Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/viatrix

Marketing

Picugi – tragovima drevne megalitske civilizacije (2. dio)

Na nerazvrstanoj cesti koja povezuje Porečku zaobilaznicu (cesta D75, kod naselja Garbina, jugoistočno od Poreča) i cestu L50090 (kod naselja Dračevac) nalazi se naselje Starići. Četiristotinjak metara sjeverozapadno od naselja nalaze se tri brežuljaka u nizu koji se nazivaju Picugi (Picugi I 112 mnv, Picugi II 119 mnv i Picugi III 110 mnv), ili kako ih lokalni mještani zovu "tri piki od Picugi". Na svakom brežuljku Picuga nalazilo se gradinsko naselje koje je bilo naseljeno od mlađeg kamenog doba (neolitik) pa sve do rimskog doba (antika). Svaka gradina je bila zaštićena s tri koncentrična bedema, a pretpostavlja se da je postojao i četvrti bedem koji je štitio Picuge u cjelini. Rimljani su vjerojatno spalili i razorili Picuge u vrijeme osvajanja područja na kojima su živjeli Histri te se Picugi kasnije nikada nisu ponovno nastanili.Istraživanje lokaliteta Picugi započeli smo na nerazvrstanoj cesti šestotinjek metara zapadno od naselja Starići.Od nesvrstane ceste smo skrenuli na poljsku cestu koja vodi prema sjeveru te ju napustili nakon pedesetak metara tako što smo putem ušli i šumu.Šumskim putem smo se kretali uzbrdo, na nekim dijelovima je bio teško prohodan. Kako smo se približili vrhu brežuljka Picugi III, primijetili smo sve više kamenih blokova. Neki kameni blokovi su poredani u suhozid ali većina ih je razbacana.Na vrhu smo naišli na veliki broj kamenih blokova.Nastavi smo se dalje prema sjeverozapadu, nizbrdo.Malo ispod vrha primijetili smo veliku hrpu kamenih blokova i pažljivo tražili neki puteljak s kojim bi se spustili u podnožje brežuljka.Pronašli smo put koji se spušta između razbacanih kamenih blokova. Put prolazi kroz šumu i na nekim dijelovima se strmo spušta.Putem smo došli do livade koja se nalazi u podnožju između dva brežuljka (Picugi III i Picugi II).Prošli smo livadu i nastavili uzbrdo prema vrhu brežuljka Picugi II.Kao i na prošlom brežuljku prolazili smo preko kamenih blokova kojih je bilo sve više kako smo se približavali vrhu.Na vrhu pored kamenih blokova nalazi se labirint koji je novijeg datuma.S vrha kao da se u podnožje spušta cesta omeđena kamenim gromadama.Nastavili smo prema sjeverozapadu te smo primijetili kameni blok sa zanimljivim utorom. Kada sam ga vidio pitao sam se da li se koristio kao posuda, kao kalup ili kao utor za stup ili kameni blok.Prije nego što smo se krenuli spuštati u podnožje brežuljka Picugi II, još jednom smo pogledali prema njegovom vrhu i zidu izgrađenom od kamenih monolita.Putem smo se kroz šumu spustili u podnožje dva brežuljka (Picugi II i Picugi I)......te se nastavili penjati prema vrhu brežuljka Picugi I.Kao na prošla dva brežuljka, prolazili smo pored ili preko kamenih blokova. Što smo se više približavali vrhu brežuljka Picugi I bilo ih je sve više.Prolazili smo pored savršeno izgrađenih suhozida od kamenih monolita......izgledalo je kao da smo se penjali prema vrhu stepenaste piramide.Na vrhu se nalazi kameni blok sa sličnim utorom kao na brežuljku Picugi II, a pored se nalazi zanimljiv nakošeni monolit.Na vrhu je u novije doba napravljeno nekoliko labirinata.S vrha brežuljka Picugi I se, pored lijepog pogleda na okolna polja i naselja sve do Jadranskog mora pruža, kao s ostala dva brežuljka, pogled na tri brežuljka tajnovitih Mordela.S brežuljka Picugi I smo se spustili niz monolite prema jugozapadu......sve do puta omeđenog kamenjem. Put izgleda kao da je omeđen još u doba kada se živjelo na Picugima.Na putu smo skrenuli desno te smo ubrzo stigli do makadamske ceste na kojoj smo skrenuli lijevo.Makadamsku cestu smo napustili nakon pedesetak metara tako što smo skrenuli lijevo na poljsku cestu.Nekoliko metara od raskršća, s lijeve strane ceste, primijetili smo betonsko pojilište.Dalje smo se kretali uz rub polja sve dok nismo došli do ceste koja prolazi kroz šumarak paralelno s prije navedenom nerazvrstanom cestom koja je udaljena tek nekoliko metara.Na mjestu gdje se cesta spaja s nerazvrstanom cestom, pruža se lijep pogled na sva tri brežuljka Picuga. Dalje smo nastavili nerazvrstanom cestom te stigli do mjesta gdje smo krenuli istraživati Picuge.Zanimljivo je kako su kameni blokovi na vrhu sva tri brežuljka, možda, bili lijepo poredani i tvorili kameni plato. Cijelim putem Picugi su mi izgledali kao tri drevne stepenaste piramide na kojima su se kasnije razvila gradinska naselja. Postoji teorija u kojoj se Picugi povezuju s Orionovim zvijezdama. Picugi malo odstupaju od strogo pravocrtnog rasporeda odmakom koji je identičan rasporedu zvijezda u pojasu zviježđa Orion, a Mordele se prema Picugima geometrijski odnose kao tri zvijezde iz Orionova mača prema trima zvijezdama iz Orionova pojasa.Za kraj, uz Picuge je vezana legenda o "zlatnom teletu". Mještani pričaju da je "zlatno tele" zakopano na jednom od tri brežuljka Picuga i još uvijek nije pronađeno. Čije je bilo, tko ga je zakopao, zašto i kada, nije poznato.Karta s lokacijom lokaliteta Picugi.Dužina rute 2,82 km.Post je objavljen 19.04.2021. u 13:47 sati.