ, bacc.ing.el.; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 210; rođ. 11.09.1986; OIB: 35268062180; M
12. DARIO GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 88; rođ. 14.07.1981; OIB: 62272277960; M
13. KRISTINA JELAVIĆ, mag.paed.; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 19; rođ. 24.04.1988; OIB: 54648171253; Ž
14. MIRKO VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 55; rođ. 18.07.1994; OIB: 72761274611; M
15. MIRKO VUKOVIĆ, bacc.ing.aedif.; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 26; rođ. 24.08.1989; OIB: 88751992021; M

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
Nositeljica liste: NADA JELAVIĆ, dr. med.

Kandidatkinje/kandidati:
1. NADA JELAVIĆ, dr. med.; HRVATICA; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 18; rođ. 06.07.1956; OIB: 96512736634; Ž
2. VEDRAN VUKOSAV; HRVAT; DUSINA, DUSINA 59; rođ. 02.04.1963; OIB: 88416651707; M
3. ŽELJKO BOROVAC; HRVAT; VRGORAC, ULICA POD MATOKITOM 9; rođ. 02.09.1960; OIB: 60109318703; M
4. ANTE MIHALJEVIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 9; rođ. 17.01.1984; OIB: 76025386884; M
5. GORAN JELAVIĆ; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 38/B ; rođ. 08.12.1970; OIB: 71866513025; M
6. DUŠKO MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 35; rođ. 13.01.1987; OIB: 96372535501; M
7. ANTE FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 28; rođ. 24.08.1952; OIB: 12604462962; M
8. NIKŠA ROSO; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 6; rođ. 02.10.1966; OIB: 89877135790; M
9. ANTE BEUS; HRVAT; STILJA, STILJA 14; rođ. 13.10.1987; OIB: 93394442505; M
10. KATARINA BARBIR; HRVATICA; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 59; rođ. 02.11.1991; OIB: 41777971791; Ž
11. ANTE RADIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 67; rođ. 12.10.1984; OIB: 61656488022; M
12. ŽELJKO ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 105; rođ. 01.03.1962; OIB: 31101067967; M
13. MARKO KALAJŽIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 37; rođ. 13.11.1995; OIB: 64478186718; M
14. MATE VUJČIĆ; HRVAT; ORAH, ORAH 40; rođ. 10.12.1989; OIB: 89898676841; M
15. ANTE MARKOTIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 28; rođ. 02.10.1981; OIB: 17450352371; M

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
Nositelj liste: ROMAN TOLJ

Kandidatkinje/kandidati:
1. ROMAN TOLJ; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2; rođ. 17.02.1982; OIB: 17285778920; M
2. GORAN VEGAR; HRVAT; VRGORAC, HERCEGOVAČKA 17; rođ. 24.01.1982; OIB: 43744647303; M
3. MARIJA GAŠPAR; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK II 6; rođ. 09.01.1988; OIB: 26611721322; Ž
4. ANTE JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 07.08.1982; OIB: 45865206031; M
5. ANTE JUKIĆ; HRVAT; RAVČA, RAVČA 4; rođ. 09.04.1982; OIB: 97069092272; M
6. PETAR GOVORKO; HRVAT; PODPROLOG, PODPROLOG 80/A ; rođ. 18.08.1971; OIB: 40766172353; M
7. ANTE NOSIĆ; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 12; rođ. 13.12.1991; OIB: 56903242734; M
8. NENAD UJDUR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 57; rođ. 08.09.1975; OIB: 33030075018; M
9. GORAN TANČICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 5; rođ. 24.09.1983; OIB: 59430081812; M
10. PERICA MARTINAC; HRVAT; VRGORAC, MATICE HRVATSKE 1; rođ. 13.07.1982; OIB: 22128826073; M
11. IVAN STANKOVIĆ; HRVAT; KOTEZI, KOTEZI 1; rođ. 21.12.1981; OIB: 52481862899; M
12. MARIJANA ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 16; rođ. 23.01.1973; OIB: 09825772501; Ž
13. MATKO VUKOVIĆ; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 28/A ; rođ. 25.09.1971; OIB: 64196099419; M
14. JOSIP PUŠIĆ; HRVAT; VRGORAC, ZAGREBAČKA 3; rođ. 14.01.1962; OIB: 40294276551; M
15. ANTE ERCEG; HRVAT; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 57; rođ. 23.01.1990; OIB: 25841964333; M

