Stjepan Šuman

12.03.2015., četvrtak

15 molitava Svete Brigite

O Muci Spasiteljovoj, što ih je naš Gospodin Isus Krist objavio svetoj Brigiti Švedskoj (14.VI 1303.-23.VII 1373.) u crkvi Sv. Pavla u Rimu.Te molitve predstavljaju osobitu pobožnost prema Muci našega Gospodina. Tu je pobožnost odobrila Sveta kongregacija za širenje vjere (De Propaganda fide) i papa Klement XII. (od 1730. do 1740.). Nalaze se u knjižnici “Objava” sv. Brigite na švedskom jeziku, prevedenoj na latinski jezik (“Revelationes”) i iz njega na druge jezike. O tim je objavama papa Benedikt XIV. napisao: “Objave sv. Brigite, bez sumnje, ne zaslužuj u onu vjeru kao što je zaslužuju vjerske istine. Ali bi ih bilo nerazborito zabaciti, jer počivaju na dovoljnim razlozima da im se pobožno vjeruje.”Sv. je Brigita imala velik utjecaj na pape u Avignonu. Zaklinjala je Grgura XI. da se iz Avignona vrati u Rim, ali je u tom uspjela svojom odlučnošću i upornošću tek mlada redovnica sv. Katarina Sienska, crkvena naučiteljica Blaženi je Urban V. bio u Avignonu i u Rimu glavni pouzdanik sv. Brigite. To je onaj papa koji je pred 600 godina darovao i poslao onu dragocjenu, prastaru sliku Majke milosti i tješiteljice žalosnih što se i sada s velikom pobožnošću vjernika časti na Trsatu.


P r e d g o v o r
Sv. je Brigita dugo željela znati broj udaraca što ih je naš Gospodin primio u svojoj Muci. Jednog joj se dana On ukaza i reče: “Ja sam primio na svom Tijelu pet tisuća četiri stotine i osamdeset udaraca. Ako ih hoćeš častiti kakvom pobožnošću, onda moli petnaest puta Oče naš... i petnaest Zdravo Marijo..., s ovim molitvama (što ih ju je On sam naučio ) za vrijeme od jedne cijele godine. Kada se ta godina svrši, onda će time biti pozdravljena svaka moja Rana.” Gospodin je dodao da će svaki koji bude molio te molitve godinu dana” osloboditi petnaest duša svoje loze iz čistilišta, petnaest pravednika te iste loze bit će utvrđeno i sačuvano u milosti i obratit će se petnaest grešnika te
iste loze.”
“Osoba, koja bude molila te molitve, imat će prve stupnjeve savršenstva. Petnaest
dana prije njezine smrti dat ću joj svoje Predragocjeno Tijelo da po njemu bude oslobođena od vječnoga glada; dat ću joj piti svoju Predragocjenu Krv da ne bude vječno žeđala. Petnaest dana prije svoje smrti ona će se s gorčinom pokajati za sve svoje grijehe koje će potpuno spoznati. Pred nju ću staviti znak svoga jakog pobjedničkog Križa da joj bude u pomoći i za obranu proti zasjedama njezinih neprijatelja.”
“Prije njezine smrti doći ću sa svojom predragom i ljubljenom Majkom i dobrohotno ću primiti njezinu dušu i voditi je u vječnu radost i ondje ću joj dati piti poseban gutljaj s izvora moga Božanstva, čega neću dati drugima, koji ne mole tih mojih molitava.”
Valja znati da će i onome koji bi 30 godina živio u smrtnom grijehu, a koji bi pobožno molio ili odlučio moliti te molitve, Gospodin oprostiti sve njegove grijehe, obraniti ga od nagle smrti, osloboditi njegovu dušu od vječnih muka, a dobit će sve ono što bude molio od Boga i od Presvete Djevice. Ako je uvijek živio po svojoj volji, a imao bi sutra umrijeti, njegov će se život produžiti.
Tko moli te molitve dobiva svaki puta djelomičan oprost i bit će mu osigurano da
bude primljen i pridružen najvišem zboru anđela, tko ih bude naučio drugoga moliti, njegova radost i zasluga neće nikada nestati, nego će biti stalna i trajat će uvijek.
Ondje gdje se mole ili se budu molile te molitve GOSPODIN JE PRISUTAN sa
svojom milošću. Sve su te povlastice obećane sv. Brigiti s jednog raspela našega Rapetoga Gospodina uz uvjet da ona moli te molitve svaki dan, a te su povlastice obećane i svim onima koji ih budu pobožno molili godinu dana.
To se raspelo još i danas časti u crkvi Sv. Pavla u Rimu.

