Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/viatrix

Marketing

Severin na Kupi – nekadašnje okrijepilište putnika

Na cesti D3, između Karlovca i Rijeke, nalazi se naselje Severin na Kupi. Naselje, koje je bio poznato autobusno odmorište dok nije puštena u promet autocesta A6 (Bosiljevo-Rijeka), administrativno spada pod Grad Vrbovsko i po popisu stanovništva iz 2011. godine je imalo 118 stanovnika.Auto smo parkirali blizu autobusne stanice i zatvorenog restorana Severin na Kupi. Restoran je bio glavno okrijepilište putnika koji su autobusom putovali na relaciji Rijeka-Zagreb.U šetnju smo krenuli prema sjeverozapadu i ugledali drvenu nadstrešnicu na kojoj se nalazi grb Severinske županije. Županiju je utemeljila Marija Terezija 14. veljače 1776. godine, dok ju je Josip II. ukinuo 20. ožujka 1786. godine i priključio Zagrebačkoj županiji kao posebni distrikt. Sjedište Severinske županije je bilo u Karlovcu.Cesta dalje vodi uz Područnu školu Ivana Gorana Kovačića. Nakon stotinjak metara stigli smo do Vatrogasnog doma, uz kojeg stoji kameni kip rimskog vojnika koji "nam je dao dobrodošlicu" i koji "čuva" ulaz u kompleks Zrinsko-frankopanskog dvorca.Nastavili smo pored "vojnika" i ušli u kompleks dvorca.Zrinsko-frankopanski dvorac Severin na Kupi nalazi se na litici iznad desne obale rijeke Kupe. Dvorac se prvi put spominje 1558. godine, kada je bio u vlasništvu obitelji Frankopan. Nema pouzdanih izvora kada je dvorac izgrađen, ali se pretpostavlja da je to bilo krajem 15. ili početkom 16. stoljeća.1572. godine, dvorac oporukom kneza Štefana Frankopanskog Ozaljskog prelazi u vlasništvo obitelji Zrinski, ali je nagodbom (1580. godine) vraćen u vlasništvo obitelji Frankopan. U vlasništvu Frankopana ostaje do 1671. godine, kada se dogodila Zrinsko-frankopanska urota.Car Leopold darovnicom, od 20. travnja 1672. godine, daruje dvorac Severin na Kupi obitelji Oršić. Dvorac je više puta obnavljan, a današnji izgled dobiva 1803. godine. U vlasništvu obitelji Oršić ostaje do 1823. godine kada je prodan plemiću Ambrozu Vranyczanyju-Dobrinoviću. Dvorac je još bio u vlasništvu obitelji Arko, te je nakon Drugog svjetskog rata nacionaliziran.Unutar kompleksa dvorca, na njegovom sjeveroistočnom dijelu, nalazi se kameni bunar (šterna) s vidikovcem.Južno od dvorca se nalazi kapela sv. Florijana koja je u lošem stanju,......pored kapele se nalaze ostaci fontane.Zapadno od dvorca se nalazi perivoj na kojem je zasađeno drveće, kao što su: crvena bukva, javor, božikovina, čempres i dr. Na perivoju smo naišli na još jedan kameni kip, ali ovaj je ostao, na žalost, bez glave.S najvišeg dijela perivoja pogled puca na rijeku Kupu i na njenu lijevu obalu, koja se nalazi u Sloveniji.Karta s lokacijama restorana Severin na Kupi i Zrinsko-frankopanskog dvorca Severin na Kupi.Dužina rute 346 m.Post je objavljen 06.01.2020. u 16:07 sati.