Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/moj-plavi-svijet

Marketing

PJESNIČKI NATJEČAJ "BALKANSKA PJESNIČKA UNIJA"

Prenosim pjesnički natječaj izvorno kako je napisano pa, dragi pjesnici i pjesnikinje, evo prilike svima:

"Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) pokreće inicijalni projekat za saradnju balkanskih pjesnikinja i pjesnika - „Balkanska pjesnička unija“, na inicijativu Žane Coven / Italija, Ivana Gaćine (Hrvatska) i Ibrahima Osmanbašića (BiH) – koji će činiti Organizacioni odbor Međunarodne književne manifestacije- „Poezija godine - 2020“. Konkurs će se odvijati u tri ciklusa: 1) 01.04. – 30.06; 2) 01.07–30.9; 3) 01.10. –5.12., a finalno veče i dodjela priznanja bit će upriličeno do kraja godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:
– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;
– promocija umjetničkih vrijednosti u poetsko-pjesničkom izražaju;
– regionalna književna saradnja na polju poezije;
– međunarodna pjesnička saradnja.

U skladu sa odlukom Organizacionog odbora (Broj: BPU-01-01-20, od 31.03.2020.god.) raspisuje se:

KONKURS
POEZIJA GODINE - 2020
za prijavu reprezentativnih autorskih radova za učešće u programu manifestacije
I ciklus: 01.04.–30.06.2020.god,

Uvjeti za prijavu:
I) OPĆI UVJETI:
A) Autorski rad/radovi (pjesme )
1. da je rad /pjesma reprezentativna
2. rad može biti objavljivan– u štampanoj ili virtuelnoj formi; kao i nagrađen i pohvaljen;
3. da tekst ne sadrži vulgarizme; po bilo kojoj osnovi
4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;
5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:
a) maksimalno dvije pjesme;
b) obim:maksimalno do 60 stihova.
c) očekuje se misaona i ljubavna poezija

C) Podaci o autoru:
1. ime i prezime
2. godina rođenja
3. grad i država stanovanja
4. kontakt telefon
6. email
6.kraća biografija
7. prigodna fotografija

II) KATEGORIJE
A) lokalitet - bez ograničenja
B) starosna dob - sve osobe starije od 18 godina.
C) jezik
1. da je tekst napisan na jednom od jezika: hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski,
2. u obzir dolaze i slovenački te makedonski jezik, kao i jezici nacionalnih manjina, kao što su romski, albanski, mađarski, talijanski i sl., ali tada uz original treba biti dostavljen i kvalitetan prepjev
3. rad se šalje na latinici ili ćirilici, s time da će biti preslovljen i objavljen latiničnim pismom pošto je konkurs međunarodnog karaktera

III) ROK ZA SLANJE RADOVA
– putem e-maila: balkanskapjesnickaunija@gmail.com
Konkurs je otvoren do 30.06.2020. godine. (I ciklus)

IV) SELEKCIJA RADOVA
– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će stručni žiri, koji će biti anoniman do objavljivenja rezultata, najkasnije do 15.7.2020.godine na portalu www.kns.ba
– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.
– Izabrani radovi se plasiraju u uži izbor za predviđene nagrade i priznanja.
– Izabrani radovi se uvrštavaju u zajedničku zbirku (u elektronskoj i/ili štampanoj formi), s time da će elektronska biti besplatna, dok će se štampana plaćati (samo tko želi štampani primjerak),
– Autorima izabranih radova u kvalifikacionim ciklusima bit će ponuđeno članstvo u „Balkanskoj pjesničkoj uniji“

V) DODJELA NAGRADA I PRIZNANJA
- Sve informacije u vezi završne manifestacije i dodjele nagrada i priznanja bit te naknadno javno objavljene, a učesnici će biti blagovremeno informisani.

VI) OPĆE NAPOMENE
– Šalju se lektorisani tekstovi (kucati dijakritičke znakove „čćđšž“, rad ne smije biti pisan velikim štampanim slovima i sl.)
– Na stranici iza radova, uvrstiti gore navedene podatke o autoru.
– Tekstovi se šalju u Word formatu (u *.doc ili *.docx, ali preferiramo *.doc), a ne u tijelu e-maila.
– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).
– Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radovi na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
– Pri slanju radova na konkurs, autori automatski daju suglasnost da se njihov rad objavi, uz uvjet da organizator nije dužan plaćati novčane naknade autorima.
– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.
– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.
– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.


Ibrahim Osmanbašić
Predsjednik udruženja

Sarajevo, 31.03.2020.godine''
http://www.kns.ba/index.php/vijesti/konkursi?fbclid=IwAR3tTyp3uTs9zYwUITp7M6lGKP5G3qc37bUaajeaERFL8witZWUKg44FQdI

Post je objavljen 01.04.2020. u 12:42 sati.