Zapisi iz bunkera - Enciklopedija naših naravi

četvrtak, 19.01.2006.

Narodni intelektualac (Academy member)

Dobrica Ćosić - narodni intelektualac sa nezavršenom srednjom školom.
Osoba doskora poznata kao pripadnik poštene inteligencije. Rođen za vreme Kraljevine ili II svetskog rata - ređe posle toga; otud sledi da je u trećem dobu. Od obrazovanja ima doktorat, ali postoje i izuzeci - članovi Akademije sa srednjim obrazovanjem. Predaje na Univerzitetu, član je SANU, predavao na uticajnim stranim univerzitetima, što mu i daje merodavnost da daje svoj sud o stranim interesima, kao i da sve vrste teorija zavere argumentuje i time ih nerealno pretvori u jednu od realnih mogućnosti. Bavi se politikom; pojedini su tzv. nacionalkomunisti. Uvek, bez izuzetka, nosi (ili je nosio) masku disidenta, a u stvari je član vladajućih krugova. Srpski nacionalista. Politički ideal - Srbija kao država samo srpskog naroda; odredbe kao što su Crnogorac dozvoljene su u domenu teritorijalnog izjašnjavanja. Ima negativno mišljenje o Zapadu uopšte, previđajući činjenicu da je kultura (i delom antikultura) kojoj pripada deo zapadne civilizacije. Sebe smatra predstavnikom vrhunske kulture i pripadnikom krema. Nijedan kulturni događaj nije moguć bez njega. Njegoša uglavnom čita na tradicionalni način: kao vladara-filozofa-patriotu. Grkopravoslavne je vere. U najužim je kontaktima sa crkvenim visokodostojnicima, koji su čak i za njega vrhovni autoritet. Prezire i ignoriše intelektualce koji nisu njegovih shvatanja.

<< Arhiva >>