Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/geomir

Marketing

JEŽINA

J E Ž I N A

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta

Inštituti ča se bavidu muoren istratidu puno piniez i vrimena
za vazimot kampijune iz mora da bidu vidili je muore špuorko ili čisto,
a mogli bidu tuo bez muke lako doznat:
dosta je pogledot i vidit jie imo ili nimo ježin po dnu.


Ča je muore čišćje, u njemu je veće i ježinih i tuo je siguri sinjol čistoće.
Dok nismo znali za deteržiente, purgadure, uje i naftu za motore,
plastiku, gome i drugo smećie dno muora se čarnilo od ježinih,
pistiejih, a i kuoskih je bilo koliko hoćeš.Danas u našin valima ne moreš vidit ni jednu jedinu ježinu,
a ni pistieja ni kuosku.


autor: Marinko Babić int.


Buodulskoj dici su ježine ostale u gruboj memoriji, jerbo ni bilo diteta,
a da mu se nisu priko lita zabile njezine oštre drače u nogu.
Buol bi bila jačo kad bidu non mame vadile joglima dračice iz plesna.
Koža je na njima bila već debela kad smo se počeli kupat,
jerbo bismo već od parviega maja i sve do jematve hodili bosi,
a iz debele kože s mukon su non se vadile dračice.


Ma i u ježini, kako i u naježenin judima, more se unoć čoguod dobrega.
Tuo dobro je bilo duošlo za nos dicu
kad se jedon naš mišćanin vroti iz Amerik i ugrodi onda hotiel,
a ispod njega imo plažu s trampulinon.


Da bi plažicu očisti od ježinih dici je dovo za svaku donesenu ježinu
po ondašnju krunu ilitiga kvarat dinara i tako non je s malo muke
bilo lako duoć do kojegaguoda dinara s kojim smo mogli kupit malo cukarinih.
Ma ta fešta ni puno durala, jerbo je okolo trampulina
žvielto nestalo ježin, a za druge ježine ni dovo krune.


Na svitu imo puno teorijih pok imo mista još i za ovu obo ježini.
Recmo da je ona diventala od skotnega jieža iz vartla ča se iti okupat
i kad je zaplivo izliegli su se molisni ježi,
a sipa koja se nošla blizu pristrašila se od njih i pustila čarnilo,
i tako su ježići malo po malo obikli na muore i postali čorne ježine.
Ne zno se točno kad, ma se zno da su one živile na dnu muora i prin siedmega vika.


Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano


Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

istratidu puno piniez = potroše mnogo novaca
vazimot kampijune = uzimat primjerke
purgadur = izvod kanalizacije
pistiej = trp, morski krastavac, kacamarin
kuoska = morska kozica
iz plesna = iz tabana
more se unoć čoguod = može se naći nešto
ugrodi = sagradio
malo cukarinih = malo bombona
durala = trajala
žvielto nestalo ježin = brzo nestalo morskih ježeva
diventala = nastala
skotnega jieža iz vartla = trudnog ježa iz vrta
molisni = maleni


Post je objavljen 02.08.2019. u 00:14 sati.