Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/paterluka

Marketing


Na pitanje, koja istina kršćanske vjere je najvažnija, može biti više odgovora. Osobno bih se odlučio za jednu istinu: za život nakon smrti. Vječni život možemo nazvati ciljem sveukupne stvarnosti, možemo u njemu vidjeti konačnu svrhu svake druge svrhe i svega, što je Bog učinio, svega što Crkva čini i svega što čini svaki čovjek na svom životnom putu. Sve istine naše vjere vode k jednom cilju: k vječnom životu. Kada recitiramo vjerovanje - credo - ispovijedamo tek na kraju: vjerujem u život vječni. Amen. Kao da time kažemo da su sve druge prethodne istine vjerovanja na neki način priprema za ostvarenje ove posljednje istine: istine vječnog života. Imamo osjećaj da je vječni život posljedica i plod svih drugih istina naše vjere. Naime: da Bog Svemogući Otac ne postoji, ne može biti niti govora o vječnom životu; da Bog nije Stvoritelj neba i zemlje, vječni život bi bio iluzija; da Isus Krist, jedinorođeni Sin Božji, naš Gospodin, nije umro na križu i da nije uskrsnuo, vrata ulaska u vječni život se ne bi otvorila, niti bi On došao da sudi žive i mrtve na svršetku ovog svijeta; niti bi bilo Duha Svetoga, niti svete Crkve - to jest nas vjernika; niti bi bilo oproštenja grijeha i uskrsnuća mrtvih. Bez sve te stvarnosti, izrečene riječima i pojmovima našeg vjerovanja, ne bi bilo najvišeg i jedinog cilja za nas ljude: vječnoga života. To potvrđuje Božja riječ, koja nas opominje: Što ti vrijedi da zadobiješ sva blaga svijeta, ako kod toga i radi toga promašiš vječni život. (dr. Josip Sabol)

Post je objavljen 12.11.2021. u 12:07 sati.