O d o b r e n j e P i j a IX.
Te su molitve s obećanjima objavljene u jednoj knjizi, tiskanoj u Toulouse-i g. 1740., a izdao ih je o. Andrien Parvilliers, DI. apostolski misionar u Sv. Zemlji, s odobrenjem i preporukom da ih širi. Roditelji i učitelji, koji nauče djecu da ih mole, najmanje jednu godinu dana, osigurati će im time da ona budu sačuvana od svake teške nesreće koja bi im mogla prouzročiti da izgube koje od svojih pet osjetila, ma kako dugo živjeli, a i druge povlastice. Kada se utvrdi da se te povlastice ostvaruju bez ikakve iznimke, svi će bez sumnje htjeti osigurati ih i za sebe.
Papa Pijo IX. je poznavao te molitve s njihovim predgovorom. On ih je odobrio 31. V 1862. i priznao ih istinitima i korisnima za duše. Ta je odluka Pija IX. potvrđena time što su se ta obećanja ostvarila na svim osobama koje su molile te molitve, a i po mnogim vrhunaravnim činjenicama kojima je Gospodin htio pokazati da one doista dolaze od Njega.


PRVA MOLITVA
ISUSOVA MUKA NA MASLINSKOJ GORI I DO NJEGOVE KRUNIDBE TRNJEM

Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse Kriste, vječna slasti za sve one koji Te ljube, radosti što nadilaziš svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grešnika! Ti si pokazao da nemaš većega zadovoljstva od toga da budeš među ljudima, tako da si u punini vremena uzeo i ljudsku narav iz ljubavi prema njima. Sjeti se svih patnja što si ih pretrpio od časa svojega začeća, a osobito za svoje svete Muke, kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjemu naumu u vječnosti! Gospodine, sjeti se svoje posljednje Večere sa svojim učenicima, kada si im oprao noge, dao im svoje sveto Tijelo i predragocjenu Krv, prorekao im svoju skoru Muku, a uz to ih i blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: “Žalosna je moja duša do smrti!”. Isuse dragi, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli što si ih pretrpio u svojemu nježnome Tijelu prije svoje Muke na Križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako Te poljupcem izdao Tvoj učenik Juda i uhvatio Te Tvoj narod kojega si ti izabrao i uzvisio; kako su Te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca u cvijetu Tvoje mladosti, a u svečano vrijeme Pashe! Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven, najprije od Heroda kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika, na pogrdu, i u crvenu haljinu; kako su Ti smrdljivom krpom pokrili oči i Tvoje Sveto Lice; kako su ga ćuškali, krunili Ti glavu trnovom krunom; stavili Ti u ruku trsku i njome Te tukli po glavi; kako su Te privezali uza stup i rastrgali Te udarcima bičeva i još Te obasuli pogrdama i uvredama!
Presveti Otkupitelju, po zaslugama svih svojih patnja i boli što si ih pretrpio, prije svoje Muke na Križu, podijeli mi prije moje smrti milost da se savršeno pokajem, da se iskreno i potpuno ispovjedim, da učinim dostojnu zadovoljštinu i da zadobijem oproštenje svih svojih grijeha!
Amen!


DRUGA MOLITVA
POGRĐIVANJE ISUSA
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, savršena slobodo anđela, rajska naslado, sjeti se strašne žalosti što si je pretrpio kada su Te okružili Tvoji neprijatelji kao bijesni lavovi i vrijeđali Te nebrojenim uvredama, pljuvali Ti u sveto Lice, ćuškali ga i natjecali se tko će Tebe više mučiti drugim nečuvenim zlostavljanjima.
Spasitelju moj, po zaslugama tih svojih boli, pogrda i uvreda, molim Te da me oslobodiš od svih mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih, i da mi dadeš milost da pod Tvojom zaštitom dođem do savršene punine vječnoga spasenja!
Amen!
TREĆA MOLITVA
ISUSOVO RASPEĆE NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, neizmjerni i neograničeni Stvoritelju neba i zemlje, koji sve obuhvaćaš i sve držiš u svojoj vlasti, sjeti se pregorke boli što si je pretrpio kada su Ti Židovi uz Križ privezali Tvoje svete, nježne ruke i noge i probili ih debelim, tupim čavlima; a kada ih nije zadovoljio Tvoj položaj, da uzmognu ugoditi svojem bjesnilu, raširivali su Tvoje Rane, zadavali Ti bol na bol, istegnuli Te na Križu zlobnom okrutnošću, vukli Te na sve strane i iščašili Tvoje udove!
Ljubljeni Otkupitelju, usrdno Te molim da mi po zaslugama tih svojih presvetih boli na Križu, punih ljubavi za nas, uliješ strah i ljubav prema Sebi!
Amen!


