Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/viatrix

Marketing

Monkodonja – Mikenska kultura u Istri

Na cesti Ž5096 (Rovinj-Bale) nalazi se prigradsko naselje grada Rovinja, Kokuletovica s oko 400 stanovnika.U samom naselju se nalazi raskršće s makadamskom cestom s putokazom za lokalitet Monkodonja, pored kojeg je parking gdje smo parkirali auto.S parkinga smo krenuli na makadamsku cestu i pratili putokaze prema lokalitetu Monkodonja, te smo nakon 900 metara napustili makadamsku cestu i skrenuli desno na šumski put.Nakon što smo se uspinjali nekih stotinjak metara šumskim putem, došli smo do čistine gdje se putovi račvaju. Desni put vodi do zapadnih vrata, a lijevi do sjevernih vrata.Mi smo odlučili krenuti lijevim putem. Nekoliko metara prije sjevernih vrata nalazi se Kultna jama koja je duboka oko pedesetak metara. Područje oko jame je vjerojatno služilo za obrede u brončanom dobu.Monkodonja je brdo (81 mnv) s kojeg puca pogled prema Rovinjskom arhipelagu i na njegovom vrhu je pronađeno naselje iz brončanog doba (1800.-1200. pr. Kr.).Naselje je bilo omeđeno obrambenim zidinama izgrađenih suhozidnom tehnikom, dužine oko jednog kilometra, široke oko tri metra i minimalno tri metra visoke.Naselje je bilo podijeljeno na tri dijela: gornji i donji grad, te zidinama omeđenu akropolu (gdje je stanovao viši sloj zajednice). Taj način organizacije naselja je jedinstven za područje srednje Europe, a karakterističan je za mikenska naselja (Mikena, Tirint).Zanimljivo je da su na lokalitetu pronađeni ostaci keramičkog posuđa Mikenske kulture.Nakon što smo razgledali lokalitet, izašli smo kroz zapadna vrata i vratili se do makadamske ceste.Na makadamskoj cesti smo nastavili prema sjeveru, te nakon stotinjak metara stigli do raskršća, na kojem smo skrenuli desno.Nakon petstotinjak metara smo stigli do raskršća s asfaltiranom cestom u zaseoku Košari.Na raskršću smo skrenuli desno i nakon 150 metara stigli do crkve Gospe od Polja.Crkva Gospa od Polja se spominje već 1323. godine. 1757. godine crkva je obnovljena, ali današnji izgled dobiva 1785. godine kada je srušena, te je na istom mjestu izgrađena veća crkva.Do crkve su hodočastili stanovnici Rovinja da izmole kišu u sušnim godinama. Tako su molitve bile uslišane 8. kolovoza 1784. godine. Te godine je bila velika suša, ali čim je procesija iz crkve Gospe od Mora došla u crkvu sv. Eufemije u Rovinju, počela je padati kiša.Nekoliko desetaka metara od crkve završava asfaltirana cesta i započinje makadamska cesta koju smo pratili do slijedećeg raskršća (oko 400 m od crkve), na kojem smo skrenuli desno.Nakon sedamstotinjak metara smo stigli do raskršća na kojem se nalazi putokaz za Kokuletovicu, te smo skrenuli desno u smjeru putokaza.Slijedeće skretanje je na raskršću u zaseoku Milić, nekih šestotinjak metara od zadnjeg raskršća. Na raskršću se nalazi putokaz za lokalitet Mušego, pa smo skrenuli desno na poljsku cestu prema lokalitetu.Nakon petstotinjak metara smo stigli do slijedećeg putokaza prema lokalitetu Mušego i skrenuli desno prateći putokaz.Cesta se uspinje kroz makiju, te smo nakon nekih petstotinjak metara stigli do lokaliteta Mušego.Lokalitet Mušego se nalazi na istoimenom brdu (103 mnv) i na njemu se nalaze grobni tumuli, promjera 11 i više metara. Tumuli su izgrađeni od kamenih blokova, a u sredini svakog se nalazi kamena škrinja.Pretpostavlja se da su se na brdu Mušego pokapali ugledni stanovnici naselja iz brončanog doba s brda Monkodonja.Nakon obilaska grobnih tumula, istom cestom smo se spustili niz brdo, te na raskršću s putokazom "Mušego" skrenuli desno na poljsku cestu (pješačka staza 401).Poljskom cestom smo prošli preko plinovoda Vodnjan-Umag i nakon nekoliko metara cesta je obrasla vegetacijom i teže prohodna, iako je omeđena suhozidima.Kod prvih kuća zaseoka Stara Škola opet dolazimo do makadamske ceste, te smo na svim slijedećim raskršćima pratili pješačku stazu 401. Nakon šestotinjak metara smo stigli do ceste Ž5096.Na cesti Ž5096 smo skrenuli desno i nakon 150 do 200 metara stigli do parkirališta gdje smo parkirali auto.Karta s posjećenim lokacijama.Dužina rute 7,31 km.Post je objavljen 30.12.2019. u 00:01 sati.