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj liste: DENIS ĆULAV

Kandidatkinje/kandidati:
1. DENIS ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 21.12.1978; OIB: 10870398071; M
2. SRĐAN MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 08.03.1977; OIB: 30759150564; M
3. VIKTOR ŽIVKOVIĆ; HRVAT; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 04.01.1982; OIB: 52355637927; M
4. IVAN RAOS; HRVAT; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 5; rođ. 25.07.1979; OIB: 34947243503; M
5. DANIJEL MIHALJEVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 41; rođ. 23.02.1981; OIB: 57081623658; M
6. DANIJELA GRBAVAC; HRVATICA; VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 6; rođ. 20.09.1980; OIB: 57806878608; Ž
7. ŽELJKO RAKUŠIĆ; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 81; rođ. 17.09.1955; OIB: 58255241485; M
8. SLAVOLJUB GOVORKO; HRVAT; ORAH, ORAH 29; rođ. 01.10.1963; OIB: 52516496359; M
9. TOMISLAV DODIG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 10; rođ. 18.03.1965; OIB: 66599198441; M
10. INES ŽIVKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, POD GLAVICOM 10; rođ. 30.05.1984; OIB: 29189734316; Ž
11. DRAGANA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1987; OIB: 81859810448; Ž
12. NEDO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 4; rođ. 10.02.1978; OIB: 86088532548; M
13. LJUBICA ĆULAV; HRVATICA; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 02.09.1954; OIB: 49133094177; Ž
14. ZVONKO HRDELJA; HRVAT; VRGORAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1; rođ. 15.07.1961; OIB: 70884748940; M
15. IVAN ĆULAV; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 15; rođ. 24.09.1953; OIB: 62851596583; M

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
Nositelj liste: SREĆKO PERVAN

Kandidatkinje/kandidati:
1. SREĆKO PERVAN; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 13; rođ. 28.11.1948; OIB: 79820284295; M
2. DANICA KVESIĆ; HRVATICA; ORAH, ORAH 65; rođ. 08.12.1948; OIB: 95557760226; Ž
3. TIHO VEGAR; HRVAT; PRAPATNICE, PRAPATNICE 55; rođ. 15.10.1962; OIB: 56320280395; M
4. TIHOMIR ANČIĆ; HRVAT; ZAVOJANE, ZAVOJANE 91; rođ. 15.09.1949; OIB: 71331971826; M
5. PETAR ERCEG; HRVAT; VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 105; rođ. 16.06.1952; OIB: 95841423528; M
6. MIROSLAV TOLIĆ; HRVAT; VRGORAC, DOMOBRANSKA 9; rođ. 24.01.1960; OIB: 45894548300; M
7. LJUBO MIHALJEVIĆ; HRVAT; DUSINA, DUSINA 31; rođ. 16.09.1949; OIB: 95449157001; M
8. JOZE DIVIĆ; HRVAT; STILJA, STILJA 104; rođ. 15.09.1966; OIB: 16539375507; M
9. GOJISLAV ERCEG; HRVAT; RAŠĆANE, RAŠĆANE 67; rođ. 22.02.1955; OIB: 89968959269; M
10. MATKO GRANIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 66; rođ. 21.01.1949; OIB: 10471588695; M
11. ZORICA DUJMOVIĆ; SRPKINJA; VRGORAC, PUT PLANE 19; rođ. 10.05.1969; OIB: 28798280423; Ž
12. TAJANA VUKOSAV; HRVATICA; DUSINA, DUSINA 108; rođ. 08.02.1984; OIB: 54574034025; Ž
13. NJEŽICA CVJETKOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 23; rođ. 09.07.1939; OIB: 63709204522; Ž
14. DARINKA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 64; rođ. 20.02.1946; OIB: 66898700098; Ž
15. MARKICA ČOVIĆ; HRVAT; KOKORIĆI, KOKORIĆI 21; rođ. 20.10.1958; OIB: 54796756344; M