ČETVRTA MOLITVA
ISUSOVA MOLITVA ZA SVOJE MUČITELJE
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, nebeski liječniče, na Križ podignut da svojim ranama izliječiš naše rane, sjeti se boli i ozljeda što si ih pretrpio na svim svojim udovima, od kojih ni jedno nije ostalo na svojemu mjestu, tako da nije bilo boli slične Tvojoj boli! Od pete do vrh glave ni jedan dio Tvojega Tijela nije bio bez muka. Ali uza sve to trpljenje Ti nisi propustio moliti svojega Oca za svoje neprijatelje: “Oče, oprosti im, jer ne znaju što rade!”.
Po tom svom velikom milosrđu i po zaslugama tih svojih boli daj nam milost da spomen na Tvoju pregorku Muku probudi u nama savršeno pokajanje, da zadobijemo oproštenje svih svojih grijeha!
Amen!


PETA MOLITVA
ISUSOVO MILOSRĐE ZA RASKAJANE GREŠNIKE
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, ogledalo vječnoga sjaja, sjeti se kako si u svjetlu svojega Božanstva promatrao predodređenje onih što će se spasiti po zaslugama Tvoje svete Muke, ali si istodobno oćutio i žalost i gorko žalio propast i očaj velikoga mnoštva onih nesretnih grešnika što će biti osuđeni zbog svojih grijeha!
Po tom bezdanu svoje sućuti i milosrđa, a osobito po dobroti što si je pokazao prema raskajanom razbojniku kada si mu rekao: “Još danas ćeš biti sa mnom u raju”, molim Te blagi Isuse smiluj se i meni u času moje smrti!
Amen!


ŠESTA MOLITVA
ISUSOVA OPORUKA NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, preljubazni i živo žuđeni Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio kada su Te svukli do gola kao bijednika, pribili Te i uzdigli na Križ! Svi su Te Tvoji rođaci i prijatelji ostavili na Križu osim Tvoje ljubljene Majke, koja je vjerno stajala uz Tebe u Tvojoj smrtnoj borbi. Nju si predao svome vjernome učeniku rekavši svojoj presvetoj Majci Mariji: “Ženo, evo Ti sina!”, a svetome Ivanu: “Evo ti Majke!”.
Spasitelju dobri, molim Te da se po maču boli, što je tada proboo dušu Tvoje presvete, prežalosne Majke, smiluješ meni u svim mojim žalostima i nevoljama, tjelesnim i duševnim i da budeš uza me u svim kušnjama, a osobito u času moje smrti!
Amen!


SEDMA MOLITVA
ISUSOVA ŽEĐ
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, neiscrpivi izvore milosrđa, s dubokim osjećajem ljubavi rekao si na Križu: “Žedan sam!”. To je bila Tvoja žeđ za spasenjem ljudskoga roda.
Premili Spasitelju, raspali naša srca željom da težimo za savršenstvom u svim svojim djelima! Potpuno ugasi u nama tjelesnu požudu i žar svjetovnih želja!
Amen!


OSMA MOLITVA
ISUSOV NAPITAK NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, slasti srdaca, naslado duhova, po gorčini žuči i octa što si ih kušao na Križu iz ljubavi prema nama, daj nam milost da dostojno primamo Tvoje presveto Tijelo i predragocjenu Krv za života i u času smrti, da budu lijek i utjeha našim dušama!
Amen!


DEVETA MOLITVA
ISUSOV TJESKOBNI VAPAJ NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, svesilni Kralju, najviša duhovna radosti, sjeti se boli što si je pretrpio kada si uronjen u gorčinu blize smrti, napadan i vrijeđan od Židova, glasno zavapio da si ostavljen od svojega Oca, pa si mu se potužio: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”
Spasitelju moj, usrdno Te molim da me po zaslugama te Svoje smrtne tjeskobe ne ostaviš u gorkim bolima moje smrti!
Amen!


DESETA MOLITVA
ISUSOVE VELIKE RANE NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, početniče i posljednji cilju svih stvari, životvorna silo, sjeti se kako si uronio u bezdan boli od pete do glave.
Po zaslugama Svojih velikih rana nauči me da s iskrenom ljubavlju vršim Tvoje zapovijedi kojih je put širok i lagan onima koji Te ljube!
Amen!


JEDANAESTA MOLITVA
ISUSOVE DUBOKE RANE NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, duboki bezdane milosrđa, molim Te po zaslugama Tvojih rana, što su prodrle do srži Tvojih kostiju i Tvoje utrobe, izvuci iz grijeha mene bijednika, svega ogrezla u opačinama i sakrij me pred svojim rasrđenim Licem u svoje rane, dok ne mine Tvoja srdžba i pravedna zlovolja!
Amen!


