Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/kockavica

Marketing

Blogy, speći ću ti buhtle!

Moje duboko uvjerenje je da su Prijelazne i završne odredbe novog Zakona o socijalnoj skrbi nepravične, i štoviše protuustavne, da unose nesigurnost u pravnu primjenu, i rezultiraju diskriminacijom među strankama korisnicima istog prava, a i različitih prava.
Ako netko ima viška 5.000,00 kn (odvjetnička tarifa za konkretni prijedlog) savjetujem pokretanje postupka na Ustavnom sudu u svrhu utvrđivanja protuustavnosti tih odredbi.


Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 18/22), na snazi od 17.02.2022.g., Članak 311.

(1) Korisnik prava na novčanu naknadu ili uslugu socijalne skrbi priznatu na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, dok nadležno tijelo rješenjem ne utvrdi ispunjava li uvjete za priznavanje prava na novčanu naknadu ili uslugu socijalne skrbi po ovom Zakonu.

(2) Pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu ostvareni na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.), a čije ostvarivanje traje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do dana nastanka promijenjene okolnosti koja utječe na priznavanje prava sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Postupci za priznavanje prava na osobnu invalidninu koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

(4) Osoba kojoj je na dan stupanja na snagu ovoga Zakona priznato pravo na osobnu invalidninu u visini utvrđenoj člankom 55. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) od dana stupanja na snagu ovog Zakona ostvaruje ju u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

(5) Centar za socijalnu skrb će osobi iz stavka 2. ovoga članka od dana stupanja na snagu ovoga Zakona po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovim Zakonom.

Članak 315.

(1) Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.).

(2) U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja donesenog prije dana stupanja na snagu ovoga Zakona primijenit će se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koji je bio na snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja.

Npr. Postupci za priznavanje prava na osobnu invalidninu koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se prema odredbama ovog Zakona.
To znači da će se stranici koja je podnijela zahtjev za osobnu invalidninu 10.10. 2021.godine, a ostvaruje mirovinu 5.000,00 kuna mjesečno i u vlasništvu posjeduje dvije kuće (zapreke/ograničenja po starom zakonu), priznati pravo na osobnu invalidninu od 10.10.2021. godine u iznosu od 1.750,00 kuna bez obzira na prihode i imovinu. Dok je nekome drugome u toj istoj situaciji pravo odbijeno jer je eto ranije došlo u rad, recimo 16.02.2022.g. prije stupanja na snagu novog zakona.


I to je samo kap u moru.

A naknada za ugroženog kupca energenata?, dragi moji ljudi, ako uopće postoji pravo koje nikad nije trebalo biti izmišljeno, to je to. Prije su zasrali s njime, sada ga povraćaju.

A tako zvani "đeparac", pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja, koji se navodno priznaje po izvršnosti (po uputama glava koje upute daju)? Izvršnost je golub na grani, a uz najbolju volju nije moguće svim postojećim korisnicima donijeti rješenje u uvećanom "đeparcu" i kamoli ih dostaviti istog dana pa da pravično i pravedno svi dobe što im po zakonu pripada jednako.


A ono sočno za kraj, baza podataka u kojoj radimo i moramo unositi sve , nije "apdejtana" za potrebe novog Zakona.Znam da znate kakav je osjećaj kad vas netko je... u zdrav mozak, zato i jesmo na blog.

Uglavnom Blogy, ne moj ovo stavljati na naslovnicu. Pusti me bivati u polumraku anonimnosti.
Speći ću ti buhtle. :)

Post je objavljen 22.04.2022. u 14:52 sati.