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj liste: RADE BOBANAC

Kandidatkinje/kandidati:
1. RADE BOBANAC; HRVAT; VRGORAC, VUKOVARSKA 35; rođ. 07.12.1978; OIB: 38096506456; M
2. IVANA VUJČIĆ; HRVATICA; DUGE NJIVE, DUGE NJIVE 34; rođ. 15.11.1980; OIB: 25360946437; Ž
3. MIA ŠALINOVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA KARDINALA ALOJZIJA STEPI 4; rođ. 19.02.1988; OIB: 39729850651; Ž
4. SLOBODAN VUJICA; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 11; rođ. 26.04.1986; OIB: 04045502441; M
5. ANĐELA JELAVIĆ; HRVATICA; VRGORAC, PČELINJAK III 4; rođ. 14.02.1989; OIB: 55690822402; Ž
6. ŽELJAN BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 2; rođ. 13.04.1990; OIB: 14480345132; M
7. ROBERT REŠETAR; HRVAT; ORAH, ORAH 74; rođ. 07.11.1973; OIB: 23065325075; M
8. STANKA BAŠIĆ; HRVATICA; VRGORAC, ULICA LIPANJSKIH ŽRTAVA 3; rođ. 04.09.1975; OIB: 49462060770; Ž
9. OZREN GAŠPAR; HRVAT; UMČANI, UMČANI 84/A ; rođ. 08.09.1970; OIB: 88551989677; M
10. TVRTKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, A.K.MIOŠIĆA 2; rođ. 22.04.1973; OIB: 84304204072; M
11. DAVOR BARBIR; HRVAT; DRAŽEVITIĆI, DRAŽEVITIĆI 67; rođ. 02.08.1966; OIB: 99674915286; M
12. PAVAO RADONIĆ; HRVAT; BANJA, BANJA 10; rođ. 10.12.1963; OIB: 20469960125; M
13. SNJEŽANA RADIĆ; HRVATICA; KOTEZI, KOTEZI 38/B ; rođ. 20.07.1977; OIB: 12537567732; Ž
14. MARIO FRANIĆ; HRVAT; VINA, VINA 1/B ; rođ. 08.02.1986; OIB: 53150306729; M
15. MARKO JELAVIĆ; HRVAT; VRGORAC, TINA UJEVIĆA 9; rođ. 18.10.1978; OIB: 29162908993; M

PROGLAS GRAĐANSTVU OPĆINE LJUBUŠKI

srijeda , 24.06.2015.Poštovani građani Ljubuškog i ljubuške općine,

po Vrgorcu se naveliko priča kako se opet, po tko zna koji put, po Hercegovini mobiliziraju građani Ljubuškog, lažni birači Vrgorca, za glasovanje na lokalnim izborima u Vrgorcu.

Kada političari već nisu kadri ili ne žele riješiti problem, onda se moramo angažirati mi građani. Kao udruga građana i istaknuti akteri društvenog života Vrgorca možemo samo apelirati na sve građane Ljubuškog koji su bili prisiljeni prijaviti prebivalište na području Vrgorca zbog radnog mjesta, školovanja ili zdravstvene skrbi i drugih prava hrvatskog državljanstva, da na dan izbora ne dolaze na biračka mjesta diljem Vrgorske krajine i molimo ih da ne sudjeluju u biranju gradonačelnika i Gradskog vijeća Vrgorca.