DVANAESTA MOLITVA
ISUSOVE KRVAVE RANE NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, ogledalo istine, pečate jedinstva, svezo ljubavi, sjeti se mnogih rana kojima si bio izranjen od glave do pete, sav rastrgan i crven od prolivene predragocjene Krvi. O velike boli, što si je pretrpio iz ljubavi prema nama na svome čitavome nevinome Tijelu! Blagi Isuse, što si za nas još mogao učiniti a da toga nisi već i učinio?
Spasitelju predragi, usrdno Te molim, utisni svojom predragocjenom Krvlju sve svoje rane u moje srce da u njima neprestano čitam Tvoje boli i Tvoju ljubav! Daj da se vjerno spominjem Tvoje Muke i da se tako u mojoj duši obnavlja plod Tvojih patnja i da se svakoga dana sve više umnoži moja ljubav prema Tebi, sve dok ne stignem k Tebi, dobri Spasitelju, koji si riznica svih dobara i radosti, za koje Te molim da mi ih dadeš u vječnome životu!
Amen!


TRINAESTA MOLITVA
ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, jaki lave, besmrtni i nepobjedivi Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio dok su se sve Tvoje sile i Srca i Tijela potpuno iscrpile, pa si onda priklonuo glavu i rekao: “Svršeno je!”.
Po zaslugama te Tvoje tjeskobe i boli, molim Te Gospodine Isuse, smiluj mi se u posljednjem času mojega života, kada moja duša bude u tjeskobi i duh moj uznemiren!
Amen!


ČETRNAESTA MOLITVA
ISUSOVA SMRT NA KRIŽU
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, jedinorođeni Sine Očev, odsjeve i sliko Njegove Biti, sjeti se kako si se ukratko i ponizno preporučio Svome Ocu kada si Mu rekao: “Oče moj, u ruke Tvoje predajem duh svoj!”. Tijelo Ti je bilo ranama rastrgano, Srce slomljeno i Ti si izdahnuo, pun milosrđa za nas, samo da nas otkupiš.
Kralju svetaca, po zaslugama Tvoje predragocjene smrti, ojačaj me i pomozi mi da se oduprem zlom duhu tijela i krvi, da umrem svijetu i živim samo Tebi! Molim Te, primi u času smrti moju hodočasničku i prognanu dušu, koja se vraća k Tebi!
Amen!


PETNAESTA MOLITVA
ISUSOVO POSLJEDNJE SVEPROLIĆE KRVI
Oče naš...
Zdravo Marijo...
Isuse, pravi plodni trse, sjeti se kako si obilno i velikodušno prolio svu svoju Krv iz svojega svetog Tijela, kao grožđe pod tijeskom! Od udarca vojnikova koplja potekla je iz Tvojega probodenog Srca Krv i Voda, tako da u njemu nije ostala ni jedna jedina kap. Bio si uzdignut na Križu kao kitica mirte. Nježno Ti je Tijelo uvenulo, sokovi su Tvoje utrobe presahnuli, srž se Tvojih kostiju osušila.
Po zaslugama te Tvoje gorke Muke i po Tvojoj prolivenoj predragocjenoj Krvi, molim Te dobri Isuse, primi moju dušu kada budem u svojoj smrtnoj borbi!
Amen!

ZAKLJUČNA MOLITVA
Moj blagi i vjerni Isuse, raspeti Otkupitelju, rani moje srce da mi pokajničke suze boli i ljubavi budu hranom dan i noć! Svega me obrati k Sebi da Ti moje srce bude vječitim stanom, da Ti se moje vladanje svidi i da Ti kraj mojega života toliko omili da me poslije moje smrti primiš u nebo da Te zauvijek slavim sa svima svetima!
Amen!

Pomolimo se!
Gospodine Bože, koji si po svojemu Sinu blaženoj Brigiti objavio nebeske tajne, daj nama, svojim slugama, po njezinom pobožnom zagovoru, da se veselo radujemo pri objavi Tvoje vječne slave!
Po istom Kristu Gospodinu našemu.
Amen!

Sveta Brigito, moli za nas!
Zdravo Marijo…


***************************************
N a p o m e n a: Ove se molitve mogu upotrijebiti i za Križni put.

Oznake: molitve svete brigitte, 15 molitava svete brigitte, Sveta Brigitta, Sveta Brigita, Molitve Svete Brigite, 15 molitava Svete Brigite


- 01:17 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< ožujak, 2015 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Hortus Dei

-specijalno rušenje stabala
-šišanje živice
-oblikovanje grmlja
-košnja travnjaka
-sadnja drveća i ukrasnog bilja
-uređenje staza i ograda
-vrtni bazeni

mobitel 099 7662 501don Radić:
Svaki tjedan
nagovor jedan


Tomislav Ivančić
Duhovna obnova

Milivoj Bolobanić:
Kako prepoznati
zamke Zloga

brojilo montirano 27.9.12. (tadašnji total=31.000)


23.5.2013. postavljeno

Locations of Site Visitors

mah Molitve: mah

Molitve svete Brigite
Molitve svetog PiaFilm o padre Piu,
najpoznatijem mistiku
i svecu 20. stoljeća:

Prvi dio
Drugi dio