Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/paterluka

Marketing

USKRS: LJUBAV JE JAČA OD SMRTI

Image and video hosting by TinyPic
Čovjek je usmjeren na beskonačnost. Da želi prekoračiti smrt očito je iz činjenice ljubavi, koja je upravo krik za neuništivošću i beskonačnošću, protežu i se do kraja čovjekovih mogućnosti i njegove sudbine. “Ljubav je jaka kao smrt” (Pj 8, 6). No, ona stremi i dalje, kuca na vrata smrti želeći je prekoračiti, ali tu pred tišinom smrti doživljava svu svoju frustraciju i nemoć. Traži ono što sama ne može postići. Pred grobom ostaju samo sjećanja na onog kog smo voljeli.
Ali, “Kad bi negdje snaga ljubavi prema drugome bila tako jaka da bi mogla održati na životu ne samo uspomenu na nj već i njega samoga, onda bi bio postignut jedan novi stupanj života. Time bi bio učinjen skok na jednu posve druga iju razinu gdje ljubav više ne bi bila “biosu” podređena, nego bi se služila njime. Posljednji stupanj evolucije, koji je potreban svijetu da bi došao do svog cilja, nije, dakle, mogu e iznuditi snagom “biosa” već snagom duha, slobode, ljubavi. (J.Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Zagreb 1970, 279)
Krist nas je ljubio do smrti, ali i preko smrti - zato je uskrsnuo, i zato i mi s njime uskrisavamo. Dosljedno, kad god s njim ljubimo do smrti - uskrišavamo, a i naša ljubav uskrišava onog kog ljubimo.
Kard. Ratzinger će reći da se u taj uskrsnuli život ulazi “Jedino ako netko stavlja vrijednost ljubavi iznad vrijednosti života, to jest, jedino ako je netko spreman da dade ljubavi prednost pred životom radi nje same, u tom je slučaju ona ja a od smrti i prerasta smrt.” (J.Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, Zagreb 1970, 279)
Krist je utemeljitelj principa da raspeta ljubav mora uskrsnuti. Ali samo ona ljubav koja ide do kraja, do žrtvovanja sebe za onog kog ljubimo, u protivnom bi ljubav ljubila do očaja ili do zaborava.
Isus ljube i svoje do kraja... Snagom takve ljubavi on nas je izdigao iznad smrti. Nije, dakle, za naš spas bila presudna množina Isusovih patnji, nego njegova ljubav.
Ljubav jest ja a od smrti. To je suština uskrsnu a. To isto će reći i papa: “Sin je Božji u svojem uskrsnuću iskusio na radikalan način na sebi milosrđe, to jest ljubav Očevu koja je jača od smrti.” (Ivan Pavao II, Dives in misericordia, 8)
Sliku tog principa vidimo u primjeru mediteranske biljke agave ... “Tko želi sačuvati svoj život...”; “Nema veće ljubavi nego...”
Pitao sam Boga koliko me voli on je raširio ruke rekao: ovoliko - i umro. A kada je nakon tri dana uskrsnuo shvatio sam da je njegova ljubav ja a i od smrti.
Vjeruju i da si ljubljen, i ljube i kao što si ljubljen prispijevaš uskrsu. U nebu ima grešnika i heretika, ali nema onih koji nisu ljubili.

Post je objavljen 21.04.2019. u 12:41 sati.