Razni lovci u mutnom će opravdati glasovanje Ljubušaka na izborima za gradonačelnika Vrgorca, dat će mu legalnost i legitimnost, ali što se tiče Vrgorčana, to glasovanje nije samo prvorazredni politički skandal i nešto što bi bilo nelegalno kada bi Hrvatska i BiH bile pravne države, već takvo ponašanje pokazuje i apsolutni bezobrazluk i nedostatak kućnog odgoja onih koji sudjeluju u organizaciji takve rabote.

Zato vas molimo da ne glasujete na lokalnim izborima u Vrgorcu jer time samo podižete tenzije Vrgorčana prema vama, a to nije potrebno, niti je dobro ni za jednu stranu. Oduprite se zahtjevima i pozivima raznoraznih političkih lovaca u mutnom. Njihova demagogija služi samo za njihovu korist, a za Vas i Vašu djecu ih nije ni najmanje briga. Kao što ih nije briga ni za Vrgorčane i njihovu djecu, već isključivo za javne sinekure i fotelje. Uostalom, nemamo vam što o tome detaljnije govoriti, imate i vi iste takve u svojoj općini.

Vrgorac i Ljubuški su stoljećima okrenuti jedan prema drugome i dobri susjedi možemo biti samo ako se jedni drugima ne budemo petljali u lokalnu politiku i funkcioniranje lokalne samouprave. Vrgorčani ne biraju ljubuškog načelnika, pa nije ni na Ljubušacima da biraju vrgorskog gradonačelnika.

Vjerujemo u Vaš razum.

ZA bratski Vrgorac i Ljubuški!

Vrgoračke novine, 24. lipnja 2015. godine

Program književno-kulturne manifestacije 'S Tinom u Vrgorcu' 2015

četvrtak , 04.06.2015.Objavljen je program književno-kulturne manifestacije 'S Tinom u Vrgorcu' 2015.

30.06. Utorak – početak u 21,00 sat
„Ja koja imam nevinije ruke“ – monodrama Vesne Parun;
Izvođač: Vesna Tominac Matačić.
Mjesto održavanja: Gradski park

01.07. Srijeda – početak u 21,00 sat
„The Drunken Wind of Life“ - muzičko poetski performans;
Izvođač: John Kruth, Marilyn Cvitanic i Filip Novosel.
Mjesto održavanja: Gradski park

02.07. Četvrtak – početak u 21,00 sat
„Sladoled“ - komedija Mire Gavrana;
Izvođač: Teatar Gavran.
Mjesto održavanja: Gradski park

03.07. Petak – početak u 21,00 sati
„Pivo“ - komedija Mire Gavrana;
Izvođač: Teatar Gavran.
Mjesto održavanja: Gradski park

04.07. Subota – početak u 21,00 sat
Glazbeni nastup Zagrebačkog ansambla flauta;
Izvođač: Zagrebački ansambl flauta.
Mjesto održavanja: Crkva NBDM Vrgorac.

05.07. Nedjelja – početak u 21,00 sat
Glazbeni nastup učenika Glazbene škole (P.O. Vrgorac);
Dodjela nagrade „Tin i ja“ Osnovne škole Vrgorac;
Dodjela nagrade Društva hrvatskih književnika „Tin Ujević“;
Čitanje djela nagrađenog pjesnika u izvedbi Joška Ševe;
Glazbeni nastup klape Goromita.
Mjesto održavanja: Tinova kula


Impressum
Autor i nositelj programa manifestacije „S Tinom u Vrgorcu“:
- Gradsko kulturno središte Vrgorac.
Organizacija dodjele nagrade "Tin Ujević":
- Gradsko kulturno središte i Društvo hrvatskih književnika.
Organizacija dodjele nagrade "Tin i ja":
- Gradsko kulturno središte Vrgorac i OŠ Vrgorac.

Infromacije:
www.vrgorac.hr
GKS VRGORAC: 021 680-046; gks@vrgorac.hr
099 704 6914 – Željko Primorac, Ravnatelj
092 146 5250 – Teo Dodig, voditelj projekata;
091 764 9295 – Ana Roso, administrativni referent.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>