Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/marivall01

Marketing

Za Kockavicu

Plave oči prate Klocky, pa prate i mene. Najprije malo podataka iz Izvješća Pravobraniteljice za djecu za 2021 godinu….

-Prema podacima MUP-a u 2021. godini ubijeno je troje djece, sedmero je počinilo suicid, a evidentirano je i 63 pokušaja samoubojstava djece. U prometnim nesrećama život je izgubilo 17 djece.

-Najveći broj prijava nasilja u obitelji, koje dobivamo, odnosi se na psihičko nasilje nad djecom. Djelatnici Centra za socijlnu skrb sve češće prepoznaju manipulativna ponašanja roditelja i drugih članova obitelji kojima je cilj udaljiti dijete od drugog roditelja, te ih opravdano tretiraju kao nasilje nad djetetom. Dio prijava nasilja odnosi se na sukobe među partnerima kojima svjedoče djeca, koji su rezultirali postupanjem nadležnih institucija radi zaštite djeteta i sankcioniranjem zlostavljajućeg ponašanja roditelja. U pozadini većine prijava zanemarivanja skrbi o djeci, koje smo primili, nalaze se obiteljski konflikti i neriješeni partnerski odnosi, kojima je najčešće cilj drugog roditelja prikazati kao nekompetentnog i zanemarujućeg u skrbi o djetetu.

- Škole često ne poduzimaju dostatne mjere i aktivnosti prema svoj uključenoj djeci – onoj koja trpe i onoj koja čine nasilje. Nasilje odraslih nad djecom u školama ukazuje na praznine u pravnoj regulativi i praksi zaštite djece te na nedovoljnu odlučnost sustava da počinitelje sankcionira unutar sustava i prijavi drugim tijelima.

- Zaštita od spolnog iskorištavanja i zloupotrebe Prema podacima MUP-a, u 2021. prijavljeno je 804 kaznena djela spolne naravi počinjenih na štetu djece, što je znatno više u odnosu na 573 takva djela u 2020. Najviše je prijavljeno kaznenih djela spolne zloupotrebe djeteta mlađeg od 15 godina (359), iskorištavanja djece za pornografiju (147) te upoznavanja djece s pornografijom (86). Potom slijede kaznena djela: spolno uznemiravanje (69), zadovoljavanje pohote pred djetetom (44), bludne radnje (33), silovanje (31), mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba (24), podvođenje djeteta (6), iskorištavanje djece za pornografske predstave (4) te spolna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina (1). U 2021. otkriveno je šest žrtava trgovanja ljudima koje su spolno iskorištavane.
Slučajevi seksualnog uznemiravanja djece često prolaze bez kaznenog progona počinitelja, što mu omogućuje da i dalje obavlja poslove u kojima dolazi u doticaj s djecom. Počinjenje prekršaja seksualnog uznemiravanja i dalje nije zapreka za rad u školi.

- Djeca u ustanovama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi Istraživanje o djeci i mladima koji se nalaze na smještaju, organiziranom stanovanju i boravku u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici proveli smo u svrhu praćenja procesa deinstitucionalizacije domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te razvoja udomiteljstva. Podaci pokazuju veliko povećanje broja djece na smještaju i organiziranom stanovanju (u odnosu na 2020. povećanje za 76 djece). Od ukupno 806 djece, njih 244 mlađe je od sedam godina, od čega je 117 djece mlađe od tri godine. Tijekom 2021. u domove i centre za pružanje usluga u zajednici smješteno je 563 djece i mladih, od čega 535 djece i 28 mladih osoba. Od ukupno 563 djece i mladih koji su primljeni na smještaj ili organizirano stanovanje tijekom 2021., čak njih 383 izdvojeno je iz biološke obitelji, iz okruženja u kojem bi trebala biti najzaštićenija i najsigurnija. Tijekom godine je realizirano 37 posvojenja, što je osam više nego u 2020. Važno područje zaštite dječjih prava odnosi se na maloljetne trudnice i majke s djecom koje, osim smještaja izvan vlastite obitelji, trebaju i pomoć u obliku savjetovanja i psihosocijalne podrške. U domove za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i centrima za pružanje usluga u zajednici, tijekom 2021. bilo je smješteno 38 djece stranih državljana bez pratnje.


I sad se ja pitam je li doista toliko teško spriječiti nasilje nad djecom od strane onih koji bi ih trebali najviše voljeti. Do najviše takvog nasilja dolazi tijekom borbe za skrbništvo nad djecom. I pitam se bi li bilo neizvedivo da skrbništvo dodjeljuje poseban sud, bez prisustva odvjetnika koji te procese pretvaraju u dugogodišnje psihičko nasilje nad djecom. Bila je i objava o bogatim roditeljima čija se bitka za skrbništvo rastegla na dvije godine. Sud neka donese odluku o skrbništvu djece, a onda neka si „ oštećena strana“ angažira odvjetnika i neka se roditelji zlostavljači povlače po sudovima koliko im drago.
Je li doista toliko teško napraviti registar osoba kojima bi zbog njihovog ponašanja trebao biti zabranjen rad sa djecom ( učiteljima, trenerima, odgajateljima…).
Je li doista toliko teško utvrditi u kojim skupinama najčešće dolazi do nasilja nad djecom. Ima određenih skupina u kojima se djeca "štancaju kao na pokretnoj traci", jer roditelji sa sredstvima od dječjeg doplatka mogu pijančevati i zadovoljavati svoje potrebe. Dječji doplatak u ovom obliku u kojem se sada isplaćuje često ne služi za potrebe djece. Dakle, problematične obitelji moraju primati dječji doplatak u vidu namirnica i potrepština namijenjenih djeci.

2005/2006 bilo je 387.952 djece u osnovnim školama, 2140 ustanova ( 2021/2022 – 308.126 učenika u 2082 ustanove).
2005/2006 bilo je 189.661 djece u 683 ustanove ( 2021/2022 -146.687 djece u 741 ustanovi, od toga 139.190 u državnim školama.
Pa tako na svakih 8,18 učenika dolazi jedan profesor u srednjim školama.
Bi li bilo doista toliko teško dobar dio zatvorenih škola koje propadaju prenamijeniti ne samo za domove za djecu, već i za stariju populaciju da ne gore po raznim ilegalnim domovima za starije. Dio nastavnika ( jer očito je da ima onih koji „sviraju k..cu ) mogli bi raditi u tim domovima i zaraditi svoju plaću.

Samo neka razmišljanja....


Post je objavljen 05.08.2022. u 20:58 sati.