Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto

Marketing

Mala škola HTML-a

Mnogi blogeri u svoje postove stvaljaju slike ili videe. Bilo kao ilustracije uz tekst, bilo kao galerije slika. Međutim, ubacivanje slika i videa u postove na blogu ponekad stvara probleme, kako autorima, tako i čitateljima - ponekad se dogodi da slika ili video koji su ubačeni u post upropaste prikaz na ekranu, od toga da blog bude "izobličen" pa do toga da slika ili video "bježe" s ekrana jer su preveliki, tj. širi od maksimalne širine stupca za tekst (na ovom dizajnu bloga je to 450 pixela, na drugima je drugačije).

Da bi se to izbjeglo, potrebno je malo znanja HTML-a...

HTML ili "HyperText Markup Language" jedan je od programskih jezika kojime se oblikuju internetske stranice, između ostaloga i blogovi na Blogu.hr. Pomoću određenih HTML naredbi, u postove je moguće ubaciti slike, linkove na slike, te prikazu slike ili videa promijeniti dimenzije, da bi se njihova veličina uklopila u post, odnsono da slike ili videi ne budu preveliki ili premaleni.

Potrebno je prvo samo uploadati sliku (ili slike) na neki servis za besplatni upload slike, ili na sam blog.hr, i zatim pronaći točnu adresu na kojoj se ta slika nalazi...

Npr:
https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/slike/originals/kamera.jpg


Kako u post ubaciti sliku?

Slika se u postove, odnosno u tekst ubacuje naredbom "img src=[adresa slike]".
Potrebno je napisati (bez razmaka između "<" i "img"):

< img src=https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/slike/originals/kamera.jpg>

i tada se dobije ovo:
Kako promjeniti veličinu slike?


Veličina prikaza slike se podešava na način da se nakon adrese slike ubace naredbe width (širina) i height (visina) u obliku width=[broj pixela] height=[brojpixela]. Pri tome je uputno paziti da omjer stranica ostane približno identičan.

Pa tako, ako se napiše, npr. (bez razmaka između "<" i "img")

< img src=https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/slike/originals/kamera.jpg width=350 height=235>

tada se dobije ovo:
Kako postići da slika bude link (na sliku)?

Linkovi se ubacuju naredbom (bez razmaka između "<" i "a" i između "<" i "/a"):
< a href=[adresa na koju vodi link]> [tekst ili slika] < /a>

ako se dakle napiše (bez razmaka između "<" i "a", između "<" i "img", i između "<" i "/a")
< a href=https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/slike/originals/kamera.jpg> < img src=https://blog.dnevnik.hr/toco1980foto/slike/originals/kamera.jpg width=350 height=235> < /a>

Dobije se ovo (tj. da slika bude link na samu sebe u punoj veličini):
Kako promijeniti veličinu YouTube videa?

Kada se ubacuje, odnosno "uglavljuje" (ili po engleski "embeda") video s YouTube-a, prvo se sa YouTube-a kopira kod za uglavljivanje videa, koje je zatim potrebno "zalijepiti" na mejsto u tekstu gdje bi se taj video trebao nalaziti. U tom kodu na jednom mjestu se nalaze naredbe "width"(širina) i "height"(visina) iza kojih su brojke, a koje određuju tu veličinu videa u pixelima. Mijenjanjem tih brojki mijenja se i veličina videa koja će biti prikazana na web stranici, no pri tome je opet uputno voditi računa da omjer stranica ostane otprilike isti.


On-line kalkulator za promjenu veličine slike ili videa ako se želi zadržati isti omjer stranica

Post je objavljen 10.05.2020. u 18:12 sati.